CNIV 2010

Lista lucrarilor inscrise


Last updated: 2006-10-10

"Cea mai bună modalitate de a prezice viitorul este să îl creezi tu însuţi." Peter Drucker

"Imagination is everything. Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand." A. Einstein

Obiectiv CNIV: Intensificarea colaborării între elevi, studenţi, profesori, pedagogi, psihologi şi specialişti IT în activităţile de concepere, proiectare, elaborare şi testare a aplicaţiilor de software educaţional


Forma finală a lucrării trebuie elaborată şi trimisă până la 1 octombrie

Nr. crt.

Nume, Functia, Institutia/Afiliatia

Sectiunea, Titlul lucrarii, Scurta descriere

1. Rezervat, Section: A
Title of paper: rezervat

Abstract:
2. Vlada Marin,
Conf. dr.,
Universitatea din Bucuresti,
vlada@fmi.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: Despre Grigore C. Moisil (1906-1973) - Computer Pioneer Award of IEEE Computer Society (1996)

Abstract: In anul 2003 s-au omagiat 100 de ani de la nasterea matematicianului american (originar din Ungaria) John von Neumann (1903-1957) creatorul arhitecturii calculatorului modern (The von Neumann computing architecture, the universal architecture used in the majority of PCs today). In Romania, in anul 2006 se omagiaza 100 de ani de la nasterea matematicianului roman Grigore C. Moisil considerat pionier al informaticii in Romania. Profesorul Gr. C. Moisil a avut contributii remarcabile la dezvoltarea informaticii in Romania si la formarea primelor generatii de informaticieni. A avut o contributie insemnata la introducerea si folosirea primelor masini electronice de calcul in tara noastra. Deosebit de valoroase sunt contributiile aduse de Grigore C. Moisil in domeniul teoriei algebrice a mecanismelor automate. A elaborat metode noi de analiza si sinteza a automatelor finite, precum si o teorie structurala a acestora. A introdus algebre numite de el lukasiewicziene trivalente si polivalente (numite astazi, algebre Lukasiewicz-Moisil) si le-a intrebuintat in logica si in studiul circuitelor de comutatie. Pentru aceste contributii, post-mortem, in anul 1996, Gr. C. Moisil a primit Computer Pioneer Award al societatii IEEE (premiul primit pentru lucrarea "For polyvalent logic switching circuits" - [detalii | read more]
3. Vlada Marin,
Conf. dr.,
Universitatea din Bucuresti,
vlada@fmi.unibuc.ro
Section: B
Title of paper: De la teorema lui Green la geometria computaţională

Abstract: Lucrarea abordează aspectele moderne ale conţinutului şi utilităţii cunoştinţelor destinate formării iniţiale şi continue în domeniul de licenţă Informatică. Prin câteva exemple se prezintă o nouă atitudine faţă de conceptele fundamentale ce au determinat apariţia de noi discipline, metode, tehnici şi algoritmi în domeniul informaticii. Atât profesorul de matematică, cât şi profesorul de informatică au un rol primordial în această atitudine şi orientare. Pe lângă schimbările şi armonizările legislative (începând cu anul univ. 2005/2006 s-au implementat şi în România, directivele procesului Bologna privind studiile universitare pe cicluri: licenţă, master, doctorat), sunt necesare schimbări structurale la nivelul cursurilor şi deprinderilor practice corespunzătoare competenţelor cerute de nevoile societăţii. Astăzi, Informatica este în rândul ştiinţelor exacte alături de matematică, fizică şi chimie. Dacă în anii '70 la nivel universitar, erau câteva discipline proprii informaticii, astăzi există domenii complexe ale informaticii: Programare şi Software Engineering, Reţele de calculatoare şi Computing, Baze de date şi sisteme informatice, Programare şi dezvoltare Web, Grafică pe calculator şi realitate virtuală, Modelare şi simulare, Calcul paralel şi distribuit, Inteligenţă artificială şi sisteme expert, Ingineria cunoaşterii. [link1, link2, link3, link4, link5]
4. Vatuiu Teodora,
Lect. dr.,
Popeanga Vasile,
Prof. dr.,
Universitatea "Constantin Brancusi", Tg. Jiu
v_teodora@yahoo.com
Section: B
Title of paper: Proiectarea unui sistem informatic de evaluare în contextul implementării procesului de e-learning în învăţământul superior

Abstract: Information Systems are software products intended to store and handle data in an organization. They must meet the informational needs of all levels of e-learning process, and they must be designed accordingly. In this article we are going to present our own evaluation method by means of grid tests running on a computer. This method was implemented in an application made in ACCESS that allows an automatic evaluation of the knowledge of certain subjects in one or several domains. We’ll refer to the application, describing the interface the subjects use in the testing process. Will be reviewed the possibilities of analyzing the results obtained in the testing process.
5. Vatuiu Teodora,
Lect. dr.,
Ciungu Petre,
Lect. drd.,
Colegiul Comercial V. Madgearu, Tg. Jiu
v_teodora@yahoo.com
Section: C
Title of paper: Serviciile WEB – noi oportunităţi pentru e-Learning în învăţământul preuniversitar

Abstract: The restructuring of the traditional forms of education reverse the direction of social movements: it is not the student that goes to the school, but rather the school that approaches the student. Also, e-Learning offers through the Web are directed mainly towards elves and students with non-traditional positions and demands. Within this co-operative learning procedure, all projects and project outcomes can be documented and made publicly accessible, discussions can be summarized, and literature and link lists, as well as collective search, learning and composition process of the background materials become available. In today's world of extreme competition on the learning process, information exchange is the need of the day. Web services represent the evolution of the website and offer a direct means by which learning processes can interact.
6. Vatuiu Teodora,
Lect. drd.,
Ciungu Petre,
Lect. dr.,
Colegiul Comercial V. Madgearu, Tg. Jiu
v_teodora@yahoo.com
Section: D
Title of paper: ASPECTS CONCERNING THE PROGRAMMES AND FUTURE OBJECTIVES OF ROMANIAN EDUCATION SYSTEM AREA WITHIN THE CONTEXT OF ROMANIA’S ADHESION TO EUROPEAN UNION

Abstract: Every year, hundreds of thousands of people in Europe take the opportunity to study abroad or work on European projects supported by the SOCRATES programme . Moreover, from now on, the EU will be opening up to countries around the world, confident that a European education is an international asset both at home and abroad.
7. Manea Gheorghe,
Profesor,
Colegiul Economic, Buzau
aenam20004@yahoo.com
Section: C
Title of paper: Instrumente informatice de optimizare

Abstract: Lucrare prezinta aplicatii ale matematicii in practica prin utilizarea programului Excel sub sistemul de operare Windows, si anume rezolvarea problemelor de optim liniar si neliniar. In manualele de liceu sunt rezolvate probleme de optim folosind: rezultatele teoretice asupra functiilor; separarea planului in regiuni; stabilirea poligonului solutiilor; aflarea optimului. Folosind instrumentele oferite de Excel, se obtin rezolvari rapide si se pot realiza diferite scenarii privind solutiile optime. Lucrarea are un caracter interactiv prin deschiderea diverselor foi de calcul din programul Excel.
Capitolul 1 prezinta notiuni privind foile de calcul si utilizarea formulele de calcul in Excel, precum si cum se scrie un program liniar. Capitolul 2 prezinta instrumente de simularea si optimizare :
a) tehnica Gool-Seek de cautare a unui rezultat dorit intr-o problema de optim sau intr-un calcul algebric;
b) tehnica Solver de rezolvare a unui program de optim liniar care modeleaza o problema practica sau teoretica prin modificarea mai multor parametri si obtinerea unor scenarii de optimizare.
Capitolul 3 prezinta exemple de probleme de optim din manualele de liceu si exercitii propuse pentru aprofundarea metodelor expuse. Varianta extinsa contine toate problemele de acest tip din manualele de liceu complet rezolvate interactiv.
8. Roceanu Ion,
Prof. dr.,
Universitatea Nationala de Aparare "Carol I"
iroceanu@unap.ro
Section: A
Title of paper: Managementul educational al cursurilor on-line pentru cursuri asincrone

Abstract: Cursurile on-line capata din ce in ce mai multa putere si atrag foarte multi studenti si cursanti. Universitatea Nationala de Aparare "Carol I" ofera un nivel de studii institutionalizate in forma clasica, cu profesorii la catedra. Astazi, nevoia individuala de perfectionare reclama forme diverse de cunoastere. Astfel, cursurile on-line de scurta durata, cu tematica de nisa sau specializate, vin sa raspunda acestor cerinte ale pietei educationale. Din acest moment se pune in discutie eficienta, atat a continutului, cat mai ales a managementului educational ce insoteste cursul si evident cursantul. Toti au in vedere in primul rand existenta unei platforme, binecunoscutul LMS, dar din multe puncte de vedere aceasta nu rezolva complet problemele. Rolul tutoriatului in difuzarea cursurilor on-line va fi tema centrala a acestui articol.
9. Roceanu Ion,
Prof. dr.,
Universitatea Nationala de Aparare "Carol I"
iroceanu@unap.ro
Section: B
Title of paper: Indicatori de calitate ai continutului digital pentru cursuri asincrone

Abstract: Difuzarea de continut digital in sine nu este o problema complicata in conditiile tehnologiilor actuale. Este nevoie de cateva cunostinte despre instrumentele software si elaborarea unui continut digital. Problema apare abia in momentul in care respectivul continut digital devine componenta unui obiectiv didactic, si daca forma de distribuire este asincrona. Care sunt elementele prin care un continut digital aduce intr-adevar plus valoare actului educational? Care este contributia software care creeaza motivatie pentru studiu? Unde se regaseste optimul in raportul dintre dezvoltator de continut, ca specialist software, si cadrul didactic propunator si creator de continut educational? Acestea sunt cateva dintre intrebarile pe care lucrarea le dezbate. Sunt prezentate unele solutii pentru aceste intrebari.
10. Radu Catalin,
Referent,
Universitatea Nationala de Aparare "Carol I"
karadu@gmail.com
Section: A
Title of paper: Aprecieri privind evaluarea on-line

Abstract: In procesul didactic, scopul unui profesor este de a obtine pentru elevul/studentul ce participa la activitatea de formare/ perfectionare, un nivel de cunoaştere corespunzator. De aceea, profesorul predă un conţinut corespunzator cu scopul urmarit şi utilizeaza metode de predare/învăţare adecvate. Evaluarea este parte a acestui demers pedagogic. Noile metode de învăţare, aplicate în învăţământul distribuit, cer noi perspective în abordarea actului de predare şi a evaluarii. Lucrarea abordeaza aceste aspecte esentiale.
11. Farcas Daniel,
Master Degree,
Universitatea din Bucuresti
Facultatea de Biologie
danielfarcash@yahoo.com
Section: B
Title of paper: CREATING A VIRTUAL URBAN COMPUTER SIMULATION

Abstract: Sorting through and interpreting data to help make better decisions. Control systems, mechanical devices, growing populations, ecological problems, legal processes, manufacturing plants, mass service systems, liquid flow, robotics and more with computer simulation we can design, research and optimization or "what if" tasks in any sustainable development.
12. Constantin Liliana-Violeta,
Profesor,
Dinica Livia,
Profesor inspector,
Colegiul National "Elena Cuza", Bucuresti
Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti
lilianaaa29@yahoo.com
Section: D
Title of paper: Eficienţa utilizării TIC în procesul instructiv-educativ

Abstract: Lumea contemporană reprezintă o permanentă şi inedită provocare pentru educaţie. Existenţa fiecărui individ în parte, ca şi a întregii societăţi în ansamblul ei, capătă deci un ritm din ce în ce mai alert, devine tot mai marcată de necesitatea cunoaşterii rapide, complete şi corecte a realităţii înconjurătoare, pentru ca luarea deciziilor să fie făcută ferm, oportun şi competent. Aceasta duce inevitabil, la creşterea volumului de informaţii ce trebuie analizat, la necesitatea stocării şi prelucrării acesteia, deci la necesitatea utilizării calculatorului atât în viaţa de zi cu zi cât şi în procesul instructiv-educativ. Tehnologiile digitale nu trebuie să reprezinte o simplă adăugare în planul de învăţământ, ele trebuie să fie integrate deplin „în serviciul educaţiei” la toate nivelurile sistemului şcolar. Actorii educaţionali trebuie să fie formaţi pentru a face faţă schimbării, incertitudinii şi inovării. Complexitatea crescută a şcolilor şi mediilor de învăţare de astăzi sugerează nevoia realizării într-o nouă manieră a activităţilor educaţionale. De aceea lucrarea prezintă avantajele şi limitele utilizării TIC în procesul de învăţământ şi o analiză asupra eficienţei utilizării TIC în procesul instructiv-educativ.
13. Constantin Liliana-Violeta,
Profesor,
Colegiul National "Elena Cuza", Bucuresti
lilianaaa29@yahoo.com
Section: C
Title of paper: Studiul functionarii motoarelor termice cu ajutorul calculatorului

Abstract: Natura continua sa ramana o "carte" permanent deschisa unei invatari directe, pe care elevii urmeaza sa o "citeasca" cu o vie curiozitate si pasiune. Uneori acest lucru este dificil, deoarece este aproape imposibil de abordat realitatea in forma in care se prezinta. De aceea, se folosesc modele si simulari virtuale. La studiul motoarelor termice elevii se confruntau cu mari dificultati deoarece este dificil sa inteleaga cum functioneaza un motor termic numai din niste explicatii sumare si cateva desene realizate la tabla. De aceea, lucrarea abordeaza studiul functionarii motoarelor termice dintr-o perspective moderna in care calculatoroul joaca un rol extrem de important.
14. Grigorescu Stefan,
Profesor,
Casa Corpului Didactic - Bucuresti, Bucuresti
grigorescu_stefan2003@yahoo.com
Section: C
Title of paper: Programul LABVIEW, cu utilizari multiple in fizica

Abstract: LABVIEW este cel mai răspândit şi mai evoluat mediu de programare grafică ce oferă utilizatorilor (profesionişti şi neprofesionişti) capacităţi ce permit realizarea rapidă a unor aplicaţii cu interfaţă grafică elaborată. Folosind acest soft, am realizat (modificat) un program, care are utilizări multiple, dintre care prezentăm numai unele: 1) energii : cinetică, potenţială şi totală, de tip elastic; 2) energii: cinetică, potenţială şi totală, de tip gravitaţional, la aruncarea pe verticală de jos în sus în vid, cu vo şi revenire la sol; 3) mişcare accelerată şi mişcare oscilatorie-compunere 4) două mişcări oscilatorii coliniare-compunere; 5) iluminarea cu două surse punctiforme, a unei străzi: E1, E2, E=E1+E2. Cu mici modificări programul se poate folosi şi în alte cazuri. Prezentăm panoul frontal şi panoul diagramă, cu comentariile corespunzătoare.
15. Balmus Nicolae,
Conf. dr.,
Universitatea Pedagogica de Stat "Ion Creanga"
Andronic Ion,
Conf. dr.,
Institutul de Ştiinte Reale, Chisinău, Republica Moldova
balmouche@netcourrier.com
Section: B
Title of paper: Laborator virtual de optică ondulatorie

Abstract: Laboratorul virtual de optică ondulatorie la momentul dat conţine experiemente şi lucrări de laborator simulate pe calculator pentru tema "Interferenţa şi difracţia luminii": fantele Young, biprisma Fresnel, oglinzile Fresnel, inelele Newton, difracţia Fresnel şi Fraunhofer de la diferite orificii, reţeaua de difracţie, interferometrele Fabry-Perot, Michelson, Relay. Experimentele virtuale propuse permit nu numai observarea fenomenului fizic în funcţie de diferiţi parametrii dar şi simularea procesului de obţinere a datelor experimentale cu instrumente virtuale de tip şubler cu vernier, tambur cu şurup micrometric, rigle gradate. În cazul lucrărilor de laborator virtuale sunt generate în mod aleatoriu probleme experimentale în care utilizatorul trebuie să determine unul sau mai mulţi parametri realizând experimente virtuale. În algoritmul de generare a rezultatelor experimentale sunt incluse erori de măsurare aleatoare repartizate conform distribuţiei normale Gauss. Rezultatele pe care trebuie să le obţină studentul în rezultatul realizării lucrării de laborator sunt documentate într-un fişier accesibil numai pentru profesor. Această informaţie este utilizată de profesor în procesul de verificare şi evaluare a referatelor realizate de studenţi.
16. Popovici I. Constantin,
Conf. dr.,
Popovici Emilia,
Asist. univ.,
Sufaru Gheorghe,
Asist. univ.,
Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iasi
emiliapopovici@yahoo.com
Section: B
Title of paper: Metoda celor mai mici patrate cu Matlab

Abstract: Lucrarea reflecta modul in care se poate folosi mediul de programare Matlab pentru invatarea si intelegerea cursului de Analiza numerica prezentat studentilor de la Facultatea de Constructii din Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iasi. Este prezentat algoritmul numeric asociat metodei celor mai mici patrate in cazul sistemelor de ecuatii algebrice liniare supradimensionate. In concluzie, studentii pot folosi programul Matlab pentru rezolvarea problemelor de matematica care apar in cercetare, proiectare, inginerie, iar utilizarea softului este o metoda complementara si nu substitutiva [2].
17. Diaconu Diana Elena,
Profesor informatica,
Colegiul National "Ienachita Vacarescu", Targoviste
diaconu_lvm@yahoo.com
Section: A
Title of paper: Platforma pentru invatarea on-line a informaticii

Abstract: Distantele ar putea sa nu mai conteze, in conditiile in care, cu ajutorul Internetului, putem accesa informatiile de care avem nevoie.
Platforma isi propune punerea la dispozitia utilizatorilor a unui ansamblu de cursuri si teste de evaluare in format electronic. Folosirea platformei poate fi realizata in mai multe moduri: ca utilizator simplu, ca utilizator cu cont de cursant, ca titular de curs si ca administrator. Utilizatorul simplu are acces la titlurile cursurilor, insotite de un cuprins si un scurt rezumat. Cursantii pot accesa si descarca cursurile pentru a le putea studia si off-line. Cursurile contin suport teoretic, fisiere video destinate cresterii calitative a procesului de invatare si teste demonstrative. La sfârsitul perioadei destinate cursului respectiv, se pune la dispozitia cursantilor un test on-line ce permite evaluarea finala individuala. Titularului de curs i se permite accesul la situatia cursantilor care parcurg cursul pe care il detin. Administratorul platformei are posibilitatea de creare a conturilor si de incarcare a cursurilor. Dupa parcurgerea si terminarea cu succes a unui curs, fiecare cursant va primi o diploma ce atesta perfectionarea respectiva. La cursuri pot participa toti utilizatorii Internet ce acceseaza platforma.
18. Istrate Olimpius,
Profesor,
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Şiinţele Educaţiei
Jugureanu Radu,
Profesor,
SIVECO Romania SA,
olimpius.istrate@tehne.ro
radu.jugureanu@siveco.ro
Section: A
Title of paper: eLearning – componente didactice

Abstract: Societatea cunoaşterii a impus utilizarea TIC ca punct de referinţă al schimbărilor de fond în sistemele de învăţământ, iar provocările s-au conturat, la început, pe trei direcţii majore, având ca punct de plecare summit-urile de la Lisabona şi Feira: dotarea şcolilor, pregătirea cadrelor didactice şi asigurarea resurselor necesare [Commission of the European Communities. The concrete future objectives of education system. Brussels, 2001]. Ulterior, conjugându-se cu alte direcţii prioritare, cum ar fi asigurarea calităţii în educaţie, învăţarea pe parcursul întregii vieţi, profesionalizarea meseriei didactice, aceste trei direcţii au fost detaliate şi completate. Acum se vorbeşte tot mai mult de o accelerare a procesului, însă premisele se modifică sensibil, prin prisma necesităţii de fundamentare teoretică psihologică şi pedagogică, spre formarea de competenţe transferabile şi construirea de structuri şi operaţii mentale, spre o regândire a strategiilor de predare-învăţare şi a sistemului de educaţie în sine [European Commission, Directorate-General for Education and Culture. ICT in education and Training. Progress Report. Brussels, November 2003]- www.tehne.ro, www.siveco.ro.
19. Jugureanu Radu,
Profesor,
SIVECO Romania SA,
Ilia Florin,
Informatician, Director Siveco,
SIVECO Romania SA,
Istrate Olimpius,
Profesor,
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Şiinţele Educaţiei
radu.jugureanu@siveco.ro
florin.ilia@siveco.ro
olimpius.istrate@tehne.ro
Section: C
Title of paper: AeL Content, winner la World Summit Award 2005

Abstract: WSIS (World Summit on the Information Society), recunoscand utilizarea creativa si diversitatea de continut media digital, a acordat la categoria eLearning premiul pentru cel mai bun econtent din lume continuturilor multimedia dezvoltate de SIVECO Romania SA. Astfel, experienta de aproape 10 ani in dezvoltarea de continut educational multimedia interactiv a fost recunoscuta pe plan mondial si continutul eLearning romanesc a fost apreciat ca o metoda atat puternica si intuitiva cat si prietenoasa de invatare si pregatire.
In evaluarea produsului s-a pus accentul pe beneficiul adus de tehnologia informatiei si a comunicatiei in dezvoltarea comunitatilor si ajutorul in a surmonta diferenta in continua crestere dintre statele dezvoltate si cele in curs de dezvoltare, recunoscand capacitatea de transformare a produsului SIVECO intr-unul international.
In acest moment, toate liceele din Romania precum si 3300 de scoli generale folosesc peste 1600 de pachete e-learning dezvoltate de SIVECO Romania.- www.advancedelearning.com , www.siveco.ro.
20. Stefan Alexandru,
Elev,
Ursea Luminita,
Prof. dr.,
Colegiul National "Gheorghe Lazar", Bucuresti
sultanica8@yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Software educational privind elementele galvanice

Abstract: Aplicatia este un soft educational care se refera la elemente galvanice: pila Daniell, elementul Leclanche, acumulatorul cu plumb. Lectia a fost elaborata conform noilor programe pentru ciclul inferior al liceului si se adreseaza elevilor din clasa a IX-a. Lucrarea se refera la alcatuirea, principiul de functionare si utilizarile elementelor galvanice, prezentate animat si atractiv. Evaluarea se realizeaza atat pe parcursul lectiei prin activitati independente, cat si la sfarsitul acesteia prin test care cuprinde itemi in genul celor elaborate de SNEE, pentru examene. Elevul se poate corecta, deoarece are si rezolvarile corespunzatoare - www.cnlazar.ro.
21. Reviu Clara,
Eleva,
Ursea Luminita,
Prof. dr.,
Colegiul National "Gheorghe Lazar", Bucuresti
sultanica8@yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Software educational privind alchenele

Abstract: Lucrarea este un soft educational care se refera la hidrocarburile nesaturate care contin o legatura dubla. Aplicatia a fost elaborata conform noilor programe pentru ciclul inferior al liceului si se adreseaza elevilor din clasa a X-a. Lectia cuprinde nomenclatura, structura, formulele structurale,proprietatile fizico-chimice ale alchenelor. sunt evidentiate, deasemenea, utilizarile unora dintre reactiile studiate sau ale produsilor de reactie. Animatia este folosita in scrierea formulelor structurale si in prezentarea proprietatilor fizico-chimice. Evaluarea se realizeaza atat pe parcursul lectiei, cat si la sfarsitul acesteia prin test care cuprinde itemi in genul celor elaborate de SNEE, pentru examene. Elevul se poate corecta, deoarece are si rezolvarile corespunzatoare- www.cnlazar.ro.
22. Osiac Ruxandra,
Eleva,
Ursea Luminita,
Prof. dr.,
Colegiul National "Gheorghe Lazar", Bucuresti
sultanica8@yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Software educational despre alcani

Abstract: Lucrarea este un soft educational care se refera la hidrocarburile saturate; ea a fost elaborata conform noilor programe pentru ciclul inferior al liceului si se adreseaza elevilor din clasa a X-a. Lectia cuprinde nomenclatura, structura, formulele structurale, proprietatile fizico-chimice si utilizarile unor substante. Animatia este folosita in scrierea formulelor structurale si in prezentarea proprietatilor fizico-chimice. Evaluarea se realizeaza atat pe parcursul lectiei, cat si la sfarsitul acesteia prin teste in genul celor elaborate de SNEE, pentru examene. Elevul se poate corecta, deoarece are si rezolvarile corespunzatoare- www.cnlazar.ro.
23. Ciubatii Dumitru,
Student,
Universitatea din Bucuresti
Facultatea de Matematica si Informatica
workusmd@yahoo.com
Section: B, EXPOZITIE
Title of paper: Graph Magics

Abstract: "Graph Magics" reprezinta un produs software destinat constructiei si procesarii grafurilor. Acesta ofera o multime de instrumente si facilitati pentru constructia si editarea grafurilor. "Graph Magics" contine 17 algoritmi ce pot fi aplicati asupra grafurilor pentru urmatoarele: gasirea drumului minim intre 2 puncte (ex. localitati), gasirea arborelui partial de cost minim, rezolvarea problemei postasului, gasirea fluxului maxim in retele etc. Astazi, teoria grafurilor este utilizata cu succes in mai multe domenii. "Graph Magics" s-a dovedit a fi util in activitatea unor profesori, studenti si cercetatori atat in predarea si studierea informaticii si matematicii, cat si in rezolvarea si analiza diferitor probleme de informatica/matematica cu aplicatii in economie, inginerie, arhitectura, epidemiologie etc.
Site-ul produsului: http://www.graph-magics.com
24. Kelemen Erzsebet,
Prof. gr. I,
Dzitac Ioan,
Cnof. dr.,
Colegiul National "M. Eminescu" Oradea
Universitatea AGORA, Oradea
idzitac@univagora.ro
Section: C
Title of paper: O baza de date distribuita pentru generarea testelor de evaluare la informatica

Abstract: Produsul informatic a fost elaborat de prof. E. Kelemen, sub conducerea stiintifica a conf. univ. dr. I. Dzitac, in cadrul lucrarii metodico-stiintifice pentru obtinerea gradului didactic I. Aplicatia se adreseaza in primul rand profesorilor de informatica, carora le permite crearea de itemi cu alegere multipla, intr-un mod foarte simplu si intr-un timp foarte scurt, chiar de la distanta prin intemediul internetului la adresa www.eminescu.rdsor.ro/ekelemen/test/index1.htm. Produsul informatic genereaza aleator teste ce pot fi folosite la cl. IX-XI, profil matematica-informatica, pentru verificarea si evaluarea sau autoevaluarea cunostintelor la informatica.
25. Serban Liliana,
Prof. gr. I,
Scoala "Mihai Viteazul", Târgovişte
lilianaserban@fmi.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: Utilizarea TIC în proiectarea cursurilor optionale pentru invatamantul preuniversitar

Abstract: Cunoasterea reprezinta pentru om unul dintre cele mai nobile idealuri. Astazi, Internetul a devenit un mijloc prin care elevii, profesorii si studentii au posibilitatea sa-si largeasca, in mod eficient si modern, orizontul cognitiv. Lucrarea prezinta un model de proiectare a unui curs optional, folosind tehnnologia WebQuest. Se prezinta un studiu de caz ca rezultat al implementarii Proiectului International Socrates 2.1 "Gandeste, construieste si comunica - TIC - un mediu de instruire virtual" initiat de Universitatea "Valahia" Targoviste. Sunt prezentate: Utilizarea tehnologiei WebQuest in proiectarea unui cursului optional; Model de curs optional: "Incursiune în universul liricii romanesti - Poezia anotimpurilor".
26. Serban Liliana,
Prof. gr. I,
Scoala "Mihai Viteazul", Târgovişte
lilianaserban@fmi.unibuc.ro
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Software educational "Nichita Stănescu - scriitor român"

Abstract: Aplicatia este un software educational realizat cu ajutorul programului Camtasia Studio si isi propune sa le ofere elevilor posibilitatea de a studia intr-o maniera moderna, care sa le stimuleze interesul, opera lirica a scriitorului Nichita Stanescu. Lucrarea este un rezultat al implementarii tehnologiilor informationale moderne dobandite in timpul cursului online initiat de Universitatea "Valahia" Targoviste în cadrul Proiectului International Socrates 2.1: FISTE (A Future Way For In-Service Teacher Training Across Europe).
27. Dumitrescu Bogdan,
Student,
Dumitrescu Marina,
Prof. gr. I,
Universitatea din Bucuresti
Colegiul Tehnic de Comunicatii "Nicolae Vasilescu-Karpen"
bogdumdum@yahoo.com
Section: A
Title of paper: WAP Controller

Abstract: Lucrarea prezinta un nou mod de a controla calculatorul folosind WAP Controller. S abordeaza un studiu de caz pentru sistemul de invatamant. Astfel, profesorul poate controla aplicatiile de la distanta prin intermediul terminalului mobil, fie ca este vorba de o prezentare PowerPoint, fie ca este vorba de un montaj legat la sistemul de calcul. Avand aceasta posibilitate, lectia capata un plus de interactivitate, profesorul fiind printre elevi, si nu la catedra ca in cazurile conventionale. Sistemul are cerinte scazute si functioneaza pe toate terminalele mobile cu suport WAP 1.0. Beneficiind de viteaza crescuta a conexiunilor Internet, acest sistem are un timp de raspuns de sub o secunda. Sistemul este creat dintr-un server ce primeste si executa comenzile si un panou de control de unde se fac configurarile si ajustarile necesare. Toate aceste componente lucreaza pe baza unui server exterior ce are o baza de date MySQL unde sunt stocate atat conturile utilizatorilor, cat si setarile realizate de-a lungul timpului.
28. Cerchez Emanuela,
profesor,
Rados Maria,
profesor,
Buca Alexandru,
student,
Macovei Ştefan,
student,
Veruzi Alexandru,
student,
Liceul de Informatică "Gr. C. Moisil", Iaşi
Facultatea de Informatică, Iaşi
Facultatea de Matematică şi Informatică, Bucureşti
radosm74@yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Civilizatiile preistorice de pe teritoriul Romaniei

Abstract: Lucrarea reprezintă un produs software, structurat în patru lecţii. Demersul nostru a urmărit realizarea unui produs software destinat predării-învăţării unei pagini din Istoria Românilor, studiată în prezent de elevii claselor a VIII-a. Interfaţa este una atractivă, sarcinile de lucru sunt precise şi, totodată, interactive, în timp ce prezenţa, alături de elev, a unui partener are menirea de a-l însoţi şi îndruma în descoperirea conţinutului didactic. Dacă în planul istoriei universale, produsele software nu mai reprezintă de mult o noutate, istoria românilor se constituie, pentru moment, într-un univers insuficient explorat din această perspectivă. Am ţinut cont şi de posibilităţile reale de a explora virtual un conţinut istoric, de a proiecta şi îmbina într-un mod atractiv, interactiv, util, resurse tradiţionale şi moderne în acelaşi timp, facilitând astfel demersul didactic. Pentru o organizare şi orientare eficientă a instruirii şi învăţării, în meniul principal, pot fi descoperite cu uşurinţă atât titlurile lecţiilor, cât şi momentele acestora. Proiectarea obiectivelor operaţionale, stabilite pentru fiecare lecţie, a urmărit anticiparea, în termeni realişti, a comportamentelor dobândite de elevi în fiecare secvenţă a procesului didactic. Am proiectat conţinuturi didactice care trasează elevului sarcini de lucru precise, dar într-o manieră atractivă. Softul creat reprezintă un instrument util pentru cei care se pregătesc pentru susţinerea examenului de Testare Naţională la disciplina Istorie.
29. Stoica Ioana,
profesor,
Varvara Cristian,
elev,
Moldoveanu Bianca,
elev,
Nastasescu Monica,
elev,
Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu" Bucuresti
Soica Bogdan,
student,
Princeton University
rama4143@xnet.ro
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Miscarea sarcinilor in camp electric

Abstract: Lucrarea este un software educational destinat elevilor de liceu. Aplicatia poate fi folosita la clasa sau la cercurile de elevi. Suportul vizual confera o intelegere mai usoara fenomenului studiat, fiind dublat de o descriere matematica riguroasa. Produsul software permite: studierea miscarii in camp central; studierea interactiei dintre sarcini; reprezentarea de exemple instructive. Durata de timp pentru explicarea fenomenului este comprimata in cateva minute. Soft-ul ofera aspecte interactive, elevul fiind in acest fel implicat in procesul de invatare. Programul a fost realizat in Microsoft Visual Basic 6., si este usor de utilizat, avand o interfata prietenoasa si accesibila.
30. Stoica Ioana,
profesor,
Bujor Alexandru,
elev,
Hulea Razvan,
elev,
Chiperi Matei,
elev,
Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu" Bucuresti
rama4143@xnet.ro
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Sistemul solar - Miscarea in camp central

Abstract: Lucrarea este un software educational destinat elevilor de liceu si tuturor celor care vor sa afle mai multe informatii despre planetele sistemului solar, in special despre miscarea in camp central. Aplicatia prezinta miscarea in camp central intr-un mod interactiv, utilizand simulari si modele tridimensionale, fiind sustinut de o prezentare teoretica riguroasa. Continutul este structurat pe trei module. Primul dintre ele prezinta teoria pe baza careia s-a realizat programul. Cel de al doilea contine prezentarea planetelor sistemului solar (modele tridimensionale), informatii despre planete, inclusiv animatii interactive. Ultima componenta a softului este o aplicatie de simulare a miscarii unui corp in camp central. Prin interactivitate, utilizatorul alege traiectoria dorita in functie de parametrii indicati. Se pot da valori intr-un anumit interval fiecaruia dintre parametrii, iar aplicatia calculeaza in timp real traiectoria satelitului, marcand-o printr-o linie albastra. Produsul software a fost realizat in Macromedia Flash 8 si 3D Studio Max, suportul vizual conferind o intelegere rapida si atractivitate fenomenului studiat.
31. Ilina Florina,
profesor,
Enescu Adrian Mihai,
elev,
Liceul "Ion Barbu" Pitesti
ilinaflorica@yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Lectii interactive pentru Chimie

Abstract: Lucrarea este un software educational ce ofera lectii interactive pentru studiul Chimiei destinate, atat profesorilor, cat si elevior. Sunt prezentate aplicatii ale chimiei pentru unitatea de invatare ce cuprinde teme la clasele X si XI. Aceasta modalitate determina cresterea calitatii continutului educational prin utilizatea programului Swish si prin implementarea experientei cadrului didactic in relatia profesor-elev. Tehnologia moderna folosita aduce un plus real de valoare acestui continut si proces didactic prin: elementele de animatie ce descriu fenomenele greu de studiat si de inteles prin mijloace conventionale; interactivitatea si evaluarea dinamica a insusirii cunostintelor de catre elevi. Aplicatia cuprinde o parte teoretica privind reactiile de substitutie si aditie, si o parte privind consolidarea notiunilor insusite in prima parte. Partea I cuprinde elemente de animatie ce redau cele mai reprezentative reactii de substitutie si de aditie din chimia organica, prevazute in programa scolara. Partea a II-a cuprinde un set de 10 probleme (5 pentru reactii de substitutie, respectiv 5 pentru reactii de aditie). Lucrarea este conceputa ca un manual electronic privind invatarea chimiei prin e-Learning si are un caracter interactiv prin deschiderea diverselor slide-uri din programul Swish.
32. Duta Marius,
elev,
Liceul Teoretic "Nicolae Titulescu", Pucioasa, Dambovita
dutamarius@hotmail.com
Section: C
Title of paper: EasyStudy

Abstract: EasyStudy este un software educational ce ofera elevilor lectii de invatare prin intermediul informaticii. Astfel, o lectie studiata prin intermediul calculatorului va fi mult mai atractiva decat una tinuta in sala de clasa. Aplicatia EasyStudy este un produs software creat special pentru utilizarea lui in invatamantul primar, preuniversitar, si chiar universitar. Spre deosebire de alte programe din acest domeniu, EasyStudy poate fi folosit atat pe un calculator personal, cat si intr-o retea de calculatoare. Astfel, intr-un laborator de informatica, profesorul are posibilitatea de a monitoriza desfasurarea lectiei si participarea la lectie a tuturor elevilor.
33. Dan Dorin,
Şef de lucrări dr. ing.,
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi
dandorin@tex.tuiasi.ro
Section: B
Title of paper: Proiectarea modulelor de curs interactive cu ajutorul aplicaţiei ModulEst

Abstract: În lucrare se prezintă o metodă de lucru privind proiectarea şi realizarea cu ajutorul aplicaţiei ModulEst a modulelor de curs interactive folosite în sistemul de învăţământ prin e-Learning. Se descrie aplicaţia ModulEst, se prezintă modul de planificare a modulului de curs, modul de editare a unui fişier model XML, modul de modificare a fişierelor HTML generate automat de aplicaţia ModulEst. De asemenea, se descrie structura grafică a unei ferestre de modul pentru un curs interactiv. Aplicaţia ModulEst este gratuită, pusă la dispoziţie de Universitatea Henri Poincaré din Nancy, Franţa.
34. Paraschiv Emilia,
Profesor gr. I,
Diaconescu Carmen-Maria,
Profesor gr. I,
Grupul Scolar "H. Coanda" Rm. Valcea,
Colegiul Tehnic Forestier Rm. Valcea,
emiliaparaschiv@yahoo.com
Section: C
Title of paper: Realizarea tutorialelor si utilizarea lor in procesul didactic

Abstract: Lucrarea abordeaza conceperea si elaborarea de tutoriale folosind produsul opensource CamStudio. Cadrele didactice trebuie încurajate să experimenteze, să exploreze noi practici la clasă în colaborare şi interacţiune cu colegii de catedra. Aceasta activitata este foarte importantă in procesul de perfectionare continua a cadrelor didactice. Şcoala trebuie să fie tolerantă, prietenoasă şi democratică, să nu excludă, ci să valorizeze şi să integreze toţi copiii. O pedagogie centrată pe elev este benefică pentru toţi actorii procesului educativ. Şcolile centrate pe elevi sunt terenuri de instruire pentru o societate centrată pe oameni, care respectă atât diferenţele, cât şi demnitatea fiinţelor umane. Diferenţele umane sunt normale şi, de aceea, învăţarea trebuie adaptată la necesităţile copilului. O modalitate de realizare a acestui deziderat este crearea de tutoriale. Conceperea unui tutorial este destul de facilă şi nu implică costuri mari. Folosind produsul opensource CamStudio prezentam un studiu de caz pentru predarea lecţiei "Şiruri recurente".
35. Anghel Daniel,
Profesor gr. II,
Grupul Scolar "Nicolae Balcescu", Oltenita, judetul Calarasi,
dnlanghel@gmail.com
Section: D
Title of paper: Introducerea GIS in curriculum geografic liceal

Abstract: Lucrarea analizeaza oportunitatea introducerii GIS (Geographic Information System) in curriculum liceal, in raport cu resursele (hardware, software si umane) disponibile in acest moment, dar si cu tendintele mondiale in domeniu. Se prezinta programa unui curs optional (Introducere in GIS) si concluziile ce au rezultat in urma aplicarii acestei programe la doua clase in anul scolar trecut. De asemenea, sunt introduse o serie de elemente de proiectare didactica ce ilustreaza stategiile didactice ce pot fi utilizate in abordarea GIS la liceu, atat la nivelul curriculumului obligatoriu, cat si al celui la dispozitia scolii.
36. Chichernea Virgil,
Profesor dr.,
Facultatea de Informatica Manageriala, Universitatea Romano-Americana,
vchichernea@rau.ro
Section: D
Title of paper: WebBoard/FDI - o metoda participativa de documentare si instruire

Abstract: Formarea si perfectionarea continua a fortei de munca a impus dezvoltarea unor tehnologii si metode moderne care au ca suport noile tehnologii informatice. Tema centrala a acestei lucrari o reprezinta bibliotecile virtuale ce contin documentatii, materiale didactice in format electronic, precum si realizarea unui mediu virtual de desfasurare a activitatilor specifice procesului de invatamant academic.
37. Garabet Mihaela,
Profesor,
Neacşu Ion,
Ing. laborant,
Liceul Teoretic "Grigore Moisil" Bucureşti
mihaela_garabet@yahoo.com
Section: C
Title of paper: Efectele producerii energiei electrice asupra mediului

Abstract: În lucrarea de faţă propunem câteva experimente dedicate studiului transmisiei şi al reflexiei radiaţiei solare de către suprafeţele expuse, al monitorizării temperaturii, umiditaţii şi luminii dintr-o miniseră, o simulare a apariţiei anotimpurilor. Vom descrie pe scurt un studiu experimental al efectului de încălzire globală prin monitorizarea asistată de calculator a temperaturii în două incinte transparente, supuse încălzirii. Una dintre ele conţine aer, iar cealaltă conţine aer îmbogăţit cu CO2. Achiziţia semnalelor provenite de la senzorii de temperatură cuplaţi cu placa de achiziţie instalată în computer arată că în vasul cu dioxid de carbon temperatura va fi tot timpul mai mare decât în celălalt. Este o modalitate de a ne convinge elevii că suntem datori faţă de planeta noastră. Stă la îndemâna oricăruia dintre noi să încerce să lupte pentru diminuarea emisiilor menţionate şi implicit a efectelor globale pe care le induc. Pentru aceasta ar trebui reduse cantităţile individuale de combustibili fosili utilizate prin utilizarea automobilelor mai puţin poluante şi mai eficiente, prin micşorarea consumului individual de energie electrică. În ultima vreme se impune tot mai mult metoda numita Negawatt Power. Ea constă în eficientizarea consumatorilor electrici în loc de a mări producţia de electricitate. Este metoda care nu are nici un efect negativ asupra mediului.
38. Jibotean Radu,
Elev,
Liceul Teoretic "Nicolae Titulescu" Pucioasa
jibotean2002@yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: OLeL Project

Abstract: Lucrarea "OLeL Project" este o pagina Web educatioanala. Aceasta prezinta mai multe lectii de chimie, biologie si fizica. Lectiile sunt formate dintr-o coponenta teoretica si o alta componenta practica. Contine un laborator virtual in care elevul poate face singur doua experimente de chimie si doua experimente de fizica. Navigarea prin site se face usor si atractiv.
39. Garabet Mihaela,
Profesor,
Neagoe Diana Raluca,
Eleva,
Liceul Teoretic "Grigore Moisil" Bucuresti
deedee_linkingrl@yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Grigore Moisil - trecut şi viitor

Abstract: Lucrarea prezintă o pagina Web dedicată lui Grigore Moisil de către elevii liceului bucureştean care, cu mîndrie, poartă numele marelui matematician. Situl conţine informaţii despre viaţa şi opera savantului român, precum şi aspecte din viaţa liceenilor de la "Moisilul" bucureştean.
40. Constantinescu Gabriela,
Profesor,
Zîrnă Cătălin,
Profesor,
Liceul Teoretic "Ovidius" Constanta
zirnac@yahoo.com
Section: D
Title of paper: Suport online de evaluare a performanţelor elevilor

Abstract: Sistemul de învăţământ este în continuă adaptare la particularităţile şi tendinţele societăţii actuale, societate ce se vrea bazată pe cunoaştere şi informaţie. Calitatea actului didactic este marcată de aportul tehnologiilor multimedia şi al Internetului. Pe baza unei analize de context ce reflectă faptul că, pentru elevii din clasele alese ca grupuri ţintă, folosirea calculatorului tinde să devină o dominantă existenţială, se propun soluţii virtuale, în completarea unui demers didactic clasic, soluţii ce vizează evaluarea elevilor, în special prin temele pentru acasă. Mediul Web prezentat oferă profesorilor şi elevilor un suport online de evaluare, respectiv autoevaluare prin utlizarea unui browser Web. Se realizează o descriere succintă din perspectiva avantajelor pedagogice pe care acest mediu le oferă.
41. Pletea Ariadna Lucia,
Conf. Dr.,
Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iasi
apletea@cs.tuiasi.ro
Section: A
Title of paper: Studiul transformărilor integrale cu ajutorul softului Mathematica

Abstract: Lucrarea ilustrează modul în care pote fi folosit pachetul de programe Mathematica pentru studiul transformărilor integrale: transformata Laplace, transformata Fourier, transformata Z şi transformatele lor inverse. Sunt analizate aspecte care ţin de utilizarea acestui soft precum şi exemple de utilizare. Utilizarea acestui soft uşureaza atât înţelegrea noţiunilor cât şi munca inginerilor, a cercetătorilor, a studenţilor şi a tuturor celor care au nevoie in activitatea lor de noţiuni de matematică.
42. Toca Livia,
Profesor,
Colceag Daniel,
Elev,
Carbune Victor,
Elev,
Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu" Bucuresti
victor.carbune@gmail.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Arbori

Abstract: Lucrarea este un software educational structurat pe module interactive ce face usoara aprofundarea cunostiintelor din clasa a XI-a, si anume subcapitolul "Arbori". Se prezinta algoritmi desfasurati pas cu pas ce fac usoara intelegerea lor. Cu ajutorul acestui software un elev poate sa-si insuseasca notiunile, algoritmii si terminologia specifica lectiei de arbori intr-un mod interactiv (prin jocuri), si mai ales prin derularea pas-cu-pas a algoritmilor.
Lucrarea este impartita in urmatoarele parti:
1. Terminologie (continut specific si definitii ale arborilor);
2. Reprezentarea in memorie (felul in care sunt reprezentati arborii in memorie)
3. Algoritmi specifici (o aplicatie; ilustrarea interactiva a algoritmilor Kruskal si Prim)
In plus, fata de alte softuri educationale, cu ajutorul unui Server free de Apache ce vine odata cu aplicatia, elevul poate sa-si insuseasca notiunile dobandite in cadrul lectiei, prin implementarea si rularea unui cod C++ in cadrul softului.
43. Mihalcea Adrian,
Profesor,
Crivat Stefan,
Profesor,
Tomescu Gabriel,
Elev,
Matei Liviu Codrut,
Elev,
Colegiul National "Nicolae Iorga", Valenii de Munte, jud. Prahova
adrian_tarlesti@yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Oscilatii mici

Abstract: Produsul software "Oscilaţii mici" este un soft educaţional interactiv cu ajutorul căruia se pot studia anumite cazuri de oscilaţii mecanice pentru un sistem cu un singur grad de libertate şi observarea limitelor în care acestea pot fi aproximate cu oscilaţii armonice. Lucrarea se adresează în primul rând elevilor şi profesorilor de fizică din învăţământul liceal, dar poate fi utilizat şi în învăţământul superior. Utilizatorul poate alege una dintre problemele tratate şi poate studia interdependenţa principalelor mărimi mecanice caracteristice sistemului. De asemenea, este indicat bilanţul energetic al procesului. Se apelează tehnologiile Microsoft folosind Excel, Word şi PowerPoint. Acest produs software a obţinut premiul special "Microsoft România" pentru cea mai reuşită îmbinare a tehnologiilor Microsoft.
44. Rădescu Radu,
Conf. dr.,
Bojin Mihai,
Student,
Universitatea "Politehnica" Bucureşti
rradescu@atm.neuro.pub.ro
mihai.bojin@yahoo.com
Section: B
Title of paper: Generatorul de funcţii în platforma Easy-Learning

Abstract: Platforma de învăţământ electronic Easy-Learning, creată în cadrul Catedrei de Electronică Aplicată şi Ingineria Informaţiei din cadrul Universităţii "Politehnica" Bucureşti dispune de numeroase opţiuni în meniu, atât în varianta administratorului şi a tutorelui, cât şi în cea a utilizatorilor. Dintre acestea, articolul de faţă prezintă modul de creare, gestionare şi utilizare a generatorului de funcţii, înfăţişând numeroase exemple ilustrative. Platforma Easy-Learning este un sistem de lucru adaptabil, deschis şi flexibil, care poate fi permanent îmbogăţit şi optimizat.
45. Rădescu Radu,
Conf. dr.,
Robu Cristian,
Student,
Universitatea "Politehnica" Bucureşti
rradescu@atm.neuro.pub.ro
hefferstimpy@yahoo.com
Section: B
Title of paper: Motorul de căutare din platforma Easy-Learning

Abstract: Platforma de învăţământ electronic Easy-Learning, creată în cadrul Catedrei de Electronică Aplicată şi Ingineria Informaţiei din cadrul Universităţii "Politehnica" Bucureşti dispune de numeroase opţiuni în meniu, atât în varianta administratorului şi a tutorelui, cât şi în cea a utilizatorilor. Dintre acestea, articolul de faţă prezintă modul de creare, gestionare şi utilizare a motorului de căutare, înfăţişând numeroase exemple ilustrative. Platforma Easy-Learning este un sistem de lucru adaptabil, deschis şi flexibil, care poate fi permanent îmbogăţit şi optimizat.
46. Petrescu Dan,
Elev,
Dancescu Emilian,
Elev,
Baiuta Sorin,
Elev,
Savuta Irina,
Profesor,
Liceul Teoretic "Alexandru Ioan Cuza" Ploiesti
dan89_eu@yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Istoria Marilor Inventii

Abstract: Produsul software "Istoria Marilor Inventii" este un software educational destinat tutoror celor care doresc sa afle mai multe despre principalele inventii care au schimbat omeniriea. Lucrarea este o vasta panorama in istoria stiintei si a tehnicii, prin prezentarea celor mai importante inventii, dar si a principalilor inventatori. Acest soft propune utilizatorului o alta modalitate de prezentare a istoriei stiintelor si a tehnicii, care in decursul vremurilor au determinat progresul omenirii.
47. Stan Maria,
Profesor,
Durduc Silviu,
Elev,
Ileanu Andrei,
Elev,
Grupul Scolar "Radu Negru" Galati
marcost95@yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Minighid de depanarea a unui PC

Abstract: Lucrarea se adreseaza celor care doresc sa cunoasca modul de rezolvare a diverselor problemelor ce pot aparea in utilizarea unui PC. Se prezinta diverse solutii de depanare hardware si software. Unele probleme aparute in untilizarea unui PC pot fi rezolvate cu ajutorul acestui ghid. Utilizarea interfetei se realizea cu usurinta, atat de cei experimentati, cat si de cei mai putin initiati in utilizarea calculatorului.
48. Stepan Adrian,
Elev,
Nicolae Daniela,
Profesor,
Popa Cornel,
Dr. ing. prof.,
Grup Scolar "At. Marienescu" Lipova
cornelpopa2004@yahoo.co.uk
Section: A
Title of paper: Pictures Tools

Abstract: Aplicaţia de faţă este un software utilitar destinat utilizatorilor care doresc sa gestioneze fişiere de imagine pentru editarea si vizualizarea acestora. Având numeroase opţiuni şi posibilităţi de lucru, aplicaţia poate fi manevrată, atât de cei mai experimentaţi in utilizarea calculatorul, cât şi de incepatori.
49. Mormocea Dorina,
Profesor,
Petrovici Adriana,
Profesor,
Colegiul National de Informatica Piatra Neamt,
Grupul Scolar "Vasile Sav" Roman,
dorinamormocea@yahoo.com
Section: C
Title of paper: Folosirea programului EXCEL pentru rezolvarea numerică a ecuaţiilor

Abstract: Numarul produselor software destinate rezolvarii problemelor din diverse domenii este impresionat. In domeniul educatiei, desi o inertie exista inca, se fac progrese pentru eficientizarea procesului instructiv. Sansele sunt oferite si de produsele Tehnologiei Informatiei. Inertia trebuie invinsa, deoarece elevii formati intr-un invatamant care foloseste doar metode traditionale, nu vor dabandi capacitatea de a face fata in mod eficient provocarilor societatii contemporane dominata integral de concurenta. Metodica predarii trebuie sa gasesca mijloace si instrumente netraditionale de lucru care sa dezvolte actualilor elevi, viitorilor profesionisti de maine, competentele reclamate de societatea in care vor trai, societatea globala informationala. Lucrarea este rezultatul unei bogate experiente pedagogice si al preocuparii pentru experimentarea folosirii calculatorului in lectiile de matematica. Scopul urmarit este acela de a valorifica oportunitatile deschise invatarii de IT. Continutul lucrarii consta in prezentarea didactica riguroasa a suportului matematic necesar intelegerii estimarilor si aproximarilor, intalnite de elevii din liceu in studiul Algebrei si Analizei matematice. Se prezinta un set de probleme rezolvate cu programul EXCEL. In efortul cautarilor profesorilor de a gasi solutii viabile care sa duca la intelegerea de catre elevi a notiunile dificile din analiza matematica, lucrarea este un punct de plecare ce stimuleaza creativitatea si originalitatea in munca de proiectare didactica.
50. Burlacu Catalina,
Profesor ing.,
Liceul Teoretic Dunarea Galati
cata_mercedes@yahoo.com
Section: D
Title of paper: Educatia si folosirea tehnologiilor informatiei

Abstract: Metodele invatamantului traditional nu pot face fata avalansei de cunostinte si dispersiei accentuate a calificarilor, meseriilor si domeniilor de activitate, care devin tot mai specializate, dar in mod paradoxal tot mai interconectate. In sprijinul educatiei intervin noile tehnologii ale societatii informationale: Tehnologiile informatiilor si comunicatiilor (TIC). Nu se pledeaza pentru renuntarea la metodele invatamantului traditional, mai ales in cazul primilor ani de educatie in scoli, cand influenta personala a educatorului ramane determinanta. Totusi, utilizarea tehnologiilor moderne, a softurilor educationale, reprezintã o necesitate a procesului educativ la particularitatile individuale ale fiecarui elev.
51. Motoi Ciprian,
Elev,
Rajac Lucian,
Elev,
Musat Alexandru,
Elev,
Colegiul National "Mihai Viteazul" Ploiesti
augustin_ciprian@yahoo.com
Section: C, EPOZITIE
Title of paper: Laborator virtual de chimie

Abstract: Lucrarea este un laborator de chimie (versiunea 2.0). Softul educational este destinat elevilor care doresc sa studieze, sau sa aprofundeze Chimia organica de la clasa a XI-a. Aceasta aplicatie are un design original, este usor de utilizat si lasa elevul sa descopere singur frumusetea cunostintelor de chimie.
52. Hagiu Gheorghe,
Prof. dr. ing.,
Universitatea Tehnica "GH. Asachi" Iasi
ghehagiu@yahoo.com
Section: A
Title of paper: Proiectarea mecanica asistata de calculator

Abstract: Activitatea de proiectare reprezinta in esenta totalitatea activitatilor de pregatire a transpunerii in realitate, printr-o tehnologie de executie adecvata, a unor idei, principii, teme, in vederea satisfacerii cerintelor utilizatorilor. Proiectarea poate sa conduca la materializarea unui produs nou in stransa corelatie cu noile tehnologii informationale si informatice. Lucrarea prezinta exemple ale acestor idei de proiectare.
53. Popa Cornel,
Dr. ing. prof.,
Grupul Şcolar "Atanasie Marienescu" Lipova
cornelpopa2004@yahoo.co.uk
Section: D
Title of paper: Learning Style Software

Abstract: Lucrarea este un soft utilitar dedicat în special diriginţilor, şi nu numai, având ca scop determinarea stilului de învăţare al unei persoane (elevi, studenţi, etc.), precum şi achiziţia, centralizarea şi analiza stilului de învăţare predominant specific unei clase (sau grupuri de clase). Având numeroase opţiuni şi posibilităţi de lucru, aplicaţia poate fi manevrată cu uşurinţă, atât de cei mai experimentaţi, cât şi de cei proaspăt iniţiaţi în lucrul cu produsele software.
54. Diaconu Andrei Silviu,
Elev,
Diaconu Diana Elena,
Profesor,
Colegiul National "Ienachita Vacarescu" Targoviste
diaconu_lvm@yahoo.com
Section: C
Title of paper: Site "Mihai Eminescu"

Abstract: Lucrarea este o pagina WEB destinata, atat elevilor, cat si cadrelor didactice sau nedidactice ce doresc sa afle mai multe despre cel mai mare poet roman Mihai Eminescu. Elevii sunt cei care au cel mai mult de castigat datorita multitudinii de informatii continute, a evaluarii cunostintelor deja acumulate. Accesand site-ul, putem alege din mai multe domenii de informare, fie ca este proza sau poezie, aprecieri critice sau teste. Cel care parcurge acest site are ocazia sa se evalueze accesand fisierul "Teste". Din categoria "Contact", cel ce viziteaza site-ul poate afla mai multe despre creatorii acestuia.
55. Besnea Alin,
student,
Caba Ciprian,
student,
Golcea Sandu,
Dr. Profesor, inspector general,
Universitatea "Politehnica" Timisoara
ISJ Timisoara
golcea.sandu@gmail.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Software educational - o solutie pentru experimentul ce nu se poate realiza in laboratorul real

Abstract: In programa de Fizica (clasei a XII-a), Capitolul 5 - Fizica nucleului, este prevazuta studierea interactiunii radiatiei cu substanta, a radioactivitatii, a legilor dezintegrarii radioactive, a notiunilor elementare de dozimetrie. Nici unul din aceste subiecte nu se mai trateaza experimental din cauza restrictiilor de folosire in liceu a surselor de radiatie (chiar slabe). Aparatura de laborator pentru experimente din acest domeniu este inexistenta in scoala. In aceste conditii experimentul virtual, cu conditia ca acesta sa simuleze cat mai bine realitatea fizica , este singura solutie in acest moment. Programul propus de autori, acopera toata gama de experimente utile in liceu. Sunt construite virtual sursele de radiatie Po-210, Ba-127m si Co-57 tinand cont de variatiile statistice de emisie a unor surse reale. Sunt realizate, simuland riguros functionarea reala, un contor Geiger-Muller, o camera cu ceata Wilson si ocamera de ionizare. Aparatele virtuale sunt realizate in toata complexitatea celor reale.
56. Manuca Elena,
profesor drd.,
Sevastian Alexandru,
profesor,
Scoala Normala "Vasile Lupu" Iasi
elenasmanuca@yahoo.com
Section: D
Title of paper: Oportunităţi şi limite ale interdisciplinarităţii proiectate în contexte (non)(in)formale

Abstract: În contextul lumii postmoderne noul tip de educaţie trebuie perceput astăzi ca o trans-relaţie între patru perspective definitorii: ;a învăţa să cunoşti, a învăţa să faci, a învăţa să trăieşti alături de ceilalţi şi a învăţa să exişti. A şti pentru a face devine perspectivă supraordonatoare ce articulează coerent demersul nostru, cu un real caracter aplicativ. Încercăm prin câteva posibile soluţii didactice (unele deja performate la clasă) să demonstrăm că şcoala, profesorii pot şi trebuie să manifeste o disponibilitate pentru o deschidere a cercului formal al educaţiei spre celelalte spaţii concentrice (non)(in)formale, spre conţinuturile care pot fi asimilate de elevi în afara şcolii şi a dialogului formal de la clasă. Proiectul îşi propune, în cadrul cursului opţional integrat "Iniţierea şi practica în jurnalism", să pregătească etapizat condiţiile logistice necesare dezvoltării unor abilităţi pe care le presupune orice activitate în spaţiul (in)formal şi, mai târziu orice meserie: coerenţă în exprimarea ideilor, capacitate de argumentare a propriei opinii, depăşirea barierelor/complexelor în comunicare prin dezvoltarea competenţelor lingvistice vizând limba maternă şi limbile de circulaţie (engleza în special, germana şi franceza) şi a abilităţilor de utilizare a ICT în domeniul ştiinţei şi al culturii.
57. Manuca Elena,
profesor drd.,
Scoala Normala "Vasile Lupu" Iasi
elenasmanuca@yahoo.com
Section: C
Title of paper: Criza lecturii in contextul virtualizarii educatiei. Abordari si posibile solutii.

Abstract: În condiţiile în care astăzi "revoluţia informatică" tinde să reconfigureze domeniul vast al educaţiei, determinând schimbarea paradigmei de generare şi transmitere a cunoaşterii, şcoala trebuie să asimileze flexibil noile tehnologii de informare şi de comunicare-repere în funcţie de care vor fi stabilite priorităţile şi resursele în acest domeniu. Am inteles sa valorizam TIC precum si abilitatile / competentele elevilor in acest domeniu, cu scopul declanşării unei motivatii interioare pentru lectură. Astfel va fi posibilă schimbarea statutului ontologic al cărţii, se va putea materializa trecerea ei din realitate reică , obiectuala, in frumusete vie, cititorul fiind cel care va "produce" concretizari ale operei. Lucrarea noastră oferă câteva abordări şi potenţiale soluţii pentru situaţia de "criză a lecturii" ce se manifestă în rândul adolescenţilor. Dintre soluţiile didactice identificate şi performate, propunem două softuri educaţionale: Mihail Sadoveanu - repere ale traseului spiritual şi I.P. Culianu-provocările textului.
58. Croitoru Marilena,
profesor,
Dragomir Elena,
profesor,
Marcov Monica,
elev,
Roman Raducu Vasile,
elev,
Liceul Teoretic "Decebal" Constanata
Boboc Florin Alexandru,
elev,
Colegiul National "Mircea cel Batran" Constanta
marilena_croitoru@yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Notiuni de genetică moleculară

Abstract: Lucrarea este un software educational ce prezinta notiunile de genetica moleculara corelate cu modele chimice. Produsul software este conceput si elaborat astfel ca sa ofere elevilor o intelegere mai clara a cunostintelor de genetică moleculară. Sunt utilizate animatii realizate in limbajul VRML si in Flash7, astfel incat aceste notiuni sa fie mai usor de inteles si de asimilat.
59. Bocse Bogdan,
Elev,
Colegiul National "Traian" Drobeta Turnu-Severin, Mehedinti
bogdan.bocse@gmail.com
Section: B, EXPOZITIE
Title of paper: mATh Studio

Abstract: Produsul software mATh Studio este scris in Borland Delphi 6 si implementeaza diversi algoritmi de rezolvare pentru urmatoarele: Metode Runge-Kutta de ordinul 4 pentru ecuatii diferentiale ordinare si sisteme de de ecuatii; Metode explicite de integrare pentru ecuatii cu derivate partiale in 1 sau 2 dimensiuni; Metode polinomiale pentru estimarea derivatelor/integralelor; Transformare Fourier rapida; metode de cautare de puncte de minim / maxim / inflexiune in 1 si 2 dimensiuni; algoritmi speciali (pentru colorare, calculare aproximativa de serii, convolutie, Iterare de sisteme haotice etc). Programul este conceput sa imbine metode numerice destinate unor probleme matematice avansate cu metode de vizualizare interactiva 2D si 3D, statice sau animate. Programul permite dezvoltarea unei structuri arborescente de "obiecte" de calcul care se pot apela in ordine descendenta. Valoarea educationala a softului consta in faptul ca este destinat celor care vor sa-si aplice cunostiintele in probleme concrete (de inginerie, de cercetare). In plus, mATh Studio, folosind OpenGL, permite plotarea bidimensionala si tridimensionala de curbe si suprafete, animate sau statice.
60. Florea Ion,
Conf. dr.,
Aldea Costel,
Lect. univ.,
Facultatea de Matematică - Informatică, Universitatea Transilvania Braşov
i.florea@info.unitbv.ro, costel@info.unitbv.ro
Section: A
Title of paper: Vizualizarea instalării sistemului de operare Linux folosind tehnici multimedia

Abstract: Lucrarea prezintă un film cu instalarea sistemului de operare Linux. Deoarece această operaţie este deseori anevoiasă, este utilă exersarea ei cu un astfel de film. Acest film a fost creat folosind o unealtă soft pentru generarea de filme Flash şi un produs soft care permite crearea de maşini virtuale pe un o aceiasi gazdă, VMware. Rularea şi vizionarea unui astfel de film are o durată de cel mult 10% din durata unei instalări reale a unui sistem de operare de acest tip.
61. Railean Elena,
Lect. univ. drd.,
Universitatea de Stat din Moldova, Chisinau
raileanu@usm.md
Section: A
Title of paper: Formarea Cunoştinţelor Savoir – Entre în Procesul de Învăţare a Logicii cu Manualul Electronic LOGICA

Abstract: Formarea cunoştinţelor calitative este o problema cheie necesara de a fi soluţionată în realizarea unui proces de instruire prin intermediul software educaţional. Realizarea unui astfel de proces la nivel de proiectare, elaborare şi implementare, necesită cunoaşterea legităţilor psihopedagogice de formare a cunoştinţelor. Acest articol este o iniţiere în studiul legităţilor de formare a cunoştinţelor şi o încercare de validare a ideilor cercetate prin manualul electronic LOGICA. În lucrare se evidenţiază problemele metodologice ale proiectării instrucţionale şi se propun unele concepte noi de instruire şi de evaluare.
62. Gorea Diana,
Asist. univ. drd.,
Universitatea "Al. I. Cuza", Facultatea de informatica, Iasi,
dgorea@infoiasi.ro
Section: A
Title of paper: Towards New Tools for e-Training within an Enterprise Intranet

Abstract: The paper proposes a e-Training system that is used mainly in entrerprise intranets dedicated to dynamic environments, with applications spread across different servers and locations, with varied client usage. The main advantage of this system consists in the natural combining of three processes: the individual work, the knowledge sharing and the inter-person collaboration. The system is exploited in a medical environment in which users are trained in various domains, but collaborate and combine their work. The system is formed by integration of disparate independent software components that communicate in a service-oriented manner.
63. Mihalcea Adrian,
Profesor,
Marghioala Irinel,
Elev,
Sanduleac Dan,
Elev,
Sima Cotiso,
Elev,
Colegiul National "Nicolae Iorga", Valenii de Munte, jud. Prahova
Colegiul National "I. L. Caragiale", Ploiesti, jud. Prahova
adrian_tarlesti@yahoo.com
Section: EXPOZITIE
Title of paper: Cinematica punctului material

Abstract: Prezentul produsul software este un soft educaţional interactiv destinat elevilor de liceu pentru asimilarea cunostintelor de fizica. Lucrarea este formata din doua module. Primul permite generarea interactiva a unor legi de miscare pentru cazul unidemensional. Cel de-al doilea se refera la miscarea pe verticala in camp gravitational uniform. Ambele module au atasate scurte culegeri de probleme ale caror date de intrare pot fi modificate interactiv.
64. Paraschiv Radu,
Elev,
Atanasiu Onuţ,
Elev,
Olaru Stela,
Elev,
Liceul Teoretic Dunărea, jud. Galati
anomaliaapei@yahoo.com
Section: C
Title of paper: Digital Physics

Abstract: În noul context, al integrării europene, profesorii de discipline diferite caută soluţii optime pentru adaptarea metodelor şi mijloacelor de învăţământ la nivelul cerinţelor actuale. Confruntarea modelelor cu sistemele reale, procesarea datelor experimentale, proiectarea didactica a lecţiilor de fizică şi nu numai, presupune astăzi şi utilizarea de softuri educaţionale. Produsul este un soft educaţional destinat elevilor de liceu pentru asimilarea cunostintelor de fizica. Lucrarea este formata din 5 module: mecanica, magnetism, electricitate, mecanica fluidelor şi probleme.
65. Haba Cristian-Győző,
Conf. dr. ing.,
Liviu Breniuc,
Prof. dr. ing.,
Universitatea Tehnică "Gh.Asachi" Iaşi, Facultatea de Electrotehnică,
cghaba@ee.tuiasi.ro
Section: D
Title of paper: Evaluarea online a abilităţilor pentru obţinerea certificatului ECDL

Abstract: Certificatul european de utilizare a calculatorului (ECDL) a fost creat pentru a îmbunătăţii cunoştinţele angajaţilor şi a persoanelor individuale în utilizarea calculatoarelor şi a aplicaţiilor software pentru birotică. În această lucrare se prezintă efortul autorilor în a crea un sistem de evaluare automată, accesibil online, pentru verificarea abilităţilor necesare obţinerii certificatului ECDL.