CNIV 2010

Lista lucrarilor inscrise


Last updated: 2009-10-10

Deviza CNIV - C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"

"Cea mai bună modalitate de a prezice viitorul este să îl creezi tu însuţi." Peter Drucker
"Imagination is everything. Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand." A. Einstein


Obiectiv CNIV: Intensificarea colaborării între elevi, studenţi, profesori, pedagogi, psihologi şi specialişti IT în activităţile de concepere, proiectare, elaborare şi testare a aplicaţiilor de software educaţional


NU EXISTĂ TAXĂ DE PARTICIPARE


Programele şi aplicaţiile descrise în lucrare NU trebuie să fie trimise; acestea sunt proprietăţi intelectuale ale autorului/autorilor; în cadrul sesiunilor de lucru CNIV acestea pot fi utilizate prin demonstraţii în timpul prezentării lucrării (sau prin intermediul unei prezentări Power Point)


Forma finală a lucrării trebuie elaborată şi trimisă până la 1 octombrie

Nr. crt.

Nume, Functia, Institutia/Afiliatia


Sectiunea
,
Titlul lucrarii, Scurta descriere
0. Istrate Olimpius,
Asist. univ. drd.,
Universitatea din Bucureşti
Education Manager
Intel Corporation
olimpius.istrate[at]elearning.ro
olimpiusx.istrate[at]intel.com
Section: A
Title of paper: Impactul pozitiv al programelor de eLearning

Abstract: Această lucrare rezumă rezultatele cheie ale unor studii recente efectuate de cercetători din întreaga lume, pentru a-i ajuta pe practicieni şi pe factorii de decizie din domeniul educaţiei să identifice beneficiile relevante ale programelor de eLearning şi să ia decizii fundamentate atunci când elaborează strategii care includ eLearning. Pentru a susţine activităţile de proiectare şi de ameliorare a programelor educaţionale cu o componentă tehnologică semnificativă, împărtăşim o serie de date referitoare la provocările legate de implementarea eLearning şi la rezultatele cercetărilor din domeniu. Lucrarea se bazează pe informaţiile şi datele furnizate de Cartea Albă elaborată de corporaţia Intel în 2009, în cadrul programului World Ahead.
[UniBuc - www.unibuc.ro | Intel - www.intel.com | Elearning.Romania - www.elearning.ro]
1. Jugureanu Radu,
Profesor, AeL eContent Department Manager,
Siveco Romania SA, Bucuresti
Roceanu Ion,
Prof. univ. dr., ADL Department Manager,
Universitatea Naţională de Apărare Carol I
radu.jugureanu[at]siveco.ro
iroceanu[at]adlunap.ro
Section: A
Title of paper: Perspective ale instruirii bazate pe proiect. Utilizarea aplicatiilor multimedia si multisenzoriale

Abstract: Conţinutul educaţional multimedia interactiv pe care îl dezvoltăm pentru diferite sisteme educaţionale naţionale, în câteva ţări are o componentă fundamentală didactică bazată pe Taxonomia Bloom-Aderson şi Teoria lui Gardner privind inteligenţele multiple, iar din punct de vedere informatic se bazează pe crearea de simulări, emulări de procese, interactivitate de nivel superior, toate acestea standardizate SCORM. Evident însă că acest soft educaţional se subsumează curriculei specifice sistemului educaţional pe care îl serveşte. Este prin urmare pe de o parte liniar curricular (organizat pe: disciplina de studiu, unitate de învăţare, moment de lecţie, item de învăţare) şi pe de altă parte proiectat pentru învăţare, centrat pe student ca unică entitate beneficiară. Este greu de presupus în acest context o strategie didactică cu valenţe de tip „project based”. Trecerea, prin urmare, la o altă paradigmă a proiectării didactice a software-ului educaţional, în contextul uniformizării globale a standardelor de eLearning este un pas firesc. Definirea conceptuală şi practică a "Project Based eLearning" pe tehnologii multi-touch care să permită o altă dinamică a instruirii şi a formării de competenţe, cu un profit cognitiv mai aproape de real este pasul firesc.
[www.siveco.ro, www.unap.ro]
2. Vlada Marin,
Conf. dr.,
Universitatea din Bucuresti,
Jugureanu Radu,
Profesor, AeL eContent Department Manager,
Siveco Romania SA, Bucuresti
vlada[at]fmi.unibuc.ro
radu.jugureanu[at]siveco.ro
Section: A, EXPOZIŢIE
Title of paper: BETT 2009 - Tehnologii moderne pentru dezvoltarea învăţământului şi cercetării

Abstract: Lucrarea prezintă elmentele definitorii ale unui eveniment anual dedicat utilizării tehnologiilor computerizate în educaţie şi cercetare. BETT este cea mai importantă expoziţie dedicată utilizării tehnologiei în educaţie şi cercetare. La BETT 2009- Olympia Londra peste 650 de companii au prezentat soluţii inovative pentru educaţia secolului 21, si peste 30.000 de vizitatori din întreaga lume au trecut porţile spaţiului expoziţional Olympia. Romania a participal cu produsul SANAKO Study Science Lab elaborat de SIVECO Romania împreună cu partenerii de la SANAKO Corporation (Finlanda). Laboratorul virtual oferă profesorilor şi elevilor posibilitatea de a realiza experimente ştiinţifice într-un mediu sigur şi atractiv. Experimentele ştiinţifice sunt facilitate de AeL Science Lab, conţinutul digital interactiv dezvoltat de SIVECO Romania, ce include 400 de lecţii multimedia de biologie, chimie, fizică şi matematică - www.bettshow.com/ (The History of BETT- "BETT was first launched as the "Hi Technology and Computers in Education Exhibition" in January 1985. It changed its name to BETT (British Education and Training Technology) a couple of years after that. In recent years the individual words that make up the BETT acronym have been dropped, and the event is now simply known as BETT".)
[Universitatea din Bucuresti - http://www.unibuc.ro | Siveco Romania - www.siveco.ro]
3. Vlada Marin,
Conf. dr.,
Universitatea din Bucuresti,
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: Metodologia conceperii, elaborării şi redactării lucrărilor ştiinţifice

Abstract: Lucrarea prezintă într-o abordare specifică rolul ştiinţei în dezvoltarea societăţii, precum şi competenţele omului de ştiinţă în dezvoltarea permanentă a ştiinţei. Se abordează rolul limbajelor din domeniul cunoaşterii şi se prezintă o clasificare a acestora. În lucrare se evidenţiază aspectele esenţiale din activitatea ştiinţifica privind conceperea, elaborarea şi redactarea unei lucrări ştiinţifice, aspecte de care trebuie să ţină seama toţi cei care lucrează în domeniul cunoaşterii.
[Universitatea din Bucuresti - http://www.unibuc.ro | Professional network (Education, Research, Training) - VirtualLearning]
4. Vlada Marin,
Conf. dr.,
Universitatea din Bucuresti,
Adăscăliţei Adrian,
Conf. dr.,
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi
vlada[at]fmi.unibuc.ro
aadascal[at]ee.tuiasi.ro
Section: E
Title of paper: Structuri, management şi legislaţie în învăţământul superior. Studiu de caz: Carta universitară declarată parţial neconstituţională din 11 iunie 2009

Abstract: Prin Decizia nr. 731 din 7 mai 2009 (publicată în M. Of. Partea I nr. 395 din 11 iunie 2009), Curtea Constituţională a României a declarat ca neconstituţionale dispoziţiile art.72 alin.(5) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, dispoziţii potrivit cărora "Atribuţiile şi competenţele structurilor şi ale funcţiilor de conducere din învăţământul superior sunt stabilite prin Carta universitară a instituţiei, potrivit legii". Curtea Constituţională arată că "... Prin urmare, se instituie un monopol pe care îl deţine universitatea cu privire la organizare şi funcţionare, monopol ce nu poate fi desfiinţat şi intră în contradicţie cu normele stabilite prin legi organice prin care rectorul este confirmat de ministerul de resort". În momentul de faţă acest articol din Legea nr. 128/1997 este suspendat. Conţinutul articolului face referire la Carta universitară, în consecinţă, articolele din Carta universitară ce sunt concepute pe baza art.72 alin.(5) din Legea nr.128/1997, sunt suspendate. Legea învăţământului nr. 84/1995 (actualizată 27 aprilie 2009) prevede prin art. 188 "Carta universitară nu poate avea prevederi contrare legislaţiei în vigoare. Nerespectarea legilor în conţinutul Cartei universitare atrage nulitatea de drept a actului respectiv". Conform acestui articol, articolele de la nr. 56 la 88 din Carta universitară (Capitolul VII – Organismele de conducere) sunt nule de drept ca urmare a Deciziei nr. 731/7.05.2009 a Curţii Constituţionale. În lucrare se argumentează această situaţie printr-un studiu comparativ şi demonstrativ. Se constată că multe Facultăţi din România funcţionează fără Regulament de organizare şi funcţionare. Se abordează argumentele care stau la baza deciziei de neconstituţionalitate şi se face o analiză a evoluţiei în timp a dinamicii reglementărilor structurilor şi funcţiilor de conducere în învăţământul superior.
Referinţă: http://marinvlada.googlepages.com (.pdf) | http://www.juridice.ro.
[Universitatea din Bucuresti - http://www.unibuc.ro | Professional network (Education, Research, Training) - VirtualLearning]
5. Beldiman Liviu,
Ifrim Vasile,
AltFactor Galaţi
liviu.beldiman[at]altfactor.ro
vali.ifrim[at]altfactor.ro
Section: A
Title of paper: Cursuri de formare continuă on-line: cursuri.trainingimm.ro

Abstract: Formarea continuă a angajaţilor devine o problemă din ce în ce mai stringenta la nivelul societăţii româneşti date fiind realităţile economiei cu care se confruntă entităţile statului, angajatorii, dar mai ales angajaţii. Modul în care aceştia reuşesc să răspundă exigenţelor unei pieţe în continuă schimbare şi reuşesc să-şi dezvolte rapid competenţe în paralel cu noile evoluţii înregistrate în gama de produse sau servicii poate constitui o rezolvare căutată de toţi actorii implicaţi în acest proces atât de dinamic.
[AltFactor Galaţi - www.altfactor.ro | http://cursuri.trainingimm.ro/]
6. Stoica Ioana, prof. coordonator
Anastase Cristina, elev
Anghel Cristina, elev
Vidovici Adelina, elev
Ferariu Ioana, elev
Valceanu Patricia, elev
Cazacu Daniel, elev
Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu", Bucureşti
istoica4143[at]gmail.com
Section: C, EXPOZIŢIE
Title of paper: Teoria relativităţii, o provocare pentru toţi!

Abstract: Lucrarea prezinta un sofware educational
7. Marinache Florin,
Sales Manager,
RomSym Data
ana.ciopata[at]romsym.ro
Section: A, EXPOZIŢIE
Title of paper: Blackboard Learning System

Abstract: Platforma software Blackboard Learning System include un set complet de unelte pentru pregatira cursurilor si gestiunea managementului. Aceste unelte de predare si invatare ofera instructorilor un mod usor de a pregati cursuri dinamice si de a gestiona eficient interactiunile cu studentii. De asemenea, include o suita de instrumente ce ajuta studentii sa-si gestioneze usor sarcinile si sa-si monitorizeze actiunile si portofoliul.
[Romsym Data - www.romsym.ro]
8. Tiberiu Nicolae,
Sales Account Manager,
AVITECH CO SRL
tiberiu.nicolae[at]avitech.ro
Section: A, EXPOZIŢIE
Title of paper: SMARTBoard - Tabla interactiva, instrument digital pentru educatie

Abstract: Produsele SMART Technologies Inc. sunt utilizate in peste 500.000 de clase din lumea intreaga, incluzand cele mai renumite 25 de scoli districtuale din S.U.A. Tabla interactiva are o suprafata senzitiva ce se conecteaza la un calculator. Prin intermediul unui videoproiector, imaginea de pe ecranul calculatorului se proiecteaza pe tabla interactiva. Prin simpla atingerea a suprafetei tablei se pot controla actiunile diverselor aplicatii software. Se poate scrie sau desena pe tabla, utilizand setul de creioane speciale, iar calculatorul memoreaza aceste actiuni si informatii. SMARTBoard software ofera posibilitatea de a crea cursuri dinamice determinand reactii proactive ale elevilor si studentilor.
[AVITECH CO SRL - www.avitech.ro]
9. Turc Raluca, elev,
Miron Raul, elev,
Lupaescu Manuela, profesor,
Colegiul National "UNIREA", Tg. Mures,
manuela_lupaescu[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Lectii virtuale de electrocinetica

Abstract: Lucrarea prezinta un software educational ce descrie Lectii de electrocinetica: legile lui Kirchoff. Software realizat in Delphi, reprezinta material auxiliar pentru lectiile de fizica din clasa a X-a.
[Colegiul National "UNIREA", Tg. Mures - http://www.colegiulunirea.ro/]
10. Geantă Daniel Cazimir, elev,
Visoschi Ioan, profesor Limba româna gr. II,
Stanciu Mihaela, profesor Informatica gr. II,
Colegiul National "Nicolae Iorga" Valenii de Munte,
visoschi[at]clicknet.ro
Section: C
Title of paper: Lecţia interactivă "Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război" - Camil Petrescu

Abstract: Necesitatea modernizării demersului didactic şi la disciplina limba şi literatura română, domeniul literatură, a apărut ca urmare a faptului că profesorul de limba română nu mai poate face abstracţie de progresul tehnic din informatică şi comunicare. Constatarea "în prezent elevii nu mai citesc literatură" este mai veche de 10 ani, din vremea când Internetul începea să pătrundă şi la noi. Este la fel de adevărat şi faptul că, fiind atât de accesibil, Internetul oferă elevilor o alternativă mult mai comodă lecturii clasice: site-urile cu celebrele "referate". Problema este însă calitatea de multe ori îndoielnică a informaţiei pe care acestea o cuprind. Considerăm că soluţia cea mai potrivită este aceea de a-i atrage pe elevi către studiul literaturii utilizând calculatorul în mod inteligent, interactiv şi eficient. În lucrarea "Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu", Vistian Goia afirmă: "Atât practica şcolară, cât şi studiile de didactică modernă argumentează ideea că lecţia de literatură, privită ca «întreg», poate fi considerată, şi în continuare, o «unitate didactică» în care, sub supravegherea profesorului, elevii învaţă «ceva» citind şi comentând texte literare şi nonliterare, îşi exersează gândirea critică şi registrul afectiv, modelându-şi personalitatea într-un fel sau altul. Fiind limitată în timp, lecţia are o desfăşurare procesuală, începe cu «ceva» de care elevii îşi amintesc, sunt puşi apoi în faţa acelui element de «noutate» care le trezeşte uimirea, încearcă să-l înţeleagă şi să-l explice, îl pune în corelaţie cu alte cunoştinţe ori concepte, aprofundând acel «altceva» învăţat în lecţia respectivă pentru a reflecta asupra noilor achiziţii în plan mintal şi comportamental". Având în vedere aspectele menţionate, precum şi clasificarea lecţiilor de literatură (Vistian Goia), dar şi faptul că activitatea didactică propusă pentru opera literară „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” de Camil Petrescu cere din partea elevilor atât cunoaşterea integrală a textului, cât şi a noţiunilor teoretice despre romanul psihologic modern subiectiv, am definit această lecţie ca lecţie de recapitulare şi sinteză.
[Colegiul National "Nicolae Iorga" Valenii de Munte - Valenii de Munte]
11. Pop Silvia Florina, prof. ing. drd.,
Şcoala cu clasele I-VIII "Dr.Victor Babeş" Baia Mare,
silvia_pop_florina[at]yahoo.com
Section: A
Title of paper: Mecatronica - mediul educaţional în societatea bazată pe cunoaştere

Abstract: Mecatronica s-a nascut ca tehnologie, a devenit filozofie, si s-a consolidat ca stiinta masinilor inteligente si mediul educational in societatea informationala. Tot ceea ce numim produs de înaltă tehnicitate este un produs mecatronic: automobilul modern, aparatura biomedicală, roboţi, instrumente specializate.
12. Stoica Ioana, prof. coordonator
Negreanu Carina, elev
Popescu Victor, elev
Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu", Bucureşti
istoica4143[at]gmail.com
Section: C, EXPOZIŢIE
Title of paper: Efectul Doppler

Abstract: Lucrarea prezinta un sofware educational
13. Jugureanu Dorina,
Profesor,
Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" Bucuresti
Jugureanu Radu,
Profesor, AeL eContent Department Manager,
Siveco Romania SA, Bucuresti
dori_j2002[at]yahoo.com
radu.jugureanu[at]siveco.ro
Section: C
Title of paper: Proiectarea software-ului educaţional în proiectul SEI

Abstract: Standardizarea proiectarii software-ului educaţional. Definirea competenţelor vs obiective educaţionale. Template de proiectare. În general, niciun mijloc tehnologic nu constituie în sine un panaceu pentru atingerea nivelului optim de calitate a procesului educaţional. În plus, integrarea tehnologiilor informaţiei nu trebuie să se raporteze doar la obiectivele învăţării. Câteva principii orientative sunt recomandate pentru construirea eficientă a situaţiilor educative într-un sistem de e-learning (cinci componente): interacţiunea, introspecţia, nivelul de inovaţie, integrarea şi informaţia.În acest context, educaţia asistată de computer permite abordarea sistemică a instruirii, o nouă viziune pe care psiho-pedagogia o teoretizează în ultimii ani, dar care devine operativă în momentul în care strategia didactică se împleteşte cu tehnologiile multimedia.Instruirea asistată de computer schimbă atitudinea studentului, dar şi a profesorului, faţă de învăţare, studentul devine centrul demersului didactic, rolul lui este activ pentru că el îşi construieşte cunoaşterea, profesorul mijloceşte învăţarea completând experienţa sa personală cu ceea ce îi oferă platforma de e-learning şi conţinutul educaţional ce o imbogăţeşte.
14. Ilie Suzana Camelia, profesor dr.,
Colegiul Economic "Ion Ghica" din Targoviste,
Stefan Veronica, Conf. dr.,
Universitatea Valahia din Targoviste
Albu Rodica, profesor
Colegiul Economic "Ion Ghica" Targoviste
veronica.stefan[at]ats.com.ro
Section: A
Title of paper: Firmele de exercitiu ca metoda activa de invatare. Rezultate si posibilitati de extindere

Abstract: Firma de exercitiu sau Intreprinderea simulata este o metoda de invatare moderna, care are ca scop dezvoltarea competentelor antreprenoriale ale elevilor si studentilor prin simularea proceselor interne desfasurate intr-o firma reala si a relatiilor sale cu alte firme si institutii, conform procedurilor organizatiei internationale EUROPEN (Europen Practice Enterprises Network). Firma de exercitiu in invatamantul profesional si tehnic, profilul servicii, reprezinta o componenta a curriculumului national pentru profilul servicii si a curriculumului in dezvoltare locala pentru celelalte profiluri. Rezultatele obtinute, concluziile desprinse din experienta unui colegiu economic de referinta, precum si posibilitatile de dezvoltare si extindere a acestor rezultate in invatamantul superior economic reprezinta unele directiile principale de interes pentru acesta comunicare.
15. Puşcaşu Gheorghe, prof. dr. ing.,
Codreş Alexandru, inginer,
Codreş Bogdan, s.l. drd. ing.
Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi,
Puşcaşu Profiriţa, profesor
Şcoala Nr. 25 Petru Rareş, Galaţi
Bogdan.Codres[at]ugal.ro
Section: A
Title of paper: Soft educaţional de instruire în domeniul circulaţiei rutiere

Abstract: În această lucrare se prezintă un soft educaţional de instruire în domeniul circulaţiei rutiere care utilizează elemente de realitate virtuală pentru a prezenta posibile accidente rutiere. Informaţia obţinută printr-o ilustrare vizuală a unor evenimente reprezintă un avantaj major în asimilarea rapidă a cunoştinţelor necesare operării în domeniul respectiv. Un alt avantaj de necontestat al realităţii virtuale constă în faptul că se pot prezenta situaţii limită care în realitate nu ar putea fi prezentate. În cadrul lucrării se prezintă modulele de program necesare implementării softului educaţional şi utilitatea acestora în ceea ce priveşte ilustrarea situaţiilor critice întâlnite în trafic. Pentru o clarificare a tuturor aspectelor întâlnite în cadrul aplicaţiei, în finalul lucrării se prezintă scenariul unui accident des întâlnit în trafic.
[Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi www.ugal.ro]
16. Horlescu Gabriela Branduşa, profesor,
Colegiul Tehnic "Gheorghe Cartianu" PIATRA NEAMŢ,
flory70_nt[at]yahoo.com
Section: A, Expozitie
Title of paper: Platforma E-Learning pentru studiul aplicatiilor de tip CAD

Abstract: Descriere lucrare: Platforma E-Learning contine un sistem de lectii pentru predarea modulului "Utilizarea aplicatiilor de tip CAD" la clasele de liceu, profilul tehnic. Se adreseaza atat elevilor cat si profesorilor, constituind un material didactic auxiliar in procesul instructiv-educativ, in vederea cunoasterii si aprofundarii cunostintelor in domeniul proiectarii asistate de calculator.
[Colegiul Tehnic "Gheorghe Cartianu" PIATRA NEAMŢ http://www.colegiulcartianu.ro/]
17. Chiorescu Daniela-Marinela, profesor grd. I,
Scoala Normala "Vasile Lupu" Iasi,
avniasi[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Povesti interactive cu numere

Abstract: Lucrarea consta in prezentarea unui CD care contine povesti si desene despre numere, create de elevii clasei a VI-a B de la Scoala Normala V. Lupu Iasi. Acestea se adreseaza colegilor mai mici de la Gradinita Bucium. Utlizarea CD-ului permite educatorilor sa realizeze ore interactive in special la clasele pregatitoare.
18. Luca Nicolae, profesor dr.,
Şuletea Angela, lector,
Ghiesu Victor, drd.,
Universitatea Tehnică a Moldovei
Şuletea Dorin, student,
Universitatea de Vest din Timişoara,
nluca7[at]gmail.com
Section: C
Title of paper: Instruirea la distanţă un imperativ al timpului

Abstract: In această lucrare se descrie crearea unui curs la distanţă privind studiere modului de creare a materialului didactic pentru ID. Cursul, care va fi plasat pe platforma Moodle, conţine 15 lecţii de creare a testelor cu Hot Potatoes, prelucrarea imaginilor cu Irfan View şi crearea cursurilor şi a testelor cu Moodle. Cursul va fi însoţit de teste, sarcini individuale, fiind create condiţii de învăţare similare celor pe care le vor avea ulterior studenţii (evaluări, teste, sarcini individuale, Blog, Forum, etc.). Se prevede a aplica în cursul respectiv majoritatea posibilităţilor oferite de Moodle.
19. Rotundu Raluca, profesor,
Scoala "Ionel Teodoreanu" Iasi
rotunduraluca[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Aplicatii folosind pachetul Microsoft Office

Abstract: Se prezinta lucrari practice realizate de elevii din clasa a VIII-a pentru disciplina de matematica aplicata (optional), folosind suita de programe Microsoft Office.
20. Albeanu Grigore, prof. univ. dr.,
Universitatea "Spiru Haret" Bucuresti
galbeanu[at]gmail.com
Section: A
Title of paper: Interoperability for e-learning quality improvement

Abstract: The interoperability is an important attribute of software quality. The paper will establish the terminology and will present interoperability metrics. Finally a discussion about the interoperability standards will be provided.
21. Milici L. Dan (1), conf. dr. ing.,
Munteanu Florin (2), dr. ing.,
Greculeac Anca (3), prof.,
(1)Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava,
(2)Centrul pentru Studii Complexe Bucuresti,
(3)Colegiul National „Petru Rareş” Suceava
dam[at]eed.usv.ro
Section: A
Title of paper: Programul NexusT pentru dezvoltarea unei reţele nonformale de învăţare în domeniul ştiinţei şi tehnicii

Abstract: Scufundat într-o lume naturală omul se va lipi treptat de ritmurile Naturii, va putea acţiona în consonanţă cu aceasta, fără însă a putea înţelege sensurile profunde dacă nu participă activ la menţinerea fragilului echilibru dintre viu şi neviu ca sarcină supremă a menţinerii vieţii. Lucrarea prezintă modul în care programul NexusT promovat de Centrul pentru Studii Complexe şi implementat printr-un parteneriat ONG - universitate – liceu - clubul copiilor la Suceava contribuie la dezvoltarea intelectuală a tinerilor prin implicare directă în activităţi de cercetare, pornind de la vârste de minim 9 ani. Prin stimularea interesului elevilor de nivel gimnazial alături de cei mai mari (liceu şi universitate) programul generează cadrul de comunicare între vârste diferite, motivează activitatea şi actul didactic a celor mici permiţând transferul de cunoştinţe între generaţii, îmbunătăţind capacitatea de colaborare, de întrajutorare, de lucru în echipe cu membrii având niveluri de pregătire diferite sau complementare.
22. Milici L. Dan (1), conf. dr. ing.,
Sandru Ionut (2), ing.,
Sutac Victor (2), prof.,
(1)Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava,
(2)Societatea Stiintifica Cygnus - Centru UNESCO,
dam[at]eed.usv.ro
Section: B
Title of paper: „Zidit de om, creat de Domnezeu” - utilizarea tehnologiei multimedia pentru studii sociologice, teologice, de arhitectură, cultură şi artă

Abstract: Educaţia trebuie să continue şi după 25 de ani şi de data aceasta, pentru că experienţa permite, se poate realiza sub forma studiului individual, cu sau fără tutore. eLearning-ul asigură o învăţare continuă si un avantaj competitiv. Acestei categorii îi este destinat produsul multimedia prezentat în lucrare. Acesta prezintă 11 mănăstiri, 15 biserici monumente istorice, 45 de personalităţi istorice a căror viaţă a avut o legătură directă cu ctitorirea acestor monumente. Cele peste 20.000 de link-uri ale lucrării permit navigarea într-o multitudine de variante printre cele 2.000 de fotografii digitale, 200 de fotografii artistice, 100 de scurte fragmente video, două ore de muzică religioasă, 10 filme (de tipul scurt-metraj documentar), 500 de pagini de text.
24. Milici L. Dan (1), conf. dr. ing.,
Erhan Mihai (2), prof. ing.,
(1)Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava,
(2)Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava,
dam[at]eed.usv.ro
Section: D
Title of paper: Analiza şi dezvoltarea curriculară din România pentru studiul ştiinţelor la intersecţie cu programe europene similare

Abstract: Este cunoscută orientarea curriculei şcolare din învăţământul preuniversitar românesc spre teorie şi caracterul fundamental al pregătirii furnizate. Nu este un lucru totdeanua rău acesta dar tânărul absolvent se vede nevoit să apeleze la aptitudinile sale de adaptare în momentul în care se angajează. Cu siguranţă, cunoştinţele teoretice îl ajută mult dar ar trebui să ne gândim ce face un tânăr la care capacitatea de adaptare la chestiuni practice este redusă şi care nu are dezvoltate din şcoală deprinderi practice specifice meseriei. Pentru a evalua eficienţa curriculei pentru studiul ştiinţei comparativ cu alte programe: Intel Design & Discovery, Sucprim, Hand of science, NexusT, s-au efectuat la Suceava teste pe grupuri pilot de elevi rezultând pentru fiecare program avantajele şi dezavantajele care conduc la concluzii privind modul de adaptare la specificul şi psihologia elevului din România, rezultând şi metode de atragere a tinerilor spre continuarea studiilor în domeniul ştiinţific şi tehnic.
25. Dudulean Cristian (1), drd. ing.,
Starețu Ionel (2), prof. univ. ing.,
(1)Grup Scolar Industrial Rasnov,
(2)Universitatea "Transilvania" din Brasov,
duduleanc[at]yahoo.com
Section: A
Title of paper: Soluţii tehnice moderne de integrare a laboratoarelor tehnologice în curriculum-ul disciplinelor tehnice specifice domeniului mecanic: post pilot de realitate virtuală

Abstract: Necesitatea formǎrii profesionale pe bazǎ de abilitǎţi cheie formulate în Standarde de Pregǎtire Profesionalǎ, presupune parcurgerea unui curriculum ȋn care cultura de specialitate cuprinde o serie de discipline tehnice stucturate ȋn formǎ modularǎ ale căror conținuturi vizeazǎ pe lȃngǎ aspecte teoretice și aspecte practice, incluse în lucrǎri de laborator tehnologic și în lucrǎri de instruire practicǎ. Desfășurarea instruirii pe baza unor strategii moderne, centrate pe elev, presupune existența unor laboratoare cu o dotare corespunzǎtoare, condiție dificilǎ astǎzi pentru multe unitǎți de învǎțǎmȃnt. Soluția propusǎ în articolul de fațǎ are în vedere realizarea unui laborator tehnologic bazat pe tehnici de realitate virtualǎ, cu prezentarea concreta a echipamentelor şi tehnologiilor necesare.
26. Coman Alexandru (1), elev,
Gherasim Daniel (2), elev,
Vlad Giorgie Daniel (1), profesor,
(1)Colegiul National "Stefan cel Mare" Suceava,
(2)Colegiul National de Informatica "Spiru Haret" Suceava,
geodalv[at]yahoo.com | ghrsmdaniel[at]gmail.com
Section: C
Title of paper: Lectii virtuale

Abstract: Se prezinta un Soft educaţional ce vine în sprijinul elevilor, dar şi al profesorilor. Aplicaţia a luat naştere din dorinţa autorilor de a crea un soft educaţional foarte util şi foarte uşor de folosit. Pe lângă uşurinţa în editare şi utilizare, aplicaţia are un mod de prezentare a lecţiilor foarte elegant, care atrage elevul şi îl captivează. Aplicaţia doreşte să transforme atât procesul de asimilare a unei informaţii noi pentru elev, cât şi verificarea nivelului de pregătire al elevului de către profesor. Pe lângă modul plăcut de învăţare elevul poate opta pentru o evaluare pe diferite nivele de dificultate, ce oferă o situaţie clară asupra materialului asimilat de elev în urma parcurgerii lecţiilor. Toate informaţiile, rezultatele sunt salvate într-o bază de date după prelucrările aferente. Aceste date pot fi vizualizate de profesori iar pe baza lor aceştia pot să delibereze în ceea ce priveşte notarea elevului. Pentru ca softul să poată fi folosit cu usurinţă chiar şi de persoane ce sunt la început în desluşirea tainelor computerului, acesta deţine o interfaţa uşor de folosit şi explicită. Acest lucru îi oferă utilizatorului un avantajul de a folosi intuitiv aplicaţia, fără a avea nevoie de o instruire specială.
27. Coman Alexandru (1), elev,
Gherasim Daniel (2), elev,
Cazaciuc Lucian (2), elev,
Vlad Giorgie Daniel (1), profesor,
(1)Colegiul National "Stefan cel Mare" Suceava,
(2)Colegiul National de Informatica "Spiru Haret" Suceava,
geodalv[at]yahoo.com | ghrsmdaniel[at]gmail.com
Section: C
Title of paper: Lectia virtuala "Imperiul Bizantin"

Abstract: Se prezinta într-un mod interactiv principalele secvenţe din istoria de 1000 de ani a Imperiului Bizantin. Au fost alese 8 secvenţe importante pe care le oferim elevului într-un mod plăcut de învăţare prin lucru cu harta, exerciţii, scheme interactive şi un amplu studiu de caz al căderii Constantinopolului. Fiecare capitol este structurat in asa fel incat prin interactivitatea elev-soft sa captam atentia elevului. Pentru ca elevul să fie captivat de subiect, iar multitudinea de informaţii să nu-l indeparteze de la subiect sau să-l plictisească, întregul material este structurat, asfel încât elevul să poată parcurge lecţiile în două moduri: de sinteza, citind doar informaţiile cheie, şi urmarind simulările şi schemele puse la dispoziţie; sau prin detalii de informatii. Pentru invăţarea intensă a continutului elevul are la dispozitie posibilitatea de a citi mai multe informaţii despre respectivul subiect. Cele opt fragmente din istoria Imperiului Bizantin alese sunt: „Construirea Imperiului Roman de Rãsãrit”, „Domnia lui Iustinian”, „Imperiul Grec Medieval”, „Civilizaţia clasicã bizantinã”, „Declinul Impreriului Bizantin”, „Cãderea Constantinopolului” , „Cultura şi arta bizantinã” şi “Moştenirea şi imporntanţa Imperiului Bizantin”. Imperiul Roman de Răsărit sau Imperiul Bizantin sunt termeni folositi, în mod convenţional, pentru a numi Imperiul Roman din Evul Mediu având capitala la Constantinopol. Nu există un consens în ceea ce priveşte data de început a perioadei bizantine. Unii o plasează în timpul domniei lui Diocleţian (284-305), datorită reformelor administrative pe care acesta le-a introdus, împărţind imperiul în pars Orientis şi pars Occidentis. Alţii plasează evenimentul în timpul domniei lui Teodosiu I (379-395) şi a victoriei creştinismului împotriva păgânismului, sau, după moartea sa din 395, în momentul divizării Imperiului în jumătăţile de vest şi de est. Alţii plasează această dată mai târziu, în 476, când ultimul împărat vestic, Romulus Augustus, a fost forţat să abdice, astfel lăsându-l pe împăratul din estul elenizat ca singur împărat roman. În orice caz, schimbarea a fost graduală şi, până în 330, când împăratul Constantin I şi-a inaugurat noua capitală, procesul de elenizare şi creştinare erau deja în curs. Elevul va studia modificările suferite de imperiu în decursul timpului citind textele prezentate şi observând impactul acestora pe o hartă dată. De asemenea, elevul este pus la sfârşitul fiecărei secvenţe de învăţare să-şi autoevalueze cunoştinţele dobândite în acea secvenţă prin exerciţii cât mai atractive.
28. Kazlacheva Zlatina (1),
Pavlova Magdalena (2),
(1)Trakia University, Technical College of Yambol, Bulgaria
(2)Technical University of Sofia, College of Sliven, Bulgaria
zkazlacheva[at]tk.uni-sz.bg, z_kazlacheva[at]abv.bg
magi_pavlova[at]abv.bg
Section: C
Title of paper: Using of Graphic Software in the Education in Colour Knowledge

Abstract: The paper presents the use of the graphic software in the education in colour knowledge for Fashion Design students. The colour knowledge is very important subject for education in specialty of Fashion Design and Clothing Technology. By this reason the graphic software is very important and useful for this subject. With use of this kinds of software can be given the colour parameter exactly and can facilitate students in the training design of new model variants. Except the accuracy of colour parameters, the graphic software gives possibility for valuation of the influence of the colours over the clothing form, their silhouette and inside lines.
29. Georgieva Nely (1), Asist. Prof.
Georgieva Nely (1), Assoc. Prof.
Kazlacheva Zlatina (2), Assoc. Prof.
(1)Technical University of Sofia, College of Sliven, Bulgaria
(2)Trakia University, Technical College of Yambol, Bulgaria
zkazlacheva[at]tk.uni-sz.bg, z_kazlacheva[at]abv.bg
Section: B
Title of paper: Usage of E-technologies for Common Technical Education in Professional Bachelor Degree Programs

Abstract: : The usage of new modern e-technologies in design and technical companies exacts new modes in the education of technical specialties students in Professional Bachelor degree. The main factor for successful professional realization of students is good recognition and work with different software. This aspect in education reflects in learning course and programs and exact right choice of suitable software for education, which have to reply by practical purposes of the Professional Bachelor degree and the type of software in companies, which are partners of the educational institutions and future employers. The paper presents analysis of different type software, suitable for common technical education in Professional Bachelor degree programs.
30. Luca Nicolae, profesor dr.,
Responsabil ID
Universitatea Tehnica din Moldova
nluca7[at]gmail.com
Section: D
Title of paper: Promovarea competentelor antreprenoriale prin Instruirea la Distanta

Abstract: In this article we offer solutions for the SMEs sector in the post-crisis period, focusing on entrepreneurial culture development through educational tools. Except for the national and European programs for SMEs development (see Summits’ Programs for launching the Eastern Partnership), the society needs skills and abilities in business management. In order to satisfy this crucial need we must create distance courses for potential businessmen, which would allow them to simultaneously learn and activate in the field.
31. Marin Dorina, invatator coordonator
Elevii claselor a II-a si a IV-a,
Scoala "Dimitrie Anghel" Cornesti-Miroslav, Iasi
domar68[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Anim’all - un proiect eTwinning pentru învăţământul primar

Abstract: Lucrarea prezintă o scurtă descriere a activităţilor desfăşurate de copii, în cadrul unui proiect eTwinning pentru ciclul primar. Produsele proiectului: CD-ul cu filme, prezentarea în Power Point şi dicţionarul în 6 limbi, afişul, fluturaşii, diplome. Acestea pot constitui exemple de bună practică şi resurse motivaţionale pentru activităţi similare.
32. Fat Silvia (1), asist. drd,
Labar Adrian Vicentiu (2), asist. drd,
(1)Universitatea Bucuresti, DPPD.,
(2)Universitatea "Al. I. Cuza" Iasi, DPPD
silviafat[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: Eficienta utilizarii noilor tehnologii in educatie

Abstract: Date find multiplele tendinţe inovatoare în sistemul educativ românesc, dezvoltarea competenţelor de utilizare TIC devine o condiţie preliminară necesară. Lucrarea de faţă prezintă rezultatele unui studiu evaluativ realizat asupra unui număr de 136 profesori din învăţământul preuniversitar, având ca subiect eficienţa utilizării TIC în procesul educativ. Acest studiu a fost realizat de Centrul pentru Inovare în Educaţie (TEHNE Romania), pentru compania Intel. Cercetarea şi-a propus:relevarea opiniei cadrelor didactice referitoare la integrarea tehnologiei în activitatea didactică asociată cu evaluarea experienţelor concrete de la clasă. surprinderea impactului utilizării TIC asupra agenţilor actului educativ, la nivelul integrat al comportamentelor socio-cognitive, evidenţierea aspectelor esenţiale legate de utilizarea TIC în şcoală: existenţa infrastructurii, frecvenţa şi natura utilizării computerelor, dificultăţile legate de toate aceste aspecte etc.
33. Railean Elena, lect. drd,
Universitatea de Stat Moldova, Chisinau
Centrul de Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie
raileanu[at]usm.md
Section: A
Title of paper: Crearea schemelor cognitive asociate

Abstract: În lucrare este descrisă tehnologia de creare a schemelor cognitive asociate prin intermediul software-ului educaţional.
34. Manea Vlad (1), student,
Cerchez Emanuela (2), profesor,
Serban Marinel (2), profesor,
(1) Facultatea de Informatica Iasi
(2) Liceul de Informatica "Gr. Moisil" Iasi
emanuela.cerchez[at]gmail.com
Section: D
Title of paper: Arhiva educaţională .campion

Abstract: Arhiva educaţională .campion este un ansamblu de resurse educaţionale pentru pregătirea de performanţă în Informatică, destinat profesorilor şi elevilor care doresc ca procesul să se desfăşoare simplu şi eficient. Nivelul de dificultate variat, diversitatea temelor vizate, precum şi feed-back-ul disponibil conferă Arhivei Educaţionale .campion potenţialul unui instrument eficient şi pentru desfăşurarea activităţii de zi cu zi, la clasă, a elevilor şi profesorilor. Programul de pregătire .campion a ajutat noi şi noi generaţii de elevi să obţină rezultate importante la olimpiadele naţionale şi internaţionale. Unii dintre aceştia au devenit apoi propunători de probleme, continuând cu succes demersul de cealaltă parte a baricadei.
[Liceul de Informatica "Grigore Moisil" Iasi, prof. Emanuela Cerchez - www.liis.ro/~ema]
35. Dumitru Alina, profesor,
Suciu Nicoleta, profesor,
Grup Şcolar Industrial "Ion Bănescu" Mangalia
alina_72ro[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Dezvoltarea creativităţii prin design vestimentar

Abstract: Dezvoltarea creativităţii prin stimularea simţului estetic reprezintă una din competenţele secolului XXI necesare formării continue. Lucrarea prezintă un soft educaţional ce descrie lecţii interactive din cadrul modulului "Costume şi stiluri vestimentare" studiat în liceele tehnologice, cu calificarea tehnician designer vestimentar. Materialul poate fi parcurs independent de elevi, profesori şi părinţi în funcţie de obiectivele urmărite. Suportul vizual susţine prezentarea teoretică a principalelor aspecte legate de evoluţia modei şi caracteristicile stilurilor vestimentare, fiind utilizate metode didactice interactive.
36. Ghinita Elena, elev,
Bacila Emilian, elev,
Sporea-Iacob Florina, prof. indrumator stiintific,
Iordaiche Cristina , prof. coordonator,
Rosu Ovidiu, prof. coordonator,
Liceul "Grigore Moisil" Timişoara
cristina_iordaiche@[at]yahoo.com
Section: C, Expozitie
Title of paper: PROPRIETĂŢI PERIODICE ALE ELEMENTELOR CHIMICE

Abstract: Lucrarea este un soft educaţional ce cuprinde lecţii de chimie din programa clasei a IX-a de liceu. Lucrarea abordează capitolul "PROPRIETĂŢI PERIODICE ALE ELEMENTELOR CHIMICE" ce este structurat în 7 lecţii. Fiecare lecţie prezintă noţiunile teoretice însoţite de experimente practice interactive realizate in laboratorul virtual. Feedback-ul fiecărei lecţii, precum şi al cunoştintelor dobândite la sfârşitul capitolului este asigurat prin teste de evaluare.
37. Temian Vlad, elev,
Ignea Alina, elev,
Bucur Rau, elev,
Iordaiche Cristina , prof. coordonator,
Rosu Ovidiu, prof. coordonator,
Liceul "Grigore Moisil" Timişoara
cristina_iordaiche@[at]yahoo.com
Section: C, Expozitie
Title of paper: Aplicatia Premius

Abstract: Aplicatia Premius gestionează la nivel de unitate de învăţământ sau inspectorat şcolar, premiile elevilor obţinute la diferite concursuri şi competiţii scolare. În funcţie de diverse criterii de clasificare: materie, nivel de competiţie, tip de distincţie, nivel de studiu, rezultatele elevilor pot fi uşor identificate, clasificate şi centralizate. O altă facilitate oferită de Premius constă în consultarea unui calendar competiţional în care sunt reunite toate concursurile şcolare avizate de MECI din anul şcolar curent. Cu ajutorul acestui calendar, organizatorul oricărui concurs poate face o alegere optimă a perioadei de desfăşurare a competiţiilor pe care doreşte să le organizeze astfel încât, suprapunerea cu alte concursuri să fie pe cât posibil evitată. Consultarea calendarului concursurilor şcolare va permite de asemenea oricarui elev, premiant sau nu, să aiba o vedere de ansamblu, asupra competiţiilor la care ar dori să participe ţinând cont de faptul că nu poate fi perezent simultan la două sau mai multe concursuri în acelaşi timp.
38. Muntean Doina, profesor dr.,
Grup Şcolar Economic "Gheorghe Dragoş" Satu Mare
d_muntean_ro[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: Cunoaşterea în ecuaţia noii economii

Abstract: Zilnic observăm ritmul accelerat al schimbării atingând toate aspectele existenţei umane. În asemenea împrejurări specifice erei multimedia educaţia este unul din lucrurile ce-i defineşte pe oameni. Lumea de astăzi fiind foarte diversă, s-a conturat conceptul de Nouă economie, ca realitate a începutului mileniului trei. Lucrarea se adresează în special celor ce sunt pasionaţi de studiul Ştiinţelor economice, în special pasionaţilor de inovaţie în ceea ce priveşte Noua economie.
39. Radu Steluţa, sef lucrari dr.,
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Iaşi
Pîrvulescu Luminiţa, sef lucrari dr.,
Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara
r_stela_222[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Cercetări privind fucţionarea firmelor de exerciţiu pentru studenţi şi implicaţiile ei asupra competenţelor absolvenţilor de învăţământ superior

Abstract: Lucrarea de faţă îşi propune să studieze modalităţile de înfiinţare şi de funcţionare a firmelor de exerciţiu pentru studenţi, fie ca firme virtuale , fie ca firme ataşate firmelor mame, care sunt firme reale. Funcţionarea firmelor de exerciţiu pentru studenţi are ca scop formarea competenţelor specifice calificării fiecărei categorii de absolvenţi. În Europa Firmele de exerciţiu reprezintă metode de predare fiind orientate spre modele ale companiilor care urmăresc pregătirea absolvenţilor în afacerile reale, aceasta făcându-se într-un mod transparent. Astfel, secretul muncii în echipă, a flexibilităţii, a abilităţii de a lua decizii şi de evitare a stresului, competenţa în rezolvarea conflictelor sunt promovate în afaceri simulate cu parteneri reali sau virtuali. Conceptul de firmă de exerciţiu este promovat în proiectele din Austria, Bulgaria, Albania, Croaţia, Macedonia, Muntenegru, Bosnia-Hertegovina, care formează programul ECO-NET.
40. Borodescu Ciprian, Project Manager,
SC Neokinetics Software SRL
cborodescu[at]@neokinetics.ro
Section: A
Title of paper: E-learn.ro - Comunitatea ce incurajeaza schimbul de experienta intre utilizatori

Abstract: E-learn.ro este o comunitate ce incurajeaza schimbul de experienta intre utilizatori, facilitand astfel procesul de invatare si asimilarea de noi cunostiinte. Fie ca sunt incepatori sau avansati, aici este locul unde utilizatorii vor avea acces la o gama foarte diversa si completa de tutoriale: GRAFICA 2D, WEB DESIGN, WEB DEVELOPMENT, DEVELOPMENT, BAZE DE DATE, MEDIA, APLICATII BUSINESS, APLICATII DEDICATE, SISTEME DE OPERARE, DIVERSE. Interconectivitatea reprezinta unul din punctele forte ale noului E-learn.ro deoarece ofera posibilitatea utilizatorilor de a cunoaste si interactiona cu persoane competente, - edita profilul online, domeniile de interes si experienta, - de a contribui cu tutoriale si resurse, - de a obtine un statut in comunitatea E-learn.ro conform experientei si activitatii in site.
[ Neokinetics Software - www.neokinetics.ro]
41. Ana Gherghina, invatator gr I,
Scoala Nr. 6 Oltenita
getaana1[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Platformele educationale virtuale - mijloace moderne de aplicare a tehnologiilor de predare-învăţare-evaluare

Abstract: Folosirea platformelor educationale si implicarea elevilor in proiecte de colaborare on-line oferă oportunitatea de a face inovaţii în actul educaţional, aduce ceva în plus orelor de curs şi, astfel ii motiveaza pe elevi mult mai bine să se implice în activităţi de învăţare. Implicarea într-un astfel de proiect asigură elevilor o motivare superioară în învăţarea şi practicarea deprinderilor complexe de comunicare. Lucrarea prezinta activitatea instructiv - educativa desfasurata cu elevii cls. a IV-a, Sc. Nr 6 Oltenita, intr-o clasa virtuala creata pe platforma educationala www.thinkquest.org. De asemenea se prezinta si proiectele educationale online pe care le-am coordonat. Proiectele gazduite pe site-ul www.proiecteonline.org (pe care il administrez) au fost selectionate in cadrul concursului international "eLearning awards" in topul celor mai bune 100 proiecte educationale din Europa in anii 2006, 2007 si 2008.
42. Anghel Traian (1), student,
Florea Delilah (2), profesor,
Florea Adrian (1), conf. dr. ing.,
(1) Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
(2) Colegiul Național "S. von Brukenthal", Sibiu
traian_gk[at]yahoo.com
Section: B
Title of paper: Encouraging student’s learning potential with Testing Assistant

Abstract: Keeping students satisfied is a tough job that needs constant improvement in the teaching/testing process. This is why course planning and student evaluation are key components of a successful didactic activity, but they are also time-consuming, especially during a professor’s free time. Nowadays, as the European Parliament and Council recommends, the role of teachers is to inculcate the lifelong learning concept in the formal teachings of students. For this purpose, it became established to develop a professor’s required competences in order to integrate digital technology in the didactical process, encouraging in this way the student’s learning potential. In this paper we present „Testing Assistant”, an educational software tool which integrates student and course management as well as a complete testing system with automated feedback.
43. Savin Irina-Isabella, prof. ing. dr.,
Colegiul Tehnic "Ioan C. Ştefănescu" Iaşi
savinisabella[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Trecut şi viitor în educaţia elevilor

Abstract: Operaţia de finisare chimică a textilelor reprezintă o întrepătrundere a noţiunilor de fizică, chimie, utilizarea tehnologiilor IT, precum şi o bună cunoaştere a materiilor prime utilizate, pentru realizarea materialelor care vor fi prelucrate ulterior. Aceste noţiuni dezvoltă interesul elevilor pentru aplicaţiile tehnice, creativitatea şi capacitatea lor de a analiza în viaţa de zi cu zi, produse textile de calitate. Ţinând cont că elevii deţin cunoştinţele teoretice din lecţiile AeL de fizică, şi chimie, precum şi cunoştinţe de operare cu mijloace IT, aplicaţia propusă oferă elevilor posibilitatea de a realiza studii de caz şi observaţii atât reale, cât şi virtuale, prin combinarea acestor elemente. Competenţele dobândite de către elevi prin aceste studii sunt rezultatele aplicării noilor strategii moderne didactice.
44. Lupsa Adrian, elev,
Zaharia Radu, elev,
Manta Sorin Eduard, elev,
Peteu Natasa, profesor,
Tanu Carmen Fella, profesor,
Liceul Teoretic "Nicolae Balcescu", Medgidia
natasapeteu[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Energia hidraulica - energie regenerabila

Abstract: Energia hidraulică – energie regenerabilă este o problemă globală şi fundamentală a omenirii, este prezentă în toate aspectele specifice ale procesului de dezvoltare: agricultură, alimentaţie, transporturi, industrie etc. Proiectul are ca scop informarea elevilor despre sursele regenerabile de energie pentru ca aceştia să poată opta în viitor pentru dezvoltarea acestora. Alături de un site cu informaţii există şi o prezentare PowerPoint ce poate fi folosită de orice profesor, indiferent dacă este de fizică sau geografie, de istorie sau biologie.
45. Tirban Ionut Paul (1), student,
Junea Alexandru (2), elev,
Buran Claudia (2), prof. coord.,
Mihalea Cristina (2), profesor,
Hora Florentina (2) , profesor,
(1) Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
(2) Colegiul Naţional "Samuil Vulcan" Beiuş
claudiaburan[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: Interactive English

Abstract: Softul educational "Interactive English" se adresează elevilor din învăţământul gimnazial, în special celor din clasa a VI-a. Lecţiile sunt structurate în patru părţi: Reading, Grammar, Vocabulary şi Listening. Prezentarea se face într-o manieră atractivă, prin jocuri de tip puzzle, ghiceşte cuvântul, găseşte traducerea etc.
46. Săvuţa Irina (1), prof. coord.,
Petrescu Dan (2), student,
Craciun Maria (3), elev,
Dancescu Emilian (4), student,
(1) Colegiul Naţional "ALEXANDRU IOAN CUZA" Ploieşti
(2) Universitatea "Petrol - Gaze" din Ploiesti
(3) Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" Ploieşti
(4) Universitatea "POLITEHNICA" din Bucuresti
dan89_eu[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: Portal "Creare Lecţii Interactive"

Abstract: "Sunt aproximativ 20 ani de când computerul a pătruns în învăţământ. Dacă la început el era gândit ca un instrument de lucru pentru aşa-numitele laboratoare de informatică, unde aveau acces elevii care se pregăteau în acest domeniu, ultimii ani au adus o adevărată revoluţie conceptuală în educaţie, computerul devenind un mediu pentru învăţare în general, pentru toate disciplinele din programă" şi un instrument necesar oricărui profesor ce doreşte să supravieţuiască şi să progreseze în ce ceea ce este şi ceea ce va fi societatea cunoaşterii. Produsul pe care îl propunem este dedicat profesorului şi are ca scop uşurarea proiectării şi creării unei lecţii, lecţie în care actorul principal este elevul. Rolul profesorului în cazul de faţă este acela de scenarist şi regizor, căruia softul nostru, Portal "Creare Lecţii Interactive", îi oferă mijloacele necesare pentru a realiza ceea ce şi-a propus, o lecţie dinamică, atractivă şi evident, interactivă.
47. Panait Bogdan, elev,
Pietrusel Andrei, elev,
Ghergu Cezar, prof. coord.,
Liceul Teoretic "Neagoe Basarab" Oltenita
bogdan_blackthunder[at]yahoo.com
czghergu[at]yahoo.fr
Section: C
Title of paper: Studiul curentului alternativ utilizand aplicatii Flash

Abstract: Lucrarea îşi propune realizarea de studii virtuale de fizică, ce permit modelarea matematică a fenomenelor la nivelul stabilit de profesor. Aplicaţia este creata sub forma unei pagini Web, elevii putând accesa oricand informatiile pentru realizarea temei propuse. Teoria experimentală cuprinsă în cadrul acestui site este utilizată în aprofundarea temelor prezente în programa şcolară de liceu. Prin remodelarea teoriei se pot găsi şi alte forme de utilizare a situaţiilor experimentale abordate, fără a fi necesară o modificare a acestuia. Pagina Web prezentata permite si publicarea acesteia pe Internet, constituind astfel o resursa disponibila oricand elevilor pasionati de studiul fizicii.
48. Vaju George, profesor,
Grup Scolar "Grigore Moisil" Bistrita
vaju.george[at]gmail.com
Section: D
Title of paper: Portofoliul in format electronic

Abstract: Lucrarea prezinta modul de folosire a postei electronice in activitatea de formare a portofoliului elevului. Este prezentat modul de construire a adreselor si modul de utilizare in anii scolari 2007/2008 si 2008/2009.
49. Holeleu Alexandra masterant,
Lascu Oana, masterant,
Popescu Radu, masterant,
Universitatea "Babes Bolyai" Cluj-Napoca
popescuradhoo[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: Platforma educaţională PhunPhysics

Abstract: PhunPhysics este o platformă educaţională creată pentru a facilita predarea şi învăţarea disciplinei Fizică în cadrul ciclului liceal. Ea beneficiază de o serie de functionalitaţi menite să îndeplinească o mulţime de funcţii absolut necesare pentru domeniul e-learning-ului, printre care cea de catalog virtual, modul ajutător de predare, verificare online şi realizare de experimente. Prin intermediul unui serviciu de SMS Gatway, platforma PhunPhysics beneficiază de doua noi functionalităţi (neintalnite pena acum in cadrul platformelor educationale). Una dintre ele este trimiterea datelor de autentificare către utilizator prin intermediul SMS-ului şi trimiterea notelor dobândite în urma realizării unui test online către telefonul mobil al unui părinte, la doar câteva secunde după terminarea testului, astfel elevii nu vor mai putea ascunde notele primite. PhunPhysics beneficiază de o interfaţă user-friendly, genearată cu ajutorul tehnologiilor Flash şi AJAX. Ţinem să precizăm că platforma PhunPhysics este în curs de dezvoltare.
50. Budisteanu Ionut Alexandru elev,
Mlisan Mirela, prof. indrumator,
Colegiul National "Mircea cel Batran" Rm. Valcea
ionutbudisteanu[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: LearnGraphs and Tree

Abstract: LearnGraphs – Este o aplicatie educationala pentru editarea, vizalizarea grafurilor si arbori, studierea diferitilor algoritmi. Proiectul este alcatuit din 3 aplicati. "LearnGraphs - Grafuri Orientate", "LearnGraphs - Grafuri Neorientate" si "LearnGraphs - Tree". Aceasta versiune este orientata spre editarea grafurilor. Totusi programul este realizat modular, permitand introducerea de algoritmi pentru: studiul grafurilor, arborilor, diverse parcurgeri, descompunere in componente conexe, graf bipartit, arbore minimal, sortare topologica, etc. Software-ul vine in sprijinul elevilor, pentru aprofundarea materiei de grafuri si arbori, facand mai placuta intelegerea materiei. In afara de editarea grafurilor, si constructia lor, soft-ul mai permite, lectii interactive, cu notiunile implementate. La sfarsitul lectiei, poate avea loc si o evaluare, pentru cunostintele acumulate. Mai multe screenshoturi la adresa: http://86.126.122.153/imagini/Proiecte/LearnGraphs/; Link de download: http://86.126.122.153/download/Proiecte/Grafus/LearnGraphs3.0.rar ; Link film demonstrativ: http://86.126.122.153/download/Proiecte/Grafus/film3.0.rar ; Documentatie software: http://86.126.122.153/doc/Grafus2.doc.
51. Dragomir Luminiţa (1) prof.,
Grecu Gabriela (2), prof. ,
Grecu Iulia Alexandra (3) elev,
(1) Colegiul Naţional "Costache Negri" Galaţi
(2) Colegiul Economic "Virgil Madgearu" Galaţi
(3) Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" Galaţi
gabriela.grecu[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: E-Learning pentru polinoame

Abstract: În această lucrare este prezentat un soft educaţional pentru disciplina matematică - algebră, clasa a XII-a, profil M2. Softul descris conţine fişe de lucru şi teste pentru tema "Polinoame", fiind un material didactic auxiliar util atât profesorilor, cât şi elevilor. Fişele de lucru, însoţite de rezolvări complete, sunt perezentate pe diferite nivele de dificultate, iar testele propuse spre rezolvare au ataşate soluţii şi bareme de corectare şi notare. Deoarece metodele de e-learning oferă opţiuni numeroase pentru stocarea, transferul şi multiplicarea informaţiilor, considerăm că softul propus realizează o abordare bazată pe descompunere, motivare în învăţare şi prezentare atractivă a temei.
52. Gall V. Mihaela prof.,
Colegiul tehnic "Ioan C Stefanescu "Iasi
mika_ilas[at]yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Utilizarea mijloacelor moderne in comunicare

Abstract: Comunicarea constituie o necesitate şi o activitate socială. Ea realizează punţi de legătură între diferite părţi ale sistemelor, precum şi legături între sisteme diferite. Cu ajutorul procesului de comunicare societatea reuşeşte să-şi menţină echilibrul între consens şi non-consens, factor care generează energie, creaţie şi dezvoltare. Promovăm în cariera pedagogică o comunicare autentică, sinceră, bazată pe respect reciproc, ascultare, dragoste şi nu în ultimul rînd - bun simţ. Comunicarea este factorul decisiv în procesul instructiv-educativ, ea fiind şi o vădită necesitate vitală. Îi îndemnăm pe elevi să fie calzi şi sinceri în comunicare, aceasta fiind o punte dintre individ şi societate Colegiul tehnic "Ioan C. Ştefănescu" Iaşi urmăreşte atât în activităţile curriculare cât şi extrecurriculare să: - realizeze produse-program care să permită participarea indivduală a cât mai multor tineri la îmbogăţirea cunoştinţelor; - prin utilizarea noilor tehnologii de comunicare profesorii să-şi lărgească sfera de cunoaştere, precum şi metodele, pe care să le pună în practica educării elevilor; - încurajarea metodelor de predare tradiţionale şi în acelaşi timp introducerea şi dezvoltarea noilor tehnologii, precum şi a programelor de informatică; - realizarea unui proces de instruire bazat pe elemente multimedia şi mijloace interactive care să conducă la o comunicare profesor-elev cât mai eficientă Expozitia prezinta o serie de lucrari - produse multimedia - realizate de profesorii şi elevii şcolii - care demonstrează ca acest colegiu este cu adevarat o şcoala europeană a viitorului.
53. Voinea Dolores Liana prof.,
Colegiul tehnic "Ioan C Stefanescu" Iasi
dola_lala[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Simularea didactică, metodă eficientă în procesul de predare –invatare

Abstract: Schimbarea de paradigmă a învăţării şi anume trecerea de la achiziţii de cunoştinţe la dezvoltarea de competenţe, valori şi atitudini impune focalizarea instruirii pe activităţi dominante de participare activă şi voluntară a elevilor după nevoile, interesele şi profilurile lor de învăţare. Diferenţierea instruirii şi contextualizarea acesteia are un suport deosebit de util în utilizarea calculatorului la clasă.
54. Romanescu Victor drd.,
Universitatea "Al.I.Cuza" Iaşi
v_romanescu[at]yahoo.com
Section: A
Title of paper: Laborator mobil de învăţare pentru activităţi tutoriale interactive

Abstract: Pe baza unui model original de design instrucţional e-learning, admis de supoziţii noi, precum cibermedia şi educaţia emergentă, se propune un dispozitiv de formare integrativă faţă de noi provocări ale tehnologiei (wireless Internet, mobile learning). În 10 activităţi de învăţare tipice, diferite ca structură, funcţionalitate şi finalitate, susţinute de principii, cadru de proiectare curriculară şi sugestii metodologice, se probează oportunitatea educaţională a e-learning-ului mobil. Din preocuparea de eficientizare a raportului cost-beneficii pe de o parte şi de repoziţionare a e-learning-ului în spectrul serviciilor de formare (public/privat, copil/adult, profesionalizare/re-profesionalizare) pe de altă parte, tindem către un dispozitiv social educaţional flexibil şi adaptativ faţă de aşteptările, preferinţele şi resursele beneficiarilor formării.
55. Matei Paulina prof.,
Scoala Generala "Tudor Vladimirescu" Targoviste, Dambovita
mateipaulina[at]gmail.com
Section: C
Title of paper: Software de evaluare "Teste computerizate pentru educatie tehnologica"

Abstract: Soft-ul de evaluare "Teste computerizate pentru educație tehnologică" cuprinde teste ce pot fi folosite pentru evaluarea tuturor conținuturilor din programa actuală de educație tehnologică, utilizând cele trei strategii de evaluare: inițială, dinamică și finală. Toate testele soft-ului de evaluare sunt elaborate cu instrumentul software- pachetul Hot Potatoes, a cărei platformă permite atât generarea propriu-zisă a exercițiilor, cât și configurarea acestora sub forma unor pagini Web, foarte ușor de accesat cu ajutorul unui browser. Un test cuprinde mai multe subiecte, fiecare folosind un tip de itemi, elaborate cu ajutorul programele: JQuiz, JCross, JMix, JMatch, JCloze. Cu programul The Masher am grupat seturile de exerciții sub o denumire generică, cu hiperlegături pentru navigare şi o pagină de index. Apoi, paginile index le-am legat între ele, realizând un material compact, structurat pe clase, module studiate și ținând cont de timpii de evaluare. Soft-ul poate fi utilizat atât la clasă cât şi acasă de către elev pentru a se autoevalua şi pregăti pentru şcoală şi concursuri şcolare. Lucrarea poate fi folosită de profesori ca suport în activitatea la clasă, pentru pregătirea diferitelor testări, la lecţiile de recapitulare, la lecţiile de predare pentru realizarea feedback-ului, dar şi pentru antrenarea elevilor în vederea participării la olimpiadele şcolare. Acest soft de evaluare are caracter de noutate şi este unic în domeniu. Un alt avantaj al acestui soft este acela că testele pot fi importate în AeL (platformă integrată de instruire asistată de calculator), ca alternativă.
56. Serban Liliana prof. ST IntelTeach,
Niculaescu Nicolae prof. dir.,
Popescu Iulia prof. dir. adj.,
Scoala "I. Al. Bratescu - Voinesti", Targoviste
lilianaserban2004[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: Jurnalul electronic

Abstract: Societatea cunoaşterii impune o nouă paradigmă a formării profesionale specifice secolului XXI. Inovaţie, creativitate, dezvoltare de noi competenţe de comunicare, de cercetare şi de colaborare în spaţiul digital sunt parametrii decisivi ai formării profesionale. Lucrarea abordeaza modalităţi inovative de implementare a tehnologiei informaţionale în procesul de instruire, propuse de Cursul Inte®l Teach - "Instruirea în societatea cunoaşterii". Sunt prezentate astfel trei tipuri diferite de jurnale electronice, aplicate în cadrul cursului opţional „Sporturi olimpice de iarnă”, al celor de curs(limba română), sau în cadrul Simpozionului Judeţean „Manifest pentru sănătatea Pământului”, devenit deja tradiţie în Şcoala "Ioan Alexandru Brătescu – Voineşti", Târgovişte: discipline diferite, aceeaşi modalitate de comunicare.
57. Niculaescu Nicolae prof. dir.,
Scoala "I. Al. Bratescu - Voinesti", Targoviste
nicolaenicolaescu99[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: Jocuri olimpice de iarna

Abstract: Formarea abilităţilor necesare secolului XXI reprezintă o prioritate a învăţământului modern. Integrarea tehnologiei informaţionale în procesul didactic, promovarea instruirii centrate pe elev, dezvoltarea competenţelor de comunicare, cercetare şi colaborare într-un spaţiu digital, formarea abilităţilor de gândire de ordin superior sunt celel mai importante subiecte pe care cursul Intel® Teach – „Instruirea în societatea cunoaşterii” le propune. Lucrarea prezintă un model inovativ de proiectare a cursului opţional: „Sporturi olimpice de iarnă”, destinat elevilor care iubesc deoptrivă orele de educaţie fizică, tehnologia digitală şi doresc să îşi îmbogăţească orizontul cultural.
58. Băsu Mihaela drd. ing.,
Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Iasi
bsmihaela[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Lectia interactiva "Criterii de selectare a produselor alimentare"

Abstract: In cadrul lectiei interactive "Criterii de selectare a produselor alimentare" elevii vor urmari o productie video realizata cu ajutorul programului Camtasia. Dupa predarea lectiei, elevii vor efectua testul pe calculator, care reprezita softul educational propus pentru acesta lectie, si care le da elevilor posibilitatea de a se autoevalua.
59. Băsu Mihaela (1) drd. ing.,
Dan Dorin (2) conf. dr. ing.,
(1) Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Iasi
(2) Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iasi, Facultatea de Textile Pielarie si Management Industial
bsmihaela[at]yahoo.com
Section: B
Title of paper: Lectia interactiva "Materii prime si materiale textile"

Abstract: In cadrul acestei lectii interactive, dupa predarea lectiei, elevii vor completa doua teste. Acestea dau posibilitatea elevilor sa se autoevalueze, deoarece la finalul acestora le este afisat punctajul. Testele pot fi reluate, pana elevii inteleg unde au gresit si isi consolideaza cunostintele din materie.
60. Chicos Liliana Elena prof. dr.,
Colegiul Tehnic "Ioan C. Stefanescu"
lilichicos04[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Interacţiunea plasmă-câmp gravitaţional în teoria Weyl-Dirac

Abstract: În prezentul studiu vom urmari interacţiunea plasmă-câmp gravitaţional în cadrul teoriei Weyl-Dirac pe baza modelului hidrodinamic în tratarea relativistă.Va rezulta o corespondenţă directă cu teoria relativităţii de scală, ceea ce ne va permite să afirmăm că varietatea spaţiu-timp are o structură discretă.
61. Baciu Laurentiu Costin elev,
Cioroiu Adrian Nicu elev,
Davidescu Alina Maria elev,
Vasile Iuliana prof. indrumator,
Liceul Teoretic "Nicolae Balcescu" Medgidia, Constanta
vasile_iuliana1970[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: Constanţa Tower

Abstract: Poiectul vizeaza proiectarea unui turn in regiunea platformei continentale a Marii Negre, integrabil in structura administrativa si arhitecturala a orasului Constanta, cladire multifunctionala care sa contina birouri si spatii comerciale. Programele utilizate sunt : Google Sketch Up, Adobe Flash, Adobe Dreamwaver,A dobe Photoshop. Functionabilitatea proiectului a fost asigurata prin implementarea limbajelor de programare XML, Java Script, PHP si Action Script 2.0. Proiectul reprezinta o inovatie prin conceptele folosite, respectand normele de protectie a mediului, stimuland creativitatea si imaginatia printre elevi si constituind un model structural, functional si tehnologic in proiectarea didactica si un prim pas in dezvoltarea sustenabila a viitorului. Proiectul este constituit atat din informatie teoretica, cat si din contributii personale bazate pe studierea unor fenomene fizice, vizand aplicabilitatea principiilor de functionare durabila precum si utilizarea unor sisteme de colectare a energiei adaptate la mediul in care sunt inserate.
62. Stan Gabriel coord. proiect,
Ciuchi Mihaela-Liliana expert formare,
Faciu Maria-Ema expert formare,
Casa Corpului Didactic Bacau
office[at]ccdbacau.ro
Section: E
Title of paper: "Formare şi dezvoltare profesională în mediul defavorizat" PHARE 2006

Abstract: Studiile arată că în mediul rural problemele de acces la educaţie sunt cauzate de posibilităţile reduse de acces fizic, condiţiile precare de învăţare, sărăcie, precum şi costurilor relativ ridicate ale educaţiei (inclusiv educaţia de bază) pe care această comunitate nu şi le poate permite. Ponderea scăzută a personalului didactic calificat din mediul rural, în comparaţie cu mediul urban, reprezintă unul din factorii care influenţează în mod negativ accesul la educaţia de calitate în mediul rural. Articolul prezintă modul în care proiectul PHARE CES 2006 - „Formare şi dezvoltare profesională în mediul defavorizat” a reuşit să faciliteze accesul la educaţie în mediul rural, prin deplasarea activităţilor de formare de la „sediu” către cei care au reală nevoie de ele, profesori şi elevi, prin oferirea unor programe de formare continuă care permit formarea şi dezvoltarea unor abilităţi absolut necesare în societatea cunoaşterii.
63. Faciu Maria-Ema coord. proiect,
Stan Gabriel coord. st.,
Ciuchi Mihaela-Liliana coord. dis.,
Sichim Cristina expert IT,
Intuneric Ana expert IT,
Bocancea Aurelia expert IT,
Asociatia "Educatie pentru viitor" Bacau
educatie.viitor[at]gmail.com
Section: A
Title of paper: Harta virtuala a spiritualitatii bacauane

Abstract: Sintagma "tânăra generaţie este viitorul comunităţii şi a ţării" este de acum retorică, însă fără tineri nu există progres, dar nu există nici trecut, cu tot ce implică acesta: cultură, civilizaţie, istorie şi tradiţii. Insă în prezent, studiile arată că tinerii (elevii) sunt mai puţin preocupaţi de şcoală şi cultură şi mai puţin pregătiţi decât generaţia anterioară, educaţia şi cultura neconstituind o prioritate pentru ei (studiu Intuitext). Cea mai bună soluţie, acceptată şi conştientizată de toţi factorii implicaţi, este crearea unor facilităţi IT care să accesibilizeze moştenirea culturală locală şi naţională şi să o ofere tinerilor în „formatul” pe care îl „devorează” în prezent. Aceasta este motivaţia pentru care Asociaţia „EDUCAŢIE PENTRU VIITOR BACĂU” îşi propune prin proiectul „Harta virtuală a spiritualităţii băcăuane” să realizeze un instrument util pentru tineri, profesori, comunitate în general, care să ducă mai departe în timp valorile spiritualităţii băcăuane.
64. Seusan Mihaela Carmen prof. metodist,
Casa Corpului Didactic Sibiu
mcseusan[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: De la gândirea de novice la cea de expert

Abstract: Lucrara începe cu prezentarea unei modalităţi de abordare a ştiinţelor bazată pe cercetarea profesorului Carl Wieman, laureat al premiului Nobel în fizică (2001). Acest demers are ca efect dezvoltarea gândirii ştiinţifice a elevilor sau, aşa cum spune experimentatorul ideii, va asigura transformarea gândirii din stadiul de "larvă" în cel de "fluture". În final este prezentată o propune de proiect, venită din partea unor reprezentanţi ai societăţii civile, în vederea realizării idealului educaţional al şcolii româneşti, adică pentru o abordare holistă în educaţie. Cine se înscrie?
65. Mihai Aura (1) conf. dr. ing.,
Sahin Mehmet (2) PhD,
(1) Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Iasi
(2) Technical Science College of Selcuk University, Konya, Turcia
amihai[at]tex.tuiasi.ro
Section: B, EXPOZITIE
Title of paper: Centru Virtual de Instruire pentru Proiectarea Incaltamintei

Abstract: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi a iniţiat proiectul « Virtual Training Centre for Shoe Design » (Centru Virtual de Instruire pentru Proiectarea Încălţămintei), parteneri fiind Technical Science College of Selcuk University, Konya, Turcia şi Technical University of Crete, Chania, Grecia. Proiectul se derulează în perioada 2008-2009 şi este finanţat de Comunitatea Europeană prin programul Lifelong Learning. Scopul proiectului VTC-Shoe este cel de a dezvolta un centru virtual de învăţământ la distanţă în domeniul proiectării încălţămintei şi se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar de specialitate, instructorilor, maiştrilor şi tehnicienilor din firmele de încălţăminte, precum şi tuturor celor care ar dori să dezvolte o carieră în designul şi proiectarea încălţămintei. Centrul Virtual de Instruire pentru Proiectarea Încălțămintei este accesibil prin intermediul internetului la adresa www.vtcforshoedesign.com si reprezintă un mediu de instruire inovativ, care pune pe prim plan conceptul „learning by doing”. VTC-Shoe vine în întâmpinarea necesităţilor de instruire, atât în termeni de calitate cât şi în ceea ce priveşte cantitatea informaţiilor oferite. Acest centru a fost gândit să promoveze competitivitatea şi să crească şansele de angajare a celui instruit, în condiţiile impuse de industria Europeană de încălţăminte. Metodele şi tehnicile folosite în cadrul centrului sunt monitorizate şi evaluate de partenerii implicaţi în proiect. Centrul virtual VTC-Shoe are propriul său curriculum, modulele de învăţare, lecțiile si aplicațiile media fiind proiectate şi adaptate necesităţilor studentului. Fiecare lecţie conţine animaţii, filme video, suport audio, toate acestea fiind susţinute de o interfaţă grafică deosebită.
66. Păuna Nicolae (1) prof.,
Gorghiu Gabriel (2) conf. dr. ing.,
(1) Şcoala Coresi Târgovişte
(2) Universitatea Valahia din Târgovişte
ggorghiu[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Construcţii geometrice realizate cu Cabri Geometry II

Abstract: În învăţământul gimnazial, dezvoltarea capacităţilor elevilor, a competenţelor şi atitudinilor acestora bazate pe gândirea critică, logică şi creativă, se realizează în mod indubitabil în cadrul lecţiilor de Geometrie. În cele mai multe situaţii, în rezolvarea problemelor, se remarcă faptul că un desen extrem de bine realizat, duce la rezolvarea unei probleme în proporţie de 60%. În acest sens, construcţia geometrică devine un factor cheie, iar pentru realizarea acesteia se pot folosi instrumente tradiţionale (riglă, compas, echer, raportor) dar şi mijloace software dedicate. Lucrarea abordează problematica construcţiilor geometrice, pornind de la utilizarea instrumentelor tradiţionale şi propune o aplicaţie specifică de construcţie geometrică realizată cu pachetul software Cabri Geometry II, care permite crearea figurilor geometrice plane în spaţiul virtual şi explorarea dinamică a acestora.
[Innovative Maths Tools, Cabri Geometry II - http://www.cabri.com/ ]
67. Luchian Ana-Maria elev,
Aidoiu Florina elev,
Lupu Daniel elev,
Ene Madalin elev,
Garabet Mihaela prof. coord.,
Liceul Teoretic "Grigore Moisil", Bucuresti
mihaela.garabet[at]gmail.com
Section: D
Title of paper: Proiect de utilizare a tehnologiei verzi pentru o dezvoltare durabila

Abstract: Proiectul de utilizare a tehnologiei verzi pentru o dezvoltare durabilă concretizează iniţiativa elevilor din clasa a 11-a de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Bucuresti, de a construi şi dirija(uneori de la distanţă), dispozitive şi locuinţe care consumă energie verde. După un studiu de laborator al panourilor fotovoltaice de putere mică, am încercat să integrăm acest tip de dispozitive verzi în câteva machete(casă, lift, automobil electric)ce fac parte dintr-un oraş cu emisii reduse de gaze de seră. Toate aceste jucării solare pot fi vizualizate şi prin intermediul site-ului web creat în portalul liceului, la adresa http://portal.moisil.ro/tehnologiiverzi/default.aspx username: vizitator, parola: vizitator. Noi sperăm că, la scară adecvată, ele ar putea reprezenta soluţii viabile în lupta pentru încetinirea ritmului încălzirii globale.
[ Liceul Teoretic "Grigore Moisil", Bucuresti - http://portal.moisil.ro ]
68. Cîrmiş Andrei elev,
Popescu Remus elev,
Neacşu Ion ing. laborant,
Munteanu Dragoş adm. retea,
Liceul Teoretic "Grigore Moisil", Bucuresti
iv_neacsu[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: Proiect de utilizare a energiei fotovoltaice - fântâna arteziană

Abstract: Datorită încălzirii globale şi a poziţiei geografice, S-E României are un potenţial solar bun, de circa 210 zile însorite anual, la un flux energetic situat între 1000 şi 1300 kWh/m2/an.Cu gândul că investiţia iniţială se va amortiza repede şi că astfel nu vom crea emisii de gaze de seră în atmosferă, ne-am propus să construim o fântână arteziană alimentată cu energie fotovoltaică în curtea şcolii. Sperăm că iniţiativa noastră poate fi considerată mai mult o soluţie decât un protest împotriva accelerării încălzirii globale. Am achiziţionat un sistem fotovoltaic autonom compus din panou solar, controler de încărcare şi acumulator ce poate furniza tensiunea de 12 V la 12Ah. Acesta poate alimenta pompele aspirorespingătoare recuperate din sistemul de spălare a parbrizului automobilelor.Comanda intrării în funcţiune a pompelor utilizate se poate face automat sau prin control de la distanţă. Detalii privind fântâna vor fi disponibile la http://portal.moisil.ro/tehnologiiverzi/default.aspx, username:vizitator, parola:vizitator.
[ Liceul Teoretic "Grigore Moisil", Bucuresti - http://portal.moisil.ro ]
69. Grecu Iulia Alexandra elev,
Goldu Corneliu prof. indrumator,
Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" Galaţi
iuly_alexandra_1994[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Softul educaţional "O scrisoare pierdută"

Abstract: În această lucrare este prezentat un soft educaţional pentru disciplina limba şi literatura română, util atât pentru elevii de gimnaziu cât şi pentru cei de liceu pentru realizarea unui studiu aprofundat al operei literare "O scrisoare pierdută", scrisă de I.L. Caragiale. Conţine demonstraţii, argumentări, repere critice, informaţii despre autor, explicaţii şi semnificaţii ale unor termeni, caracterizări de personaje, informaţii despre ecranizările piesei, iar la sfarşit există teste de fixare a cunoştinţelor. Considerăm că softul este de un real folos pentru evaluarea la clasă, dar şi pentru cei care participă la concursurile şcolare de literatură sau dramaturgie.
70. Cziprok Claudia (1) prof. fizica-informatica,
Radu Claudia (2) prof. chimie,
(1) Colegiul Național "Mihai Eminescu" Satu Mare
(2) Şcoala "Gheorghe Lazăr" Zalău
clcziprok[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: Creativitate, inovare și colaborare: "Magic but real experiments"

Abstract: "Magic but real experiments" a pornit ca un proiect eTwinning, a atras colaboratori din multe şcoli europene şi urmărind procesul de lucru, s-a îmbogăţit, pe parcursul unui întreg an şcolar, cu spectaculoase și atractive produse, create de elevi-profesori, devenind o adevărată "mină" cu materiale educaționale de fizică şi chimie. Folosind metoda proiectului, tehnologiile moderne Web 2.0, prezentarea publică a acestor "Home made experiments", participarea la evenimente de promovare a științei, motivarea elevilor a fost crescută, aducând un plus de valoare procesului educaţional, şi ca finalitate, construirea cunoaşterii.
71. Tocu Virginia invatator,
Şcoala Gimnazială nr. 43 "Dan Barbilian" Galaţi
virginiatocu[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Care pe Car(t)e!!? - Matematica clasa a III-a

Abstract: Aplicaţia cuprinde toată materia la disciplina matematică prevăzută de programa şcolară pentru clasa a III-a, fiecărei lecţii fiindu-i alocate câte 2 jocuri a 10 -15 exerciţii. Softul poate fi folosit ca un supliment al lecţiei în clasă sau instrument de lucru acasă, realizând exersarea individuală necesară însuşirii şi utilizării unor concepte specifice matematicii, dezvoltării capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme, permiţând fiecărui elev să lucreze în ritm propriu şi să aibă mereu aprecierea corectitudinii răspunsului dat.
72. Dan Dorin conf. dr. ing.,
Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iasi, Facultatea de Textile Pielarie si Management Industial
dandorin[at]tex.tuiasi.ro
Section: E
Title of paper: Eficienta învatarii cu ajutorul mijloacelor multimedia

Abstract: Obiectivul lucrarii este de a sintetiza o serie de recomandari legate de eficienta învatarii utilizand mijloace multimedia sub formă de module de curs si laborator asistate de calculator. Indicatiile se refera la modul de structurare a materialelor si paginilor, la utilizarea fotografiilor, graficelor animatiilor si clipurilor video, la modul de reluare-repetare a lectiilor, la aplicarea unor reguli particulare de învatare si de efectuare a exerciţiilor sau testelor.
73. Gorghiu Gabriel conf. dr. ing.,
Gorghiu Laura Monica conf. dr.,
Brezeanu Iulian conf. dr. ing.,
Suduc Ana-Maria asist. drd. ing.,
Bîzoi Mihai asist. drd. ing.,
Universitatea Valahia din Târgovişte
ggorghiu[at]yahoo.com
Section: A
Title of paper: Experimentul virtual - alternativă de investigare ştiinţifică cu profund caracter educaţional

Abstract: Fără îndoială, experimentul ştiinţific desfăşurat în scop educaţional, reprezintă o metodă eficientă de instruire a elevilor, solicitând o serie de capacităţi şi aptitudini ale acestora. Pornind de la acest fapt, aproape toate programele noi de învăţămînt pentru predarea ştiinţelor exacte au adoptat metode de învăţare multisenzoriale, lucru care permite cu uşurinţă atingerea obiectivelor cognitive propuse în cadrul unei lecţii. Experimentul se poate desfăşura în laboratorul de specialitate, dar poate lua şi forma unei simulări, utilizând o aplicaţie software. În mod evident, experimentele simulate pot oferi elevilor posibilitatea de a le rula de mai multe ori şi la momente de timp convenabil alese. Pe de altă parte, profesorii pot folosi experimentul simulat pentru demonstraţii specifice, care să completeze suportul teoretic. În acest sens, lucrarea pune accentul pe modul de utilizare a obiectelor de învăţare de tip "experiment virtual", exemplificând rezultatele obţinute în cadrul proiectului european transnaţional Socrates-Comenius 2.1: "VccSSe - Virtual Community Collaborating Space for Science Education".
[Virtual Community Collaborating Space for Science Education - http://www.vccsse.ssai.valahia.ro ]
74. Brezeanu Iulian conf. dr. ing.,
Gorghiu Gabriel conf. dr. ing.,
Universitatea Valahia din Târgovişte
brezeanu2005[at]yahoo.fr
Section: A
Title of paper: Web 2.0 - un fundament al universităţii de mâine

Abstract: Lucrarea propune o abordare ale aspectelor referitoare la utilizarea noilor tehnologii Web 2.0 în mediul universitar. Sunt prezentate mai întâi principiile fundamentale ale noului concept, aşa cum au fost enunţate de fondatorul său. Urmează o trecere în revistă, propunându-se mai multe exemplificări, a mijloacelor specifice de instruire şi a instrumentelor de formare cu mijloace Web 2.0 şi este promovat un model de sistematizare a acestora. În ultima parte, sunt prezentate 11 avantaje ale introducerii mijloacelor Web 2.0 în mediul de instruire universitar.
75. Velea Simona Luciana,
Head of Theory of Education Department,
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
simona[at]ise.ro
Section: A
Title of paper: Noile tehnologii în educaţie – între slogan şi impact autentic în activitatea de predare-învăţare

Abstract: Importanţa noilor tehnologii pentru educaţie este larg recunoscută, devenind, în ultimele decenii, un leit-motiv al discursului despre educaţie la toate nivelurile – curriculum şi practica didactică, formarea cadrelor didactice, dezvoltarea instituţiilor şcolare, politici educaţionale sau administrarea sistemului de învăţământ. Pe acest fond de entuziasm ce caracterizează primele etape ale oricărui nou fenomen, există riscul de a pierde din vedere aspecte cheie privind impactul real în practica didactică, relevanţa pentru nevoile şi interesele elevilor sau utilitatea demersurilor pentru principalii actori şi beneficiari ai sistemului de învăţământ. Materialul de faţă încearcă să aducă în dezbatere atât beneficiile integrării TIC în educaţie, cât şi aspectele critice sau neîmplinirile, în scopul conturării unor soluţii ameliorative.
[ eTwinning - http://www.etwinning.ro/ | http://www.etwinning.net]
76. Sirbu Alexandra Iulia elev,
Lungu Mihaela Anca elev,
Lupuleasa Daniela prof. coordonator,
Colegiul Economic Administrativ Iasi
enigel05[at]yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Dream & Dare

Abstract: Dream & Dare este un proiect educational care se adreseaza unei categorii largi de persoane (tineri, adulti - care au abandonat scoala din diferite motive sau chiar elevi). Acest proiect poate fi utilizat in orice tip de institutie de invatamant, de exemplu, educatia adultilor, a doua sansa. Proiectul contine: promovare, filmul "Dream & Dare" care ofera un model pentru oricine are un vis si doreste sa si-l indeplineasca, un spot publicitar, filmul "Light up your life" care prezinta importanta visului si efectele lui dupa ce s-a implinit, cu un puternic impact vizual, un site pentru promovarea ideilor pe Internet si o revista cu interviuri ale unor persoane de varste diferite, modele de urmat in viata, povestea proiectului, impresii din spatele scenei. Proiectul este realizat in limba engleza pentru imbunatatirea abilitatilor de comunicare in aceasta limba de circulatie internationala.
77. Aileni Raluca Maria drd. ing.,
Farima Daniela sef lucr. dr. ing.,
Ciocoiu Mihai prof. dr. mat. ing.,
Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iaşi, Facultatea de Textile Pielărie şi Management Industrial
railenei[at]tex.tuiasi.ro
Section: B
Title of paper: Aplicaţie pentru testarea cunoştiinţelor în domeniul claselor de cusături pentru confecţii textile

Abstract: Conţinutul fiecărei discipline din învăţământul universitar şi obiectivele pe care aceasta şi le propune să le îndeplinească impun o serie de metode adecvate. Eficienţa instruirii educaţionale presupune agilitate şi acurateţe în alegerea metodei optime pentru a transmite, a reţine şi a testa informaţia care face obiectul unui curs. Produsele software pentru evaluarea cunoştiinţelor, se particularizează în funcţie de interacţiunea om - calculator, de momentul în care are loc evaluarea cunoştiinţelor, de scopul testării şi de modalitatea de obţinere a rezultatului acesteia. Produsul software realizat "Test - Clase de cusături" , reprezintă un mod particular de evaluare şi notare a nivelului de cunoştiinţe al studentului, pentru domeniul industriei de confecţii, în ceea ce priveşte clasificarea, simbolizarea, domeniul de utilizare, tehnologia şi caracteristicile îmbinărilor prin coasere. Lucrarea prezintă o primă aplicaţie dintr-un pachet de programe e-learning destinate instruirii celor interesaţi. Aplicaţia este gândită, astfel încât să poată fi accesată de utilizatori cu nivele variate de pregătire.
78. Rădescu Radu conf. dr. ing.,
Universitatea Politehnica Bucuresti
rradescu[at]gmail.com
Section: B
Title of paper: Dezvoltarea de module interactive într-o platformă e-learning on-line

Abstract: Lucrarea îşi propunere descrierea detaliată a manierei de concepţie şi utilizare a unor module on-line pentru o platformă de învăţământ electronic folosită în gestionarea unor activităţii administrative din învăţământul superior. Aceasta este adresată studenţilor oricărei universităţi şi facilitează completarea contractelor de studii, alegerea proiectelor opţionale şi susţinerea colocviului de practică. În cazul fiecărui segment în parte este prezentat modul de operare, precum şi o serie de ilustrări grafice reprezentative. Scopul acestui set de module este facilitarea interacţiunii între profesori şi studenţi, cât şi reducerea activităţii birocratice.
79. Rădescu Radu conf. dr. ing.,
Marinescu Andrei student,
Universitatea Politehnica Bucuresti
rradescu[at]gmail.com
Section: B
Title of paper: Implementarea unei aplicaţii pentru sisteme e-learning cu capabilităţi multimedia streaming

Abstract: Tehnologiile de transmisie de date au cunoscut o mare dezvoltare în ultimii ani. Penetrarea conexiunilor de tip broadband în Romania se apropie de 9,8% din totalul populaţiei, o mare parte din calculatoarele conectate fiind dotate cu webcam şi microfon şi putând reda cursiv imagini şi semnal audio. Astfel, terenul este pregătit pentru o revoluţie în modul în care învăţăm. În cele ce urmează, se va demonstra faptul că implementarea unei sesiuni de videoconferinţă cu elemente multimedia într-o platformă e-learning presupune o infrastructură accesibilă şi cunoştinţe tehnice minime.
80. Hriscu Sergiu-Silviu (1) student,
Constantinescu Vlad (1) student,
Fronea Ioan (2) student,
Ilas George-Alexandru (1) student,
Cerchez Emanuela (3) prof.,
Serban Marinel (3) prof.,
(1) Facultatea de Informatică, Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi
(2) Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Tehnică Iaşi
(3) Liceul de Informatică "Grigore Moisil" Iaşi
emanuela.cerchez[at]gmail.com
Section: C
Title of paper: MouseArtist

Abstract: MouseArtist este site cu caracter educaţional, care are ca scop sprijinirea formării viitorilor profesionişti în domeniul graficii publicitare.
81. Vaju George prof.,
Zbanca Violeta prof.,
Murgu Simona prof.,
Grup Scolar "Grigore Moisil" Bistrita
vaju.george[at]gmail.com
Section: D
Title of paper: Platforma AeL in sprijinul activitatilor de consiliere

Abstract: În lucrare se prezintă succint situaţia la zi la sfârşitul anului şcolar 2008 – 2009, a activităţii pe platforma AeL, la Grup Şcolar "Grigore Moisil" Bistriţa. Se prezinta un mod de adaptare a chestionarelor astfel incat sa poata fi incluse in lectii AeL.
82. Avadanei Manuela Sef lucr. dr. ing.,
Pintilie Ecaterina Prof. dr. ing.,
Filipescu Elena Drd. ing.,
Filipescu Emilia Prof. dr. ing.,
Univeristatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi
manuela_avadanei[at]yahoo.com
Section: B
Title of paper: Noi perspective în modelarea virtuala 3D a produselor de imbracaminte imbracaminte în contextul procesului de "mass customization" şi personalizare a acestora

Abstract: Purtătorul/ clientul solicită diversificarea şi personalizarea produselor de îmbrăcăminte. Procesul de personalizare implică nu numai creaţia îmbrăcămintei; acesta trebuie să ia în consideraţie varietatea mărimilor, respectiv particularităţile formei exterioare a corpului uma, iar produsele realizate trebuie să răspundă în timpul cel mai scurt cerinţelor diversificate ale consumatorilor. In lucrare se prezintă noi aplicaţii ale programelor de proiectare pentru modelarea 3D a tiparelor produselor de îmbrăcăminte.
83. Gherman Teodora Sef catedra,
Ungureanu Ala dr. pedagogie, masterand AAP
Academia de Administrare Publica din Republica Moldova
gherman.teodora[at]gmail.com
Section: A
Title of paper: Tehnologii informationale – repere pentru instruirea continua a functionarilor publici in Republica Moldova

Abstract: The professionalism of public officials depends on education, knowledge, and their ability to use modern techniques of management, which involves the application of information technologies in everyday work.
84. Chiribău-Albu Mihaela-Alina prof. coord.,
Apetrei Ciprian elev,
Terliţă-Răuţchi Dragoş-Neculai elev,
Corugă Ana-Maria elev,
Negru Ana-Maria elev,
Macovei Florina ing.,
Colegiul Național "Ferdinand I" Bacău
mihaelachiribau[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Lecția virtuală – o cale către elevul "digital native"

Abstract: Introducerea nolilor tehnologii în procesul didactic din prag de secol XXI reprezintă una dintre modalitățile sigure de a atrage și motiva elevii digital natives. De aceea este necesară o nouă abordare a lecției, urmărindu-se valorificarea și valorarea elementelor de e-learning. În studiul literaturii se impune mai mult decât oricând o astfel de abordare deoarece elevii se găsesc în număr din ce în ce mai mic în spațiul bibliotecii reale, dar într-o proporție crescândă, de la an la an, în spațiul virtual. Proiectul care stă la baza creării acestei lecții virtuale este realizat în Macromedia Flash 8.0, tot conținutul fiind stocat într-un fișier SWF și trei fișiere XML pentru evaluare. Elementele de conținut vizează elemente de teoría literaturii din Curriculum Național, aplicate pe o nuvelă scrisă de Mircea Eliade – Tinerețe fără de tinerețe. Având în vedere că multe dintre conținuturi sunt studiate în prográmele școlare de multă vreme, putem afirma că acest proiect este și o ilustrare a conceptului de "blended learning".
85. Radu Steluţa, sef lucrari dr.,
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Iaşi
Pîrvulescu Luminiţa, sef lucrari dr.,
Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara
r_stela_222[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Studiul de cercetare privind corelaţia dintre managementul educaţional universitar românesc şi cerinţele educaţiei europene

Abstract: Lucrarea prezinta rezultatele unui studiu realizat in echipa si care evidentiaza rolul managementului educaţional pentru calitatea în învăţământul profesional şi tehnic. Perioada 2007 – 2013 este marcată de un proces de integrare europeană. Competitivitatea firmelor va fi condiţionată într-o măsură din ce în ce mai mare de creştere a valorii adăugate prin eforturi susţinute de inovare şi segmentare pentru cucerirea şi păstrarea pieţei, cu accent pe tehnologie, calitate, design, marketing, tehnici de vânzare adecvate. Managementul educaţional şi calitatea în învăţământul profesional şi tehnic va trebui să genereze: creşterea nivelului de calificare şi motivarea forţei de muncă tinere de a participa la forţa de muncă regională; racordarea realistă la piaţa europeană a muncii a activităţilor de informare, orientare şi consiliere

Proiectele CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte încurajează şi promovează
• lucrul la proiecte,
• activităţile colaborative,
• metodele şi experimentele ştiinţifice,
• gândirea creativă şi intuiţia,
• argumentaţia şi demonstraţia.