CNIV 2010

eLearning în România: Proiecte şi programe


NEW TECHNOLOGIES IN EDUCATION AND RESEARCH

"Learning is evolution of knowledge over time."
Roger E. BohnDeviza CNIV - C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"

"Cea mai bună modalitate de a prezice viitorul este să îl creezi tu însuţi." Peter Drucker
"Educaţia şi Învăţarea înseamnă spectacol. Asocierea educaţiei cu ideea de spectacol are în vedere şi bucuria care trebuie să le însoţească pe amândouă" acad. prof. Solomon Marcus
"Imagination is everything. Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand." A. Einstein


eLearning: Tehnologii moderne în educaţie şi cercetare

Calculatorul: mijloc de formare a unei noi viziuni asupra educaţiei, cercetării şi inovării
TEHNOLOGIA: mediator al unei Educaţii de calitate
ELEVII ŞI STUDENŢII: participanţi activi la propriul proces de învăţare
A R G U M E N T E | P R O I E C T E | A C Ţ I U N I

"O pledoarie pentru schimbare în educaţie nu ar putea începe, în zilele noastre, decât cu afirmarea rolului principal care revine cadrelor didactice în asumarea acestei schimbări şi cu sublinierea necesităţii de recuperare a principiilor pedagogice aplicate, în contextul actual dinamic, marcat de utilizarea noilor tehnologii pe toate palierele sociale, culturale şi profesionale."

Mihaela Ilie, Radu Jugureanu, Otilia Ştefania Păcurari, Olimpius Istrate, Emil Dragomirescu, Dana Vlădoiu, Manual de instruire a profesorilor pentru utilizarea platformelor de eLearning, Editura LITERA Internaţional, Bucureşti, 2008

Tehnologii didactice moderne: Instruirea bazată pe proiect şi tehnologiile multisenzoriale
Project Based eLearning: Utilizarea tehnologiilor multi-touch în învăţarea bazată pe proiect.

"Experienţa pe care am dobândit-o în ultimii zece ani în domeniul eLearning, ca arhitect, realizator şi implementator al soluţiilor naţionale pentru utilizarea tehnologiilor IT în instruire şi formare, atât în România- prin programul naţional Sistem Educaţional Informatizat (SEI), dar şi în ţări precum Azerbaidjan, Cipru, Maroc, Emiratele Arabe Unite, ca şi influenţa pe care instituţii internaţionale importante (Cambridge University Press, eLSE, CNIV/ICVL, OnLine Educa Berlin) au avut-o asupra pregătirii mele continue, îmi oferă suportul necesar pentru a iniţia o cercetare în identificarea acelor mijloace noi de formare şi instruire într-un domeniu atât de important cum este educaţia, în particular militară".
Prof. Radu Jugureanu, octombrie, CNIV 2010

Abordarea sistemică a instruirii şi strategia didactică

"Educaţia asistată de computer permite abordarea sistemică a instruirii, o nouă viziune pe care psiho-pedagogia o teoretizează în ultimii ani, dar care devine operativă în momentul în care strategia didactică se împleteşte cu tehnologiile multimedia. Astfel, dacă în instruirea gândită ca sistem se pot determina: scopul sistemului (obiectivele instruirii), procesele prin care este atins scopul (tipul de activităţi, situaţii de învăţare, la care trebuie să participe elevii pentru a atinge obiectivele fixate) şi rezultatele la care se doreşte să se ajungă (traduse în categorii de achiziţii efective ale elevilor), proiectarea softului educaţional permite chiar acoperirea principalelor elemente constitutive ale sistemului, contribuind la optimizarea procesului de învăţare."
Radu Jugureanu şi Delia Oprea

"Dincolo de teoriile psiho-pedagogice, instruirea asistată de computer schimbă atitudinea elevului, dar şi a profesorului faţă de învăţare, elevul devine centrul demersului de învăţare, rolul lui este activ pentru că el îşi construieşte cunoaşterea, profesorul mijloceşte învăţarea completând experienţa sa personală cu ceea ce îi oferă platforma de e-learning şi softurile educaţionale incluse." Radu Jugureanu şi Delia Oprea

Formarea cadrelor didactice în utilizarea TIC pentru instruire, cercetare şi inovare

Implementarea şi utilizarea de tehnologii moderne în educaţie şi cercetare reclamă mobilizarea şi susţinerea diverselor iniţiative, programe şi proiecte ale instituţiilor publice, organizaţiilor profesionale sau individual ale specialiştilor din domeniul eLearning, cercetătorilor, profesorilor din învăţământul universitar şi preuniversitar, inspectorilor, consilierilor, pedagogilor, psihologilor, elevilor şi studenţilor.

Astfel, după anul 2000, când s-au extins şi dezvoltat tehnlogiile Web 2.0 şi Learning 2.0 s-au abordat programe şi proiecte legate de:

 • strategii de dezvoltare şi formare,
 • management de proiecte,
 • lucru în echipe,
 • metodologii de implementare.
 • învăţarea bazată pe proiecte

De asemenea, iniţiatorii au avut în vedere promovarea şi integrarea noilor tehnologii în educaţie şi formarea continuă, adaptarea sistemului de învăţământ românesc la noile cerinţe şi provocări impuse de construirea societăţii cunoaşterii potrivit Strategiei Europene "Instruirea în Societatea Cunoaşterii".

Iniţiative, programe şi proiecte operaţionale în România:

 1. Programul "Instruirea în Societatea Cunoaşterii" (2009-2010) - Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI), în parteneriat cu SIVECO România (www.edu.ro, www.siveco.ro ); instruirea a 3000 de profesori formatori;
 2. Programul Intel®Teach (2007, www.siveco.ro, www.intel.com) – curs internaţional de formare la nivelul Caselor Corpului Didactic din ţară coordonat de Siveco România şi Corporaţia Intel;
 3. Proiectul ICVL (2006, www.icvl.eu) – Conferinţa Internaţională de Învăţământ Virtual “News Technologies in Education and Research”, susţinută de Universitatea din Bucureşti şi ANCS (Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifică), Siveco România şi Corporaţia Intel ;
 4. Portalul Elearning.Romania (2006, www.elearning.ro) – platforma de resurse educaţionale, iniţiativa TEHNE (Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie);
 5. Proiectul eLSE (2005, http://adl.unap.ro) – Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "eLearning and Software for Education", susţinută de Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” Bucureşti;
 6. Proiectul CNIV (2003, www.cniv.ro) - Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual “Promovarea tehnologiilor moderne în educaţie şi cercetare”, susţinută de Universitatea din Bucureşti şi ANCS (Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifică), Siveco România şi Corporaţia Intel;
 7. Portalul AeL şi Cupa Siveco "Software Educaţional" (2003, www.advancedelearning.com) – dezvoltarea lecţiilor interactive de Software educaţional, iniţiativă a firmei Siveco;
 8. Portalul Didactic.ro (2003, http://www.didactic.ro) - platforma “Cancelaria Naţională”, iniţiativă a firmei Softwin (http://www.softwin.ro)
 9. Portalul TimSoft (2001, www.timsoft.ro ) – platformă de e-learning, iniţiativă a firmei TimSoft;
 10. Programul/Portalul SEI (2001, www.portal.edu.ro) – Sistemul Educaţional Informatizat coordonat de MECI şi Siveco România.

Dezvoltarea Profesională a Cadrelor Didactice

 • Proiect 2009-2011‏ - Proiectul "Dezvoltarea Profesională a Cadrelor Didactice prin Activităţi de Mentorat" POS DRU 2007-2013 | http://virtuallearning.ning.com/
 • Proiect 2008-2011‏ - Proiectul "Profesorul - creator de soft educaţional" de formare continuă modernă şi de calitate este finanţat prin fonduri structurale şi contribuie la atingerea obiectivelor specifice AP 1 din POS DRU 2007-2013 | www.siveco.ro | www.agora.ro