CNIV 2010

Lista rezumatelor acceptate - Accepted Abstract List


Last updated: 2010-10-08

Deviza CNIV - C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"

"Cea mai bună modalitate de a prezice viitorul este să îl creezi tu însuţi." Peter Drucker
"Educaţia şi Învăţarea înseamnă spectacol. Asocierea educaţiei cu ideea de spectacol are în vedere şi bucuria care trebuie să le însoţească pe amândouă" acad. prof. Solomon Marcus
"Imagination is everything. Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand." A. Einstein


Obiectiv CNIV: Intensificarea colaborării între elevi, studenţi, profesori, pedagogi, psihologi şi specialişti IT în activităţile de concepere, proiectare, elaborare şi testare a aplicaţiilor de software educaţional

Arhiva Liste inscrieri: Backup, 1.Lista 2003 | 2.Lista 2004 | 3.Lista 2005 | 4.Lista 2006 | 5.Lista 2007 | 6.Lista 2008 | 7.Lista 2009

Arhiva Autori lucrari: Backup, 1.Aut 2003 | 2.Aut 2004 | 3.Lista 2005 | 4.Aut. 2006 | 5.Aut. 2007 | 6.Aut. 2008 | 7.Aut. 2009

Arhiva Evaluatori CNIV: Backup, 1.Eval 2004 | 2.Eval 2005 | 3.Eval 2006 | 4.Eval 2007 | 5.Eval 2008 | 6.Eval 2009


NU EXISTĂ TAXĂ DE PARTICIPARE


Programele şi aplicaţiile descrise în lucrare NU trebuie să fie trimise; acestea sunt proprietăţi intelectuale ale autorului/autorilor; în cadrul sesiunilor de lucru CNIV acestea pot fi utilizate prin demonstraţii în timpul prezentării lucrării (sau prin intermediul unei prezentări Power Point)


Forma finală a lucrării trebuie elaborată şi trimisă până la 1 octombrie
CONCEPEREA, ELABORAREA SI REDACTAREA LUCRARILOR STIINTIFICE
(Ghid)

Nr. crt.

Nume, Functia, Institutia/Afiliatia


Sectiunea
,
Titlul lucrarii, Scurta descriere
0. Istrate Olimpius (1), asist. univ. drd.
Gramatovici Radu (2), conf. univ. dr.
(1)Universitatea din Bucureşti, DPPD
(2)Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Matematică şi Informatică
olimpius.istrate[at]elearning.ro
radu.gramatovici[at]fmi.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: SEFIN: Spre elaborarea unor principii pedagogice de proiectare a software-ului educaţional inteligent

Abstract: Pentru a construi secvenţe de software educaţional inteligent, este necesară o modalitate de reprezentare unitară a corespondenţei dintre tipurile posibile de prezentare a informaţiilor cu ajutorul computerului şi tipurile de activităţi de instruire – incluzând metode şi procedee didactice, finalităţi educaţionale, instrumente de evaluare etc. Materialul de faţă constituie o încercare de ierarhizare şi de creare de corespondenţe între aceste clase de concepte, pentru construcţia unui model posibil de taxonomie sau de hartă conceptuală a învăţării cu ajutorul tehnologiilor informaţiei şi comunicării. Lucrarea valorifică rezultatele parţiale ale proiectului în derulare „SEFIN: Cercetări multidisciplinare privind utilizarea sistemelor informatice inteligente pentru eficientizarea învăţării”, coordonat de Universitatea din Bucureşti în parteneriat cu Siveco România şi cu Centrul pentru Inovare în Educaţie (TEHNE) şi finanţat de Centrul National de Management Programe în cadrul Programului 4: Parteneriate in domeniile prioritare.
[UniBuc - www.unibuc.ro | Intel - www.intel.com | Elearning.Romania - www.elearning.ro | Platforma iTeach - www.iteach.ro ]
1. Istrate Olimpius,
asist. univ. drd.,
Universitatea din Bucureşti
Education Manager
Intel Corporation
olimpius.istrate[at]elearning.ro
olimpiusx.istrate[at]intel.com
Section: A
Title of paper: Efecte şi rezultate ale utilizării TIC în educaţie

Abstract: Noile tehnologii sunt adesea un catalizator pentru schimbări în educaţie, la diferite niveluri, însă ele în sine nu determină direcţia schimbării sau cel mai adecvat tip de schimbare. Dificultăţile cele mai frecvente semnalate în rapoartele de evaluare a programelor de elearning se corelează, în general, cu o lipsă de viziune unitară asupra sistemului şi procesului de educaţie şi, în consecinţă, cu o slabă configurare a programului implementat în ceea ce priveşte: armonizarea componentei de TIC cu alte iniţiative reformatoare sau cu nivelul de pregătire pentru schimbare, integrarea în program a unor intervenţii în alte zone determinante (conţinutul curriculumului, evaluare, formarea pedagogică a personalului didactic), vizarea tuturor aspectelor care compun instruirea asistată de calculator (soft educaţional, conectivitate, formare, echipamente). Lucrarea de faţă încearcă să ofere o privire de ansamblu asupra componentelor unui program de introducere a noilor tehnologii în educaţie, prin prezentarea rezultatelor principalelor programe dezvoltate în diverse ţări.
[UniBuc - www.unibuc.ro | Intel - www.intel.com | Elearning.Romania - www.elearning.ro | Platforma iTeach - www.iteach.ro ]
2. Jugureanu Radu,
Profesor, AeL eContent Department Manager,
Siveco Romania SA, Bucuresti
radu.jugureanu[at]siveco.ro
Section: A
Title of paper: Aspecte privind permisivitatea utilizării tehnologiilor multi-touch în învăţarea bazată pe proiect

Abstract: Combinând eLearning ca tehnologie didactică şi pedagogică cu „project-based learning” – învăţarea bazată pe proiect ca metodă şi utilizând un sistem IT de tipul platformă multi-touch ca spaţiu de lucru, am definit „project based eLearning” ale cărui virtuţi nu pot fi încă dovedite. Aplicarea acestui concept în activitatea complexă de invăţare-predare-evaluare poate accelera dobândirea unui profit cognitiv şi apariţia unui răspuns afectiv al elevilor poate aduce elevul mai aproape de situaţiile reale din viaţă prin forme virtuale bine definite ca demers didactic neliniar.
Keywords: eLearning, învăţarea bazată pe proiect, competenţe dobândite, multi-touch, didactic, profit cognitiv

[Siveco - www.siveco.ro | AeL- www.advancedelearning.com]

3. Vlada Marin,
Conf. dr.,
Universitatea din Bucuresti,
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: Anul Matematicii în România. Revista Gazeta Matematicii la 115 ani de la înfiinţare

Abstract: Lucrarea prezintă cateva aspecte privind dezvoltarea învăţământului de matematică din România cu ocazia Centenarului SOCIETĂŢII DE ŞTIINŢE MATEMATICE DIN ROMÂNIA (SSMR). Anul 2010 a fost declarat "Anul Educaţiei Matematice în România" sub deviza "Tot ce e gândire corectă este Matematică" Grigore C. Moisil. În cei 115 ani de apariţie, Gazeta Matematică a contribuit şi continuă să contribuie la formarea de specialişti, conştiinţe şi caractere. Elevii, profesorii de diverse discipline, matematicienii, inginerii, economiştii şi cercetătorii ce au rezolvat, în timpul şcolii, liceului sau în facultate, probleme din Gazeta Matematică, sau au publicat probleme propuse şi articole în Gazeta Matematică, au fost animaţi de o pasiune pentru matematică, pentru gândirea creativă, pentru demonstraţie şi argumentaţie. Această pasiune era încurajată de un cadru stimulator şi motivant al colaborării la Gazeta Matematică.
De la aparitie, în anul 1895, şi până în prezent, revista a însemnat un reper important al matematicii româneşti şi o adevărată şcoală de matematică ce a contribuit la formarea numeroaselor generaţii de tineri pasionaţi de matematică, din rândul cărora s-au desprins mulţi matematicieni ce fac cinste României în întreaga lume. Gazeta Matematică este cea mai cunoscută revistă de matematică din România destinată tineretului în vederea dezvoltării şi intăririi învăţământului de matematică. Din cuprins:
- De ce Matematica?
- Începutul – Fondatorii şi „Stâlpii“ Gazetei Matematice
- Evoluţia Revistei Gazeta Matematică
- TOP 100: Probleme şi articole în Gazeta Matematică (1895-2005)

[Universitatea din Bucuresti - http://www.unibuc.ro | SSMR - http://www.anulmatematicii.ro]

4. Vlada Marin,
Conf. dr.,
Universitatea din Bucuresti,
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: Conceptele de Proiect si Management, concepte ce au revolutional stintele, cultura si dezvoltarea societatii umane

Abstract: Lucrarea prezintă o abordare sistemica a conceptelor de proiect si manangement ce au avut si au un impact deosebit in planificarea, organizarea, executia si controlul activitatilor umane si nu numai. Daca cineva (amator, specialist sau expert) ar incerca sa defineasca mai complet aceste concepte, cu siguranta nu va obtine o definire completa. Este vorba despre dinamica semnificatiei / semanticii acestor concepte ce se schimba rapid. O idee de start: Maureen Sprankle and Jim Hubbard, Ploblem Solving and Programming Concepts, Pearson - Prentice Hall, 2009, 8th ed.

[Universitatea din Bucuresti - http://www.unibuc.ro]

5. Vlada Marin,
Conf. dr.,
Universitatea din Bucuresti,
Ivanescu Octav,
Channel Manager Business Development,
STAR STORAGE, Bucuresti
vlada[at]fmi.unibuc.ro
octav.ivanescu[at]star-storage.ro
Section: A
Title of paper: Soluţii inteligente în mediul educaţional. Procesarea automată a testelor de tip grilă pentru evaluare/concurs de admitere

Abstract: Lucrarea prezintă solutii inteligente pentru mediul educational in activitatile de inlocuire a introducerii manuale a datelor din documentele/testele de tip grila/chestionare. In cadrul seminarului se va prezenta si procesarea automata a testelor/chestionarelor de tip grila de la concursurile de admitere. Practic, chestionarele sunt scanate, OCR-izate si raspunsurile sunt identificate automat putand fi exportate in orice tip de baze de date (xls, DBF, PDF, TXT, XML, ERP, ECM/DMS). Urmeaza ca informatiile obtinute sa fie prelucrate de orice utilizator dupa optiunile sale. Documentele sunt procesate intr-un singur punct de intrare, clasificate indiferent de forma, structura si complexitatea lor, iar datele extrase sunt sunt gata pentru a fi utilizate si exportate in baze de date si aplicatii de business. Studiu de caz: ABBYY FlexiCapture 9.0 al companiei internationala ABBYY. Produsul software proceseaza automat orice tip de document incluzand:
- formulare fixe (chestionare, studii de piata, teste, formulare de tip fax returns, etc)
- documente semi-structurate (facturi, comenzi de achizitie, declaratii de venit, chitante);
- documente nestructurate (contracte, scrisori, articole).
Documentele sunt clasificate, recunoscute, verificate si datele extrase sunt transferate in baze de date electronice si aplicatii de business.

[Universitatea din Bucuresti - http://www.unibuc.ro | Star Storage Romania - www.star-storage.ro]

6. Ivanescu Octav,
Channel Manager Business Development,
STAR STORAGE, Bucuresti
octav.ivanescu[at]star-storage.ro
Section: EXPOZIŢIE
Title of paper: ABBYY FlexiCapture - Ideal solution for educational organizations

Abstract: Produsul software ABBYY FlexiCapture 9.0 – extragere/capturare automata a datelor din formulare/chestionare; recunoasterea optica/inteligenta a caracterelor (OCR/ICR). Organizare, prezentare si suport: compania internationala ABBYY (www.abbyy.com)- furnizor important de software pentru conversia documentelor, capturarea datelor si software lingvistic. Domeniile cheie ale cercetarii si dezvoltarii ABBYY includ tehnologii de recunoastere a formelor si documentelor, precum si produse software de lingvistica aplicata; reprezentanta in Romania: www.star-storage.ro.

[Star Storage Romania - www.star-storage.ro]

7. Rezervat, Section: A, EXPOZIŢIE
Title of paper: Rezervat

Abstract:
8. Rezervat, Section: A, EXPOZIŢIE
Title of paper: Rezervat

Abstract:
9. Oprescu Tatiana Adriana,
Sef Birou Dezvoltarea Colectiilor - Biblioteca,
Universitatea din Pitesti
tatianadriana[at]yahoo.com
Section: A
Title of paper: Noua generatie de produse si servicii de biblioteca: Biblioteca 2.0

Abstract: "Biblioteca 2.0" este un model nou, pentru serviciile de biblioteca. Acest concept este axat pe schimbarea orientarii atentiei bibliotecarilor asupra utilizatorilor. Acest model incurajeaza schimbarea constanta, bazata pe roluri si are in vedere stimularea participarii utilizatorilor la crearea serviciilor pe care le doresc, indiferent de modul de furnizare, care poate sa fie atat virtual, cat si la sediul punctelor de servicii care apartin bibliotecii. „Biblioteca 2.0” desemnează un model de modernizare a serviciilor oferite de bibliotecă, iar bibliotecile care au ca obiect de activitate tocmai informaţia, trebuie să-şi propună să utilizeze instrumentele şi mijloacele de informare puse la îndemâna de Internet şi de noile tehnologii.

[Universitatea din Pitesti - www.upit.ro]

10. Chircu Elena Sorina,
Asistent Universitar,
DPPD, Universitatea Politehnica Bucuresti
chircusorina[at]gmail.com
Section: E
Title of paper: The importance of using ICT in career counseling

Abstract: Career counseling and career orientation are very important, on a worldwide scale, in the 21st century, in a world characterized by economical, political and social changes that participates at the transition from an industrial society to an information society. Career counseling and career orientation reflect the economical, social, political, cultural, educational context and that of the work market, as well as the professional structures and the organisations concerned. On a national level, the field of career counseling is in a continuous developpment, through the extension of the network and the creation of counseling cabinets cabinets in numerous schools, highschools and universities. As every domain of knowledge adapted to changes, counseling must introduce in its field of activity instruments which are specific to the knowledge society in order to keep up with the new discoveries in the field. The present paper aims to emphasize the importance of using modern information technologies in the field of career counseling, more precisely: when should ICT be used in career counseling? Why is ICT important and how should it be used to obtain good results?

[Universitatea Politehnica Bucuresti - www.pub.ro]

11. Bechir Ghiulnar, profesor,
Codau Rodica, invatator
Sali Ghiulserin, profesor,
Patrinoiu Luminita, profesor,
Liceul Teoretic "Callatis" Mangalia
ghiulnar68[at]gmail.com
Section: C
Title of paper: Proiectul „COPIII ŞI MAREA” - Concursul internaţional de creaţii plastice, creaţii literare şi fotografie , ediţia a IV-a

Abstract: Marea, indiferent care ar fi aceasta, reprezinta un subiect comun pentru toti copiii care participă cu lucrări la concurs. La precedentele ediţii, din 2009, 2008 şi 2007, au participat cu lucrări elevi din 438 de grădiniţe şi şcoli din ţară, şi 5 şcoli din străinătate( Turcia, Portugalia, Moldova, Spania si Italia). La această ediţie şi-au manifestat dorinţa de a participa şi alte şcoli şi grădiniţe din ţară şi străinătate. Proiectul celei de-a III-a ediţii a concursului a fost cuprins în CAEN 2009; Proiectul a fost prezentat de către reprezentanţii Primăriei Mangalia la Conferinţa internaţională a oraşelor înfrăţite, ce a avut loc la Balchik în perioada 23-25.10.2009. Tema s-a numit “Încurajarea dialogului intercultural pentru viitorul Europei”. Au fost prezenti reprezentanţi din Slovacia, Norvegia, Polonia, Spania, Germania si Bulgaria. Absenţa taxei de participare permite accesul la concurs a tuturor copiilor cu inclinaţii în domeniul creaţiei plastice, creaţiei literare şi artei fotografice; se manifesta disponibilitatea copiilor de a concura cu alţi copii din ţară şi străinătate.
12. Pilat Elena Mihaela (1), profesor,
Bechir Ghiulnar (1), profesor,
Grozeanu Adela (1), profesor,
Serea Nicoleta (2), profesor,
(1) Liceul Teoretic "Callatis" Mangalia
(2) Liceul "Ion Banescu" Mangalia
ghiulnar68[at]gmail.com
Section: C
Title of paper: Despre Fractali si aplicatii in matematica, informatica, arta, filozofie

Abstract: Lucrarea prezinta rezultate obtinute prin elaborarea unor programe ce genereaza obiecte matematice de tip fractali. S-au obtinul imagini si obiecte ce simuleaza diverse forme reale si care s-au grupat in expozitii cu imagini deosebit privind aplicatii ale fractalilor. In lucrare a fost aprofundata si partea "filozofica" a fractalilor incercand sa se raspunda la multe intrebari despre timp, natura, viata, cosmos etc. Proiectul a fost lansat pe platforma etwinning unde au participat, alaturi de Romania si urmatoarele tari: Turcia, Franta, Grecia, Croatia, si Bulgaria.
13. Serban Sorina , Asist. ing. drd,
Lemle Dan , Lector dr.,
Universitatea Politehnica Timisoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara
sorinaserban[at]fih.upt.ro
Section: B
Title of paper: Animation technologies used in teaching chemistry

Abstract: Computer-aided education as a means of trening, is one of the areas where information technology is a major contribution to enhancing the efficiency of education. New tools and methods of teaching and learning theay earned pupils, students and teachers and teachers alike. The success enjoyed and still enjoy the e-learning applications are due to open new perspective son their computer and Internet trening process. To program complex graphic applications required to create and play virtual scenes in virtual environments, graphics libraries and interfaces are being used, program development systems (Toolkits) which offer the programmer the opportunity to reuse a large number of already developed and implemented graphic functions and thus to focus on design and complexity of application. The modern technology used in this work adds real value to teaching through animation elements that describe certain phenomena which can hardly be studied and understood by conventional means, interactivity and dynamic properties of knowledge assessment by pupils / students. Traditional teaching methods can not cope with the rush of knowledge and that increased dispersion of skills professions and areas of activity, become more specialized, but paradoxically more interconnected. In support education involved the new information society technologies – technologies and communication.
14. Serban Sorina , Asist. ing. drd,
Universitatea Politehnica Timisoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara
sorinaserban[at]fih.upt.ro
Section: C
Title of paper: Implementarea unei aplicatii folosind SQL/MySQL

Abstract: Scenariul propus de aceasta aplicatie este acela de a crea o baza de date care prezinta evidenta activitatii desfasurate la seminar si laborator a studentiilor la o anumita disciplina. Administrarea bazei de date se face cu ajutorul aplicatiei phpAdmin, facand parte integranta din serverul de web de pe care ruleaza aceasta aplicatie.
15. Serban Sorina , Asist. ing. drd,
Universitatea Politehnica Timisoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara
sorinaserban[at]fih.upt.ro
Section: C
Title of paper: Software educational in Chimie - calculul Masei moleculare si al Echivalentului chimic

Abstract: A invata sa inveti este cheia succesului intr-o lume dinamica, in continua schimbare, in care individul este obligat sa invete de-a lungul intregii vieti. A invata cum sa inveti, sa te adaptezi la schimbare si sa dai un sens vastului flux de informatii, sunt acum deprinderi generice pe care fiecare trebuie sa le dobandeasca. Softul educational din aceasta lucrare se adreseaza elevilor/studentilor care doresc sa invete Chimia, prezentand o modalitate mai simpla si mai atractiva in ceea ce priveste rezolvarea unor aplicatii de chimie. Softul poate fi utilizat de catre orice elev/student cu cunostiinte minime de utilizare a PC-ului, avand un design modern si atragator si o interfata realizata in Microsoft Access.
16. Nicoara Romulus Dan (1) , Psiholog Masterand,
Serban Sorina (2), Asist. ing. drd,
(1) Cabinet individual de psihologie
(2)Universitatea Politehnica Timisoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara
sorinaserban[at]fih.upt.ro
Section: D
Title of paper: Rolul psihologiei in realizarea paginilor WEB

Abstract: Sfârşitul secolului al XX –lea a fost marcat de apariţia, dezvoltarea fulgerătoare şi “dominaţia” calculatoarelor în fiecare domeniu de activitate al omenirii, făcând o concurenţă neloială mijloacelor “clasice” de până atunci. Calculatoarele ocupă un loc atât de important în era noastră încât odată cu apariţia acestora au dat naştere unor noi criterii de orientare a societăţii informaţionale, dintre care amintim: rapiditatea, precizia şi adaptabilitatea. Dar oricât de rapide, performante şi perfecţioniste ar fi ele tot nu au căpătat anumite calităţi ale personalităţii umane, care este extrem de complexă şi care din punct de vedere cognitiv are o serie de particularităţi, cum ar fi: operarea imposibilului asupra posibilului, multidimensionalitatea, relativismul, gândirea abstractă, pseudoprostia, metacogniţia, raţionamente ipotetico-deductive şi abordarea în mod flexibil şi original a diferitelor probleme. În ultimii ani s-a produs o creştere a rolului psihologiei în proiectarea maşinilor inteligente. A devenit imperativă pentru proiectanţi luarea în considerare a faptului că utilizatorul este confruntat nu doar cu probleme de confort fizic în faţa ecranului, ci mai ales cu solicitări psihologice şi cognitive necesare pentru îndeplinirea sarcinii sale curente.
17. Savin Irina Isabella , profesor ing. dr.,
Colegiul Tehnic "Ioan C. Ştefănescu" Iaşi
savinisabella[at]yahoo.com
Section: A
Title of paper: Aplicaţii ale sistemului CAD în finisarea materialelor textile

Abstract: Sistemele CAD şi-au găsit o importantă utilizare în designul produselor din industria textilă, acestea permiţând modelarea structurilor. Tehnologia actuală facilitează asocierea capacităţilor de care dispune computerul cu cercetările fundamentale realizate asupra fibrelor, firelor, tricoturilor şi ţesăturilor în scopul de a modela structurile materialelor textile şi de a determina proprietăţile şi performanţele acestora. Modelarea structurilor textile cu ajutorul computerului este necesară în special pentru crearea materialelor textile cu utilizări speciale. Sistemul CAD destinat produselor textile permite producătorului să vizualizeze un produs, înainte de a fi luată decizia finală de lansare în producţie. Sistemele digitale actuale asigură noi posibilităţi de evaluare a culorilor utilizate la vopsirea şi imprimarea materialelor textile.
18. Voinea Dolores-Liana , profesor,
Savin Irina Isabella , profesor ing. dr.,
Colegiul Tehnic "Ioan C. Ştefănescu" Iaşi
savinisabella[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Încurajarea implicării elevilor în promovarea celor mai avansate practici tehnico - ecologice

Abstract: Predarea – învăţarea trebuie să fie văzută ca o modalitate modernă de realizare a eficienţei lecţiilor, ca activator al elevilor, un stimulent al creativităţii care contribuie la unitatea procesului instructiv – educativ, contribuind la formarea unui om cu o cultură vastă. Proiectul are ca ţintă familiarizarea şi conştientizarea elevilor cu problemele ce conduc la poluarea şi distrugerea mediului, prezentând prin esenţa sa un proces de reevaluare a atitudinii, comportamentului şi aprecierii posibilelor intervenţii umane în natură, utilizând noile tehnologii adaptate la nivelul învăţământului preuniversitar.
19. Vasilescu Irina , profesor,
Scoala cu clasele I-VIII nr.195, Bucuresti
ivasil63[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: My Town in Numbers - proiect eTwinning cu continut matematic

Abstract: Proiectul prezentat este un proiect eTwinning cu specific matematic,care a fost desfăşurat în anul şcolar 2008-2009 de trei şcoli din România, Cehia şi Olanda. El foloseste conţinuturi comune din curriculum, dar nu se limitează la una dintre ramurile matematicii, ci se referă la această materie în integralitate. Scopul proiectului din punctul de vedere al activităţii didactice este de a compara modul în care elevii vor reacţiona la această nouă abordare. De asemenea, el a reprezentat un mod de a ne diversifica tehnicile de predare, de a aduce la viaţă idei constructiviste de instruire, de a utiliza TIC pentru descrierea experienţelor noastre, pentru raportare şi comunicare, un mod de împărtăşire a rezultatelor şi idelor elevilor, de comparare a mediului nostru de lucru, a diferitelor sisteme de învăţământ, a curriculum-ului.
20. Gall Mihaela , profesor ing.,
Colegiul Tehnic "Ioan C. Ştefănescu" Iaşi
mika_ilas[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Participarea elevilor la aprofundarea utilizării calculatorului

Abstract: Calculatorul are astazi multiple utilizari in educatia moderna, aducand si el un plus de informatie necesara atat elevilor, cat si cadrelor didactice. Care sunt beneficiile folosirii calculatorului pe care le-am observat in legatura cu elevul ? Foloseste calculatorul la teme, la cautarea informatiilor pe Internet sau la invatarea cu ajutorul soft-urilor educationale - lectii virtuale care sunt atractive pentru el si il ajuta sa inteleaga mai usor conceptele la diferite materii (matematica, geografie, fizica, chimie)? Cum imi ajut elevul sa foloseasca mai eficient calculatorul? Lumea doreste sa stie mai multe despre tehologiile moderne, care sunt posibilitatile lor, la ce pot fi folosite şi la ce nu. Toti cei care au accesat macar odata un calculator cunosc, de exemplu, jocurile, mai mult sau mai putin amuzante, foarte usor de invatat, deci la indemana oricui.
21. Zoltán Élthes , conf. univ. dr.,
Universitatea Babeş-Bolyai
eltheszoltan[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Strategia e-Learning

Abstract: This paper will present the e-learning strategy. The strategy will promote the building of pedagogical innovation, increase the deployment of learning technologies and enable research into e-learning in a way that directly addresses business opportunities and imperatives. Developing an elearning strategy does not have to be a time consuming process. It also needs to include effective strategies for promotion of elearning opportunities to staff. The purpose of this paper is to explore and discuss some of the major factors influencing the development of a e-learning strategy.
22. Popescu Corina , profesor,
Colegiul National "Tudor Arghezi", Gorj
pop_corina_mihaela[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: Atelier Flash - curriculum la decizia scolii

Abstract: Auxiliarul curricular cu titlul Atelier Flash este destinat studiului aplicaţiei Macromedia Flash Professional 8 la nivel gimnazial, ca disciplină nouă, în cadrul curriculumului la decizia şcolii, timpul alocat fiind de 1 oră pe săptămână. Cursul opţional se desfăşoară pe parcursul a 2 ani şi este alcătuit din două părţi: - Atelier Flash I- pentru clasa a VI-a - Atelier Flash II- pentru clasa a VII-a Pachetul conţine următoarele: • Suport de curs • Programa de opţional • Planificarea calendaristică • Studii de caz-conţine exemplele urmărite în curs cu sursa şi executabilul (CD) • Modele de evaluare curentă • Portofoliul elevului (CD) • Teme realizate de elevi (CD).
23. Rădescu Radu, Conf. dr.,
Davidescu Andrei,
Universitatea Politehnica Bucureşti
radu.radescu[at]upb.ro
davi_andrei[at]yahoo.com
Section: B
Title of paper: Noua interfaţă de administrare a platformei Easy-Learning – crearea şi gestionarea bazei de date a studenţilor (I)

Abstract: Această lucrare îşi propunere descrierea detaliată a manierei de concepţie şi utilizare a noii interfeţe de administrare pentru o platformă de învăţământ electronic folosită în gestionarea unor activităţii administrative din învăţământul superior. Aceasta este adresată studenţilor oricărei universităţi şi facilitează procesul educaţional on-line în cadrul unei clase virtuale. În cazul fiecărui modul în parte din cadrul interfeţei este prezentată maniera de operare, precum şi o serie de ilustrări grafice reprezentative pentru lucrul cu baza de date a studenţilor. Scopul acestei noi interfeţe bazate pe arhitectura Symfony este facilitarea interacţiunii între administrator şi ceilalţi actanţi implicaţi în acest proces: tutorii şi studenţii.
24. Rădescu Radu, Conf. dr.,
Davidescu Andrei,
Universitatea Politehnica Bucureşti
radu.radescu[at]upb.ro
davi_andrei[at]yahoo.com
Section: B
Title of paper: Noua interfaţă de administrare a platformei Easy-Learning – crearea şi gestionarea bazei de date a studenţilor (II)

Abstract: Acest articol reprezintă continuarea articolului precedent, referitor la crearea şi gestionarea bazei de date a studenţilor în cadrul noii interfeţe de administrare a platformei Easy-Learning. Interfaţa de administrare conţine module cu ajutorul cărora se gestionează entităţi numeroase, de exemplu, studenţii sau disciplinele, ceea de în versiunea anterioară a platformei Easy-Learning era foarte dificil tocmai din pricina numărului mare al acestora. Dacă problemele legate de standardizarea codului sursă şi a bazelor de date din prima versiune a platformei au fost rezolvate în 2009 prin implementarea arhitecturii Symfony, cele legate de securitate, confidenţialitatea informaţiei şi mai ales de logica proiectării au rămas nesoluţionate. Scopul proiectului de actualizare a fost de a rezolva toate aceste probleme, de a face platforma mai logică, uşor de utilizat şi administrat şi de a extinde aplicaţia prin implementarea modulelor de gestiune a noilor facilităţi.
25. Budisteanu Ionut Alexandru, elev,
Mlisan Mirela, prof. coordonator,
Colegiul National "Mirceal cel Batran" Rm. Valcea
ibudisteanu[at]acm.org
Section: C
Title of paper: Logicus - software educational 2.0

Abstract: Logicus este un software educational 2.0 destinat programatorilor incepatori. Scopul principal al acestuia este sa simuleze si sa genereze coduri sursa in limbajele Pascal, C/C++ si Pseudocod. Produsul elaborat are interfata vocala (VUI) (recunoaste comenzi vocale), softul "vorbeste", iar raspunsurile date de elev, sunt scrise intr-o suprafata de desen, existand un OCR pentru indentificare, cat si o logare bazata pe recunoastere faciala. Algoritmi folositi: 1. Teoria grafurilor 2. Recursivitate 3. Divide et impera 4. Back-Propagation, si Back-Propagation cu moment scris in NeurosLab, si folosit pentru studiul retelelor neuronale (importate in Logicus). Tehnici folosite: 1. Canvas 2.Double buffered 3. Threaduri(Simulare, cat si in about) 4. Synchronizarea threadurilor (analog) 5. Alocarea dinamica a obiectelor si a variabilelor. 6. Update 7. Schimbarea limbii (s-a folosit recursivitate). Tehnologii: 1.Delphi 2. BusinessSkin 3. NeurosLab (soft scris pentru realizarea VUI-ului, recunoasterea vorbirii, Recunoasterea faciala pentru logarea in meniul de administrare si OCR-ului), partea de inteligenta artificiala 4. DictRO pentru realizarea interfetei vocale .
26. Budisteanu Ionut Alexandru, elev,
Mlisan Mirela, prof. coordonator,
Colegiul National "Mirceal cel Batran" Rm. Valcea
ibudisteanu[at]acm.org
Section: D
Title of paper: NeurosLab - software pentru simulare si invatare

Abstract: Produsul software are in vedere crearea de Retele Neuronale Artificiale (RNA), Multi Layer Perceptron cu drag&drop, pentru simulare si invatare, analog ca in Symulink din MatLab, sau NNTool. Pentru intelegerea functiilor, s-au creat mai multe exemple: Optical Character Recognition - pentru recunoasterea scrisului de mana; Face classification; Speech recognition - Aproximari de functii elementare, continue; Fingerprint recognition - Retina recognition; Boli din radiografii (de exemplu Cancerul Predictie); Human-Computer interface; Daca s-a elaborat o RNA, se pot exporta ponderile retelei, iar produsul poate sa genereaze (exporte) o clasa in Delphi, Pascal, sau Dynamic Link Library(DLL), care simuleaza RNA. NeurosLab se poate utiliza in orice mediu de programare, care permite importari de functii din DLL. Se poate importa/exporta din XML. Pentru a dezvolta o aplicatie cu AI, nu trebuie sa se scrie o aplicatie de inteligenta artificiala, ci trebuie doar sa se scrie algoritmul de simulare. Vom folosi NeurosLab, care exporta ponderile si genereaza coduri BackPropagation, BackPropagation sursa. Algoritmi de invatare utilizati: DarkenMoody, recunoasterea faciala, real-time, cu RNA, indentificarea numerelor de inmatriculare ale masinilor, indentificarea intr-o radiografie, a unei imagini ce reprezinta amprenta unei boli, Eye-Tracking. Componente utilizate: Transformata fourier discreta (s-a folosit un unit scris de Dan Cross).
27. Tittes-Gherman Mihaela, profesor ing.,
Grupul Școlar de Industrie Ușoară Sighișoara
mihaela_tittes[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Aplicaţii în desenul tehnic. Reprezentarea corpurilor în vedere

Abstract: Produsul software este un soft educaţional realizat în Flash, destinat elevilor care studiază modulul Desenul tehnic industrial. Acesta face parte din cultura de specialitate pentru domeniul de pregătire Mecanică, clasa a IX-a, filiera tehnologică. Materialul realizat este interactiv cu o interfaţă prietenoasă, care foloseşte elemente familiare elevilor, gen Avatar şi Smiley Face. În scopul formării deprinderilor de reprezentare în vedere a unor repere simple, de stabilire a numărului minim de proiecţii, formele geometrice prezentate au fost realizate 3D în AutoCad şi apoi animate, iar pentru realizarea aplicaţiilor a fost utilizată tehnica "drag and drop".
28. Coman Alexandru (1), elev,
Avădănei Andrei (2), elev,
Adoamnei Andrei (3), elev,
Giorgie Vlad Daniel (1), prof. coord.,
Costineanu Raluca (1), prof. coord.,
Chira Liliana (2), prof. coord.,
Carmen Popa(3), prof. coord.,
(1) Colegiul Naţional "Ştefan cel Mare" Suceava
(2) Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" Suceava
(3) Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" Botoşani
andrei[at]worldit.info
Section: C
Title of paper: Web Security Platform (W.S.P.)

Abstract: Web Security Platform este o platformă web ce încearcă îmbunătăţirea şi reducerea riscurilor ca o persoană rău-intenţionată sa compromita informatii private. Platforma vine in ajutorul administratorului prin panoul de comanda ce pune la dispozitie o serie de statistici, functii si extensii ce incearca reducerea riscurilor de penetrare a securitatii. Platforma este la baza un schelet ce pune in miscare o serie de mini-aplicatii, denumite generic extensii, care folosesc diverse informatii puse la dispozitie de schelet pentru a stabili daca avem de-a face cu atacuri web. Una din extensiile platformei WSP detecteaza cu succes atacurile de tip Cross Side Scripting (CSS), Remote File Inclusion (RFI), Local File Inclusion (LFI, SQL Injection (SQLI), File Path Disclosure (FPD), Cross Site Request Forgery (CSRF) si Remote Code Execution (RCE). O alta extensie are grija de blocarea unui mare volum din atacurile de tip DDOS care incearca sa aduca un website la o incarcare foarte mare. Alte doua extensii analizeaza fisierele si continutul acestora, urmarind modificarile,adaugarile sau disparitia fisierelor (WSP File Monitor) sau prezenta unor virusi (WSP Antivirus). Aceste extensii sunt completate de diverse facilitati pre-instalate in schelet.
29. Coman Alexandru (1), elev,
Avădănei Andrei (2), elev,
Adoamnei Andrei (3), elev,
Giorgie Vlad Daniel (1), prof. coord.,
Costineanu Raluca (1), prof. coord.,
Chira Liliana (2), prof. coord.,
Carmen Popa(3), prof. coord.,
(1) Colegiul Naţional "Ştefan cel Mare" Suceava
(2) Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" Suceava
(3) Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" Botoşani
andrei[at]worldit.info
Section: C
Title of paper: Online Visual PHP IDE

Abstract: Online Visual PHP IDE este o platforma web de tipul WYSIWYG ce incearca imbunatatirea si simplificarea productivitatii programatorilor din domeniul Web. Aplicatia vine in ajutorul Web developerilor cu un sistem organizat in format MVC (intreaga aplicatie se bazeaza pe un framework dezvoltat in format MVC), bazat pe interfata ce ofera dezvoltatorului o plaja de obiecte, denumite controloare, care indeplinesc diverse functii. Intreaga aplicatie va putea fi creata folosind mouse-ul si scriind foarte putine linii de cod. Toate aplicatiile noi vor fi create sub acelasi sablon de programare – MVC.
30. Coman Alexandru (1), elev,
Avădănei Andrei (2), elev,
Adoamnei Andrei (3), elev,
Giorgie Vlad Daniel (1), prof. coord.,
Costineanu Raluca (1), prof. coord.,
Chira Liliana (2), prof. coord.,
Carmen Popa(3), prof. coord.,
(1) Colegiul Naţional "Ştefan cel Mare" Suceava
(2) Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" Suceava
(3) Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" Botoşani
andrei[at]worldit.info
coman.florin.alexandru[at]gmail.com
Section: C
Title of paper: Joc Secund – aventură a spiritului

Abstract: Produsul software "Joc Secund – aventură a spiritului" este un soft educaţional ce vine în sprijinul elevilor, dar în acelaşi timp şi al profesorilor. Aplicaţia se doreşte a fi un soft foarte maleabil şi foarte uşor de utilizat. Pe lângă uşurinţa cu care poate fi folosit, softul atrage toţi utilizatorii prin modul său de prezentare ergonomic şi foarte elegant. Se doreşte ca prin folosirea acestui soft procesul de studiere, verificare şi însuşire a noilor informaţii să fie cât mai atrăgător şi eficient. Aplicaţia este una multi-user (cu utilizatori multipli) pentru a putea fi folosită cu uşurinţă, de exemplu, la orele de curs de la şcoală. Se prezinta mai multe aplicaţii ("Platforma Soft", "Platforma Web", "Platformele de Adminstrare" şi un 'Volum literar virtual"), si posibilitatea de a fi accesată de oriunde. Se pot centraliza toate datele mult mai uşor, pentru a se efectua ulterior diverse statistici. Pentru ca aceast soft să fie accesibil tuturor, este structurat în aşa fel încât utilizatorii să poată interacţiona cu el intuitiv, nefiind nevoie de instruiere specială.
31. Filipescu Elena, doctorand,
Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iasi, Facultatea de Textile - Pielarie
elena.filipescu[at]yahoo.com
Section: A
Title of paper: Algoritm matematic pentru antropometria din industria de confectii

Abstract: Se propune un algoritm de calcul prin care se poate evalua, pe baza cunoasterii valorilor unor marimi antropometrice, forma corpului la femei in scopul proiectarii imbracamintei. In cadrul orelor de laborator, studentii utilizeaza valorile concrete ale unor marimi antropometrice din baza de date rezultata in urma scanarii 3D a corpurilor, sau rezultate, in urma masurarii individuale. Se formeaza anumite intervale de variatie pentru conformatiei, pentru tinuta si proportiile corpului la femei. Algoritmul propus permite incadrarea rapida a unui subiect oarecare la acesti indicatori morfologici. Rezultatele evaluarii morfologice a corpului, pe baza algoritmului propus se constituie in obtinerea rapida a incadarii corpului ales la o anumita tipologie de corp, precum si in informatii initiale utile pentru proiectarea imbracamintei individualizate.
32. Popescu Radu, masterand,
Verniceanu Anca, masterand,
Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor Cluj-Napoca
popescuradhoo[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: Proiectul "Learning Playground"

Abstract: "Learning Playground" se doreste a fi un proiect care sa vina in sprijinul copiilor cu varste intre 7-11 ani, si care au probleme de invatare sau concentrare. Ideea pe care se bazeaza proiectul este ca procesul educational, poate fi mutat din salile de clasa in cadrul unui club sportiv, iar metodele de predare/invatare pot fi modificate in asa fel incat copii sa invete jucadu-se. Acest centru se bazeaza pe un model deja existent in Regatul Unit, si care incepe sa se dezvolte in Japonia, iar acum in Romania.
33. Pilat Elena Mihaela, profesor,
Liceul Teoretic Callatis Mangalia
mihaelapilat31[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: Platforma iTeach: formarea competentelor necesare in secolul XXI

Abstract: Platforma iTeach este un proiect lansat de Institutul de Stiinte ale Educatiei, Ministerul Educatiei Cercetarii Tineretului si Sportului si Centrul pentru Inovare in Educatie si are un rol catalizator in alinierea sistemului de invatamant la standardele europene in ceea ce priveste dezvoltarea profesionala continua a cadrelor didactice din Romania. Platforma iTeach este o platformă online pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice prin încurajarea participării şi a schimbului de resurse, facilitarea colaborării, formarea competenţelor pedagogice şi de specialitate.
34. Balmuş Nicolae, conf. univ. dr.,
Natalia Burlacu, lector univ. drd.,
UPSC "Ion Creangă", Chişinău, Rep. Moldova
Catedra de Informatică şi Tehnologii Informaţionale în Instruire
NatBurlacu[at]hotmail.com
Section: C
Title of paper: Sinteză de elaborare a robotului digital pentru studierea numeralului cardinal propriu-zis

Abstract: Articolul reprezintă o lucrare, ce abordează datele esenţiale a problemei de elaborare a unui robot digital pentru studierea numeralului cardinal propriu-zis în limbile română, engleză, franceză. Produsul software educaţional în cauză a fost creat la catedra de Informatică şi Tehnologii Informaţionale în Instruire a UPSC “Ion Creangă” din orasul Chişinău, în mediul de programare Delphi, ţinând cont de particularităţile didactice ce pot fi implementate prin analiza paradigmelor: gramaticale a numeralului cardinal şi a celei digitale de realizare a aplicaţiei educaţionale pentru studierea părţii de vorbire date. Pe fundalul unei analize comparate a unor produse educaţionale apropiate, autorii expun avantajele şi principiile de elaborare, aplicare şi funcţionare a produsului lor original "Robotul digital pentru studierea numeralului cardinal propriu-zis".
35. Hutu Violeta, marketing manager,
QUARTZ MATRIX, Iasi
marketing[at]quartzmatrix.ro
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Widgit - Educatie prin simboluri

Abstract: Conform studiilor din ultimii ani, s-a demonstrat ca simbolurile ajuta cursantii in intelegerea informatiilor din mediul inconjurator mult mai usor decat prin alte metode. Simbolurile ofera o vizualizare imediata a cuvintelor si reamintesc cursantilor intelesul si sensul cuvintelor si astfel isi pot explica intelesul informatiilor invatate. Widgit este prima companie care a utilizat simboluri in invatarea si comunicarea informatiilor. In cei 25 de ani de experienta si de dezvoltare continua, software-ul Widgit este utilizat in toata lumea ca suport in materialele tiparite si electronice. Simbolurile, prin imaginile reprezentative fiecarui cuvant, fiecarei expresii sau propozitii, atrag atentia cursantilor mult mai usor, astfel incat cei care nu sunt motivati vor fi mult mai implicati in procesul de invatare. Cursantii care nu cunosc o anumita limba, pot intelege materialul si pot invata limba respectiva mult mai repede utilizand materiale cu simboluri. Beneficii: • Imbunatatirea comportamentului • Cresterea implicarii cursantilor • Eliminarea dependentei de instructor • Cresterea motivarii • Invatarea usoara a vocabularului de baza • Oferirea de suport in scriere • Eliminarea dificultatilor de invatare • Comunicarea in diferite limbi straine.
[ QUARTZ MATRIX - www.quartzmatrix.ro ]
36. Hutu Violeta, marketing manager,
QUARTZ MATRIX, Iasi
marketing[at]quartzmatrix.ro
Section: A, EXPOZITIE
Title of paper: ProLang®, laborator fonetic digital - instrument eficient pentru invatarea limbilor straine

Abstract: Laboratorul fonetic ProLang® este destinat invatarii si predarii limbilor straine intr-o maniera moderna si interactiva cu o puternica implicare a cursantilor in desfasurarea cursurilor. Sistemul permite monitorizarea si controlul activitatilor din sala de curs si asimilarea informatiilor si a pronuntiei cuvintelor mult mai usor decat prin orice alta metoda traditionala de invatare. Dezvoltat in Departamentul de Cercetare-Dezvoltare Quartz Matrix, ProLang® a castigat premiul Uniunii Generale a Industriasilor din Romania “Marca de Aur” la evenimentul Fabricat in Romania 2002. Laboratorul ProLang® ofera performanta necesara unui invatamant modern, de mare eficienta si calitate. Software-ul este dezvoltat pentru a fi utilizat atat in limba romana, cat si in limbile engleza, franceza, germana si maghiara. Printre beneficiile uitilizarii laboratorului fonetic ProLang® putem enumera: • Simultaneitatea si varietatea activitatilor • Performanta cursurilor • Eliminarea inhibitiilor cursantilor • Dezvoltarea abilitatilor acestora de a asculta • Interactivitatea ridicata • Disciplina • Inregistrarea si arhivarea activitatilor.
[ QUARTZ MATRIX - www.quartzmatrix.ro ]
37. Stan Georgiana, eleva,
Goldu Corneliu, prof. coord.,
Colegiul National "Vasile Alecsandri", Galati
geo_capsu[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Lectia "Nunta in cer" de Mircea Eliade

Abstract: Lucrarea prezinta o abordare diferita a unei opere literare (Nunta in cer de Mircea Eliade) ce are ca scop ajutarea elevilor in a intelege opera si atragerea lor catre lectura. Incepand cu semnificatia titlului si ajungand la comparatia cu alte romane, softul se dovedeste a fi un util instrument de predare, atractiv, interesant si deschis spre noutate. In final, exista exercitii pentru verificare si aprofundare, precum si bibliografie. Din lucrare: "Simbol al anulării contrariilor, prin refacerea unităţii primordiale, semn al morţii şi al naşterii, nunta presupune dizolvarea celor două universuri (masculin şi feminin) şi proiectul unei noi lumi, prin iubire, iar iubirea înseamnă renunţare la fiinţa personală şi identificarea în celălalt. Asocierea metaforică dintre nuntă şi moarte are o motivaţie mistică, deoarece această legătură se face prin iubire şi abandon".
38. Avramescu Ana Nicoleta, profesor,
Colegiul Tehnic "Matei Corvin" Hunedoara
nicana17[at]gmail.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: LEMATEX - lecţii si teste de matematica pentru liceu

Abstract: Pachetul de programe LEMATEX este un ansamblu de lecţii de matematica realizate pe o platforma EXCEL. Acesta este destinat atat profesorilor de matematica, cat mai ales elevilor. Produsul a fost conceput astfel incat profesorul sa devina un consultant cu o altă modalitate de abordare a lecţiilor; acesta dirijează activităţile ce au loc în desfăşurarea orelor de matematica folsind mijloacele TIC în procesul de educaţie.
Recomandari tehnice: 1. Prezentarea documentaţiei si instalarea aplicaţiei (sub forma unui fişier de tip *.xlsm în Microsoft Office Excel 2007, fişier care se poate uşor converti în format *.xls pentru Microsoft Office Excel 2003), în situaţia utilizării sub-aplicaţiei de teste pentru geometrie analitică; 2. Este important să se activeze comenzile macro, adică în pagina de avertizare să se aleagă ENABLE MACROS, deoarece lecţiile conţin macro-comenzi.
De menţionat este faptul că testele de geometrie analitică au fost aplicate în anul şcolar 2008-2009, şi au avut un impact pozitiv asupra elevilor obţinându-se rezultatele scontate: utilizarea mijloacelor TIC în procesul educaţional, consolidarea cunoştinţelor, realizată prin aplicaţii diverse, şi verificarea cunoştinţelor prin rezolvarea testelor şi stimulare pentru auto-instruire şi muncă individuală a elevilor.
39. Chiribau-Albu Mihaela (1), profesor,
Stine Jeppesen (2), profesor,
Skirmante Petraitiene (3), profesor,
Minna Parkatti (4), profesor,
Antonio Temprano (5), profesor,
Helmut Fischmann (6), profesor,
(1)Colegiul National Ferdinand I, Bacau
(2)Trysil Videragaaende Skole - Norvegia
(3)Radviliskis Lizdeikos Gymnasium - Lituania
(4)Äänekosken lukio- Finlanda
(5)IES Cavaleri - Spania
(6)Staatliche Berufsoberschule Kempten- Germania
mihaelachiribau[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: „Young European Reporters” facing Web 2.0 and project-based learning

Abstract: Introducerea proiectului și a noilor tehnologii în procesul educativ reprezintă un deziderat al ultimilor ani, datorită faptului că elevii secolului XXI au așteptări diferite în ceea ce privește modul de furnizare a informațiilor. Pentru a ieși în întâmpinarea orizontului lor de așteptare, precum și pentru motivarea lor, profesorii trebuie să utilizeze toate acele instrumente pe care generația "digital natives" le folosedatște frecvent în contexte extrașcolare: blog, chatrooms, wikis, social networking etc. Materialul surprinde rolul instrumetelor Web 2.0 și modul în care ele au fost implementate prin intermediul unui proiect în care sunt partenere șase instituții școlare din România, Norvegia, Spania, Lituania, Germania și Finlanda.
40. Mihalcea Adrian , profesor,
Neagu Adriana , profesor,
Georgescu Ștefania , elev,
Predulescu Ionuţ , elev,
Colegiul National Valenii de Munte, jud Prahova
adrian_tarlesti[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Apa - moleculă a vieţii

Abstract: Produsul este un software educaţional interactiv pentru clasa a XII-a, profil umanist, obiectul Științe. Lucrarea se adresează în primul rând elevilor şi profesorilor de fizică, chimie și biologie din învăţământul liceal. Programul urmărește o structură specifică lecțiilor din sistemul AEL, având în vedere considerente tipice acestui sistem legate de teorii ale învățării și design. Un accent deosebit a fost pus pe realizarea artizanală a unei instalții de purificare a apei, prezentată în program împreună cu o simulare electronică de construire a unei astfel de instalații folosind tehnici "drag and drop".
41. Muntean Doina , lector univ. dr.,
Andreica Angela , lector univ. dr.,
Academia Comercială din Satu Mare
d_muntean_ro[at]yahoo.com
Section: A
Title of paper: Marketingul on-line – arta care schimbă gândurile

Abstract: Promovarea online este cea mai întâlnită şi mai utilizată componentă a mixului de marketing al acestui mediu. Spre deosebire de publiciatea offline, (outdoor, spoturi TV, radio etc.) cea online oferă o serie de avantaje care oricât de mult ne-am dori, în mod tradiţional nu le putem obţine. Portalul de afaceri http://e-manageri.ro, pus la dispoziţie de către Academia Comercială din Satu Mare, reprezintă o excelentă cale de promovare a afacerilor. Pentru cei care au nevoie de instruire în management sau consultanţă managerială portalul oferă informaţii despre posibilităţile de instruire şi asistenţă în afaceri.
42. Dinu Nicoleta Roxana , doctorand,
Biblioteca Centrala Universitara "Carol I", Bucuresti
dnicole_2005[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Bibliotecarul în era noilor tehnologii informaţionale

Abstract: Apariţia şi dezvoltarea noilor tehnologii de informare şi comunicare au determinat schimbări majore în organizarea universului cunoaşterii. Întrucât noii suporţi de stocare a datelor s-au diversificat, bibliotecarul, specialist al informaţiilor, a trebuit să se adapteze actualului context. Prezenta lucrare îşi propune să evidenţieze abilităţile şi rolul bibliotecarului în era digitală, în definirea şi satisfacerea nevoilor de informare ale utilizatorilor.
43. Radu Claudia (1), profesor,
Negrea Flavia (2), profesor,
(1)Şcoala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Zalău
(2)Colegiul Tehnic „A.P.Ilarian” Zalău
radutedi[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: Mediul colaborativ Wiki utilizat în instruire şi formare

Abstract: Lucrarea surprinde câteva observaţii legate de dezvoltarea unei comunităţi virtuale de învăţare , comunitate constituită din cadrele didactice din Năsăud, judeţul Bistriţa Năsăud, Jibou, Sărmăşag şi Crasna, judeţul Sălaj participante la Proiectului „Carieră didactică în societatea cunoaşterii adaptată la regiunea NV”. Experienţa în formarea adulţilor ne-a dovedit că uneori, e mai important să observi cum a fost implementată o anumită idee de proiect sau cum au fost utilizate resursele didactice decât să citeşti despre acestea. Fără a avea pretenţia de a oferi soluţii, ea împărtăşeşte câteva exemple de activităţi mobilizatoare şi bună practiă şi poate constitui o modalitate de a îmbogăţi experienţele de învăţare ale educabilului.
44. Stan Doru-Gabriel , doctorand,
Biblioteca Universitatii din Pitesti
doru_stan[at]yahoo.com
Section: A
Title of paper: Proiecte europene bazate pe tehnologiile mobile (m-learning)

Abstract: De câţiva ani, au început să apară numeroase proiecte la nivel european, bazate pe folosirea tehnologiilor mobile. Obiectivele acestora sunt diferite, în sensul că ele investighează, pe de-o parte, cum aceste tehnologii pot fi folosite pentru a-i angaja pe tineri în activităţi educaţionale şi cum le pot schimba, de fapt, atitudinea asupra procesului de învăţare, iar, pe de altă parte, vizează dezvoltarea de materiale de curs pe care le testează şi evaluează pe grupuri de studenţi, urmând să disemineze rezultatele evaluării prin raporturi publice. Lucrarea îşi propune să analizeze potenţialul acestor tehnologii în a oferi acces studenţilor la resurse educaţionale, precum şi identificarea barierelor cu care se pot întâlni în folosirea lor.
45. Rusu Radu (1), elev,
Gheorghiu Andrei-Vlad (2), elev,
Mateescu Maria (1), elev,
Butnaru Genoveva (1), profesor,
Cerchez Emanuela (1), profesor,
(1)Colegiul National "Emil Racovita" Iasi
(2)Liceul de Informatica Iasi
emanuela.cerchez[at]gmail.com
Section: C
Title of paper: Verbul. Modul indicativ

Abstract: „Verbul. Modul indicativ” reprezintă un soft educaţional destinat elevilor de gimnaziu pentru studiul gramaticii limbii române. Softul are o structură modulară, fiecare modul (moment de lecţie) oferind o sinteză operaţională a informaţiilor esenţiale referitoare la tema dată; numeroase exemple, clare, adecvate vârstei elevilor, selectate din texte literare relevante; sarcini de lucru variate, în multiple variante, constituind un context pentru aplicare şi exersare şi asigurând astfel formarea competenţelor specifice temei; feed-back permanent, de diagnostic şi de explicitare, precum şi puncte de sprijin care să susţină elevul în demersul său de învăţare. Nu în ultimul rând, aplicaţia construieşte un mediu de învăţare atractiv, care valorizează din plin valenţele educative ale jocului.
46. Făt Silvia (1), asist. univ. dr.,
Gabureanu Simona(2), asist. univ. dr.,
(1) Universitatea Bucuresti, DPPD
(2) Universitatatea Politehnica Bucuresti, DPPD
silvia.fat[at]elearning.ro
Section: A
Title of paper: Internaţionalizarea formării contiune a cadrelor didactice. Un exemplu de practica inovativa: Proiectul IDOLearn

Abstract: Deşi în România există o tradiţie a formării continue a cadrelor didactice, mediul educațional actual înalt competitiv, tendinţele internaţionale de creştere a calităţii învățământului fac ca acestea să fie insuficiente. Răspunzând unei astfel de necesităţi, training-ul on-line poate reprezenta o ofertă modernă şi flexibilă de pregătire care să susţină şi să dezvolte profesionalismul autentic al cadrelor didactice. „E-learning” este poate unul din cele mai moderne concepte ale pedagogiei de formare, deşi el este mai puțin popularizat în legătură cu dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Articolul de faţă prezintă Proiectul IDO – International development officer - Validation of informal and non-formal learning.
47. Gherman Teodora, conf. univ. dr.,
Academia de Administrare Publica, Republica Moldova
gherman.teodora[at]gmail.com
Section: A
Title of paper: Interactive evaluation methods for quality improvement of instruction

Abstract: This article establishes the implementation and the application of the informational advanced technologies in the creation of the instructive lessons, composing an e-Learning system, witch offers the possibility of a more efficient learning and the practical application of hypermedia objects. In the base of the e- Learning system was founded an implementation strategy of informational technologies in the teaching-learning investigated material. These ways created good conditions for the most efficient application of already made e- Learning system’s contents. The efficiency of the elaborated methodic course and the value of the exposed ideas can be proved experimentally. The actual problem of automatic testing of knowledge can be solved by the support from the new technologies of evaluation. This communication presents a method of evaluation through a distributed application which works within a network. By the implementation of TCP/IP communication components which resolve the connection and by implementing GUI component is accomplished a software application having two complementary modules. At launch, one of these modules installed on a central computer, will exercise it’s server role taking connections from the second module. The users will use the second module for establishing connections to the server. Then, through the established connection will come the registration, the questions of test, and after completing – the answers back to server.
48. Ghiniţă Elena, elev,
Băcilă Emilian, elev,
Iordaiche Cristina, profesor,
Roşu Ovidiu, profesor,
Liceul "Grigore Moisil" Timişoara
cristina_iordaiche[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Software matematic "Fractii ordinare"

Abstract: Software educaţional „Fracţii ordinare” se adresează elevilor din clasele gimnaziale care fac primii paşi în teoria fracţiilor matematice. Conţinutul ştiinţific al lucrării este în conformitate cu programa şcolară în vigoare la clasa a V-a şi permite astfel atingerea obiectivelor cadru şi de referinţă în cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii. Prin această lucrare am dorit să accentuăm caracterul explorativ-investigativ al învăţării matematicii pentru a asigura cunoaşterea şi utilizarea conceptelor matematice în relaţie cu dezvoltarea capacităţilor de explorare, investigare şi rezolvare de probleme.
49. Temian Vlad, elev,
Iordaiche Cristina, profesor,
Roşu Ovidiu, profesor,
Liceul "Grigore Moisil" Timişoara
cristina_iordaiche[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Smart School Security

Abstract: Smart School Security este un sistem de pontaj al elevilor dintr-o anumită unitate de învăţământ. Conceptul este unul simplu : fiecare elev are o legitimaţie, pe care sunt scrise două coduri de bare (unul de intrare şi unul de ieşire) asociate momentelor în care elevul intră respectiv părăseşte şcoala. Legitimaţie este scanată cu ajutorul unui cititor de coduri de bare şi astfel elevul este înregistrat în sistem. După înregistrare, se trimite un sms şi/sau un e-mail de înştiinţare părintelui. În funcţie de datele preluate în urma scanării legitimaţiei de elev, aplicaţia pune la dispoziţie statistici necesare în evidenţa şcolară : numărul de absenţi din şcoală, numărul de absenţe la o anumită materie, la o anumită oră, etc.
50. Herman Cosmin, expert Moodle,
Vaju George, expert Moodle,
Moodle Romania, www.moodle.ro
contact[at]moodle.ro
Section: A
Title of paper: Moodle Romania – utilizare moodle, teorie si practica

Abstract: Cererea de cursuri online şi programe de training a crescut foarte mult în ultimii ani. Se încearcă tot felul de metode de predare pentru a uşura procesul de învăţare, pentru a face faţă timpului limitat de studiu al cursantului. Revoluţia tehnologică recentă a adus schimbări majore felului în care astăzi înţelegem şi abordăm învăţarea şi educaţia. Oamenii învaţă tot mai frecvent în diferite medii virtuale în care numeroase reţele de cunoaştere oferă posibilitatea de a obţine informaţii cât şi facilitează dezvoltarea de abilităţi ce permit folosirea mai eficientă a acelor informaţii. Ca rezultat învăţarea cu ajutorul tehnologiei a devenit o activitate naturală pentru generaţiile de astăzi. Învăţământul de tip global - făcut la scară mare, în care indivizi numeroşi învaţă toţi aceleaşi lucruri a dispărut, chiar dacă această stare de fapt nu este încă acceptată sau înţeleasă pe deplin. Astăzi avem posibilitatea să învăţăm în funcţie de capabilităţile şi interesele proprii, având o libertate mai mare ca oricând să alegem ce, când, cum, împreună cu cine şi de la cine vrem să învăţăm.
Partea I: Introducere despre Moodle Romania, activitati, proiecte, perspective. Partea II:Webminar – o lectie online
51. Petrescu Dan (1), student,
Craciun Maria (1), student,
Savuta Irina (2), profesor,
Ionescu Daniela (3), profesor,
(1)Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti
(2)Colegiul National "Alexandru Ioan Cuza" Ploiesti
(3)Colegiul National "Jean Monnet" Ploiesti
dan89_eu[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: ePortofoliuProfesor

Abstract: Portofoliul reprezinta un instrument de evaluare complex, care include si organizeaza produsele activitatii unei persoane. Portofoliul digital este „o carte de vizita” realizata on-line, care va permite sa colectati si sa inmagazinati, sa organizati in mod creativ si sa difuzati rezultatele activitatii dumneavoastra prin intermediul Internetului. Portofoliul poate reliefa munca, rezultatele, competentele, abilitatile si experienta dumneavoastra. Acest intrument este de un real folos pentru profesori. El a fost dezvoltat ţinând cont de nevoile cadrelor didactice, ajutându-i astfel să-şi prezinte cariera educaţională/didactică în format electronic. Obiectivul principal este să creăm un instrument care să poată fi folosit în activitatea zilnică de către toate categoriile didactice pentru: documentarea electronică a carierei profesionale, identificarea obiectivelor, a aptitudinilor şi a scopurilor personale, punctând elementele- cheie ale perfecţionării profesionale. Portofoliul Digital va fi adaptat astfel încât va include o structură comună tuturor specialitatilor, permiţând managerilor educationali să-şi construiască propria structură a Portofoliului Digital. Structura comună va fi proiectată având la bază Ordinul nr.4595/22.07.2009 cu privire la aprobarea criteriilor de performanţă pentru evaluarea cadrelor didactice. Impactul aşteptat este ca, realizându-şi propriul portofoliu digital, oricine să identifice punctele tari şi punctele slabe ale profesiei sale, să realizeze o autoevaluare şi autoperfecţionare practică, să introducă în profesia lor noutăţile din domeniul TIC, să-şi îmbunăţăţească abilităţile profesionale şi comunicaţionale.
52. Bactișa Ersin, elev,
Peteu Natașa, profesor,
Liceul Teoretic "Nicolae Balcescu" Medgidia, Jud. Constanta
bactisa_ersin[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Tehnologia militara in al doilea razboi mondial

Abstract: Proiectul reprezinta un soft educational (aplicatie interactiva) ce poate fi folosit in lectiile de istorie. Acesta este structurat in doua programe. Un program tip meniu, care se poate controla cu ajutorul mouse-ului sau a comenzilor vocale. Acesta are in componenta un ghid virtual, care aduce utilizatorului informatii despre proiect si il ajuta sa navigheze. Al doilea program este un muzeu virtual tridimensional, unde utilizatorul poate vedea cele mai importante echipamente utilizate in al doilea razboi mondial. Prin microfon, se pot cere ghidului informatii despre exponatele din muzeu. Proiectul urmareste o abordare diferita a prezentarii unei lectii de istorie, mult mai interesanta, cu o interactivitate ridicata.
53. Stan Elena-Lidia, doctorand,
Biblioteca Centrala Universitara "Carol I" din Bucuresti
lidia_24_ely[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Structurarea informaţiei în documentele electronice. Portaluri informaţionale

Abstract: Este recunoscut faptul că informaţia este o resursă valoroasă, separată de tehnologie, în acest sens, managementul resurselor informaţionale venind cu sugestii. Schimbări semnificative sunt percepute, mai ales, în modul în care documentele şi informaţia reprezintă intrări stocate, organizate, accesate şi regăsite. Internetul, bazele de date şi resursele electronice sunt principalii factori care au schimbat tehnicile tradiţionale în care oamenii caută informaţia. Implementarea unui portal a devenit o necesitate în organizaţii şi în mediile educaţionale, structurarea şi organizarea informaţiei fiind esenţiale. Oportune în dezvoltarea serviciilor, portalurile informaţionale vin în ajutorul studenţilor, cercetătorilor şi staff-ului. Prin intermediul portalurilor specializate, cum ar fi cele instituţionale sau de bibliotecă, utilizatorii au posibilitatea de a obţine informaţii variate şi de a cunoaşte diverse aplicaţii.
54. Petrica Marian, elev,
Goldu Corneliu, prof. coord.,
Colegiul National "Vasile Alecsandri" Galati
marian_petrica_93[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Teste la Limba si literatura romana

Abstract: Proiectul contine patru teste la limba si literatura romana pentru verificarea cunostintelor acumulate dupa studierea a patru opere: "Ion" de Liviu Rebreanu, "Povestea lui Harap-Alb" de Ion Creanga, "Ultima noapte de dragoste, intaia noapte de razboi" de Camil Petrescu si "Hanul Ancutei" de Mihail Sadoveanu. Exista cincisprezece intrebari pentru fiecare test, fiecare cu un singur raspuns corect din cele patru variante de raspuns. Punctajul este calculat astfel incat o intrebare valoreaza sase puncte, iar din oficiu se ofera zece puncte. Prin rezolvarea corecta a celor cincisprezece intrebari se obtine punctajul maxim de 100 de puncte. Acest proiect a fost elaborat in Borland C++ Builder si poate fi utilizat intr-un laborator AeL.
55. Dobre Iuliana, as. univ. drd.,
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
iulianadobre[at]yahoo.com
Section: A
Title of paper: Utilizarea noilor tehnologii în evaluarea cunoştinţelor cursanţilor

Abstract: Progresele remarcabile din domeniile ştiinţei educaţiei, automaticii, electronicii, informaticii, calculatoarelor, comunicaţiilor fac posibilă o abordare nouă a proceselor de instruire şi de evaluare, a eficienţei şi calităţii acestora şi anume, trecerea de la realizarea acestora exclusiv de către instructori la realizarea de către instructori şi mai ales de către calculator. Lucrarea de faţă prezintă un sistem de evaluare a cunoştinţelor studenţilor în domeniul informaticii având ca principiu general de funcţionare asistarea procesului de evaluare de către calculatoare electronice aflate în nodurile unei reţele de calculatoare oarecare, reţea ce poate fi fie una interna, din cadrul laboratoarelor universităţii, fie una mixtă. Reţeaua mixtă implică conectarea în nodurile sale nu numai a calculatoarelor din cadrul laboratoarelor universităţii, ci şi din exterior.
56. Dudulean Cristian (1), ing. drd.,
Stareţu Ionel (2), prof. univ. dr. ing.,
(1)Grup Şcolar Industrial Râşnov
(2)Universitatea Transilvania din Braşov
duduleanc[at]yahoo.com
Section: A
Title of paper: Formarea deprinderilor şi competenţelor profesionale prin tehnici de realitate virtuală

Abstract: Modernizarea formării profesionale iniţiale şi continue este o necesitate a restructurării şi dezvoltării sistemului de educaţie, a adaptării acestuia la nevoile de pe piaţa muncii. Axa Prioritară 1 din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU), - „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” urmăreşte coerenţa sistemului de educaţie cu formarea profesională iniţială şi continuă, precizându-se principiile şi acţiunile de urmat în vederea creării condiţiilor pentru furnizarea de competenţe pe tot parcursul vieţii. O modalitate modernă de desfăşurare a instruirii este aplicarea tehnicilor de realitate virtuală, tehnici care permit interacţiunea cu obiectele cunoaşterii şi abordarea unor metode de instruire centrate pe elev/student.
57. Aileni Raluca Maria, Phd. Student, Eng.,
Technical University "Gh. Asachi" Iasi
railenei[at]tex.tuiasi.ro
Section: B
Title of paper: 3D garment modelling for virtual reality

Abstract: This work presents the simulation of the textile surface in the virtual environment. The simulation of static behavior requires the knowledge of internal and external forces that acting on the textile surface, knowledge of the nature of cloth objects collisions. By using the finite element method the textile surface is divide in a representative set of polygons. It possible to use the cloth pattern to generate the 3D physical model of the cloth and after it can execute the simulation. For 3D simulation of a garment product it must to import the virtual body, to generate the particle model according to the textile surface properties, to position and assemble 2D pattern over the mannequin and to execute the simulation.
58. Aileni Raluca Maria, Phd. Student, Eng.,
Technical University "Gh. Asachi" Iasi
railenei[at]tex.tuiasi.ro
Section: A
Title of paper: 3D Virtual garment try-on for mass customization

Abstract: This paper proposes a virtual e-shop application for testing the garment on the virtual body captured from a 3D scanner. The virtual e-shop industry involves new technologies, globalisation. The virtual stores are a nice alternative to the real shops, because it offers the same products, reduced time to delivery and lower costs. This software offer an opportunity for potential buyers to load the file containing the body scan, and to choose the desired clothing model, fabric and color. On the server, based on an algorithm, is made the comparison between scanned body parameters and the bodies existing in the database, and at the end is choose the morphotype which the buyer belongs to.
59. Garabet Mihaela (1,2), profesor,
Ion Neacşu (1), ing.,
Munteanu Dragoş (3), student,
Grecu Cristian(3), student,
Cîrmiş Andrei (1), elev,
(1)Liceul Teoretic Grigore Moisil, Bucureşti,
(2)Universitatea din Bucureşti,
(3)Universitatea Politehnica din Bucureşti
mihaela.garabet[at]gmail.com
Section: D
Title of paper: Colonie marţiană pentru pământeni- interacţiune virtuală cu obiecte reale

Abstract: Această lucrare descrie dezvoltarea unui proiect de grup format din elevi de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Bucureşti, profesoara lor de fizică, inginerul de la laboratorul de Fizică, administratorul de reţea al şcolii şi studenţi, foşti elevi ai liceului. Studiem de ceva vreme cum funcţionează un remote lab. Provocarea a venit din dorinţa de a ne imagina o colonie marţiană pentru pământeni. Cum şi de unde ar trebui să pornim? Tehnologia de care dispunem în momentul actual: Microsoft Learning Gateway http://portal.moisil.ro cu transmisii live, instrumentaţie virtuală LabVIEW, modulele de circuite integrate-realizate şi verificate pe plăci test în laboratorul de fizică- pentru comenzi wireless, Microsoft Office Live Meeting, ne-a permis iniţial să visăm, să ne imaginăm. Apoi s-a născut Spirit, o încercare de rover cercetaş dirijat de la distanţă şi vizualizat prin Moisil Live. Odată cu confirmarea pe Marte a descoperirii urmelor de apă îngheţată ne-am pus problema aclimatizării unor specii de plante şi de animale care să reziste până la atingerea condiţiilor atmosferice optime pentru colonizarea umană. Plantele trebuie udate de la distanţă, iar animalele hrănite la intervale regulate de timp. De către oameni aflaţi la distanţe foarte mari.
60. Timofte Cristina, profesor,
Rados Maria, profesor,
Axinte Cristian, elev,
Brezuleanu Mădălina, elev,
Carataşu Cătălin, elev,
Vlad Victor, elev,
Liceul de Informatică "Grigore Moisil", Iaşi
radosm74[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: Proiectul educaţional în viziune transdisciplinară

Abstract: O preocupare deosebită a profesorilor din Liceul de Informatică „Grigore Moisil”- Iaşi constă în corelarea practicilor didactice româneşti cu cele europene, o dinamică optimă a raportului între tradiţie şi modernitate, dintre continuitate şi schimbare. Abordarea metodei proiectului într-o manieră transcurriculară, în anul şcolar 2009-2010, perioada 1 aprilie - 27 mai, la clasa a VII-a, a reprezentat o provocare şi, totodată, o şansă de a crea oportunităţi de formare din afara şcolii într-un demers coerent în interiorul şcolii. Astfel, zece cadre didactice din toate ariile curriculare, şi-au propus, în parteneriat cu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi - Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, derularea unui proiect intitulat “Iaşul contemporan într-o lume a globalizării”, proiect care îşi propunea să consolideze tehnologiile de predare-învăţare centrate pe elev, atât în mediul clasic, cât şi în cel virtual, fiind axat pe dezvoltarea de competenţe, deprinderi şi atitudini cu un potenţial ridicat de transfer.
61. Girlescu Marioara (1), profesor dr.,
Dragomir Ana (2), profesor,
(1)Palatul Copiilor Iasi
(2)Colegiul Tehnic" Dr. Alexandru Barbat" Victoria, jud. Brasov
geoda_is[at]yahoo.ca
anadrag2003[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Proiectul geologie.ro

Abstract: Proiectul se doreşte a fi un instrument pentru promovarea şi eficientizarea activităţlor ce se desfăşoară în cadrul cercului de Geologie de la Palatul Copiilor Iaşi. Oportunitatea acestuia derivă şi din facilitarea pătrunderii elevilor pe un tărâm dispărut din învăţământul preuniversitar românesc, disciplina "Geologie".
62. Brezeanu Iulian, conf. dr. ing.,
Gorghiu Gabriel, conf. dr. ing.,
Universitatea Valahia din Targoviste
brezeanu2005[at]yahoo.fr
Section: E
Title of paper: Formarea competentelor necesare cadrelor didactice pentru integrarea TIC in procesul educational. Aspecte specifice ale proiectului EDUTIC

Abstract: Lucrarea prezinta o serie de consideratii referitoare la proiectul POSDRU/19/1.3/G/37002, intitulat: "EDUTIC - Sistem de formare continua a cadrelor didactice, pentru cresterea eficientei utilizării TIC si asigurarea calitatii instruirii asistate de calculator in mediul preuniversitar". Activitatile acestui proiect contribuie la realizarea unui obiectiv specific al PND 2007–2013 - perfecţionarea şi utilizarea mai eficienta a capitalului uman autohton, vizand diseminatorii de invatare, continutul invatarii (diversificarea si asigurarea calitatii ofertelor de educatie si formare initiala si continua) si sistemul de formare profesionala continua. In lucrare este prezentat contextul in care a fost propus proiectul - impus de Strategia Lisabona, precum si elementele cheie ale proiectului: obiective, grup tinta vizat, module de formare propuse si rezultate asteptate.
63. Buzila Delia, profesor ing.,
Tamas Filomela, profesor,
Colegiul Tehnic "Elisa Zamfirescu" Satu Mare
deliabuzila[at]yahoo.com; filomela_tamas[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Utilizarea „Gemini” şi „Autocad” în industria textilă

Abstract: Lucrarea prezintă utilizarea soft-urilor „Gemini” şi „Autocad” în industria textilă. Elevii din învăţământul preuniversitar, filiera tehnologică, domeniul textile – pielărie, specializarea tehnician designer vestimentar trebuie să fie pregătiţi cu tehnologiile cele mai actuale în domeniu. De aceea, introducerea acestor soft-uri la disciplinele de specialitate vine în sprijinul pregătirii lor pentru calificările profesionale ce le vor obţine. Dobândirea acestor competenţe profesionale îi plasează pe un loc prioritar pe piaţa forţei de muncă. „Gemini” este un program care uşurează foarte mult atât procesul de predare - învăţare, cât şi, ulterior, procesul de muncă în industria confecţiilor textile. „Autocad-ul” are multiple utilizări, în diverse domenii, dar poate fi adaptat în design-ul vestimentar înlocuind cu succes desenarea grafică.
64. Onose Daniel (1), profesor,
Onose Laura Angelica (2), profesor,
(1)Grupul Scolar industrial de Marina Galati
(2)Grupul Scolar Industrial Metalurgic Galati
d_onose[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Tehnologii informaționale utilizate în predarea fizicii

Abstract: Utilizarea tehnologiilor multimedia dezvoltă abilităţile şi aptitudinile de operare eficientă cu diverse coduri şi informaţii conceptuale, vizuale şi auditive. Introdus în diferite etape ale învăţării, calculatorul îşi demonstrează eficienţa conducând în acelaşi timp şi la rezultate nu neapărat cuantificabile: creşterea interesului pentru studiul fizicii, care se transformă într-o disciplină mai uşor de înţeles pentru elevi, implicarea afectiv-emoţională a elevului în propria instruire, crearea unei legături între ceea ce învaţă elevul în cadrul şcolii, la orele de fizică şi ceea ce îl preocupă la vârsta adolescenţei. Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte trei modalităţi de integrare a calculatorului in predarea, învăţarea şi evaluarea noţiunilor de fizică: utilizarea AeL, soft educational (CD) si exersarea asistată de calculator cu ajutorul Internetului. Prin utilizarea calculatorului în modelarea şi simularea fenomenelor fizice, de-a lungul procesului instructiv-educativ, atât în predare-învăţare, cât şi în evaluare, s-a demonstrat faptul că progresul şcolar este mult îmbunătăţit.
65. Railean Elena, lector univ. drd.,
Centrul Tehnologii Informationale si Comunicationale in Educatie, Chisinau, Modova
elenarailean[at]yahoo.com
Section: A
Title of paper: Bazele psihopedagogice ale elaborării manualului electronic

Abstract: Lucrarea prezintă sinteza rezultatelor cercetărilor teoretice si aplicative realizate în cadrul programului de doctorat în perioada 2004 -2010. Se argumentează necesitatea abordării metasistemice a instruirii şi strategiei didactice prin exemplificarea bazelor psihopedagogice ale elaborării manualelor electronice, specifice sistemului educaţional de tip deschis (caracteristic globalizării). În abordare metasistemică se prezintă legităţile procesului pedagogic globalizat, care permit de a descrie principiile de elaborare, modelul didactic generalizat, pedagogia formării competenţelor, modelul procesural şi metoda de calcul a indicelui de calitate a manualului electronic. Aplicabilitatea rezultatelor cercetării se prezintă prin descrierea modelului proiectului managerial de elaborare a manualului electronic, exemplificat prin: managementul proiectului, fazele şi constantele metodologice; metodologia elaborării manualului electronic şi validarea experimentală prin metode calitative şi cantitative a tehnologiei educaţionale „Manual electronic în portofoliu electronic”. Argumentarea practică a rezultatelor obţinute este realizată prin descrierea manualelor “Logica formală”, “Effective English” şi “Chimia 10”.
66. Faciu Maria-Ema, profesor,
Grigoreanu Ana-Nicoleta, profesor,
Asociatia "Educatie pentru Viitor" Bacau
ema_faciu[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: Scoala de vara Magura, Bacau - "A învăţa e amuzant!"

Abstract: În 2009, în cadrul Şcolii de vară ce s-a desfăşurat la Şcoala cu Clasele I-VIII „Emil Brăescu” Măgura, jud. Bacău, s-a organizat modul de „Utilizare a calculatorului”. Atunci, situaţia era uşor atipică: profesorii - buni utilizatori ai tehnologiei, dornici să utilizeze la maxim platforma AeL; elevii -puţini care ştiau să facă şi altceva decât să utilizeze diferite jocuri. Ne-am axat atunci pe elementele de bază: arhitectură şi interfaţa sistemului de operare, organizarea informaţiei, elemente de bază din Word şi Power Point, utilizarea scanerului, camerei digitale şi prelucrarea imaginilor, încercând să răspundem la Întrebarea esenţială: „Fructele şi legumele ar putea fi mai mult decât surse de vitamine?”. În acest an, am mers mai departe, realizând proiecte colaborative pe wiki. Lucrarea doreşte să prezinte un exemplu de bună practică în utilizarea modelului IntelTeach pentru planificarea activităţilor educaţionale extracurriculare, din cadrul unei Şcoli de vară.
67. Chelariu Alexandru (1), student,
Diaconescu Doru (1), student,
Diaconescu Doru (2), elev,
Carausu Claudia (2), profesor coord.,
(1)Universitatea "Al. I. Cuza" Iasi
(2)Liceul de Informatica "Grigore C. Moisil" Iasi
diacdg[at]gmail.com
Section: E
Title of paper: Virtual School

Abstract: Website-ul "Scoala Virtuala" propune un nou mod de comunicare, mult mai interactiv si accesibil pentru cei trei "actori" ai educatiei: elevul, parintele si profesorul. Pentru fiecare dintre ei exista posibilitati de comunicatie, accesibilitate, completare si documentare mult mai rapida si eficienta pentru ei. Tipul de relatie propus de proiectul nostru depaseste limitele scolii traditionale prin posibilitatile de accesare ale user-ului. Rolul proiectului este acela de a facilita un mod mult mai direct si eficient de utilizare a informatiile despre activitatile curriculare si extracurriculare propuse de o institutie educationala: de a stabili nivele de eficacitate si rapiditate a comunicarii dintre elev si parinte. Website-ul este conceput ca sa structureze si sa organizeze informatiile pe diferite nivele de utilizare si in functie de unul din "actorii" educationali implicati: profesor, elev, parinte.
68. Antonela Neacsu (1), lector. univ. dr.,
Ilie Simona Marilena (2), dr.,
(1)Universitatea din Bucuresti
(2)niversitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
antonela[at]geo.edu.ro
ilie.simona[at]gmail.com
Section: B
Title of paper: Sisteme e-learning pentru studiul impactului activitatii miniere asupra mediului

Abstract: Sistemele e-Learning utilizeaza tehnologiile Web şi Internet pentru crearea unor obiecte folosite în scopuri educaţionale. Cele mai multe medii de e-Learning permit monitorizarea activităţii participanţilor, lucrul pe subgrupuri, testari, simularea unor fenomene complexe. Distributia rapida a noilor informatii aparute in domeniu, comunicarea cu alte institutii, interacţiunea audio, video conduc la reducerea impactul negativ asupra mediului. În funcţie de consecinţele dezvoltării activităţii miniere într-o anumită zonă trebuie să fie acceptate două tipuri de impact: impactul negativ şi impactul pozitiv. Impactul asupra mediului al unei exploatări miniere depinde de: aspectele tehnice, ecosistem, gradul de populare, caracteristicile geologice şi geochimice ale zăcământului exploatat, condiţiile topografice, hidrografice, hidrogeologice şi climatice locale, poziţia oficialităţilor.
69. Turc Raluca, elev,
Miron Raul, elev,
Marginean Oana, elev,
Morariu Razvan, elev,
Marginean Manuela, prof. coord.,
Colegiul National "Unirea", Tg. Mures
manuela.marginean[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Circuite de curent alternativ

Abstract: Aplicaţia ”Circuite de curent alternativ” se încadrează în categoria softurilor educaţionale, întrucât este destinată autoevaluării elevilor în urma rezolvării problemelor de fizică din capitolul curent alternativ. Utilizatorul poate crea propriul circuit, plasând elementele dorite (surse, rezistori, fire conductoare, inductanţe sau capacităţi, bobine sau/şi condensatoare) pe spaţiul de lucru şi introducând valorile numerice corespunzătoare mărimilor fizice care caracterizează respectivele elemente de circuit. Programul construieşte diagrama fazorială corespunzătoare circuitului şi calculează valorile efective ale intensităţii curentului şi ale tensiunilor la capetele elementelor de circuit şi defajul curent-tensiune la bornele circuitului. Astfel, aplicaţia poate fi folosită de către elevi pentru a verifica corectitudinea propriei rezolvări a circuitelor propuse de profesor sau extrase din culegerile de specialitate.
70. Duta Nicoleta, prep. univ.,
Universitatea din Bucuresti, DPPD
Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
nico.duta1[at]gmail.com
Section: A
Title of paper: WebQuest - o alternativa moderna de invatare in domeniul e-learning

Abstract: Societatea contemporană este incontestabil una a cunoaşterii permanente, dinamice. În acest context, formarea continuă nemaifiind considerată doar o modalitate de îmbunătăţire a formării iniţiale, ci un proces de învăţare permanentă. In prezent, asistăm la o accentuată tendinţă de virtualizare a educaţiei. O alternativă interesantă şi eficientă la metodele tradiţionale de învăţare este o tehnică modernă, bazată pe ideea constructivistă de elaborare, prin efort personal, a propriei cunoaşteri, care implică numeroase activităţi de căutare în spaţiul Web şi care include în mare măsură învăţarea prin cooperare. Articolul de faţă prezintă câteva aspecte relevante ale utilizării tehnologiei WebQuest în educaţie.
71. Railean Elena, lector univ. drd.,
Suhan Claudia,
Muntean Mircea,
Volcov Dmitrie,
Centrul Tehnologii Informationale si Comunicationale in Educatie, Chisinau, Modova
elenarailean[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Automatizarea laturii cognitive a competenţei de comunicare într-o limbă străină prin intermediul software educaţional

Abstract: Lucrarea prezintă software –ul educaţional "Efficace francaise", realizat cu scopul automatizării laturii cognitivă a competenţei de comunicare în limba franceză (la nivel liceal). Fundamentul teoretic al elaborării software-ului este modelul didactic generalizat. În baza modelului a fost elaborat un prototip de organizare a procesului de învăţământ şi cu aplicarea tehnologiei instrucţionale, precum si evaluarea informatizată prin feedback imediat (varianta SIICVFXITI). Componenta de lucru a software educaţional este partea acţională, programată în Macromedia Flash MX2004, PHP5 şi MySQL. Integrarea acestor 3 tehnologii permite a realiza integritatea prin generare şi analiza computerizată a sarcinilor individualizate, dar, în acelaşi timp, oferă educatului posibilitatea de a soluţiona sarcini din ce în ce mai complexe. Astfel, sarcinile se prezintă de la simplu la compus, respectând etapele ierarhice ale taxonomiei Bloom-Anderson.
72. Dan Dorin, conf.univ. dr. ing.,
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi,
Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial
dandorin[at]tex.tuiasi.ro
Section: B
Title of paper: Texsite.info - Dicţionar textil on line

Abstract: “Texsite.info – dicţionar de definiţii textile” este un rezultat a două proiecte internaţionale, Fashion School I şi II. Dicţionarul a fost creat prin cooperarea a 24 de parteneri din 16 ţări europene, între anii 2005-2009. Ambele proiecte au fost finanţate prin programul Leonardo da Vinci, cu suport din partea Comisiei Europene. Dicţionarul conţine cca. 2000 de termeni din domeniul textil şi cel al confecţiilor, sute de imagini reprezentative şi, ca bonus, 5 module şi jocuri de e-învăţare. Se poate învăţa sau se pot reactualiza cunoştinţele despre istoria confecţiilor, fibre textile, îmbrăcăminte funcţională etc. Pentru dicţionar şi e-module accesul este gratuit.
73. Noveanu Gabriela Nausica (1),
Vladoiu Daniela (2),
(1) Institute of Educational Sciences
(2) SIVECO Romania
Dana.Vladoiu[at]siveco.ro
Section: D
Title of paper: Teaching Science: How Could We Relate to Key Competencies?

Abstract: The purpose of this paper is to examine targeting key competencies in the process of subject matter teaching as revealed by teacher’s electronic portfolios developed during Intel Teach Course training. We include different examples of integrating technology in the classroom dealing with the project based instruction. Students working in groups are involved in the process of solving real life problems through inquiry. Thus, they are engaged in collaborative and cooperative learning activities, in critical and reflective thinking during the development of a media project. Still, many teachers’ instructional practices are content centered, they do not use constructivist practices. In this way, analyzing good practice examples could increase their motivation for personal improvement and change.
74. Scânteie Gheorghe-Dorin , profesor,
Tehnic „Ion D. Lăzărescu” Cugir
dscanteie[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: Utilizarea cu discernământ a software profesional,în formarea tehnicienilor

Abstract: Lucrarea de faţă se vrea o pledoarie pro domo în favoarea utilizării cu discernământ a tehnologiilor din domeniul informatic (IT). În demersul pe care-l voi întreprinde în continuare încerc să demonstrez că lacunele în pregătirea de bază şi lipsa de profesionalism nu poate fi compensată de IT, iar pe de altă parte o pregătire serioasă dublată de utilizarea unor soft-uri performante, duce la realizarea unor performanţe notabile, mai ales în domeniul tehnic. De asemenea, timpul dozarea efortului şi preţul de cost sunt factori primordiali, mai ales că în economie există o presiune puternică pentru reducerea timpilor de dezvoltare a noilor produse în condiţiile realizării de produse inovative. Acest lucru este esenţial într-o piaţă globală şi se aplică în particular industriilor din categoria high tech, sau „înaltă tehnologie”: auto, aerospaţială, comunicaţii, maşini-unelte cu comanda numerică.
75. Cercelaru Margareta, profesor,
Şcoala nr. 29 „ Nicolae Romanescu” Craiova
margarette_x[at]yahoo.co.uk
Section: E
Title of paper: Elevii din clasele primare şi utilizarea calculatorului

Abstract: Prin acest studiu s-au urmărit elevii din clasă timp de patru ani şcolari încercând să se observe efectele utilizării sau neutilizării calculatorului şi să se răspundă la întrebarea dacă utilizarea sistemelor de calcul şi a internetului îndepărtează cu adevărat elevul de lectura clasică. S-a observat că, până la vârsta de 11 ani utilizarea fără discernământ a computerelor are mai multe efecte negative, unele dintre ele foarte greu de remediat. În privinţa lecturării cărţilor, s-a sesizat că raportul dintre elevii care citesc carţi si cei care nu citesc este acelaşi de-a lungul timpului.
76. Iovan Valeriu, profesor,
Palatul Copiilor Craiova
iovanvaleriu[at]gmail.com
Section: E
Title of paper: Calculatorul, înger şi demon

Abstract: Calculatorul este un minunat instrument de cunoaştere, dar el este şi un purtător de incoveniente. Primul este afectarea gravă a dezvoltării fizice ale copilului. Cel mai grav efect se datorează electromagnetismului care acţionează la toate nivelele (mai ales la tinerii sub 16 ani la care cutia craniană, neajunsă la maturitate, nu este echipată cu protecţia împotriva influenţelor electromagnetice)cauzând, printre altele, pierderi de memorie, scăderea capacităţii de concentrare, obosirea privirii şi rigidizarea muşchilor. Nu mai vorbim de microbii strânşi între taste şi butoane, care pot cauza fel de fel de alergii) sau da dependenţa generată de majoritatea jocurilor, de navigarea internet şi de discuţiile de pe messenger sau, de obţinere de informaţii şi de diverse fraudări. Un mare pericol este şi timpul destinat utilizării computerului, timp luat de la plimbări, jocuri sportive, de la grădinărit etc., ceea ce conduce la obezitate, boli de inimă, scăderea rezistenţei la îmbolnăviri. Şi atunci, reducem lucrul la calculator? Întârziem debutul studiului informaticii în şcoli (acum, în majoritatea şcolilor europene calculatorul este folosit de la varsta de cinci ani)? Avem soluţii?
77. Radu Cătălin, doctorand,
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
karadu[at]gmail.com
Section: A
Title of paper: Perspective moderne privind folosirea LMS

Abstract: Există în ultima perioadă o serie de discuţii care privesc existenţa Sistemelor de management al învăţării ca pe un fapt secundar pentru viitorul procesului de învăţare, argumentând că oamenii de afaceri sunt interesaţi doar de efectul final al rezultatelor procesului educaţional şi nu de cât de mulţi oameni au fost educaţi. Sunt Sistemele de management ale învăţării un concept învechit? Este timpul să trecem la modele de livrarea conţinutului educaţional diferite?
78. Bostan Tudor Codrin (1), elev,
Bostan Carmen Gabriela (2), cercetator,
(1)Colegiul Naţional Unirea, Focşani, Vrancea
(2)Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti
tudorcodrin[at]yahoo.co.uk
cagabosro[at]yahoo.co.uk
Section: C
Title of paper: Învăţare interactivă – Forţa elastică

Abstract: Introducerea mijloacelor multimedia, a calculatorului şi a realizării de experimente virtuale în predarea fizicii conduce la o mai bună înţelegere a fenomenelor naturii. În lucrarea de faţă, prezentăm un soft creat pentru prezentarea forţei elastice. Acesta poate fi folosit atât în clasa, pentru predarea/învăţarea forţei elastice, cât şi acasă, de către elev. Pentru elaborare s-a utilizat Microsoft Excel şi Crocodile Physics.
79. Serban Liliana (1), profesor,
Serban Cătălin Petrişor (2), student,
Manolescu Iulia (1), elev,
Sanda Ruxandra (1), elev,
Patras Marina (1), elev,
(1)Scoala "Ioan Alexandru Bratescu-Voinesti", Targoviste
(2)Universitatea Politehnica Bucureşti
lilianaserban2004[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Ut pictura poesis

Abstract: Lucrarea prezintă o nouă modalitate de abordare interactivă a studiului literaturii române din perspectiva inovativă a tehnologiei informaţionale.

Proiectele CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte încurajează şi promovează
• lucrul la proiecte,
• activităţile colaborative,
• metodele şi experimentele ştiinţifice,
• gândirea creativă şi intuiţia,
• argumentaţia şi demonstraţia.