CNIV 2013

Dezvoltarea tehnologiei: etape şi invenţii - un scurt istoric


Etape şi invenţii

by MARIN VLADA, Bucureşti, România, 06 ianuarie 2014

MOTTO: If I have seen further than others it is because I have stood on the shoulders of giants”. Isaac Newton

a-robot-family-consisting-of-a-man-woman-and-child
Din cele mai vechi timpuri şi de la începuturi, pentru supravieţuire, pentru căutarea şi pregătirea hranei, pentru adăpost şi apărare, pentru un trai mai bun într-o societate cât mai evoluată, Omul a fost nevoit să găndească, să muncească şi să acţioneze în condiţii vitrege şi într-o natură de multe ori potrivnică. Singur, sau ajutat de semeni, Omul şi-a conceput, şi-a proiectat şi realizat diverse unelte, instrumente, obiecte pentru a-şi realiza gândurile şi visele, pentru a-şi satisface nevoile vieţii şi fericirii lui sau ale semenilor. Omul modern a descoperit că toate realizările strămoşilor nu au fost posibile decăt prin cunoaştere, învăţare şi credinţă. Societatea, şcoala şi familia sunt cei trei piloni ai societăţii moderne ce contribuie la păstrarea, ocrotirea, utilizarea şi îmbogăţirea moştenirii lăsate de înaintaşi, precum şi la perpetuarea acestei moşteniri către generaţiile viitoare. Astăzi, după ce a explorat o parte din spaţiul cosmic, deja Omul se întreabă dacă nu cumva este sau nu singura fiinţă inteligentă din univers.


4500 î.Hr. - În Europa şi Mesopotamia sunt utilizate diverse instrumente muzicale.

3300 î.Hr. - În Sumeria (Mesopotamia, Asia Centrala) erau utilizate pictograme, scriere prin desene.

3000 î.Hr. - În Asia Mică era utilizat un instrument pentru calcule (precursorul abacului) ce poate fi considerat stramoşul primului computer.

2500 î. Hr. – Prima bibliotecă în Mesopotamia. În Egypt a apărut papirusul pentru scriere. În Sumeria a apărut prima şcoală.

2400 î. Hr. – În Sumeria şi China au apărut primele canale de irigaţii.

1700 î. Hr. – Primul alphabet în Phoenicia (Siria).

1000 î. Hr. – Primul Dicţionar în China, reinventat de Samual Johnson (England, 1604)

900 î. Hr. - Vechii egipteni organizau un serviciu de trasmitere a scrisorilor sau poruncilor faraonului, folosind curieri călări, pedeştri sau cu barca (precursorul serviciului poştal).

400 î. Hr. – Se utilizează oglinda în Phoenicia (Liban).

200 î. Hr. – 600 d. Hr. - indienii foloseau simboluri separate pentru cifrele 1 până la 9 încă din jurul anului 200 i.Hr. Prin anul 600 ei au inventat sistemul de poziţionare şi cifra 0 (zero).

190 î. Hr – În China este utilizat Abacus – primul calculator.

180 î. Hr. – Prima carte din papyrus în Grecia.

128 î. Hr – La Roma apar construcţii tip bloc.

27 î.Hr. - 395 d.Hr. – Imperiul Roman antic: numerele romane s-au întins de-a lungul Europei în timpul Imperiului Roman. Romanii numărau în baza 10 şi foloseau litere pe post de numere. Pentru europeni, aceasta a fost principala modalitate de a scrie numere timp de 2000 de ani.

150 d.Hr. – În India (de Aryabhata) erau inventate numerele (cifrele 1-9) moderne şi zero (0), incorect numite numere arabe.

275 d.Hr. – În Grecia apare Algebra de Diophantus.

300-900 d.Hr. – Apogeul pentru civilizaţia Maya: nativii americani au descoperit şi ei agricutura şi au inventat diferite modalităţi de a scrie numere (numerele mayase). Ei aveau un sistem care era chiar mai bun decât cel al egiptenilor. Ei au ţinut o evidenţă perfecta a datei şi totodată au calculat că durata unui an este de 365.242 de zile. Ei numărau în baza 20, probabil folosindu-se de degetele de la mâini şi de la picioare.

970 d. Hr. – Primul spital în Arabia - Bagdad (Irak).

621 d. Hr. – Se inventează jocul de şah (Chess) în India.

800 d. Hr. - Negustorii au adus numerele indiene în Baghdad, acesta fiind centrul noului fondat Imperiu Arab. Al Khwarizmi a scris cărţi despre matematică şi a ajutat la răspândirea numerelor indiene ân lume. Cuvintele „aritmetică” şi „algoritm” provin din numele său, iar cuvântul „algebra” provine din una din cărţile sale „Ilm al-jabr wa’l muqabalah”.

825 d. Hr. – Se inventează Aritmetica şi Algebra în Persia de către arabul al-Khwarizmi al cărui nume va define conceptul de algoritm.

1000 d. Hr. – Se inventează grenada în Byzantium, iar în anul 1050 artileria (catapulcare cu bombe) în China.

1100 – Anglia: Adelard din Bath, un călugar englez, deghizat în arab, a vizitat Africa de Nord. El a tradus cărţile lui Al Khwarizmi şi le-a adus înapoi în Anglia. Dar, povestind doar altor călugări, numerele nu s-au răspândit mai departe.

1180 – Se inventează paraşuta în China, reinventată în anul 1797 de către André Garnerin (France, 1797)

1200 – Europa: Numerele indiene le-au înlocuit pe cele romane încet, pe măsură ce oamenii descopereau uşurinţa folosirii acestora în calcule. Aceste noi numere au dus la începerea erei învăţării – Renaissance, perioada din istoria lumii în care ştiinta modernă a luat naştere.

Sec XII - Comercianţii florentini simbolizează prin @ o unitate de măsură.

1450 - Se inventează tiparul în Europa (cerneala tipografică - Printing Ink).

1500 – Se inventează ceasul de către germanul Peter Henlein.

1512 – s-a născut (în anul 2012 s-au împlinit 500 de ani de la naştere) cartograful, filosoful şi matematicianul belgian Gerardus Mercator (1512 -1594) ce a realizat prima hartă a lumii.

1551 Gerardus Mercator cartograf și matematician flamand de renume din Evul Mediu, realizează un nou glob pământesc și unul al boltei cerești, iar in anul 1562 realizează prima hartă a Europei, care este una din hărțile atlasului său.

1608 – Se inventează telescopul de către olandezul Hans Lippershey.

1665 – Apare Calculul diferenţial şi integral (Calculus), o schimbare majoră în matematică de către Isaac Newton (Anglia) şi Gottfried Leibniz (Germania)

1673-1694 - Gottfried Wilhem von Leibniz îmbunătăţeşte o maşinărie inventată de Pascal, realizînd un mecanism care efectua adunări, scăderi, înmulţiri şi împărţiri.

1806 – Este construit vehiculul având motor cu ardere internă.

1885 - Se inventează automobilul de către germanul Karl Benz.

1831 - Independent unul de altul, Michael Faraday şi Joseph Henry descoperă că electricitatea poate fi indusă de modificări ale cîmpului magnetic. Descoperirea va duce la apariţia primelor generatoare de electricitate.

1832 - Charles Babbage concepe "instrumentul analitic", care poate fi considerat primul calculator mecanic. Este vorba despre o maşinărie de calcul care funcţionează pe baza unui program sau a unui set extern de instrucţiuni. Deşi uluitor de modern din punct de vedere al concepţiei, "instrumentul analitic" n-a putut fi construit în aşa fel încît să şi funcţioneze.

1835 - Joseph Henry dezvoltă principiile de bază ale telegrafului.

1844 - La 24 mai, Samuel F.B. Morse transmite primul mesaj pe o linie de telegraf de la Baltimore la Washington, folosind codul inventat de el. Faimosul mesaj era: "What hath God wrought?" ("Ce a realizat Dumnezeu?").

1850 - Prima agenţie de ştiri - Julius Reuter - încă folosea porumbeii călători pentru a grăbi transmiterea ştirilor importante şi a informaţiilor între diverse oraşe.

1867 - Graham Bell inventează telefonul şi fondează Bell Telephony Company. Sholes şi Glidden inventează şi comercializează prima maşină de scris (marca Remington).

1888 - Heinrich Hertz produce şi detectează primele unde radio. Acestea vor fi numite unde herţiene pînă la Marconi, care le va redenumi unde radiotelegrafice.

1895 - Este inventat radioul de către G. Marconi (Italia) şi A. S. Popov (Rusia).

1910 - Este construit avionul având motor cu reacţie (fără elice) inventat de către Henri Coandă.

1911 - Leonardo Torres y Quevedo realizează prima tentativă de construire a unei maşini după modelul Babbage. Introduce cuvîntul "automatică" pentru a desemna ştiinţa automatelor şi inventează primul exemplar al unei maşini care poate să joace şah.

1920 - Începe să funcţioneze primul post de radio licenţiat cu transmisiuni regulate.

1924 - De la New York se transmit la Londra fotografii prin intermediul radioundelor. Fizicianul ruso-american Vladimir Kosma Zworikin realizează iconoscopul - un tip timpuriu de sistem de televiziune.

1936 - În Marea Britanie încep transmisiunile regulate de televiziune.

1940 - Prima emisiune color televizată are loc datorită sistemului dezvoltat de Peter Carl Goldmark.

1945 - La 30 iunie 1945 se publică celebrul raport al lui John von Neumann (http://www.brown.edu/Research/Istrail_Lab/von_neumann.php) intitulat “First Draft of a Report on the EDVAC “ (EDVAC – Electronic Discrete Variable Automatic Computer), Moore School of Electrical Engineering, care conţine 43 de pagini şi care descrie „The von Neumann Architecture of Computer Systems”. John Presper Eckert şi John W. Mauchly finalizează şi testează ENIAC-ul, primul computer de uz general complet electronizat. Compus din 19.000 de tuburi în vid, 1500 de relee, consumînd 174 Kwats, avînd 30 de tone pe o suprafaţă de 72 mp, ENIAC este recunoscut a fi primul computer electronic dotat cu program universal.

1950 – Alan Turing a definit ”Testul Turing“ un experiment al Inteligen’ei artificiale. S-a inventat Credit Card de c[tre Ralph Schneider. Diner’s Club introduce prima cartelă de cost, un prototip al cărţii de credit.

1951 – Calculatorul UNIVAC I, primul calculator electronic comercial de mare succes, derivat din BINAC, a fost construit în anul 1951 şi costa 250 000 $ (s-au construit 48 astfel de sisteme), după care a urmat crearea şi dezvoltarea unei industrii de sisteme de calcul (calculatoare).

1954 – Se inventează robotul de către George C Devol Jr.

1960 – Se inventează Laserul de către Theodore Maiman. Apare sistemul de operare UNIX scris in limbajul de programare C.

1961 – Astronautul rus Yuri Gagarin – primul om ce a ieşit în spaţiul cosmic.

1957 - La 4 octombrie, URSS lansează primul satelit artificial, Sputnik 1.

1958 – Se inventează Computer Modem şi Microchip. Ca un răspuns la lansarea satelitului Sputnik de către URSS, Departamentul Apărării Statelor Unite lansează la 7 februarie o directivă care a dus la apariţia unui departament de cercetare denumit ARPA (Advanced Research Projects Agency) ce a avut un rol important în apariţia sistemului Internet.

1960 – Apare sistemul de operare UNIX scris în limbajul de programare C. În prezent există un număr de 611 sisteme de operare dezvoltate. Se inventează laserul de către Theodore Maiman.

1962 - Este pus în vînzare, pe pieţele din SUA, primul robot industrial din lume: Unimation. Bell Labs începe testarea tehnologiei denumite generic "radio celular", care stă la baza telefoniei mobile.

1964 – Se inventează Computer Mouse de către Douglas Engelbart

1965 – Se inventează Optical Disk/ Compact Disk de către James Russell. John Kemeny şi Thomas Kurtz concep limbajul de computer pentru începători BASIC (Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code - codul de instrucţiuni simbolice de uz general pentru începători).

1967 – Lawrence Roberts publică un proiect american în care Leonard Kleinrock și Paul Baran inițiază comutarea de pachete (packet-switched network), iar în 1969 conducerea ARPA (Advanced Research Projects Agency) (din Ministerul American al Apărării) contractează cu Bolt, Beranek și Newman (BBN) dezvoltarea acestui sistem de comunicație. Astfel, in anul 1969 ARPANET constituie o rețea de calculatoare descentralizată.

1968 - În cadrul Universităţii Stanford apare primul laborator de cercetare pentru Inteligenţa artificială.

1969 – Aselenizarea pe lună: prin misiunea Apollo 11, la 20 iulie 1969 Neil Armstrong a făcut istorie, devenind primul om care a mers pe lună. În acest faimos "pas uriaș pentru omenire", Armstrong și Buzz Aldrin au coborât pe suprafața Lunii și au efectuat o misiune de explorare. ARPA (Advanced Research Projects Agency) (din Ministerul American al Apărării) cooptează centrele de cercetare academice, industriale şi guvernamentale, în scopul înfiinţării unui sistem experimental de comunicare într-o reţea de calculatoare: ARPANET - Advanced Research Projects Agency-Network, precursorul Internetului. Sînt racordate sisteme de calcul ale departamentelor militare ale SUA.

1970 - Apare discheta. Apar aparatele pentru înregistrat casete video.

1971 - Se inventează microprocesorul. Microprocesorul Intel 4004 este considerat primul microprocesor disponibil în comerț și costa 60 USD (echivalentul a 362,56 USD în 2017). Prima publicitate cunoscută pentru 4004 este datată 15 noiembrie 1971 și a apărut în News Electronic. Microprocesorul a fost proiectat de o echipă formată din inginerul italian Federico Faggin, inginerii americani Marcian Hoff și Stanley Mazor, și inginerul japonez Masatoshi Shima.

1972 - Ray Tomlinson foloseşte semnul "@" pentru a lega numele utilizatorului de adresa unde este stocată poşta electronică a persoanei. Trimite primul e-mail prin intermediul unei reţele.

1975 – Bill Gates şi Paul Allen înfiinţează compania Micro-Soft, care în 1977 devine Microsoft. S-a inventat Laser Printer la Compania XEROX (PARC, azi Palo Alto Research Center, în anul 1977 apare modelul high-end XEROX 9700.

1976 - Steve Jobs şi Steve Wozniak fondează Apple Computer Company şi realizează primul prototip de computer Apple I (costa 666 $), apoi sistemul Apple II, primul computer personal comercializat sub forma asamblată şi tot primul care are succes.

1978 - Primul mesaj de tip "spam" a fost transmis de directorul de marketing de la Digital Equipment Corporation, Gary Thuerk.

1980 – Apare sistemul de operare NeXTSTEP, bazat pe UNIX, object-oriented, multitasking, elaborat la NeXT Computer.

1981 - Apare computerul personal IBM (PC-ul), bazat pe procesorul Intel 8088, cu 64 Kb memorie RAM şi 40 Kb memorie Cache ce utilizează sistemul de operare standard care va deveni cunoscut sub denumirea de DOS.

1983 - Apple aduce ca noutate în dotarea computerelor mouse-ul şi meniurile pull-down. Primul sistem de telefonie celulară. MILNET (reţeaua militară SUA) se separă de ARPANET care va fi destinată activităţii civile. S-a ințiat și dezvoltat proiectul/fundația GNU de către Richard Stallman ("GNU's Not Unix!"- Free Software, azi GNU/Linux Open Source).

1985 - Microsoft lansează interfaţa grafică (sistemul de operare Windows 95 se va lansa în anul 1995) Windows 1.0.

1988 - Robert T. Morris lansează un program "worm" pe Internet, care afectează mii de hosturi. Acest fapt declanşează un val de comentarii în presă, aducînd practic Internetul în conştiinţa marelui public (pînă atunci, foarte puţini oameni ştiau de Internet).

1990 - Tim Berners-Lee creează WWW (World Wide Web) la CERN. Proiectul a fost crucial pentru explozia Internetului, însa fusese inţial privit cu neîncredere de şefii lui Berners-Lee. Se lansează primele servicii comerciale prin conexiuni dial-up. A apărut Archie, considerat ca fiind primul motor de căutare pe Internet. Era simplu şi practic indexa arhive FTP. Primul site WWW - o nouă orientare grafică pentru lucru în reţea. ARPANET încetează să existe (oficial).

1991 - Apare kernel-ul sistemului de operare Linux dezvoltat de Linus Torvalds - free and open-source software, apoi, finalizat ca sistem de operare, prin contribuția unei comunități de programatori ce au comunicat prin e-mail. În prezent există un număr de 657 distribuții Linux dezvoltate.

1992 - La University of Illinois e creat primul browser Web, Mosaic ((autor Marc Andreessen, împreună cu câţiva colaboratori, Creatorul Mosaic)), soft care a deschis calea pentru programe simple şi eficiente de navigat pe Internet. Peste 65 milioane de PC-uri. Peste 1.000.000 de hosturi conectate la Internet.

1993 - 2.000.000 hosturi. Casa Albă şi ONU devin instituţii online. Motorola produce Motorola International 3200, cu greutatea de 581 grame, care va deveni un clasic al telefoanelor celulare.

1994 - Apare Yahoo! Se lansează browserul Netscape (autor Marc Andreessen, împreună cu câţiva colaboratori, Creatorul Mosaic) care va fi câţiva ani cel mai popular. Apare conceptul de "comunitate online". Apare conceptul "Business Network": o persoană poate cumpăra flori pe Internet.

1995 - Microsoft lansează Windows 95 pe care debutează şi Internet Explorer. Sistemul de operare a fost la acea vreme un pas tehnologic substanţial. Se deschide Amazon.com. Apare Altavista care în următorii ani avea să devină cel mai apreciat motor de cautare. Exista 4.652.000 sisteme de calcul conectate la Internet. Vaticanul intră pe net. WWW şi Search engines sunt declarate tehnologiile anului. Sub Windows 95 a apărut în premieră chat-ul instant mIRC care avea să câştige o popularitate uriaşă inclusiv în Internet Cafe-urile româneşti.

1996 – campionul mondial la şah Garry Kasparov este învins de către un program de Inteligenţa artificială executat pe calculatorul Deep Blue

1998 - Se lansează motorul de cautare Google. Apare formatul de compresie audio MP3 - Mpeg Audio Layer 3, utilizat cu programul de redare Winamp.

1999 - Prima bancă ce are toate serviciile disponibile numai pe Internet: Bank of Indiana. Încep testările pentru WAP, GPRS şi este lansată prima versiune Bluetooth.

2000 - Se lansează sistemul de operare Windows ME (Milenium Edition). Statisticile înregistrează: 100 milioane de sisteme de calcul conectate la Internet; 250 de milioane de oameni utilizează servicii online; 36% dintre casele din SUA au acces la Internet. MIT’s Artficial Intelligence Lab lansează primele prototipuri de roboţi inteligenţi.

2001 – Apare enciclopedia liberă Wikipedia şi se lansează sistemul de operare Windows XP.

2004 - E fondată şi se lansează reţeaua de socializare Facebook.

2005 – Se lansează serviciul YouTube.

2007 – Steve Jobs de la Apple lansează iPhone şi face foarte popular Internetul pe mobil.

2009 - Google lansează sistemul de operare Android care va domina piaţa smartphone-urilor.

2010 – Compania Apple lansează iPad, deschizând era tabletelor (Tablet PC) şi un nou mod de a accesa Internetul.

2012 – În Marea Britanie şi la nivel mondial anul 2012 a fost declarat “2012 The Alan Turing Year” Alan Turing (1912-1954), matematician şi logician britanic, fiind considerat părintele Informaticii şi al Inteligenţei artificiale (maşina Turing şi Testul Turing) şi erou naţional deoarece în timpul celui de-al II-lea război mondial a descifrat codul secret al nemţilor “Enigma”.

2012 – reţeaua de socializare Facebook are peste 1 miliard de utilizatori, iar YouTube este vizitat de peste 1 miliard de oameni.


REF. : http://www.krysstal.com/inventions.html

A Beautiful Math Poster Featuring The Greatest Mathematicians of All Time

by http://www.studygeek.org/ (Where PhD Experts Help With Math Homework)

Sursa: http://www.educatorstechnology.com/2014/01/a-beautiful-math-poster-featu...

578643_778768202137469_1102544398_n