CNIV 2013

Fundamente eLearning - Fundamentals | Proiecte


*** "Learning is evolution of knowledge over time." ,Roger E. Bohn, 1994
*** "Human development is accomplished by knowledge and learning." (M. Vlada, Al. Ţugui) ICVL 2006

eLearning, Software Educaţional: DE CE? PENTRU CINE? CUM ? CÂND ?

CNIV 2013: eLearning, Definiţii: manuale digitale şi resurse universitare digitale | Idei inovatoare şi pionierii Internetului | Dezvoltarea tehnologiei: etape şi invenţii - un scurt istoric | 2013: 20 de ani de Internet în România | Intel®Soluţii de eLearning 1:1, Iniţiativele Companiei Intel în educaţie | Lectiile interactive AeL®

CNIV 2010: Fundamentals of Virtual Learning and Technological Knowledge | Europe Projects: Programe, Proiecte, Acţiuni, Realizări | Intel® Education - Evolution of Education Environments | Programul eTwinning - Parteneriate şcolare în Europa | eLearning în România: Proiecte şi programe

"Educaţia asistată de calculator este esenţială în secolul al XXI-lea. Noile tehnologii şi tendinţe ce transformă economia globală vor influenţa viitorul studenţilor de azi, atât pe plan personal, cât şi profesional."

Craig Barrett, Preşedintele companiei Intel şi Preşedintele Alianţei Globale a Naţiunilor Unite pentru Informatică şi Tehnologii Comunicaţionale şi Dezvoltare, Doctor Honoris Causa al Universităţii Politehnice Bucureşti


Intel - Craig Barrett

"Elevii sunt motivaţi mai mult, înţeleg mai uşor problemele şi sunt antrenaţi în găsirea de soluţii şi metode de rezolvare a unor soluţii noi"

Prof. univ. dr. Eugen Noveanu, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei


Eugen Noveanu

IT&C în procesul didactic- "Prezenţa calcula­torului în actul educational trebuie să aibă doar un caracter complementar. Trebuie să fie un instrument didactic ca oricare altul, dar conectat la dinamica tehnologică a vremurilor. Rolul conţinuturilor educaţionale - acele informaţii la care putem avea acces mult mai rapid prin utilizarea calculatorului şi pe care le putem transforma în cunoaştere - este însă determinant pentru domeniul cognitiv. Determinant însă doar pe o direcţie. Şi nu în mod exclusiv. Cunoaşterea este facilitată în proporţie foarte mare de către profesor care mai are în sarcină şi celălalt domeniu esenţial al unei formări armonioase: domeniul afectiv. Aşadar, recomandarea tuturor experţilor în educaţie se rezumă la caracterul complementar al utilizării IT&C în procesul didactic."

Prof. Radu Jugureanu, AeL eContent Manager, SIVECO România.


Radu Jugureanu

"Dezvoltarea sistemelor de Lecţii AeL şi a platformei de eLearning a făcut posibilă implementarea şi utilizarea de tehnologii moderne în educaţie şi cercetare. Această activitate a antrenat cercetători, specialişti din domeniul eLearning, profesori din învăţământul universitar şi preuniversitar, inspectori, consilieri, pedagogi, psihologi, elevi şi studenţi. Astfel, s-au abordat teme legate de strategii de dezvoltare şi formare, management de proiecte, lucru în echipe, metodologii de implementare, studii de caz etc."

Conf. univ. dr. Marin Vlada, Universitatea din Bucureşti, fondator şi coordonator CNIV, ICVL


M. Vlada

TIC în educaţie - "Cunoştinţele de bază în utilizarea calculatorului sunt esenţiale pentru societatea de azi. Şi totuşi, nu tehnologiile utilizate ajută la creşterea calităţii nivelului educaţional, ci metodele pedagogice moderne care reuşesc să implice elevii în crearea propriei cunoaşteri. Soluţiile de eLearning şi lecţiile interactive vin astfel să sprijine dezvoltarea unui sistem de învăţământ modern"(Chişinău 2008, Conferinţa Internaţională "Calitatea Învăţămîntului - Teoria şi practica utilizării Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie")

Florin Ilia, Vice President, SIVECO Romania


Ilia FLORIN

"Învăţământul virtual înseamnă mult mai mult decât a fi la distanţă de profesor şi de colegi prin intermediul tehnologiilor moderne de comunicaţie. Practic, înseamnă a cunoaşte prin intermediul experienţelor simulate şi îmbogăţite cu vizualizări grafice şi cu efecte speciale fizico-chimice, adică folosind noua generaţie de software educaţional. Prin învăţământ virtual poţi reconstitui trecutul şi poţi crea scenarii privind viitorul; toate acestea te fac mai puternic dacă nu uiţi să trăieşti în mod real, prezentul."

Prof. univ. dr. Grigore Albeanu, Centrul de Matematică şi Informatică, Universitatea "Spiru Haret" Bucureşti


Albeanu

"Obiectivele fundamentale ale tehnologiilor eLearning sunt: modernizarea metodelor educaţionale orientate spre student prin crearea de cunoştinţe şi difuzarea acestora cu ajutorul instrumentelor didactice moderne, creare de produse software ca modele de conţinut educaţional digital, realizarea şi utilizarea de platforme ca soluţii pentru mediul educaţional şi cercetarea ştiinţifică."

Prof. univ. dr. Ion Roceanu, Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", director Departamentul pentru Învăţămant Distribuit Avansat la Distanţă, coordonator eLSE


Roceanu

"A stăpâni tehnologia înseamnă a o utiliza în a crea, a experimenta, a descoperi şi a comunica deschis fără teama de a greşi, a simplifica complexul pentru a deveni accesibil oricăruia dintre noi! În aceasta constă puterea tehnologiilor mediilor virtuale! Acesta cred că ar trebui sa fie obiectivul principal al experienţelor virtuale umane. Să ne dea profunzime! Paradoxal, tehnologia poate ne-a ajutat să devenim mai superficiali. Avem milioane de prieteni virtuali însă prea puţini reali. Ştim să elaborăm componente software îmbinând pachete prefabricate de alţii, dar nu ştim fundamentele care au stat la baza crearii acestora din urmă. Ne ascundem în spatele avatarilor pentru a ne exprima opinii în care credem, dar de care ne este ruşine conştientizând cardinalul celor care ar putea fi de acord cu noi. Cred ca am uitat să fim creativi! Nu cumva ne este frică de eşec? Vrem să reuşim din prima incercare? Înseamnă că suntem slabi, în ciuda faptului că stăpânim tehnologia!”"

Conf. univ. dr. Dorin Mircea Popovici, Universitatea "Ovidius" Constanţa


Popovici

"Învățarea prin intermediul manualelor digitale favorizează structurile metacognitive, competențele de asociere și de integrare a cunoștințelor, pe orizontală sau verticală, intra sau interdisciplinare. Transcodarea digitală presupune operațiuni suplimentare, specializate – atât din perspectivă didactică, cât și informatică – și este asigurată de echipe de specialiști care trebuie să cuprindă, cel puțin, pedagogul, psihologul, expertul în comunicare, dezvoltatorul software și, eventual, designerul, pentru că trăim într-o lume în care formele, înfățișarea reușesc să potențeze ori să compromită conținuturile."

Prof. univ. dr. Constantin Cucoş, Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi


C. Cucos

"Tehnologiile de Instruire constituie aplicaţii sistemice şi sistematice ale strategiilor derivate din teoriile comportamentale, cognitive şi constructiviste în vederea soluţionării problemelor ce apar în procesele de instruire. Prin proiectarea şi realizarea unui proces de instruire are loc aplicarea sistematică a teoriilor şi a altor cunoştinţe sistematizate la conceperea, proiectarea şi realizare de strategii de instruire."

Conf. univ. dr. Adrian Adăscăliţei, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi


A. Adascalitei

"Curiozitatea reprezintă unul dintre motoarele fundamentale de dezvoltare a ființei umane. Dacă școala tradițională se bazează prea puțin pe impredictibil și prea mult pe ceea ce este sigur, acest lucru trebuie să se schimbe. O materie amuzantă, cu multe momente de suspans poate să crească foarte mult motivația copilului pentru a o învăța. Sistemul de învățământ trebuie să facă aceste lucruri din două perspective: adaptând manualele școlare și formând profesorii în spiritul dezvoltării curiozității la elevi."

Prof. univ. dr. Ovidiu Pânişoară, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei


Ovidiu

"Efectul benefic al implementării şi utilizării AeL este reprezentat de: o înţelegere mai bună a fenomenelor studiate prin simulări şi experimentări virtuale, o învăţare mai temeinică, secvenţe de învăţare individuală şi posibilităţi de învăţare cooperativă, stimularea multisensorială în prezentarea informaţiei, varietatea surselor de informaţii, stimularea gândirii critice şi învăţarea orientată spre un scop (obiectiv definit operaţional)"

Lect. univ. dr. Olimpius Istrate, Universitatea din Bucureşti, director TEHNE-Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie


Olimpius Istrate

Cultura şcolii: "Tehnologia pentru educaţie nu presupune doar redefinirea unor competenţe prin strategii instrucţionale aplicative şi materiale-suport. Ea apare ca un fenomen de civilizare şi presupune construcţia de noi identităţi şi comunităţi în interiorul şcolii. Vorbim despre un fenomen social ale cărei caracterstici, dimensiuni şi dinamici corespund viziunii societăţii globale. Cultura şcolii este un concept relativ nou ce reflectă sistemul de cosensuri culturale sau ansamblul integrat de valori ce aparţin cadrelor didactice, elevilor, şcolii ca entitate socială."

Lect. univ. dr. Silvia Făt, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei


S. Fat

Intel Romania Software Development Center : "Pe lângă susţinerea de programe educaţionale adaptate la tendinţele mondiale din sfera tehnologiei, dorim să oferim talentelor autohtone posibilitatea profesării la cel mai înalt nivel în industria software chiar din România, fără a fi nevoie să plece din ţară. Strategia noastră este să le oferim studenţilor cu cele mai bune rezultate şansa de a avea acces la mentorii noştri – angajaţi Intel – şi la cele mai noi informaţii din domeniu, precum şi oportunitatea să lucreze în echipă la proiecte interesante, de ultimă oră. Toate acestea vor contribui la dezvoltarea lor personală şi profesională şi, în acelaşi timp, le vor spori gradul de inovaţie şi spiritul antreprenorial, necesare pentru a fi competitivi în economia bazată pe cunoaştere."

Monica Ene-Pietroşanu, Country Manager, Intel Romania Software Development Center (IRSDC)


Monica Ene

"Tehnologia se află într-o evoluţie exponenţială. Nu este uşor să previzionăm ce ar implica utilizarea de instrumente diferite pe termen lung, care sunt formele cele mai potrivite de utilizare şi ce metrici ar fi mai bine să utilizăm. Nu există nici o îndoială, civilizaţia noastră se întemeiază pe învăţătură şi educaţie. Dar, în ceea ce priveşte influenţa instrumentelor tehnologice şi de învăţătură asupra educaţiei, profesorii şi educatorii trebuie să se adapteze noilor tendinţe. eduVision 2020 reprezintă o iniţiativă care aspiră să aducă împreună vocile cele mai autorizate, din culturi şi zone geografice diferite, cu scopul de a forma o viziune pentru învăţământul de următoarele decenii"

Romulus Maier, Managing Partner Agora Group


Romulus Maier

"Intel® Learning Series este o soluţie completă de educaţie proiectată pentru eLearning 1:1 în sălile de clasă din şcolile din întreaga lume. Alfabetizarea digitală, comunicarea, gândirea critică şi colaborarea sunt bazele pentru crearea de cunoştinţe şi punctul de plecare pentru inovatorii viitoare. Acesta este conceptul care conduce dezvoltarea Intel® Learning Series, incluzand infrastructura, hardware, software, conţinutul, trainingul şi suportul furnizate pentru a răspunde nevoilor locale. S-a dovedit ca programul Intel® Learning Series a îmbunătăţit rata de alfabetizare şi frecventa in şcoli, îmbunătăţind astfel perspectivele economice în oraşe şi în întreaga lume."

Intel® Learning Series, Soluţii de eLearning 1:1, dezvoltate pe tehnologii integrate, http://atc21s.org/


Intel eLearning

Iniţiative, programe şi proiecte operaţionale în România

 1. Programul "Instruirea în Societatea Cunoaşterii" (2009-2010) - Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI), în parteneriat cu SIVECO România (www.edu.ro, www.siveco.ro ); instruirea a 3000 de profesori formatori;
 2. Programul Intel®Teach (2007, www.siveco.ro, www.intel.com) – curs internaţional de formare la nivelul Caselor Corpului Didactic din ţară coordonat de Siveco România şi Corporaţia Intel;
 3. Proiectul ICVL (2006, www.icvl.eu) – Conferinţa Internaţională de Învăţământ Virtual “News Technologies in Education and Research”, susţinută de Universitatea din Bucureşti şi ANCS (Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifică), Siveco România şi Corporaţia Intel ;
 4. Portalul Elearning.Romania (2006, www.elearning.ro) – platforma de resurse educaţionale, iniţiativa TEHNE (Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie);
 5. Proiectul eLSE (2005, http://adl.unap.ro) – Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "eLearning and Software for Education", susţinută de Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” Bucureşti;
 6. Proiectul CNIV (2003, www.cniv.ro) - Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual “Promovarea tehnologiilor moderne în educaţie şi cercetare”, susţinută de Universitatea din Bucureşti şi ANCS (Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifică), Siveco România şi Corporaţia Intel;
 7. Portalul AeL şi Cupa Siveco "Software Educaţional" (2003, www.advancedelearning.com) – dezvoltarea lecţiilor interactive de Software educaţional, iniţiativă a firmei Siveco;
 8. Portalul Didactic.ro (2003, http://www.didactic.ro) - platforma “Cancelaria Naţională”, iniţiativă a firmei Softwin (http://www.softwin.ro)
 9. Portalul TimSoft (2001, www.timsoft.ro ) – platformă de e-learning, iniţiativă a firmei TimSoft;
 10. Programul/Portalul SEI (2001, www.portal.edu.ro) – Sistemul Educaţional Informatizat coordonat de MECI şi Siveco România.

Dezvoltarea Profesională a Cadrelor Didactice

 • Proiect 2009-201‏2 - Proiect Multi - Touch „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii” (Curriculumului integrat, inter- şi transdisciplinar "Învăţare în societatea cunoaşterii"), cofinanţat din Fondul Social European (FSE) si implementat de Unitatea de management al proiectelor cu finanţare externă, din cadrul MECTS, în parteneriat cu SIVECO România şi Universitatea Naţională de Apărare "CAROL I" (Departamentul ADL).
 • Proiect 2010-201‏3 - Proiectul "Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii engleze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice" POS DRU 2007-2013 „Investeşte în oameni” şi a fost implementat de Ministerul Educaţiei Naţionale în parteneriat cu SIVECO Romania | http://engleza-fse.edu.ro
 • Proiect 2010-201‏3 - Proiectul "Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice" POS DRU 2007-2013 „Investeşte în oameni” şi a fost implementat de Ministerul Educaţiei Naţionale în parteneriat cu SIVECO Romania| http://franceza-fse.edu.ro/
 • Proiect 2010-201‏2 - Proiectul "Formarea continuă de tip „Blended Learning” pentru cadrele didactice universitare" POS DRU 2007-2013 | http://blu.cc.unibuc.ro | http://portal.blu.unibuc.ro
 • Proiect 2009-2011‏ - Proiectul "Dezvoltarea Profesională a Cadrelor Didactice prin Activităţi de Mentorat" POS DRU 2007-2013 | http://proiecte.pmu.ro | http://proiecte.pmu.ro/web/mentorat
 • Proiect 2008-2011‏ - Proiectul "Profesorul - creator de soft educaţional" de formare continuă modernă şi de calitate este finanţat prin fonduri structurale şi contribuie la atingerea obiectivelor specifice AP 1 din POS DRU 2007-2013 | www.siveco.ro | www.agora.ro | http://profesorulcreator.siveco.ro

"Powering Learning" BETT ExCeL London - http://www.bettshow.com/

 • BETT (the British Educational Training and Technology Show) is an annual trade show in the United Kingdom that showcases the use of information technology in education.
  bett2007
  Bett is acknowledged as the pre-eminent global meeting place for education and training professionals to buy, exchange ideas and learn about the best in educational products and services. The event is indispensable for anyone passionate about the transforming power of learning technology.
 • Bett exhibitors offer comprehensive content and tools for teaching and learning, data and management tools for leaders and administrators and a wide range of equipment, devices and infrastructure. With opportunities to experience and explore how technology can improve and enhance learning, attendees benefit from networking and a variety of workshops and seminars.


bett2014
BETT attracts around 30,000 visitors from over 100 different countries including school leaders and practitioners as well as ICT. Around 700 technology companies who market to schools, colleges and education establishments exhibit at the show. A large number of seminars from well-known providers are held at BETT, which offer training (Continuing Professional Development) opportunities for education professionals.

Bett covers learning technology for:Primary, Secondary, Higher Education, Workplace Learning & Development.

Ref.: http://www.i2ieventsgroup.com/event/bett


Online EDUCA Berlin - http://www.online-educa.com/

educa-berlinThe International Conference on Technology Supported Learning & Training - The Largest Global E-Learning Conference for the Corporate, Education and Public Service Sectors

 • In an environment which promotes international networking for all sectors ONLINE EDUCA BERLIN is the event for learning professionals to discover innovative solutions, absorb new thinking and bring home ideas in order to take action, implementing change in the field of learning and technology. Every year, ONLINE EDUCA BERLIN attracts over 2000 learning professionals from more than 100 countries world-wide, making it the most comprehensive annual meeting place on ICT-enhanced learning and training.
 • ONLINE EDUCA BERLIN is the largest global conference on technology supported learning and training for the corporate, education and public service sectors. The diverse programme of parallel sessions and workshops explored a vast range of topics across the e-learning spectrum, from workplace training to e-health, video education to learning analytics, from hands-on skills building to trend analysis. Plenaries at the conference explored big data, education 3.0, life-long and global learning; the hugely popular, and widely copied, OEB debate battled over the motion “This house believes MOOCs are doomed”.Meanwhile, in the thronging exhibition area, participants discovered the latest services, products and trends on display from 84 international exhibitors.

ONLINE EDUCA BERLIN is the front-running event for learning professionals to discover innovative solutions, absorb new thinking and bring home ideas in order to take action and implement change. Ref.: http://www.online-educa.com/OEB_Newsportal/


Despre proiectele educaţionale CNIV şi ICVL: http://c3.cniv.ro, http://c3.icvl.eu

C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"
C3VIP: "Consistency-Competence-Clarity-Vision-Innovation-Performance"

Proiectele CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte încurajează şi promovează
• lucrul la proiecte,
• activităţile colaborative,
• metodele şi experimentele ştiinţifice,
• gândirea creativă şi intuiţia,
• argumentaţia şi demonstraţia.