CNIV 2010

Termene limită - Deadlines and Dates


"Learning is evolution of knowledge over time."
Roger E. Bohn
Forma finală a lucrării trebuie elaborată şi trimisă până la 1 octombrie

  • Înscrierea online a lucrărilor şi autorilor: MAI - SEPTEMBRIE
  • Martie - Iunie - lansarea, promovarea si anuntul organizarii CNIV
  • Mai - Septembrie - inscrierea online a autorilor si lucrarilor

  • Septembrie - al doilea ANUNT privind organizarea CNIV
  • Septembrie - 1 Octombrie - primirea formei finale a lucrarilor inscrise (format .doc)

  • 1 - 10 Octombrie - Acceptarea lucrarilor si definitivarea continutului Volumului CNIV (forma tiparita si forma CD)
  • 10 - 20 Octombrie - Elaborarea si definitivarea programului CNIV
  •  29 - 31 Octombrie - Desfasurarea Lucrarilor CNIV (Sesiune in plen, sesiuni de lucru, Expozitie, Concurs)

  • 1 - 9 Noiembrie - primirea prin E-mail a punctajelor privind evaluarea lucrarilor pentru Concursul "SOFTWARE EDUCATIONAL"
  • 10 Noiembrie - publicarea pe site-ul Conferintei a rezultatelor Concursului CNIV si a Premiilor de Excelenta CNIV

Despre proiectele educaţionale CNIV şi ICVL: http://c3.cniv.ro, http://c3.icvl.eu

C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"
C3VIP: "Consistency-Competence-Clarity-Vision-Innovation-Performance"

Proiectele CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte încurajează şi promovează:
• lucrul la proiecte,
• activităţile colaborative,
• metodele şi experimentele ştiinţifice,
• gândirea creativă şi intuiţia,
• argumentaţia şi demonstraţia.