CNIV 2010

Programul eTwinning - Parteneriate şcolare în Europa


NEW TECHNOLOGIES IN EDUCATION AND RESEARCH

"Learning is evolution of knowledge over time."
Roger E. BohnDeviza CNIV - C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"

"Cea mai bună modalitate de a prezice viitorul este să îl creezi tu însuţi." Peter Drucker
"Educaţia şi Învăţarea înseamnă spectacol. Asocierea educaţiei cu ideea de spectacol are în vedere şi bucuria care trebuie să le însoţească pe amândouă" acad. prof. Solomon Marcus
"Imagination is everything. Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand." A. Einstein


http://www.etwinning.net | http://www.elearning.ro


Programul Elearning.Romania (http://www.elearning.ro), o iniţiativă naţională care urmăreşte crearea unui forum comun pentru toţi actorii interesaţi în utilizarea eficientă a noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării pentru educaţie şi formare. Acesta este iniţiat şi sprijinit de TEHNE - Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie - o oganizaţie activă în domeniul educaţiei, derulând programe şi proiecte de elearning, TIC in educatie, dezvoltare curriculară, educaţie pentru cetăţenie democratică, învăţare permanentă şi formarea continuă a cadrelor didactice. TEHNE promovează principiile şi valorile europene în educaţie, prin tehnologii şi abordări inovative. TEHNE este organizaţie membră a Reţelei Europene de Cooperare Educaţională din Sud-Estul Europei - SEE ECN (South East Europe Education Cooperation Network). | Coordonator proiecte: Olimpius Istrate, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Intel Education Manager, Bucharest, Romania


 • Programul "eTwinning" a fost lansat la 14 ianuarie 2005, ca parte a Programului de învăţare permanentă al Comisiei Europene. Se adresează tuturor şcolilor din învăţământul preuniversitar, tuturor profesorilor, indiferent de disciplina predată, directorilor de unităţi şcolare şi inspectorilor şcolari.
 • - eTwinning is part of the European Commission's Lifelong Learning Programme

  - http://www.etwinning.net | http://www.etwinning.ro | http://www.elearning.ro | http://www.ise.ro/

 • Un program pentru profesori
 • - eTwinning facilitează accesul profesorilor la un mediu virtual de colaborare şi de schimb de experienţă, la parteneriate cu alţi profesori şi la activităţi de formare profesională, alături de colegi din ţările europene.

 • Un program pentru elevi
 • - Prin participarea la proiecte de eTwinning (înfrăţire online între şcoli), elevii au posibilitatea să comunice cu alţi elevi din ţările participante, să afle elemente de specific cultural sau de specific al educaţiei în ţările partenere, să înveţe utilizând noile tehnologii şi să îşi perfecţioneze competenţele de comunicare în limbi străine.

 • Un program pentru comunitate
 • - Înfrăţirea online a şcolilor poate fi însoţită de înfrăţirea comunităţilor. Unele localităţi au decis să se "înfrăţească" şi completeze comunicarea şi cooperarea online prin alte proiecte - vizite, activităţi culturale pentru adulţi etc.

  - http://www.etwinning.ro

 • Conferinţa europeană eTwinning 2009, Praga, 13-15 februarie 
 • Conferinta anuala eTwinning, Bucuresti, 14-16 martie 2008 (Annual eTwinning Conference, 14-16 March 2008, Bucharest, ROMANIA) 

În prezent, cuprinde 35 000 de şcoli şi implică 39.000 de profesori din ţările Uniunii Europene. La nivel european, managementul proiectului este asigurat de European Schoolnet, Belgia (centru european de coordonare - Central Support Service, CSS). În fiecare ţară, există un centru naţional de coordonare - National Support Service (NSS).

În România, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a nominalizat Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE) drept centru de implementare. ISE (http://www.ise.ro/) a colaborat cu inspectoratele şcolare judeţene pentru informarea şcolilor şi diseminarea informaţiilor legate de proiect. (Sursa: www.edu.ro)