CNIV 2014

Despre Proiectul CNIV - Obiective şi acţiuni


NEW TECHNOLOGIES IN EDUCATION AND RESEARCH

Promovarea tehnologiilor moderne în educaţie şi cercetare

 2010 - Către o societate a învăţării şi a cunoaşterii - 2030 

Virtual Environments for Education and Training, Software and Management for Education

Phase I - Period 2000-2010:  Research, Education and Training

Phase II - Period 2010-2020:  e-Skills for the 21st Century

"Learning is evolution of knowledge over time."Roger E. Bohn, 1994 | „Thinking is evolution of learning over time” M. Vlada, 2014

ARGUMENTE SI MOTIVATII

  1. Implementarea şi utilizarea de tehnologii moderne în educaţie şi cercetare reclamă mobilizarea şi susţinerea diverselor iniţiative, programe şi proiecte ale instituţiilor publice, organizaţiilor profesionale sau individual ale specialiştilor din domeniul eLearning, cercetătorilor, profesorilor din învăţământul universitar şi preuniversitar, inspectorilor, consilierilor, pedagogilor, psihologilor, elevilor şi studenţilor.
  2. Iniţiată ca un proiect naţional, în anul 2003, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual (CNIV) şi-a propus în educaţie şi cercetare, obiective privind noi tehnologii de e-learning şi software educaţional, promovarea şi implementarea ideilor moderne în educaţie şi cercetare în conformitate cu programele europene: procesul Bologna (1999) şi Strategia Lisabona (2000). Principalele obiective ale Conferinţei constau în promovarea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniile e-Learning şi Software Educaţional, lansarea de programe pentru introducerea în procesul de învăţământ a tehnicilor de e-Learning, promovarea şi utilizarea Software Educaţional în învăţământul superior şi preuniversitar. Primele ediţii au demonstrat din partea specialiştilor, cercetătorilor, profesorilor, studenţilor şi elevilor, un interes deosebit privind utilizarea noilor tehnologii de e-Learning, promovarea de software educaţional şi metode moderne în procesul educaţional.
  3. Iniţiată ca un proiect internaţional, în anul 2006, Conferinţa Internaţională de Învăţământ Virtual (ICVL) - ca urmare a succeselor obtinute de proiectul CNIV, se adresează autorilor de produse e-Learning şi Software Educaţional, specialiştilor, profesorilor, studenţilor şi elevilor cu preocupări în domeniul tehnologiilor educaţionale susţinute de modele, metodologii şi soluţii software. Se are în vedere implementarea tehnologiilor societăţii informaţionale (IST/FP6/FP7/Horizon2020) la nivelul exigenţelor Uniunii Europene. Se urmăreşte promovarea şi implementarea ideilor moderne în educaţia iniţială şi în formarea continuă, promovarea spiritului de lucru / cercetare în echipă, atragerea şi includerea tinerilor în programele de cercetare şi dezvoltare, promovarea şi implementarea tehnologiilor de tip IT&C în educaţie şi în formarea continuă.

C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"

Proiectele CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte încurajează şi promovează lucrul la proiecte, activităţile colaborative, metodele şi experimentele ştiinţifice, gândirea creativă şi intuiţia, argumentaţia şi demonstraţia.

Există deja creată o comunitatea virtuală "Learning-Knowledge-Development" (profesori, cercetători, specialişti IT, etc.) ce participă în cadrul unui forum la diverse discuţii, soluţii şi studii privind domeniile învăţământului, cercetării şi dezvoltării: http://c3vip.wordpress.com/.


CNIV Logo
- "Intre activitatile devenite deja traditionale, trebuie mentionate noile editii ale Academiei SIVECO - un program de recrutare si pregatire profesionala special conceput pentru studentii in ultimii ani de facultate sau la master, Conferintei Nationale de Invatamant Virtual - cel mai important eveniment academic educational din Romania."  (Raportul anual de responsabilitate socială: 2012)

- Noiembrie 2013, SIVECO, Comunicat de Presă: "Evenimentele ştiinţifice puternice creează şi promovează valori" - http://www.siveco.ro/

CNIV se va desfăşura simultan cu

The International Conference on Virtual Learning

  • Laboratoare virtuale: http://escoala.edu.ro - portal destinat educaţiei preuniversitare, ce pune la dispoziţia elevilor laboratoare virtuale interactive pentru chimie, fizică şi biologie | http://scolispeciale.edu.ro - portal dedicat educaţiei speciale, ce cuprinde lecţii interactive multimedia bazate pe experimente, simulări, clipuri video şi alte resurse multimedia, adaptate elevilor cu nevoi speciale.
  • Proiecte cofinantate prin Fondul European de Dezvoltare Regionala: POSCCE - Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice - "Investeste pentru viitorul dumneavoastra" - http://www.fonduri-ue.ro/ (2007-2013)

REZULTATE SI FUNDAMENTE


Proiectul educaţional CNIV – 10 ani de colaborare între mediul universitar, preuniversitar şi IT

10 ani de CNIV: Succesul de care se bucură CNIV se datorează faptului că acest proiect se adresează în egală măsură elevilor şi profesorilor, cercetătorilor, mediului academic şi corporaţiilor ca acţionari cu drepturi egale şi depline, dar şi responsabili ca beneficiari direcţi ai unui învăţământ modern.

CNIV2012-Brasov-3 CNIV2012-Brasov-3 CNIV2012-Brasov-2

Lucrările prezentate an de an, mai aplicate şi mai angrenate în realitatea practicii pedagogice, încearcă să demonstreze că tehnologia este un mediator al unui demers educaţional de calitate, iar calculatorul este un mijloc de formare a unei noi viziuni asupra educaţiei, cercetării şi inovării. Toate demersurile educaţionale şi activităţile din cadrul CNIV demonstrează că: ELEVII şi STUDENŢII trebuie să fie participanţi activi la propriul lor proces de învăţare; TEHNOLOGIA este un mediator al unei educaţii de calitate; iar CALCULATORUL este un mijloc de formare a unei noi viziuni asupra educaţiei, cercetării şi inovării. Proiectul CNIV a demonstrat că aceste deziderate sunt valide în contextul implicării şi colaborării dintre mediul universitar, mediul preuniversitar şi mediul IT.

- COMUNICAT CNIV 2012, 06 NOIEMBRIE: 10 ani de CNIV | http://mvlada.blogspot.ro/
- Proiectul educaţional CNIV – 10 ani de colaborare dintre mediile: universitar, preuniversitar şi IT: www.topub.unibuc.rohttp://www.agora.ro/http://eduvision.ro/ , http://www.elearning.ro/

- SIVECO Romania sustine de peste 10 ani initiativele de cercetare, inovare si excelenta in domeniul eLearning: http://www.siveco.ro/ , www.agora.ro
Volumele de lucrări CNIV şi ICVL
| Proceedings (On-Line) Proceedings (Print) | Volum lucrări CNIV (ISSN 1842-4708) | ICVL (ISSN 1844-8933)

"
De la CNIV 2003 la CNIV 2008: Învăţare-Cunoaştere-Dezvoltare (Marin Vlada) (.pps)
Proiectele CNIV şi ICVL în context intern şi internaţional (Marin Vlada) (.ppt)
Definitii | Gandirea algoritmica | Sistemul AEL | Realitatea Virtuala

Fundamentals of Virtual Learning and Technological Knowledge
Educational Technology That Talks - http://www.edtechtalk.com

DETALII (CNIV 2010)


Despre proiectele educaţionale CNIV şi ICVL: http://c3.cniv.ro, http://c3.icvl.eu

C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"
C3VIP: "Consistency-Competence-Clarity-Vision-Innovation-Performance"

Proiectele CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte încurajează şi promovează
• lucrul la proiecte,
• activităţile colaborative,
• metodele şi experimentele ştiinţifice,
• gândirea creativă şi intuiţia,
• argumentaţia şi demonstraţia.