CNIV 2011

Lista rezumatelor acceptate - Accepted Abstract List


Last updated: 2011-10-14

Deviza CNIV - C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"

"Cea mai bună modalitate de a prezice viitorul este să îl creezi tu însuţi." Peter Drucker
"Educaţia şi Învăţarea înseamnă spectacol. Asocierea educaţiei cu ideea de spectacol are în vedere şi bucuria care trebuie să le însoţească pe amândouă" acad. prof. Solomon Marcus
"Imagination is everything. Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand." A. Einstein


Obiectiv CNIV: Intensificarea colaborării între elevi, studenţi, profesori, pedagogi, psihologi şi specialişti IT în activităţile de concepere, proiectare, elaborare şi testare a aplicaţiilor de software educaţional

Arhiva Liste inscrieri: Backup, 1.Lista 2003 | 2.Lista 2004 | 3.Lista 2005 | 4.Lista 2006 | 5.Lista 2007 | 6.Lista 2008 | 7.Lista 2009 | 8.Lista 2010

Arhiva Autori lucrari: Backup, 1.Aut 2003 | 2.Aut 2004 | 3.Lista 2005 | 4.Aut. 2006 | 5.Aut. 2007 | 6.Aut. 2008 | 7.Aut. 2009 | 8.Aut. 2010

Arhiva Evaluatori CNIV: Backup, 1.Eval 2004 | 2.Eval 2005 | 3.Eval 2006 | 4.Eval 2007 | 5.Eval 2008 | 6.Eval 2009 | 7.Eval 2010


NU EXISTĂ TAXĂ DE PARTICIPARE


Programele şi aplicaţiile descrise în lucrare NU trebuie să fie trimise; acestea sunt proprietăţi intelectuale ale autorului/autorilor; în cadrul sesiunilor de lucru CNIV acestea pot fi utilizate prin demonstraţii în timpul prezentării lucrării (sau prin intermediul unei prezentări Power Point)


Forma finală a lucrării trebuie elaborată şi trimisă până la 1 octombrie
CONCEPEREA, ELABORAREA SI REDACTAREA LUCRARILOR STIINTIFICE
(Ghid)

Nr. crt.

Nume, Functia, Institutia/ Afiliatia

Sectiunea, Titlul lucrarii, Scurta descriere
1. Jugureanu Radu (1), prof. eContent Manager
Roceanu Ion (2), prof. univ. dr.
Făt Silvia (3), lector univ. dr.
Botnariuc Petre (4), cercetator dr.
Prodana Marius (1), eContent Developer
(1) Siveco România
(2) Universitatea Națională de Apărare „Carol I”
(3) Universitatea din Bucureşti
(4) Institutul de Stiinte ale Educatiei
Radu.Jugureanu[at]siveco.ro
iroceanu[at]adlunap.ro
silvia.fat[at]elearning.ro
petre.botnariuc[at]gmail.com
Marius.Prodana[at]siveco.ro
Section: A
Title of paper: Proiectul Multi-touch. Dezvoltarea de lecții transdisciplinare în sistemul educațional din România

Abstract: This article presents the results of the project „Optimized educational process in the view of the knowledge society skills”. Launched actions occur in a time when the Romanian education system is characterized by a dynamic process of change. This project aims to implement the transdisciplinary curriculum "Learning for the knowledge society", in terms of curriculum reconstruction that will take place with the New Education Law. Through the activities, the project not only bring fundamental changes to the curriculum design in Romania, also create an authentic framework for practical implementation of this concept, through a methodology able to sustain a convergence in the design and development of transdisciplinary lessons.

[Multi-Touch Technology and Transdisciplinarity: http://transdisciplinar.pmu.ro/resurse , http://multitouch.wikispaces.com , http://mvlada.blogspot.com/]

2. Istrate Olimpius, As. univ. drd.
Vlada Marin, Conf. dr.,
Universitatea din Bucureşti,,
olimpius.istrate[at]elearning.ro
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: Elaborarea programelor de elearning: aspecte de proiectare pedagogică

Abstract: În ultimele două decade, noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării au sprijinit instituţiile educaţionale în centrarea pe scopul esenţial al instruirii şi pe aspectele pedagogice. Istoria relativ scurtă a instruirii asistate de calculator are deja semnificative acumulări proprii. Totuşi, o serie de probleme rămân pe agenda preocupărilor curente atât teoretice, cât şi practice, în special în zona proiectării programelor de elearning, trasând orizonturile care trebuie cucerite. Articolul încearcă să releve unele provocări cu care se confruntă practicienii educaţiei în activităţile de proiectare şi de ameliorare a programelor de elearning.
[UniBuc - www.unibuc.ro | Elearning.Romania - www.elearning.ro | Platforma iTeach - www.iteach.ro ]
3. Popovici Dorin Mircea, Conf. dr.
Universitatea "Ovidius" din Constanta
Facultatea de Matematica si Informatica
Section: A, EXPOZITIE
Title of paper: Utilizarea tehnologiilor de realitate virtuala in educatie si cultura

Abstract: Laboratorului de Cercetare in domeniul Realitatii Virtuale si Augmentate (CERVA) din cadrul Universitatii OVIDIUS Constanta isi focalizeaza activitatea asupra modelarii si implementarii mediilor virtuale educationale, de formare profesionala si care favorizeaza diseminarea multisenzoriala a culturii. Potentialul educational si cultural al acestor medii este deosebit de semnificativ atat din perspectiva deprinderilor practice observate si exersate, a notiunilor inteles, cat si din perspectiva experientei umane, intr-un context preponderent colaborativ. Nu sunt uitate nici alte aspecte care favorizeaza educatia si conduc la cresterea motivatiei tuturor actorilor implicati in procesul educational, studenti si profesori.

[CERVA : http://www.cerva.ro | the Virtual and Augmented Reality Research Laboratory (CERVA) from Ovidius University of Constanta ]

4. Vlada Marin, Conf. dr.,
Universitatea din Bucuresti,
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: eduVision 2020 - o iniţiativă strategică pentru educaţie

Abstract: Lucrarea prezintă elementele definitorii ale unui eveniment dorit a se desfăşura anual şi care să prezinte cele mai noi tendinţe din domeniul educaţiei şi e-Learning, să acţioneze pentru a defini cele mai bune practici cu privire la utilizarea TIC pentru educaţie şi pentru a crea o viziune comună asupra viitorului educaţiei la nivel mondial. Conferinţa Internţională eduVision 2020, important eveniment pentru e-Learning şi dezvoltarea învăţământului din Europa de Est, a fost organizată de către Agora Group şi SIVECO Romania cu scopul declarat de a lansa „Iniţiativa eduVision 2020”. Proiectele CNIV şi ICVL sprijină Inţiativa eduVision 2020 în contextul Digital Agenda Europe 2020.
5. Vlada Marin, Conf. dr.,
Universitatea din Bucuresti,
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: Walter Zorn-Famous Web Scripts

Abstract: Lucrarea prezintă preocupările şi rezultatele unui pasionat al Informaticii ce a activat în învăţământul superior din Germania. Nu cunoaştem date personale despre acest tânăr inginer, dar suntem bucuroşi să semnalăm rezultatele sale deosebite privind elaborarea de produse software moderne pentru realizarea de diverse aplicaţii ale informaticii. Iniţial s-a remarcat prin distribuirea gratuită a bibilotecii wz_jsgraphics.js (JavaScript Vector Graphics Library). După anul 2004 au urmat şi alte produse software ce au fost preluate şi utilizate în mediul academic şi in mediul industrial. În anul 2009, când fulgerător tânărul a avut un accident, preocupările sale nobile au fost întrerupte.
6. Vlada Marin, Conf. dr.
Universitatea din Bucuresti,
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: Utilizarea platformei Drupal pentru eContent Management

Abstract: Lucrarea prezintă un studiu de caz privind utilizarea platformei Drupal pentru managementul de conţinut în cazul proiectelor educaţionale CNIV şi ICVL. Drupal este un CMS (Content Management System), un manager de conţinut pentru site-uri web dinamice, dezvoltat în PHP şi care necesită conexiunea la o bază de date MySQL. Folosind Drupal se pot elabora diferite tipuri de site-uri (web sau intranet) pentru a publica articole, seturi de mesaje / comentarii, forumuri, bloguri, colecţii de imagini, etc. Drupal permite utilizatorilor să se înregistreze şi să e autentifice astfel încât să se poata urmări autorul fiecărui conţinut, iar unui webmaster îi permite să acceseze diferite niveluri de grupuri ("utilizator", "moderator", "administrator", etc). Drupal satisface nevoile diferitelor tipuri de site-uri web, de la comunităţi, la portaluri de ştiri, de la site-uri pentru companii, la instituţii de învăţământ, de la site-uri mass-media, la site-uri internaţionale. Serviciile oferite de Drupal face posibilă elaborarea şi gestionarea coţinutului unui site: conţinut creativ, organizare şi cautare, administrare, colaborare, construire, proiectare şi afişare.
7. Berceanu Camelia Florentina, profesor,
Grup Școlar de Arte și Meserii „Ion Mincu” Deva
cami_fb[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Predarea bazelor de date în sistem E-learning

Abstract: Lucrarea descrie facilitățile oferite de un curs on-line, atât pentru profesor cât și pentru cursant. Lucrarea are la bază un site realizat sub forma unui curs de predare a bazelor de date, cu referire la aplicația Microsoft Access. Poate fi accesată on-line si poate fi folosită la clasă ca material didactic (lecții interactive).
8. Creţu Marinela, profesor
Colegiul „Ion Mincu” Deva
nd_cretu[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Reacţii cu transfer de energie

Abstract: Softul educaţional propus pentru unitatea de învăţare "Reacţii cu transfer de energie" nu se regăseşte printre lecţiile oferite de platforma AeL. Consider oportună această abordare pentru elevii de clasa a XII-a ce studiază noţiuni de chimie-fizică. Pe lângă utilizarea programelor în activitatea de predare-învăţare, calculatorul poate fi utilizat şi la evaluarea (autoevaluarea) progresului elevilor, substituindu-se vechilor metode bazate pe lucrari de control. Softul educaţional poate fi elaborat astfel ca sa urmăreasca în permanenţă progresul realizat, luând decizii de reluare a unor secvenţe de învăţare până când obiectivele propuse sunt atinse. Din perspectiva elevului, utilizând calculatorul în actul învăţării prin redescoperire, elevul se transformă într-un producător voluntar şi activ de cunoştinţe, fără a asocia aceasta cu un efort chinuitor. Pentru elev, calculatorul este ca o "jucărie", complexă şi plină de suprize. Actul învăţării se va produce fără efort, pentru că elevului i se cere să descopere, nu să fie fortat sa înveţe. Reacţia elevilor la testele pe calculator este deosebit de favorabilă: urmăresc cu atenţie întrebările (pentru ei reprezintă provocările lansate de un partener de joacă, nu au caracterul inhibitor al întrebărilor puse de o persoană adultă), iar punctajul obţinut declanşează dorinţa de autodepăşire (mulţi dintre ei fiind familiarizaţi cu contorul scorului din jocurile pe calculator). Calculatorul poate fi utilizat în orice etapă a lecţiei, atât pentru dirijarea învăţării, cât şi pentru obţinerea performanţei, asigurarea feedback–ului sau evaluarea cunoştinţelor.
9. Vasilescu Irina, profesor
Școala cu clasele I-VIII nr. 195, Bucuresti
ivasil63[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: "Maths in Wonderl@nd"- un proiect eTwinning de matematică câștigător

Abstract: Lucrarea se referă la un proiect eTwinning cu conținut matematic, câștigător al Premiilor europene eTwinning de anul acesta la secțiunea Matematică și științe. "Maths in Wonderl@nd" este o aventură de un an pe tărâmul matematicii. Este un proiect eTwinning cu conţinut matematic desfăşurat de elevi cu vârste între 13-15 ani din Italia (Liceo Classico "Emanuele Duni", Matera) şi România (Şcoala nr. 195, Bucureşti). Scopul sau a fost de a arăta că matematica poate fi mai mult decât o oră de curs din orarul zilnic, o materie de examen, o muncă obligatorie şi obositoare, ea poate fi o lume a imaginaţiei şi creativităţii, populată de lucruri interesante şi deosebite, la fel ca şi cartea lui Lewis Carroll "Alice în Ţara Minunilor". Ideea de pornire a proiectului o reprezintă aluziile matematice din această carte, dar activităţile din proiect merg mai departe, prin căutarea de obiecte matematice neobişnuite, care pot fi recunoscute în mediul nostru de zi cu zi. Alte obiective sunt: a promova munca în echipă, colaborarea şi înţelegerea reciprocă şi a face cât mai mulţi elevi conştienţi de principalele valori ale cetăţeniei europene. Litera @ din cadrul titlului subliniază că acest „Wonderl@nd” este, de asemenea, o lume a calculatorului, a instrumentelor noi de predare şi învăţare. Am folosit o revistă on-line care se găseşte la
http://magazinefactory.edu.fi/magazines/mathsinwonderland/?str=40, un blog http://mathsinwonderland.blogspot.com/ şi un audioblog aflat la adresa http://irina.sorinvasilescu.ro/loudblog/, clipuri video, Google Maps, animaţii, avatare online, podcast-uri si alte instrumente web 2.0.
Spaţiul virtual al proiectului nostru se găseşte la adresa: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p20278/welcome.
10. Jalobeanu Mihai-Stanislav, Profesor Dr.
Facultatea de Informatică, Universitatea de Vest "Vasile Goldiș" Arad
jalobeanu[at]uvvg.ro
Section: E
Title of paper: Pregătim informaticieni profesioniști sau infractori?

Abstract: Invățământul la distanță, pe Web, lipsit de spirit critic și norme morale, ajunge adesea o schemă de reproducere de texte preluate fără discernământ, uneori chiar fără a fi parcurse, doar pentru că au fost oferite de Google. Iar elevii și studenții noștri ajung pas cu pas, dela încălcarea legii dreptului de autor, la multiplele infracțiuni în rețea, obținând recunoașterea grupului de colegi, statutul de “hacker” și elogii în presa de scandal (și nu numai). Dacă profesorii au tot recomandat în școală elevilor așa zisele e-referate ca “sursă de inspirație” și soluție facilă de promovare, cum rămâne cu articolul privind plagiatul ca infracțiune – inclus deja de 5-6 ani în regulamentul fiecărei instituții de învățământ superior? Dacă studentul a promovat atâtea examene prin plagiat și înșelăciune, de ce ar refuza un “job” la o firmă care scoate pe bandă rulantă și vinde lucrări de licență cu 100 lei bucata? Lucrarea de față prezintă problemele, concluziile (și provocările) unui curs de Etică în Internet, susținut de autor în ultimii 3 ani, în cadrul unui Master în Tehnologii Web în Facultatea de Informatică a Universității de Vest “Vasile Goldiș” din Arad.
11. Crisan Gabriela Ileana, Profesor inv. primar
Scoala cu clasele I-VIII "Andrei Saguna" Turda
crisangabriela[at]gmail.com
Section: C
Title of paper: Predarea Geografiei locale prin proiecte: "Cultural Feast : Turda, România"

Abstract: Această lucrare reprezintă un proiect eTwinning realizat de elevii din clasa I B de la Şcoala cu clasele I-VIII „Andrei Şaguna” Turda, propus în acest an pentru Certificatul Naţional şi European de Calitate. Au fost utilizate instrumente Web 2.0 potrivite pentru vârste mici. A fost creat un site wiki în wikispaces în care au fost publicate fotografii, clipuri prelucrate cu ajutorul instrumentelor slide.com, photo peach, glogster şi filme subtitrate în Universal subtitles. Scopul acestui proiect este de a concepe un portret fidel al oraşului în care copiii trăiesc şi învaţă, necesar orelor de geografie locală din cadrul Ariei curriculare Ştiinţe. Lucrând pentru realizarea wiki-ului „CulturalFeastTurdaRomania” elevii au reţinut mult mai multe informaţii(learning by doing) şi, în plus, au oferit colegilor lor din clasele paralele şi din generaţiile viitoare o sursă de învăţare. Proiectul a dezvoltat elevilor competenţe lingvistice şi de comunicare. Ei au observat asemănări şi deosebiri între diferite culturi şi civilizaţii europene. Au promovat eTwinning în şcoală şi şi-au făcut noi prieteni. De asemenea, elevii şi-au dezvoltat competenţele TIC şi cele de gândire critică. Proiectul poate fi vizualizat la adresa: http://culturalfeastturdaromania.wikispaces.com/.
12. Melcu Cornelia, Profesor inv. primar
Scoala Generala Nr. 9 ,,Nicolae Orghidan" Brasov
corneliamelcu[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Ecologie si instrumente web la clasele primare - Proiect U4energy

Abstract: Într-o lume în care tehnologia reprezintă tot mai mult cheia progresului, învăţarea prin proiect este o cale eficientă de formare a competenţelor secolului XXI. Lucrarea îşi propune să prezinte proiectul eTwinning U4energy, proiect realizat pe baza competiţiei pan-europene cu acelaşi nume. Proiectul reprezintă o colecţie de materiale, de surse didactice moderne şi de bune practici educaţionale prin utilizarea cărora se urmăreşte formarea unui comportament ecologic responsabil prin economisirea de energie, utilizarea acesteia în mod eficient şi implementarea diverselor măsuri de economisire şi folosire a sa. La proiect participă elevi de vârstă mică din Şcoala Generală Nr. 9 ,,Nicolae Orghidan” Braşov România, elevi din Szkoła Podstawowa nr. 13 , Olsztyn, Polonia şi din ZS Okruzni 1235, Most, Republica Cehă. În cadrul spaţiului de lucru elevii, îndrumaţi de cadrele didactice au folosit instrumente web 2.0 potrivite vârstei: au realizat prezentări folosind slide, slideshare, slideboom. Au folosit kizoa, flixtime şi youtube pentru a realiza filme de promovare a proiectului. Au utilizat cmap pentru a crea hărţi conceptuale şi calameo pentru a încărca jurnalul activităţii, etc. iar pentru evaluare au folosit un afiş comun creat în wallwisher. Întreaga activitate din cadrul proiectului se află la adresa:
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p50106/welcome.
13. Savin Irina-Isabella, dr. ing.
Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” Iaşi
savinisabella[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Soft-ul educaţional un mijloc de dezvoltare a competenţelor elevilor

Abstract: În înfăptuirea unui învăţământ modern, formativ, predarea – învăţarea interdisciplinară este o condiţie importantă. Corelarea noţiunilor de la diferite discipline contribuie substanţial la realizarea educaţiei elevilor, la formarea şi dezvoltarea flexibilităţii gândirii, a capacităţii lor de a aplica în practică noţiunile dobândite. Aceste noţiuni dezvoltă interesul elevilor pentru aplicaţiile tehnice şi practice, creativitatea şi capacitatea lor de a analiza noutăţilor apărute în viaţa de zi cu zi. Ţinând cont că elevii deţin noţiuni teoretice de la disciplinele tehnice de specialitate şi din lecţiile AeL de biologie şi chimie, precum şi cunoştinţe de operare cu mijloace IT, aplicaţia sub forma unui soft educaţional care conţine atât informaţii ce constituie lecţii, cât şi un joc educaţional, oferă elevilor posibilitatea de a realiza studii de caz şi observaţii atât reale, cât şi virtuale, prin combinarea acestor elemente. Interdisciplinaritatea asigură formarea sistematică şi progresivă a unei culturi comunicative necesară elevului în învăţare, pentru inter-relaţionarea cu ceilalţi, pentru parcurgerea cu succes a treptelor următoare în învăţarea permanentă.
14. Humeniuc Ramona, prof. grd I
Liceul Teoretic Teius
ramona.humeniuc[at]gmail.com
Section: A
Title of paper: Aplicaţie de comerţ electronic pentru "Firma de exerciţiu" din invăţământul preuniversitar

Abstract: Subiectul cercetării aplicative din această lucrare îl constituie dezvoltarea aplicațiilor Web sub forma unui magazin on-line de comerț electronic pentru o Firmă de Exercițiu ce comercializează material lemnos și de construcții și care funcționează în cadru preuniversitar. Firma de Exercițiu este un model al unei întreprinderi cu scop didactic, care permite simularea activităților dintr-o întreprindere economică reală. Crearea unui site web sub forma magazinului virtual a presupus îmbinarea cunoștințelor de programare utilizând limbajul PHP și sistemul de gestiune a bazelor de date relaționale MySQL pentru a realiza interfața de administrare a produselor, gestiunea stocului de produse, un mecanism pentru coș de cumpărături, notificarea prin e-mail a unei comenzi noi, administrare avansată pe categorii, aranjarea în funcție de necesități, posibilitatea editării produselor, funcții de căutare, prețuri preferențiale pentru vânzare, implementarea unui calendar, forum de discuții. Crearea unei astfel de aplicații în sistem preuniversitar asigură interdisciplinaritatea ce constituie un element definitoriu al progresului cunoașterii: informatica nu poate fi privită ca o disciplină independentă și nu poate fi ținută între bariere create artificial.
15. Nicolăiţă Cristina, profesor
Şcoala "Gh. Magheru", Caracal, Olt
crist_nycol[at]yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: “King of my castle” – proiect eTwinning colaborativ

Abstract: Proiectul prezentat în lucrare a fost fondat de şcoala noastră, ”Gh. Magheru”, Caracal, România şi Osnovna škola Bartula Kašića, Zadar, Croaţia, cărora li s-au adaugat pe portalul etwinning.net alte şcoli din România şi Europa. Şcoala noastră a obţinut deja diploma de calitate naţionala eTwinning, dar incă 5 şcoli din proiect şi-au depus candidatura pentru sesiunea din septembrie. Tema proiectului a fost generoasă şi primită cu entuziasm de către elevii noştri. Ea a gravitat in jurul Teoriei Inteligenţelor Multiple a lui Howard Gardner. Sarcinile de proiect au fost legate de castele, dar cu abordări diferite, în funcţie de inteligenţele diferite pe care elevii le posedă şi manifestă. Acest lucru se reflectă in secţiunile proiectului: castele in literatură, muzică, artă, matematică. Ne-am propus ca obiective dezvoltarea competenţele secolului XXI la elevii noştri: creativitatea, gândirea critică, colaborarea, lucrul în echipă, utilizarea TIC, utilizarea limbilor străine, responsabilitatea. Am folosit spaţiul virtual eTwinning, dar şi alte instrumentele colaborative, cum ar fi google.docs, wallwisher, voicethread, easypolls pentru organizarea muncii noastre şi pentru a rezolva sarcinile comune. O multitudine de alte instrumente web 2.0 au fost de asemenea experimentate, iar ideile elevilor nu au fost neglijate, dezvoltând proiectul cu concursuri de embleme, trailere sau jocuri interactive. Elevii au colaborat în Colţul elevilor din twinspace, prin chat sau forum, au existat întotdeauna comentarii pozitive şi instrumentul de vot din spaţiul virtual eTwinning a fost folosit pentru a aprecia munca celorlalţi. Rezultatele proiectului pot fi gasite pe blogul proiectului, http://king-of-my-castle.blogspot.com/, pe jurnalul proiectului http://twinblog.etwinning.net/27550/ şi în spaţiul virtual http://new-twinspace.etwinning.net/web/p37934/welcome .
16. Surdu Romeo, profesor
Scoala de Arte si Meserii Pogana
romeosurdu[at]yahoo.co.uk
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Software educaţional “Teorema lui Pitagora”

Abstract: Softul educaţional “Teorema lui Pitagora” se adresează elevilor din clasa a VII-a, fiind conceput ca un material didactic auxiliar, util profesorilor cât şi elevilor. Produsul a fost realizat în cadrul proiectului structural “Profesorul-creator de soft educaţional”, proiect care a avut ca obiectiv principal ”implementarea unui program de formare continuă a cadrelor didactice, în vederea realizării propriilor aplicaţii softwere” şi a fost selectat pentru a fi prezentat la Conferinţa Naţională a proiectului. Folosirea programului la orele de curs conferă utilizatorului posibilitatea de a parcurge principalele momente educaţionale ale unei lecţii şi asigură în permanenţă feedback –ul necesar realizării tuturor obiectivelor propuse.
Softul poate fi accesat la adresa:
https://sites.google.com/site/lectiilamate/Pitagora.swf?attredirects=1
17. Gărgăun Cătălin, profesor
Grigoreanu Ana Nicoleta, profesor
Colegiul "Henri Coanda" Bacau
catalin_costel[at]yahoo.com
Section: A
Title of paper: Algoritmi pentru regăsirea informaţiei

Abstract: Odată cu introducerea tehnologiei informatice în cât mai multe domenii a intervenit şi problema oraganizării lor sub formă de structuri de date. Definirea structurilor de date necesare într-o aplicaţie este o activitate complexă care condiţionează în mare măsură necesarul de memorie, precum şi viteza de prelucrare şi uneori chiar efortul de proiectare şi implementare. Pentru realizarea ei trebuie să se ţină cont de o serie de factori cum ar fi: volumul datelor; operaţiile de prelucrare, mai ales cele de actualizare; durata de viaţă, utilizarea eficientă a spaţiului de memorare; complexitatea prelucrării asupra colecţiei; asigurarea integrităţii datelor, etc. O altă problemă importantă este căutarea unor date în structurile create. Cu cât cantitatea de informaţie creşte cu atât trebuie algoritmi din ce în ce mai eficienţi, care să găsescă informaţia în cât mai scurt timp. Lucrarea se abordează principalele noţiuni si algoritmii care stau la baza regăsirii informaţiei.
18. Marciuc Daly, profesor
Colegiul Naţional "Mihai Eminescu", Satu Mare
daly.marciuc[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Învăţarea prin joc: "Aladin şi formulele magice"

Abstract: Lucrarea prezintă un soft educaţional pentru disciplina "Matematică", clasa a VII-a, realizat în cadrul proiectului "Profesorul - creator de soft educaţional", implementat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în parteneriat cu Siveco Romania S.A. Am ales "jocul" ca strategie principală în proiectarea lecţiei, având în vedere atât vârsta celor cărora li se adresează acest soft, cât şi valenţele generale ale acestei metode, cum ar fi implicarea afectiv-cognitivă de grad înalt a subiectului în procesul de învăţare. Totodată, metoda este adecvată unei abordări pedagogice în perspectivă constructivistă, facilitând modelarea unui proiect didactic ce însumează toate etapele necesare "construirii" cunoaşterii, într-un demers educativ eficient.
19. Andreescu Mihai, elev
Antonache Andra Laura, elev
Gramatovici Paul, elev
Rinu Stefan, elev
Stoica Ioana, profesor coordonator
Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu"
istoica4143[at]gmail.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: „Cel Straniu”, „Cel Fermecător” şi „Cea Întunecată” – o călătorie în „Microcosmosul Sălbatic”

Abstract: Lucrarea este un joc educaţional, care îşi propune să provoace elevii să descopere fantastica lume a particulelor elementare şi a atomilor. Ea se adresează tuturor celor care vor să-şi îmbunătăţească cunoştinţele în acest domeniu de vârf al fizicii moderne. Jocul introduce concepte de bază referitoare la atom, nucleu, electron, proton, neutron, quark, materie şi antimaterie, materie întunecată şi energie întunecată. Acest joc educaţional este structurat pe mai multe niveluri, fiecare nivel având grad diferit de dificultate. La fiecare nivel, jucătorul poate aduna monede, ce pot fi transformate în „energie” sau cu care poate cumpăra indicii care îl vor ajuta să rezolve provocările şi să treacă la nivelul următor. Deşi prezintă noţiunile într-un mod distractiv, informaţiile sunt tratate într-un mod cât se poate de riguros. Acest joc educaţional demonstrează că învăţarea celor mai delicate teme din fizică poate fi distractivă. Acceptă provocările şi pătrunde alături de noi în această fantastică poveste a fizicii moderne! Nu vei regreta!
20. Zaharia Cristian, elev
Militaru Matei, elev
Bica Ioana, elev
Anghel Cipriana, elev
Popescu Camelia, elev
Stoica Ioana, profesor coordonator
Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu"
istoica4143[at]gmail.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: În pas domol prin lumea acceleratoarelor de particule elementare

Abstract: Această lucrare este un joc educaţional, care îşi propune să familiarizeze elevii, întru-un mod plăcut, distractiv şi cât se poate de riguros, cu teme actuale din fizică. „Maestrul Vid” provoacă jucătorii să descopere fantastica lume a acceleratoarelor de particule. Jocul introduce concepte de bază referitoare la mişcarea particulelor elementare în câmpurile electric şi magnetic. El este structurat pe mai multe niveluri, fiecare nivel având grad diferit de dificultate. La fiecare nivel, jucătorul poate aduna monede, cu care poate cumpăra indicii. Aceste indicii (relaţii matematice, definiţii, etc.) vor ajuta jucătorul să rezolve provocările şi să treacă la nivelul următor. Deşi prezintă noţiunile într-un mod distractiv, informaţiile sunt tratate într-un mod cât se poate de riguros. Jocul poate fi un preţios ajutor în pregătirea examenelor de fizică. Acceptă provocările lansate de „Maestrul Vid”! Nu vei regreta!
21. Popescu Mihai (1), student
Billouz Rodica (2), profesor
(1) Universitatea Politehnica Bucuresti,
(2) C.N. Dinicu Golescu - Campulung Muscel
bestiutza_ag[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Software educational SIN-TAX

Abstract: SIN-TAX este un soft educational ce vine in sprijinul elevilor si al profesorilor. Acest soft este prezent sub forma unui joc executabil. Caracteristica acestui joc consta in faptul ca pentru a avansa la un nivel superior trebuie sa raspunzi corect la intrebari din sintaxa limbii romane.
22. Grecu Elena-Alina, doctorand
Şcoala Doctorală, Facultatea de Litere, Universitatea din Piteşti,
elena_alina86[at]yahoo.com
Section: A
Title of paper: Metoda predării în echipă: Comicul ca intertextualitate

Abstract: În această lucrare, se prezintă aspectele esenţiale din activitatea intertextuală a comicului, prin aplicarea metodei predării în echipă în mediul universitar. Se pune accentul pe programarea proceselor de predare-învăţare. Un profesor expune şi explică anumite conţinuturi, celălalt prezintă slideuri cu imagini relevante pentru tema expusă. Intertextualitatea înlesneşte înţelegerea comicului. Activitatea intertextuală a comicului se rezumă, în fapt, la trei tendinţe: ,,déjà-vu”, parodia şi carnavalescul. Este ştiut că demonstraţia facilitează procesul înţelegerii problemelor teoretice. Într-un moment al cursului stabilit cu anticipaţie, cei doi profesori îşi schimbă rolurile. Studenţilor li se propun sarcini ce urmează a fi desfăşurate în grupuri. Astfel, ei devin colaboratori în jurul rezolvării sarcinilor de învăţare. Dezvoltarea gândirii acestora se verifică în capacitatea de a rezolva probleme. Conceptul de tehnologie didactică a adus cu sine un alt mod de abordare a predării–învăţării, provocând unele schimbări importante pentru practica educaţională.
23. Balmuş Nicolae, conf. univ. dr.
Burlacu Natalia, lector sup. univ. drd.
Catedra de Informatică şi Tehnologii Informaţionale în Instruire,
UPSC "Ion Creangă", Chişinău, Rep. Moldova
NatBurlacu[at]hotmail.com
Section: B
Title of paper: “DictEl” - laborator digital specializat pentru efectuarea dictărilor eterogene de limbă română

Abstract: Articolul reprezintă un complex descriptiv al principiilor IT de concepte, funcţionare şi utilizare a softwarului educaţional – “DictEl” – circumscris de analiza comparată a cadrului curricular şi metodologic de predare a cursului integrat de limbă şi literatură română în şcoala naţională şi alolingvă. Softwarul educaţional a fost creat la catedra de Informatică şi Tehnologii Informaţionale în Instruire a UPSC “Ion Creangă” din oraşul Chişinău, în mediul de programare Delphi, şi cuprinde în sine atât partea componentă pentru elaborarea materialului didactic la derularea diverselor tipuri de dictări: de cuvinte şi-sau îmbinări de cuvinte, propoziţii şi-sau fraze dispersate, texte integrale; totalitatea elementelor ce constituie interfaţa de lucru pentru efectuarea lucrării de către elev la lecţiile date, cât şi anumite mijloace IT de verificare automată binevenite pentru diminuarea volumului de lucru depus de către profesor la controlul şi evaluarea probelor în cauză.
24. Pascu Olivia (1), profesor grd I
Pascu Mihai (2), ing. sistem
(1) Colegiul Naţional "Nichita Stănescu" Ploieşti
(2) SC Aquila Part ProdCom SRL, Ploieşti
olivia_pascu[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Platforma online test-e TIC

Abstract: Pe piaţa locurilor de muncă se pune un accent din ce în ce mai mare pe deţinerea competenţelor digitale la nivel de utilizator experimentat. Chiar dacă locul de muncă propriu-zis nu presupune cunoştinţe de operare pe computer, necesitatea informării şi a perfecţionării continue implică abilităţi de utilizare a calculatorului şi Internetului. Platforma online test-e TIC, postată la adresa www.test-e.ro, reprezintă un instrument pentru dobândirea competenţelor digitale, util elevilor deoarece asigură prin formatul său autonomie şi responsabilitate în învăţare, motivându-i să înveţe în timp ce fac ceva (learning by doing), cât şi profesorilor deoarece acordă sprijin în realizarea unei evaluări eficiente, oferind astfel timp ca profesorii să poată acţiona ca facilitatori, concentrându-se asupra nevoilor individuale de învăţare ale elevilor.
[Ref.: http://www.test-e.ro ]
25. Mestecan Cornelia, profesor
Grupul Scolar "Alexandru Borza", Cluj-Napoca
mestecan[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: Modalităţi de implicare a elevilor în procesul de evaluare în cadrul unui proiect

Abstract: În ultimii ani s-au schimbat structura învăţământului secundar, planurile cadru, finalităţile noului tip de liceu şi bineînţeles, programa de matematică. Ne aşteptăm la noi schimbări în lumina noii legi a învăţământului. Şi cum „analfabetul secolului XXI nu va fi acela care nu poate citi şi scrie, ci acela care nu poate învăţa, care nu poate să uite ceea ce a învăţat în mod voit şi care nu poate reînvăţa" (Alvin Toffler), consider că noi, profesorii, suntem factor de stabilitate şi continuitate şi uneori singurii care mai putem să le dăruim speranţă copiilor şi suficiente motive pentru a lupta şi a reuşi. Elevii sunt centrul universului nostru didactic, pentru ei gândim, mixăm, remixăm, inovăm modalităţi de a face mai atractive activitatea de la clasă şi evaluarea muncii lor şi a noastre implicit. Lucrarea are la bază experienţa acumulată în urma implementării proiectului “Rolul derivatelor de ordinul I şi II în studiul funcţiilor” la clasa a XI-a, Grupul Şc. M.R. “Unirea”, în prezent comasat cu Grupul Şc. “Alexandru Borza, în cadrul programului Intel-Teach. Acest proiect ne-a dat posibilitatea atât mie ca profesor, cât şi elevilor mei să îmbinăm cunoştinţele de matematică cu cele de la TIC.
26. Bostan Tudor-Codrin (1), elev
Bostan Carmen-Gabriela (2), cercetator
(1) Colegiul National Unirea - Focsani
(2) Institutul de Stiinte ale Educatiei, Bucuresti
tudorcodrin[at]yahoo.co.uk
Section: C
Title of paper: "Descopera" – Echilibrul mecanic al solidului

Abstract: Introducerea calculatorului în predarea / învăţarea fizicii conduce la o mai bună înţelegere a fenomenelor naturii. Totodata, genereaza creşterea motivaţiei elevilor pentru învăţarea fizicii, conduce la o mai bună înţelegere a fenomenelor, încurajează creativitatea şi simţul critic, dezvoltă abilităţi de procesare şi prezentare a informaţiei. În lucrarea de faţă, prezentăm un site creat pentru clasa a VII-a, pentru aprofundarea noţiunilor învăţate în cadrul lecţiilor de fizică mecanică, capitolul Echilibrul mecanic al solidului. Acesta poate fi folosit atât în clasă în timpul procesului didactic, cât şi acasă, de către elev, deoarece conţine noţiuni teoretice, filmuleţe în care sunt vizualizate experimente, dar şi probleme aplicative. În realizarea lui am utilizat limbajul HTML, codul fiind scris în Notepad.
27. Aileni Raluca Maria, Doctorand ing.
Universitatea "Gh.Asachi" Iasi
railenei[at]tex.tuiasi.ro
Section: A
Title of paper: Tehnici de modelare grafica a corpului uman

Abstract: Prezenta lucrare propune o incursiune in tehnicile de modelare grafica a corpului uman. Corpul uman poate fi modelat cu ajutorul punctelor, liniilor, suprafetelor si volumelor elementare. Aceasta aproximare a formei corpului uman este utila in procesul e-Learning destinat studentilor care isi propun sa simuleze corpul uman in raport cu produsele de imbracaminte. modelarea corpului uman este utila si pentru crearea realitatilor virtuale si a simulatoarelor sau jocurilor video.
28. Aileni Raluca Maria, Doctorand ing.
Universitatea "Gh.Asachi" Iasi
railenei[at]tex.tuiasi.ro
Section: B
Title of paper: Aplicatie destinata studierii neuniformitatii structurale a tesaturilor

Abstract: In cadrul acestei lucrari a fost elaborata o aplicatie pentru identificarea gradului neuniformitatii structurale a tesaturilor. Aplicatia in urma introducerii, de la tastatura, a valorilor rigiditatilor la indoire, forfecare, alungire, compresiune si al coeficientului de frecare, afiseaza procentul de neuniformitate structurala al tesaturilor. Aplicatia este utila in studiul simularii materialelor textile, la orele de curs pentru studentii facultatilor de profil.
29. Élthes Zoltán, Conf. univ. dr.
Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj Napoca
eltheszoltan[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: ME - Learning simulation

Abstract: This paper will present the ME-Learning simulation. The essence of ME-Learning content is micro-simulation, various management organization dilemmas into simulated virtual environment. ME-Learning is an attempt to make learning solutions a critical part of every organization by using it to facilitate integration and by making learning relevant to everyone in the enterprise. ME-Learning represents a collection of common sense approaches to education.
30. Radu-George Rusu, elev
Cristina Adam, elev
Maria Mateescu, elev
Cristinel Miron, prof.
Emanuela Cerchez, prof.
Colegiul National "Emil Racovita" Iasi
emanuela.cerchez[at]gmail.com
Section: C
Title of paper: Principiile Newtoniene

Abstract: Lucrarea este un software educaţional pentru elevii claselor a IX-a care studiază disciplina Fizică. Aplicaţia noastră ilustrează cele 4 principii newtoniene prin câte un experiment simplu, efectuat în laborator. Punctul central al lucrării este studiul mişcării corpurilor pe planul înclinat. Lucrarea conţine un modul demonstrativ, în cadrul căruia elevii pot introduce valori pentru forţa de tracţiune, forţa de greutate, coeficientul de frecare şi unghiul planului înclinat şi pot studia efectul, urmărind simularea mişcării. De asemenea, lucrarea conţine şi un modul de aplicaţii în cadrul căruia generăm probleme referitoare la mişcarea corpurilor pe plan înclinat: 3 dintre parametrii care caracterizează mişcarea sunt fixaţi, iar elevul trebuie să determine o valoare pentru cel de al patrulea parametru astfel încât să obţină un anumit efect de mişcare specificat. Lucrarea a fost dezvoltată în cadrul Şcolii de vară "InfoFizica 2011".
31. Budişteanu Ionuţ , elev
Mlisan Mirela , prof. coord.
Colegiul National "Mircea cel Batran" Ramnicu-Valcea
ibudisteanu[at]acm.org
mirela_mlisan[at]yahoo.com
Section: D, EXPOZITIE
Title of paper: ElectroTools – Software Educational 2.0

Abstract: Lucrarea este un software educaţional 2.0 ce încearcă să studieze comportamentul circuitelor elementare de curent continuu şi alternativ. În cazul curentului alternativ singurele încercări de simulări au fost în regim staționar și mai puțin modul tranzitoriu. Softul face parte din categoria de softuri educaționale 2.0 întrucât folosește paradigme de Inteligență Artificială pentru a crea interfețe om-calculator cât mai ușor de utilizat de către elevi și cadrele didactice. software-ul reprezintă o aplicaţie care presupune un GUI (Graphic User Interface), iar utilizatorul poate "comunica" cu aplicaţia prin interfaţa grafică propusa de către programator. Software 2.0 incearcă adăugarea unor paradigme de inteligenţă artificială şi interfeţe noi pentru aplicaţia respectivă. Exemple de interfeţe: Vocal User Interface (VUI), Brain Computer User Interface (BCUI), Natural Language User Interface (NLUI), etc. Pentru aplicaţia ElectroTools, există paradigma perceptronului (include reţele neuronale artificiale Multi-Layer-Perceptron, pentru Optical Character Recognition, Face Recognition, Face Claassification, Speech Recognition ), programare logică (interfaţă în limbaj natural), şi reprezentarea bazelor de cunoştinţe cu ajutorul predicatelor de ordinul I (pentru reprezentarea teoriei) și inferențierea lor cu ajutorul compilatorului de programare logica SWI Prolog.
32. Budişteanu Ionuţ , elev
Mlisan Mirela , prof. coord.
Colegiul National "Mircea cel Batran" Ramnicu-Valcea
ibudisteanu[at]acm.org
mirela_mlisan[at]yahoo.com
Section: D, EXPOZITIE
Title of paper: AILab - scripting language for Artificial Intelligence

Abstract: AILab este un limbaj de scripting ce permite crearea rapidă de aplicații care conțin Inteligență Artificială. Software-ul conține câteva paradigme ale AI-ului: Rețele neuronale (MLP,Kohonen, Carpeter, Hopfield); Algoritmi genetici; Tehnici fuzzy; Programare logică. AILab se poate folosi într-o gamă largă de aplicații: Procesarea imaginilor, clasificarea imaginilor, eye-tracking, pattern recognition, forecastig (vreme, financial, energetic), signal processing, robot-control, expert system și orice aplicație de modele conexioniste. AILab va permite ca într-o "singură linie" să reproducă zeci de linii scrise în limbajele C, Pascal. Soft-ul este orientat către crearea rapidă de aplicații care să conțină Inteligență Artificială. Pentru a demonstra capacitatea limbajului s-au creat mai multe exemple: Speech recognition; Face recognition; Vocal User Interface (care vorbește în Română); Thief recognition; Recunoașterea amprentei spectrale a unui zgomot produs de un flex; Web browser ce se reconfigureaze după clasificarea fețelor umane; clusterizare, exemple cu algoritmi genetici (găsirea de valori minime dintr-o funcție, path-finding), aproximări de imagini. Limbajul permite ușor analiză codului, conține arbore sintactic, watch, step by step, breakpoints, run to cursor pentru debug, intellisense, help și alte facilitați. Codul rezultat poate fi ușor utilizat în alte limbaje de programare. Se poate exporta sub forma de DLL (masina virtuala a limbajului), dar si codul sursa, iar dupa aceea poate fi importat in alte medii de programare.
33. Băcilă Emilian, elev
Ghiniţă Elena, elev
Iordaiche Cristina, prof. coord.
Ovidiu Roşu, prof. coord.
Sporea Iacob Flofina, prof. coord.
Liceul "Grigore Moisil" Iasi
cristina.iordaiche[at]gmail.com
Section: C
Title of paper: "eVerde" intr-o zi de scoala

Abstract: Intreaga civilizatie este prinsa in mersul rapid al secolului vitezei, astfel ca nu multi oameni au reusit sa priveasca in jur si sa observe frumosul culorilor. Lucrarea este un soft educational interdisciplinar adresat elevilor si profesorilor din ciclul gimnazial. Verdele este culoarea care face mai atractive lectiilor de desen, muzica, chimie, limba si literatura romana, si ecologie.
34. Mihalcea Adrian, profesor
Neagu Adriana, profesor
Grunbaum Ileana, profesor
Predulescu Ionuţ, elev
Corneci Vlad, elev
Colegiul Naţional "Nicolae Iorga", Vălenii de Munte
adrian_tarlesti[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Moleculele vieţii

Abstract: „Moleculele vieţii” este o unitate de învăţare prevăzută la „Ştiinţe”, obiect curricular pentru profilul uman, filologie. Programul, realizat în Flash, tratează despre apă, lipide, glucide, proteine şi acizi nucleici. Am ales o abordare interdisciplinară, specifică obiectului „Ştiinţe”, îmbinând elemente de fizică, chimie şi biologie. Programul urmăreşte structura recomandată în cadrul programului „Profesorul creator de soft educaţional”, folosind o interfaţă asemănătoare cu cea propusă la acest curs.
[Ref.: http://profesorulcreator.siveco.ro/web/guest/home | http://transdisciplinar.pmu.ro/resurse ]
35. Roşioru Mădălin (1), dr.
Roşioru Mirela (2), profesor
(1) Asociaţia pentru Resurse Culturale
(2) Şcoala "Nicolae Titulescu" Constanţa
mirelarosioru[at]gmail.com
Section: C
Title of paper: Alexandru Ioan Cuza şi crearea României Moderne

Abstract: „Alexandru Ioan Cuza şi crearea României Moderne” este o aplicaţie software realizată în cadrul proiectului POSDRU/57/1.3/S/34533 „Profesorul - creator de soft educaţional” implementat de M.C.T.S. în parteneriat cu SIVECO România. Din cele 1568 de softuri educaţionale realizate în cadrul proiectului, aplicaţia „Alexandru Ioan Cuza şi crearea României Moderne” a fost una dintre cele 20 de aplicaţii selectate şi prezentate la Conferinţa Naţională a proiectului de la Sinaia, din 23-26 august 2011. Conţinutul didactic se adresează disciplinei Istorie, clasa a VIII-a. A fost proiectat respectând programa școlară, iar succesiunea cadrelor, noţiunile cheie boldate şi hyperlink-urile, imaginile istorice, harta interactivă, „Sarcinile de lucru pentru elevi”, „Verificarea cunoştinţelor pentru elevi”, „Resursele educaţionale” şi „Evaluarea finală” contribuie, în mod real, la formarea competenţele specifice disciplinei.
[Ref.: http://www.resurseculturale.ro/cuza/ | http://profesorulcreator.siveco.ro/web/guest/home ]
36. Atănăsoae Iulian, elev
Vlad Giorgie Daniel, prof. coord.
Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava
geodalv[at]yahoo.com
Section: D, EXPOZITIE
Title of paper: Robotica pentru începători

Abstract: „Robotica pentru începători” este un soft educaţional conceput pentru iniţiere în robotică . Arhitectura aplicatiei este dinamică, softul fiind flexibil din punct de vedere al manipulării conţinutului. Pentru ca utilizarea programului să fie o experienţă unică, se poate adăuga şi un robot bazat pe o placă open-source Arduino ce îl va ajuta pe cititor în evaluarea cunoştinţelor. Design-ul softului este realizat după celebrul serial animat, RObotzi, creat de echipa Creative Monkeyz.
[Ref.: Creative Monkeyz - http://www.creativemonkeyz.com ]
37. Arisanu Ana Maria, profesor
Goran Cristina, profesor
Haller Antonia , profesor
Colegiul National Mircea cel Batran, Rm. Valcea
lmiana[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Bacalaureat Internaţional: alternativă sau iluzie?

Abstract: Dubla constructie a sistemului de învatamânt, ca spatiu fizic si spiritual, este o mare provocare, fiindca realizarea ei depinde de capacitatea noastra, a tuturor, de a ne schimba si de a raspunde schimbarii. Este nevoie de un nou management scolar si educational, de parteneriate viabile, de solutii ingenioase. Cu toti ne dorim sa mergem spre o scoala redata comunitatii, racordata la realitatile lumii de azi. Programul Bacalaureat International – Diploma Program (IB/DP) reprezinta posibilitatea elevilor nostri de a se dezvolta ca indivizi într-o societate supusă globalizarii si o preconditie pentru a asigura participarea activa a individului în societatea moderna. Bacalaureat International – Diploma Program necesită acreditare din partea organizaţiei Internaţional Bacalaureat şi presupune introducerea, pentru cei doi ani terminali de liceu, a unui curriculum comun, integrat, disponibil în limbile engleză, franceză şi spaniolă. Bacalaureat International – Diploma Program impune un sistem continuu, unic, riguros de evaluare (internă şi externă), bazat pe seriozitate, fiabilitate, obiectivitate,ce va permite elevilor accesul la universităţile de elită din întreaga lume şi care urmăreşte procesul de asimilare de cunoştinţe în funcţie de diferitele stiluri de învăţare şi de modelele culturale.
[Ref.: International Baccalaureate - http://www.ibo.org/ ]
38. Arisanu Ana Maria (1), profesor
Haller Antonia (1), profesor
Laculeanu Ion (2), profesor
(1) Colegiul National Mircea cel Batran, Rm. Valcea
(2) Scoala Galicea
lmiana[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Proiectele europene cu finanţare nerambursabilă - un instrument financiar pentru şcoli

Abstract: În perioada 1 august 2010 -31 ianuarie 2012 Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân din Rm. Vâlcea în parteneriat cu Scoala Galicea implementează proiectul cu finanţare nerambursabilă POSDRU "Profesori în societatea cunoaşterii". Un sistem educaţional puternic şi eficient este esenţial pentru succesul individual, pentru coeziunea şi progresul social şi, în mod particular, pentru prosperitatea naţională. Este evident că toate cadrele didactice trebuie să se adapteze cerinţelor unei game variate de elevi pentru a pregăti cetăţeni cu abilităţile complexe necesare participării la viaţa unei societăţi bazată pe cunoaştere. Pedagogia de care este nevoie pentru a-i ajuta pe elevi să-şi dezvolte abilitatea de a gândi critic, de a crea, de a rezolva probleme complexe şi de a stăpâni chestiuni de specialitate este mult mai solicitantă decât aceea de a comunica şi dezvolta abilităţi de rutină. Prin urmare, pentru a realiza acest deziderat, noi, profesorii, avem nevoie de formare continuă, iar elevii noştri au nevoie de o consiliere pe măsură. Am pornit de la nevoile noastre, ale profesorilor în demersul nostru de a oferi elevilor o şcoală adevărată, un „centrum mundi”, în care procesul instructiv-educativ să fie centrat pe elev, eficienţa lui relevând atât noţiunile ştiinţifice dobândite, cât şi aplicabilitatea lor. Este un proiect scris şi implementat de profesori pentru profesori.
[Ref.: "Lecţii digitale pentru profesori în vacanţa de vară" - http://www.adevarul.ro/ ]
39. Muntean Valerica Doina, Lector univ. dr.
Commercial Academy of Satu Mare
vdmuntean[at]yahoo.com
Section: B
Title of paper: Flexibilitate şi fiabilitate prin integrarea tehnologiilor colaborative în instruirea interactivă a studenţilor

Abstract: În epoca actuală, măiestria didactică presupune capacitate de discernământ, pricepere şi talent din partea educatorilor pentru a folosi cele mai adecvate metode şi procedee, în funcţie de împrejurările concrete. Datorită acestui fapt, educaţia este considerată, deopotrivă, artă şi ştiinţă. Astfel, în această lucrare am încercat să sintetizez terminologia şi opiniile legate de concepte relativ noi, precum cele de tehnologii colaborative. Am încercat să evidenţiez ce importanţă are ţinerea pasului cu tehnologia, înţelegerea şi anticiparea impactului calculatorului aspra modului de învăţare.
40. Radescu Radu, Conf. dr.
Tanasel Andreea, student
Universitatea "Politehnica" Bucuresti
rradescu[at]gmail.com
Section: B
Title of paper: Concepţia şi realizarea noului modul de teste din platforma Easy-Learning

Abstract: Platforma Easy-Learning a fost recent îmbunătăţită prin adăugarea noului modul de teste. În acest modul, tutorele poate evalua cunoştinţele imediate ale studenţilor la finalul fiecărei şedinţe de lucrări practice În felul acesta, fiecare tutore îşi poate adapta comportamentul educaţional şi maniera de lucru astfel încât rezultatele studenţilor să fie îmbunătăţite. Modulul de teste a fost modificat în repetate rânduri în anii din urmă, fiind îmbunătăţit, cu facilităţi adăugate. Versiunea prezentată în această lucrare este cea mai recentă din cele implementate în platforma Easy-Learning.
41. Radescu Radu, Conf. dr.
Tanasel Andreea, student
Universitatea "Politehnica" Bucuresti
rradescu[at]gmail.com
Section: B
Title of paper: Crearea de noi chestionare în platforma Easy-Learning

Abstract: Platforma Easy-Learning a fost recent îmbunătăţită prin adăugarea noului modul de chestionare. Aceste are o importanţă deosebită în cadrul platformei, având în vedere modalitatea eficientă de a recepta reacţiile studenţilor în raport cu acest sistem de învăţământ online, cu un rol special în ceea ce priveşte modalitatea de comunicare între tutori şi studenţi. Modulul de chestionare, testat şi introdus în lucru în anul universitar curent, este uşor de folosit şi, în acelaşi timp, uşor de evaluat.
42. Ilea Cristina Ileana, elev
Peteu Natasa, dr. prof. coord.
Tanu Carmen Fella, prof. coord.
Liceul Teoretic "Nicolae Balcescu" Medgidia
acelchriss[at]yahoo.com
Section: D, EXPOZITIE
Title of paper: Urban Story: Choose your side

Abstract: Lucrarea prezintă un poster in Adobe Photoshop Cs5 si descrie modul în care acesta a fost realizat. Scopul realizarii posterului a fost prezentarea lui în cadrul unei dezbateri pe tema „Binelui” şi a „Răului” (temă abordată şi aprofundată în lucrare). Tema este prezentata prin abordarea diferitelor aspecte ale vieţii tinerilor de astăzi.
43. Radu Claudia (1), profesor
Negrea Flavia (2), profesor
(1) Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr”, Zalău
(2) Colegiul Tehnic „A.I. Ilarian”, Zalau
radutedi[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: O nouă provocare – „Profesorul creator de soft educațional”

Abstract: Prin programul de formare continuă au fost vizate cadrele didactice din învățământul preuniversitar care să-și dezvolte competențele în proiectarea demersului didactic, dar și să creeze interfața programului de instruire, adică să realizeze propriile aplicații de soft educațional. Lucru deloc ușor mai ales că se dorea ca produsele finale să stimuleze interpretări alternative și deschise, astfel încât să constituie un mijloc pentru formarea de competențe, valori, atitudini. Toate acestea impun modificarea activității profesorului din punct de vedere cantitativ și în special calitativ. Sunt puncte de plecare de la care am pornit, în calitate de formator (unul din cei 80) și de cursant (unul din cei 1500), în cadrul proiectului "Profesorul - creator de soft educaţional", implementat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în parteneriat cu Siveco Romania S.A., iar formabilii au fost cadre didactice din învățământul primar, gimnazial și liceal din județele Bistrița-Năsăud, Cluj și Sălaj.
44. Duţă Nicoleta, asistent univ. drd.
Universitatea din Bucureşti
nico.duta1[at]gmail.com
Section: E
Title of paper: Formarea cadrelor didactice universitare – opinii privind modalităţile necesare pentru perfecţionarea activităţii didactice

Abstract: Lucrarea de faţă prezintă o sinteză a rezultatelor obţinute în urma unei ample cercetări întreprinse în perioada 2008-2010, concentrându-ne atenţia asupra datelor colectate prin intermediul aplicării itemului 11, care face parte din chestionarul administrat unui număr de peste 400 de cadre didactice aparţinând diferitelor universităţi publice din România şi Spania, chestionar care reprezintă unul dintre instrumentele utilizate în cadrul cercetării. Analizând răspunsurile cadrelor didactice universitare participante la cercetare, constatăm că printre modalităţile considerate ca fiind foarte necesare pentru perfecţionarea activităţii didactice se numără seminarii privind utilizarea echipamentelor multimedia în predare-învăţare-evaluare.
45. Gherman Teodora, conf. univ. dr.
Catedra Tehnologii Informationale Aplicate,
Academia de Administratie Publica de pe langa Presedintia Republicii Moldova
gherman.teodora[at]gmail.com
Section: A
Title of paper: Aspecte metodologice de realizare a sistemului informaţional pentru formarea continuă a funcţionarilor publici din Republica Moldova

Abstract: Resursele umane din domeniul administraţiei publice constituie elementul esenţial în dezvoltarea şi edificarea durabilă a statului. Dezvoltarea resurselor umane reprezintă un proces complex, abordat atât la nivel naţional, cât şi internaţional. La nivel naţional acest proces este gestionat de politica guvernamentală privind training-ul funcţionarilor publici. Ineficienţa acestui proces datorită lipsei de transparenţă în selecţia cursanţilor şi informaţiei care nu se pliază pe necesităţile acestora transformă investiţiile din acest domeniu în cheltuieli. Optimizarea procesului constă în crearea la nivel naţional a unei baze de date cu privire la evaluarea, perfecţionarea persoanelor cu funcţii de răspundere elective şi a altui personal din cadrul autorităţilor administraţiei publice. Ţinând cont de necesitatea actuală de creştere a capacităţii administrative a autorităţilor publice şi în deplin acord cu valorile europene ale administraţiei: transparenţa, predictibilitatea, responsabilitatea, adaptabilitatea şi eficienţa pot fi definite obiectivele strategiei de dezvoltare a resurselor umane în domeniul AP din Republica Moldova. Realizarea sistemului informaţional a funcţionarilor publici ar fi o soluţie viabilă pentru dezvoltarea durabilă al acestui sector. Sistemul informatic va constitui un instrument managerial aflat la dispoziţia autorităţilor publice locale şi centrale în vederea fundamentării deciziilor privitoare la activitatea resurselor umane din domeniul AP.
46. Lupu Alin, elev
Ivasc Cornelia, profesor
Solcan Tatiana, profesor
Liceul de Informatica "Grigore Moisil", Iasi
alindotlupu[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Grecia Antică, între legendă şi adevăr

Abstract: Proiectul "Grecia Antică, între legendă şi adevăr", constă într-un soft educaţional dedicat elevilor de liceu. Încercând să cuprind una dintre cele mai frumoase perioade a istoriei grecilor, am ales ca tema principală, cele doua mari civilizaţii primordiale în lumea greacă: Civilizaţia cretană şi cea miceniana. Încă de la început, utilizatorul are posibilitatea să aleagă ceea ce doreşte să vadă. Pentru fiecare dintre cele doua popoare, sunt prezentate 3 secţiuni: Mituri, Istorie şi Teste. În primele două secţiuni acesta poate citi frumoase legende şi informaţii istorice, însoţite de ilustraţii şi aplicaţii interactive create cu scopul de a îmbunataţi semnificativ experienta de lecturare. În cea de-a treia secţiune, elevul îşi poate testa cunoştinţele asimilate printr-un set de exerciţii, răspunsurile sale fiind evaluate cu o notă de la 1 la 10. Programul descrie majoritatea obiectivelor unui astfel de podus software şi reuseste sa captez atenţia utilizatorilor, ajutându-i să acumuleze informatii într-o maniera interactivă.
47. Bostan Tudor-Codrin (1), elev
Bostan Carmen-Gabriela (2), cercetator
(1) Colegiul National Unirea - Focsani
(2) Institutul de Stiinte ale Educatiei, Bucuresti
tudorcodrin[at]yahoo.co.uk
Section: C
Title of paper: Să învăţam despre lentile cu Yenka

Abstract: În ultimii ani, computerul si internetul au devenit concepte cheie in educaţie. Mijloacele multimedia au importante implicaţii în procesul de predare/ învăţare, în special la disciplina fizică, unde modelarea experimentelor în timp real completează cunoştinţele elevilor. Este important ca experimentele de laborator să fie coroborate cu experimentele virtuale, contribuind astfel la aprofundarea temeinică a cunoştinţelor şi la dobândirea de abilităţi transdisciplinare de către elevi. Articolul nostru prezintă modelarea pe calculator, cu ajutorului softului Yenka, a formării imaginilor în lentilele convergente şi în lentile divergente.
48. Dan Dorin, conf. dr. ing.
Blaga Mirela, conf. dr. ing.
Ursache Mariana, conf. dr. ing.
Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi
dandorin[at]tex.tuiasi.ro
Section: B
Title of paper: Programe de simulare a funcţionării mecanismelor maşinii de tricotat Protti

Abstract: Complexitatea lanţului cinematic al organelor de lucru şi a sistemelor de came de acţionare fac dificilă înţelegerea construcţiei şi funcţionării unei maşini de tricotat. Obiectivul acestei lucrări este dezvoltarea unei simulări interactive a procesului de tricotare, bazat pe module de programe multimedia. Lucrarea prezintă o descriere a posibilităţilor multimedia utilizate ca programe educaţionale folosite în principal pentru instruirea studenţilor şi angajaţilor din domeniul tricotajelor. Aplicaţia a fost creată pentru maşinile de tricotat construite de firma Protti din Italia. Diferite tipuri de desene au fost utilizate în scopul de a crea animaţii utile în program. O serie de secvenţe video completează gama de elemente vizuale existente în programe şi uşurează mult procesul de învăţare. Pachetul dezvoltat conţine programe de simulare utilizate pentru: prezentarea organelor de tricotare, descrierea sistemelor de came integrate, descrierea procesul de selectare a acelor de tricotat şi prezentarea traiectoriilor acelor pentru diferite efecte de structură. Pachetul de programe permite o înţelegere mai uşoară şi rapidă a construcţiei şi funcţionării mecanismului de formare a ochiurilor. Noua metodă de e-learning pentru a obţine cunoştinţe noi în acest domeniu este o alternativă la sistemul de predare tradiţional. Simularea interactivă a procesului de tricotare dezvoltat pentru maşini de tricotat Protti este original.
49. Mihai Bogdan Gabriel, elev
Cojocaru Cristian, elev
Tarcan Vlad, elev
Ungureanu Ionuţ, elev
Zaharia Daniela, profesor
Ţibu Mirela, profesor
Grădinariu Mariana, profesor
Liceul de Informatică „Grigore Moisil” Iaşi
mgradinariu[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Camil Petrescu - Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război

Abstract: Destinat parcurgerii unităţii de învăţare “Romanul subiectiv” din programa clasei a X-a de limbă şi literatură română, acest soft devine o modalitate interactivă de învăţare, valorificând totodată potenţialul creativ al elevului dar şi al profesorului. Structurat în şapte secvenţe de învăţare, la care se adaugă şi teste cu itemi specifici evaluărilor naţionale şi un test sumativ, soft-ul propune conţinuturile vizate de programa şcolară, articulate într-un demers didactic modern, original şi atractiv, optim pentru exersarea competenţelor specifice temei. Conţinutul ştiinţific, deosebit de complex, este realizat printr-o documentaţie de calitate, evidenţiat şi în suportul teoretic ce dublează activităţile de învăţare, eficient pentru lucrul diferenţiat.
50. Chelariu Alexadru (1), student
Brasoveanu Ioana Madalina (1), student
Carausu Claudia (2), prof. coord.
(1) Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Facultatea de Informatica, Iaşi
(2) Liceul de Informatica "Grigore Moisil” Iasi,
alex1991.9[at]gmail.com
claudiacarausu[at]yahoo.com
Section: A
Title of paper: Virtualschool - aplicatie de monitorizare si afisare pe Internet a informatiilor complexe din unitatea scolara

Abstract: "Virtualschool” este o platforma web de administrare a mediului scolar, o cale unica de comunicare, mai atractiva si accesibilia pentru cele trei mari entitati ale invatamantului pre-universitar: elevi, parinti si profesori.
51. Niţu Alexandru, elev
Garabet Mihaela, profesor
Neacşu Ion, inginer
Colegiul National "Grigore Moisil" Bucuresti
mgarabet[at]moisil.ro
Section: D
Title of paper: Portofolii Virtuale

Abstract: Portofolii Virtuale reprezintă un proiect creat atât pentru elevi cât și pentru profesori. Acesta indexeaza online proiectele elevilor. Site-ul este conceput astfel încât, elevii să-și poata crea ușor un cont de utilizator și să încarce proiectele virtuale. În timpul orelor de curs, proiectele pot fi prezentate în fața clasei. De asemenea, ele pot fi accesate de oriunde prin intermediul internetului. Pentru o mai bună realizare a schimbului de informații între elevi și pentru împărtășirea punctelor de vedere asupra unor anumite teme școlare, site-ul este deschis în permanență. Într-o versiune viitoare, elevii din orice școală își pot crea clasele și, în cazul în care sunt acceptați în comunitatea noastră, pot avea acces la proiectele proprii. Versiunea finală a acestui proiect va fi disponibilă în anul școlar 2012-2013 pentru toate școlile și liceele din țară.
52. Temian Vlad, elev
Iordaiche Cristina, profesor
Roșu Ovidiu, profesor
Liceul "Grigore Moisil" Timisoara
vladtemian[at]gmail.com
Section: C
Title of paper: TrolleyRails

Abstract: TrolleyRails este o aplicatie mobila menita sa iti arate cand soseste orice mijloc de transport in comun intr-o anumita statie. Datorita noilor sisteme de ticketing si tracking cu care au fost dotate mijloacele de transport din unele orase, se poate estima durata calatoriei unui tramvai, de exemplu din statia A in statia B.
53. Garabet Mihaela, profesor
Neacşu Ion, inginer
Colegiul National "Grigore Moisil" Bucuresti
mgarabet[at]moisil.ro
Section: D
Title of paper: Moisil e-lab

Abstract: Descriere lucrare: Ideea utilizării laboratoarelor remote în liceu se înscrie în încercările de a eficientiza învăţarea prin centrarea activităţii pe elev, prin diferentierea acesteia într-un mediu flexibil de predare şi învăţare, orientat pe nevoile elevului. Desfăşurarea de la distanţă a experimentelor se bazează pe instrumentaţie virtuală LabVIEW. Atunci când utilizatorii interacţionează cu interfaţa grafică, ei operează de fapt instrumente reale care se găsesc în laboratorul aflat la distanţă prin Internet. Rezultatele obţinute şi vizualizate pe outputul instrumentelor din interfaţa grafică nu sunt simulări, ci date reale citite de la instrumente în timp real. Laboratorul remote pe care îl dezvoltăm conţine un set de experimente interactive, o arhivă cu semnale înregistrate, cu posibilitatea de download a datelor din experimente pentru analiză. Documentaţia fiecărui experiment conţine breviare teoretice, sarcini de lucru, secvenţe filmate etc. Accesul în laboratorul remote de la Moisil se face prin intermediul portalului liceului: http://portal.moisil.ro. Utilizăm şi Moisil live, un sistem de camere web integrate în portal http://portal.moisil.ro/Pages/moisil_live.htm. La acest moment se pot efectua aici experimente precum studiul dependenţei intensităţii luminoase de distanţa faţă de sursă, studiul dependenţei intensităţii sonore de distanţa faţă de sursă, studiul dependenţei distanţei faţă de timp în mişcări rectilinii.
54. Savin Irina-Isabella, dr. ing.
Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” Iaşi
savinisabella[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: Use of IT in the classroom - A gateway to a modern education

Abstract: Teaching - learning must be seen as a modern way of achieving efficiency by combining theoretical knowledge lessons, practice with ICT as an enabler of students incentive for creativity that contribute to unit training process-education, training a man a broad culture. It creates an environment for each student to express themselves freely, to work in teams or individually to develop digital literacy, and communication specialist. Intended to emphasize those modern strategies of action evaluative dimension to provide sufficient and varied opportunities for students to demonstrate what they know because of integrative thinking in forming a unified image of reality. Not only in curricular activities, but also in extracurricular direct involvement of students with teachers in specific activities leading to the discovery of useful skills in lessons.
55. Herman Cosmin, prof.
Vâju George, prof.
Ursache Liliana, prof.
Donici Cătălin, prof.
Moodle România
contact[at]moodle.ro, george.vaju[at]moodle.ro, liliana.ursache[at]moodle.ro, catalin.donici[at]moodle.ro
Section: A, EXPOZITIE
Title of paper: Reţeaua EDU Moodle România

Abstract: După mai mulţi ani de activităti separate şi locale, Reţeaua EDU Moodle România s-a extins la nivel naţional cuprinzând mediul educaţional primar, gimnazial şi liceal. Moodle România a creat o reţea naţională de instituţii de învăţământ care folosec platforma Moodle ca mediu virtual de instruire, comunicare şi socializare.
În ultimul an având o expansiune strategică în tot mai multe unităţi de învăţământ reuşind să lege activităţi de colaborare virtuală între diferite şcoli şi licee din ţară. În această lucrare sunt prezentate exemple de bună practică şi studii de caz cu privire la utilizarea platformei Moodle în mediul preuniversitar.
56. Nandor Licker, elev
Toma Corina, dr. profesor
Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”, Cluj-Napoca
licker.nandor[at]gmail.com
corlavtoma[at]yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: myGreenTown

Abstract: myGreenTown este un soft educaţional original conceput cu scopul de a întări interesul elevilor pentru probleme de mediu şi pentru a le dezvolta aptitudinile antreprenoriale. Acesta este un joc educaţional ce are ca tema principală construirea unui oraş modern, respectând principiile ecologice. Jocul prezintă o soluţie interactivă pentru rezolvarea problemelor majore din ziua de azi, legate de mediu şi poluare lui. Deşi acestor probleme li se acordă, foarte multă atenţie, nu există metode atractive care să înveţe tinerii ce înseamnă aceste concepte şi cum se pot rezolva ele. Jocul este accesibil pe majoritatea platformelor existente şi a fost dezvoltat în întregime folosind programe open-source. Pentru utilizatorii începători jocul conţine un tutorial. De remarcat este faptul că softul diferă faţă de celelate prin tema sa şi prin faptul că este scris în întregime în limbajul JavaScript.
Jocul este open-source, publicat sub licenţa BSD. Sursele sunt disponibile la adresa (myGreenTown v1.0 by Licker Nandor): https://github.com/nandor/myGreenTown.
57. Madalina-Manon Serbanescu, Business Development Manager
STAR STORAGE, Bucuresti
madalina.serbanescu[at]star-storage.ro
Section: A, EXPOZITIE
Title of paper: Abbyy FineReader 11 Corporate Edition

Abstract: FineReader 11 Corporate Edition este soluţia ideală pentru eficientizarea prelucrării documentelor în companii, instituţii guvernamentale şi de învăţământ. Combinând tehnologia inovatoare ADRT cu uşurinţa în utilizare, FineReader Corporate Edition îmbunătăţeşte performanţele proceselor comerciale ale companiei dvs. Programul conţine o gamă largă de instrumente eficiente destinate conversiei documentelor în cadrul unor grupuri de lucru, cu posibilităţi de lucru în reţea şi opţiuni de acordare a licenţelor la costuri reduse.
[Star-Stogage: www.star-storage.ro/ ]

Despre proiectele educaţionale CNIV şi ICVL: http://c3.cniv.ro, http://c3.icvl.eu

C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"
C3VIP: "Consistency-Competence-Clarity-Vision-Innovation-Performance"

Proiectele CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte încurajează şi promovează
• lucrul la proiecte,
• activităţile colaborative,
• metodele şi experimentele ştiinţifice,
• gândirea creativă şi intuiţia,
• argumentaţia şi demonstraţia.