CNIV 2013

25-26 oct. 2013 BUCUREŞTI - Workshop CNIV "Proiecte eTwining"


“Ideile noastre, după ce le naştem, mai aşteaptă să şi murim pentru ele”. Lucian Blaga

The eTwinning action promotes school collaboration in Europe through the use of Information and Communication Technologies (ICT) by providing support, tools and services for schools


Programul eTwinning - Parteneriate şcolare în Europa

Inscrieri si Invitatie

Ca urmare a activitatilor scolilor si echipelor in proiectele de tip eTwinning, participarea la CNIV se poate realiza prin:
  • Lucrari pentru publicare in volumul CNIV
  • Postere si produse de software educational prezentate la EXPOZITIA "Software educational"


FORMULAR DE INSCRIERE ONLINE

PARTICIPAREA LA LUCRARILE CNIV se poate face cu respectarea regulilor obisnuite ale comunitatii academice si standardelor declarate ale CNIV.


Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, in parteneriat cu TEHNE- Centrul pentru Inovare in Educatie, au fost desemnate  să coordoneze implementarea programului eTwinning în România.

Pagina web: http://www.etwinning.ro

  • Activitati in echipe: Programul eTwinning facilitează accesul profesorilor la un mediu virtual de colaborare şi de schimb de experienţă, la parteneriate cu alţi profesori şi la activităţi de formare profesională, alături de colegi din ţările europene. Prin participarea la proiecte de eTwinning (înfrăţire online între şcoli), elevii au posibilitatea să comunice cu alţi elevi din ţările participante, să afle elemente de specific cultural sau de specific al educaţiei în ţările partenere, să înveţe utilizând noile tehnologii şi să îşi perfecţioneze competenţele de comunicare în limbi străine.
  • Programul eTwinning a fost lansat la 14 ianuarie 2005, ca parte a Programului de învăţare permanentă al Comisiei Europene. Se adresează tuturor şcolilor din învăţământul preuniversitar, tuturor profesorilor, indiferent de disciplina predată, directorilor de unităţi şcolare şi inspectorilor şcolari (eTwinning is part of the European Commission's Lifelong Learning Programme).

Referinte: http://www.etwinning.net | http://www.etwinning.ro | http://www.elearning.ro | http://www.ise.ro/

Detalii: http://c3.cniv.ro/?q=2010/etwinning-europe

Studii de caz:
1. Cornelia Melcu, Etwinning – cale de dezvoltare a competenţelor secolului XXI pentru elevi și profesori, București: Institutul pentru Educație. Online: www.elearning.ro/arhiva/89
2. Cornelia Melcu, Ecologie şi instrumente web la clasele primare-Proiect U4energy, CNIV 2011, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a IX-a, Cluj-Napoca


*** NEWS - Workshop-uri CNIV: 1. "eTwinning" | 2. "Internet România: 20 de ani" | 3. "D. Pompeiu & Gh. Ţiţeica"

TERMEN LIMITA INREGISTRARE: 20 OCTOMBRIE 2013 (Mesaj - DECLARATIE la adresa cniv[at]fmi.unibuc.ro)

Lista propunerilor acceptate

Nr. crt.

Nume, Functia, Institutia/ Afiliatia

Titlul lucrarii, Scurta descriere
1. Rezervat, Title of paper: Rezervat

Abstract: ...
2. Bota Claudia, profesor
Şcoala Gimnazială „Luceafărul”, Bucureşti, sector 5
Title of paper: Proiectul Comenius multilaleral “European Cultural and Historical Heritage “-dimensiunea europeană

Abstract: Integrarea României în Uniunea Europeană a deschis posibilităţi noi, constituind adevărate provocări În cadrul acestui proces. Școala Gimnaziala ”Luceafarul”, Bucuresti a început, în anul 2011, derularea unui proiect Comenius multilaleral (“European Cultural and Historical Heritage“) în parteneriat cu alte 4 şcoli din Europa: Belgia, Marea Britanie, Turcia şi Polonia. Proiectul "European Cultural and Historical Heritage " s-a desfăşurat pe parcursul a doi ani şcolari 2011 si 2013.
3. Melcu Cornelia, profesor, ambasador eTwinning
Şcoala Gimnazială Nr. 9 ,,Nicolae Orghidan” Braşov,
corneliamelcu[at]yahoo.com
Title of paper: Performanţă în învăţare prin proiecte educaţionale: Friends Fur-Ever

Abstract: Lucrarea îşi propune să descrie, pe scurt, proiectul Friends Fur-ever, proiect câştigător al Premiilor anuale eTwinning 2013, la categoria de vârstă 4-11 ani. În condiţiile în care, în politicile educaţionale promovate la nivel naţional, se vorbeşte despre curriculumul integrat şi utilizarea noilor tehnologii- vezi clasa pregătitoare şi clasa I, despre manuale digitale şi opţionale TIC, este necesar să găsim căi de integrare şi promovare a acestora. Şcoala trebuie să devină un mediu favorizant dezvoltării copiilor, adaptându-se noii ere digitale.
[ http://friendsfur-ever.wikispaces.com/ ,
http://www.etwinning.net/en/pub/collaborate/kits/detail.cfm?id=921&klang... ]
4. Melcu Cornelia (1), profesor, ambasador eTwinning
Bunea Daniela (2), profesor, ambasador eTwinning
Nicolăiţă Cristina (3), profesor, ambasador eTwinning
(1) Şcoala Gimnazială Nr. 9 ,,Nicolae Orghidan” Braşov,
(2) Colegiul Național Gheorghe Lazăr Sibiu
(3) Şcoala Gimnazială "Gheorghe Magheru" Caracal- Olt
corneliamelcu[at]yahoo.com
arghir.daniela[at]gmail.com,
crist_nycol[at]yahoo.com
Title of paper: Proiectele eTwinning - un pas înainte în educație

Abstract: Lucrarea îşi propune să prezinte câteva căi de abordare şi dezvoltare a proiectelor eTwinning, proiecte prin care elevii şi profesorii deopotrivă îşi dezvoltă competenţele cheie ale secolului 21. Abordarea transdisciplinară, folosirea inteligenţelor multiple, introducerea în curriculum, creativitatea şi amuzamentul, împreună cu utilizarea calculatorului în situaţii diverse și a limbii engleze în contexte reale de comunicare, fac din proiectele eTwinning o alternativă relevantă pentru scena educațională actuală la toate nivelurile de vârstă.
[ http://friendsfur-ever.wikispaces.com/ ,
http://www.etwinning.net/en/pub/collaborate/kits/detail.cfm?id=921&klang... ]
5. Vasilescu Irina, profesor
Şcoala Gimnazială nr. 195, Bucuresti
ivasil63[at]yahoo.com
Title of paper: Exemple de utilizare a mediilor de socializare în învățarea matematicii

Abstract: Lucrarea prezintă câteva idei privind folosirea mediilor de socializare în educație, precum și exemple de utilizare a blogurilor și a rețelei Facebook în cadrul proiectelor sau orelor opționale de matematică. Mediile sociale reprezintă un factor foarte important în educaţie şi este util să ne gândim la caracteristicile lor şi la modul cum acestea se referă la sălile noastre de clasă. Noua generaţie de ”nativi digitali” are nevoie de strategii de predare-învăţare care să se opună modelelor tradiţionale şi să inverseze rolurile, permiţând tinerilor să comunice şi să colaboreze, care să asigure o audienţă autentică pentru rezultatele muncii lor şi care să fie totodată deschise şi transparente. La nivel global, multe ţări încearcă să creeze astfel de medii de învăţare. Acest lucru înseamnă că, prin adoptarea utilizării de instrumente ale social media pentru învăţare şi predare, putem începe să construim o tendinţă care poate să contribuie la reforma sistemelor noastre şcolare. Instrumentele mediiilor de socializare pot fi, de asemenea, folosite pentru a încuraja colaborarea, pentru a ajuta în învăţare şi predare, pot facilita buna gestionare a activităţilor în proiectele şcolare, vizibilitatea rezultatelor acestora şi dobândirea de competenţe de colaborare, o abilitate vitală pe piaţa de muncă actuală.
6. Tuchiac Maricela, profesor
Colegiul "Vasile Lovinescu" Falticeni
mtuchiac[at]yahoo.com
Title of paper: Proiectele eTwinning, alternative educative pentru elevi – de la lectura obligatorie la lectura de plăcere

Abstract: Lucrarea își propune să prezinte modul cum se poate integra activitatea eTwinning în sistemul de curriculum. Proiectul eTwinning "Cartea de-a lungul timpului" face parte dintr-o amplă campanie de a motiva elevii să citească și reprezintă una dintre multiplele căi de rezolvare a problemei pe care ne-am propus să o abordăm. Dezvoltarea competențelor secolului XXI în deplin acord cu ideea de transciplinaritate și cu folosirea eficientă a calcultorului, deschid tinerilor implicați în proiecte eTwinning perspectiva unei învățări bazate pe proiect, pe munca în echipă și pe cunoașterea de sine. Lucrarea va prezenta derularea proiectului, activitățile propuse, obiectivele atinse, reacțiile și gândurile participanților, conexiunile cu celelalte activități ce urmăresc motivarea tinerilor pentru lectura de plăcere.
7. Moise Luminiţa Dominica, profesor, ambasor eTwinning
Cristea Ruxandra, profesor
Şcoala Superioară Comercială "Nicolae Kretzulescu ", Bucureşti
dominic_moise[at]yahoo.com
Title of paper: Statistica matematică - un domeniu aprofundat prin proiecte eTwinning

Abstract: Anul 2013 este declarat anul internaţional al statisticii, de aceea am ales o temă care să reflecte preocupările noastre în acest domeniu. Statistica matematică este un disciplină care s-a dezvoltat în ritm accelerat în ultimii ani şi are aplicatii în multe domenii ale activitaţii umane. Prezent în curriculum liceal, domeniul statisticii matematice a fost abordat şi dezvoltat prin activităţi extracurriculare, unele dintre acestea desfăşurându-se în spaţiul etwinning.
[The International Year of Statistics (Statistics2013): http://www.statistics2013.org/ ]
8. Crişan Gabriela Ileana (1), profesor
Gavriş-Pascu Rodica (2), profesor
(1)Şcoala Gimnazială "Avram Iancu" Turda
(2) Şcoala Gimnazială "N. Titulescu" Cluj-Napoca
crisangabriela[at]gmail.com
rodicagpascu[at]yahoo.com
Title of paper: Modele de integrare curriculară în proiecte eTwinning. Proiectul „Hopscotch with animals”

Abstract: Modelul integrării ramificate constă în alegerea unei teme care va fi abordată integrat în cadrul mai multor discipline. Proiectul eTwinning „Hopscotch with animals” a fost elaborat pe acest model şi şi-a propus să încurajeze colaborarea între parteneri, să stimuleze învăţarea unei limbi străine, dezvoltarea competenţelor TIC, educarea copiilor pentru a fi responsabili, pentru a avea grijă de animale, precum şi încurajarea interesului de a învăţa despre diferite culturi şi tradiţii. Activităţile au fost organizate pe durata unui întreg an şcolar. Fiecare activitate este o casetă în şotronul proiectului. Pe platforma destinată proiectului, activităţile sunt denumite corespunzător planului, au un spaţiu propriu în care partenerii demonstrează cu ajutorul instrumentelor Web 2.0 că şi-au atins obiectivele. Spaţiul proiectului poate fi accesat la adresa http://new-twinspace.etwinning.net/web/p82936 .
9. Bercovici Crina, profesor
Szatmari Edit, profesor
Bercovici Manuel, profesor
Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş" Beiuş - Bihor
beius_crina[at]yahoo.com
Title of paper: Proiectul eTwinning „Mathem'Alphabet Book”

Abstract: Lucrarea descrie un proiect interdisciplinar derulat pe platforma educaţională eTwinning. Proiectul „Mathem'Alphabet Book” îmbină noţiuni de matematică, informatică, arte plastice şi limbi străine. Acesta este sustenabil, poate fi continuat şi extins, în lucrare fiind oferite câteva idei. Grupul ţintă poate fi format din elevi de gimnaziu sau de liceu. În zilele noastre învăţăm nu doar pentru „a şti”, „a stoca” informaţii din diferite domenii, ci pentru „a folosi” ceea ce ştim, „a aplica” ceea ce am acumulat în folosul nostru şi al celorlalţi. În lucrare este propus şi un „mic dicţionar de site-uri utile în studiul matematicii”. Lucrarea îndeamnă la integrarea noilor tehnologii în şcoală pentru creşterea calităţii actului educativ. Spaţiul proiectului poate fi accesat la adresa http://new-twinspace.etwinning.net/web/p32656/welcome. Detalii despre proiect: http://www.ciordas.ro/proiecte/proiect2.html..

Despre proiectele educaţionale CNIV şi ICVL: http://c3.cniv.ro, http://c3.icvl.eu

C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"
C3VIP: "Consistency-Competence-Clarity-Vision-Innovation-Performance"

Proiectele CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte încurajează şi promovează
• lucrul la proiecte,
• activităţile colaborative,
• metodele şi experimentele ştiinţifice,
• gândirea creativă şi intuiţia,
• argumentaţia şi demonstraţia.