CNIV 2010

Despre Proiectul CNIV - Obiective şi acţiuni


NEW TECHNOLOGIES IN EDUCATION AND RESEARCH

Promovarea tehnologiilor moderne în educaţie şi cercetare

 2010 - Către o societate a învăţării şi a cunoaşterii - 2030 

2010 - Towards a Learning and Knowledge Society - 2030

Virtual Environments for Education and Training, Software and Management for Education

Phase I - Period 2000-2010:  Research, Education and Training

Phase II - Period 2010-2020:  e-Skills for the 21st Century

"Learning is evolution of knowledge over time."
Roger E. Bohn
, 1994

ARGUMENTE SI MOTIVATII

 1. Implementarea şi utilizarea de tehnologii moderne în educaţie şi cercetare reclamă mobilizarea şi susţinerea diverselor iniţiative, programe şi proiecte ale instituţiilor publice, organizaţiilor profesionale sau individual ale specialiştilor din domeniul eLearning, cercetătorilor, profesorilor din învăţământul universitar şi preuniversitar, inspectorilor, consilierilor, pedagogilor, psihologilor, elevilor şi studenţilor.
 2. Iniţiată ca un proiect naţional, în anul 2003, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual (CNIV) şi-a propus în educaţie şi cercetare, obiective privind noi tehnologii de e-learning şi software educaţional, promovarea şi implementarea ideilor moderne în educaţie şi cercetare în conformitate cu programele europene: procesul Bologna (1999) şi Strategia Lisabona (2000). Principalele obiective ale Conferinţei constau în promovarea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniile e-Learning şi Software Educaţional, lansarea de programe pentru introducerea în procesul de învăţământ a tehnicilor de e-Learning, promovarea şi utilizarea Software Educaţional în învăţământul superior şi preuniversitar. Primele ediţii au demonstrat din partea specialiştilor, cercetătorilor, profesorilor, studenţilor şi elevilor, un interes deosebit privind utilizarea noilor tehnologii de e-Learning, promovarea de software educaţional şi metode moderne în procesul educaţional.
 3. Iniţiată ca un proiect internaţional, în anul 2006, Conferinţa Internaţională de Învăţământ Virtual (ICVL) - ca urmare a succeselor obtinute de proiectul CNIV, se adresează autorilor de produse e-Learning şi Software Educaţional, specialiştilor, profesorilor, studenţilor şi elevilor cu preocupări în domeniul tehnologiilor educaţionale susţinute de modele, metodologii şi soluţii software. Se are în vedere implementarea tehnologiilor societăţii informaţionale (IST/FP6/FP7) la nivelul exigenţelor Uniunii Europene. Se urmăreşte promovarea şi implementarea ideilor moderne în educaţia iniţială şi în formarea continuă, promovarea spiritului de lucru / cercetare în echipă, atragerea şi includerea tinerilor în programele de cercetare şi dezvoltare, promovarea şi implementarea tehnologiilor de tip IT&C în educaţie şi în formarea continuă.

C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"

Proiectele CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte încurajează şi promovează lucrul la proiecte, activităţile colaborative, metodele şi experimentele ştiinţifice, gândirea creativă şi intuiţia, argumentaţia şi demonstraţia.

Există deja creată o comunitatea virtuală "Learning-Knowledge-Development" (profesori, cercetători, specialişti IT, etc.) ce participă în cadrul unui forum la diverse discuţii, soluţii şi studii privind domeniile învăţământului, cercetării şi dezvoltării: http://virtuallearning.ning.com/.


CNIV Logo

CNIV se va desfăşura simultan cu

The International Conference on Virtual Learning


REZULTATE SI FUNDAMENTEVolumele de lucrări CNIV şi ICVL
| Proceedings (On-Line)
Proceedings (Print) | Volum lucrări CNIV (ISSN 1842-4708) | ICVL (ISSN 1844-8933)

"
De la CNIV 2003 la CNIV 2008: Învăţare-Cunoaştere-Dezvoltare (Marin Vlada) (.pps)
Proiectele CNIV şi ICVL în context intern şi internaţional (Marin Vlada) (.ppt)
To e not to eLearning (Marin Vlada, Radu Jugureanu) (.avi)
Definitii | Gandirea algoritmica | Sistemul AEL | Realitatea Virtuala

Fundamentals of Virtual Learning and Technological Knowledge
Educational Technology That Talks - http://www.edtechtalk.comPhase I - Period 2000-2010:  Research, Education and Training

At the Lisbon European Council in March 2000, Heads of State and Government set an ambitious target for Europe to become "the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world"
by 2010. They also placed education firmly at the top of the political
agenda, calling for education and training systems to be adapted to
meet this challenge [Lisbon Strategy | The Lisbon Strategy was adopted in March 2000 and aims to make the EU the most dynamic and competitive economy by 2010].

The Conference will consider the perspectives and vision of the i2010
(i2010-European Information society in 2010) programme and how this
will stimulate the promotion, development, and development of e-Learning content, products and services and the contribution of these to lifelong learning. i2010
is the European Commission's strategic policy framework laying out broad policy guidelines for the information society and the media up to 2010.Phase II - Period 2010-2020:  e-Skills for the 21st Century

e-skills

 • The European Commission adopted in September 2007 a Communication on
  e-Skills for the 21st Century” presenting a long term e-skills agenda
  and including five major action lines at the European level. The
  Competitiveness Council of Ministers welcomed this Communication and
  adopted Conclusions on a long term e-skills strategy at its meeting on
  22-23 November 2007.

A successful implementation of an e-skills strategy in Europe is
considered of great importance within the Lisbon strategy and as a part
of lifelong learning strategies.  (http://www.eskills-pro.eu/)

21st Century Skills and Key Competencies for the Knowledge

21st Century Skills:
1 Creativity and innovation
2 Critical thinking
3 Problem solving
4 Communicatin
5 Collaboration
6 Information fluency
7 Technogical literacy

http://ec.europa.eu/

The EU eight domain of key competence are:
1 Communication in the mother tongue
2 Communication in a foreign language
3 Mathematical literacy
4 Basic competences in science and technology
5 Digital competence
6 Learning-to-learn
7 Interpersonal and civic competences
8 Entrepreneurship and Cultural expression
- Source: http://ec.europa.eu/education/ (.pdf)

Important sites: