CNIV 2021

C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"

CNIV Project intends to explore and propose innovations in education in the perspective of the Knowledge Society. Obiective: Realizarea cadrului de manifestare a iniţiativelor profesionale şi de management ale comunităţii universitare şi preuniversitare; Intensificarea colaborării între elevi, studenţi, profesori, pedagogi, psihologi şi specialişti IT în activităţile de concepere, proiectare, elaborare şi testare a aplicaţiilor de software educaţional; Promovarea şi implementarea ideilor moderne în educaţia iniţială şi în formarea continuă, promovarea spiritului de lucru/cercetare în echipă, atragerea şi includerea tinerilor în programele de cercetare şi dezvoltare; Realizarea de activităţi concrete privind colaborarea cu firmele de profil pentru o pregătire adecvată a resurselor umane pentru piaţa muncii; Promovarea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniile e-Learning, Software Educaţional şi Virtual Reality.

2021


MCI-Conceput in Romania

CNIV 2021 dedicată românului Dr. Ștefan Odobleja (1902-1978) - creatorul Ciberneticii și precursor al Inteligenței artificiale


FORMULAR DE INSCRIERE ONLINE
(Click aici) | Lista rezumatelor acceptate
The CNIV 2021 will be held in conjunction with The Interational Conference on Virtual Learning (ICVL)

NEW TECHNOLOGIES IN EDUCATION AND RESEARCH

 2010 - Towards a Learning and Knowledge Society - 2030 


30 OCTOMBRIE 2021, UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI ONLINE

A XIX-A Conferinţă Naţională de Învăţământ Virtual

Phase II - Period 2010-2020: e-Skills for the 21st Century
VIRTUAL ENVIRONMENTS FOR EDUCATION AND RESEARCH
Phase III - Period 2020-2030: Intelligence Learning
KNOWLEDGE SOCIETY AND LEARNING CULTURE
  • MODELS & METHODOLOGIES (M&M): Innovative Teaching and Learning Technologies; Web-based Methods and Tools in Traditional, Online Education and Training; Collaborative Virtual Learning, E-Pedagogy; Design and Development of Online Courseware; Information and Knowledge Processing; Knowledge Representation and Ontologism; Cognitive Modelling and Intelligent systems; Algorithms and Programming for Modelling. 
  • TECHNOLOGIES & VIRTUAL LABORATORY (TECH): Innovative VR and Web-based Teaching and Learning Technologies; Advanced Distributed Learning (ADL) technologies; Web, Virtual Reality/AR and mixed technologies; Web-based Education (WBE), Web-based Training (WBT); New technologies for e-Learning, e-Training and e-Skills / e-Competences; Educational Technology, Web-Lecturing Technology; Mobile E-Learning, Communication Technology Applications; Computer Graphics and Computational Geometry. Intelligent Virtual Environments. 
  • SOFTWARE SOLUTIONS (SOFT): New software environments for education & training; Software and management for education; Virtual Reality Applications in Web-based Education; Computer Graphics, Web, VR/AR and mixed-based applications for education & training, business, medicine, industry and other sciences; Multi-agent Technology Applications in WBE and WBT; Streaming Multimedia Applications in Learning; Scientific Web-based Laboratories and Virtual Labs; Software Computing in Virtual Reality and Artificial Intelligence; Avatars and Intelligent Agents.
  • Intel® Education - Innovation in education and research (IntelEdu): Digital Curriculum, collaborative rich-media applications, student software, teacher software; Improved Learning Methods, interactive and collaborative methods to help teachers incorporate technology into their lesson plans and enable students to learn anytime, anywhere; Professional Development, readily available training to help teachers acquire the necessary ICT skills; Connectivity and Technology, group projects and improve communication among teachers, students, parents and administrators.

Volumul de lucrari CNIV (Print ISSN 1842-4708)
|
Proceedings of ICVL (Print ISSN 1844 - 8933)

- Cite papers from and search for "The International Conference on Virtual Learning" in Conference Proceedings Citation Index (ISI Proceedings, accessed via Web of Science). Categories / Classification

Research Domains: COMPUTER SCIENCE: SCIENCE TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES
Research Areas:Computer Science; Education & Educational Research
Web of Science Categories: Computer Science, Interdisciplinary Applications; Education & Educational Research
Language:English, ISSN: 1844-8933
Publisher: BUCHAREST UNIVERSITY PRESS, BUCHAREST, ROMANIA thomson_logo

Tournament ICVL and CNIV: Future vs. Vision

e-skills

e-Skills for the 21st Century: http://www.p21.org
virt-bucharest

Locations of visitors to this page

Forum for ICVL: Facebook: Virtual Community | Twitter: https://twitter.com/icvl4all | http://icvl4all.wordpress.com/