CNIV 2013

Definiţii: manuale digitale şi resurse universitare digitaleUpdate: mai 2013- CNIV România – definiţii pentru manuale digitale şi resurse universitare digitale: http://c3.cniv.ro/ ; http://www.agora.ro ; http://eduvision.ro/

Manuale digitale şi resurse universitare digitale

1. Vlada, Marin (2013) Manuale digitale şi resurse universitare digitale – întrebări şi definiţii , În: Elearning.Romania (ISSN 2247-9007), Online: elearning.ro/manuale-digitale-si-resurse-universitare-digitale;
2. Olimpius Istrate (2013) Manuale digitale sau Cum migrăm către un mediu educațional avansat tehnologic. Ce așteptări avem astăzi de la un program de implementare a manualelor electronice?. În: Elearning.Romania (ISSN 2247-9007) Nr. 89/2013. București: Institutul pentru Educație. Online: www.elearning.ro/arhiva/89
3. Ghid pentru utilizarea resurselor educaţionale deschise (OER) în învăţământul superior, În: Elearning.Romania (ISSN 2247-9007) – http://www.elearning.ro/ghid-pentru-utilizarea-resurselor-educationale-deschise-oer-in-invatamantul-superior

Designer instrucţional (Instructional designer), o nouă funcţie de job: Proiectant de instruire, Dezvoltator de resurse educaţionale

Definiţie.
Un designer instrucţional este un specialist în educaţie/formare profesională ce identifică şi analizează nevoile specifice de instruire ale beneficiarilor, după care proiectează şi implementează programele de educaţie / formare.
Atribuţiile specifice sunt:
- proiectează şi testează conţinuturile şi materialele de instruire;
- participă la realizarea conţinuturilor şi materialelor suport pentru e-learning;
- evaluează şi analizează eficienţa programelor de educaţie / formare şi a metodelor utilizate în procesele de instruire.

Elaborarea unui manual digital este posibilă doar prin contribuţia unor psihopedagogi, specialişti în proiectarea învăţării, programatori, graficieni, designeri şi profesori de mare valoare din sistemul de învăţământ românesc. Prin urmare, obiectivele educaţionale urmărite depind de succesul unor activităţi complexe în cadrul unei echipe de specialişti. Deja a apărut o nouă funcţie de job: Instructional designer (proiectant de instruire, dezvoltator de resurse educaţionale). Un astfel de job se referă la analiza obiectivelor de învăţare prin descoperire, exersare, reflecţie, în acord cu o anumită accepţiune a modului în care se realizează cel mai eficient învăţarea, planificarea instruirii şi evaluarea eficienţei unei resurse educaţionale. Proiectantul de instruire trebuie să aibă o viziune şi o abordare sistematică a dezvoltării resurselor educaţionale pentru atingerea obiectivelor instruirii. De regulă, acesta utilizează în proiectare şi dezvoltare modelul ADDIE (analiză, proiectare, dezvoltare, implementare, evaluare) ca proces iterativ ce necesită continuu evaluare şi feedback.
Ref.: http://www.instructionaldesign.org/index.html , http://en.wikipedia.org/wiki/Instructional_design , http://www.instructionaldesigncentral.com
Ref: http://www.elearning.ro/job-instructional-designer-adobe-bucharest

Curs universitar digital

Definiţie.
Un curs universitar digital reprezintă un produs software ce este utilizat de studenţi şi profesori, de regulă prin intermediul unei platforme de e-Learning sau pe iPad (cu iBooks), Tablet PC. Acesta oferă accesul comod şi eficient la cunoştinţele şi informaţiile cele mai noi, metode noi şi eficiente de predare, învăţare şi evaluare a cunoştinţelor, instruire şi formare permanentă, în scopul obţinerii unei experienţe privind înţelegerea şi stăpânirea de cunoştinţe şi competenţe într-un domeniu al cunoaşterii. Un curs universitar clasic în format tiparit (print), chiar în format pdf, conţine reprezentări statice ale unor descrieri de teme şi subiecte, explicaţii şi texte, teoreme şi demonstratii, scheme şi tabele, grafice şi diagrame, etc. Utilizarea noilor tehnologii împreună cu folosirea metodelor moderne pedagogice şi psihologice, susţinute de instrumente software oferite de calculator, dau posibilitatea cadrelor didactice să conceapă şi să proiecteze cursuri universitare digitale într-o nouă abordate atât ştiinţifică, căt şi pedagogică. Astfel, se pot realiza reprezentări dinamice pentru descrierea şi studiul proceselor şi fenomenelor pentru abordări şi soluţii noi în cercetare, pentru schimbări şi interpretări noi ale unor teorii, modele şi metodologii. Tehnologii şi instrumente software actuale (software educaţional şi software ştiinţific) ce pot fi folosite: platforme web 2.0 (blog, wiki), Course Builder (Google), ToolBook Assistant (SumTotal-nl), HTML, Macromedia Flash, Cult3D, JavaScript, LabView, MatLab, MathCAD, Mathematica, Origin, Graphing Calculator 3D, Simulink, PolySpace, SigmaPlot, MolPro, Thermo-Calc, etc. (Conf. dr. Marin Vlada, Universitatea din Bucureşti).

Manualul digital

Definiţia 1.
“Prezentarea unui conținut educațional în format digital este numită diferit: ebook, digital textbook, e-textbook, SuperBook sau enhanced-book, însă termenul generic de manuale digitale pare să fie cel mai potrivit, cuprinzând o varietate de modalități de transpunere a unui conținut de învățământ în format electronic.Principala temă de discuție constă în valoarea acestor materiale pentru educație, iar eficiența strategiei didactice și maniera de proiectare a sarcinilor de lucru din cadrul manualului sunt aspecte care primează în evaluarea calității acestuia și în analiza întregului program de implementare a manualelor digitale. Marele avantaj al manualelor digitale este că pot valorifica deplin componenta ”activă” (sarcinile de lucru) – ca modalitate concretă de a atinge obiectivele de învățare prin descoperire, exersare, reflecție, în acord cu o anumită accepțiune a modului în care se realizează cel mai eficient învățarea (de ex.: behaviorism, cognitivism, constructivism). În această viziune, diferența dintre un manual digital și un manual tipărit este dată de faptul că un manual digital nu poate fi tipărit fără a i se pierde calitatea definitorie de a fi interactiv – pentru a nu mai vorbi de alte caracteristici care i-ar putea fi integrate precum instrumentele de social networking și adnotările (sociale). O serie de caracteristici pot fi asociate pachetului de învățare în format digital:
- hipertext (legături semantice între secvențe de conținut)
- integrarea multimedia: simulări, filme didactice, animaţie interactivă, clipuri audio
- integrarea de activități de învățare complexe și de jocuri educative (de tip serious games)
- acces online (pentru descărcare, pentru realizarea unor teme în cooperare sau în competiție, pentru trimiterea rezolvării unor sarcini de lucru etc.)
- posibilitatea de lucru direct pe manual, eventual, colaborativ (căutare, subliniere/ evidențiere, adnotări, rezolvarea sarcinilor de lucru etc.)
- sarcini de evaluare/ de auto-evaluare (inclusiv posibilitatea construirii unui ”portofoliu electronic” al elevului)
- posibilitatea de actualizare/ modificare și completare facilă și cu costuri reduse
- posibilitatea de personalizare (de către instituție, profesor sau elev)
- resurse suplimentare integrate.
În ultimii douăzeci de ani, cele mai abordate teme în discuțiile despre elaborarea unui manual electronic s-au referit la designul vizual (în corespondență cu accentul pe conținut – latura pasivă) și la interactivitate (activitățile de învățare – componenta activă).” (Lect. dr. Olimpius Istrate, Universitatea din Bucuresti)

Definitia 2. “Manualul digital este definit ca un model funcţional prin care se asigură trecerea de la reproducerea informaţiei la crearea cunoaşterii de către elevi. În baza cercetării fundamentale şi aplicative am structurat conţinutul eBook. Am elaborat deja prototipuri funcţionale, iar evaluarea calitativă făcută în interiorul şcolilor a relevat că profesorii şi elevii sunt pregătiţi să îmbrăţişeze noua tehnologie. Am reuşit să creăm efectul de imersivitate pe care îl aşteptăm de la un manual digital. Lecţiile nu sunt simple pdf-uri transpuse pe ecran, ci sunt însoţite de secvenţe audio, video, animaţii, simulări, activităţi în laboratoare reale sau virtuale, iar în e-portofoliu pot fi salvate toate temele şi încercările elevilor. Astfel, lecţiile capătă sunet şi culoare, simulările incită imaginaţia, iar temele devin adevărate provocări penru elevi. Manualul digital astfel elaborat oferă sistemului de învăţământ naţional o viziune inovativă asupra abordării curriculare şi asupra activităţii la clasă şi în afara ei, prin caracterul interactiv al conţinuturilor învăţării şi prin utilizarea tehnologiei touch-screen pe care tableta o pune la dispoziţia elevilor. Mulţi dintre ei sunt deja familiarizaţi cu utilizarea tabletelor şi a smartphone-urilor, astfel ca interacţiunea va fi una firească. Avem în vedere crearea unor proiecte prin care aceste manuale să ajungă la elevi." prof. Radu Jugureanu, AeL eContent Manager, SIVECO Romania.

Ref.: Conferinţa ZF Mobilio, 15-16 Aprilie 2013: http://www.agora.ro/

Observaţie: Elaborarea unui manual digital este posibilă prin contribuţia unor psihopedagogi, specialişti în proiectarea învăţării, programatori, graficieni, designeri şi profesori de mare valoare din învăţământul românesc.

Exemplu. Aprilie 2013: Primele manuale digitale pentru elevii claselor I - XII realizate de SIVECO Romania (Abecedarul, Istoria, Fizica şi Geografia); Ref.: Conferinţa ZF Mobilio, 15-16 Aprilie 2013; http://www.agora.ro/ ; video: http://adevarul.ro/educatie/ (primul manual digital de istorie pentru învăţământul preuniversitar)
Exemplu. Martie 2013: Manual digital realizat în România destinat elevilor din clasele III-VII "Lecţia verde – Creează-ţi mediul!" (aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale) http://www.lectiaverde.ro/ [se poate descărca gratuit pe iPad, cu iBooks.]