CNIV 2010

Organizare şi Locaţie - Organizers and Location


Promovarea tehnologiilor moderne în educaţie şi cercetare

"2010 - Către o societate a învăţării şi a cunoaşterii - 2030"

A VIII-A CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT VIRTUAL - CNIV 2010
Educational Technology, Web site: http://c3.cniv.ro

29-31 OCTOMBRIE, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, România

Phase II - Period 2010-2020: e-Skills for the 21st Century
VIRTUAL ENVIRONMENTS FOR EDUCATION AND RESEARCH
TEMA:Tehnologii educaţionale, Software şi management educaţional

LOC DE DESFĂŞURARE: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, http://www.umftgm.ro/

Organizare: Manifestarea ştiinţifică este finanţată de ANCS – Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, sub egida Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, şi este organizată de Universitatea din Bucureşti în colaborare cu:

  • Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş
  • SIVECO România SA
  • Intel Corporation

Univesitatea din Bucuresti

Proiectele CNIV (www.cniv.ro) şi ICVL (www.icvl.eu) se desfăşoară cu sprijinul conducerii Universităţii din Bucureşti (Link),

Prof. Dr. Ioan PÂNZARU, RECTOR - Universitatea din Bucureşti

şi cu finanţare de la MECTS - Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică (ANCS) | LINK

INSTITUŢII ORGANIZATOARE

Universitatea din Bucureşti, Universitatea de Medicina şi Farmacie din Târgu Mureş, Siveco România şi Compania Intel, cu finanţare parţială prin Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică (ANCS)

PREŞEDINŢI ONORIFICI - COMITET DE ORGANIZARE

Prof. Dr. Ioan PÂNZARU, Rector - Universitatea din Bucureşti

Prof. Dr. Constantin COPOTOIU, Rector - Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu - Mureş

PREŞEDINTE AL CONFERINŢEI

Conf. Dr. Marin VLADA, Universitatea din Bucureşti, membru fondator-iniţiator


Dr. Marin Vlada, Professor of Computer Science, University of Bucharest, Research Center for Computer Science (Romania), European INTUITION Consortium member ( The Network of Excellence in Europe
) | http://www.ad-astra.ro/marinvlada