CNIV 2013

Anunţuri şi Invitaţie / Announcements


Tehnologii moderne în educaţie şi cercetare

"2010 - Către o societate a învăţării şi a cunoaşterii - 2030"

Home page: http://c3.cniv.ro

E-mail: cniv[at]fmi.unibuc.ro; vlada[at]fmi.unibuc.ro

Register the final papers at e-mail: cniv[at]fmi.unibuc.ro.

eContent Manager for the ICVL website: marinvlada[at]gmail.com

POSTER (.pdf) AFIS-A3 (.pdf) | Banner-ICVL&CNIV: LINK (.png)

Logo CNIV 2013


DIPLOME


Cele 4 valuri


A XI-A CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT VIRTUAL - CNIV 2013
Educational Technology, Web site: http://c3.cniv.ro

25-26 OCTOMBRIE, Universitatea din Bucureşti, România

Phase II - Period 2010-2020: e-Skills for the 21st Century
VIRTUAL ENVIRONMENTS FOR EDUCATION AND RESEARCH
TEMA:Tehnologii educaţionale, Software şi management educaţional

LOC DE DESFĂŞURARE: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiintele Educaţiei, http://www.fpse.ro

Organizare: Manifestarea ştiinţifică este finanţată partial de TEHNE- Centrul pentru Inovare in Educatie (programul eTwinning în România - http://www.etwinning.ro), şi este organizată de Universitatea din Bucureşti în colaborare cu:

 • Facultatea de Psihologie şi Ştiintele Educaţiei
 • SIVECO România SA
 • Intel Corporation

Obiective

 • Implementarea tehnologiilor societăţii informaţionale / cunoaşterii (IST/FP7) la nivelul exigenţelor Uniunii Europene
 • Elaborarea şi realizarea de cercetări, proiecte şi aplicaţii în domeniile e-Learning, Software şi Management educaţional

Aria tematică

 • Modele şi Metodologii (e-Learning, e-Pedagogy, e-Training, e-Skills);
 • Tehnologii (ADL, WBE, WBT, VR);
 • Soluţii software (CG, Web, AI) 

Sesiuni de lucru

 • Virtual Learning şi Virtual Reality - cercetare şi dezvoltare
 • Software Educaţional în învăţământul universitar - proiecte şi aplicaţii
 • Software Educaţional în învăţământul preuniversitar - proiecte şi aplicaţii
 • "Intel® Education" - eLearning Environments for 21st Century - proiecte şi aplicaţii
 • Training şi Management Educaţional - strategii, obiective, calitate
 • Expoziţia "Software educaţional" şi Concursul "Software educaţional"

Date importante

 • mai - octombrie, 2013 – Înscrierea propunerilor
 • 1 octombrie, 2013 – Forma finală a lucrărilor
 •  
  05octombrie, 2013 – Acceptarea lucrarilor
 • 10 noiembrie, 2013 – Publicarea rezultatelor de la Concurs

Despre proiectele educaţionale CNIV şi ICVL: http://c3.cniv.ro, http://c3.icvl.eu

C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"
C3VIP: "Consistency-Competence-Clarity-Vision-Innovation-Performance"

Proiectele CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte încurajează şi promovează:
• lucrul la proiecte,
• activităţile colaborative,
• metodele şi experimentele ştiinţifice,
• gândirea creativă şi intuiţia,
• argumentaţia şi demonstraţia.