CNIV 2012

10 ani – Proiectul CNIV: eLearning & Software educaţional. Premiile CNIV 2004-2012Proiectul educaţional CNIV: e-Learning=Learning

The Power of Learning : De-a lungul vremii, în toate domeniile ştiinţifice se schimbă teoriile, metodele şi tehnicile de investigare, de aceea evoluţia cunoaşterii umane influenţează dezvoltarea generală a societăţii umane. Pentru a obţine evoluţie şi eficienţă în viaţa sa, omul trebuie să se adapteze continuu la aceste schimbări ale cunoaşterii. În domeniul educaţiei, şi în special al învăţării şi perfecţionării, apariţia de noi tehnologii ale informaţiei şi comunicării (TIC), îmbunătăţirea teoriilor pedagogice şi psihologice, obligă pe elevi/studenţi, profesori, părinţi şi pe specialişti, să se adapteze la aceste schimbări. Ce fac elevii şi studentii? Ce fac profesorii şi părinţii? Ce fac specialiştii? Ce fac guvernele ţărilor? (M. Vlada, http://www.unibuc.ro//prof/vlada_m/ )

CNIV 10 ani-premii

Ref.: M. Vlada, R. Jugureanu, 10 ani – Ediţia aniversară CNIV: e-Learning & Software educaţional. Obiective şi rezultate: Premiile CNIV 2004-2011, CNIV 2012, Ed. Universitatii din Bucuresti, pag. 21-40, print & online, LINK - pdf]

Premiile CNIV 2004

1. Premiul special "Centrul Virtual de Excelenţă SIVECO" – participarea unui autor la Conferinţa EDUCA Berlin-Germania: Aplicaţie pentru realizarea de videoconferinţe interactive utilizând Flash Communication Server pe sisteme Linux, Conf. dr. Silviu CRĂCIUNAŞ – Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, Stud. Silviu S. CRĂCIUNAŞ – Universitatea Politehnica Timişoara, Stud. Sebastian-Niu HERIŞANU – Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu,
2. Premiul de creativitate "SIVECO" - un calculator Laptop: Virtual Aquarium, Dorin Mircea Popovici – ENIB/CERV, Franţa & Universitatea « Ovidius » Constanta, Luca-Dan Şerbănaţi – Universitatea Politehnica Bucureşti, Serge Morvan – ENIB/CERV, Franţa

Premiul de popularitate "SIVECO" - 6 bucăţi Memory Stick

3. Curentul electric – fenomen, producere, măsurare, Andrei Goagă – Colegiul Naţional Cantemir Vodă, Bucureşti,, Prof. Dorin Goagă – Grup Şcolar Electronică Industrială, Bucureşti
4. Virtual Learning, Nicolae-Marian Alexandrescu- ETTI, Andrada Savlovschi- ETTI, Cristian-George Vazzolla-Popa- ETTI
5. Acizi carboxilici, Andreea – Elena Neagu – Facultatea de Chimie, Universitatea Bucureşti, Teodora Negrilă - Colegiul Naţional „Cantemir – Vodă”
6. Compuşi halogenaţi, Dogaru Liliana – Colegiul Dobrogean „Spiru Haret” Tulcea, profesor de informatica, Maria Buzatu – Colegiul Dobrogean „Spiru Haret” Tulcea, profesor de chimie, Gheorghe Dan – Colegiul Dobrogean „Spiru Haret” Tulcea, Mareş Florina –Colegiul Dobrogean „Spiru Haret” Tulcea, Fratu Andrei – Colegiul Dobrogean „Spiru Haret” Tulcea, Simionov Adrian – Liceul Dobrogean „Spiru Haret” Tulcea
7. Alcani- Utilizarea tehnologiei informaţiei în sistemul modern educaţional, Moraru Silvia –profesor, Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”, Banu Bogdan – Elev - Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”, Şotropa Ioan – Elev - Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Paragina Silviu– Elev - Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Rosner Daniel– Elev - Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Cotescu Andrei– Elev - Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Brosiu Adrian– Elev - Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”
8. Informatica - tehnici avansate de programare – backtracking, Rodica Cherciu – CNI „Tudor Vianu”, Corina Achinca – CNI „Tudor Vianu”, Cecilia Bălănescu – CNI „Tudor Vianu”, Adrian Diţă – CNI „Tudor Vianu”, Şerban Nistor – CNI „Tudor Vianu”

9. Premiul de tinereţe (elevi) "Promoţia 1978-Informatică" - 200 $: Infosmart, Badea Dragos – Grup Scolar „Voievodul Mircea”, Targoviste, Magureanu Cosmin - Grup Scolar „Voievodul Mircea”, Targoviste
10. Premiul de tinereţe (elevi) "Promoţia 1978-Informatică" - 200 $: Oscilaţii mecanice, Alexandru-Ioan Tomescu - Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea Bucureşti, Prof. Ioana Stoica - Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”, Bucureşti

Premiul de promovare "PC Magazine România" - 3 abonamente la revista PC Magazine Romănia

11. Istoria Românilor – sistem de predare/evaluare pe calculator, Iacob Gheorghe-Andrei, Facultatea de Informatică, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
12. Real şi virtual în Fizic, Garabet Mihaela – Liceul Teoretic Grigore Moisil-Bucureşti, Neacşu Ion - Liceul Teoretic Grigore Moisil-Bucureşti
13. FIZICA – NOUA DIMENSIUNE, Grosu Codruţ - elev, Colegiul Naţional “Tudor Vianu”, Profesor coordonator: Prof. dr. Nicolae Irina

20 de premii ”SICOND Magister” pe suport CD (cate unul / autor)

14. Metode de construcţie a curbelor plane. O introducere folosind Mathcad, Nicolae Dăneţ, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
15. Informatica - tehnici avansate de programare – recursivitate, Rodica Cherciu – CNI „Tudor Vianu”, Corina Achinca – CNI „Tudor Vianu”, Cecilia Bălănescu – CNI „Tudor Vianu”, Sorin Vasilescu – CNI „Tudor Vianu”
16. Liste, Stănescu Mihaela – Grup Şcolar de Chimie Industrială Piteşti, Ştefănescu Cristian – Grup Şcolar de Chimie Industrială Piteşti
17. Softuri de simulare pentru lecţii de fizică, Păuşan Emilia – Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu”, Grigorescu Ştefan- Casa Corpului Didactic, Bucureşti
18. Elemente de electrocinetică, prof. Stan Florina, elevi: Constantin Ciprian, Olaru Alin, Toma Bogdan, Colegiul National „Tudor Vianu”
19. Construcţii de imagini în oglinda sferică şi lentila subţire. Rezolvitor de probleme cu oglinzi sferice, Neamţu Daniel Viorel – Grup Şcolar Chimie Industriala Piteşti
20. Elemente de pedagogie specifice e-learning, Adrian Adăscăliţei - Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi, Carmen Dumitrescu - Universitatea Maritimă Constanţa, Radu Andrei Braşoveanu - Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi
21. eTWL (Team Work Laboratory) – aplicaţie informatică pentru antrenarea grupurilor de lucru, Prof. dr. Ion ROCEANU – Universitatea Naţională de Apărare
22. Metodologii de programare utilizate în realizarea software-urilor dedicate învăţământului electronic, Liviu IONIŢĂ – Universitatea “Petrol şi Gaze, Ploieşti, Gabriela MOISE – Universitatea “Petrol şi Gaze”, Ploieşti

Premiile CNIV 2005

1. Premiul de excelenţă “Universitatea din Bucureşti” – 1000 RON: Modelare şi tehnici de programare în realitatea virtuală, Prof. univ. dr. Grigore ALBEANU – Universitatea din Oradea Catedra UNESCO de Tehnologii Informaţionale
2. Premiul special “Universitatea din Bucureşti” – 1000 RON: Limbaje şi Cunoaştere versus Modelare şi Procesare, Conf. univ. dr. Marin Vlada – Universitatea din Bucureşti
3. Premiul de excelenţă “Facultatea de Matematică şi Informatică” – 1000 RON: Proiectarea bazelor de date, Stud. Munteanu Andreea - Facultatea de Matematică şi Informatică
Universitatea din Bucureşti, Stud. Barbu Ciprian, UPB, Elev Eftenie Adrian, CNMB Rm. Valcea, Prof. Arişanu Ana Maria, CNMB Rm. Valcea
4. Premiul special “Facultatea de Matematică şi Informatică” – 1000 RON: Programarea Web – site-ul propriu CNIV 2005, Stud. Alexandru Badiu – Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea din Bucureşti, Stud. Radu Mihail Obada - Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea din Bucureşti
5. Premiul special “Centrul Virtual de Excelenţă SIVECO“ - participarea unui autor la Conferinţa EDUCA Berlin-Germania: ROSLIMS Live CD – platformă educaţională românească Open Source, Sef lucr. Dr. Măruşteri Marius - Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş, Lector Dr. Crainicu Bogdan - Universitatea “Petru Maior” Târgu Mureş, Prof. univ. Dr. Şchiopu Alexandru - Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş
6. Premiul de creativitate “SIVECO“ - un calculator Notebook HP: Achiziţia de semnal în experimente pentru lecţii de ştiinţe ale naturii, Prof. Garabet Mihaela – Liceul Teoretic “Grigore Moisil” - Bucureşti, Ing. Neacşu Ion - Liceul Teoretic “Grigore Moisil” - Bucureşti
7. Premiul special “Proiectul european Hands on Science“ – cameră digitală: Biohazard’s Solar System Advanced, Elev Vâlvoiu Vasile-Cornel – CNL “Zinca Golescu” Piteşti, Prof. Cristina Pătraşcu – CNL “Zinca Golescu” Piteşti
8. Premiul special “CNSE 2006-ARRE“ – participarea gratuită a 3 persoane la CNSE 2006, 2 zile cazare+masă la Poiana Braşov: Independenţa de stat a României (1877-1878), Prof. Maria Rados – Liceul de Informatică “Gr. C. Moisil”-Iaşi, Elev Ştefan Macovei - Liceul de Informatică “Gr. C. Moisil”-Iaşi, Elev Alexandru Veruzi - Liceul de Informatică “Gr. C. Moisil”-Iaşi

Premiul de popularitate “SIVECO“ - 6 bucăţi Memory Stick

9. RomIstoria, Petrescu Dan, elev - Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Ploieşti, Dăncescu Emilian, elev- Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Ploiesti, Baiuta Sorin, elev -Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Ploieşti, Săvuţă Irina, profesor - Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Ploieşti,
10. Transformări geometrice, Elev Tudor Holotescu – Liceul teoretic „W. Shakespeare” Timişoara, Elev Cristian Regep – Liceul teoretic „W. Shakespeare” Timişoara, Elev Alexandru Tăutu – Liceul teoretic „W. Shakespeare” Timişoara, Stud. Tiţian Dragomir – Universitatea Politehnică Timişoara, Prof. Marian Tache – Liceul teoretic „W. Shakespeare” Timişoara
11. Tot ceea ce ne înconjoară, Prof. Burlacu Cătălina – Liceul Teoretic „Dunărea”Galaţi, Prof. Enache Gabriela - Liceul Teoretic „Dunărea”Galaţi, Elev Paraschiv Radu - Liceul Teoretic „Dunărea”Galaţi
12. MatriX – Tablouri Bidimensionale, Stud.Tătar Călin-Victor – Universitatea Oradea, Facultatea de Electrotehnică şi Informatică
13. Proiectarea unei librării virtuale, Conf. dr. ing. Radu RĂDESCU – Universitatea „Politehnica” Bucureşti,, Ing.Valeriu CIORGAN – Universitatea „Politehnica” Bucureşti
14. Termodinamica gazului ideal, Prof. Mihalcea Adrian – C. N. „N. Iorga”, Vălenii de Munte, Student Ilie George Alin – Universitatea „Politehnica” Bucureşti

Premiul de participare “INFOMEDIA PRO“ – 3 pachete CD-software educaţional

15. Becheanu Maria, învăţător, Şcoala "Ion Creangă" Bacău
16. Cercelaru Margareta, institutor, Şcoala Nr.31 "Theodor Aman" Craiova
17. Melnic Lorena beatrice, institutor I, Şcoala Nr. 146 "I. G. Duca" Bucureşti

Premiile CNIV 2006

1. Premiul de excelenţă “UB” – 1000 RON: Laborator virtual de optică ondulatorie, Nicolae Balmuş – Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Ion Andronic – Institutul de Ştiinţe Reale, Chişinău, Republica Moldova
2. Premiul de excelenţă “FMI” – 1000 RON: Noţiuni de genetică moleculară, Croitoru Marilena – profesor de biologie, Liceul Teoretic "Decebal" Constanţa, Dragomir Elena - profesor de informatică, Liceul Teoretic "Decebal" Constanţa, Marcov Monica - elevă, Liceul Teoretic "Decebal" Constanţa, Roman Răducu Vasile - elev, Liceul Teoretic ,,Decebal’’ Constanţa, Boboc Florin Alexandru - elev, Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân"
3. Premiul special “UB” – 800 RON: Arbori, Victor Cărbune – elev, Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”, Daniel Colceag – elev, Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”, Coordonator, prof. Livia Ţoca – profesor, Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”
4. Premiul special “FMI” – 800 RON: Graph Magics, Dumitru Ciubatîi, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Matematică şi Informatică
5. Premiul de excelenţă “Centrul Virtual de Excelenţă SIVECO“ - participarea unui autor la Conferinţa EDUCA Berlin-Germania: Addressing Time Series Modelling, Analysis and Forecasting in e-Learning Environments, Henrik Madsen (1), Grigore Albeanu (2), Bernard Burtschy (3), Florin Popentiu-Vladicescu (4), (1) Technical University of Denmark, IMM, (2) UNESCO Chair in Information Technologies at University of Oradea, (3) Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications, INFRES, burtschy@enst.fr; http://www.infres.enst.fr/, (4) City University, Department of Electrical, Electronic & Information Engineering,UNESCO Programme, Northampton Square, London EC1V OHB
6. Premiul de creativitate “SIVECO“ - un calculator Notebook HP: Generatorul de funcţii în platforma Easy-Learning, Radu RĂDESCU – Universitatea „Politehnica” Bucureşti, Mihai BOJIN – Universitatea „Politehnica” Bucureşti

Premiul special “CNSE 2007-ARRE“ – participarea gratuită a 3 persoane la CNSE 2007, 2 zile cazare+masă la Poiana Braşov:

7. Grigore Moisil – trecut şi viitor, Mihaela Garabet – Liceul Teoretic Grigore Moisil-Bucureşti, Diana Neagoe – Liceul Teoretic Grigore Moisil-Bucureşti
8. Soft educaţional „Nichita Stănescu – scriitor român”, Şerban Liliana – Şcoala „Mihai Viteazul”, Târgovişte

Premiul special “SSMR-SOFTWIN“ – 3 produse "GAZETA MATEMATICĂ- ediţia electronică a arhivei 1895-2004"

9. Istoria Marilor Invenţii, Petrescu Dan – Lic. Teoretic „Al. I . Cuza” Ploieşti, Dăncescu Emilian - Lic. Teoretic „Al. I . Cuza” Ploieşti, Baiuţă Sorin - Lic. Teoretic „Al. I . Cuza” Ploieşti, Săvuţă Irina - Lic. Teoretic „Al. I . Cuza” Ploieşti
10. Laboratorul de chimie v. 2.0, Moţoi Ciprian, Colegiul National „Mihai Viteazul” Ploieşti, Rajac Lucian, Colegiul National „Mihai Viteazul” Ploieşti, Muşat Alexandru, Colegiul National „Mihai Viteazul” Ploieşti
11. mATh Studio, Bogdan C. Bocşe – Colegiul Naţional „Traian”, Drobeta Turnu Severin

Premiul de popularitate “SIVECO“ - 6 produse Memory Flash

12. Civilizaţii preistorice de pe teritoriul României, Prof. Cerchez Emanuela – Liceul de Informatică “Gr. C. Moisil”– Iaşi, Prof. Rados Maria – Liceul de Informatică “Gr. C. Moisil”- Iaşi, Elev Bucă Alexandru, Liceul de Informatică “Gr. C. Moisil”- Iaşi, Student Macovei Ştefan, Facultatea de Informatică - Iaşi, Student Veruzi Alexandru, Facultatea de Matematică şi Informatică - Bucureşti
13. Oscilaţii mici, Prof. Mihalcea Adrian – C. N. „N. Iorga”, Vălenii de Munte, Prof. Crivăţ Ştefan - C. N. „N. Iorga”, Vălenii de Munte, Elev Matei Liviu-Codruţ - Colegiul Naţional „N.Iorga”,Vălenii de Munte, Elev Tomescu Gabriel - Colegiul Naţional „N.Iorga”,Vălenii de Munte
14. Software educaţional - elementele galvanice alchene, Prof. dr. Luminiţa Ursea, Col. Naţ.Gheorghe Lazăr”, Bucureşti, Clara Reviu -elevă, Colegiul Naţional” Gheorghe Lazăr”, Bucureşti
15. Criza lecturii în contextul virtualizării educaţiei. Abordări şi posibile soluţii, Elena Mănucă – Şcoala Normală „Vasile Lupu” Iaşi
16. O bază de date distribuită pentru generarea de teste de evaluare la informatică, Erzsébet Kelemen – C.N. „M. Eminescu”, Oradea,, Ioan Dziţac – Universitatea AGORA
17. Introducerea GIS in curriculum liceal, Daniel Anghel – Grupul Şcolar „Nicolae Balcescu” Olteniţa

Premiile CNIV 2007

1. Premiul de excelenţă “Universitatea din Bucureşti” – 1000 RON: Science of music
Mihai Cîrlănaru , Adriana Şuşnea, Silvia Moraru, Ioana Stoica, Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”, Bucureşti
2. Premiul de excelenţă “Universitatea din Bucureşti” – 1000 RON: Saving Culture, Băncioiu Andrei - Col. Nat. „O. Goga” Sibiu, Şchiopu Mihai Alexandru – Col. Nat. „O. Goga” Sibiu, Băncioiu Ionuţ-Camil – Fac. de Inginerie „Hermann Oberth” Sibiu
3. Premiul special “Universitatea din Bucureşti” – 800 RON: Cabinet Virtual de Istorie, Petrescu Dan - Lic. Al. I. Cuza Ploieşti , Dăncescu Emilian - Lic. Al. I. Cuza, Păun Ştefan - Lic. Al. I. Cuza,Manta Adina - Lic. Al. I. Cuza, Săvuţă Irina - Lic. Al. I. Cuza
4. Premiul special “Universitatea din Bucureşti” – 800 RON: „Jocul Formula”, Autor Lupu Emanuel – Colegiul Naţional de Informatică, Piatra-Neamţ, Prof. îndrumător Iordan Cornelia - Colegiul Naţional de Informatică, Piatra-Neamţ, Prof. îndrumător Lupu-Marinei Violeta Monalisa, I.I Mironescu, Tazlău
5. Premiul de excelenţă “Centrul Virtual de Excelenţă SIVECO“ - participarea unui autor la Conferinţa EDUCA Berlin-Germania: Instruire asistată de calculator. Didactica informatică, Editura Polirom Iaşi, 2007, Adrian Adăscăliţei – Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi
6. Premiul de creativitate “SIVECO“ - un calculator Notebook HP: Project S.A.M., Dănescu Andrei – elev, Colegiul Naţional de Informatică “Tudor Vianu”, Coordonator: prof. Livia Ţoca – profesor, Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”
7. Premiul special “Dan Barbilian“ – 400 RON: Poezia e-rmetică: Ion Barbu, Maria Constantin - elev, C.N.I. „Tudor Vianu” Bucureşti, Adina Israel - elev, C.N.I. „Tudor Vianu” Bucureşti, Benchea Adriana – profesor, C.N.I. „Tudor Vianu”
8. Premiul special “Dan Barbilian“ – 400 RON:Ion Barbu – Dan Barbilian: maximum de gând în minimum de expresie, Şerban Liliana – Şcoala „Mihai Viteazul”, Târgovişte

Premiul de popularitate “SIVECO“ - 6 produse Portable Hard Disk USB

9. Metode de Compresie a Datelor (MdCaD), Victor Cărbune – elev, Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”, Coordonatori: Livia Ţoca – profesor, Colegiul Naţional de Informatica „Tudor Vianu”, Mircea Ciubotariu – Security Response, Symantec Corp.
10. Algoritmul Reverse-Delete, Autor: Ştefan FLOREA – elev, CNI „Tudor Vianu”, Coordonator: Corina ACHINCA, profesor, CNI „Tudor Vianu”
11.Conduita Psihosocială, Prof. Cărăuşu Claudia – Liceul de Informatică „Grigore C. Moisil” Iaşi, Prof. Cerchez Emanuela - Liceul de Informatică „Grigore C. Moisil” Iaşi, Chimu Alexandru - Liceul de Informatică „Grigore C. Moisil” Iaşi, Constantinescu Vlad - Liceul de Informatică „Grigore C. Moisil” Iaşi
12. Determinator virtual de plante, Croitoru Marilena – profesor de biologie, Liceul Teoretic "Decebal" Constanţa, Dragomir Elena - profesor de informatică, Liceul Teoretic "Decebal" Constanţa
13. Y.A.M.P. Yet Another Webcam Project, Bîrgu Florin – Colegiul Naţional Ferdinand I Bacău, Barna Victor - Colegiul Naţional Liviu Rebreanu, Spătaru Cosmin - Colegiul Naţional Ferdinand I Bacău, Întuneric Ana – Colegiul Naţional Ferdinand I Bacău, Sichim Cristina – Colegiul Naţional Ferdinand I Bacău
14. Dan Barbilian - geniul matematicii şi poeziei, Jibotean Nicolae Radu – Colegiul Naţional “Nicolae Titulescu” Pucioasa, Bunea Ioana – Grupul Şcolar Industrial “Aurel Rainu” Fieni

Premii de excelenţă “CNIV 2007” – Premii de recunoaştere

Din anul 2007 la CNIV se acordă Premii de excelenţă “CNIV” (premii de recunoaştere) pentru lucrări, cărţi, programe şi strategii, produse software educaţionale realizate de autori, echipe de specialişti, organizaţii (şcoli şi licee, universităţi, instituţii, companii şi firme) care implementează şi promovează tehnologii moderne în educaţie şi cercetare. Anul acesta au fost acordate 7 premii de excelenţă “CNIV 2007” următoarelor lucrări:

1. “Utilizarea modelelor 3D stereo în Învaţarea/Predarea bazată pe simulare digitală” (Călin Neamţu , Mircea Galiş - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca);
2. “Intel®Teach – Instruirea în societatea cunoaşterii” (Vlădoiu Dana, SIVECO România);
3. “Instruire asistată de calculator. Didactică informatică”, Editura Polirom Iaşi, 2007, Adrian Adăscăliţei – Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi);
4. “Y.A.M.P. Yet Another Webcam Project” (Bîrgu Florin, Spătaru Cosmin, Întuneric Ana, Sichim Cristina – Colegiul Naţional “Ferdinand I” Bacău, Barna Victor - Colegiul Naţional “Liviu Rebreanu” Bacău);
5. “Science of music” (Mihai Cîrlănaru, Adriana Şuşnea, Silvia Moraru, Ioana Stoica - Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”, Bucureşti);
6. “eduCreativ – o nouă abordare în instruirea asistată de calculator pentru ciclul primar” (Ivanov Marius, Ifrim Vasile, Beldiman Liviu, Comănescu Adrian – Altfactor Galaţi);
7. “Achiziţia, prelucrarea şi prezentarea datelor experimentale în lecţiile de Ştiinţe Naturale” (Mihaela Garabet, Ion Neacşu - Liceul Teoretic “Grigore Moisil” Bucureşti).

Premiile CNIV 2008

1. Premiul de excelenţă “Universitatea din Bucureşti” – 1000 RON: Formarea cadrelor didactice în utilizarea noilor tehnologii pentru educaţie, Olimpius Istrate – Universitatea din Bucureşti, Education Manager, Intel Romania
2. Premiul special “Universitatea din Bucureşti” – 800 RON: Utilizarea tehnologiilor WEB pentru editarea materialelor didactice, Gheorghe Popescu - Universitatea din Bucureşti, Simona Ilie - Universitatea Technică de Construcţii din Bucureşti, Antonela Neacşu - Universitatea din Bucureşti
3. Premiul de excelenţă “Centrul Virtual de Excelenţă SIVECO“ - participarea unui autor la Conferinţa EDUCA Berlin-Germania: Elevi şi Profesori într-o comunitate virtuală, nivel gimnazial, Cziprok Claudia – Şcoala „Mircea Eliade” Satu Mare
4. Premiul de creativitate “SIVECO“ - un calculator Notebook HP: Noi abordări în implementarea simulatorelor auto care utilizează tehnici inteligente şi realitatea virtuală, Puşcaşu Gheorghe, Codreş Bogdan, Codreş Alexandru, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi
5. Premiul de excelenţă “Intel®Education“ – 500 USD: Portalul educaţional „Ora de dirigenţie”, Elevi: Vlad Manea, Mihai-Vlad Constantinescu , Alexandru Perieţanu, prof. Claudia Cărăuşu – Liceul de Informatică „Grigore Moisil” Iaşi, prof. Emanuela Cerchez – Liceul de Informatică „Grigore Moisil” Iaşi
6. Premiul de excelenţă “Intel®Education“ – 500 USD: Cabinet Virtual de Artă
Elevi: Bătrinca Bogdan , Manea Ştefan Victor , prof. Săvuţa Irina - Liceul Teoretic „Al.I.Cuza” Ploieşti

Premiul de popularitate “SIVECO“ - 6 produse Portable Hard Disk USB:

7. Permutări, Elevi: Ioan Fronea, George-Alexandru Ilaş, Sergiu-Silviu Hriscu
prof. Lucian Lăduncă – Liceul de Informatică „Grigore Moisil” Iaşi, prof. Emanuela Cerchez – Liceul de Informatică „Grigore Moisil” Iaşi
8. Metodă şi soft de proiectare a mediilor filtrante ţesute, Cioară Ioan – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Cioară Lucica – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Caşcaval Doina – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
9. TermoDINAMIC,Elevi: Cristina Anastase, Adelina Vidovici, Anamaria Gheorghiu, Prof. Ioana Stoica – Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”, Prof. Silvia Moraru – Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”, Prof. Rodica Cherciu – Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”
10. Tehnologii multimedia pentru testare online în procesul instructiv-educativ, Prof. Stancov Jelco – Liceul Teoretic “Dositei Obradovici” Timişoara, Stud. Ianculov Vucomir – Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Informatică
11. Către un sistem de comunicare vizuală naturală om-calculator, Elev Popovici Alexandru – Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” Constanţa, Student Polceanu Mihai - Universitatea “Ovidius” Constanţa, Popovici Dorin Mircea, coordonator – Universitatea “Ovidius” Constanţa
12. ABC-dar – Culegere electronică interactivă:, Ţocu Verginiea – Şcoala gimnazială „Dan Barbilian” Galaţi

Premii de excelenţă “CNIV 2008” – Premii de recunoaştere
- Se acordă pentru implementarea şi promovarea tehnologiilor moderne în educaţie şi cercetare: lucrări, cărţi, programe şi strategii, produse software educaţionale realizate de autori, echipe de specialişti, organizaţii (şcoli şi licee, universităţi, instituţii, companii şi firme)

1. Informatizarea sistemului de învăţământ: Programul S.E.I., Editura Agata, Bucureşti,2008:
Disponibil online: http://www.elearning.ro/resurse/EvalSEI_raport_2008.pdf, D. Potolea, D., E. Noveanu (coord.), Universitatea din Bucureşti
2. Proiectele www.elearning.ro, www.tehne.ro: TEHNE - Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie
3. Portalul EduManager – www.edumanager.ro: produs al SC "Agenţia OSC" SRL Iaşi, Editor General-Cezar Caluschi
4. Tehnologii Open Source în e-learning – prezent şi perspective: Măruşteri Marius - Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş, Brânzaniuc Klara - Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş, Haifa Bogdan - Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş, Bacârea Vladimir - Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş, Şchiopu Alexandru - Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş
5. Platforma educaţională Experior: Andreea Teodorescu, Ciprian Bădescu, Radu Ungureanu, Arnia Software, Bucureşti, România
6. Pachetul educaţional A.P.P.L.E.: Inst. Daniel Lozbă-Ştirbuleac – Şcoala cu clasele I-VIII Horleşti, comuna Rediu (jud. Iaşi)
7. Utilizare DRUPAL pentru promovarea cărţilor on-line: Prof. Doina Giurgea – Şcoala cu clasele I-VIII nr. 206 Bucureşti Inst. Daniel Lozbă-Ştirbuleac – Şcoala cu clasele I-VIII Horleşti, comuna Rediu (jud. Iaşi)
8. Intel® Teach – Arta de a fi profesor/ elev în secolul XXI: Şerban Cătălin Petrişor, elev, Colegiul Constantin Carabella, Târgovişte, Nicolaescu Nicolae, profesor, Şcoala „Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti” Târgovişte, Popescu Iulia, profesor, Şcoala „Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti”, Târgovişte, Şerban Liliana, profesor-coordonator, Şcoala „Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti”, Târgovişte, Senior Teacher - Intel® Teach Program
9. Modelarea structurilor spaţiale în Arhicad: Văleanu Alexandru – elev, Grupul Şcolar Industrial Râşnov, Dudulean Cristian, ing. drd., Grupul Şcolar Industrial Râşnov
10. Evaluarea on-line - valori, metodologii, referinţe: Radu Cătălin – Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Premiile CNIV 2009

Cea de-a VII-a Conferinţă Naţională de Învăţământ Virtual (CNIV – www.cniv.ro/2009) a organizat desfăşurarea Concursului “Software Educaţional”. Au fost acordate Premiile CNIV 2009 pentru un număr de 10 lucrări prezentate în cadrul conferintei şi publicate în volumul de lucrări la Editura Universităţii din Bucureşti. Premiile au fost sponsorizate de Siveco România şi Intel Corporation.

1. Premiul de excelenţă “Centrul Virtual de Excelenţă SIVECO“: Laborator mobil de învăţare pentru activităţi tutoriale interactive (Victor Romanescu – Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi).
2. Premiul de creativitate “SIVECO“: LearnGraphs (Budişteanu Ionuţ Alexandru, Mlisan Mirela - Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea ).
3. Premiul de excelenţă “Intel®Education”: Proiect de utilizare a energiei fotovoltaice - fântâna arteziană (Cîrmiş Andrei, Popescu Remus, Neacşu Ion, Munteanu Dragoş – Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” Bucureşti).
4. Premiul special “ Intel®Education”: Istoria Imperiului Bizantin (Gherasim Nicu-Daniel, Cazaciuc Robert Lucian - CNI „Spiru Haret”, Suceava, Coman Florin Alexandru, Costineanu Raluca, Giorgie Daniel Vlad - Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava).
5. Premiul de popularitate “SIVECO“: Arhiva educaţională .campion http://campion.edu.ro/arhiva/ (Vlad Manea – Facultatea de Informatică, Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi, Emanuela Cerchez, Marinel Şerban – Liceul de Informatică "Grigore Moisil" Iaşi).
6. Premiul de popularitate “SIVECO“: Portal Creare Lecţii Interactive (Savuţă Irina, Crăciun Maria – Colegiul Naţional "Alexandru I. Cuza" Ploieşti, Petrescu Dan – Universitatea "Petrol - Gaze" din Ploieşti, Dăncescu Emilian – Universitatea "Politehnica" din Bucureşti).
7. Premiul de popularitate “SIVECO“: Lecţii virtuale de electrocinetică. Legile lui Kirchhoff (Raluca Turc, Raul Miron, Manuela Lupaescu – Manuela Lupaescu – Colegiul Naţional "Unirea", Tg. Mureş).
8. Premiul de popularitate “SIVECO“: Proprietăţile periodice ale elementelor chimice (Ghiniţă Elena, Emilian Băcilă, Florina Sporea-Iacob, Cristina Iordaiche, Ovidiu Roşu - Liceul „Grigore Moisil” Timişoara).
9. Premiul de popularitate “SIVECO“: Encouraging students’ learning potential with Testing Assistant (Traian Anghel, Adrian Florea – Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Delilah Florea – Liceul “Samuel von Brukenthal” Sibiu).
10. Premiul de popularitate “SIVECO“: Proiect de utilizare a tehnologiei verzi pentru o dezvoltare durabilă (Ana-Maria Luchian, Florina Aidoiu, Daniel Lupu, Mădălin Ene, Mihaela Garabet - Liceul Teoretic”Grigore Moisil”- Bucureşti).

Premii de excelenţă “CNIV 2009” (premii de recunoaştere)
- Se acordă pentru implementarea şi promovarea tehnologiilor moderne în educaţie şi cercetare: lucrări, cărţi, programe şi strategii, produse software educaţionale realizate de autori, echipe de specialişti, organizaţii (şcoli şi licee, universităţi, instituţii, companii şi firme)

În acest an au fost decernate 12 premii:

1. Proiectul .campion - http://campion.edu.ro/ (Centrul Virtual de Excelenţă SIVECO, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovarii - Emanuela Cerchez, Vlad Manea).
2. Arhiva educaţională .campion http://campion.edu.ro/arhiva/ (Vlad Manea - Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi, Emanuela Cerchez, Marinel Şerban – Liceul de Informatică "Grigore Moisil" Iaşi).
3. MouseArtist – http://www.liis.ro/~mouseartist/ (Sergiu-Silviu Hriscu, Ioan Fronea, Vlad-Mihai Constantinescu, George-Alexandru Ilaş - Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi, Emanuela Cerchez, Marinel Şerban – Liceul de Informatică "Grigore Moisil" Iaşi).
4. Portal Creare Lecţii Interactive (Savuţă Irina, Crăciun Maria – Colegiul Naţional "Alexandru I. Cuza" Ploieşti, Petrescu Dan – Universitatea "Petrol - Gaze" din Ploieşti, Dăncescu Emilian – Universitatea "Politehnica" din Bucureşti).
5. Cirip.eu: Building Learning Communities on Microblogging Platforms (Holotescu Carmen – Timsoft Timişoara, Grosseck Gabriela – Universitatea de Vest din Timişoara).
6. „Zidit de om, creat de Domnezeu” – utilizarea tehnologiei multimedia pentru studii sociologice, teologice, de arhitectură, cultură şi artă (L. Dan Milici – Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Ionuţ Şandru, Victor Şutac – Societatea Ştiinţifică Cygnus – centru UNESCO).
7. Virtual Lessons (Coman Florin Alexandru, Costineanu Raluca, Giorgie Daniel Vlad - Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava, Gherasim Nicu Daniel – CNI „Spiru Haret” Suceava).
8. Soft educaţional de instruire în domeniul circulaţiei rutiere (Puşcaşu Gheorghe, Codreş Alexandru, Codreş Bogdan – Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, Puşcaşu Profiriţa – Şcoala Nr. 25 Petru Rareş, Galaţi).
9. Centru Virtual de Instruire pentru Proiectarea Încălţămintei (Aura Mihai, Mariana Paştină, Marta Cătălina Harnagea – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi ” Iaşi, Mehmet Sahin – Technical Science College of Selcuk University, Konya, Turcia).
10. Platforma e-Learning pentru studiul aplicaţiilor de tip CAD (Horlescu Gabriela-Brânduşa – Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”Iaşi).
11. E-learn.ro – Comunitatea ce încurajează schimbul de experienţă între utilizatori (Ciprian Borodescu – SC Neokinetics Software ).
12. Encouraging students’ learning potential with Testing Assistant (Traian Anghel, Adrian Florea – Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Delilah Florea – Liceul “Samuel von Brukenthal” Sibiu)

Premiile CNIV 2010

1. Premiul de excelenţă “Centrul Virtual de Excelenţă SIVECO“ - participarea unui autor la BETT 2010: Texsite.info - Dicţionar textil on line, Dan Dorin – Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi
2. Premiul de creativitate “SIVECO“ - un calculator Notebook HP: Verbul. Modul indicativ, Elevi: Radu Rusu, Maria Mateescu – C. N. „Emil Racoviţă” Iaşi, Elev: Andrei-Vlad Gheorghiu – Liceul de Informatică Iaşi , prof. Genoveva Butnaru, prof. Emanuela Cerchez – C. N. „Emil Racoviţă” Iaşi
3. Premiul de excelenţă “Intel®Education“ – 1000 USD: Proiectul educaţional în viziune transdisciplinară, Prof. Cristina Timofte, Prof. Maria Rados, Elevi: Cristian Axinte, Mădălina Brezuleanu, Cătălin Carataşu, Victor Vlad, Liceul de Informatică "Grigore Moisil", Iaşi
4. Premiul de excelenţă “Intel®Education“ – 500 USD: Colonie marţiană pentru pământeni – interacţiune virtuală cu obiecte reale, Prof. Garabet Mihaela (1,2), Ing. Ion Neacşu (1), student Munteanu Dragoş (3), student Grecu Cristian (3), Elev Cîrmiş Andrei (1), (1) Liceul Teoretic Grigore Moisil, Bucureşti, (2) Universitatea din Bucureşti, (3) Universitatea Politehnica din Bucureşti

Premiul de popularitate “SIVECO“ - 6 produse Portable Hard Disk USB:

5. Joc secund, aventură a spiritului, Elev Coman Florin Alexandru – C.N. „Ştefan cel Mare” Suceava,, Elev Avădănei Andrei – C.N. „Mihai Eminescu” Botoşani, Elev Adoamnei Andrei – C.N. „Mihai Eminescu” Suceava
6. Online Visual PHP IDE, Elev Coman Florin Alexandru – C.N. „Ştefan cel Mare” Suceava,, Elev Avădănei Andrei – C.N. „Mihai Eminescu” Botoşani, Elev Adoamnei Andrei – C.N. „Mihai Eminescu” Suceava
7. ePortofoliuProfesor, student Petrescu Dan – Universitatea "Petrol - Gaze" din Ploieşti, , student Crăciun Maria – Universitatea "Petrol - Gaze" din Ploieşti, Prof. Savuţă Irina – Colegiul Naţional "Alexandru I. Cuza" Ploieşti, Prof. Ionescu Daniela – Colegiul Naţional "Jean Monnet" Ploieşti
8. Circuite de curent alternativ, Elevi :Raluca Turc, Raul Miron , Mărginean Oana, Răzvan Morariu – C. N. „Unirea”, Tg. Mureş, prof. Mărginean Manuela – C. N. „Unirea”, Tg. Mureş
9. NurosLab, Elev Budisteanu IonuŃ, Prof. Mlisan Mirela, Colegiul Naţional "Mirceal cel Batran" Rm. Valcea
10. Atelier Flash – Curriculum la decizia şcolii, Prof. Popescu Mihaela-Corina, Colegiul Naţional "Tudor Arghezi", Gorj

Premiul special “Star Storage“ - 5 produse ABBYY FineReader 10:

11. Despre Fractali şi aplicaţii în matematică, informatică, artă, filozofie, Prof. Pilat Elena Mihaela(1), Prof. Grozeanu Adela(1), Prof. Bechir Ghiulnar(1), Prof. Serea Nicoleta(2), Elevi: Donisan George, Ferent Mihai, Carp Florin Cristian, Olăraşu Irina, (1) Liceul Teoretic "Callatis" Mangalia, (2) Liceul "Ion Banescu" Mangalia,
12. Învăţare interactivă – Forţa elastică, Elev Tudor Codrin Bostan(1), Cercetator Carmen Gabriela Bostan(2), (1)Colegiul Naţional Unirea, Focşani, Vrancea, (2)Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti
13. Aplicaţii în desenul tehnic. Reprezentarea corpurilor în vedere, Prof. Ing. Mihaela Tittes – Gherman, Grupul Școlar de Industrie Ușoară Sighișoara,
14. Tehnologia militară în al doilea război mondial - muzeu virtual, Elev Bactişa Ersin, Prof. Peteu Nataşa, Liceul Teoretic "Nicolae Balcescu" Medgidia, Jud. Constanta,
15. Perspective moderne privind folosirea LMS, Drd. Radu Cătălin, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Premii de excelenţă “CNIV 2010” – Premii de recunoaştere
- Se acordă pentru implementarea şi promovarea tehnologiilor moderne în educaţie şi cercetare: lucrări, cărţi, programe şi strategii, produse software educaţionale realizate de autori, echipe de specialişti, organizaţii (şcoli şi licee, universităţi, instituţii, companii şi firme)

1. iTeach - Platforma online pentru dezvoltarea profesională continuă, http://iteach.ro :Centrul pentru Inovare în Educație (TEHNE România), Institutul de Științe ale Educației și Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului www.tehne.ro, www.ise.ro, www.edu.ro
2. Top UB – revista online a Universităţii din Bucureşti, http://topub.unibuc.ro/: Biroul de Relaţii Publice, Universitatea din Bucureşti, pr[at]unibuc.eu
3. Drupal România (Content Management System), http://drupal.org.ro/: Asociaţia Drupal România
4. Moodle România- Platforma de e-Learning, training şi cursuri online,
testare, evaluare şi autoevaluare, http://www.moodle.ro/ : Comunitatea Moodle România
5. Moodle Romania – utilizare moodle, teorie şi practică: George Vâju, Cosmin Herman, Moodle Romania
6. Utilizarea tehnologiilor multi-touch în învăţarea bazată pe proiect: Radu Jugureanu – SIVECO România SA
7. Elaborarea unor principii pedagogice de proiectare a software-ului educaţional inteligent: Olimpius Istrate, Radu Gramatovici – Universitatea din Bucureşti
8. Tehnologiile ABBYY pentru recunoaşterea optică a caracterelor. Automatizarea prelucrării chestionarelor de examen: Marin Vlada – Univ. din Bucuresti, Octav Ivanescu – Star Storage, Ivan Babiy - ABBYY
9. QUARTZ MATRIX, Iaşi, Widgit – Educaţie prin simboluri: Violeta Huţu, marketing manager, QUARTZ MATRIX, Iasi
10. QUARTZ MATRIX, Iaşi, ProLang® - laborator fonetic digital pentru învăţarea limbilor străine: Violeta Huţu, marketing manager, QUARTZ MATRIX, Iaşi
11. Pachetul de aplicaţii LEMATEX – Lecţii şi teste de matematică pentru liceu : Ana Nicoleta Avramescu, Colegiul Tehnic "Matei Corvin" Hunedoara
12. Mediul colaborativ Wiki utilizat în instruire şi formare:Prof. Radu Claudia – Şcoala Gimnazială „Gheorghe Lazăr”, Zalău, Prof. Negrea Flavia – Colegiul Tehnic „A.P.Ilarian”, Zalău
13. Web Security Platform (W. S. P): Coman Florin Alexandru, Avădănei Andrei, Adoamnei Andrei

Premiile CNIV 2011

Au fost acordate Premiile CNIV 2011 pentru un număr de 8 lucrări din cele 54 de lucrări prezentate în cadrul conferinţei şi publicate la Editura Universităţii din Bucureşti. Premiile au fost sponsorizate de compania Siveco România.

1. Premiul de excelenţă “Centrul Virtual de Excelenţă SIVECO“ - participarea unui autor la BETT 2011: Proiectul Multi-Touch. Dezvoltarea de lecţii transdisciplinare în sistemul educaţional din România (Lector univ. dr. Silvia Făt, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei).
2. Premiul de creativitate “SIVECO“- Tablet PC: myGreenTown (Elev Licker Nandor, dr. profesor Corina Toma, Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”, Cluj-Napoca).
3. Premiul de popularitate “SIVECO“: Principiile lui Newton (Elevi: Radu-George Rusu, Cristina Adam, Maria Mateescu, Cristinel Miron, Prof. Emanuela Cerchez, Colegiul Naţional "Emil Racoviţă" Iaşi).
4. Premiul de popularitate “SIVECO“: Camil Petrescu - Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război (Elevi:Bogdan Gabriel Mihai, Cristian Cojocaru, Vlad Tarcan, Ionuţ Ungureanu, Prof. Daniela Zaharia, Prof. Mirela Ţibu, Prof. Mariana Grădinariu, Liceul de Informatică „Grigore Moisil” Iaşi).
5. Premiul de popularitate “SIVECO“: Grecia antică – Între legendă şi adevăr, soft educaţional (Elev Alin Lupu, prof. Cornelia Ivaşc, Prof. Tatiana Solcan, Liceul de Informatică "Grigore Moisil", Iaşi).
6. Premiul de popularitate “SIVECO“: În pas domol prin lumea acceleratoarelor de particule elementare (Elevi: Cristian Zaharia, Cipriana Anghel, Ioana Bica, Camelia Popescu, Matei Militaru, Prof. Ioana Stoica, Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu" Bucureşti).
7. Premiul de popularitate “SIVECO“: AILab – Scripting Language for Artificial Intelligence (Elev Ionuţ Budişteanu, Prof. Mirela Mlisan, Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Rămnicu-Vîlcea).
8. Premiul de popularitate “SIVECO“: Învăţarea prin joc – „Aladin şi formulele magice”, Prof. Daly Marciuc, Colegiul Naţional "Mihai Eminescu", Satu Mare).

CNIV2012-Brasov-3 CNIV2012-Brasov-3 CNIV2012-Brasov-2

Premiile CNIV 2012

Au fost acordate Premiile CNIV 2012 pentru un număr de 8 lucrări din cele 46 de lucrări prezentate în cadrul conferinţei şi publicate la Editura Universităţii din Bucureşti. Premiile au fost sponsorizate de compania SIVECO România.

1. Premiul de excelenţă “Centrul Virtual de Excelenţă SIVECO“ - participarea unui autor la BETT 2013 Londra: eLearning în educaţie şi cercetare: 10 ani de CNIV*, *) pentru iniţiativa şi coordonarea proiectelor CNIV şi ICVL (Conf. Dr. Marin Vlada1 , Universitatea din Bucureşti); 1)“Proiectul CNIV-ICVL reprezintă un exemplu de bună practică europeană prin consecvenţa demersurilor ştiinţifice, promovarea imaginii României în lume şi prin impactul pe care acest proiect îl are în procesul de informatizare educaţională” Irina Socol şi Radu Jugureanu, Siveco România SA.
2. Premiul de creativitate “SIVECO“ – Tablet PC: Instrumente web pentru gestionarea concursurilor de programare (Elev Dumitru Savva, Prof. Sergiu Corlat, Liceul Teoretic "Orizont", Chişinău, Republica Moldova)

Premiul de popularitate “SIVECO“ - 6 produse Portable Hard Disk USB

3. Obiective educaționale într-o abordare transdisciplinară (Prof. Daly Marciuc, Prof. Florin Șerbu, Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" Satu Mare, Grup Școlar ”Carmen Sylva” Eforie Sud)
4. Romantismul – o abordare interdisciplinară (Elevi:Andrei Neculai, Bogdan Lică, Prof. Genoveva Butnaru, Prof. Emanuela Cerchez, Colegiul Naţional "Emil Racoviţă" Iaşi)
5. „A Taste of Maths” - „reţeta” celui mai bun proiect eTwinning 2012 (Prof. Irina Vasilescu, Şcoala nr. 195 Bucureşti)
6. Softul educațional, un instrument de învățare interactivă (Prof. Claudia Radu, Prof. Flavia Negrea, Şcoala Gimnazială „Gheorghe Lazăr”, Zalău, , Colegiul Tehnic „A.P. Ilarian”, Zalău)
7. „Per Aspera Ad Astra” (Elevi: Ioana Bica, Horia Clement, Matei Militaru, Cristian Zaharia, Prof. Ioana Stoica, Colegiul Naţional ”Tudor Vianu”, Bucureşti)
8. Virtualizarea prin aplicatii software educaţionale şi de cercetare (Lect. dr. Ovidiu Domşa – Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia)

Premii de excelenţă "CNIV 2012" – Premii de recunoaştere
- Se acordă pentru implementarea şi promovarea tehnologiilor moderne în educaţie şi cercetare: lucrări, cărţi, programe şi strategii, produse software educaţionale realizate de autori, echipe de specialişti, organizaţii (şcoli şi licee, universităţi, instituţii, companii şi firme)

1. Matematica prin MATHEMATICA - în cadrul proiectului POSDRU/56/1.2/S/32768, “Formarea cadrelor didactice universitare şi a studenţilor în domeniul utilizării unor instrumente moderne de predare-învăţare-evaluare pentru disciplinele matematice, în vederea crearii de competenţe performante şi practice pentru piaţa muncii”, http://www.edumanager.ro/community/documente/matematica_prin_mathematica... Online (pdf), (www.edumanager.ro)
Mircea Ivan (1), Ariadna Pletea (2), Teodor Stihi (3), Gloria Cosovici (1), Daniela Inoan (1),
(1)Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,
(2)Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi,
(3) Universitatea Politehnica Bucureşti

2. Cursul optional integrat “Învățare pentru societatea cunoașterii” (curriculum transdisciplinar) si Laboratoare Multi-Touch, În premieră în România (2011-2012) - în cadrul proiectului POSDRU/55/1.1/S/25952 „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii” 2009-2012 (Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă - Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, SIVECO România SA, Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” , http://proiecte.pmu.ro/web/transdisciplinarfse/, http://multitouch.wikispaces.com , http://transdisciplinar.pmu.ro)

3. Tempus Project "Creating Digital Network Universities in Applied Science Themes and Economics in Moldova (CRUNT)", ICVL 2012 (Dr. Petru Todos, Dr. Nicolae Secrieru, Dr. Stela Guvir, Universitatea Tehnică din Moldova, Chişinău, Republica Moldova)

4.Moodle – Administrare, Utilizare, Evaluare – www.moodle.ro, ISBN 978-973-0-11337-2, Arad 2011 (Liliana Ursache – Colegiul Naţional "Ferdinal I" Bacău, George Vâju – Colegiul Tehnic "Grigore Moisil" din Bistriţa, Cătălin Donici – Moodle România, Cosmin Herman - Manager Moodle România)

5. Conţinut şi evaluare în matematică cu Wiris integrat în Moodle (Prof. Ştefan Poka, Prof. George Vâju, Prof. Cosmin Herman, Liceul Teoretic "Gheorghe Şincai" Cluj-Napoca, Colegiul Tehnic "Grigore Moisil" Bistriţa, Moodle România)

6. Algoritmul lui Lee (Elevi: Maria Mateescu, Robert Onesim, Prof. Emanuela Cerchez, Colegiul Naţional "Emil Racoviţă" Iaşi)

7. Apa - molecula vieţii (Elevi: Adriana Neagu, Ileana Grunbaum, Ionuţ Predulescu, Vlad Corneci, Profesor Adrian Mihalcea, Colegiul Naţional "Nicolae Iorga" Vălenii de Munte)

8. Virtual Archaeological Map - educational software aplication (Lect. Dr. Domşa Ovidiu, Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia)

9. Clasa virtuală din 2000 - o oportunitate de instruire la distanţă şi concluziile din 2012 (Prof. Dr. Mihai Stanislav Jalobeanu, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad)