CNIV 2011

Organizare şi Locaţie - Organizers and Location


Tehnologii moderne în educaţie şi cercetare

"2010 - Către o societate a învăţării şi a cunoaşterii - 2030"

A IX-A CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT VIRTUAL - CNIV 2011
Educational Technology, Web site: http://c3.cniv.ro

28-29 OCTOMBRIE, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, România

Phase II - Period 2010-2020: e-Skills for the 21st Century
VIRTUAL ENVIRONMENTS FOR EDUCATION AND RESEARCH
TEMA:Tehnologii educaţionale, Software şi management educaţional

LOC DE DESFĂŞURARE: Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, http://www.ubbcluj.ro

Organizare: Manifestarea ştiinţifică este finanţată de ANCS – Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, sub egida Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, şi este organizată de Universitatea din Bucureşti în colaborare cu:

  • Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
  • SIVECO România SA

Univesitatea din Bucuresti

Proiectele CNIV (www.cniv.ro) şi ICVL (www.icvl.eu) se desfăşoară cu sprijinul conducerii Universităţii din Bucureşti (Link),

Prof. Dr. Ioan PÂNZARU, RECTOR - Universitatea din Bucureşti

şi cu finanţare de la MECTS - Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică (ANCS) | LINK

INSTITUŢII ORGANIZATOARE

Universitatea din Bucureşti, Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, Siveco România, cu finanţare parţială prin Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică (ANCS)

PREŞEDINŢI ONORIFICI

Prof. Dr. Ioan PÂNZARU, Rector - Universitatea din Bucureşti

Prof. Dr. Andrei MARGA, Rector - Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

PREŞEDINTE AL CONFERINŢEI

Conf. Dr. Marin VLADA, Universitatea din Bucureşti, membru fondator-iniţiator


Dr. Marin Vlada, Professor of Computer Science, University of Bucharest, Research Center for Computer Science (Romania), European INTUITION Consortium member ( The Network of Excellence in Europe
) | http://www.ad-astra.ro/marinvlada