CNIV 2010

Lista lucrarilor inscrise


Last updated: 2008-10-12

"Cea mai bună modalitate de a prezice viitorul este să îl creezi tu însuţi." Peter Drucker

"Imagination is everything. Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand." A. Einstein

Obiectiv CNIV: Intensificarea colaborării între elevi, studenţi, profesori, pedagogi, psihologi şi specialişti IT în activităţile de concepere, proiectare, elaborare şi testare a aplicaţiilor de software educaţional

Nr. crt.

Nume, Functia, Institutia/Afiliatia

Sectiunea, Titlul lucrarii, Scurta descriere

0. Istrate Olimpius,
Asist. univ.,
Universitatea din Bucureşti
Education Manager
Intel Corporation
olimpius.istrate[at]elearning.ro
Section: D
Title of paper: Formarea cadrelor didactice în utilizarea noilor tehnologii pentru educaţie

Abstract: Tehnologiile informaţiei şi comunicării schimbă perspectiva asupra procesului de educaţie. În acest context favorabil modernizării, pregătirea cadrelor didactice în ce priveşte utilizarea noilor tehnologii pentru predare, învăţare şi evaluare constituie o prioritate în agenda factorilor de decizie din majoritatea ţărilor europene. Conţinând argumente atât pentru continuitate cât şi pentru înnoire, modelele propuse pentru formarea iniţială şi continuă sunt rezultate ale echilibrărilor constructive între tradiţie, cererea socială şi nevoia de armonizare la nivel european. Aceste modele, tendinţe, recomandări şi/sau politici educaţionale coerente se reflectă în diverse iniţiative, proiecte şi programe care includ sau se referă exclusiv la instruirea asistată de calculator şi elearning. Articolul de faţă prezintă câteva repere în ceea ce priveşte stadiul implementării TIC în programele de formare a cadrelor didactice din România.
(UniBuc - www.unibuc.ro | Intel - www.intel.com | Elearning.Romania - www.elearning.ro)
1. BELDIMAN Liviu,
IFRIM Vasile,
AltFactor Galaţi
liviu.beldiman[at]altfactor.ro
vali.ifrim[at]altfactor.ro
Section: A
Title of paper: E-learning în slujba fondurilor structurale

Abstract: Tehnologiile e-learning sunt susţinute de numeroase studii şi proiecte de cercetare de nivel universitar. În plus, mediul de afaceri a identificat deja potenţialul acestui mod de instruire şi investeşte din ce în ce mai mult în proiecte de acest tip. Lucrarea de faţă doreşte să evidenţieze apariţia unui nou jucător pe această piaţă: autorităţi ale administraţiei publice. Nevoia de răspândire a informaţiei şi imposibilitatea de a organiza cursuri la nivel naţional pentru a face publică oportunitatea finanţărilor din fondurile structurale, face din Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei un pionier care promovează metodele de predare în format e-learning la nivel naţional prin intermediul unor cursuri disponibile gratuit pentru cei interesaţi prin intermediul portalului său.
(www.altfactor.ro)
2. Jugureanu Radu,
Profesor, AeL eContent Department Manager,
Siveco Romania SA, Bucuresti
radu.jugureanu[at]siveco.ro
Section: A
Title of paper: Proiectarea software-ului educaţional. Tipuri de itemi de invăţare

Abstract: Cei aproape 10 ani de experienţă ai SIVECO în domeniul creării de conţinut educaţional, interactiv, multimedia a fost valorificat într-o Metodologie foarte riguroasă, care abordează atât aspectele teoretice, cât şi problemele practice.
Forţa Metodologiei vine din trei direcţii principale: o bază teoretică solidă (realizată de cel mai distins specialist în software educaţional, profesor doctor Eugen Noveanu), zece ani de experienţă, studii, feedback constant din partea beneficiarilor, chiar din partea actorilor procesului de învăţare - a elevilor şi a profesorilor - şi o echipă de specialişti pregătiţi să instruiască şi să implementeze. Elementul predominant în elaborarea software-ului educaţional este reprezentat de crearea scenariului didactic şi de identificarea şi buna definire a acelor itemi educaţionali ce pot aduce profit cognitiv printr-o corectă asociere cu obiectivele operaţionale derivate conform piramidei lui Bloom – Anderson.
[www.siveco.ro]
3. Vlada Marin,
Conf. dr.,
Universitatea din Bucuresti,
Nica Adriana Sarah,
Prof. dr.,
Spircu Tiberiu,
Prof. dr.,
Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila", Bucuresti
Colojoara Alexandra,
Conf. dr.,
Joita Maria,
Lect. dr.,
Universitatea din Bucuresti
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: B
Title of paper: Rezultatele cercetarii privind analiza informaţiilor din proiectul DEMODEF

Abstract: Lucrarea prezintă rezultatele finale ale proiectului C-D CEEX (finanţat de ANCS) DEMODEF. Mijlocele de invistigaţie folosite în proiect generează informaţii grupate pe mai multe categorii de parametri. Aceste informaţii sunt analizate folosind baze de date şi analiză statistică oferite de programele EpiInfo şi SPSS. Sunt prezentate informaţii utile studiului şi analiza comparată a obezităţii la băieţi şi fete (Normal, Supraponderal, Subponderal, Obez). O cercetare importanta este realizata prin analiza finala privind cercetarea antropometrica si antropologica in studiul longitudinal de grup (înălţime, greutate, bust şi perimetrul toracic la fete şi băieţi). Pentru a creste semnificatia statitica a studiului, elevii au fost grupati in trei grupe: 9-12 ani, 13-15 ani, 16-18 ani. Aceasta noua grupare a subiectilor a permis ca grupele sa fie aproape egale: 310, 287 si 359 elevi (956 subiecti).
[http://demodef.googlepages.com/ | EpiInfo -Software pentru baze de date şi statistică în studii epidemiologice | SPSS - Statistical Analysis Software]
4. Vlădoiu Dana,
project manager, profesor
SIVECO Romania
dana.vladoiu[at]siveco.ro
Section: D, EXPOZITIE
Title of paper: Predati INTELigent!

Abstract: Inovatia implica asumarea unor riscuri calculate, dar aduce si mari recompense. In acest spirit, peste 5 milioane de dascali din intreaga lume au facut ca tehnologia sa fie mai interesanta si mai relevanta pentru cei care invata. Ei, profesorii dedicati, cultiva potentialul inovator al elevilor, le dezvolta capacitati de gandire de nivel superior, pregatindu-i pentru o lume in care intelegerea tehnologiei defineste succesul in viata.
"... E sisific sa devii profesor INTEL(igent)! Am resimtit din plin, intr-un sfarsit de august-vacanta, vibratiile sinusoidale ale celor doua ipostaze. Acolo unde … logica ne-a adunat din punctul A … in orasul tihnit ce a gazduit echipa SIVECO si cele patru grupe de profesori care, intr-un prezent al permanentei redefiniri a educatiei, au inteles necesitatea de A PREDA INTEL(igent)..." (http://roinfocds.blogspot.com).
Predati INTELigent! este un motto simplu servind scopul ambitios al cursului "Instruirea in societatea cunoasterii": acela de a utiliza puterea tehnologiei pentru a transforma procesul de predare si invatare din invatamantul romanesc.
(www.siveco.ro)
5. Gulan Catalin,
Managing Partner,
Brief Advertising and Marketing
catalin.gulan[at]brief-ad.com
Section: A, EXPOZITIE
Title of paper: Noile tehnologii Ubig'Window si Catch'yoo- solutii interactive inteligente

Abstract: Brief Advertising (Brief-ad.com) este reprezentant exclusiv al LM3Labs (Japonia) ce ofera solutii interactive inteligente cu ajutorul produsele si tehnologiile Ubig'Window si Catch'yoo. Utilizand tehnologii Web, C++, Flash, Java, produsele ofera o interactiune a utilizatorului cu tehnologiile media prin gesturi naturale ale mainii, implicit ale degetelor fara alte dispozitive auxiliare sau periferice. Suportul (interfata) pentru suprafata interactiva poate fi divers, de regula orice suprafata plana cu care utilizatorul interactioneaza in aplicatiile multimedia, comert electronic, magazine virtuale, aplicatii Flash, software educational.
[www.brief-ad.com | www.lm3labs.com]
6. Dumitrescu Bogdan,
Student,
Universitatea din Bucuresti
Dumitrescu Marina,
Profesor,
Colegiul Tehnic de Comunicatii
bogdumdum[at]yahoo.com
Section: A
Title of paper: Securitatea in Web 2.0

Abstract: Tehnologia WEB 2.0 este considerata noua tehnologie a Internetului. Avantajele oferite de ea si de platformele inteligente, de gen AJAX sau Adobe Flex ofera pe langa serie de avantaje si o portita pentru hacking distribuit si manipulare. Lucrarea de fata se doreste un studiu asupra acestui fenomen si conceperea unei metodologii prin care acest fenomen sa fie stapanit si sa aiba o influenta negativa cat mai mica asupra celor care iau contact cu acest mediu.
7. Popescu Mihaela-Corina,
Profesor informatica, grd. I,
Colegiul National "Tudor Arghezi", Tg.Carbunesti ,judetul Gorj
pop_corina_mihaela[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Aplicatii interactive in Visual Basic-suport de curs optional pentru clasa a XII-a

Abstract: Lucrarea propune o modalitate de studiu a limbajului Visual Basic prin exemple. Se propune o disciplina optionala pentru clasa a XII-a filiera teoretica, profil real, specializarea matematica-informatica. Contine aplicatii interactive de tip joc (memo, rebus, editor de imagini, puzzle, etc) analizate din punctul de vedere al modului de predare la clasa. Elevii vor capata competente in realizarea unei aplicatii in Visual Basic.
8. Catalin Radu,
MBA,
Departamentul pentru invatamant Distribuit Avansat la Distanta, Universitatea Nationala de Aparare "Carol I"
karadu[at]gmail.com
Section: A
Title of paper: Evaluarea on-line - valori, metodologii, referinte

Abstract: Dezvoltarea fenomenului elearning in ultimii ani demonstreaza profesionalizarea tuturor celor implicati in actul didactic. Este nevoie de alegerea unor metodologii echilibrate care sa corespunda cerintelor educationale ale cursului predat si de o scala de interpretare care sa fie construita de o maniera interactiva.
[ http://www.unap.ro]
9. Constantin Liliana Violeta,
profesor,
Grup Şcolar "Dimitrie Gusti", Bucureşti, Universitatea Hyperion, Bucureşti
liliana2009constantin[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Un mediu de programare creat pentru viitor - Lab View

Abstract: "Viitorul nu trebuie aşteptat, ci construit şi, în consecinţă, în primul rând inventat." (G. Berger). O primă problemă a realizării unui învăţământ de calitate este adaptarea instrucţiei şi educaţiei la ritmul rapid de dezvoltare a societăţii. A doua problemă este aceea a posibilităţilor de care dispune omul pentru această adaptare. Elevul "ideal" care asimilează în mod impecabil şi durabil şi care reţine cunoştinţe detaliate este iremediabil pierdut, deoarece cunoştinţele care nu sunt bazate pe un suport logic şi care nu sunt ancorate în realitate îi epuizează resursele de inventivitate, îi ocupă celula nervoasă, îi întârzie asocierile noi, îl epuizează. Profesorul are obligaţia de a-l învăţa pe elev să selecteze esenţialul, să evite ceea ce este trecător şi perisabil în cunoaşterea umană, să analizeze şi să-şi folosească în mod creativ potenţialul fizic şi intelectual. Acest lucru se poate realiza prin schimbarea modului de gândire şi a relaţiilor dintre profesor şi elev. Mediul de programare Lab View şi utilizarea tehnologiilor digitale în şcoală permit realizarea acestor deziderate. De aceea, lucrarea prezintă modul cum programarea în Lab View schimbă modul de desfăşurare a lecţiei de fizică, aceasta devenind atractivă şi utilă atât elevilor, cât şi profesorilor.
10. Constantin Liliana Violeta,
profesor,
Grup Şcolar "Dimitrie Gusti", Bucureşti, Universitatea Hyperion, Bucureşti
liliana2009constantin[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Programarea in Lab View a circuitelor de curent alternativ

Abstract: Lucrarea abordează studiul circuitelor de curent alternativ şi prezintă o modalitate de integrare a simulărilor realizate în mediul de programare Lab View în cadrul lecţiei de fizică. De asemenea, sunt evidenţiate avantajele utilizării acestei simulări. Evoluţia rapidă în domeniile: cunoaştere, tehnologie, comunicaţie, impune realizarea unei reforme a sistemelor de predare, învăţare, evaluare, având în vedere aplicarea Tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în învăţământ. Programul Lab View are o interfaţă grafică prietenoasă, dezvoltă cultura vizuală, prezintă facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, efectuarea de calcule, afişarea rezultatelor, realizarea de grafice, tabele, experimente virtuale. Mediul realizează o economie de timp şi de material didactic si duce la creşterea motivaţiei pentru studiul fizicii.
11. Ilie Iulian,
Ing. drd.
Stan Catalina Elena,
Ec.
ICESICON SRL, Bucureşti
office[at]icesicon.ro
Section: A
Title of paper: Proiectul EqualElearning pentru studenţi cu dificultăţi de învăţare

Abstract: Equal eLearning este un proiect Leonardo da Vinci finanţat de Uniunea Europeană. Proiectul se bazează pe o platformă de învăţare e-learning numită Severi. Severi a fost format în cadrul unui proiect e-learning finlandez, ca instrument pentru studenţii cu nevoi speciale, iar acum poate fi testat şi dezvoltat în continuare în contextul european. Severi este o metodă elearning uşor de folosit pentru studenţii ce au dificultăţi în citire, scriere şi receptare. Culorile, simbolurile, imaginile, limbajul şi structura sunt desemnate pentru a transforma atât Severi cât şi interfaţa programului cât mai accesibile. Severi este o metodă uşoară şi motivantă pentru învăţare şi comunicare, oferind noi oportunităţi celor ce nu beneficiază de soluţii elearning tradiţionale. Obiectivul principal al proiectului este crearea şi promovarea metodelor e-learning pentru studenţii şi persoanele cu nevoi speciale şi/sau dificultăţi de învăţare. Astfel, pe aceasta cale, acestor persoane le cresc posibilităţile de a beneficia de învăţarea bazată pe soluţii web şi pot participa la societatea informaţională ca membrii egali ai acesteia.
[http://www.icesicon.ro | http://equal-e.eevertti.net/]
12. Elthes Zoltan,
Lector universitar Dr.
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
eltheszoltan[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Realizari e-learning si blended learning

Abstract: Life Long Learning nu este doar un slogan care sună bine, ci o realitate a zilelor noastre. Pe lângă educaţia tradiţională avem nevoie de noi forme de pregătire, care oferă o soluţie optimă pentru acumularea rapidă de cunoştinşe teoretice şi practice. O asemenea formă, este educaţia electronică, care satisface pe deplin toate pretenţiile învăţământului modern.
Conform "Strategiei Lisabona", obiectivul Uniunii Europene este ca până în 2010 să se realizeze o societate bazată pe cunoaştere. Ca parte a acesteia, modernizarea sistemului de pregătire şi educaţie tradiţională, este un obiectiv major. Instruirea permanentă – de la vârsta preşcolară până în anii de pensie - poate deveni o realitate, indiferent dacă vorbim de educaţia formală, non-formală sau informală. La început, sistemele cadru au oferit doar soluţii punctuale e-learning. Astăzi, putem vorbi de adevărate sisteme informatice, care primesc şi oferă cursuri, gestionează automat cunoştinţele cursanţilor şi care au devenit adevărate centre de examen. În acest studiu vom trece în revistă aspectele esenţiale privind realizările e-learning.
13. Railean Elena,
Lector universitar
Universitatea de Stat din Moldova
raileanu[at]usm.md
Section: A
Title of paper: Principiile psihopedagogice de elaborare a testelor informatizate

Abstract: Evaluarea informatizata este o modalitate eficienta de invatare in mediile educationale. Unitatea elementara a evaluarii este testul pe calculator. Testul poate fi o parte componenta a evaluarii formative sau sumative. In lucrare se analizeaza corelatia dintre tipul evaluarii, tipul testelor si tipul itemilor. Conceptele teoretice si practice sunt argumentate prin experimentari practice realizate in cadrul procesului de invatamant real.
14. Railean Elena,
Lector universitar
Universitatea de Stat din Moldova
raileanu[at]usm.md
Section: A
Title of paper: Invatarea informatizata - constatari si perspective

Abstract: Lucrarea abordeaza problema instruirii informatizate, fazele si etapele de elaborare a manualului electronic prin prisma proceselor de invatare. Invatarea informatizata, ca oportunitate oferita de mediile educationale, necesita noi strategii, resurse, metode si principii. Rolul principal revine metodelor cognitive, afective si psihomotorii. Utilizarea corecta a acestor metode sporesc probabilitatea formarii competentelor. SE analizeaza corelatia dintre metodele cognitive, afective, psihomotorii si strategia invatarii informatizate. Lucrarea este completata cu un film video ce argumenteaza principiile de invatare cu manualul electronic.
15. Teodorescu Andreea,
Managing partner
Badescu Ciprian,
Managing partner
Ungureanu Radu,
Project manager
Arnia Software
andreea[at]arnia.ro
Section: C
Title of paper: Platforma educationala Experior

Abstract: Dezvoltarea rapidă a tuturor domeniilor de activitate a determinat creşterea gradului de complexitate a tehnologiei la nivel global. Un beneficiar direct al acestui progres atotcuprinzător este educaţia. Instruirea a devenit nu numai un proces complex, dar a câştigat şi capacitatea de a folosi noile tehnologii pentru îmbunătăţirea sistemului de învăţământ. Aşadar, e-learning-ul este, în prezent, principala arie de interes a companiilor de software care au în vedere faptul că noile soluţii propuse reprezintă viitorul sistemului educaţional. Experior este o platformă de testare şi evaluare online a cunoştinţelor de matematică, ce se adresează elevilor de gimnaziu şi liceu. Această soluţie are ca scop îmbunătăţirea performanţelor elevilor în domeniul matematicii. Fie că este vorba doar de parcurgerea programei şcolare, de teze, de admitere la facultate, de recapitulări, de bacalaureat sau chiar de reale performanţe la nivel de olimpiadă, Experior.ro vine în completarea şi desăvârşirea cunoştinţelor acumulate.
[www.arnia.ro]
16. Văleanu Alexandru,
elev
Dudulean Cristian,
profesor drd.
Grupul Şcolar Industrial Râşnov
duduleanc[at]yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Modelarea 3D în Arhicad

Abstract: Lucrarea îşi propune exemplificarea modelării tridimensionale a structurilor arhitectonice cu ajutorul programului ARHICAD al companiei Graphisoft. Pentru exemplificare s-a ales clădirea unei unităţi şcolare, iar modelul rezultat a fost prezentat sub forma unui proiect în vederea obţinerii certificatului de competenţă profesională, la sfârşitul clasei a XII-a de liceu. Lucrarea conţine modul de lucru şi etapele parcurse în vederea modelării 3D a cladirii Grupului Şcolar Industrial Râşnov, pornind de la planurile reale în 2D ale clădirii.
17. Ghergu Cezar,
profesor
Liceul Teoretic "Neagoe Basarab", Oltenita
czghergu[at]yahoo.fr
Section: C
Title of paper: MODELE INTERACTIVE DE EXPERIMENTARE VIRTUALĂ

Abstract: Lucrarea abordeaza descrierea unor aplicaţii software utilizate în proiectarea lecţiei, in elaborarea modelelor de experimentare interactivă, toate acestea în cadrul programului AeL şi prin elaborarea de programe realizate în echipă. Se urmăresc experimentări diversificate, care să ducă la o mai bună percepere a fenomenelor fizice studiate, la aplicarea unor calcule matematice şi reprezentări grafice. S-a urmarit posibilitatea de adaptare a softurilor la nivelul de cunoştinţe al elevilor, putând contribui la dezvoltarea spiritului creativ-inovativ al acestora. Se realizează astfel o bună interferenţă între fizică şi informatică, permiţând organizarea şi unor concursuri cu caracter interdisciplinar. Prin experimentare adecvată şi flexibilă la nivelul cerinţelor, aplicaţiile dezvoltate ofera obtinerea de competenţe la ambele discipline, sporind calitatea actului de învăţare. Utilizarea platformei AeL si a programelor proprii conduc la un proces de invatare-predare mult mai eficient si atractiv pentru elevi si profesori.
18. Cziprok Claudia,
profesor informatica - Senior IntelTeach
Scoala "Mircea Eliade" Satu Mare
clcziprok[at]yahoo.com
Section: D, EXPOZITIE

Title of paper: Elevi şi Profesori într-o comunitate virtuală, nivel gimnazial

Abstract: Actuala tendinţă globală, tehnologia Web 2.0 este agreată în special de către tânăra generaţie. Elevii sunt recunoscuţi ca nativi digitali, mari consumatori de Internet, participanţi activi în reţele sociale precum Hi5, MySpace sau FaceBook dar şi reţele de media-sharing (precum YouTube sau Flickr). Fără a avea pretenţia de a oferi soluţii, lucrarea împărtăşeşte câteva exemple de activităţi mobilizatoare şi efectele lor asupra şcolii. În acest context, întrebarea esenţială este: Cum poate fi folosită tehnologia Web 2.0 să "vrăjească", să adune într-un spaţiu virtual, profesori şi elevi? Lucrarea se bazează pe experienţa didactică obţinută în cadrul unui proiect desfăşurat în cadrul unei şcoli, nivel gimnazial, clasele V-VII, în cadrul orelor de Opţional "Tehnologia Informaţiei şi Comunicării". La fel ca şi tehnologia Web 2.0 a fost aleasă scrierea colaborativă de tip wiki, iar din oferta instrumentală, compatibilă cu domeniul educaţional - Wikispaces. Cum am demarat, organizat şi cum am susţinut acest proiect? Această tendinţă este receptată şi asimilată excelent în rândul elevilor de vârste mici, rezultatul fiind de-a dreptul spectaculos. Acest succes a sensibilizat în mare măsură si profesorii din şcoala, cu care am susţinut cursul de formare Intel®Teach – Instruirea în societatea cunoaşterii. Este o fericită oportunitate pentru a "canaliza" efervescenţa cu care lucrează aceşti elevi – în această comunitate virtuală au intrat şi cei 25 de profesori participanţi la curs, care au devenit organizatori. S-au creat pagini Web ale fiecărei discipline, ale fiecărui profesor. Deşi începători, profesorii au postat titluri de proiecte, facilitează şi îndrumă lucrul elevilor folosind serviciul discussion şi folosesc acest spaţiu în procesul didactic. Există deja peste 3000 de pagini cu proiecte, concursuri, lecţii, testări şi alte activităţi organizate curent într-o şcoală. Şi nu în ultimul rând, acest spaţiu s-a dovedit extrem de folositor pentru două proiecte: eTwinning – "Võluuba - Magic bean şi My Parents are the best" şi proiectul interdisciplinar "Festival Medieval pe Planeta Prinţilor" în care a fost implicată întrega comunitate.

19. Ghergu Laurentiu,
student
Teaca Igor,
student
Universitatea "Politehnica" Bucuresti, Facultatea de Automatica si Calculatoare
Ghergu Cezar,
profesor coordonator
Liceul Teoretic "Neagoe Basarab", Oltenita
g_laur_06[at]yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: SIMULAREA UNOR EXPERIMENTE PRIN SITUAŢII PROBLEMĂ

Abstract: Lucrarea îşi propune realizarea de experimente virtuale de fizică ce permit modelarea matematică a fenomenelor la nivelul propus de profesor. Aplicatia a fost realizat în Java SE 6, permiţând astfel executia programului pe majoritatea tipurilor de sisteme de operare. Lecţiile sunt create sub forma de applet, putând astfel fi inclusa şi pe o pagină Web. Teoria experimentală care însoteşte softul este utilizată pentru aprofundarea temelor prezente în programa şcolara de liceu. Prin analiza teoriei se pot găsi şi alte forme de utilizare a situaţiilor experimentale cu acelaşi soft, fără a fi necesară o modificare a acestuia. Programul prezentat permite efectuarea automată de calcule şi reprezentari grafice ale mărimilor fizice propuse spre studiu.
20. Jalobeanu Mihai,
prof. univ. dr.,
Universitatea de Vest "Vasile Goldis"
jalobean[at]uvvg.ro
Section: A
Title of paper: Un experiment de predare in mediu virtual a cursurilor de Grafica si Prelucrare a imaginilor

Abstract: Cursurile "Grafica cu calculatorul" si "Prelucrarea Imaginilor" nu ar trebui sa fie cursuri de utilizare a unui anumit instrument, a unei aplicatii, indiferent de platforma folosita. Chiar daca folosim uzual Photoshop, GIMP, XARA sau altceva, esentiale sunt principiile, transformarile care trebuie aplicate, sensul acestora. Pentru a raspunde acestor cerinte, in paralel cu cursul organizat aproape traditional (anul III informatica - cursuri la zi, ID), am incercat un experiment: crearea unui grup de dezbateri, pe Googlegroups, dedicat acestui curs, loc in care am incarcat paginile Web si materialele cursului. Temele si exercitiile date au fost tratate si discutate in aplicatia preferata, dar mai ales in cadrul unor laboratoare virtuale de pe Web.
21. Vlaşin Ioan,
profesor grad I,
Şcoala cu clasele I-VIII "Mihai Eminescu" Ighiu
vlasin[at]gmail.com
Section: E
Title of paper: Prezentare AMICUS – aplicaţie de monitorizare şi afişare pe Internet a informaţiilor complexe din unitatea şcolară

Abstract: Schimbul de informaţii dintre şcoală, părinţi şi toţi cei implicaţi în buna educare a elevilor poate fi ameliorat substanţial cu ajutorul tehnologiilor informatice. Şcoala poate oferi prin Internet informaţii la zi privind activităţile desfăşurate cu elevii şi rezultatele lor, chiar detalii privind cunoştinţele care trebuie asimilate şi nivelul lor de dificultate precum şi gradul de însuşire a lor, poate semnala eventualele probleme cu absenţele, disciplina. Cei interesaţi pot afla şi informaţii despre proiectele şi activităţile extraşcolare, pot face chiar schimburi de mesaje cu toţi utilizatorii sistemului. O aplicaţie de acest tip, numită AMICUS a fost realizată şi funcţionează din acest an la Şcoala "Mihai Eminescu" Ighiu, judeţul Alba, ea putând fi accesată din pagina principală a site-ului şcolii (www.scoalaighiu.ro).
22. Iliesiu Luca,
elev
Ion Cosmin,
elev
Andrei Catrina,
elev
Ioana Stoica,
profesor coord.,
Moraru Silvia,
profesor coord.,
Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu" Bucuresti
istoica4143[at]gmail.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Bob si Mecanica Fluidelor

Abstract: Lucrarea este un soft educational in totalitate interactiv, care ne introduce in lumea Mecanicii Fluidelor. Soft-ul poate fi folosit ca material didactic atat la clasa, cat si pentru studiul individual. Este destinat invatamantului preuniversitar, fiind conceput chiar si pentru pregatirea olimpiadelor scolare. Am ales aceasta tema deoarece este putin studiata in liceu, dar totusi este atat de importanta in intelegerea fenomenelor care ne inconjoara in lumea cotidiana. Lucrarea abordeaza capitolele mecanicii fluidelor de la simplu la complex, avand o mascota interactiva, pe dragul nostru pestisor Bob. Pe langa componenta teoretica, lucrarea cuprinde o componenta practica, interactiva si distractiva pentru o mai buna intelegere a fenomenelor fizice. Aceasta componenta interactiva cuprinde o serie de aplicatii cu parametrii ce pot fi modificati. Sunt prezentate o serie de fenomene din viata de zi cu zi (de la Efectul Magnus, pana la modelul aerodinamic al unei aripi de avion) si avand o riguroasa baza teoretica. Proiectul este impartit in doua sectiuni, permitand o abordare clasica (Introducere, presiunea hidrostatica, Legea lui Pascal, Legea lui Arhimede, Legea lui Bernoulli, Legea lui Poiseuille, Aplicatii ale Legii lui Bernoulli) si una originala, neconventionala (curiozitati tehnice si aplicatii ale teoriei). In ambele cazuri suportul vizual confera rapiditate intelegerii fenomenului studiat. Ore in sir de explicatii pot fi comprimate in cateva minute de studiu. Fenomene complexe din fizica pot fi intelese foarte usor, pur si simplu jucandu-te. (Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu" - www.lbi.ro).
23. Sorina Lupu,
elev
Horia Radoi,
elev
Ioana Stoica,
profesor coord.,
Moraru Silvia,
profesor coord.,
Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu" Bucuresti
istoica4143[at]gmail.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Electrostatica

Abstract: Lucrarea este un soft educational in totalitate interactiv, care ne introduce in lumea Electrostaticii. Soft-ul poate fi folosit ca material didactic atat la clasa, cat si pentru studiul individual. Este destinat invatamantului preuniversitar, fiind conceput chiar si pentru pregatirea olimpiadelor scolare. Am ales aceasta tema deoarece este putin studiata in liceu, dar totusi este atat de importanta in intelegerea fenomenelor electrice. Lucrarea abordeaza capitolele electrostaticii de la simplu la complex. Pe langa componenta teoretica, lucrarea cuprinde o componenta practica, interactiva si distractiva, pentru o mai buna intelegere a fenomenelor fizice. Proiectul trateaza in mod riguros, matematic o tema delicata din fizica, suportul vizual, conferind rapiditate fenomenului studiat. Proiectul cuprinde: Sarcina electrica, Teorema lui Gauss, Legea lui Coulomb, Linii de camp, Intensitatea Campului Electric, Potential, Suprafete echipotentiale, Teste, intr-un mod clasic, dar si intr-un mod neconvetional (jocuri, curiozitati, problemele distractive). Fenomene complexe din fizica pot fi intelese foarte usor, pur si simplu jucandu-te, ore intregi de explicatii pot fi comprimate in cateva minute de studiu. (Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu" - www.lbi.ro).
24. Ţocu Verginia,
învăţătoare
Şcoala Gimnazială "Dan Barbilian" Galaţi
virginiatocu[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: ABC-dar –culegere electronică interactivă

Abstract: Legătura dintre ştiinţă, tehnică şi învăţământ s-a manifestat în toate epocile şi în toate civilizaţiile. Ceea ce face interesantă această legătură, în prezent, este prezenţa calculatorului şi folosirea lui ca mijloc de învăţământ, în procesul didactic, în actul de predare-învăţare-evaluare
Softul "ABC-dar" se adresează elevilor de clasa I, învăţătorilor şi părinţilor. Platforma pe care s-a realizat produsul este Univtest 6.0. Lucrarea este împărţită în 4 capitole, cuprinzând toată materia prevăzută de programa pentru abecedar. Elevul nu este un simplu spectator ci actorul principal, aplicaţiile având caracter interactiv. Antrenat în joc de o mascotă, copilul învaţă să folosească litera, silaba, cuvântul, propoziţia şi chiar textul, fiind răsplătit cu diplome pentru munca sa. Astfel aplicaţia este un instrument eficient în predare, învăţare şi evaluare.
25. CIOARĂ IOAN,
prof.dr.ing.
CIOARĂ LUCICA,
conf.dr.ing.
CASCAVAL DOINA,
prof.dr.ing.
Universitatea Tehnica"Gheorghe Asachi" din Iasi
icioara[at]tex.tuiasi.ro
Section: A
Title of paper: Metoda şi soft de proiectare a mediilor filtrante ţesute

Abstract: Mediile filtrante tesute sunt produse cu proprietati de functionalitate impusa. In lucrare sunt prezentate criteriile si etapele de proiectare a mediilor filtrante din materii prime diverse ce sunt destinate proceselor industriale. Cu ajutorul softului sunt simulate variante multiple de structuri tesute din care se poate selecta varianta ce corespunde cel mai bine unor conditii impuse.
26. MARCIUC DALY,
profesor
Colegiul National "Mihai Eminescu" Satu Mare
daly.marciuc[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Studiul matematicii prin aplicatii software dedicate

Abstract: Invatarea matematicii cu ajutorul calculatorului poate deveni eficienta, poate deveni populara si poate dobandi acceptul profesorilor de matematica - una dintre cele mai exigente categorii de profesori - numai prin existenta unor aplicatii software dedicate, care sa satisfaca cerintele specifice acestui domeniu. Lucrarea isi propune sa surprinda cateva astfel de caracteristici si sa descrie modul in care orice profesor de matematica poate elabora si apoi executa un test-generator de probleme folosind o astfel de aplicatie.
27. Istrate Nicolae Cecilian,
profesor, Inspector scolar
Inspectoratul Scolar Judetean Dambovita
istraten[at]yahoo.com
Section: A
Title of paper: Sistemele Honeypot

Abstract: Securitatea reţelelor de calculatoare moderne este asigurata prin tehnici aplicate pe diferitele nivele ale modelului TCP/IP. Sistemele Honeypot se constituie într-o tehnică nouă pentru detectarea şi prevenirea atacurilor asupra securităţii sistemelor componenete ale reţelelor de calculatoare. Deasemenea, sunt abordate noile sisteme Honeynet care se constituie în capcane formate din întregi reţele de calculatoare şi care prezintă două scopuri: descifrarea tehnicilor de atac asupra reţelelor şi analiza profilurilor psihice şi morale ale atacatorilor. În prezent sunt pe larg studiate, analizate şi implementate sistemele de tip Honeyd (daemon). Stadiul actual al cercetărilor acordă importanţă sistemelor Honeypot şi noilor sisteme Honeynet. Această lucrare realizează prezentarea şi analiza sistemelor Honeyd, Honeypot şi Honeynet, oferind resurse concrete pentru conceperea, instalarea şi utilizarea lor în sistemul de securitate al reţelei de calculatoare. Prin aplicarea tehnicii Honeypot se asigură un nou strat al securităţii reţelei de calculatoare. Se recomandă implementarea sistemelor Honeypot în conjuncţie cu alte tehnici de securitate cunoscute, cum sunt sistemele firewall şi sistemele proxy.
28. Stareţu Ionel,
profesor univ. dr. ing.
Universitatea "Transilvania" Braşov
Dudulean Cristian,
ing. drd
Grupul Şcolar Industrial Râşnov
duduleanc[at]yahoo.com
Section: A
Title of paper: Aspecte privind modelarea şi simularea sistemelor mecanice pentru popularea-configurarea unei scene virtuale

Abstract: Studierea comportamentului sistemelor mecanice cât şi a modului în care acestea interacţionează cu mediul exterior se face prin intermediul unor softuri specializate, rezultatele folosindu-se în vederea optimizării procesului de proiectare, executare şi testare a produselor din care aceste sisteme fac parte. Lucrarea tratează aspecte privind elaborarea modelului geometric al componentelor, metodele şi softurile folosite, posibilităţile de simulare a funcţionării modelului creat, acesta devenind parte a unei scene virtuale.
29. Vaju George,
profesor
Grup Scolar "Grigore Moisil" Bistrita
vaju.george[at]gmail.com
Section: E
Title of paper: Aspecte comparative ale unor softuri educaţionale aplicate în învăţământul preuniversitar

Abstract: În lucrare este prezentat un studiu comparativ sumar asupra unor softuri educaţionale aplicate la clasă de către autor pe parcursul mai multor ani. Studiul vizează trei softuri şi anume: AeL, Moodle şi NetSupport SchoolPro. Acestea s-au utilizat efectiv la clasele de elevi de la Grupul Şcolar "Grigore Moisil" Bistriţa. Pe parcursul activităţii, autorul a observat particularităţi ale acestor programe şi unele avantaje relative ale unuia faţă de celelalte. Aceste aspecte sunt prezentate în lucrare. Observaţiile sunt din punctul de vedere al unui dascăl utilizator şi nu din punctul de vedere al unui specialist IT.
30. Anastase Cristina,
elev
Vidovici Adelina,
elev
Gheorghiu Anamaria,
elev
Stoica Ioana,
profesor coord.,
Moraru Silvia,
profesor coord.,
Cherciu Rodica,
profesor coord.,
Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu" Bucuresti
istoica4143[at]gmail.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: TermoDINAMIC

Abstract: Lucrarea constituie un soft educational, extrem de interactiv care ne introduce in lumea atractiva a Termodinamicii. Soft-ul poate fi folosit ca material didactic atat la clasa, cat si pentru studiul individual. Este destinat invatamantului preuniversitar, fiind conceput si pentru pregatirea olimpiadelor scolare. Tema abordeaza fenomene des intalnite in viata de zi cu zi si, de asemenea, are multe aplicatii practice. In cadrul lucrarii sunt expuse o serie de notiuni de termodinamica, incepand cu cele mai simple si terminand cu teme dificile. Notiunile teoretice sunt insotite de jocuri si simulari interactive, pentru o mai buna intelegere a fenomenelor fizice. Totul este incadrat intr-un design atractiv, usor de utilizat, combinand rigurozitatea cu placerea de a invata si a te relaxa in acelasi timp. Proiectul contine notiuni despre Transformarile simple ale gazului ideal, Principiile termodinamicii, experimente inedite, o serie de probleme rezolvate, oferind posibilitatea de a-ti evalua cunostiitele. Toate acestea sunt insotite de suport vizual precum grafice si animatii in care utilizatorul poate varia parametrii, pentru a avea o viziune mai clara asupra fenomenului. Combinand metodele clasice cu cele neconventionale, poti intelege fizica mult mai usor. Interactivitatea, design-ul inedit si calitatea informatiei transforma studiul termodinamicii intr-o adevarata placere pentru elev. (Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu" - www.lbi.ro).
31. Manea Vlad,
elev
Constantinescu Mihai-Vlad,
elev
Perietanu Alexandru,
elev
Carausu Claudia,
profesor coord.,
Cerchez Emanuela,
profesor coord.,
Liceul de Informatica "Grigore Moisil" Iasi
emanuela.cerchez[at]gmail.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Portalul educational "Ora de dirigentie"

Abstract: "Ora de Dirigenţie" este un portal care conţine materiale educaţionale destinate orelor de Consiliere şi orientare. Site-ul conţine prezentarea structurată şi accesibilă a materialelor necesare în activitatea de proiectare didactică (descrierea modulelor şi submodulelor curriculare); diverse teme de Dirigenţie; modele de planificări calendaristice sau de proiecte didactice; resurse educaţionale diverse, ce pot fi integrate în lecţiile de Dirigenţie (software educaţional, prezentări PowerPoint, website-uri educaţionale, chestionare, fişe de lucru, imagini, secvenţe video, audio etc.); un dicţionar de termeni cheie; instituţii, organizaţii, fundaţii, asociaţii cu care puteţi colabora pentru realizarea activităţilor educaţionale; ştiri despre evenimente educaţionale importante. Utilizatorii pot vizualiza conţinutul educaţional existent sau pot contribui activ, propunând resurse educaţionale. (Liceul de Informatica "Grigore Moisil" Iasi - www.liis.ro/).
32. Fronea Ioan,
elev
Ilas Alexandru-George,
elev
Hriscu Sergiu-Silviu,
elev
Cerchez Emanuela,
profesor coord.,
Liceul de Informatica "Grigore Moisil" Iasi
emanuela.cerchez[at]gmail.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Permutari

Abstract: "Permutări" este un software educaţional adresat elevilor de clasa a XI-a, care studiază această temă la Algebră, dar şi elevilor care studiază informatica. Structurat pe principii psihopedagogice, soft-ul este constituit din 15 momente didactice, grupate în 4 lecţii, la care se adaugă o lecţie specială de evaluare sumativă. Fiecare element de conţinut este prezentat în mod riguros în paralel cu exemplificări şi demonstraţii care să faciliteze înţelegerea şi este urmat de numeroase exerciţii, de tipuri variate, prin rezolvarea cărora elevul va aplica şi va aprofunda cunoştinţele dobândite. Soft-ul mizează în mod esenţial pe valenţele formative ale jocului didactic, incluzând 6 jocuri didactice, dintre care două familiare elevilor şi alte 4 originale ca şi concepţie.
(Liceul de Informatica "Grigore Moisil" Iasi - www.liis.ro/).
33. Railean Elena,
Lector univ.
Universitatea de Stat din Moldova
Hamza –Lup Felix G.,
Prof. univ. dr.
Armstrong Atlantic State University
Savannah, USA
raileanu[at]usm.md
Felix.Hamza-Lup[at]armstrong.edu
Section: B
Title of paper: Problema Formării Conceptelor şi Prototipurilor pentru Manualul Electronic la Chimie

Abstract: Formarea conceptelor şi prototipurilor constituie o problemă în învăţarea chimie. Această problemă, cât şi posibila soluţie rezultă din investigarea psihopedagogică a procesului informatizat de formare a cunoştinţelor. În această lucrare este realizată o investigare teoretică suplinită prin experimentarea rolului resurselor video, animaţiei şi a tehnologiilor 3D în procesul de elaborare a cadrelor informaţionale pentru manualului electronic la chimie.
(Armstrong Atlantic State University- www.armstrong.edu/).
34. Marusteri Marius,
Conf. univ. dr.
Brânzaniuc Klara,
Haifa Bogdan,
Bacârea Vladimir,
Şchiopu Alexandru,
Universitatea de Medicina si Farmacie, Targu Mures
Disciplina Informatica Medicala si Biostatistica
mmika700[at]yahoo.com
Section: B, EXPOZITIE
Title of paper: Tehnologii Open Source in e-learning - prezent si perspective

Abstract: Lucrarea prezenta noutatile in domeniu, mai ales cele disponibile pentru utilizatorii sistemului de operare MS Windows. Aceste tehnologii includ virtual classroom on the web, in ceea priveste e-learningul sincron, crearea de lectii comentate audio-video prin "annotated screen recording" cu export swf, TTS (text to speech) engines in educatie (inclusiv TTS in limba romana) pentru e-learning asincron etc. Rezultatele prezentate fac parte dintr-un proiect complex de e-learning pentru scolile doctorale cu profil medical, la care sunt parteneri firma Siveco Romania, Universitatile de Medicina din Cluj, Craiova si Bucuresti.
(Universitatea de Medicina si Farmacie, Targu Mures - www.umftgm.ro//).
35. Bărboiu Elena Sorina,
Asistent univ.
Universitatea "Politehnica" Bucuresti
e.sorina[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: Sisteme E-learning folosite in Romania

Abstract: Lucrarea trece in revista sistemele de e-learning folosite in Romania, enumerand avantajele unor astfel de sisteme in procesul de invatare. Acest lucru este facut atat prin studii de caz legate de site-uri de succes care contin cursuri online gratuite sau comerciale, cat si prin recomandarea de platforme gratuite cu eficienta maxima in procesul de predare. Aceasta lucrare se alatura tendintei de informare a publicului vis-a-vis de nevoia de informatizare a procesului de invatamant, si alinierea la trendul mondial.
(Universitatea "Politehnica" Bucuresti - www.upb.ro/).
36. Corugă Ana-Maria,
elev
Negru Ana-Maria,
elev
Pavel Bogdan,
elev
Chirilă Dănuţ,
elev
Rautchi Dragoş,
elev
Fânaru Gabriel,
elev
Coman Dragoş,
elev
Chiribău-Albu Mihaela,
prof. coordonator
Colegiul Naţional "Ferdinand I", Bacău
mihaelachiribau[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: Literatura, altfel. Receptarea fantasticului eliadesc din perspectiva TIC

Abstract: Proiectul interdisciplinar (literatură, TIC, muzică, educaţie plastică, artă fotografică) a "crescut" din mai multe "rădăcini", toate la fel de importante: elevul sec. XXI, fascinat de virtualitate şi TIC, cursul IntelTeach care a urmărit familiarizarea cu metoda proiectului, fenomenul informatizării pe scară largă a profesiilor care implicit vizează şi domeniul învăţământului, conştientizarea importanţei valorificării inteligenţelor multiple, participarea la două cursuri de formare continuă Comenius care vizau învăţarea prin investigare şi introducerea tehnologiei, a muzicii şi a filmului în predare, precum şi admiraţia pentru creaţia lui Eliade.
Managementul realizat de către profesori constă din proiectarea comună a activităţilor, implementarea proiectului, supravegherea permanentă a derulării lui, evaluarea şi diseminarea după finalizarea acestuia. Demersurile proiectate în manieră interdisciplinară au oferit o instrumentalizare mai eficientă şi mai rapidă a metodelor, procedeelor şi mijloacelor didactice, moderne sau tradiţionale, găsind o cale flexibilă de utilizare a lor în acelaşi context didactic.
(Colegiul Naţional "Ferdinand I", Bacău - http://ferdinandbc.licee.edu.ro).
37. LOZBĂ-ŞTIRBULEAC Daniel,
institutor grad I
Şcoala cu clasele I-VIII Horleşti, com. Rediu, jud. Iaşi
daniellozba[at]yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Pachetul educaţional A.P.P.L.E.

Abstract: Pachetul educaţional A.P.P.L.E. - o nouă metodă de învăţare a limbilor străine de către preşcolari. Lucrarea a fost realizată în cadrul unui proiect Lingua 2 (SOCRATES) derulat în perioada 2005-2007 la Şcoala cu clasele I-VIII Horleşti, comuna Rediu, judeţul Iaşi. Proiectul A.P.P.L.E. (Autonomous Package Preschool Language Education) a fost coordonat de o editură din Atena (Grecia) având ca parteneri instituţii din alte state europene (Bulgaria, Estonia, Polonia, România, Turcia, Anglia şi Franţa). Scopul acestui proiect este de a ajuta copiii de vârstă preşcolară să se exprime în două limbi străine printr-o metoda lingvistică nouă şi de a arăta părinţilor acestora avantajele învăţării de timpuriu a unei limbi străine. Metoda inovatoare constă în activităţi de realizare a unor jucării după modelul prezentat prin animaţii 3D, sugestii de jocuri şi activităţi recreative, cântece pentru copii în limbile engleză şi/sau franceză. Pachetul educaţional poate fi folosit atât pentru învăţarea autonomă (acasă, cu sprijin din partea părinţilor), cât şi în cadrul lecţiilor de limbi străine sau abilităţi practice la grădiniţă sau în clasele primare. Pachetul conţine două DVD-uri cu software educaţional, broşura pentru părinţi şi profesori şi ghidul cu instrucţiunile detaliate de realizare a lucrărilor practice, completat fiind de un Website tradus în 8 limbi europene cu un Forum pentru discuţii online dintre părinţi şi educatori. Detalii se găsesc la adresa web: www.appleproject.eu.
(APPLE project - www.appleproject.eu)
38. Agnea Erich,
conf. dr.
Universitatea Valahia Targoviste
Vargolici Niculina,
lect. dr.
Universitatea din Bucuresti
eagnes[at]valahia.ro
ninavargolici[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: Evaluarea calităţii în mediile de e-learning

Abstract: Dezvoltarea calităţi în instituţiile de învăţământ superior este impusă de cerinţele legate de management, de responsabilizarea personalului, de orientarea spre performanţă a activităţii universitare şi de dezvoltarea unei culturi a calităţii atât în rândurile personalului, cât şi ale studenţilor. Pentru România, calitatea în e-learning este importantă pentru a realiza schimbul de materiale de învăţare şi practici de învăţare între instituţiile de învăţământ superior din România, dar şi între acestea şi instituţiile de învăţământ superior din Uniunea Europeană. Totodată, asigurarea calităţii în e-learning devine un mecanism prin care rezultatele sau performanţele academice sunt mereu îmbunătăţite.
(Universitatea Valahia Targoviste - www.valahia.ro | Universitatea din Bucuresti - www.unibuc.ro)
39. Muntean Doina,
profesor drd.
Grup Scolar Economic "Gheorghe Dragos" Satu Mare
d_muntean_ro[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: Puterea informaţiei într-o societate liberă

Abstract: Fiind o implementare a proiectului IntelTeach – Instruirea în societatea cunoaşterii, lucrarea îşi propune să prezinte informaţia ca obiect al economiei, ca sursă de avantaj comercial, ca posibilă armă a viitorului. Soft-ul educaţional vine în sprijinul elevilor interesaţi să-şi aprofundeze cunoştinţele din domeniul economiei modernizând conţinutul efectiv al lecţiei. Omul a fost creat pentru a cunoaşte. El se află într-un permanent război cu ceea ce nu cunoaşte, cu ceea ce se opune acţiunii sale de a cunoaşte. Informaţia şi economia, sub presiunea unor nuclee în expansiune, se globalizează, în timp ce entităţile umane se bat în continuare pentru a-şi moderniza, actualiza sau păstra identitatea. La început de mileniu trei, ideile bune nu se nasc din nimic, ele sunt pretutindeni. Evoluţia fără precedent a societăţii omeneşti din zilele noastre a propulsat informaţia ca o necesitate indispensabilă procesului decizional. Parafrazându-l pe Marx, "informaţia este cel mai de preţ capital".
40. Buliga Iulian Nicu,
elev
Huziconschi Maria,
prof. coord. stiintific
Ionescu Luigi,
prof. coord. tehnic
Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Botosani
luigi_ionescu[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Derivati halogenati

Abstract: Lucrarea se constituie intr-un util software educational pentru disciplina Chimie. "Derivati halogenati" este o aplicatie interactiva necesara intelegerii si aprofundarii notiunilor referitoare la derivatii halogenati. Se face o introducere in studiul acestora, clasificare, proprietati fizice si chimice, elevul avand posibilitatea de a simula diferite experiente si de a discuta rezultatele obtinute. La final, elevul isi poate verifica cunostintele dobandite pe baza unui test.
41. Puscasu Gheorghe,
prof. dr. ing
Codres Bogdan,
asistent drd. ing.
Codres Alexandru,
ing.
Universitatea Dunarea de Jos Galati
bcodres[at]ugal.ro
Section: A, EXPOZITIE
Title of paper: Noi abordari in implementarea simulatoarelor auto care utilizeaza tehnici inteligente si realitatea virtuala

Abstract: Datorită progreselor tehnice şi a inteligenţei artificiale, simulatoarele dedicate instruirii viitorilor şoferi reprezintă o prezenţă din ce în ce mai mare în spaţiul educaţional al şcolilor de şoferi. Elementul de noutate care se poate evidenţia în lucrare îl reprezintă soluţia adoptată, în sensul că toate mărimile furnizate de traductoare sunt achiziţionate prin intermediul unei plăci de achiziţie care se află pe acelaşi calculator care guvernează întreaga activitate necesară unui simulator auto. Modelul propus şi implementat în cadrul simulatorului prezentat reproduce comportamentul unui autoturism în toate regimurile de funcţionare ale unui autoturism: schimbarea vitezei, mersul pe liber, frânarea, accelerarea etc. O componenta majora a solutiei propusa este si sistemul expert dedicat supravegherii manevrelor efectuate de către cursant. De asemenea, sistemul expert devine mult mai util şi din perspectiva faptului că erorile efectuate de către persoana care se instruieşte sunt structurate în vederea reţinerii acestora, pentru a fi transferate într-un raport de evaluare a cursantului la sfârşitul etapei de instruire.
(Universitatea Dunarea de Jos Galati - www.ugal.ro )
42. Roman Adriana,
profesor Master Teacher
Roman Vasile,
profesor Master Teacher
Vancea Vlad,
elev
Ignea Alina,
elev
Zait Andrei,
elev
Scoala cu cls. I-VIII nr. 7 "Sf. Maria" Timisoara
romanul1[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: Ecuatii. Probleme care se rezolva cu ajutorul ecuatiilor

Abstract: Prin intermediul unui produs software realizat impreuna cu trei elevi de gimnaziu si utilizand principiile de instruire a elevilor promovate de cursul Intel Teach - Instruirea in societatea cunoasterii, dorim sa prezentam cateva modalitati prin care putem dezvolta la elevi competentele necesare unui om de succes al secolului al XXI-lea.
43. Ţocu Verginia,
învăţător
Gimnazială "Dan Barbilian" Galaţi
virginiatocu[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Matematică clasa a IV-a–culegere electronică interactivă

Abstract: Softul "Matematica" se adresează atât elevilor de clasa a IV-a, cât şi învăţătorilor. Platforma pe care s-a realizat produsul este Univtest 6.0. Lucrarea este împărţită în 5 capitole, cuprinzând toată materia la disciplina matematică prevăzută de programa şcolară. Aplicaţia poate fi folosită ca un supliment al lecţiei în clasă sau acasă, realizând exersarea individuală necesară însuşirii şi utilizării unor concepte specifice matematicii, dezvoltării capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme, permiţând fiecărui elev să lucreze în ritm propriu şi să aibă mereu aprecierea corectitudinii răspunsului dat. Elevii pot aborda exerciţiile in funcţie de gradul de dificultate al acestora, într-o manieră progresivă, de la exersarea cunoştinţelor de bază până la nivelul performanţei matematice..Astfel aplicaţia este un instrument eficient în învăţare şi evaluare. Originalitatea acestei culegeri electronice interactive este dată în primul rând de proprietatea de clonare pe care o au itemii acesteia, făcând-o o sursă inepuizabilă de exerciţii.
44. Şerban Cătălin Petrişor,
elev
Colegiul National Constantin Carabella, Târgovişte
Şerban Liliana,
profesor, Senior Teacher
Şcoala Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti, Târgovişte
Nicolaescu Nicolae,
profesor, director
Şcoala Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti, Târgovişte
Popescu Iulia,
profesor, director adj.
Şcoala Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti, Târgovişte
lilianaserban2004[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: Intel® Teach – Arta de a fi profesor/ elev în secolul XXI

Abstract: Aflată sub semnul unei permanenete schimbări în domeniul tehnologiei digitale, "societatea cunoaşterii" impune o nouă viziune în abordarea utilizării ICT în procesul didactic. Programul Intel® Teach propune în acest sens un concept inovativ, soluţii concrete şi instrumente tehnologice moderne care permit modelarea capacităţílor de gândire superioară şi a abilităţilor necesare secolului XXI. Integrarea tehnologiei digitale devine astfel o alternativă optimă prin care sunt stimulate creativitatea, imaginaţia, capacitatea de comunicare scrisă, verbală şi, mai ales, media. Lucrarea prezintă, în principal, rezultatele implementării metodelor şi tehnologiilor informaţionale propuse de Cursul Intel® Teach "Instruirea în societatea cunoaşterii".
45. Onose Daniel,
profesor informatica
Grup Scolar Industrial Marina Galati
Onose Laura Angelica,
profesor fizica
Grup Scolar industrial Metalurgic Galati
dan_onose[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: Utilizarea editoarelor grafice in studiul circuitelor electrice

Abstract: Lucrarea prezinta o serie de lucrari practice care se pot efectua in cadrul orelor de fizica la capitolul "Electricitate si magnetism", pe structura clasica a unei lucrari de laborator. Se utilizeaza editorul Electronics WorkBench.
46. Peteu Natasa,
profesor coord.
Stefan Cosmin,
elev
Omer Enghi,
elev
Liceul Teoretic "Nicolae Balcescu" Medgidia, jud Constanta
natasapeteu[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Aplicatii interactive-suport de curs pentru istorie, clasa a XI-a

Abstract: Lucrarea intitulata "Modele de comunicare verbala si nonverbala in politica secolului al xx-lea" abordeaza modalitatea de studiu a unei lectii de istorie pentru clasa a XI-a continand aplicatii interactive utilizand suportul electronic prin folosirea urmatoarelor programe: Microsoft Power Point, Adobe Flash 9, MovieMaker. Lucrarea este structurata in 3 parti: Partea teoretica; Studiu de caz; Evaluare finala. Elevii vor capata competente in realizarea unei aplicatii in aceste programe.
47. Bragaru Tudor,
conf. dr.
Craciun Ion,
profesor
Universitatea de Stat din Moldova, Chisinau
tbragaru[at]usm.md
ioncraciunn[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Aspecte metodico-didactice şi recomandări practice de evaluare în mediul AeL

Abstract: The given work presents a clear description of possibilities of the AeL Siveco system for the most important parts of the didactic process – evaluation, self- evaluation and testing practiced both well for the traditional university studies and distance-learning. Applying of the suchlike system în university studies allows not only systematic, operative and objective evaluation of the students knowledge but also informing about the quality of their works in the operative way and monitoring them for the most efficient assimilation of the studied material.
48. Balmus Nicolae,
conf. dr.
Jurjiu Vitalie,
conf. dr.
Universitatea Pedagogica de Stat "Ion Creanga", Chisinau, Republica Moldova
n_balmus[at]mail.md
Section: B
Title of paper: Simularea asistată de calculator a măsurătorilor directe şi indirecte de volum

Abstract: Lucrarea prezintă descrierea unui software educaţional cu ajutorul căruia utilizatorul simulează foarte realist, procesul de măsurare directă a dimensiunilor liniare ale diferitor corpuri cu ajutorul şublerului şi micrometrului. În baza acestor măsurători se determină indirect volumul corpurilor. Măsurarea directă a volumului corpurilor se realizează simulând funcţionarea unei instalaţii de măsurare a volumului lichidului substituit de corpul introdus în lichid. Toate măsurătorile sunt afectate de erori generate în mod aleatoriu în baza unor algoritmi de simulare a erorilor experimentale. Software-le este realizat în două variante: 1- varianta de studiere a instrumentelor de măsurare şi metodelor de prelucrare statistică a datelor experimentale; 2-varianta de simulare a lucrării de laborator în care utilizatorul trebuie să determine intervalul de încredere pentru dimensiunile şi volumul uni corp generat în mod aleatoriu de calculator.
49. Nita Simona Nicoleta,
Asistent universitar
Universitatea "Politehnica" Bucuresti
neagu_simona2002[at]yahoo.co.uk
Section: D
Title of paper: Internetul - instrument de invatare interactiva

Abstract: În România, învăţământul trece printr-o perioadă de mari schimbări, iar Internetul este o parte majoră a acestor transformări. Existenţa conexiunilor la Internet deschide larg porţile de pregătire şi perfecţionare în orice domeniu, pentru orice nivel şi la orice vârstă. Învăţarea cu ajutorul Internetului se constituie ca o alternativă educaţională atractivă care reduce restricţiile de ordin temporal, social, spaţial sau de altă natură. Lucrarea işi propune să prezinte avantajele şi dezavantajele învăţării cu ajutorul internetului.
50. Savuta Irina,
profesor coordonator
Batrinca Bogdan,
elev
Manea Stefan Victor,
elev
Liceul Teoretic "Alexandru Ioan Cuza" Ploiesti
mak.1990[at]gmail.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Cabinetul Virtual de Arta

Abstract: Având toate materialele (instrumente, galerii, harti) necesare studiului tuturor anilor de gimnaziu si de liceu, acest software este un "obiect" pe care orice elev şi profesor trebuie să-l aibă. Cabinetul Virtual de Arta este un software interactiv ce prezinta fundamentele muzicii si picturii intr-o maniera concreta si practica, elevul trebuind sa experimenteze fiecare concept prin jocuri. Profesorul are la dispoziţie toate uneltele si informaţiile necesare susţinerii unei ore deosebit de interesante intr-un cabinet de pictură sau de muzică. Cabinetul de Pictură este împărţit în şapte categorii: Curente pictură (sunt prezentate toate curentele din Antichitate până în zilele noastre cu peste 300 de imagini), Uneltele pictorului, Cercul cromatic, Puzzle, Obţinerea vopselelor (prezintă realizarea câtorva reţete de vopsele, elevul sau profesorul având toate cele necesare), Elemente de pictură şi Harta muzeelor internaţionale. Cabinetul de Muzică – este impărţit în 4 categorii: Instrumentele orchestrei (este infatisat fiecare instrument din fiecare familie a orchestrei, sunt prezentate imagini si sunete ale acestuia, dar si informatiile importante), Laboratorul de Muzică (fundamente, tempo, ritm, înălţime, armonie, simboluri, claviatură şi compozitor), Radio (Melodii-exemplu, clasificate pe curente) şi Jocuri (jocuri interactive cu rol de a evalua). Pagina externă (Extra) conţine două dicţionare pentru fiecare temă in parte, aceste dicţionare constând în termeni specifici picturii sau muzicii; portofoliu (elevul isi poate crea propriul portofoliu, pe care sa il arate profesorului; de asemenea, profesorul ii poate procura materialele necesare elevului si ii poate actualiza portofoliul; catalog virtual (profesorul se poate autentifica si poate nota absentele elevilor fiecarei clase; mediile sunt calculate automat).
51. Croitoru Marilena,
profesor coordonator
Dragomir Elena,
profesor coordonator
Stancu Flavius Valentin,
elev
Creţu Alin Mihai,
elev
Liceul Teoretic "Decebal" Constanţa
dragele[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Determinator virtual de angiosperme

Abstract: Lucrarea prezintă un ansamblu de chei de determinare a speciilor de plante angiosperme din flora României precum şi modele virtuale de plante. Deasemena, în lucrare sunt prezentate şi noţiuni de anatomie vegetală însoţite de imagini microscopice realizate prin capturi video de pe preparate microscopice. Pentru realizarea modelelor virtuale de plante s-a utilizat VRML (Virtual Reality Modeling Lagauge) iar pentru realizarea cheilor de determinare s-a utilizat HTML (Hiper Text Markup Language) şi CSS (Cascading Style Sheets).
52. Giurgea Doina,
profesor grad I
Scoala cu clasele I-VIII nr. 206 BUCURESTI
Lozbă Daniel,
institutor grad I
Şcoala Horleşti-Rediu IASI
doina.giurgea[at]dialplus.ro
Section: C
Title of paper: Utilizare DRUPAL pentru promovarea cărţilor on-line

Abstract: "Drupal" este un software open-source de tip CMS - Content Management Systems, ce poate fi adaptat uşor necesităţilor unei edituri, ale unor cadre didactice care sunt autori de manuale, cărţi sau publicaţii, pentru promovarea on-line prin intermediul Internetului. Numeroasele module care se pot adăuga acestui tip de soft, dar mai ales facilităţile oferite şi uşurinţa în configurare, fac din DRUPAL un instrument de nelipsit din arsenalul cu care trebuie "înzestrat" un profesor cunoscător al noilor tehnologii. Un exemplu îl constituie şi site-ul unei edituri care îşi poate face publice conţinuturile cărţilor publicate şi oferta serviciilor disponibile: www.dgeditur.ro.
(www.drupal.org | www.dgeditur.ro)
53. Marinescu Virginia,
profesor
Vieru Cristian,
profesor
Doka Ciprian,
profesor
Colegiul Tehnic de Construcţii şi Arhitectură "Christian Kertsch", Braşov
gini_l18[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: Platforma www.ilearncraft.org

Abstract: Lucrarea prezintă proiectul Leonardo da Vinci/ Transfer de inovaţie "i-learn" ce îşi propune să creeze şi să ofere o platformă de e-learning pentru o abordare în interiorul statelor europene a unor module de curs, în ideea constituirii unei surse centrale pentru educaţia online. Iniţiatorii acestui proiect, Colegiul Gorseinon din Wales/UK, împreună cu partenerii de proiect: România - Colegiul Tehnic de Construcţii şi Arhitectură "Christian Kertsch" Braşov, Turcia - Colegiul Maltepe şi Norvegia - Nordisk Handverksforum îşi propun să asigure astfel oportunităţi de dezvoltare profesională pentru tinerii care au finalizat o formă de învăţământ general obligatoriu, interesaţi în a-şi forma competenţe profesionale într-o anumită specializare vizând arta creativă sau meşteşugurile tradiţionale ale ţărilor implicate. Se oferă posibilitatea unei participări interactive la cursurile online, ceea ce implică o întâlnire virtuală între profesor şi elev.
(http://ilearncraft.gorseinon.ac.uk/)
54. Rădescu Radu,
conf. dr. ing.
Universitatea "Politehnica" Bucureşti
rradescu[at]gmail.com
Section: B, EXPOZITIE
Title of paper: Teste multiple de verificare în platforma Easy-Learning

Abstract: Lucrarea prezintă modul de realizare a legăturii între modulul "Teste de verificare" şi modulul "Catalog" din platforma de învăţământ electronic Easy-Learning. A fost adăugată posibilitatea de a puncta testele rezolvate de studenţi cu valori predefinite. Astfel, pentru fiecare răspuns studentul poate primi 0, 25, 50, 75 sau 100 de procente din punctajul maxim. Îmbunătăţirile secţiunii pentru studenţi constau în adăugarea unui cronometru care efectuează numărătoarea inversă începând de la durata stabilită de tutore pentru test şi până la zero. Studentul va şti în orice moment care este timpul care îi mai rămâne la dispoziţie pentru completarea testului. În ultimele 5 minute ale testului, cronometrul avertizează scurgerea timpului prin culoarea roşie. Rezultatele testelor multiple se pot vizualiza atât în secţiunea tutorilor, cât şi în cea a studenţilor. Tutorele are posibilitatea de a specifica pentru fiecare disciplină timpul pe care îl au studenţii la dispoziţie pentru rezolvarea fiecărui test. De asemenea, profesorul are posibilitatea de a seta numărul de prezenţe obligatorii la laborator. Notarea se face automat şi este pusă la dispoziţia studenţilor.
(Universitatea "Politehnica" Bucureşti - www.upb.ro)
55. Rădescu Radu,
conf. dr. ing.
Universitatea "Politehnica" Bucureşti
rradescu[at]gmail.com
Section: B, EXPOZITIE
Title of paper: Optimizarea catalogului în platforma Easy-Learning

Abstract: Modulul catalog din cadrul platformei de învăţământ electronic Easy-Learning are rolul de păstra evidenţa punctajelor obţinute de studenţi şi a prezenţelor la toate disciplinele. Funcţionalităţile deja existente ale modului catalog se referă la cele trei secţiuni de interfaţă: de administrare, a tutorelui şi a studenţilor. Îmbunătăţirile aduse modulului „Catalog” sunt schimbarea notării prezenţelor de laborator prin adăugarea posibilităţii de a specifica numărul minim, obligatoriu, de prezenţe la laborator, precum şi realizarea legăturii cu modulul „Teste de verificare”. Dacă nu se realizează numărul minim de prezenţe de laborator, studentul nu va primi punctajul pentru prezenţe. La susţinerea testului final, stufdentul obţine automat ultima prezenţă. Punctajul de laborator se compune din punctajul prezenţelor, punctajul testului final şi/sau punctajul testelor de verificare pe parcursul semestrului. Punctajele pentru fiecare componentă a notei se stabilesc de la 0 la 100. Nota finală se compune din examenele parţial şi final, punctajul din oficiu, punctajele obţinute la laborator, proiect de semestru şi/sau teme de casă. Suma punctajelor trebuie să fie 100.
(Universitatea "Politehnica" Bucureşti - www.upb.ro)
56. Anton Cristina Elena,
profesor
Casa Corpului Didactic Braila
cristina_elena_anton[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: E-learning in formarea cadrelor didactice

Abstract: E-learning este, în fapt, un rezultat firesc al tendinţelor înregistrate în mod natural de învăţământul actual, ca urmare a impactului pe care îl are spaţiul Web asupra vieţii noastre cotidiene. Se poate observa o evoluţie a caracteristicilor utilizatorilor înşişi: aceştia absorb informaţia rapid, într-o manieră vizuală, din mai multe surse simultan, aşteptând răspunsuri şi feedback în mod instantaneu; preferă accesul "la cerere" la resursele multimedia în locul celui impus într-o ordine prestabilită, manifestând o tendinţă de implicare în dezvoltarea materialelor de pe care învaţă.
57. Silter Andreea,
profesor
Şcoala cu clasele I-VIII nr. 191, Bucureşti
andreeasil[at]yahoo.co.uk
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Module digitale de predare-învăţare-evaluare despre Uniunea Europeană

Abstract: Site-ul Web "Are You a Well-Informed Young European?" ("Eşti un tânăr cetăţean european bine informat?") www.geocities.com/eu_citizenship se adresează elevilor între 12-19 ani şi conţine un set de module digitale de predare-învăţare-evaluare despre Uniunea Europeană create pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice care predau educaţie civică, limba engleză, istorie, geografie şi ICT într-o manieră cross-curriculară. Acestea se constituie ca materiale complementare în procesul de predare-învăţare-evaluare a cunoştinţelor elevilor despre Uniunea Europeană, putând fi utilizate atât la şcoală pentru studiul în clasă, cât şi acasă pentru studiul individual. Web site-ul mai conţine şi o secţiune dedicată profesorilor în care sunt prezentate obiectivele fiecărui modul digital, metoda de predare, instrumentul de evaluare, precum şi alte informaţii utile în ce priveşte utilizarea acestora în activitatea de predare-învăţare şi evaluare. După parcurgerea informaţiilor incluse în secţiunea "Europe in Brief" şi familiarizarea cu obiectivele Uniunii Europene, etapele construcţiei europene, simbolurile UE, ţările membre şi candidate UE, instituţiile europene, tratatele UE, europeni celebri, moştenirea culturală europeană etc. elevilor li se propun mai multe teste interactive (cu scor şi feedback rapid) pentru a-şi verifica cunoştinţele tocmai dobândite despre Uniunea Europeană şi a afla dacă în urma scorului obţinut sunt "tineri europeni bine informaţi". Testele sunt alcătuite din diverse exerciţii interactive: întrebări cu mai multe variante de răspuns, texte lacunare drag and drop, rebusuri etc. şi conţin atât elemente grafice şi audio precum şi link-uri către informaţiile necesare rezolvării lor, în cazul în care elevul nu a reuşit să asimileze toate cunoştinţele înaintea începerii testării.
(www.geocities.com/eu_citizenship)
58. Dinu Nicoleta Roxana,
masterand
Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Litere
dnicole_2005[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ "CAROL I" din BUCUREŞTI – pilonul sistemului educaţional românesc

Abstract: Înfiinţată pentru a asigura suport informaţional tinerei generaţii intelectuale din secolul XIX, BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ "Carol I" (BCU-B) a fost concepută şi inaugurată ca fundaţie universitară la 14 martie 1895. În 1948, "Fundaţia Universitară Carol I" a fost desfiinţată, luând naştere Biblioteca Centrală a Universităţii din Bucureşti. În semn de recunoaştere şi de stimă pentru fondator, în anul 2006 se hotărăşte schimbarea denumirii Bibliotecii Centrale Universitare în Biblioteca Centrală Universitară "Carol I", denumire ce se păstrează şi astăzi. Deşi a trecut prin momente dificile, (exemplu: Revoluţia din 1989, în urma căreia cea mai mare parte a colecţiilor a ars), BCU-B renaşte din propria cenuşă, reuşind sa devină prima bibliotecă românească complet informatizată (la începutul anului 1994).
(Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" Bucuresti - www.bcub.ro)
59. Popescu Gheorghe,
prof. univ. dr.
Universitatea din Bucuresti
Ilie Simona,
as. univ. drd.
Universitatea Technica de Constructii din Bucuresti
Neacsu Antonela,
lect. univ. dr.
Universitatea din Bucuresti
ghpop[at]geo.edu.ro
ilie.simona[at]gmail.com
antonela.neacsu[at]yahoo.com
Section: B
Title of paper: Utilizarea tehnologiilor WEB pentru editarea materialelor didactice

Abstract: Our intention is to update the language of recent geological significance with which they have specific terms of the metallogeny. The online Dictionary of Metallogeny be aimed at students studying geology and geography in profile faculties and high schools, researchers and geologists. Dictionary is built in HTML (HyperText Markup Language) format, which is a subset of SGML (Standard Generalized Markup Language), the terms being archived alphabetically.
60. Hulubas Radu, elev
Tabun Alexandra, elev
Ignatov Iulia, elev
Nita Alexandru, elev
Timofte Cristina, prof. coord.
Smirnov Marius, prof. coord.
Liceul de Informatica "Grigore C. Moisil" Iasi
radu.hulubas[at]yahoo.com
Section: C,EXPOZITIE
Title of paper: Fractali - Animus

Abstract: Lucrarea prezinta prin intermediul unui software educational lectia din manualul de Fizica, clasa a XI-a, Fractalii. Proiectul descrie lectia intr-un mod interactiv, accesibil si dinamic pentru a fi inteles cat mai usor. In acest scop, ne-am folosit de animatii concise, multe aplicatii practice si comunicarea soft-user(elev).
61. Radu Claudia, profesor
Scoala Gimnaziala "Gheorghe Lazar" Zalau
radutedi[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Aspecte ale implementarii metodei proiectului in activitatea didactica

Abstract: Privind retrospectiv, după aplicarea la clasă a metodelor şi tehnologiilor informaţionale propuse de Cursul Intel® Teach "Instruirea în societatea cunoaşterii", am considerat că experienţa implementării avea nevoie de o evaluare . Managementul realizat de către cadrul didactic constă din proiectarea activităţilor, implementarea proiectului, supravegherea permanentă a derulării lui, evaluarea şi diseminarea după finalizarea acestuia. Doresc să prezint câteva din aspectele care au fost generate de aplicarea metodei proiectului în procesul didactic. Analizând implementarea unităţii de învăţare "Atomul-componentă a meteriei" la clasa a VII-a, chimie am identificat câteva situaţii care pot fi regândite într-o variantă optimizată ce urmează a fi aplicată la alte generaţii de elevi.
62. Popovici Alexandru, elev
Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Constanţa
Polceanu Mihai, student
Popovici Dorin Mircea, conf. univ. dr.
Universitatea "OVIDIUS" Constanţa
popovici.alexandru[at]gmail.com
Section: A
Title of paper: Către un sistem de comunicare vizuală naturală om-calculator

Abstract: În lucrarea de faţă se propune o soluţie de simplificare a interacţiunii om-calculator. Bazandu-se pe tehnologii de recunoastere a formelor, aplicate obiectelor din mediul inconjurator si trăsăturilor umane, prototipul prezentat permite utilizatorului sa controleze un avatar situat in spatiul cibernetic in vederea realizarii unor activitati umane. In implementarea sistemului s-au abordat tehnologii de tip blackboard, realitate virtuala si computer vision.
63. Predescu Mihaela, profesor
Liceul Teoretic "Ion Barbu" Pitesti
mihaela_valmar[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Despre managementul educaţional

Abstract: Se prezinta modelul unei strategii folosite pentru a dezvolta logica matematica a elevilor in contextul unei lectii de geometrie plana. Spatiul astronomic e un spatiu aproximativ euclidian si s-a inregistrat un mare salt de la Euclid la Kant, Lobacevski si Hilbert. Lucrarea are 6 parti: scurt istoric despre aparitia geometriei; introducerea unui model de sistem axiomatic; axiomele lui Euclid; teoreme care nu folosesc axioma 5; un index al geometriei euclidiene; concluzii si sugestii metodologice.
64. Stan Maria, profesor
Cristea Ionut Mihail, elev
Grupul Scolar "Radu Negru" Galati
marcost95[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Tutorial Autolisp si CAD

Abstract: Societatea este marcată de interacţiunea activă între tehnică, ştiinţă, artă care sunt puse în serviciul civilizaţiei demonstrând că manifestarea conduitei creatoare depinde în cea mai mare măsură de educaţie. Pentru a face faţă acestor cerinţe, e necesar de a educa profesionişti cu o percepţie vizuală dezvoltată, cu un înalt potenţial creativ, cu o bogată cultură tehnică in domeniul proiectarii cu ajutorul calculatorului. Un aşa nivel de performanţe poate fi asigurat pe baza unui şir de factori: cunoştinţe, priceperi, deprinderi, capacităţi, aptitudini, atitudini, valenţe de potenţial creativ, gândire tehnică, imaginaţie şi spirit de observaţie, gândire spirituală dezvoltată, gust estetic, acurateţe şi precizie în lucru, iniţiativă şi independenţă în gândire. Acest fapt s-a datorat atât arhitectilor, care s-au apropiat mai greu de domeniul informaticii, dar si informaticii, care a reusit sa raspunda cerintelor arhitectilor.
65. BELDIMAN Liviu,
IFRIM Vasile,
AltFactor Galaţi
liviu.beldiman[at]altfactor.ro
vali.ifrim[at]altfactor.ro
Section: C
Title of paper: Valoare sau Valori în instruirea asistată de calculator?

Abstract: În contextul dezvoltării pe care o cunoaşte instruirea asistată de calculator, nevoia de a cerne oferta de aplicaţii multimedia ce se poziţionează în segmentul educaţional este din ce în ce mai mare. Lucrarea de faţă îşi propune să aducă în atenţia publicului interesat (cadre didactice, părinţi, dezvoltatori de aplicaţii educaţionale) problema valorii produselor educaţionale multimedia din prisma valorilor pe care acestea le promovează.
(www.altfactor.ro)
66. Manuca Elena,
prof. drd., Master IntelTeach
Alexandru Sevastian,
profesor Master IntelTeach
Tanasa Sergiu,
absolvent
Curteanu Horia Margarint,
absolvent
Scoala Normala" Vasile Lupu" Iasi
elenasmanuca[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: Dezvoltarea si implementarea e-portofoliului in scoala din perspectiva "filosofiei" INTEL - Proiectul ROINFO

Abstract: Lucrarea prezinta o serie de consideratii finale ce deriva din dezvoltarea si implementarea, in cadrul proiectului interdisciplinar ROINFO, a e-portofoliului ca modalitate de invatare experimentiala si de evaluare. Demersul didactic diferentiat de (auto)formare a elevilor implicati in acest proiect, a condus, din perspectiva "filosofiei" Programului IntelTeach "Bazele predarii in societatea cunoasterii", la dezvoltarea unor competente cheie/competente si abilitati ale sec. al XXI-lea. Proiectele realizate in cadrul acestui curs e-learning sunt e-portofoliile de prezentare ale "clasei virtuale" si e-portofoliile de dezvoltare ale echipei formate din elevi capabili de performanta - softul educational ELITSCIENCE.
(http://roinfocds.blogspot.com)
67. Manuca Elena,
masterand, formator Educatia 2000+
Universitatea din Bucuresti
Neculau Bogdan Constantin,
asistent univ. dr.
Universitatea " Al. Ioan Cuza" Iasi
elenasmanuca[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Conceptul de (inter)(trans)disciplinaritate din perspectiva procesului de formare continua a cadrelor didactice din Romania. Considetatii pedagogice

Abstract: Studiul nostru vizeaza noile competente si abilitati pe care profesorii trebuie sa si le dezvolte prin procesul de formare continua, astfel incat sa poata valorifica eficient si creator oportunitatile (inter) / transdisciplinaritatii. Consideratiile pedagogice au fost formulate avand ca background realitati din spatiul european/romanesc referitoare la nevoile de formare continua a cadrelor didactice, din perspectiva utilizarii unor instrumente WEB 2.0.
68. Brezovan Marina,
profesor
Dogaru Ileana,
profesor
Grupul Scolar Industrial "Electroputere", Craiova
ileana_dogaru[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: Laboratorul virtual, metodă alternativă de experimentare a funcţionalităţii circuitelor digitale

Abstract: Introducerea pe scară largă a sistemelor de instruire asistată de calculator urmăreşte mai multe obiective, care vin în întîmpinarea problemelor instruirii moderne: independenţa de studiu, reducerea timpului de acces la informaţie, creşterea motivării şi interesului cursanţilor, creşterea calităţii învăţării în general, dezvoltarea capacităţii de colaborare şi lucru în echipă. Educaţia prin media îşi face simţită prezenţa nu numai prin inovaţiile din cadrul educaţiei clasice, ci şi prin apariţia unor forme cu totul noi: instruire la distanţă, universităţi deschise virtuale. Calculatoarele electronice au parcurs drumul de la obiect de studiu de nivel superior la instrument indispensabil în instruire, indiferent de domeniu. Laboratorul virtual oferă resurse pentru îndrumarea elevilor prin proiecte creative bazate pe noile tehnologii pentru toate nivelurile de vârstă. Aplicaţia este realizată cu ajutorul programului Camtasia Studio şi reprezintă un exemplu de utilizare a programului B2Spice, pentru crearea şi simularea circuitelor digitale.
69. Domsa Ovidiu, lector univ. drd.
Iancu Robert, student
Buda Vlad, student
Codrean Flavius, student
Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
domsaddd[at]yahoo.com
Section: A
Title of paper: Interaction with objects in virtual heritage

Abstract: Lucrarea prezinta dezvoltarea unui mediu colaborativ in vederea prezentarii in cadrul muzeelor a obiectelor reconstituite in format 3D si interactiunea utilizatorului cu acestea.
70. Borsan Maria,
mentor, profesor master IntelTeach
UJIP Mures
miaborsan[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: Invatarea prin Metoda proiectului la disciplina "Cultura civica"

Abstract: Lucrarea motiveaza si argumenteaza necesitatea unui invatamant centrat pe invatare autentica, formarea si dezvoltarea capacităţii de informare, de selectare a informaţiei şi dezvoltarea coeficientului de asimilare rapidă, intr-o societate a cunoşterii.
71. Stancov Jelco,
profesor, inspector
ISJ Timis
Ianculov Vucomir,
student
Universitatea de Vest Timisoara,
Facultatea de Informatica
stancovz[at]yahoo.com
Section: A
Title of paper: TEHNOLOGII MULTIMEDIA PENTRU TESTARE ONLINE IN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV

Abstract: Aplicaţia este realizată pentru utilizarea în procesul didactic a unui software care generează aleator teste ce pot fi folosite la oricare disciplină, pentru verificarea şi evaluarea elevilor, principalul avantaj fiind realizarea unui feed-back imediat şi diferenţiat. Spre deosebire de alte aplicaţii de acest gen, problemele testelor au datele de intrare generate în mod dinamic, la fiecare rulare luând valori diferite. Adăugarea / modificarea de noi teste, se poate face într-un climat accesibil fiecărui utilizator deoarece salvarea acestor teste este posibilă într-o bază de date. Aplicaţia se execută pe un server Web local sau aflat la distanţă şi a fost creată utilizând pagini web dinamice, cu ajutorul limbajului PHP şi JAVA Script, folosindu-se baze de date MySQL pentru stocarea şi interogarea datelor. Mediul de dezvoltare - pagini web dinamice, a fost ales ţinându-se cont de faptul că cerinţele sistemului de pe care va rula aplicaţia sunt minime, toate operaţiile fiind executate de către server şi oferite apoi utilizatorului. Am optat pentru o interfeţă prietenoasă cu utilizatorul, prin intermediul elementelor obişnuite utilizatorilor, cum ar fi butoanele de comandă, casetele de validare, castele de editare sau casetele de tip Combo. Toate instrumentele folosite (PHP, JAVA Scrip, MySQL, Apache, XHTML) se pot utiliza în sistem liber, nu necesită licenţiere şi deci costurile de implementare şi utilizare sunt minime. Platforma este independentă faţă de sistemul de operare, putând rula atât pe Windows, cât şi pe MacOS sau Linux, acesta fiind un alt argument în favoarea aplicaţiei descrisă în acest capitol.
Există trei tipuri de utilizatori: "administrator", "profesor" şi "elevi". Accesul în aplicaţie se face folosind o parola. Fiecare elev şi profesor dupa introducerea datelor personale v-a primi o parolă de conectare în mail-ul personal pentru a avea acces în aplicaţie.