CNIV 2010

Lista lucrarilor inscrise


Last updated: 2007-10-10

"Cea mai bună modalitate de a prezice viitorul este să îl creezi tu însuţi." Peter Drucker

"Imagination is everything. Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand." A. Einstein

Obiectiv CNIV: Intensificarea colaborării între elevi, studenţi, profesori, pedagogi, psihologi şi specialişti IT în activităţile de concepere, proiectare, elaborare şi testare a aplicaţiilor de software educaţional


Forma finală a lucrării trebuie elaborată şi trimisă până la 1 octombrie

Nr. crt.

Nume, Functia, Institutia/Afiliatia

Sectiunea, Titlul lucrarii, Scurta descriere

0. Beldiman Liviu,
Project Manager
Comanescu Adrian,
Project Manager
AltFactor Galaţi
liviu.beldiman@altfactor.ro
adrian.comanescu@altfactor.ro
Section: A, EXPOZITIE
Title of paper: Centru de instruire în sistem e-learning pentru personalul angajat

Abstract: Lucrarea de faţă doreşte să prezinte modul în care AltFactor abordează instruirea asistată de calculator pentru adulţi. E-leaning-ul şi-a câştigat deja o bună reputaţie în comunitatea oamenilor de afaceri ca fiind o metodă de calitate prin care se pot instrui cu costuri reduse cursanţi de orice vârstă şi cu orice nivel de pregătire. Indiferent de metoda aleasă, de traiectul pedagogic sau de complexitatea soluţiei tehnice implementate, rezultatul este acelaşi: valoare adăugată atât pentru angajaţi, cât şi pentru angajatori. Soluţia aleasă de AltFactor a fost testată cu succes în cadrul unui proiect cu finanţare Phare, rezultatele remarcabile apărând chiar din timpul desfăşurării proiectului.
[www.altfactor.ro]
1. Ivanov Marius,
Project Manager
Ifrim Vasile,
Project Manager
Beldiman Liviu,
Project Manager
Comanescu Adrian,
Project Manager
AltFactor Galaţi
marius.ivanov@altfactor.ro
vali.ifrim@altfactor.ro
Section: A, EXPOZITIE
Title of paper: eduCreativ – o nouă abordare în instruirea asistată de calculator pentru ciclul primar

Abstract: Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte un proiect ambiţios, eduCreativ, care şi-a propus să aducă o nouă abordare în instruirea asistată de calculator destinată celor mai mici dintre învăţăcei – copiii din ciclul primar. Noua abordare la care facem trimitere este bazată pe valoare educaţională, pe promovarea de noi instrumente didactice multimedia, pe interactivitate şi atractivitate. Reunind experienţa AltFactor şi SIVECO România în domeniul e-learning, eduCreativ promovează un nou mod de a studia cu ajutorul calculatorului.
eduCreativ aduce o nouă serie de lecţii multimedia pentru ciclul primar. Create pentru a-i ajuta pe cei mici să înveţe mai uşor, lecţiile eduCreativ îmbină în mod fericit jocul şi didacticul, în favoarea acestuia din urmă. Iată cum o disciplină de studiu poate deveni dintr-o dată o poveste captivantă şi plină de învăţăminte. Cu ajutorul jocului, al experimentelor, cu fiecare nouă aventură, micuţii învaţă jucându-se, în loc să se „joace de-a învăţatul”.
[www.educreativ.ro]
2. Gulan Catalin,
Managing Partner,
Brief Advertising and Marketing
catalin.gulan@brief-ad.com
Section: A, EXPOZITIE
Title of paper: Noile tehnologii Ubig'Window si Catch'yoo- solutii interactive inteligente

Abstract: Brief Advertising (Brief-ad.com) este reprezentant exclusiv al LM3Labs (Japonia) ce ofera solutii interactive inteligente cu ajutorul produsele si tehnologiile Ubig'Window si Catch'yoo. Utilizand tehnologii Web, C++, Flash, Java, produsele ofera o interactiune a utilizatorului cu tehnologiile media prin gesturi naturale ale mainii, implicit ale degetelor fara alte dispozitive auxiliare sau periferice. Suportul (interfata) pentru suprafata interactiva poate fi divers, de regula orice suprafata plana cu care utilizatorul interactioneaza in aplicatiile multimedia, comert electronic, magazine virtuale, aplicatii Flash, software educational.
[www.brief-ad.com | www.lm3labs.com]
3. Vlada Marin,
Conf. dr.,
Universitatea din Bucuresti,
vlada@fmi.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: Limbajul SVG (Scalable Vector Graphics) pentru grafică 2D în XML şi aplicaţii

Abstract: Tehnologia SVG este open source a consorţiului W3C şi reprezintă un limbaj pentru grafica 2D în XML (eXtensible Markup Language). Combinaţia dintre SVG şi JavaScript oferă o platformă puternică pentru grafica interactivă 2D, comparabilă cu tehnologiile Flash şi Java. SVG oferă o grafică XML pentru Web prin trei tipuri de obiecte grafice: vector graphic shapes (linii şi curbe), imagini şi text. Obiectele pot fi grupate, transformate şi reprezentate în mod dinamic şi interactiv. SVG utilizează standarde XML pentru text, formatele JPEG şi PNG pentru imagini, DOM (Document Object Model) pentru scripting şi interactivitate, SMIL pentru animaţie şi CSS pentru styling.
"Things to watch: SVG - Scalable Vector Graphics - at last, graphics which can be rendered optimally on all sizes of device" - Tim Berners-Lee
, inventor of the World Wide Web
[SVG | Mozilla SVG Project]
4. Vlada Marin,
Conf. dr.,
Universitatea din Bucuresti
Nica Adriana Sarah,
Prof. dr.,
Spircu Tiberiu,
Prof. dr.,
Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila", Bucuresti
Colojoara Alexandra,
Conf. dr.,
Joita Maria,
Lect. dr.,
Universitatea din Bucuresti
Section: B
Title of paper: Utilizarea statistical software (EpiInfo si SPSS) în analiza informaţiilor din proiectul DEMODEF (Detecţia şi monitorizarea deficienţelor somatice şi psiho-comportamentale la copil şi adolescent)

Abstract: Lucrarea abordează obiectivele proiectului C-D CEEX (finanţat de ANCS) ce are în vedere cercetarea şi rezultatele unui studiu pilot ce vor oferi o imagine clară, concretă, asupra dezvoltării fizice şi deficienţelor fizice şi psiho-comportamentale ale tinerilor. Mijlocele de invistigaţie folosite în proiect generează informaţii grupate pe mai multe categorii de parametri. Aceste informaţii sunt analizate folosind baze de date şi analiză statistică oferite de programele EpiInfo şi SPSS.
[http://demodef.googlepages.com/ | EpiInfo -Software pentru baze de date şi statistică în studii epidemiologice | SPSS - Statistical Analysis Software]
5. Dumitrescu Bogdan,
IT Instructor,
bogdand@credis.ro
Coroma Alina,
student,
Lada Andra,
IT Instructor,
Universitatea din Bucuresti
Section: B
Title of paper: WebVEx

Abstract: WebVEx reprezintă un nou instrument în branşa educaţională venit în sprijinul profesorilor ce îşi desfăşoară activitatea în laboratoarele de informatică iniţiind teste de verificare a cunoştinţelor studenţilor şi nu numai.
Beneficiind de o interfata modulara si flexibila se adreseaza tuturor profesorilor care doresc sa isi evalueze studentii. Este o plaftorma de testare cu posibilitati nelimitate de implementare. Bazandu-se pe o structura de baze de date MySQL si folosind diversi algortimi de compresie a datelor, face din aceast proiect o solutie ideala pentru institutiile de invatamant deschise catre e-learning si e-testing.
6. Nicolae Irina-Elena,
dr. profesor,
Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu" Bucuresti,
irinanicolae2001@yahoo.com
Section: A
Title of paper: Predarea si Învăţarea Fizicii cu ajutorul Realităţii Virtuale

Abstract: În procesul de predare - învăţare asistat de calculator un impact deosebit este determinat de noile metode si tehnologii oferite de Realitatea Virtuala (R.V.). Aceasta oferă un cadru organizat, obiective precise şi comportamente operaţionale stabilite dinainte. În cadrul acestei lucrări, conceptele psiho-pedagogice, susţinute de către sistemele R.V. permit studierea fizicii într-un ritm propriu celui care învaţă la un nivel mult mai avansat decât cel cunoscut până în prezent.
[CNITV ]
7. Nicolae Irina-Elena,
dr. profesor,
Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu" Bucuresti,
irinanicolae2001@yahoo.com
Section: C
Title of paper: Experimente ale fizicii modelate pe calculator

Abstract: Legile si conceptele generale de fizica pot fi predate si studiate mult mai eficient prin utilizarea tehnologiilor si reprezentarilor oferite de calculator. Condiţiilor de realizare a experimentelor reale pot fi simulate prin modele virtuale pe calculator. Lucrările de laborator modelate pe calculator au o serie de avantaje, legate de faptul că există oportunitatea de a prezenta diferite procese invizibile care se desfăşoară dinamic în natura. În plus, se evidenţiază faptul că unele modele create pe calculator sunt legate de experimente, si care în esenţă nu pot fi realizate in laboratorul real.
[CNITV ]
8. Nicolae Irina-Elena,
dr. profesor,
Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu" Bucuresti,
irinanicolae2001@yahoo.com
Section: D
Title of paper: Educatia permanenta in contextul societatii informationale

Abstract: Aceasta lucrare doreste sa fie o analiza a sistemului educational din Romania, si in acelasi timp doreste sa propuna anumite aspecte privind formarea continua pentru un loc de munca cerut de piata muncii. Vechiul concept ce afirma ca "Educatie = Scolarizare = Predare" nu mai poate fi valabil in contextul de azi. Nomenclatorul calificarilor este intr-o continua schimbare si, in acelasi timp si competentele sunt variabile pentru multe specializari. Pregatirea profesionala permanenta este un deziderat mereu actual in conditiile societatii de astazi.
[CNITV ]
9. Radu Catalin,
referent
Universitatea Nationala de Aparare "Carol I", Bucuresti
karadu@gmail.com
Section: A
Title of paper: Evaluarea si invatamantul la distanta

Abstract: Lucrarea prezinta o serie de tendinte actuale in domeniul evaluarii pe platformele de invatamant la distanta. Sunt prezentate o serie de lectii invatate privind evaluarea si metodele de obtinere a unui feedback eficient din partea studentilor.
[www.unap.ro ]
10. Popescu Radu,
student
Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea "Babes Bolyai", Cluj-Napoca
popescuradhoo@yahoo.com
Section: C
Title of paper: Ludwig Wittgenstein – Însemnări postume 1914 – 1951

Abstract: Lucrarea este un software educaţional destinat cunoaşterii operei şi vieţii unui mare gânditor: Ludwig Wittgenstein. Bertrand Russell mărturiseşte că întâlnirea sa cu Wittgenstein a fost unul dintre cele mai rascolitoare evenimente ale vieţii sale. El îl numeşte pe Wittgenstein "modelul desăvârşit al unui geniu". Întreaga operă a lui Wittgenstein este un efort de clarificare logică a limbajului, marcat, în perioada Tractatusului, de un anumit formalism, ideal al exactităţii, atât de drag pozitivismului. În etapa Cercetărilor filosofice se manifestă o deschidere spre lume, întelegerea limbajului ca un instrument eminamente social. Scopul acestui produs educaţional este de a oferi o imagine cât mai apropiată de viaţa şi filosofia lui Wittgenstein, de spiritul său. Prin conţinutul său, se constituie şi ca un instrument de lucru, util, pentru elevii de liceu care studiază filosofia. [Ludwig Wittgenstein]
11. Cârmaciu Milu,
profesor grad I
Liceul Teoretic "Dunărea" Galaţi
profvip@yahoo.com
Section: C
Title of paper: EVA - Evaluarea automată a cunoştinţelor elevilor

Abstract: Lucrarea prezinta Softul Educational EVA utilizat in Laboratorul AEL si care asigura o notare obiectiva, corecta si rapida, motivind lucrul individual pentru elevi si incurajind cadrele didactice pentru o evaluare stiintifica a cunostintelor elevilor. Programul supune un elev sau un grup de elevi la un test de evaluare a cunostintelor dintr-un capitol sau dintr-un manual de studiu. Programul contine meniuri si butoane de Input / Output si nu necesita cunostinte deosebite de informatica. Fiecare test e pastrat intr-un istoric, in vederea analizei de catre profesorul de specialitate. Intrebarile (itemii) din teste sunt rezultatul experietei unor cadre didactice din catedra de specialitate. Testele sunt de tip grila cu un unic raspuns. Sunt implementate nivelele de performanta: slab, mediu, performanta, olimpic. Optiunea nivelului determina si timpul de lucru corespunzator.
[www.dunarea-info.ro/]
12. Corcotoi Ioan,
analist principal I
Marinescu Mariana,
conf.univ.dr.
Marinescu Viorel,
prof.univ.dr.
Udrescu Ion,
prep.univ.ing.
Raducanu Alexandru,
prep.univ.ing.
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
viorel@utcb.ro
Section: B
Title of paper: EX@MINATOR un produs pentru IAC

Abstract: Lucrarea descrie evolutia si starea actuala a produsului software Ex@minator creat in cadrul Colectivului de informatica aplicata de la Facultatea de Hidrotehnica, Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti. Ex@minator este de tip IAC (Invatamant Asistat de Calculator) si este utilizat in activitatile didactice la cursurile postuniversitare si de licenta. Sunt prezentate principalele functii ale produsului si rezultatele obtinute in urma utilizarii acestuia in procesul didactic. Se evidentiaza si feedback-ul din utilizarea acestuia.
[www.utcb.ro/]
13. Giurgiulescu Valeriu,
inginer
Infomedia Pro Bucureşti
office@infomediapro.ro
Section: C
Title of paper: Joacă-te şi descoperă cu EU

Abstract: Lucrarea prezintă un Software educaţional creat în conformitate cu programa şcolară şi avizat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Uniunea Europeană are şi pentru noi adulţii o serie de mistere, dar pentru cei mici? În CD-ul de faţă ne propunem să dezlegăm câteva dintre ele. În felul acesta vor avea posibilitatea să înveţe şi să înţeleagă într-un mod distractiv ce înseamnă cu adevarat Uniunea Europeană. CD-ul conţine informaţii despre: capitala Uniunii Europene, aşezarea geografică, limba şi moneda ţărilor Uniunii Europene, istoricul, instituţiile şi simbolurile UE, viaţa şi opera unor mari personalităţi europene (scriitori, pictori, sculptori), drepturile copilului. Acestea vor fi puse la dispoziţia copiilor sau a tuturor celor care vor să înveţe într-un mod jucăuş, împletind noţiunile serioase şi jocul captivant. Întregul CD este animat de provocarea obţinerii celor 27 de steaguri ale ţărilor membre. Rezolvarea corectă a sarcinilor va fi răsplătită cu Euro, bani necesari pentru EXCURSIE! Călătorind prin ţările Uniunii Europene pot vizita diverse obiective turistice sau, pot afla informaţii despre specificul locurilor.
OBIECTIVE PROPUSE: Cunoaşterea de către şcolarii mici a unor elemente esenşiale legate de UE; Exersarea deprinderii de a lucra cu harta Europei pentru a identifica orice ţară europeană prin activităţi de compunere şi descompunere a hărţii; Cunoaşterea valorilor europene; Cunoaşterea instituţiilor europene; Cunoaşterea şi respectarea drepturilor copilului; Promovarea dimensiunii interculturale şi a diversităţii culturale; Abilitatea de a realiza raţionamente complexe.
[www.infomediapro.ro/]
14. Staretu Ionel,
Prof. univ. ing.
Universitatea "Transilvania" din Brasov
Dudulean Cristian,
Prof. ing.
Liceul Rasnov, Brasov
staretu@unitbv.ro
Section: A
Title of paper: Utilizarea realitatii virtuale in procesul de instruiere specific disciplinelor mecanice din curicula liceelor vocationale tehnice - implicatii metodice

Abstract: In lucrare se face o prezentare generala a posibilitatiilor oferite de tehnicile, tehnologiile si echipamentelor de realitate virtuala pentru utilizare in procesele de instruiere teoretica si practica in cazul disciplinelor mecanice din curicula liceelor vocationale tehnice. Se propune o strategie de introducere a utilizarii realitatii virtuale pentru aceste tipuri de activitati didactice, inclusiv cu precizarea echipamentelor necesare si a procedurilor de utilizare ale acestora. Totodata se fac evaluari asupra particularitatilor metodicii didactice necesare pentru a corespunde specificului invatarii si evaluarii, implicit privind relatia elev profesor, in cazul utilizarii realitatii virtuale pentru aceste tipuri de activitati.
[www.unitbv.ro/]
15. Nenciu Cristina,
Profesor
Scoala cu cls. I-VIII nr. 8 Constanta
nenciuleasa@yahoo.com
Section: C
Title of paper: PREDAREA MATEMATICII CU AJUTORUL CALCULATORULUI IN CAZUL ELEVILOR CU DEFICIENTE DE INVATARE

Abstract: Pentru elevii cu deficiente de invatare, matematica este una dintre cele mai dificile discipline din programa scolara. Acesti elevi au mari probleme in a intelege si utiliza conceptele matematice intalnite, in a rememora cunostintele dobandite anterior sau in a realiza un rationament matematic corect si coerent. Astfel, predarea matematicii cu ajutorul calculatorului s-a dovedit a fi eficienta nu numai din punct de vedere al imbunatatirii performantelor acestor elevi, dar mai mult, acestia invata cu mai multa placere, devin mai perseverenti si capata mai multa incredere in capacitatile proprii. Lucrarea de fata isi propune o analiza a modului in care calculatorul poate fi utilizat in orele de matematica pentru a veni in ajutorul elevilor cu deficiente de invatare, fie ca este vorba despre niste simple foi de calcul, despre jocuri cu continut matematic sau diverse aplicatii ce au ca scop crearea / fixarea unor deprinderi de calcul sau intarirea unor notiuni deja dobandite.
16. Colceag Daniel,
Hentulescu Diana,
Turcanu Ioana,
Colegiul National de Informatica “Tudor Vianu”, Bucuresti
ioanaturcanu@yahoo.com
Section: C
Title of paper: Software educaţional "Acordarea primului ajutor"

Abstract: Lucrarea prezintă un Software educaţional creat pentru instruire. Elaborarea acestui software se bazeaza pe animatii. În felul acesta exista posibilitatea învatarii şi intelegerii într-un mod atractiv a ceea ce înseamnă acordarea primului ajutor. Se prezinta diverse cazuri reale, pentru a observa diferitele moduri de actionare si repercursiunile acestora. Aceste cazuri vor folosi la distingerea acordarii primului ajutor, de reactionarea sub influenta primul impuls. In cadrul acestui Software elevul este supus la un test de evaluare a cunostintelor. Lucrarea este realizata in 3Dmax, Flash, Corel Painter. Prin conţinutul său, se constituie şi ca un instrument de lucru, util, pentru elevii de liceu care studiază anatomia.
17. Balmuş Nicolae,
Conf. dr.
Universitatea Pedagogică de Stat
Andronic Ion,
Institutul de Ştiinţe Reale
Dumbraveanu Roza,
Institutul de Stat de Instruire Continuă
Chişinău, Republica Moldova
n_balmus@mail.md
Section: B
Title of paper: Laborator virtual de mecanică

Abstract: Laboratorul virtual de mecanică a fost realizat în mediul de programare Delphi şi conţine experimente şi lucrări de laborator de mecanică simulate în timp real pe calculator. La momentul dat laboratorul virtual poate fi utilizat pentru studierea următoarelor teme din cursul preuniversitar şi universitar de mecanică: mişcarea uniform accelerată a unui corp pe un plan înclinat; pendulul gravitaţional; pendulul fizic; oscilatorul cu arc; oscilaţii mecanice armonice, amortizate şi forţate; rezonanţa oscilaţiilor mecanice; pendule fizice cuplate; pendulule multiple (dublu, triplu etc). Experimentele virtuale propuse permit nu numai observarea în timp real a fenomenelor fizice dar şi simularea procesului de obţinere a datelor experimentale cu instrumente virtuale de tip scală gradată cu vernier, micrometru, cronometru digital, stroboscop, osciloscop. În cazul lucrărilor virtuale de laborator sunt generate în mod aleatoriu probleme experimentale în care utilizatorul trebuie să determine unul sau mai mulţi parametri realizând măsurători virtuale.
18. Adăscăliţei Adrian,
Conf. dr. ing.
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi
aadascal@ee.tuiasi.ro
Section: A
Title of paper: Organizarea şi livrarea conţinutului în e-Learning

Abstract: Proiectarea materialelor pentru e-Learning în viziunea Didacticii Informatice trebuie să contribuie la realizarea obiectivelor instruirii. Secvenţa de învăţare, pe care trebuie să o parcurgă activ elevul, este alcatuită din piese componente de "conţinut didactic" şi acţiuni ale participanţilor la procesul didactic (elev şi facilitator al procesului-profesor).
19. Negoiţă Cătălina,
As. univ. mat.
Stoica Doru Bogdan,
As. univ. ing.
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
catalinanegoita@yahoo.com
Section: B
Title of paper: Sistem software interactiv de învăţare a limbii engleze

Abstract: Ne aflăm într-o lume în continuă schimbare, în care Internetul are o evoluţie exponenţiala. Acesta este argumentul adus adaptării la noile metode de învăţare şi predare: e-learning. Platforma pentru învăţarea limbii engleze a fost implementată în cadrul proiectului CNCSIS ET. Acest articol prezintă câteva soluţii folosite pentru implementarea elementelor de interactivitate, esenţiale pentru e-learning.
[http://www.upg-ploiesti.ro/]
20. Gheorghe Mioara,
profesor
Iacob Diana, elev
Pintilie Andreea, elev
Mihai Cristina, elev
Colegiul National Mihai Viteazul Bucuresti
mioara_gh@yahoo.com
Section: C
Title of paper: Pe urmele lui Dan Barbilan

Abstract: Lucrarea isi propune sa evoce viata si personalitatea complexa a matematicianului Dan Barbilian.
[www.cnmv.ro/]
21. Dragoi Anice Gabriela,
director, profesor psiholog
Centrul Municipal Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala
anicegabriala@yahoo.com
Section: D
Title of paper: Consilierea la distanta

Abstract: Lucrarea abordeaza consilierea celor care solicita acest lucru (a celor aflati in situatie de risc): copii; adolescenti; adulti. Sunt descrise avantajele si dezavantaje acestei activitati. Sunt prezentate rezultatele activitatii desfasurate de unii profesori, consilieri scolari in regim de voluntariat. De asemenea sunt prezentate sugestii, propuneri pentru o eficientizare a acestui gen de servicii.
22. Constantin Liliana Violeta,
profesor
Colegiul Naţional Elena Cuza, Bucuresti
liliana2009constantin@yahoo.com
Section: C
Title of paper: Oglinda, studiată prin intermediul tehnologiilor digitale

Abstract: Oglinda este reperul propriei noastre imagini exterioare, o reflectare virtuală a realităţii palpabile. Oglinda este o masură a dimensiunii umane. Oglinda încetează a mai fi un simplu obiect care reflectă imagini, fiind adesea o poartă către dimensiuni şi lumi paralele. Creatoare de iluzii, deformând sau distorsinând imagini, dublând sau amplificând la nesfârşit spaţii şi dimensiuni, oglinda rămâne o modalitate de reflectare a realităţii şi adevarului, perfect sintetizată în sintagma: “ochii sunt oglinda sufletului”. Aceste lucruri au dus la o abordare transdisciplinară a studiului oglinzilor. Astfel oglinda este analizată din punct de vedere ştiinţific şi artistic, prin intermediul unei lecţii virtuale. Elevii află care este definiţia oglinzii, care sunt elementele oglinzii, cum se clasifică oglinzile, cum se construiesc imaginile unui obiect în diferite tipuri de oglinzi, cum se caracterizează o imagine, care sunt formulele oglinzilor, cum se construiesc oglinzile, totul într-o manieră modernă, atractivă, bazată pe utilizarea uneltelor software. De asemenea sunt prezentate tablouri celebre care conţin oglinzi pe care elevii le analizează din mai multe puncte de vedere. Evaluarea se realizeză prin intermediul unui test interactiv proiectat în Excel şi prin intermediul unui rebus. Abordarea în această manieră a studiului oglinzilor facilitează învăţarea şi creează noi oportunităţi pentru studiul individual şi cercetare, informare, documentare.
23. Constantin Liliana Violeta,
profesor
Colegiul Naţional Elena Cuza, Bucuresti
liliana2009constantin@yahoo.com
Section: C
Title of paper: Mediul de programare grafică LabVIEW utilizat în studiul fizicii

Abstract: Mediul de programare grafică LabVIEW a simplificat sarcinile de programare astfel că realizarea unui program se face prin desenarea schemei logice a programului, renunţându-se la utilizarea instrucţiunilor prin folosirea de simboluri grafice sugestive. Pentru a putea construi instrumente virtuale se utilizează paletele de unelte, barele de comenzi, precum şi meniurile panoului frontal şi ale diagramei, pentru a plasa obiecte, respectiv terminale, constante şi funcţii asociate. Acest mediu de programare are o interfaţă grafică prietenoasă, dezvoltă cultura vizuală: ”o imagine înlocuieşte 1000 de cuvinte”, constituie o metodă modernă de predare, învăţare, evaluare, prezintă facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afişare a rezultatelor, de realizare de grafice, de tabele, de experimente virtuale, realizează o economie de timp şi de material didactic, creşte motivaţia pentru studiul fizicii. Proiectarea de software educaţional utilizând LabVIEW trebuie să ţină cont de toate principiile proiectării didactice. Lucrarea prezintă modul de realizare a unei simulări pentru verificarea legii lui Ohm şi trasarea graficului randamentului circuitului electric în funcţie de R, când r este constant, realizarea graficelor puterilor electrice, trasarea graficului tensiunii pe rezistorul R în funcţie de R pentru E şi r constante, trasarea graficului tensiunii aplicate pe rezistorul R în funcţie de I pentru R constant. Simularea realizată poate fi utilizată la sistematizarea şi aprofundarea cunoştinţelor elevilor despre circuitul electric. Familiarizeaza elevii cu realizarea experimentelor virtuale, fiind o completare la experimentele reale, dezvoltă abilitatea elevilor de a selecta, sintetiza şi comunica informaţiile aferente tematici abordate într-o manieră diferită, atractivă.
24. Popescu Corina,
profesor
Colegiul National "Tudor Arghezi"
pop_corina_mihaela@yahoo.com
Section: C
Title of paper: Ghidul profesorului de informatica

Abstract: Lucrarea este realizata in Visual Basic versiunea 6.0 si este structurata dintr-o parte teoretica (plan cadru, programa scolara, planificare, metode de predare, metode de evaluare) si o parte de exemple care urmareste cele 5 puncte teoretice. Se face un studiu de caz pentru clasa a X-a profil real, specializarea matematica-informatica.
25. Muntean Doina,
profesor drd.
Grup Şcolar Economic "GHEORGHE DRAGOŞ", Satu Mare
d_muntean_ro@yahoo.com
Section: D
Title of paper: PIAŢA INFORMAŢIONALĂ şi LIBERTATEA ECONOMICĂ

Abstract: Efectul produs de apariţia şi răspândirea noilor mijloace de comunicare este acela de a extinde raza capacităţii de acţiune individuală şi colectivă, printr-o întrepătrundere de pieţe care dau naştere unor oportunităţi de confruntare cu realităţi şi situaţii. Capacitatea de a controla o situaţie într-o continuă schimbare presupune un salt calitativ cultural. Unul din obiectivele fundamentale ale acestei schimbări de optică trebuie căutat în noile tehnologii moderne pentru exploatarea la scară largă. Un factor important al dezvoltării umane este educaţia, procesul de transmitere a cunoştinţelor, tradiţiilor, valorilor, normelor şi modelelor de viaţă, de muncă şi de gândire de la o generaţie la alta, este un pilon fundamental în dezvoltarea durabilă a societăţii, implicit în sporirea libertăţii economice. Este prin excelenţă un proces cultural multi-instituţional pentru că la realizarea lui pot participa multiple instituţii începând cu familia şi şcoala şi continuând cu instituţiile profesionale, culturale, mass-media şi încheind cu biserica, societatea în general. După cum se ştie, familia îşi împlineşte rolul său educativ în mod informal, în procesul nemijlocit al vieţii cotidiene, în raporturile directe dintre părinţi şi copii, vârstnici şi copii, dintre co-vârstnici. Ea este prima instanţă socializatoare, cultural-integratoare, cea care oferă copilului cele dintâi modele şi norme de comportare în societate având la bază valorile şi patrimoniul culturii trăite şi moştenite de familie şi transmise din generaţie în generaţie. Efortul ei este continuat într-un mod sistematic, programat, cu cadre de specialitate de către instituţiile de învăţământ, începând cu grădiniţa şi sfârşind cu universitatea.
26. Chichernea Virgil,
Prof. Dr.
Facultatea de Informatică Managerială
Universitatea Romano-Americană
vchichernea@rau.ro
Section: D
Title of paper: SSD – SISTEME INTERACTIVE DE PREDARE SI INVATARE

Abstract: Sistemele Suport de Decizie (SSD) computerizate joacă un rol important în formarea şi perfecţionarea continuă a forţei de muncă şi contribuie la schimbarea mentalităţii privind abordarea problematicii decizionale. Modelarea proceselor complexe de decizie, tendinţele actuale in informatizarea întreprinderilor şi simulările manageriale computerizate utlizate ca sisteme intercative de predare şi invătare in mediul academic (cursuri de masterat) constituie tema centrală a acestei lucrări.
27. Radescu Radu,
Conf. Dr.
Universitatea "Politehnica" Bucureşti,
rradescu@atm.neuro.pub.ro
Section: A
Title of paper: Interfaţa de administrare a testelor în platforma Easy-Learning

Abstract: Platforma de învăţământ electronic Easy-Learning, creată în cadrul Catedrei de Electronică Aplicată şi Ingineria Informaţiei din cadrul Universităţii "Politehnica" Bucureşti dispune de numeroase opţiuni în meniu, atât în varianta administratorului şi a tutorelui, cât şi în cea a utilizatorilor. Dintre acestea, articolul de faţă prezintă metodologia de administrare a noului modul de teste din cadrul platformei, înfăţişând numeroase exemple ilustrative. Platforma Easy-Learning este un sistem de lucru adaptabil, deschis şi flexibil, care poate fi permanent îmbogăţit şi optimizat.
28. Radescu Radu,
Conf. Dr.
Universitatea "Politehnica" Bucureşti,
rradescu@atm.neuro.pub.ro
Section: A
Title of paper: Interfaţa de utilizare a testelor în platforma Easy-Learning

Abstract: Lucrarea prezintă metodologia de utilizare a noului modul de teste din cadrul platformei, înfăţişând numeroase exemple ilustrative. Platforma Easy-Learning este un sistem de lucru adaptabil, deschis şi flexibil, care poate fi permanent îmbogăţit şi optimizat.
29. Lupu Emanuel,
elev
Iordan Cornelia,
profesor
Colegiul Naţional de Informatică, Piatra-Neamţ
Lupu-Marinei Violeta Monalisa,
profesor
I.I Mironescu, Tazlău
emy_88th@yahoo.com
Section: C
Title of paper: Aplicatia „Jocul Formula”

Abstract: Aplicaţia software „Jocul Formula” este realizată cu ajutorul programelor Macromedia Flash 8, Macromedia Fireworks 8, Macromedia Dreamweaver 8 si Adobe Photoshop CS2. Se prezintă un număr diferit de fragmente (radicali de hidrocarbură şi grupări funcţionale) pentru compuşii organici din clasele Derivaţi halogenaţi, Alcooli, Fenoli si Amine. Din fragmentele date, elevii trebuie să reconstituie un număr determinat de compuşi organici pe care să-i denumească şi să-i încadreze în clasele de compuşi organici corespunzătoare.
30. Seleţchi Emilia Dana,
Doctorand
Facultatea de Fizică, Universitatea Bucureşti
seletchi@gmail.com
Section: A
Title of paper: Tehnici de prelucrare şi analiză a datelor în Tomografia Computerizată cu raze X

Abstract: Tomografia Computerizată (CT) cu raze X este o metodă neinvazivă de investigaţie ce permite reconstrucţia digitală a funcţiei de distribuţie a coeficientului liniar de atenuare într-o secţiune a obiectului investigat, având numeroase aplicaţii în medicină, geologie şi arheologie.
Procesarea imaginii prin intermediul programelor ImageJ, Adobe Photoshop, MATLAB, etc. are ca scop sporirea calităţii imaginilor, identificarea obiectelor necesare în analiza cantitativă precum şi observarea geometriei unor regiuni de interes. Prelucrările bazate pe histogramă, calcularea indicatorilor statistici descriptivi: indicatorii tendinţei centrale (mod, medie, mediană), indicatorii împrăştierii (amplitudine, abatere standard) şi indicatorii formei distribuţiei (indice de simetrie - ,,skewness’’ şi indice de boltire - ,,kurtosis’’), utilizarea programelor OriginPro şi STATISTICA în obţinerea diagramelor de profil şi realizarea reprezentărilor grafice 3D au permis analiza detaliată a structurilor din cadrul unei imagini CT.
31. Cirlanaru Mihai,
elev
Susnea Adriana,
elev
Stoica Ioana,
profesor
Moraru Silvia,
profesor
Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu" Bucuresti
mih15c@yahoo.com
Section: C
Title of paper: Science of Music

Abstract: Lucrarea este un software educational ce ofera o "calatorie" in lumea muzicii, ghidata de legile fizicii. Sunt prezentate aspectele matematice prin regularitatile care apar in lumea sunetelor muzicale. Programul se adreseaza celor pasionati de fizica sau muzica (sau de ambele domenii). Acesta este util si ca material auxiliar pentru pregatirea la clasa. Este impartit in 6 sectiuni: teorie, pian, chitara, alte instrumente, joc si test. Suportul vizual faciliteaza intelegerea si conexiunea rapida intre fenomenul fizic si cel muzical. Ore integi de explicatii sunt concentrate in cateva minute de activitate. Programul ofera interactivitate sporita.
32. Garabet Mihaela,
profesor
Neacsu Ion,
inginer
Liceul Teoretic "Grigore Moisil", Bucuresti
mihaela_garabet@yahoo.com
Section: C
Title of paper: Achiziţia, prelucrarea si prezentarea datelor experimentale în lecţiile de Ştiinţe Naturale

Abstract: Lucrarea descrie şi prezintă o versiune demo a unui proiect aflat în desfăşurare. Autorii săi îşi propun să adune experienţa dobândită de-a lungul anilor într-o nouă serie de lecţii experimentale destinate lecţiile de Ştiinţe Naturale. Ei efectuează şi descriu modalităţile de a experimenta cu elevii pornind de la simpla observare a fenomenelor naturale, continuând cu aşa-numitele home-made experiments, dezvoltate cu materiale la îndemâna oricui, şi terminând cu experimente cu achiziţie de semnale utilizând sisteme consacrate sau inovate.
33. Şerban Liliana,
profesor / Senior Teacher-Intel Teach Program
Şcoala "Mihai Viteazul" - Târgovişte
lilianaserban2004@yahoo.com
Section: C
Title of paper: Ion Barbu - Dan Barbilian: maximum de gând în minimum de expresie

Abstract: Cunoaşterea operei barbiliene, perceperea universului larg de semnificaţii exprimate laconic într-un sistem de semne atât de riguros elaborat reprezinta un proces dificil pentru lectorul modern. Fiind o implementare a Proiectului Intel Teach - "Predarea în societatea cunoaşterii", lucrarea îşi propune o incursiune în viaţa şi opera poetului şi matematicianului. Sunt abordate astfel modalităţi moderne de utilizare a tehnologiei digitale care să faciliteze cunoaşterea şi înţelegera operei barbi(li)ene.
34. Şerban Liliana,
profesor / Senior Teacher-Intel Teach Program
Şcoala "Mihai Viteazul" - Târgovişte
lilianaserban2004@yahoo.com
Section: A
Title of paper: Intel Teach - un alt mod de a învăţa

Abstract: Lucrarea prezintă modalităţi inovative de implementare a tehnologiei informaţionale în procesul de instruire, propuse de Cursul Intel Teach - "Predarea în societatea cunoaşterii". Se prezintă astfel un exemplu de portofoliu electronic al unei unităţi de învăţare cuprinse în programa de limba şi literatura română din învăţământul preuniversitar.
35. Brut Mihaela,
lector univ.
Sardariu Cristinel,
masterand
Universitatea "Al. I. Cuza" Iasi, Facultatea de Informatica
csardariu@info.uaic.ro
Section: A
Title of paper: Enciclopedie on-line a domnitorilor moldavi

Abstract: Aplicaţia "Enciclopedia on-line a domnitorilor moldavi" oferă într-o manieră interactivă informaţii despre istoria domnitorilor Moldovei în perioada 1359-1517. O caracteristică importantă este aceea a structurării datelor în format XML şi utilizând o serie de vocabulare din spaţiul Web-ului semantic, precum RDF, FOAF, Relationship, precum şi o extensie a acestora definită de autori – resSCC. Prezentul articol va expune o aplicaţie Web dezvoltată de noi care are ca obiectiv centralizarea şi relaţionarea datelor despre domnitorii care s-au succedat la conducerea Principatelor Române de-a lungul timpului. Sunt oferite date despre domnitori, genealogia acestora, o serie de resurse multimedia, utilizatorii având şi facilităţi de căutare şi auto-testare. Considerăm această enciclopedie utilă mai ales elevilor de liceu, dar şi tuturor persoanelor interesate şi ataşate de istoria Principatelor române. De asemenea, aceasta enciclopedie se doreşte a fi dezvoltată pentru întreaga istorie a românilor.
36. Marciuc Daly,
profesor
Colegiul National "Mihai Eminescu" Satu Mare
daly.marciuc@yahoo.com
Section: C
Title of paper: Aplicaţie client-server pentru generarea şi rularea testelor de matematică şi matematică aplicată

Abstract: Aplicaţia este realizată pentru utilizarea în procesul didactic, cu precădere în învăţământul primar şi gimnazial, dar şi în cel liceal, principalul avantaj fiind realizarea unui feed-back imediat şi diferenţiat. Spre deosebire de alte aplicaţii de acest gen, problemele testelor au datele de intrare generate în mod dinamic, la fiecare rulare luând valori diferite. Adăugarea de noi probleme sau teste, se poate face fără a fi necesară recompilarea aplicaţiei, prin elaborarea de noi fişiere xml, într-un format specific aplicaţiei, şi salvarea acestor fişiere în folderul „teste” al aplicaţiei server. Pe baza acestor fişiere aplicaţia construieşte atât enunţurile problemelor, cât şi rezultatele corecte ale problemelor.
37. Dan Dorin,
Sef de lucrari dr. ing.
Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iasi
dandorin@tex.tuiasi.ro
Section: B
Title of paper: Program multimedia interactiv utilizat la studiul maşinilor de tricotat rectilinii

Abstract: Lucrarea prezintă un pachet de programe educaţionale multimedia, creat pentru instruirea elevilor, studenţilor şi angajaţilor care se pregătesc să lucreze sau lucrează în domeniul tricotajelor. Pentru elaborarea programelor, s-au utilizat trei tipuri de animaţii grafice: animaţii grafice folosite pentru a explica o serie de elemente de construcţie şi funcţionare a unor mecanisme ale maşinilor de tricotat, elemente grafice funcţionale utilizate ca instrumente de navigare şi elemente grafice ce ţin de aspectul interfeţei de lucru. Pachetul conţine următoarele programe educaţionale: program de prezentare şi descriere a organelor de lucru, program de prezentare şi descriere a sistemului de came de acţionare a acelor de tricotat, program de prezentare a metodei de selectare a acelor de tricotat şi program ce arată traiectoriile călcâielor acelor de
tricotat în procesul de formare a elementelor de structură a tricoturilor.
38. Mandrescu Georgeta,
lector
Nicoleta Boldea Colcear,
director coordonator
Zaganeanu Luminita,
lector
State Florin,
lector
Pavel Olivia,
examinator
GMB - Centrul de Instruire in Informatica Constanta
georgeta.mandrescu@gmail.com
Section: D
Title of paper: Dobândirea abilităţilor informatice şi certificarea acestora

Abstract: Programul de certificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului a condus rapid la adoptarea standardului ECDL de către instituţii de învăţământ, alte instituţii şi organizaţii de stat, firme private, din peste 146 de ţări, însumând în prezent peste 6 milioane de candidaţi. În România, sunt acreditate peste 400 de centre de testare ECDL, care realizează şi pregătirea candidaţilor, conform programelor analitice şi standardelor de calitate, coordonate de ECDL ROMANIA. GMB Computers este unul dintre principalii furnizori, in Constanta si Tulcea, de solutii complexe de IT. GMB-Centrul de Instruire in Informatica are in dotare doua sali de curs si una de conferinte, avandu-se in vedere alinierea la mediul de afaceri european atat la nivelul tehnic, cat si la nivelul mediului de desfasurare a cursurilor. Dotarea tehnica, ambientul atragator si nu in ultimul rand profesionalismul trainerilor conduc la realizarea unui climat calitativ superior in instruirea cursantilor.
39. Domsa Ovidiu,
Asist. drd
Iancu Robert,
student
Buda Vlad,
student
Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
domsaddd@yahoo.com
Section: A
Title of paper: Reconstructia virtuala 3D in arheologia sistemica si integrarea elementelor de interactiune cu obiectele

Abstract: Studiu privind crearea unei platforme specifice arheologiei sistemice, prin utilizarea elementelor de realitate virtuala si reconstructie a site-urilor arhelogice. Platforma este elaborata folosind reconstructia 3D (3D MAX, Maya) si integrata prin utilizarea de componente Open Sourse. Aplicatia, in forma initiala, reconstruieste virtual Ansamblul Castrului roman Apulum, permite interactiune cu obiecte si dialog cu personajele din cadrul studiat. Aplicatia are doua valente, una de cercetare prin elemnetele de reconstructive virtuala prin integrarea elementelor de interactiune cu obiectedin cadrul studiat si cealalta educativa prin facilitatile oferite de transmitere de cunostinte prin interactivitate.
40. Teodorescu Rodica-Mihaela,
Sef lucrari Dr. ing.
Universitatea din Pitesti
mihteo@upit.ro
Section: B
Title of paper: Instrumentatia virtuala folosita in exemplificarea modulatiei in amplitudine

Abstract: Lucrarea este destinată activităţii didactice şi are ca scop exemplificarea modulaţiei în amplitudine, prezentând panoul frontal şi diagrama bloc a instrumentul virtual, realizat în mediul de programare grafică LabVIEW. În acelaşi scop este folosit si programul Matlab. Se compară rezultatele obţinute in cele două programe.
41. Teodorescu Rodica-Mihaela,
Sef lucrari Dr. ing.
Universitatea din Pitesti
mihteo@upit.ro
Section: B
Title of paper: Instrumentatia virtuala folosita in exemplificarea modulatiei in frecventa

Abstract: Lucrarea este destinată activităţii didactice şi are ca scop exemplificarea modulaţiei în frecvenţă, prezentând panoul frontal şi diagrama bloc a instrumentul virtual, realizat în mediul de programare grafică LabVIEW. În acelaşi scop este folosit si programul Matlab. Se compară rezultatele obţinute in cele două programe.
42. Birgu Florin,elev
Colegiul National Ferdinand I, Bacau
Aanei Alexandru, elev
Şcoala „Ştefan Luchian” Moineşti
Spataru Cosmin, elev
Colegiul National Ferdinand I, Bacau
Barna Victor , elev
Colegiul National Liviu Rebrean Baca
qwerty_faced@yahoo.com
Section: C
Title of paper: Digital Tutors

Abstract: Lucrarea este conceputa ca un sistem educational ce ajuta profesorul in predarea lectiilor. Se ofera un generator de lectii pentru realizarea de produse educatinale.
43. Jibotean Nicolae-Radu,elev
Colegiul National "Nicolae Titulescu" Pucioasa
Bunea Ioana, elev
Grupul Scolar Industrial "Aurel Rainu" Fieni
jibotean2002@yahoo.com
Section: C
Title of paper: Dan Barbilian - geniul matematicii si poeziei

Abstract: Lucrarea este o pagina Web care prezinta viata si activitatea lui Dan Barbilian atat ca matematician, cat si ca poet. Accesand aceasta pagina Web se poate alege din mai multe domenii de informare: poezie, matematica, aprecieri critice.
[LINK]
44. Bautu Andrei, Prep. univ.drd.
Cata Marian, Cpt. drd.
Chitac Vergil, conf.univ.dr.ing.
Academia Navala "Mircea cel Batran" Constanta
abautu@anmb.ro
Section: B
Title of paper: Advanced Distributed Learning in Academia Navala "Mircea cel Batran"

Abstract: Lucrarea prezinta motivatiile, obiectivele si directia abordata de Academia Navala "Mircea cel Batran" din Constanta pentru implementarea specificatiei Advanced Distributed Learning (ADL). Avand în vedere înalta pregatire a personalului implicat în acest proiect si existenta în cadrul institutiei a Centrului de Tehnologii Informatice, cu profesionisti care sa asigure suportul tehnic necesar, s-a optat pentru folosirea unor aplicatii open-source si freeware, bazate pe standarde deschise, care sa permita dezvoltarea si adaptarea acestora la cerintele specifice Academiei Navale.
[www.anmb.ro/]
45. Danescu Andrei, elev
Ţoca Livia, profesor
Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu" Bucuresti
featherly_feather@yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Project S.A.M.

Abstract: Printr-o abordare inovatoare, lucrarea de faţă se adresează celor interesaţi de studiul sistemului osos al organismului uman. Se prezintă un model tridimensional al scheletului uman, detaliat şi corect din punct de vedere anatomic. Meritul acestui soft educaţional, este faptul că poate fi utilizat atât ca suport eficient pentru orele de biologie, cât şi ca material dedicat studiului individual pentru oricine este interesat de anatomie.
[http://www.lbi.ro/]
46. Cărbune Victor, elev
Ţoca Livia, profesor
Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Bucuresti
Ciubotariu Mircea, Security Response
Symantec Corp.
victor.carbune@gmail.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Metode de Compresie a Datelor (MdCaD)

Abstract: Tematica cuprinsă în „MdCaD” se adresează studenţilor din anul I de la facultaţile cu profil informatic, dar şi claselor de informatică intensiv, pentru orele de aprofundare, cuprinzând terminologia, definiţiile şi algoritmii elementari de compresie a datelor fără pierderi. Printre acestea se enumeră: codarea pe baza entropiei (codarea Huffman), compresia pe baza dicţionarului (LZ77, LZ78, LZW) şi compresia de tip „run – length coding”.
[http://www.lbi.ro/]
47. Florea Stefan, elev
Achinca Corina, profesor
Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Bucuresti
sasha_florea@yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Algoritmul Reverse-Delete

Abstract: Soft-ul educational "Algoritmul Reverse-Delete" vine in sprijinul celor care doresc sa studieze un subiect particular al teoriei grafurilor, printr-o prezentare grafica mai bogata, care modernizează continutul aperceptiv al lecţiei. Lucrarea de fata trateaza un subiect care nu exista in programa scolara pentru clasa a XI-a, insa aceasta tema poate fi utilizata in orele de aprofundare, in laborator, ca alternativa la algoritmii Prim si Kruskal. De asemenea, softul poate constitui baza pentru studiul individual, fiind conceput astfel incat utilizatorul sa poata intelege cu usurinta subiectul, iar apoi sa-l aplice in diverse situatii.Pe langa soft-ul educational, a fost creata si Aplicatia "profesor", un modul care poate fi folosit de catre profesori pentru administrarea diverselor componente.
[http://www.lbi.ro/]
48. Samarescu Nicoleta,
asist. univ. drd.
Universitatea Pitesti, Facultatea de Stiinte ale Educatiei
nicolbr2000@yahoo.com
Section: A
Title of paper: De la instrument informatic la instrument didactic

Abstract: Obiectivul central al cercetării îl constituie construirea - îmbogăţirea - actualizarea procesului de predare-învăţare cu ajutorul unor instrumente informatice care vor deveni instrumente didactice electronice.
[http://www.upit.ro/]
49. Istrate Mihai,
director educativ/profesor, doctorand IA
Grup Şcolar Industrial de Petrol Ţicleni
mihaifrance@yahoo.com
Section: A
Title of paper: The use of Text Mining in Automated Text Analysis

Abstract: The paper shows how can we use the Text Mining methodology in Automated Text Analysis. It also describes some examples of programs which makes available the tools for: word association, comparison between word pairs, co-word analisys, sequece analisys, concordances and other text analyse.
[http://gsipt.licee.edu.ro/]
50. Constantin Maria-Cristina, elev
Israel-Roming Adina, elev
Benchea Adriana, profesor
Colegiul National de Informatica " Tudor Vianu", Bucuresti
maria_ctin@yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Poezia e-rmetica: Ion Barbu

Abstract: „Operele matematice robesc şi încântă tocmai ca operele pasiunii şi imaginaţiei.” (Ion Barbu). Site-ul e-rmetica.warpfive.net isi propune sa introduca utilizatorul in lumea creatiei lui Ion Barbu. Aceasta lucrare trateaza in principal latura literara a lui Dan Barbilian, dar expune si afinitatea acestuia fata de matematica, cat si aportul scriitorului in domeniu.
[http://www.lbi.ro/]
51. Mihai Bogdan,
Profesor gradul II
Liceul Teoretic Mihail Kogalniceanu, Constanta
mihaibogdan1977@gmail.com
Section: D
Title of paper: Explorarea matemematicii folosind Maple

Abstract: Lucrarea prezinta notiuni introductive de baza necesare in predarea matematicii in invatamantul preuniversitar. Este conceputa asemenea unui CDS si contine majoritatea lectiilor de matematica din anii de studii IX-XII. Lucrarea contine exemple de rezolvare a problemelor matematice dintre cele mai variate.
52. Tudor Irina,
Asist. ing.
Carbureanu Madalina,
Prep. mat.
Universitarea Petrol-Gaze din Ploiesti
tirinelle@yahoo.com
Section: B
Title of paper: Utilizarea tehnicilor de data mining in comunitatile de invatamant virtual

Abstract: Proiectarea şi implementarea unor sisteme web educaţionale au devenit tot mai răspândite în ultimii ani, pe de o parte datorită studenţilor şi a nevoilor acestora de a accesa de oriunde informaţiile necesare studiului, iar pe de altă parte datorită profesorilor care sunt nevoiţi să pună la dispoziţia studenţilor materialele corespunzătoare studiului. Sistemele de management al educaţiei permit dezvoltarea comunităţilor virtuale în vederea împărtăşirii cunoştinţelor. Majoritatea acestor sisteme au posibilitatea urmăririi interacţiunilor studenţilor în cadrul activităţilor educaţionale şi stocarea acestora într-o bază de date care ulterior poate fi analizată în stabilirea comportamentelor studenţilor. În această lucrare vom evidenţia importanţa utilizării tehnicilor de data mining în mediul universitar în vederea îmbunătăţirii calităţii procesului educaţional şi a creşterii performanţelor studenţilor.
[http://www.upg-ploiesti.ro/]
53. Pletea Ariadna,
Conf. dr.
Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iasi
apletea@cs.tuiasi.ro
Section: A
Title of paper: Calcul integral cu ajutorul programului Mathematica

Abstract: Lucrarea pune in evidenţă modul în care metodele clasice de rezolvare, utilizate în analiza matematica, pot fi dublate de variante soft obţinute cu ajutorul Mathematicii. Utilizarea Mathematicii de către viitorii ingineri este o metodă complementară şi nu substitutivă studiului analizei matematice. În lucrare sunt prezentate de aplicaţiii din calcul integral (integrale definite si nedefinite, improprii, duble, triple, curbilinii şi de suprafaţă).
54. Ivaşc Cornelia,
profesor
Romanescu Adina,
profesor
Cotelea Daniela,
elev
David George – Alexandru,
elev
Liceul de Informatică "Gr.C.Moisil" Iaşi
Andronic Alexandru,
student
Chihaia Alexandru,
student
Universitatea "Al.I.Cuza" Iaşi
adina_romanescu@yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Procese psihice senzoriale: Senzaţii şi percepţii

Abstract: Lucrarea prezinta o aplicaţia e-learning pentru sprijinirea activităţilor şcolare dedicate studiului psihologiei, oferind un spaţiu virtual de informare, exersare, simulare, testare pentru elevi, inclusiv de dezvoltare, alături de profesorii de specialitate. S-a optat pentru lecţia virtuală (scenariu) bazată pe activităţi de învăţare descrise în module pe care profesorul le poate configura după necesităţi (clasă de predare 1 sau 2 ore pe săptămână, tip lecţie mixtă ori tip lecţie de sistematizare, alte personalizări). Modulele vizează cele trei aspecte ale actului didactic - predare, învăţare, evaluare -, înglobând activităţi de învăţare destinate situaţiei de învăţare (metaforă experienţială), informării didactico-ştiinţifice, exersării-aplicării prin cedarea controlului elevului, testării. Scenariile propuse asamblează module-resursă care încearcă să stimuleze achiziţia şi consolidarea cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor într-un mod agreabil şi interactiv la elev. Astfel, s-au construit aplicaţii dedicate simulării senzaţiilor si percepţiilor, precum şi module încurajând comparaţii, analize si sinteze ale relaţiei dintre cele două procese psihice. Sarcinile de lucru sunt un real suport pentru consolidarea şi exersarea cunoştinţelor asupra proceselor psihice (senzaţii şi percepţii). Modulele test (implementate atât la Senzaţii cât şi la Percepţii) prezintă elevului în acelaşi context de învăţare, lista răspunsurilor date, precum şi a răspunsurilor aşteptate de profesor; se precizează procentajul răspunsurilor corecte realizate de elev. De asemenea, i se oferă elevului şansa de reluare a testului.
[www.liis.ro/]
55. Archip Mihaiela,
profesor grad I
Scoala cu clasele I-VIII Letcani Iasi
Curteanu Horia Margarint,
elev
Scoala Normala "Vasile Lupu" Iasi
mihaiellaarchip@gmail.com
Section: C
Title of paper: Abordare din perspectiva utilizării TIC

Abstract: Criza lecturii în rândul elevilor, scăderea apetitului pentru carte în favoarea TIC şi dificultăţile în abordarea liricului ne-au determinat să căutăm noi modalităţi prin care să readucem copilul în bibliotecă, paradoxal printr-un material / printr-o aplicaţie din zona media. Este vorba de un produs TIC care face parte dintr-un proiect mai larg (aflat în derulare / în construcţie) prin care ne propunem să facilităm intrarea elevului în zona liricului, altfel decât prin abordările tradiţionale (lectura) încercând astfel să dezinhibăm canalele de receptare şi să deschidem drumul analitico - interpretativ al textului liric, eventual o descătuşare creativă latentă.
56. Birgu Florin,elev
Barna Victor, elev
Spataru Cosmin, elev
Colegiul National Ferdinand I, Bacau
qwerty_faced@yahoo.com
Section: A, EXPOZITIE
Title of paper: Y.A.M.P.

Abstract: Lumea devine din ce in ce mai dornica de un mod de interactionare cu PC-ul cat mai eficienta si mai directa. Aplicatia foloseste o camera Web si implementeaza algoritmi de urmarire a unui interval de colori pentru a calcula centru de gravitatie a acelui interval. Cu programul elaborat si cu o camera web cu rezolutia reala de 640*480 pixeli reali se poate misca cursorul pe ecran doar miscand mana in fata camerei. Programul mai pune la dipozitie o functie de decupat fundalul. Trebuie sa se apese pe un buton si sa se deplaseze subiectul din fata camerei pentru cateva secunde, iar camera va memora fundalul si va compara poza noua cu poza veche. Utlizatorul poate selecta manual intervalele de culori pentru fiecare filtru. Captura imaginilor din camera Web a fost realizata cu VFW (Video for Windows), o librarie din visual C++ adaptata printr-un Wrapper pentru C#.
57. Constantinescu Gabriela, profesor
Draghici Laura Bianca, elev
Parasca Catalina Andreea, elev
Lungu Adrian, elev
Liceul Teoretic "Ovidius" Constanta
bluegirl_andree@yahoo.com
Section: C
Title of paper: Pitagora - intre univers si universalitate

Abstract: Când acela (unicul, universul) a fost construit, pentru oricare din planuri, suprafeţe, seminţe sau elemente care nu se puteau contura, imediat cea mai apropiată parte a infinitului a început să fie atrasă şi finită de finit (de limite).” Pentru cunoaştere nu ar trebui sa existe limite, de aceea lucrarea de faţă propune analiza unui subiect din toate punctele de vedere. Pitagora este una dintre figurile care au nevoie de o caracterizare complexa si amănunţită pentru a putea realiza o expunere a adevăratei lor personalităţi. Aceste considerente ne-au determinat să elaborăm un site educaţional prin care sa atingem fiecare latură a personalităţii acestei impresionante figuri a antichităţii.
58. Constantinescu Gabriela, profesor
Stroe Dany Constantin, elev
Olteanu Oana Elisa, elev
Matei Paul Cristian, elev
Balan Robert, elev
Liceul Teoretic "Ovidius" Constanta
gabiconro@yahoo.com
Section: C
Title of paper: Paradoxurile sau absurdul matematic

Abstract: Prin acest proiect venim în sprijinul elevilor şi al profesorilor in cadrul procesului didactic. Am realizat o pagină web care să prezinte tainele paradoxului, să dezvolte gustul elevilor pentru o lectură de plăcere, dar care ajută în acelaşi timp la însuşirea gândirii matematice. "Toţi oamenii au de la natură dorinţa de a cunoaşte”-Aristotel. Or, această dorinţă este intreţinută mai ales de prezenţa unor metode de prezentare a conţinutului cât mai atractiv. Astfel, printr-o explicare şi ilustrare detaliată a ideilor prezentate se trezeşte interesul elevilor, iar profesorii pot realiza sădirea dorinţei de cunoaştere.
59. Constantinescu Gabriela, profesor
Zirna Catalin,
profesor
Liceul Teoretic "Ovidius" Constanta
gabiconro@yahoo.com
Section: D
Title of paper: Selectarea, prelucrarea şi prezentarea informaţiei matematice

Abstract: Lucrarea descrie un curs opţional de tip integrator, desfăşurat pe parcursul a doi ani, proiectat de către autori şi destinat elevilor din clasele a XI –a şi a XII-a. Obiectivul general al cursului este subscris ideii de e-educaţie şi îl reprezintă formarea capacităţilor de selectare, prelucrare şi prezentare a e-informaţiei matematice. În primul rând, se va urmări să fie educată capacitatea de căutare şi selectare pertinentă a informaţiei În al doilea rând se are în vedere prelucrarea conştientă a acestei informaţii iar în final se vizează calitatea prezentării efective (documente Word sau ppt, prelucrari de imagini, pagină web, flash), comportamentul uman şi utilizarea unor mijloace tehnice adecvate (videoproiector, tablă interactivă).
60. Croitoru Marilena,
prof. gr.I biologie
Dragomir Elena,
prof. gr.II informatica
Liceul Teoretic "Decebal" Constanta
dragele@yahoo.com
Section: C
Title of paper: Determinator virtual de plante

Abstract: Lucrarea prezintă un ansamblu de chei de determinare a speciilor de plante angiosperme din flora Românie. Acest "Determinator virtual de plante" se adreseaza elevilor, studentilor si tuturor celor care au ca obiect de studiu anatomia si taxonomia plantelor. Utilizarea tehnicilor moderne oferă o serie de avantaje ce constau în transmiterea, recepţionarea, stocarea şi prelucrarea informaţiei într-o manieră interactivă ce îl transforma pe cel ce învăţă în adevăratul protagonist al procesului instructiv - educativ.
61. Dragomir Elena,
prof. gr.II informatica
Horobat Luminita,
prof. gr.II informatica
Liceul Teoretic "Decebal" Constanta
dragele@yahoo.com
Section: C
Title of paper: Iniţializarea matricelor

Abstract: Lucrarea se adresează tuturor celor care vor să se iniţieze în lucrul cu matrice folosind C/C++ ca limbaj de implementare. Aplicatia prezintă modalităţi de predare a temei, putând fi folosită cu succes atât de elevi, ca tutorial, cât şi de profesorii de informatică, ca o alternativă la metodele clasice de predare.
62. Stan Maria,
profesor
Cristea Mihail Ionut,
elev
Grupul Scolar "Radu Negru" Galati
marcost95@yahoo.com
Section: C
Title of paper: Tutorial T.I.C

Abstract: De la modelul "magister dixit" la libertatea totală a "şcolii active", de la o abordare de tip autocrat la una democratică, activitatea de predare a fost privită de curentele pedagogice ale secolului al XX-lea în maniere extrem de diverse. Pentru ca predarea să se manifeste cu adevărat în spiritul acestei accepţii, ea necesită proiectarea – gândirea în avans a derulării evenimentelor în clasă. Proiectarea demersului didactic este acea activitate desfăşurată de profesor care constă în anticiparea etapelor şi a acţiunilor concrete de realizare a predării în mod interactiv.
63. Oţet Alexandru,
profesor
ARRE - Asociatia Romana de Resurse Educationale
office@arre.ro
Section: D
Title of paper: Managementul evaluarii interne a utilizarii TIC

Abstract: Oricine, in orice sector de activate ar activa, constata modificarile de atitudine, de conceptie, de proiectare, de punere in practica pe care le determina noile tehnologii digitale. Ca aceste modificari sunt in totalitate benefice sau nu, aproape ca nici nu mai avem timp sa ne intrebam. Cert este ca progresul noilor tehnologii si schimbarile radicale pe care le produce acesta depasesc vointa fiecaruia dintre noi. Nu ne ramane decat sa incercam sa tinem pasul cu ele, sa le intelegem, sa reflectam asupra lor, sa le evaluam critic si sa le valorificam. O sarcina enorma! Inertia naturala a sistemului de invatamant, de mult cunoscuta, nu va mai putea rezista asaltului noutatilor tehnologice. Gestionarea rationala a impactului acestor tehnologii asupra eficientei si calitatii activitatii didactice devine o sarcina prioritara a sistemului, dar si a oricarei scoli. Principiile, mecanismele si instrumentele de evaluare externa exista; ele sunt insa „scumpe” si, inevitabil, greoaie. Mai flexibile, mai eficiente, mai adaptate si adaptabile la nevoile specifice ale unei anumite comunitati educationale (scoli) sunt mecanismele de evaluare interna – sub conditia existentei expertizei si a obiectivitatii necesare.
64. Diac Georgeta,
lect. dr.
Romanescu Victor,
drd.
Frumos Florin,
lect. dr.
Universitatea "Al.I.Cuza" Iasi,
v_romanescu@yahoo.com
Section: A
Title of paper: Design curricular e-learning pentru formarea continua a cadrelor didactice

Abstract: Formarea continua a cadrelor didactice pentru managementul eficient al tehnologiilor e-learning reprezinta o alternativa economica si comoda la formarea traditionala. Conceptorii unor programe de formare continua simt insa nevoia unui ghid de proiectare e-learning pentru cursurile propuse. Prin modelul descris in lucrarea de fata, autorii continuturilor tematice dispun de un pattern de elaborare sistematica al scenariilor turoriale. In sustinerea demersului formativ, se propune o strategie de management al continuturilor invatarii prin gestiunea sincronizata de resurse educationale - analogice si digitale-, precum si modalitati de integrare a continuturilor intr-un proiect curricular adaptat realitatii virtuale.
65. Bucur Ilie,
Universitatea din Bacau,
ilbucur@yahoo.com
Section: B
Title of paper: Computer interface for chemical expressions

Abstract: A lexical and syntactical human-computer interface for chemical formulae and reactions are presented. It's now possible, from usually written chemical expressions, to automate the generation of atomic and stoechiometric matrix (appropriate for thermodynamic and kinetic computer calculations), and also the reverse process: to generate the results in terms of usual chemical equation expressions.
66. Constantinescu Gabriela, profesor
Cotloană Oana-Mihaela,, elev
Derşamet Farida, elev
Gerea Teodora-Elena,, elev
Ghiocel Andreea-Nicoleta, elev
Grigore Bogdan, elev
Hristache Andrada-Nicoleta, elev
Tobescu Robert, elev
Liceul Teoretic "Ovidius" Constanta
blondutza159c@yahoo.com
Section: C
Title of paper: Criptografia: Mister, provocare şi adevar

Abstract: Criptografia este arta şi ştiinţa ascunderii semnificaţiei unei comunicări împotriva unor interceptări neautorizate. Cuvântul are rădăcini greceşti, însemnând scriere ascunse-kryptos graphein. Lucrarea îşi propune să descrie modul în care realizarea unei pagini Web tematice, cu caracter interacti. Aplicatia familiarizeaza utilizatorii de internet, în special elevi, cu această noţiune, prezentând-o cât mai facil şi atractiv.
67. Ursea Mihaela Luminita,
profesor dr.
Stefan Alexandru Voitin, elev
Colegiul National "Gh. Lazar", Bucuresti
sultanica8@yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Hidrocarburi nesaturate - alchine, software educational

Abstract: Lucrarea este un software educational ce vine in sprijinul studierii alchinelor. Notiunile prezentate sunt: nomenclatura, structura, proprietatile si utilizarile acetilenei. Structura este evidentiata tridimensional, ecuatiile reactiilor sunt animate, iar experimentele virtuale sunt sugestive. Aplicatiile si testul permit elevului o buna verificare a cunostintelor. Pentru elaborarea aplicatiei s-au utilizat produsele software Adobe Macromedia Flash CS3, Cinema 4D si Adobe Photoshop CS3.
68. Ursea Mihaela Luminita,
profesor dr.
Nicolae Victor, profesor
Ciorbaru Vicentiu, elev
Cociorba Marius, elev
Tolu Silviu, elev
Colegiul National "Gh. Lazar", Bucuresti
sultanica8@yahoo.com
Section: C
Title of paper: Informatica si poluarea

Abstract: Mediul inconjurator este un ansamblu de elemente naturale si artificiale in care se desfasoara viata. Gradul de poluare a mediului a crescut odata cu evolutia societatii umane. Cunoasterea agentilor poluanti, a comportarii si modului de actiune asupra mediului natural permite intelegerea fenomenului de poluare si contribuie la educarea omului pentru a-l proteja. Lucrarea prezinta unele probleme privind poluarea aerului, apei si a solului, intr-o forma originala, folosind software MACROMEDIA FLASH 8.0.
69. Élthes Zoltán,
Lector univ. dr.
Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca
eltheszoltan@yahoo.com
Section: D
Title of paper: Limitele dezvoltării e-learning pe bază de afaceri

Abstract: The idea of using computers as a learning tool is almost as old as the computer, and e-learning is one out of several concepts which are used for describing a host of new learning methodologies using e-learning in parts of or in the entire learning process. Concepts like flexible learning, distance learning, tele learning and computer supported learning cover to a wide extent use of similar learning methodologies. In this article, I will focus on the development of virtual universities and discuss some reasons for the lack of success.
70. Savuta Irina,
profesor
Petrescu Dan, elev
Dancescu Emilian, elev
Paun Stefan, elev
Manta Adina, elev
Liceul Teoretic "Al. I. Cuza" Ploiesti
dan89_eu@yahoo.com
Section: C
Title of paper: Cabinet Virtual de Istorie

Abstract: Softul educaţional îşi propune să ofere un mediu de învăţare/predare complex, modern, dar totodata foarte uşor de utilizat, cu numeroase facilităţi, atât elevului cît şi profesorului. Cuprinzând materialele (momente de lecţii, galerii multimedia, teste, etc.) necesare studiului tuturor anilor de gimnaziu si de liceu, softul constituie un ”obiect” indispensabil elevului. Profesorul are la dispoziţie toate uneltele si informaţiile necesare susţinerii unei ore deosebit de interesante intr-un cabinet de istorie (sau de informatică), dotat cu o reţea de calculatoare. Poate trimite elevilor (în reţea) una dintre lecţiile deja disponibile, poate crea propria lecţie (folosind propriul stil, propriile materiale, precum şi matrialele deja incluse in soft: imagini, video, momente de lecţii, audio, etc.), poate trimite o lecţie realizată in totalitate de el (in format flash movie - SWF), poate compune propriile teste (de diverse tipuri), etc. Interfaţa, realizată într-un mod inovativ şi atractiv (reprezentând o reconstituire 3D a unui cabinet modern de istorie), prezintă numeroase obiecte (exemple: cărti, o hartă, un laptop, o sculptura, etc.) care, de fapt, reprezintă ”căile de acces” către diferitele secţiuni ale softului.
71. Mănucă Elena,
profesor drd.
Alexandru Sevastian,
profesor
Gavrilaş Roxana,
profesor
Scoala Normala "Vasile Lupu" Iasi
elenasmanuca@yahoo.com
Section: A
Title of paper: E-LIT SCIENCE - proiect on-line de dezvoltare a stilurilor de învăţare

Abstract: Practica educaţională ne-a demonstrat că succesul în activităţile de învăţare depinde într-o anumită măsură de inteligenţa educatului, dar mai ales de adaptarea experienţei de învăţare la stilul său specific. Activităţile extracurriculare interdisciplinare permit proiectarea conţinuturilor şi a strategiilor de învăţare-evaluare astfel încât să putem ţine seama de diversitatea stilurilor de învăţare (Learning Styles) ale elevilor: stilurile de percepere concrete, stilurile de percepere abstracte, stilurile active de procesare a informaţiei, stiluri reflective de procesare a informaţiei. Proiectul extracurricular propus este articulat în jurul a două concepte- hands on approach şi hands-on science, ce organizează ideatic şi practic activităţile proiectate în manieră interdisciplinară. Toate proiectele realizate pe parcursul acestei şcoli on-line vor face obiectul unui produs final, care va fi distribuit şcolilor implicate în reţeaua de parteneriat activ, ca model de bune practici educaţionale extracurriculare, valorificând posibilităţile multiple ale NTCI în motivarea şi dezvoltarea stilurilor de învăţare ale elevilor.
72. Bancioiu Andrei,
elev
Schiopu Mihai Alexandru,
elev
Colegiul National "O. Goga" Sibiu
Bancioiu Ionut-Camil,
student
Facultatea de Inginerie "Hermann Oberth", SIBIU
andrei_banc10@yahoo.com
Section: C
Title of paper: Saving Culture

Abstract: "Saving Culture" este o aplicatie Windows, pentru suport DirectX. Intreg jocul are o marime de 460 de mb. Contine 4 clipuri video, melodii de fundal, multe voci inregistrate, efecte sonore, etc. Aplicatia a fost creata in limbaj C++, cu compilatorul Borland 5.5, designul a fost realizat in CorelDraw12, iar efectele sonore si vocile au fost prelucrate in GoldWave. Limba folosita in joc este limba engleza, cu exceptia operelor literare (poezii, sectiuni din povesti). NECESITA (pentru o rulare foarte buna): PENTIUM III, 1 GHZ, 256 RAM, 32 MB VIDEO, 600 MB liber pe HARD. Este un RPG (Role Playing Game) educativ, si totodata distractiv. Protagonistul este un baiat, un "agent secret" de 13 ani, ce primeste sarcina de a salva oamenii de cultura romani din toate vremurile... Dar de ce? Sa prezentam pe scurt povestea jocului... Actiunea incepe in data de 1 ianuarie 2007, in Piata Mare a orasului Sibiu. Eroul nostru, Michael Andrew primeste un telefon de la seful sau, care il informeaza de disparitia lui Eminescu, Creanga, Caragiale, Brancusi, Luchian, Enescu si a altor mari personalitati. Se pare ca acestia au fost rapiti de extraterestri. Michael Andrew este supus unui test, apoi primeste misiunea de a-i recupera pe cei rapiti cat mai repede cu putinta, caci Sibiul urmeaza sa devina Capitala Culturala in aceeasi noapte...
73. Andruseac Gladiola,
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr.T.Popa Iaşi
gladiola.andruseac@bioinginerie.ro
Adascalitei Adrian,
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi,
aadascal@ee.tuiasi.ro
Boldureanu Gabriela,
Universitatea "Petre Andrei" Iaşi,
gabrivaleanu@yahoo.com
Section: B
Title of paper: EDUCAŢIE REALĂ ÎNTR-UN MEDIU VIRTUAL

Abstract: Spectrul aplicaţiilor din mediul virtual a cunoscut în ultima perioadă o extindere fără precedent, suportul oferit World Wide Web schimbând radical modul de comunicare a informaţiilor. Campusul virtual BIOCAMP este un mediu pentru învăţământ online utilizat şi configurat ca spaţiu virtual de colaborare a studenţilor şi cadrelor didactice de la Facultatea de Bioinginerie Iaşi.
74. Mănucă Elena,
profesor drd.
Sergiu Tanasă, elev
Horia Mărgărint Curteanu,elev
Oana Luca,elev
Cristina Cerevatii,elev
Simona Ilaş,elev
Scoala Normala "Vasile Lupu" Iasi
elenasmanuca@yahoo.com
Section: C
Title of paper: (Re)lectura experi(m)enţială a scriitorilor (ne)canonici valorificând resursele NTCI. I.L.Caragiale şi I.P.Culianu-softuri educaţionale

Abstract: Produsele pe care le-am proiectat, e-portofoliile I.L.Caragiale- dramaturg şi I.P. Culianu-Mircea Eliade. Relaţia Discipol-Maestru au presupus dezvoltarea următoarelor tipuri de competenţe: lingvistice, de comunicare, de utilizare a T.I.C., analitice-vizând textul dramatic, în primul caz, epic, în cel de-al doilea. Ambele softuri reprezintă o modalitate de abordare a textului, valorificând resursele e-learning-ului într-o manieră atractivă şi incitantă, în cadrul didacticii lecturii, proiectele colaborative fiind performate la clase de filologie. Proiectele propuse demonstreză forţa de seducţie pe care o poate manifesta textul unui scriitor (ne)canonic, abordat dintr-o perspectivă creativă pentru ochiul cititorului capabil să-şi dezvolte prin (re)lectură competenţe cheie.
75. Dumitrescu Carmen,
Sef lucrari dr.
Universitatea Maritima din Constanta
cdumit2002@yahoo.com
Section: A
Title of paper: Instrumente pentru ghidarea interactivă în IAC

Abstract: Lucrarea de faţă prezintă un set de instrucţiuni de predare care se folosesc în procesul de educare al ofiţerilor din compartimentul maşină din Departamentul de electromecanică al Universităţii Maritime din Constanţa. Sunt demonstrate şi discutate câteva aplicaţii practice ale programelor interactive asistate de calculator. Beneficiile şi avantajele în educarea inginerilor de la navă sunt de asemenea indicate şi discutate. Această metodă de instruire a inginerilor profesionişti navali se poate aplica cu succes şi pentru predarea altor discipline tehnice complexe.
76. Blaga Cristinel,
profesor
Gr. Sc. "Traian Vuia" Tg. Mures
Blaga Angela,
profesor
C.N. "Al Papiu Ilarian" Tg. Mures
angela.blaga@gmail.com
Section: A
Title of paper: MATLAB - aplicaţii practice

Abstract: Modelarea matematică a fenomenelor: 1- Modelarea matematică a unui sistem înseamnă de fapt identificarea modelului matematic ce poate fi folosit pentru descrierea sistemului. 2- Este utilă în diferite domenii cum sunt fenomenele naturale care pot fi descrise printr-o evoluţie în timp.3- Aplicaţia MATLAB este folosită pentru descrierea matematică a modelelor, este o aplicaţie interactivă care ajută la realizarea unor calcule numerice complexe şi vizualizarea unor date şi grafice. Folosirea aplicaţiei la matematică: Reprezentarea grafică a funcţiilor, Operaţii cu polinoame,Calcule cu matrici şi determinanţi,Rezolvarea unor ecuaţii folosind metoda grafică, Calcul integral. Concluzii: Fără a avea pretenţia că aplicaţia MATLAB poate înlocui manualul, culegerile, creta la tablă şi caietele de exerciţii, putem afirma totuşi că MATLAB este un instrument util profesorului de matematică la clasă.
77. Vlădoiu Dana,
training project coordinator
SIVECO România
dana.vladoiu@siveco.ro
Section: EXPOZITIE
Title of paper: Intel®Teach – Instruirea în societatea cunoaşterii

Abstract: Intel®Teach este un program Intel Education şi reprezintă un efort mondial de a ajuta deopotrivă profesorii experimentaţi şi studenţii – viitori profesori - să integreze noua tehnologie în procesul de educaţie, pentru a dezvolta competenţele de gândire şi învăţare ale elevilor. Profesorii participanţi vor dobândi la absolvirea cursului noi informaţii şi resurse pentru a promova folosirea eficientă a tehnologiei la orele de curs. Lansat în anul 2000, în cadrul programului Intel®Teach au fost instruiţi mai mult de 4 milioane de profesori în aproximativ 40 de ţări.
Cursului Intel®Teach – Instruirea în societatea cunoaşterii, organizat prin CCD din fiecare judet al tarii, este un program acreditat de formare continua de tip lung, categoria 3. La absolvirea acestui curs, fiecare profesor va primi un atestat purtator de 25 de credite profesionale transferabile.
Obiectivele Cursului Intel®Teach – Instruirea în societatea cunoaşterii
- Folosirea tehnologiei pentru a dezvolta competenţele necesare elevilor în secolul XXI.
- Identificarea căilor prin care elevii şi profesorii pot utiliza tehnologia pentru a stimula procesul de învăţare prin cercetare, comunicare şi colaborare.
- Încurajarea utilizării strategiei de instruire diferenţiată.
- Dezvoltarea gândirii critice şi a gândirii sistemice pentru rezolvarea de probleme.
- Promovarea lucrului în echipă pentru optimizarea instruirii.
78. Began Costin,
Project Manager
Dumitru Florin,
Project Manager
SoftByte Solution Ploiesti
florin.dumitru@softbyte.ro
Section: EXPOZITIE
Title of paper: KIDS’ Union - Platformă educaţională destinată copiilor din Europa unită

Abstract: Kids’ Union este o platformă destinată învăţământului preşcolar. Produsul se adresează, în egală măsură, atât copiilor aflaţi la vârsta preşcolară cât şi factorilor cu rol în educaţia preşcolarilor (educatori, părinţi). Platforma a fost concepută ca un instrument modern, puternic şi flexibil, bazat pe o arhitectură deschisă. Platforma educatională îşi propune realizarea a trei mari obiective:
1.Asigurarea unui sprijin consistent pentru implementarea reformei educaţiei timpurii în România.
2.Accesul copiilor şi al educatorilor din orice ţară a Uniunii Europene la resurse educaţionale structurate în două baze de date dinamice.
3.Cunoaşterea reciprocă şi promovarea identităţii naţionale, manifestate la nivelul educaţiei preşcolare, între membrii Uniunii Europene.
79. Cărăuşu Claudia,
Profesor
Cerchez Emanuela,
Profesor
Chimu Alexandru, elev
Constantinescu Vlad, elev
Liceul de Informatică "Grigore C. Moisil" Iaşi
claudiacarausu@yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Conduita Psihosocială

Abstract: Studierea Psihologiei Sociale cu ajutorul calculatoarelor devine, pe zi ce trece, o temă de actualitate. Psihologia s-a născut din nevoia omului de a se cunoaşte, de a-i cunoaşte pe cei din jurul său, de a căuta răspunsuri la diferite întrebări. A studia Psihologia în mediul virtual devine o provocare, atât pentru cadrul didactic, cât şi pentru elevi. Interacţiunea pe care încercăm să o realizăm prin temele propuse spre studiere oferă ambilor parteneri ai educaţiei o şansă de a vizualiza aspectele teoretice şi practice ale acestei discipline şi prin ochii unui informatician. Elementul ludic utilizat foarte des în materialul prezentat oferă posibilitatea însuşirii elementelor teoretice mult mai uşor şi mult mai durabil pentru elev.
80. Toma Mirela Iulia,
eLearning Intuitext Sales Manager
eContent Solutions
SOFTWIN
mtoma@softwin.ro
Section: EXPOZITIE
Title of paper: INTUITEXT în misiune cu Peripeţii

Abstract: Se prezintă Produsele software educaţionale elaborate de specialiştii Softwin:
1. Gazeta Matematică - Ediţie Electronică, un produs de excepţie (in colaborare cu Societatea de Ştiinţe Matematice din România) care conţine întreaga colecţie a Gazetei Matematice din perioada 1895-2005, 60.000 de pagini ce cuprind peste 90.000 de probleme şi articole matematice (echivalentul a peste 300 de culegeri de matematică).
2. Fracţii cu peripeţii – Misiunea "Ploaia" ce este produs inovator de învăţare pe calculator, pentru clasa a IV-a. Produsul este recomandat atât predării la clasă, cât şi învăţării acasă, fiind un ajutor de bază în descoperirea tainelor matematicii. Fiecare lecţie îi va învaţa pe copii noţiuni noi despre Fracţii şi cât de importante şi folositoare sunt ele în viaţa de zi cu zi. Produsul este creat de învăţători din România, respectă programa şcolară în vigoare şi este avizat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
3. Geografika – România Interactivă - clasa a IV-a ce permite studiul geografiei Românie pentru clasa a IV-a. Se descoperă geografia României cu ajutorul hărţilor interactive. Colecţia de peste 40 de hărţi interactive prezintă următoarele elemente de geografie a României: relief, ape, vegetaţia, animale sălbatice, locuitorii şi aşezările omeneşti, resursele naturale şi activităţile economice, organizarea administrativă.
[www.intuitext.ro | www.softwin.ro | www.olimpiade.ro | www.didactic.ro ]