CNIV 2012

Lista rezumatelor acceptate - Accepted Abstract List


Last updated: 2012-10-21

Deviza CNIV - C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"

"Cea mai bună modalitate de a prezice viitorul este să îl creezi tu însuţi." Peter Drucker
"Educaţia şi Învăţarea înseamnă spectacol. Asocierea educaţiei cu ideea de spectacol are în vedere şi bucuria care trebuie să le însoţească pe amândouă" acad. prof. Solomon Marcus
"Imagination is everything. Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand." A. Einstein


Obiectiv CNIV: Intensificarea colaborării între elevi, studenţi, profesori, pedagogi, psihologi şi specialişti IT în activităţile de concepere, proiectare, elaborare şi testare a aplicaţiilor de software educaţional

Arhiva Liste inscrieri: Backup, 1.Lista 2003 | 2.Lista 2004 | 3.Lista 2005 | 4.Lista 2006 | 5.Lista 2007 | 6.Lista 2008 | 7.Lista 2009 | 8.Lista 2010 | 9.Lista 2011 | 10.Lista 2012

Arhiva Autori lucrari: Backup, 1.Aut 2003 | 2.Aut 2004 | 3.Lista 2005 | 4.Aut. 2006 | 5.Aut. 2007 | 6.Aut. 2008 | 7.Aut. 2009 | 8.Aut. 2010 | 9.Aut. 2011 | 10.Aut. 2012

Arhiva Evaluatori CNIV: Backup, 1.Eval 2004 | 2.Eval 2005 | 3.Eval 2006 | 4.Eval 2007 | 5.Eval 2008 | 6.Eval 2009 | 7.Eval 2010 | 8.Eval 2011 | 9.Eval 2012


NU EXISTĂ TAXĂ DE PARTICIPARE


Programele şi aplicaţiile descrise în lucrare NU trebuie să fie trimise; acestea sunt proprietăţi intelectuale ale autorului/autorilor; în cadrul sesiunilor de lucru CNIV acestea pot fi utilizate prin demonstraţii în timpul prezentării lucrării (sau prin intermediul unei prezentări Power Point)


Forma finală a lucrării trebuie elaborată şi trimisă până la 1 octombrie
CONCEPEREA, ELABORAREA SI REDACTAREA LUCRARILOR STIINTIFICE
(Ghid)


INFORMATII PENTRU AUTORII CNIV

1-10 OCTOMBRIE proces de evaluare - Analiza lucrărilor primite se va face în perioada 1-10 oct.: Primirea de către autori a unui mesaj e-mail negativ în această perioadă, înseamnă RESPINGEREA lucrării, altfel implicit se consideră lucrarea ACCEPTATĂ | Lista lucrărilor înscrise încă nu este definitivă | LINK | O lucrarea respinsă NU va fi publicată în Volumul CNIV, în schimb aceasta va fi programată să fie prezentată în sesiunile de lucru CNIV, dar va pierde calitatea de candidat la CONCURSUL "Software Educaţional"

Diplome pentru autori - Lucrarile acceptate spre publicare in Volumul CNIV confera autorilor dreptul de a beneficia de Diploma pentru autori CNIV si implicit sa aiba calitatea de Evaluator CNIV asupra lucrarilor CNIV (exceptie propria lucrare)

OBSERVATIA 1. DIPLOME: eliberarea diplomei se va face doar pentru persoanele care vor trimite pana la 26 OCTOMBRIE 2012 un mesaj-DECLARATIE la adresa CNIV[at]FMI.UNIBUC.RO
OBSERVATIA 2. Mesaj-DECLARATIE:"Subsemnatul ......... , AUTOR CNIV, declar ca voi participa la Brasov / trimite evaluarea lucrarilor CNIV, eventual deleg pe Dl/Dna ......... pentru a-mi ridica diploma"


TERMEN LIMITA INREGISTRARE: 26 OCTOMBRIE 2012 (Mesaj - DECLARATIE la adresa cniv[at]fmi.unibuc.ro)

Nr. crt.

Nume, Functia, Institutia/ Afiliatia

Sectiunea, Titlul lucrarii, Scurta descriere
0. Vlada Marin (1), Conf. dr.,
Jugureanu Radu (2), prof. eContent Manager
(1) Universitatea din Bucuresti,
(2) Siveco România
vlada[at]fmi.unibuc.ro
radu.juguranu[at]siveco.ro
Section: A
Title of paper: 10 ani - Ediţia aniversară CNIV: e-Learning & Software educaţional. Obiective şi rezultate: Premiile CNIV 2004-2011

Abstract: Lucrarea prezintă semnificatia proiectului educational CNIV privind impactul tehnologiilor e-Learning si al produselor de software educational in sistemul educational romanesc. Conceput si organizat ca o manifestare stiintifica si ca un cadru de manifesare a initiativelor, proiectul CNIV s-a adresat: autorilor de produse e-Learning si Software Educational, specialistilor, profesorilor, studentilor, elevilor.
0a. Prodana Marius,
Jugureanu Radu , prof. eContent Manager
Siveco România
marius.prodana[at]siveco.ro
radu.juguranu[at]siveco.ro
Section: EXPOZITIE
Title of paper: Invatarea pe baza de proiect- Aplicatie de conţinut educaţional pe masa multi-touch

Abstract: SIVECO Romania prezinta cel mai complex continut educational dezvoltat pentru dispozitive multi-touch: Dezvoltarea de lecții transdisciplinare. Proiectul „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii” 2007-2013, implementat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, în parteneriat cu SC SIVECO România SA şi Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.
[Proiectul Multi-Touch: http://proiecte.pmu.ro/web/transdisciplinarfse/ | http://transdisciplinar.pmu.ro/ ]
0b. Vlada Marin, Conf. dr.,
Universitatea din Bucuresti,
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: EXPOZITIE
Title of paper: 10 ani de CNIV : Idei, actiuni, competitie, rezultate si perspective. Noi tehnologii in Educatie si cercetare

Abstract: Proiectul CNIV Romania: Promovarea şi implementarea ideilor moderne în educaţia iniţială şi în formarea continuă, promovarea spiritului de lucru/cercetare în echipă, atragerea şi includerea tinerilor în programele de cercetare şi dezvoltare; Realizarea de activităţi concrete privind colaborarea cu firmele de profil pentru o pregătire adecvată a resurselor umane pentru piaţa muncii; Promovarea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniile e-Learning, Software Educaţional şi Virtual Reality.
[Proiectul CNIV Romania: http://www.cniv.ro ]
0c. Domşa Ovidiu, Lector. dr.,
Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia,
domsaddd[at]yahoo.com
Section: EXPOZITIE
Title of paper: Virtual Archaeological Map - educational software aplication

Abstract: Software în arheologie: http://www.agora.ro/stire/software-arheologie
Aplicaţii interdisciplinare geospaţiale şi soluţii software în arheologie: http://www.c3.cniv.ro/?q=2012/software-arh
[Şcoala Doctorală, Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - http://www.uab.ro/ ]
1. Făt Silvia, lector univ. dr.
Vlada Marin, conf. dr.
Universitatea din Bucureşti
silvia.fat[at]elearning.ro
silvia.fat[at]g.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: Consideraţii privind impactul programelor educaționale asupra culturii sociale a școlii

Abstract:Articolul de față își propune să analizeze impactul programelor educaționale asupra culturii sociale a școlii, încercând a fundamenta seria de argumente pe rezultatele cercetărilor realizate în cadrul diferitelor proiecte care au o evidentă componentă TIC. Cultura școlii este un concept relativ nou ce reflectă sistemul de cosensuri culturale sau ansamblul integrat de valori ce aparțin cadrelor didactice, elevilor, școlii ca entitate socială. Tehnologia pentru educație nu presupune doar performarea de strategii instrucționale aplicative și materiale-suport. Ea apare ca un fenomen de civilizare ce presupune construcția de noi identități și comunități în interiorul școlii, așa cum demonstrează sociologiile normative și interpretative. De la nivelul cercetărilor evidențiate de lucrare, se pot extrage o serie de repere certe privind dezvoltarea climatului social al școlii prin dezvoltarea comunităților de practică și a culturii de tip colaborativ. Indubitabil, TIC reprezintă un fenomen social cu dimensiuni, caracteristici și dinamici inegale în plan educațional. Discursul despre impactul social al noilor tehnoloii în educație se poate extinde până la identificarea acestora ca sursă a egalităților/inegalităților în educație în context autohton.
2. Dorin Dan, Conf. dr. ing.,
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi,
dandorin[at]tex.tuiasi.ro
Section: A
Title of paper: BETT 2013, Londra - Cel mai important eveniment mondial dedicat tehnologiilor de învățare

Abstract: Lucrarea are ca principal obiectiv promovarea în România, în rândul specialiștilor din sistemul de educație, de la toate nivelurile, a celui mai important eveniment mondial dedicat tehnologiilor moderne de învățare. Expoziția anuală BETT 2013, care va avea loc la Londra, în complexul expozițional ExCel, în perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2013, va permite profesioniștilor din domeniul educației să vadă, să testeze și să compare ultimele produse și servicii ale tehnologiei de învățare și formare ale celor mai importanți furnizori ai industriei pentru educație. Într-un timp în care mediile moderne de învăţare devin din ce în ce mai mobile şi este din ce în ce mai posibil „să înveţi de oriunde şi oriunde”, BETT dă vizitatorilor ocazia de a explora felul în care tehnologia poate îmbunătăţii procesul de învăţare, poate creşte nivelul calitativ al produselor de învăţare şi poate spori eficienţa muncii în educaţie.
[BETT 2013 - The world's leading event for learning technology, http://www.bettshow.com ]
3. Vlada Marin (1), Conf. dr.,
Adăscăliţei Adrian (2), Conf. dr.,
(1) Universitatea din Bucuresti,
(2) Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi,
vlada[at]fmi.unibuc.ro
aadascal[at]ee.tuiasi.ro
Section: A
Title of paper: 2012 The Alan Turing Year - de la maşina Enigma şi testul Turing la Inteligenta Artificiala

Abstract: Lucrarea prezintă rolul primordial al lui Alan Turing asupra dezvoltării Informaticii la nivel mondial. În anul 2012, în Marea Britanie şi în intreaga lume s-a sărbătorit Centenarul naşterii lui Alan Turing (1912-1954). O serie de evenimente şi manifestări au avut loc pentru a evidenţia contribuţia lui Turing asupra dezvoltării diverselor ştiinţe şi discipline: matematică, ştiinţa calculului (computer science), informatică, bioinformatică, calculatoare şi tehnologia informaţiei, morfogeneza (morphogenesis, mathematical biology), inteligenţa artificială, filozofia şi restul lumii ştiinţfice. Alan Turing a fost un matematician britanic care a făcut istorie, deoarece astăzi este considerat a fi unul din precursorii Informaticii şi Inteligenţei Artificiale. El a fost extrem de influent în dezvoltarea ştiinţei calculatorului, oferind o formalizare a conceptelor de "algoritm" şi "computing" prin definirea maşinii Turing, ce a jucat un rol important în crearea computerului modern. Deja în anul 1930 el a definit conceptul de maşină universală, care stă la baza revoluţiei calculatorului. În anul 1945 Turing a fost un pionier al construirii unui calculator electronic, în paralel cu proiectul lui John von Neumann (EDVAC Report 1945). Dar adevăratul rol important al lui Turing a fost în înțelegerea ştiinţifică a funcţionării minţii omului, ce a condus la celebrul "test Turing" pentru a defini inteligenţa maşinilor de calcul (calculatorului) şi la previziuni pentru secolul XXI.
[2012 The Alan Turing Year – http://www.turingcentenary.eu/ , http://www.cie2012.eu , http://www.turing100.manchester.ac.uk/ , http://www.unibuc.ro/prof/vlada_m/turing/ ]
4. Vlada Marin, Conf. dr.,
Universitatea din Bucuresti,
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: Modele neliniare. Teorie şi aplicaţii

Abstract: Lucrarea prezintă modelele matematice neliniare ce estimează evoluţia proceselor sau fenomenelor pe baza unor parametri ce definesc procesele şi fenomenele în vederea realizării de calcule şi aproximări (fitare) ale datelor experimentale. Se abordează modelul nelinear (nelinear regression), metoda celor mai mici pătrate (MCMMP) cu exemplificări. Sunt prezentate calculele teoretice pentru modelele logaritmic şi exponenţial realizându-se şi o comparaţie cu rezultatele obţinute prin utilizarea aplicaţiilor software.
5. Vlada Marin, Conf. dr.,
Universitatea din Bucuresti,
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: B
Title of paper: Modele de aproximare, software si aplicatii

Abstract: Lucrarea prezintă preocupările şi rezultatele privind analiza datelor experimentale in diverse domenii stiintifice: chimie, fizica, biologie, medicina, etc. Se prezintă Modelele matematice (liniare sau neliniare) ce estimează evoluţia proceselor sau fenomenelor şi care sunt exprimate de Modele teoretice şi Modele empirice (de aproximare): Modele teoretice - acestea se bazează pe diverse legi şi principii ale domeniului teoretic; sunt modele raţionale ce se determină prin funcţii şi legi obţinute prin raţionamente teoretice ce exprimă funcţii şi ecuaţii ale unor teorii studiate în domeniul respectiv: chimie, fizică, biologie, etc. Modele empirice (de aproximare) - acestea au la bază un suport teoretic pentru a utiliza observaţii (măsurători) empirice ale unor parametri ce definesc procesele şi fenomenele în vederea realizării de calcule şi aproximări (fitare) ale datelor. Se abordeaza modelul linear (linear regression), metoda celor mai mici patrate (MCMMP) cu exemplificari.
6. Vlada Marin, Conf. dr.
Universitatea din Bucuresti,
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: B
Title of paper: Software pentru editarea si analiza structurilor chimice

Abstract: Lucrarea prezintă un studiu de caz privind utilizarea produselor software in editarea si analiza structurilor chimice. Se prezinta ISIS, Symyx şi ChemSketch ce sunt sisteme (medii) de programe care oferă instrumente pentru elaborarea de structuri chimice: molecule, formule, reacţii chimice. Desenele pot fi utilizate ca structuri 2D (bidimensionale), de exemplu, în fişiere de tip text, sau pot fi transformate în modele 3D (tridimensionale). Programele Symyx şi ChemSketch sunt elaborate mai recent şi au versiuni noi (Symyx 4.0 şi ChemSketch 11.0).De asemenea, se prezinta JSDraw un program modern scris în JavaScript ce oferă posibilitatea conceperii şi elaborării structurilor din chimie şi biologie prin intermediul paginile web. Folosind JavaScript se pot afişa şi elabora structuri chimice în pagini web apelate sub un browser (IE, Firefox, Safari, Opera si Chrome) pe platformele (sisteme de operare) Windows, Mac, Linux, şi chiar iPhone, Android şi alte dispozitive mobile.
7. Şuletea Angela, Lector dr.
Universitatea Tehnică a Moldovei,
shuleteaangela[at]gmail.com
Section: B
Title of paper: Interactivitatea tehnică a materialelor didactice electronice pentru studierea disciplinelor grafice

Abstract: Lucrarea conţine un şir de metode de asigurare a interactivităţii materialelor didactice electronice destinate studenţilor ce studiază disciplinele Desen tehnic şi Infografică, aplicaţii care permit realizarea acestor materiale de către profesori fără cunoştinţe în domeniul programării şi exemple de utilizare a lor în manuale electronice.
8. Savin Irina Isabella, dr. ing.
Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” Iaşi,
savinisabella[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Valorificarea competențelor tehnice specializate și a celor digitale dobândite de elevi în activități curriculare și extracurriculare pentru stimularea învățării şi dezvoltării personale

Abstract: Problema educaţiei ar trebui să catalizeze efortul raţional din partea tuturor actorilor implicaţi, care să treacă dincolo de problemele existente acum la nivel naţional, fiind vorba despre viitorul elevilor noştri. Metodele și modalităţile moderne de stimulare a învățării şi dezvoltării personale încă de la vârste timpurii sunt instrumente didactice care favorizează interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe, de utilizare a mijloacelor moderne de comunicare IT: telefoane ”inteligente”, tablete. Aprecierea cunoștințelor acumulate de elevi, incluzând şi acele caracteristici ale performanţelor elevilor, nu pot fi toate măsurate prin note. Ei dobândesc competențe specifice în diferite domenii interdisciplinare și transdisciplinare, dar și de comunicare în limba maternă, precum și într-o limbă modernă, digitale şi de prelucrare a informaţiei, de procesare a datelor numerice. Astfel, convertirea performanțelor în expresii cantitative, devine în acest fel mult mai solidă, încât ajung să încurajeze interesul pentru studiu, a responsabilităţii în pregătire, a deprinderii de a învăţa sistematic și modern.
9. Moise Luminiţa Dominica, profesor gr. I
Floroiu Andreea, elev
Enache Mădălina, elev
Şcoala Superioară Comercială “Nicolae Kretzulescu”, Bucureşti
dominic_moise[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: Algoritmi, numere şi fractali – studiul geometriei fractale prin colaborarea digitală

Abstract: Lucrarea prezintă o abordare a geometriei fractale prin colaborarea în clasa digitală. Artă şi stiinţă deopotrivă, geometria fractală este o modalitate de creaţie bazată pe cunoaştere, emoţie şi imaginaţie, de aceea cosiderăm că descoperirea formelor fractale în natură constituie o formă de universalitate care permite modelarea matematică a naturii. Matematica ca limbaj universal, modelează gândirea, formează caractere, totdată fiind o poartă deschisă către înţelegerea lumii, a ştiintei sau a artei, matematica este un instrument care analizează, interpretează, dar şi face conexiuni interumane, indiferent de distanţa geografică. De aceea, elevii s-au implicat în activităţi în care informatia nu li s-a oferit într-o formă predefinită: cursuri, lecţii. Ei au cercetat o temă la alegere, au trăit bucuria descoperirii, s-au simtit mai mult implicaţi în actul cunoaşterii. Deoarece strategiile de învăţare prin colaborare sunt inovatoare şi implică o varietate de activităţi, elevii au învăţat să înveţe, să prezinte materiale în moduri interesante, incluzând creaţii video, ilustrări grafice, si-au dezvoltat creativitatea prin activităţi plăcute. Au dobandit calităţi ale unei gândiri compexe - gândire critică, creativitate, abilităţi de interacţiune socială, au colaborat cu alţi elevi pentru întelegerea unor culturi diferite. Toate acestea sunt prezentate în lucrare precum şi câteva dintre concluziile elevilor legate de geometria fractală.
10. Moise Luminiţa Dominica (1), profesor gr. I
Druţă Doina - Luminiţa (2), profesor gr. I
(1) Şcoala Superioară Comercială “Nicolae Kretzulescu”, Bucureşti
(2) Liceul Teoretic “Dante Aligheri”, Bucureşti
dominic_moise[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: FRACTALL - pachet de programe pentru studiul geometriei fractale

Abstract: Matematica poate fi mai bine înţeleasă prin utilizarea unor softuri educaţionale adecvate. Ceea ce dă valoare acestor mijloace educaţionale este strategia didactică ce stă la baza elaborării lor. Ce poate fi mai bine integrat în lecţie decât un program realizat de profesorul care - le utilizează ? În acest sens am creat câteva programe care să ne ajute în demersul didactic. Mediul de programare LabVEW ne-a permis multe facilităti şi oportunităţi în elaborarea unor utilitare pentru a introduce, a ilustra sau a aplica noţiuni matematice şi pentru a atrage spre studiul matematicii un număr mai mare de elevi. Lucrarea prezintă modalitatea prin care produsul FRACTALL ajută la întelegerea sistemelor dinamice, a geometriei fractale şi a unor capitole din algebră, precum şi câteva detalii tehnice de utilizare sau realizare.
11. Voinea Liana – Dolores , profesor gr. I
Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” Iaşi
savinisabella[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Simularea didactică, metodă eficientă în procesul de predare –invatare

Abstract: Pentru a forma noile generaţii astfel încât să fie capabile să facă faţă problematicii lumii contemporane, sunt necesare acele schimbări în paradigma învăţării care favorizează trecerea de la învăţărea disciplinară, atomizată, la cea orientată către dezvoltarea unui nou mod de gândire, integrator, ancorat în actualitatea socio-culturală complexă, autonom, creativ, deschis. CALCULATORUL incită la permanentă reconfigurare a imaginii pe care o avem despre domeniile cunoaşterii prin accesarea de surse diverse de informaţii şi ne oferă un alt mod de a cunoaşte şi de a produce CUNOAŞTEREA. EDUCATORUL nu mai dirijează şi nu mai controlează informaţiile care intră în lumea elevilor. El ar trebui să faciliteze înţelegerea lumii externe, corespondenţele subiective între lumea externă şi lumea internă, iar calculatorul îi poate fi de mare ajutor în demersul său de la o instruire uniformă, pentru toţi elevii la fel, şi una individualizată, fiecăruia după potenţialul biopshihologic şi nevoi.
12. Savin Irina Isabella (1), dr. ing.
Borza Mioara (2), Lector dr.
(1) Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” Iaşi,
(2) Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iaşi,
savinisabella[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Creativitatea cadrului didactic reflectată în ora didactică

Abstract: În procesul de învăţământ, creativitatea este un factor important, atât pentru profesor, cât şi pentru elevi. Un profesor care nu are simţ creativ, nu va atrage elevii, lecţiile vor deveni monotone, neatractive şi vor conduce la o slabă colaborare elevi-profesor. Elevii şi profesorii sunt implicaţi în procesul de învăţământ şi sunt responsabili pentru practicile educaţionale şi pentru rezultatele acestora.
13. Crişan Gabriela Ileana , profesor
Şcoala cu clasele I-VIII „Andrei Şaguna” Turda,
crisangabriela[at]gmail.com
Section: C
Title of paper: „Proiectul u4energy”- Beneficiile implicării elevilor de vârstă şcolară mică în crearea de soft educaţional

Abstract: Proiectul u4energy ” Cea mai bună campanie de conştientizare asupra eficientizării consumului de energie” a fost realizat de elevii din clasa a II-a B de la Şcoala cu clasele I-VIII „Andrei Şaguna” Turda. Întregul proiect s-a întemeiat pe ideea de a crea ceva durabil, care se poate îmbunătăţi constant şi care să fie folosit şi în viitor. Noutatea derivă din conceperea unui soft pe tema economisirii de energie. Toate activităţile proiectului se leagă în paginile wiki-ului, iar rezultatele au fost imaginate sub forma unui soft educaţional în ppt. Consumul de energie este o problemă acută a societăţii contemporane, educaţia pentru folosirea raţională a acesteia fiind necesară de la o vârstă fragedă. Vârsta elevilor la care se aplică proiectul este de 7-11 ani, elevi din clasele primare. Partea ştiinţifică a proiectului a fost creată în activităţi din cadrul ariei curriculare Ştiinţe, însă au fost abordate interdisciplinaritatea şi multidisciplinaritatea cu alte arii: Limbă şi comunicare, Arte, Tehnologii. Utilizarea acestui soft se face în cadrul Educaţiei pentru mediu - Ecologie. Aplicaţiile Web 2.0 sunt spectaculoase, au fost folosite respectând particularităţile de vârstă ale elevilor şi copyright-ul. Toate materialele sunt vizibile pe site-ul http://u4energy2gradeB.wikispaces.com. Softul ppt poate fi descărcat direct de pe acest site din pagina "Rezultate".
14. Vasilescu Irina, profesor
Şcoala cu clesele I-VIII nr. 195, Bucuresti,
ivasil63[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: ”A Taste of Maths”-” rețeta” celui mai bun proiect eTwinning 2012

Abstract: Lucrarea descrie un proiect educațional european de succes. ”A Taste of Maths” (Gustul matematicii) este un proiect etwinning cu specific matematic desfășurat pe o perioada de aproximativ șase luni, care se adresează elevilor de 12-14 ani. Limba de lucru este engleza. Stategiile didactice care stau la baza proiectului sunt învățarea bazată pe proiecte, abordarea cross-curriculară și metodologia predării-învățării integrate a conținutului și a limbii străine - CLIL. Scopul proiectului este de a creşte motivaţia elevilor şi interesul lor pentru matematică, de a dezvolta apetitul copiilor pentru matematică, a le stimula spiritul de investigaţie şi curiozitatea, de a combina conţinuturile matematice comune ale curriculum-ului cu aspectele vieții de zi cu zi din diferite părţi ale Europei, folosind obiecte concrete precum şi reprezentări ale conceptelor matematice. El este, de asemenea, destinat să faciliteze înţelegerea reciprocă, prin obţinerea de cunoştinţe cu privire la de contextele istorice şi culturale ale partenerilor. Proiectul s-a bucurat de un succes deosebit, fiind câștigător al Premiului European eTwinning la categoria de vârstă 12-15 ani. De asemenea, a fost ales cel mai bun proiect eTwinning în 2012 şi a fost inclus în Galeria de idei, precum şi în secţiunea Kituri de proiect a portalului eTwinning.
15. Melcu Cornelia, profesor învăţământ primar
Şcoala Gimnazială Nr. 9 ,,Nicolae Orghidan" Braşov,
corneliamelcu[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Dezvoltarea competenţelor TIC la şcolarii mici prin proiecte educaţionale

Abstract: "What a Wonderful World(WWW) – O lume minunată" este un proiect educaţional derulat pe parcursul unui an şcolar, proiect bazat pe Teoria Inteligenţelor Multiple a lui Howard Gardner. Obiectivul principal este acela de ajuta elevii participanţi să schimbe informaţii despre locurile de provenienţă. Ideea proiectului s-a născut la finalul unor cursuri de formare eTwinning care au avut ca temă teoria amintită – unul derulat pe platforma de învăţare europeană, unul pe portalul www.iTeach.ro . Am hotărât să creăm situaţii de învăţare legate de fiecare tip de inteligenţă şi să le împărtăşim în spaţiul de lucru al proiectului. Copiii au participat cu mare plăcere şi s-au implicat în rezolvarea sarcinilor de proiect. Ei şi-au exprimat opinia prin alegerea anumitor teme şi prin contribuţia la crearea lor. Au folosit computerul pentru a-şi dezvolta competenţele secolului XXI şi au învăţat despre alte locuri şi culturi. http://wwwetwinningproject-cornelia13.blogspot.ro/ , http://new-twinspace.etwinning.net/web/p58117 .
16. Rădescu Radu, conf. dr.
Universitatea Politehnica Bucureşti,
radu.radescu[at]upb.ro
Section: B
Title of paper: Implementarea unui sistem de analiză economică asistată pentru o companie din industria de retail

Abstract: Aplicaţia descrisă în articol are ca scop calcularea unui număr de parametri economici folosiţi în mod uzual pentru a afla performanţa unei companii din industria de retail. Industria de retail a fost aleasă datorită numărului variat de analize care se pot realiza pe tranzacţii specifice acesteia (calcule de vânzări nete, brute, marje, stocuri lipsă sau zile de stoc etc.) dar şi datorită uşurinţei cu care acestea pot fi înţelese de către un număr larg de utilizatori neiniţiaţi, fiind aproape de exemple practice din viata de zi cu zi. Din punct de vedere funcţional, sistemul simulează procesele economice dintr-o companie de retail, iar pe de altă parte măsoară parametrii de interes cu ajutorul unei aplicaţii de Business Intelligence, dezvoltată în mediul QlikView. Partea de simulare este realizată cu ajutorul unei baze de date şi a unei interfeţe grafice prin care utilizatorii pot introduce, şterge şi modifica valori în baza de date fără a cunoaşte neapărat limbajul MySQL sau structura întregii baze de date. Modificând baza de date se schimbă mediul în care operează compania, iar modificând mediul în care operează compania sunt schimbate informaţiile care se prezintă în aplicaţia de analiză.
17. Gargaun Catalin, profesor
Gargaun Nicoleta, profesor
Colegiul "Henri Coanda" Bacau,
catalin_costel[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Metode de cercetare - Focus Grupul

Abstract: Aceasta tehnică este utilizată în conexiune cu alte metode în special cu ancheta pe baza de chestionar si cu interviurile individuale. Din aceasta perspectivă, David Morgan (1993, apud Chelcea) a subliniat modalitațile de combinare a metodelor:
a. Se efectueaza mai intâi un focus grup pentru identificarea problemelor și a întrebărilor care vor fi apoi incluse într-un chestionar;
b. Focus grupul este modalitatea principală de studiu, iar ancheta psihosocială vine să stabilească procedeele de alcătuire a grupurilor și să determine problemele de detaliu care trebuie analizate prin interviurile de grup în profunzime;
c. Ancheta reprezintă metoda principală, ea fiind asociată cu focus grupul care ofera sugestii pentru interpretarea datelor;
d. Focus grupul este utilizat ca metoda principală, iar ancheta devine metoda ajutătoare care verifica relevanța problemelor stabilite de cercetator pentru discuțiile de grup.
O problemă destul de importanat legată de focus grup este cea a eșantionării. Astfel, frecvent se apelează la segmentarea populatței de studiat dupa o serie de caracteristici în funcție de obiectivele și ipotezele cercetării. Spre exemplu, dacă se studiază planificare familială, atunci se vor lua în considerare ca si criterii următoarele variabile: sex, vârsta, status marital, nivel de venituri etc. În acest fel sunt constituite grupuri omogene pentru fiecare segment de populație.
18. Nicolăiţă Cristina, profesor
Şcoala "Gh. Magheru" Caracal,
crist_nycol[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: MATHEMATICOMIX

Abstract: Acest proiect eTwinning demonstrează că matematica poate fi abordată într-un mod amuzant şi neaşteptat. Gândirea logico-matematică a elevilor este combinată cu arta plastică, în timp ce ei încearcă să găsească soluţii la probleme de matematică, prezentându-le apoi sub formă de benzi desenate, totul desfăşurându-se online. In cadrul acestui proiect, elevii de 11-14 din 5 şcoli europene au colaborat pentru a face matematica mai uşor de învaţat, mai plăcuta şi, de ce nu, mai distractivă. Obiectivele proiectului au fost: Dezvoltarea creativităţii, gândirii critice şi logice a elevilor; Îmbunătăţirea competenţelor de comunicare în limba engleză şi utilizării TIC; Dezvoltarea aptitudinilor artistice. La începutul proiectului au fost prezentate elevilor aspecte din viaţa şi opera matematicienilor antici Arhimede, Thales, Euclid, Hypatia, Pitagora, sub forma unor fise de lucru create de profesorii implicaţi in proiect. Elevii au desenat scene din viaţa matematicienilor, au compus probleme pe care le-au schimbat între ei şi le-au rezolvat, au creat şi rezolvat rebusuri, puzzle-uri, chestionare, dar s-au şi jucat foarte mult! Deşi a fost iniţiat în 2010, ecourile proiectului se fac simţite şi azi, prin folosirea la clasă a materialelor rezultate şi prin participarea la diferite concursuri naţionale şi internaţionale. Materialele realizate de elevi folosind o gama variata de instrumente web 2.0 au fost postate  pe twinspace http://new-twinspace.etwinning.net/web/p23177/welcome şi pe blogul proiectului http://mathematicomix.wordpress.com/ .
19. Aileni Raluca Maria, dr. ing.
Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iasi
railenei[at]tex.tuiasi.ro
Section: D
Title of paper: Aplicatie pentru design de produs “Print Design Material”

Abstract: Aplicatia propune identificarea rapida a designul de produs optim ce poate fi obtinut folosind un material textil cu un anumit desen. In functie de marcajele care apar pe desenul materialului textil se poate stabili metoda de taiere si numarul liniilor de coasere pentru a nu distruge unitatea desenului. Verificarea produsul se face pe un manechin virtual. Aceasta aplicatie este adresata studentilor care fac cursuri in domeniul textil si are ca obiectiv evaluarea rapida a designului de produs.
20. Aileni Raluca Maria, dr. ing.
Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iasi
railenei[at]tex.tuiasi.ro
Section: D
Title of paper: Aplicatie “Test- Tipar”

Abstract: In aceasta lucrare este prezentata aplicatia "Test_Tipar", care contine o baza de date cu tipare si tipuri de material textil. In functie de coeficientul de elasticitate al materialelor se va alege varianta optima de tipar pentru realizarea produsului de imbracaminte. Aplicatia permite alegerea tiparelor cu cele mai putine linii de coasere in functie de tipul si caracteristicile materialului textil. Acest produs se adreseaza studentilor de la facultatile de profil si are ca scop formarea aptitudinilor de evaluare rapida a tiparelor adecvate realizarii produselor, in functie de proprietatile fizice ale materialelor textile.
21. Dinică Maria (1), profesor
Dinescu Luminiţa (2), profesor
(1)Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu”, București,
(2) Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”, București
mariadinica[at]gmail.com
Section: D
Title of paper: Formarea competenței de investigare științifică exprimentală a fenomenelor fizice prin intermediul experimentelor virtuale

Abstract: Între Fizica - disciplină de învățământ și Fizica - știință apar diferențe tot mai mari, spectaculozitatea și provocarea la nou promovate de această știință, pierzând în intensitate ca urmare a studierii în învățământul liceal a unor conținuturi neactualizate și a utilizării unei aparaturi de laborator necorespunzătoare. Experimentul este metoda distinctivă utilizată de științe care conduce la învățarea eficientă prin investigare și descoperire. Nu întotdeauna putem invoca costul ridicat sau complexitatea aparaturii de laborator pentru a putea studia noi fenomene sau fenomene greu observabile. Experimentele virtuale permit eliminarea acestor dificultăți, reușind cu succes să conducă la formarea competențelor care ar putea fi atinse prin metodele tradiționale de cercetare. În această lucrare prezentăm modul în care elevii își pot forma deprinderi de investigare a realității, pe o plajă extrem de extinsă, de la distanțe astronomice până la distanțe atomice, prin intermediul experimentelor virtuale.
22. Dinu Serenella Liliana, profesor
Liceul cu Program Sportiv "Iolanda Balas Sotter" Buzau
serenelladinu[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Utilizarea softului educational in lectiile de chimie

Abstract: Softul educational joaca un rol important in procesul instructiv-educativ mai ales la disciplinele: chimie, fizica si matematica. Lucrarea este un soft educational ce isi gaseste aplicabilitate in studiul proceselor redox.
23. Vaju George (1), profesor
Poka Stefan (2), profesor
Herman Cosmin (3), Manager Moodle Romania
(1) Colegiul Tehnic "Grigore Moisil" din Bistrita,
(2)Liceul Teoretic "Gheorghe Sincai" din Cluj-Napoca,
(3) Moodle Romania
vaju.george[at]gmail.com
pokastefan[at]yahoo.com
contact[at]moodle.ro
Section: C
Title of paper: Evaluare in matematica cu WIRIS integrat in Moodle

Abstract: Solutiile de eLearning se impun tot mai mult in societatea moderna si pentru ca au meritul de a adapta procesul educational la nivelul si nevoile reale ale celor implicati in actul educational. Reteaua de eLearning Moodle ofera cu generozitate o paleta larga de resurse si activitati asa incat utilizatorii ei (profesori si elevi) sa poata dezvolta impreuna un proces de invatare eficient, trasparent, agreabil si flexibil. Pentru profesorii de matematica si stiinte, integrarea aplicatiei WIRIS in Moodle este un castig de mari proportii. Acest lucru vom incerca sa il subliniem in lucrarea noastra.
24.

Herman Cosmin (3), Manager
Vaju George (1), profesor
Poka Stefan (2), profesor
(1) Colegiul Tehnic "Grigore Moisil" din Bistrita,
(2)Liceul Teoretic "Gheorghe Sincai" din Cluj-Napoca,
(3) Moodle Romania
contact[at]moodle.ro

Section: EXPOZITIE
Title of paper: Reteaua EDU Moodle Romania

Abstract: Reteaua EDU Moodle Romania este o retea virtuala cu scop social-educativ. Vizitati http://edu.moodle.ro .
25. Staretu Ionel, prof. univ. dr. ing.
Universitatea “Transilvania” din Brasov
staretu[at]unitbv.ro
Section: A
Title of paper: Aspecte semnificative ale aplicării realităţii virtuale în procesul de instruire în inginerie şi în ingineria virtuală aplicată

Abstract: În aceasta lucrare este argumentata oportunitatea folosirii echipamentelor şi tehnologiilor specifice realităţii virtuale în activităţile practice de instruire la disciplinele inginereşti, în special, de mecanica aplicată: mecanisme, organe de maşini, sisteme mecanice etc. cât şi la discipline de simulare a proceselor tehnologice de fabricaţie. Particularizarea metodicii didactice conduce la extinderea modelului Wegener. Se descrie un post pilot în dezvoltare cu acest scop, popularea scenei virtuale şi interconectarea echipamentelor de realitate virtuală, respectiv a unei manuşi Cyber Glove cu scena virtuală, operaţii posibile în scena virtuală, cum ar fi observarea pieselor şi operaţii de manipulare şi montare. Este subliniată importanţa optimizări proceselor de producţie robotizate cu ajutorul simulărilor în realitate virtuală. Se descrie structura şi organizarea unei intreprinderi bazată pe ingineria virtuală în care toate etapele de la formularea ideii unui produs până la testarea sa, ca şi alte activităţi, cum sunt cele de mentenanţă, sa să se rezolve cu mijloace ale realităţii virtuale.Se fac estimări privind posibilităţile realizării unor astfel de structuri în România.
26. Ghergu Cezar (1), profesor
Ghergu Ioana (2), profesor
(1) L. T. "Neagoe Basarab", Oltenita
(2) Gr. Sc. "Nicolae Balcescu", Oltenita
czghergu[at]yahoo.fr
Section: C
Title of paper: Studiul legilor gazelor ideale şi aplicaţii

Abstract: Lucrarea îşi propune experimentarea virtuală a legilor gazelor ideale, transformarea generală şi unele aplicaţii referitoare la gazele reale, precum: lichefierea gazelor, aplicaţiile la gazele reale etc. Teoria experimentală prezentată poate fi utilizată în predarea şi aprofundarea temelor, conform programei şcolare. Experimentarea permite atât un studiu calitativ, cât şi obţinerea de date ce pot fi prelucrate de elevi, pentru realizarea de diferite grafice şi determinări a unor constante fizice specifice, permiţând astfel o interpretare cât mai corectă a fenomenelor studiate. Modelele prezentate pentru determinarea mărimilor fizice şi constantelor caracteristice obţinute pentru diferite valori ale masei de gaz, apropie experimentarea virtuală de cea reală. Prin extinderea domeniului de lucru al softului, pot fi comparate grafice corespunzătoare tipului de gaz real utilizat. Graficele realizate în urma experimentărilor, se recomandă a fi trasate în utilizând programul Microsoft Office, dar pot fi trasate şi pe hârtie milimetrică. Considerăm că profesorul poate dezvolta prin astfel de lucrări elevilor, atât competenţe de fizică cât şi de matematică, TIC, Informatică şi lingvistice, în concordanţă cu competenţele cheie europene, necesare elevilor pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.
27. Mateescu Maria, elev
Onesim Robert, elev
Cerchez Emanuela, profesor
Colegiul National "Emil Racovita" Iasi
emanuela.cerchez[at]gmail.com
Section: C
Title of paper: Algoritmul lui Lee

Abstract: Algoritmul lui Lee rezolvă o problemă frecvent întâlnită în practică: determinarea unui drum cu număr minim de paşi, în anumite condiţii, spaţiul de căutare fiind un tablou (cel mai frecvent, bidimensional). Reprezintă de asemenea una dintre cele mai remarcabile aplicaţii ale unei structuri de date abstracte, fundamentală în informatică, coada. Din punct de vedere didactic, algoritmul lui Lee este un subiect dificil, care solicită extrem de multă energie: trebuie creată imaginea vizuală, reprezentarea în memorie, explicat modul de funcţionare şi în plus toate acestea urmărite în paralel cu implementarea. Aceasta este provocarea la care soft-ul nostru încearcă să propună o soluţie. Punctul forte al aplicaţiei constă în abordarea metodică, în construirea pas cu pas a cunoaşterii, în spirală, plecând de la o problemă binecunoscută, problema Labirintului, până la momentul final, care prezintă structurile de date, implementarea şi reprezentarea vizuală pentru problema studiată. Abordarea reprezintă de asemenea un model de bună practică pentru rezolvarea de probleme la informatică. Aplicaţia va fi publicată în galeria software a Arhivei Educaţionale .campion şi, împreună cu numeroasele aplicaţii ale algoritmului lui Lee existente pe arhivă, considerăm că va fi de un real folos elevilor care studiază Informatica.
28. Dumitru Savva, elev
Sergiu Corlat, profesor
Liceul Teoretic "Orizont", Chişinău
scorlat[at]gmail.com
Section: C
Title of paper: Instrumente web pentru gestionarea concursurilor de programare

Abstract: Lucrarea descrie structura şi principiile de funcţionare a sistemului on-line pentru gestionarea consursurilor de programare, elaborat de echipa Liceului Teoretic "Orizont". Sistemul elaborat permite evaluarea problemelor informatice, crearea concursurilor proprii (pentru utilizatorii autorizaţi), clarificări în timp real cu juriul, evaluări individuale în afara concursurilor.
29. Adrian Mihalcea, profesor
Adriana Neagu, profesor
Ileana Grunbaum, profesor
Ionuţ Predulescu, elev
Vlad Corneci , elev
Colegiul National "Nicolae Iorga" Valenii de Munte
adrian_tarlesti[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Apa - molecula vieţii

Abstract: „Apa – molecula vieţii” este un proiect care ajută la predarea unui curs opţional transdisciplinar (fizică, chimie, biologie) cu acelaşi nume pe care l-am propus pentru cursul superior al liceului teoretic, profil real (matematică-informatică, ştiinţele naturii). Programul, realizat în Flash, tratează despre molecula de apă, proprietăţi fizice şi chimice ale apei, rolul apei în corpul uman. Se foloseşte o interfaţă recomandată pentru lecţiile din sistemul AEL. Menţionăm că o variantă a acestui program a luat premiul I la concursul naţional „Profesorul creator de soft educaţional” (Sinaia, august 2012).
30. Radu Claudia (1), profesor
Negrea Flavia (2), profesor
(1) Şcoala Gimnazială „Gheorghe Lazăr”, Zalău
(2) Colegiul Tehnic „A.P. Ilarian”, Zalău
radutedi[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Softul educațional, un instrument de învățare interactivă

Abstract: Softul educațional „Trompy în jurul lumii” este un început a cărui realizare a fost dificilă și a necesitat mult timp, dar care mi-a oferit multă satisfacție mai ales în momentul în care l-am implementat la clasă.. Deși tema propusă se încadrează la Tehnologii, prin abordarea propusă am atins elemente de istorie , geografie, matematică. Transpar elemente de istoria civilizației, de cultură, de diversitate, iar valențele educative pot fi valorificate în ceea ce privește poluarea sau respectul pentru valori. Elevii mei și-au împlinit un vis ce părea îndepărtat: s-au bucurat sincer că pot călători cu metroul sau trenul de mare viteză, chiar dacă numai în mediu virtual. A fost o experienţă deosebită care mi-a deschis calea spre a-mi crea propriile aplicații prin care pot face legătura conţinuturilor teoretice cu viaţa de zi cu zi.
31. Neculai Andrei, elev
Lica Bogdan, elev
Genoveva Butnaru, profesor
Emanuela Cerchez, profesor
Colegiul National "Emil Racovita" Iasi
emanuela.cerchez[at]gmail.com
Section: C
Title of paper: Romanitsmul - o abordare interdisciplinara

Abstract: Softul "Romantismul – o abordare interdisciplinară" oferă elevului o modalitate activă de a dobândi o viziune de ansamblu asupra contextului şi a curentului artistic. Exerciţiile îl ajută să actualizeze cunoştinţele de istorie universală relevante pentru perioada romantismului şi să le coreleze cu momentul studiat din punct de vedere artistic, pentru a înţelege viziunea şi mentalitatea oamenilor din secolul al XIX-lea. De asemenea, exerciţiile de ilustrare a temelor, motivelor şi mijloacelor artistice se aplică nu doar pe texte literare, ci şi pe reprezentări plastice şi muzicale. Această abordare interdisciplinară îi ajută pe elevi să înţelegă faptul că temele, motivele, mesajul şi semnificaţiile sunt aceleaşi, indiferent de modalitatea artistică folosită, ele, de fapt, cristalizând un mod de a vedea lumea la un moment dat în istorie. Credem că în felul acesta analiza textului literar îşi poate dovedi utilitatea, înţelegerea textului fiind o cale spre înţelegerea contextului şi a umanităţii, în general.
32. Bordeianu Vanesa - Georgiana, elev
Manta Sorin - Eduard , elev
Natasa Peteu, profesor dr.
Ţanu Carmen - Fella , profesor
Liceul Teoretic "Nicolae Balcescu" Medgidia
natasapeteu[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Trecut şi Destin - Monarhia Română

Abstract: Lucrarea abordează momentele-cheie din istoria Dinastiei Române, de la instaurarea acesteia pe 10 mai 1866 și până la abolirea ei din data de 10 decembrie 1947. Acest subiect este studiat la orele de istorie ale claselor a X-a și a XII-a, iar lucrarea de față analizează pe rând următoarele teme: Instaurarea Monarhiei începând cu Regele Carol I, Unirea României Mari sub conducerea Regelui Ferdinand I, Criza Dinastică și, nu în ultimul rând, impactul celor două războaie mondiale asupra Monarhiei Române.
33. Burlacu Natalia, lector univ. drd.
UPSC “Ion Creangă”, Chișinau, Republica Moldova
NatBurlacu[at]hotmail.com
Section: C
Title of paper: Studiu de elaborare a unui software educational pentru învățarea lecturei expresive

Abstract: Articolul reprezintă un complex descriptiv al principiilor IT de concepere, funcţionare şi utilizare a unui software educational pentru învățarea lecturei expresive, elaborat în limbajul de programare Delphi la Catedra de Informatică și Tehnologii Informaționale în Instruire, Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din oraşul Chişinău. Lucrarea include prezentarea: factorilor metodologici de învățare a lecturei expresive și a produsului software care poate fi lansat pentru utilizare de către elevi în cadrul cursului integrat de limbă și literatură română în școală, cât și de viitorii și-sau actualii profesori filologi interesați de cizelarea abilității sale de a efectua lecturi expresive în proză și/sau lirică.
34. Zoltán Élthes, conf. univ. dr.
”Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca, Faculty of Economics Sciencs
eltheszoltan[at]yahoo.com
Section: B
Title of paper: Posibilităţi pentru e-portofoliu oferite de aplicaţia Ilias 4.2

Abstract: An e-portfolio is a digitized collection of artifacts, including demonstrations, resources, and accomplishments that represent an individual, group, community, organization, or institution. This collection can be comprised of text-based, graphic, or multimedia elements archived on a Web site or on other electronic media. ILIAS is an open source web-based learning management system. It supports learning content management and tools for collaboration, communication, evaluation and assessment. This paper present the e-portfolio concept and implementation within ILIAS 4.2.

Keywords: e-portfolio,LMS, Iilias 4.2.

35. Molomfălean Mădălina Cristiana (1), student
Mărginean Manuela (2), profesor
(1) Universitatea ”Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
(2)Colegiul National "Unirea" Cluj-Napoca
manuela.marginean[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Personalitati din Matematica si Informatica

Abstract: „Personalitati din Matematica si Informatica” este un soft educational ce vine în sprijinul profesorilor, incercand sa-i ajute pe acestia să capteze atentia elevilor prin prezentarea unor oameni de seamă din domeniile matematicii si informaticii. Personalitatile sunt prezentate impreuna cu unele dintre teoremele, respectiv algoritmii, ce le poarta numele.
36. Marciuc Daly (1), profesor
Florin Șerbu (2), profesor
(1)Colegiul National "Mihai Eminescu" Satu Mare
(2)Grup Școlar ”Carmen Sylva”, Eforie Sud
daly.marciuc[at]gmail.com
florinsebu[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Obiective educationale intr-o abordare transdisciplinara

Abstract: Lucrarea prezintă un soft educațional pentru clasa a IX-a, elaborat pentru lecția “Roata”, parte a unui opțional transdisciplinar intitulat “Mari descoperiri în istoria omenirii”, opțional a cărui programă a fost elaborată urmare a parcurgerii cursului de formare pentru abilitarea pe curriculum inter/transdisciplinar, “Formarea profesorilor de matematică și științe în societatea cunoașterii”, POSDRU/87/1.3/S/62534. Aplicația software pentru această lecție a fost selectată pentru faza finală a Concursului Național de Proiecte “Profesorul - creator de soft educațional”, ediția 2012, POSDRU/57/1.3/S/34533. Construcția pedagogică a lecției, în spiritul metodei învățării bazate pe proiect, este consecință a parcurgerii unui al treilea curs de formare, ”Instruirea în societatea cunoașterii - IntelTeach”, POSDRU 3/1.3/S/7.
37. Chiribău-Albu Mihaela (1), prof.
Întuneric Ana (1), prof.
Ursache Liliana (1), prof.
Văsâi Oana (1), prof.
Mihaela Iuliana (1), prof.
Andrei Nymoen (2), prof.
Christine Gettliffe (3), prof.
Mag. Vera Lindtner (4), prof.
Antonia Buades López (5), prof.
Luís António dos Reis Fernandes (6), prof.
(1) Colegiul National ”Ferdinand I”, Bacău
(2) Engerdal barne- og ungdomsskolen, Norvegia
(3) College des Trois Pays, France
(4) BHAK/BHAS Gänserndorf, Austria
(5) ES Son Ferrer, Spania
(6) Escola Secundária José Falcão, Portugalia
mihaelachiribau[at]hotmail.com
Section: C
Title of paper: Arte vizuale/ Visual Arts

Abstract: Lucrarea cu titlul ”Arte vizuale/ Visual Arts” prezintă instrumentele web şi programele utilizate în cadrul Proiectul Multilateral Comenius cu finanțare ANPCDEFP ”Learning Europe by Arts” implementat în șase instituții europene în perioada 2011-2013. Proiectul urmărește dezvoltarea unor competențe cheie la nivel european, printre acestea fiind și competența digitală. Prin utilizarea unor instrumente Web 2.0 în implementarea proiectului, dar și prin utilizarea unor programe de editare şi prelucrare multimedia, parteneriatul a devenit foarte popular în toate instituțiile europene implicate. Lucrarea prezintă și o parte dintre produsele finale realizate de elevi prin utilizarea instrumentelor Web 2.0.
38. Zaharia Cristian, elev
Bica Ioana, elev
Clement Horia, elev
Militaru Matei, elev
Stoica Ioana, prof. coordonator
Colegiul National ”Tudor Vianu”, Bucuresti
ioana020895[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: „Per Aspera Ad Astra”

Abstract: Prin intermediul acestui soft educaţional, vă invităm să călătorim în Sistemul Solar şi printre galaxii şi să descoperim împreună simetrii şi armonii vizibile cu ochii minţii în Univers. Lucrarea îşi propune să familiarizeze elevii, într-un mod plăcut, distractiv şi cât se poate de riguros, cu noţiuni din Astronomie. Teme ca Sfera Cerească, Noţiuni despre strălucirea stelelor, luminozitatea si magnitudinea lor aparentă, Mişcarea diurnă a aştrilor, Culminaţie şi Stele circumpolare sunt prezentate sub forma unui joc educaţional în totalitate interactiv. Acceptă provocările lansate! Nu vei regreta!.
39. Brezeanu Iulian, Conf. dr. ing.
Gorghiu Gabriel, Conf. dr. ing.
Universitatea Valahia din Târgovişte
brezeanu2005[at]yahoo.fr
Section: A
Title of paper: Particularităţi ale integrării CMS în sistemele e-learning pentru formarea continuă a cadrelor didactice

Abstract: Sistemele e-learning s-au impus în ultimii ani, mai ales în universități, ca instrumente adecvate pentru furnizarea de programe de formare continuă. Evoluţia permanentă a tehnologiilor informaţionale şi ale comunicaţiilor (TIC) şi includerea acestora în toate componentele procesului educaţional impune şi utilizarea unor soluţii alternative de administrare a acestora. Odată cu dezvoltarea panopliei aplicaţiilor Web 2.0, sistemele LMS, de tip platformă Moodle, nu mai sunt total adecvate. O posibilă soluţie poate fi integrarea platformelor generaliste de management al conţinuturilor (CMS) în sistemele e-learning, prin reconfigurare obținându-se un LCMS. După o clarificare conceptuală şi funcțională a termenilor LMS, CMS și LCMS, lucrarea prezintă o structură nouă de sistem e-learning, numită LCMS 2.0. Urmează o analiză comparativă a posibilităţilor de utilizare într-un astfel de sistem a unor CMS uzuale: Drupal, Joomla!, WordPress.
40. Gorghiu Gabriel, Conf. dr. ing.
Brezeanu Iulian, Conf. dr. ing.
Universitatea Valahia din Târgovişte
ggorghiu[at]yahoo.com
brezeanu2005[at]yahoo.fr
Section: E
Title of paper: Particularităţi ale monitorizării şi evaluării interne a activităţilor de instruire desfăşurate în format blended-learning, într-un proiect educaţional - aspecte specifice ale proiectului EDUTIC

Abstract: Succesul unui proiect educaţional depinde de o serie de aspecte legate de cunoaşterea scopului şi obiectivelor proiectului de către toţi membrii echipei de proiect, de existenţa mijloacelor de realizare a activităţilor planificate şi a resurselor necesare, precum şi de nivelul de motivare permanentă a personalului implicat în proiect. Una din activităţile cheie a unui astfel de proiect este reprezentată de monitorizarea şi evaluarea internă, o activitate obligatorie, un proces permanent, în care se urmăreşte stadiul desfăşurării activităţilor propuse în proiect, precum şi concordanţa dintre planificarea iniţială a activităţilor şi gradul de realizare a acestora. În cazul proiectelor educaţionale care propun activităţi de instruire implementate în format blended-learning, apar o serie de particularităţi care vizează atât componenta de formare directă, faţă în faţă, cât mai ales, activitatea de instruire pe platforma e-learning specifică. Lucrarea trece în revistă o serie de aspecte particulare monitorizării şi evaluării interne a activităţilor de instruire desfăşurate în sistem blended-learning în cadrul proiectului POSDRU/19/1.3/G/37002: „EDUTIC - Sistem de formare continuă a cadrelor didactice, pentru creşterea eficienţei utilizării TIC şi asigurarea calităţii instruirii asistate de calculator în mediul preuniversitar”. Astfel, sunt prezentate elementele de monitorizare stabilite în cadrul proiectului şi procedurile aferente, acţiunile ţinând cont de respectarea structurii şi programului acreditat de formare, conţinutului tematic şi calendarului de formare stabilit. În plus, activitatea de monitorizare a inclus şi urmărirea periodică a activităţilor desfăşurate de cursanţi pe platforma EDUTIC (dezvoltată pe o structură CMS de tip Moodle), prezentându-se totodată şi aprecieri asupra gradului de participare / implicare pe platformă a cursanţilor, în funcţie de numărul de log-uri şi postări.
41. Cercelaru Margareta, profesor
Școala Gimnazială "Nicolae Romanescu" Craiova
margarette_x[at]yahoo.co.uk
Section: C
Title of paper: Proiect de lecție cu elemente TIC pentru disciplina geografie

Abstract: Tehnologia informației permite prezentarea lecțiilor de geografie într-un format multimedia atrăgător, care să faciliteze achiziția de cunoștințe, exprimarea ideilor în diferite moduri, ancorarea și orientarea elevilor în spațiu. Cu ajutorul calculatorului se pot folosi în aceeași situație de învățare diferite resurse de comunicare și informare într-un mod interactiv: imagini fotografice, desene, filme, aimații, imagini captate în timp real. Elevii pot studia fenomenele, situațiile, procesele, informațiile complexe în mod direct, independent, stopând sau revenind asupra unor secvențe. Exemplificarea se face printr-un proiect de lecție la disciplina geografie cu subiectul “Dealurile și podișurile”.
42. Duta Nicoleta, asistent univ. drd.
Universitatea din Bucuresti
nico.duta1[at]gmail.com
Section: E
Title of paper: Problematica activităţii profesionale a cadrelor didactice universitare - dificultăţi, obstacole

Abstract: Analiza privind dezvoltarea profesională a cadrelor didactice universitare; construcția și evaluarea programelor de formare.
43. Jalobeanu Mihai, prof. univ. dr.
Facultatea de informatica, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad,
jalobeanu[at]uvvg.ro
Section: A
Title of paper: Clasa virtuală a anului 2000 - o oportunitate de instruire la distanță și concluziile din 2012

Abstract: În 1997 demaram proiectul "Romanian Internet LearningWorkshop (RILW)" ca un experiment provocator: organizarea în România a unui atelier – un seminar internațional dedicat Internetului în ansamblu și mai ales utilizării instrumentelor TIC în instruire. Au fost cinci ediții, iar de la cea de a treia a fost inclusă și o scoala de vară (ca proiect Erasmus). Imediat după a patra ediție, în august 2000, s-a întâmplat că doi copii foarte bolnavi m-au solicitat prin e-mail, să-i ajut să facă școală, să învețe. Ei descoperiseră pe internet implicarea noastră în utilizarea Internetului în educație. A fost în acei ani o provocare organizarea unei clase virtuale, adică realizarea unui surogat care să-i ajute pe acei copii care nu puteau merge la școală să învețe. Cu o boală severă, aceștia nu puteau nici să iasă din casă, dar aveau un calculator cu acces la Internet. Prin urmare, au devenit elevii noștri timp de trei ani, și am numit această activitate "clasă virtuală", chiar dacă a fost de fapt învățare la distanță, în principal în mod asincron, utilizând mai ales poșta electronică în stadiul ei de atunci. Acum, după doisprezece ani, elevii de atunci sunt încă în viață și foarte activi, au absolvit cu succes nu doar liceul ci și universitatea, facultatea de Informatică, fiind acum înscriși ca studenți la master. Cu o puternică dorință de a învăța, cu tenacitate, au devenit nu doar vizibili în rețea, ci creatori. Am scris despre această provocare în 2001, în cartea WWW în învățământ, ei și-au prezentat opiniile privind învățământul la distanță și instrumentele de e-learning la câteva din edițiile școlii de vară ”Informatica la Castel”. Cred însă că există încă multe concluzii care pot fi extrase din acest experiment.
44. Pruteanu Eusebiu, lect. univ. dr.
Universitatea "Vasile Alecsandri" Bacau
pruteanue[at]yahoo.com
Section: B
Title of paper: SOFWARE PENTRU EVALUAREA ON-LINE A PROFILULUI PSIHOLOGIC

Abstract: Evaluarea propusa nu este una a cunoștințelor acumulate de studenti/elevi la o disciplină sau alta ci este utilizată în descifrarea configurației psihologice, a profilului de personalitate. Pe lânga atractivitatea pe care o prezintă pentru studenti/elevi un astfel de mijloc de examinare el determină și o serie de efecte pozitive precum: creșterea motivației, accentuarea interactivității, obținerea unui feedback imediat și personalizat, determinarea unor schimbări în statutul profesorului, în cadrul organizatoric dedesfășurare a activității. Formatul web este foarte bine standardizat, oferă multe facilităţi, și este accesibilă tuturor sistemelor de operare, prezintă feedback imediat elevilor şi evaluează pe loc activitatea desfăşurată.
45. Coman Mihaela,
Florea Monica,
Siveco Romania
mihaela.coman[at]siveco.ro
monica.florea[at]siveco.ro
Section: A
Title of paper: RENOVA-Transfer de cunostinte si realizarea unui cadru pentru asistentele medicale din Europa pentru a-si dezvolta abilitatile profesionale ca manageri

Abstract: RENOVA face parte din categoria transfer de inovatie Leonardo da Vinci care apartine Programului de Invatare Continua. RENOVA in principal se adreseaza comunitatii asistentelor medicale,care deja isi exercita profesia si care doresc sa-si dezvolte abilitatile organizatorice si manageriale. Proiectul consta in pregatirea si realizarea testelor pilot, organizate atat in Polonia cat si in Romania, plecand de la transferul de cunostinte si experienta din Franta folosind o metoda foarte moderna-blended learning-sesiuni in clasa si eLearning.
46. Chişiu Carmen Maria (1), asist. univ. dr.
Radu Gheorghe (2), asist. univ. dr.
(1) Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu
(2) Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, Braşov
maria1_pc[at]yahoo.com
gh.radu[at]gmail.com
Section: D
Title of paper: Formarea de tip „blended learning” - o experienţă în formarea continuă a profesorilor şi o perspectivă în pregătirea iniţială a viitorilor profesori

Abstract: Lucrarea descrie obiectivele, structura şi modalitatea de funcţionare a sistemului on-line Platforma ICOS pentru formarea continuă a profesorilor care lucrează în acest an şcolar la clasa pregătitoare. Activitatea este o continuare a etapei de formare directă şi permite, de la distanţă, un bogat schimb de opinii, de experienţă şi împărtăşirea de bune practici, rezulatate ale aplicării la clasă a strategiior inovative propuse. Sunt prezentate câteva concluzii rezultate în urma utilizării platformei. Activitatea fiecărui grup se realizează sub îndrumarea şi consilierea unui specialist în ştiinţele educaţiei.
47. Edelhauser Eduard (1), conf. univ. dr. ing.
Leba Monica (1), conf. univ. dr. ing.
Ionica Andreea (1), conf. univ. dr. ing.
Lupu-Dima Lucian (1), şef lucr. dr. ing.
Dragomirescu Emil(2), informatician, director fonduri structurale
(1)Universitatea din Petrosani,
Departamentului de Management, Ingineria Mediului si Geologie
(2) SIVECO Romania
edi1ro2001[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: Soluţii de tip eLearning pentru reconversia forţei de muncă

Abstract: Având în vedere contextul economic actual al României şi în special situaţia dificilă cu care se confruntă zonele miniere, Universitatea din Petroşani îşi propune să devină un puternic centru pentru perfecţionare, formare continuă şi reconversia forţei de muncă în aceste patru judeţe. Proiectul „Formarea profesională alternativă utilizând soluţii IT - o soluţie pentru reconversia forţei de muncă în industria minieră”ar putea reprezenta o soluţie, prin dezvoltarea unor metode de formare moderne şi inovative în baza unei platforme eLearning care conţine opt cursuri într-un format multimedia. Soluţia finală este un portal proiectat pe baza unei structuri arborescente. Soluţia tehnică propusă pentru proiectarea portalului http://7.upet.ro/ a fost aceea de a utiliza un Sistem de Management al Conţinutului (Content Management System). Am utilizat, de asemenea, Info Path pentru a proiecta scenariul didactic structurat (activităţile de predare) şi Edu Integrator pentru a crea obiecte de învăţare reutilizabile, şi respectiv eContent pentru cursul de consultant IT, şi platforma eLearning.
48. Dogaru Ileana, profesor
Colegiul "Stefan Odobleja" Craiova
ileana.dogaru[at]gmail.com
Section: D
Title of paper: Utilizarea modelării şi simulării asistate de calculator în predarea disciplinelor tehnice

Abstract: Prin această lucrare îmi propun să expun o metodă didactică interactivă care să facilieze accesul elevilor la înţelegerea funcţionarii Sistemelor de acţionare electrică, utilizând modelarea şi simularea asistată de calculator cu ajutorul programului Simulink/Matlab. Pentru a îmbunătăţi competenţele tehnice ale elevilor din Învăţământul Profesional şi Tehnic se impune promovarea unor noi direcţii de dezvoltare a metodologiei instruirii prin instruire asistată de calculator Majoritatea specialiştilor consideră că nu trebuie să ne mai întrebăm dacă instruirea se îmbunătăţeşte prin utilizarea calculatoarelor, ci cum pot fi utilizate mai bine calităţile unice ale calculatoarelor, care le deosebesc de alte medii. La nivelul învăţământului liceal integrarea tehnologiilor informatice şi comunicaţionale, în procesul de predare –învăţare –evaluare, se poate utiliza “tehnica simulării” ca instrument de investigare multidisciplinar. Simulink-ul este un mediu interactiv de modelare, simulare şi analiza dinamică a sistemelor tehnice. Cu ajutorul pachetului de programe Simulink se pot construi diagrame bloc, utilizând biblioteca standard sau realizând propriile blocuri (interfaţa grafică interactiva denumită „graphical user interface” – GUI ).
49. Domşa Ovidiu, Lector. dr.,
Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia,
domsaddd[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: Principii privind virtualizarea datelor istorice folosind aplicatii software educaționale si de cercetare

Abstract: Software în arheologie: http://www.agora.ro/stire/software-arheologie
Aplicaţii interdisciplinare geospaţiale şi soluţii software în arheologie: http://www.c3.cniv.ro/?q=2012/software-arh
[Şcoala Doctorală, Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - http://www.uab.ro/ ]

Despre proiectele educaţionale CNIV şi ICVL: http://c3.cniv.ro, http://c3.icvl.eu

C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"
C3VIP: "Consistency-Competence-Clarity-Vision-Innovation-Performance"

Proiectele CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte încurajează şi promovează
• lucrul la proiecte,
• activităţile colaborative,
• metodele şi experimentele ştiinţifice,
• gândirea creativă şi intuiţia,
• argumentaţia şi demonstraţia.