CNIV 2012

Organizare şi Locaţie - Organizers and Location


Tehnologii moderne în educaţie şi cercetare

"2010 - Către o societate a învăţării şi a cunoaşterii - 2030"

A X-A CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT VIRTUAL - CNIV 2012
Educational Technology, Web site: http://c3.cniv.ro

2-3 NOIEMBRIE, Universitatea "Transilvania" din Braşov, România

Phase II - Period 2010-2020: e-Skills for the 21st Century
VIRTUAL ENVIRONMENTS FOR EDUCATION AND RESEARCH
TEMA:Tehnologii educaţionale, Software şi management educaţional

LOC DE DESFĂŞURARE: Universitatea "Transilvania" din Braşov, http://www.unitbv.ro

Organizare: Manifestarea ştiinţifică este finanţată de ANCS – Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, sub egida Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, şi este organizată de Universitatea din Bucureşti în colaborare cu:

  • Universitatea "Transilvania" din Braşov
  • SIVECO România SA

Univesitatea din Bucuresti

Proiectele CNIV (www.cniv.ro) şi ICVL (www.icvl.eu) se desfăşoară cu sprijinul conducerii Universităţii din Bucureşti (Link),

Prof. Dr. Mircea DUMITRU, RECTOR - Universitatea din Bucureşti

şi cu finanţare de la MECTS - Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică (ANCS)

INSTITUŢII ORGANIZATOARE

Universitatea din Bucureşti, Universitatea "Transilvania" din Braşov, Siveco România, cu finanţare parţială prin Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică (ANCS)

PREŞEDINTE AL CONFERINŢEI

Conf. Dr. Marin VLADA, Universitatea din Bucureşti, membru fondator-iniţiator


Dr. Marin Vlada, Professor of Computer Science, University of Bucharest, Research Center for Computer Science (Romania), European INTUITION Consortium member ( The Network of Excellence in Europe
) | http://www.ad-astra.ro/marinvlada