CNIV 2010

Intel® Education - Evolution of Education Environments


NEW TECHNOLOGIES IN EDUCATION AND RESEARCH

"Learning is evolution of knowledge over time."
Roger E. BohnDeviza CNIV - C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"

"Cea mai bună modalitate de a prezice viitorul este să îl creezi tu însuţi." Peter Drucker
"Educaţia şi Învăţarea înseamnă spectacol. Asocierea educaţiei cu ideea de spectacol are în vedere şi bucuria care trebuie să le însoţească pe amândouă" acad. prof. Solomon Marcus
"Imagination is everything. Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand." A. Einstein


Deploying Education Environments for the 21st Century

WEB: www.intel.com/education | www.intel.com/worldahead | www.classmatepc.com

Deploying Education Environments for the 21st Century (Robert Fogel and Steve Gish, Intel Corporation) (.pps)

"In today’s economy, the most important resource is no longer labour, capital or land; it is knowledge." Peter Drucker


Intel - Craig Barrett

"Educaţia asistată de calculator este esenţială în secolul al XXI-lea. Noile tehnologii şi tendinţe ce transformă economia globală vor influenţa viitorul studenţilor de azi, atât pe plan personal, cât şi profesional."

Craig Barrett, Preşedintele companiei Intel si Preşedintele Alianţei Globale a Naţiunilor Unite pentru Informatică şi Tehnologii Comunicaţionale şi Dezvoltare, Doctor Honoris Causa al Universităţii Politehnice Bucureşti

21.10.2010

Intel şi Ministerul Educaţiei vor implementa programul Intel® Teach Advanced Online în sistemul educaţional din România.

Platforma iTeach.ro

- Primul modul disponibil imediat în limba română este Intel® Teach Elements - Abordări Bazate pe Proiecte, pilotat deja cu succes pe 200 de profesori pe platforma http://iTeach.ro

Ceea ce stă la baza Protocolului cu Ministerul Educaţiei este mai mult decât un curs online pentru profesori, este o adevărată metodologie pentru folosirea instrumentelor ICT în educaţie. Intel facilitează accesul la o întreagă comunitate de dezvoltare profesională, care îşi propune să contribuie la formarea de cadre didactice competente şi inovatoare în România secolului al XXI-lea". Thomas Osburg, Director Corporate Affairs Europe Intel.

Despre iniţiativa Intel® Education

"Iniţiativa Intel® Education pune accent pe pregătirea profesorilor şi a elevilor de astăzi pentru cerinţele societăţii de mâine. Iniţiativa Intel® Education reflectă angajamentul corporaţiei Intel faţă de educaţie şi promovează utilizarea eficientă a tehnologiei în sălile de clasă din toată lumea. Obiectivele acestei iniţiative sunt: Îmbunătăţirea însuşirii ştiinţelor şi a matematicii în învăţământul preuniversitar; Creşterea utilizării eficiente a tehnologiei în predarea la clasă; Lărgirea accesului la tehnologie; Creşterea numărului de persoane, în special femei şi minoritari, care doresc să realizeze o carieră în domeniul tehnic. Site-ul furnizează informaţii despre programele educaţionale Intel, precum şi despre conţinutul şi serviciile care susţin studierea ştiinţelor, a matematicii şi informaticii."
- http://www.intel.com/cd/corporate/education/emea/rom/intel_education/about/364950.htm [prezentarea în limba română a site-ului] pentru profesori şi coordonatori IT din sistemul de învăţământ

Recomandări: Intel Teach – Instruirea în societatea cunoaşterii | Crearea de proiecte eficiente | Învăţarea prin cooperare | Rezolvarea problemelor

Coordonatori Intel Corporation: Robert Fogel, Principal Education Architect; Steve Gish, Education Solution Specialist; Irinel Burloiu, Intel Business development Manager; Olimpius Istrate, Intel Education Projects Manager


2008 - Cursul "Intel Teach": Instruirea în societatea cunoaşterii

Coordonator proiect: Prof. Dana Vlădoiu, Siveco România - dana.vladoiu[at]siceco.ro | intel_teach[at]siveco.ro

2009-2010 - Programul "Instruirea în Societatea Cunoaşterii"

Proiect MECI 2009-2010 - Programul "Instruirea în Societatea Cunoaşterii" privind integrarea resursele IT în procesul educaţional (2009-2010); Proiectul promovează integrarea noilor tehnologii în educaţie şi urmăreşte adaptarea sistemului de învăţământ românesc la noile cerinţe şi provocări impuse de construirea societăţii cunoaşterii | www.siveco.ro | www.agora.ro


Raport de evaluare a impactului programului Intel Teach în România, 2009
| LINK (.pdf)

Univesitatea din Bucuresti

Proiect MECI 2009-2010 - Programul "Instruirea în Societatea Cunoaşterii" privind integrarea resursele IT în procesul educaţional (2009-2010); Proiectul promovează integrarea noilor tehnologii în educaţie şi urmăreşte adaptarea sistemului de învăţământ românesc la noile cerinţe şi provocări impuse de construirea societăţii cunoaşterii | www.siveco.ro | www.agora.ro

Multi dintre profesorii care au urmat programul Intel Teach predau acum folosind metode moderne | www.agora.ro

SURSA: Raport de evaluare a impactului programului Intel Teach în România, 2009 | LINK (.pdf)
http://www.elearning.ro/resurse/Intel_Teach_Impact_2009.pdf (Autori: Steliana Toma-coord., Simona Căbureanu, Silvia Făt, Cornelia Novak)

ŞTIRI:

 • SANTA CLARA, Califonia, 21 mai, 2009, SUA - Ultimul Raport de Responsabilitate Socială Corporatistă Intel, publicat astăzi, subliniază motodele prin care compania a utilizat tehnologiile pe care le dezvoltă şi expertiza sa pentru a adresa provocările induse de protecţia mediului, schimbări sociale şi economice. Abordarea viitoarelor provocări, legate de inovaţii şi creşteri va fi strategia prioritară pentru Intel în următorii ani. | Intel 2008
 • Intel ISEF 2009, Reno, Nevada, SUA - Elevi români la INTEL ISEF (concurs de ştiinţă şi inginerie) | http://www.gandul.info | "Întâlnire de gradul trei la Intel ISEF 2009" - LINK | Winners | Intel ISEF 2008 (Video) - Videos Posted by Intel International Science and Engineering Fair | Intel ISEF 2010
 • 420 de profesori din Bucureşti şi judeţul Ilfov vor fi instruiţi prin programul Intel Teach - 420 de profesori din Bucureşti şi judeţul Ilfov vor participa în următorii 2 ani la Programul "Modalităţi de consolidare a carierei în societatea bazată pe cunoaştere, în regiunea Bucureşti-Ilfov" prin implementarea cursului Intel® Teach - Instruirea în Societatea Cunoaşterii | www.gandul.info
 • 700 de profesori din Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui vor fi instruiţi prin programul Intel Teach - In cadrul programului "Formarea profesionala in educatie in contextul dezvoltarii societatii cunoasterii in regiunea NE", vor fi instruiti in urmatorii 2 ani, 700 de profesori prin implementarea cursului Intel® Teach - Instruirea în Societatea Cunoaşterii | www.agora.ro
 • 900 de profesori din Oltenia vor fi instruiţi prin programul Intel Teach - programul "Oportunităţi de consolidare a carierei în societatea cunoaşterii în regiunea SV Oltenia" se va desfăşura în perioada aprilie 2009 - martie 2011 şi urmăreşte formarea şi certificarea cadrelor didactice prin implementarea cursului Intel® Teach - Instruirea în Societatea Cunoaşterii | www.agora.ro
 • Raport privind impactul programului Intel Teach în România - 82,8% dintre profesorii care au urmat programul Intel Teach predau acum folosind metode moderne | www.agora.ro
 • Preşedintele Intel, Craig Barrett - BUCUREŞTI, România, 4 martie 2009. Preşedintele companiei Intel, Craig Barrett, a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Politehnice Bucureşti. Vizita din ţara noastră face parte din ultimul turneu european al lui Craig Barrett în calitate de ambasador al Programului Intel World Ahead. | www.agora.ro | LINK | LINK | Interviu-video
 • Proiect MECI 2009-2010 - S-a lansat programul "Instruirea în Societatea Cunoaşterii" privind integrarea resursele IT în procesul educaţional (2009-2010) | www.siveco.ro | www.agora.ro
 • Intel si ICVL 2008| www.agora.ro
 • Universitatea Politehnica Bucureşti ia parte la programul Intel Teach (http://www.agora.ro)
 • Intel susţine proiectele şcolare ştiinţifice din România (http://www.agora.ro)

Obiective


 • Folosirea TIC pentru a dezvolta competenţele necesare elevilor, studenţilor, profesorilor în secolul XXI
 • Idendificarea căilor prin care elevii şi profesorii pot utiliza TIC pentru a stimula procesul de învăţare prin cercetare, comunicare şi colaborare
 • Încurajarea utilizării strategiei de instruire diferenţiată
 • Dezvoltarea gândirii critice pentru rezolvarea de probleme
 • Promovarea lucrului în echipă pentru optimizarea instruirii

Criterii de selecţie - Master Teach:
- experienţă minim un an în instruirea adulţilor; să aibă un model mental inovativ, deschis la nou, cu experienţă pedagogică; cunoştinţe avansate de operare PC

Informaţii şi detalii: href="http://www.elearning.ro/articol.php?id_categ=13&id_articol=299

Notă: În anul şcolar 2007-2008, cursul acreditat Intel Teach "Instruirea în societatea cunoaşterii" s-a desfăşurat prin Casele Corpului Didactic, la nivel naţional. Până în prezent, au fost instruiţi 1777 profesori de diferite discipline, reuniţi în 101 grupe îndrumate de 61 profesori masteri Intel Teach.

2007 - Seminarul "Classroom of Tomorrow"

Seminarul Classroom of Tomorrow, 11-12 Decembrie 2007, World Trade Center, Bucuresti

Intel Romania a prezentat practici guvernamentale şi experienţa Intel la nivel mondial în dezvoltarea proiectelor de educaţie utilizând soluţia Classmate PC: Dezvoltarea proiectelor naţionale de IT în educaţie; Soluţia Classmate PC: one-to-one computing

"Intel colaborează cu guverne, organizaţii non-guvernamentale, precum şi cu companii din întreaga lume pentru a accelera dezvoltarea programelor prin care elevii au acces individual la tehnologia informaţiei. Instrumentele TIC au un potenţial deosebit pentru dezvoltarea creativităţii, gândirii critice, capacităţilor de comunicare, contribuind astfel esenţial la formarea resurselor umane din Societatea Cunoaşterii."

1. Share Intel’s worldwide best practices for education; Education solution towards 21st Century challenges; Identify key ingredients of 1:1 education solution

2. Define key milestones for overall 1:1 education deployment in Romania; Define architecture of 1:1 education solution; Determine plan to integrate/configure applications and content; Determine teacher ICT training plan; Teacher training in using ICT for education purposes
Coordonatori:
- Robert Fogel, Principal Education Architect, Intel Corporation
- Steve Gish, Education Solution Specialist, Intel Corporation
- Irinel Burloiu, Intel Business development Manager
- Olimpius Istrate, Intel Education Projects Manager

Prezentarea o puteţi descărca de la adresa


Share Intel’s worldwide best practices for education; Education solution towards 21st Century challenges; Identify key ingredients of 1:1 education solution

 • Develop 21st-century skills: media literacy, critical and systems thinking, problem solving, collaboration, self-direction, global awareness, and civic literacy
 • Develop ICT skills: Word processing, online collaboration, Internet research, multimedia production, etc.
 • Improve student access to information: Intranet and Internet connectivity
 • Enhance school productivity: Teacher and administrator efficiency
 • Improve teaching practice: Improve teachers’ subject knowledge and improve pedagogical practices, and assist in planning objectives, structuring lessons, etc.
 • Improve students’ conceptual understanding: Use dynamic audiovisual representations to explain concepts and complex information
 • Facilitate collaboration: Group projects and improve communication among teachers, students, parents, and administrators

Education Objectives for the 21st Century


In Terms of the Student:

 • Improve the education process
 • Improve the education environment
 • Prepare students for higher education
 • Prepare students thrive in today's global economy
 • 21st century skills development

In Terms of a Country or Region:

 • Global economic competitiveness
 • Grow economy and retain talent pool
 • Improve social development

Intel® Education - Learning, Technology, Science


 • Digital Curriculum, collaborative rich-media applications, student software, teacher software
 • Improved Learning Methods, interactive and collaborative methods to help teachers incorporate technology into their lesson plans and enable students to learn anytime, anywhere
 • Professional Development, readily available training to help teachers acquire the necessary ICT skills
 • Connectivity and Technology, group projects and improve communication among teachers, students, parents and administrators