CNIV 2014

Lista rezumatelor acceptate - Accepted Abstract List


Last updated: 2014-10-17 | Deadline: 1 oct.-forma finala a lucrarii (.doc)

Deviza CNIV - C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"

"Cea mai bună modalitate de a prezice viitorul este să îl creezi tu însuţi." Peter Drucker
"Educaţia şi Învăţarea înseamnă spectacol. Asocierea educaţiei cu ideea de spectacol are în vedere şi bucuria care trebuie să le însoţească pe amândouă" acad. prof. Solomon Marcus
"Imagination is everything. Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand." A. Einstein


Obiectiv CNIV: Intensificarea colaborării între elevi, studenţi, profesori, pedagogi, psihologi şi specialişti IT în activităţile de concepere, proiectare, elaborare şi testare a aplicaţiilor de software educaţional

Arhiva Liste inscrieri: Backup, 1.Lista 2003 | 2.Lista 2004 | 3.Lista 2005 | 4.Lista 2006 | 5.Lista 2007 | 6.Lista 2008 | 7.Lista 2009 | 8.Lista 2010 | 9.Lista 2011 | 10.Lista 2012 | 11.Lista 2013

Arhiva Autori lucrari: Backup, 1.Aut 2003 | 2.Aut 2004 | 3.Lista 2005 | 4.Aut. 2006 | 5.Aut. 2007 | 6.Aut. 2008 | 7.Aut. 2009 | 8.Aut. 2010 | 9.Aut. 2011 | 10.Aut. 2012 | 11.Aut. 2013

Arhiva Evaluatori CNIV: Backup, 1.Eval 2004 | 2.Eval 2005 | 3.Eval 2006 | 4.Eval 2007 | 5.Eval 2008 | 6.Eval 2009 | 7.Eval 2010 | 8.Eval 2011 | 9.Eval 2012 | 10.Eval 2013


NU EXISTĂ TAXĂ DE PARTICIPARE


Programele şi aplicaţiile descrise în lucrare NU trebuie să fie trimise; acestea sunt proprietăţi intelectuale ale autorului/autorilor; în cadrul sesiunilor de lucru CNIV acestea pot fi utilizate prin demonstraţii în timpul prezentării lucrării (sau prin intermediul unei prezentări Power Point)


Forma finală a lucrării trebuie elaborată şi trimisă până la 1 octombrie
CONCEPEREA, ELABORAREA SI REDACTAREA LUCRARILOR STIINTIFICE
(Ghid)


INSCRIERE ONLINE
(Click here)- Formular de inscriere online a rezumatului lucrarii


INFORMATII PENTRU AUTORII CNIV

01-05 OCTOMBRIE proces de evaluare - Analiza lucrărilor primite se va face în perioada 01-05 oct.: Primirea de către autori a unui mesaj e-mail negativ în această perioadă, înseamnă RESPINGEREA lucrării, altfel implicit se consideră lucrarea ACCEPTATĂ | Lista lucrărilor înscrise încă nu este definitivă | LINK | O lucrarea respinsă NU va fi publicată în Volumul CNIV, în schimb aceasta va fi programată să fie prezentată în sesiunile de lucru CNIV, dar va pierde calitatea de candidat la CONCURSUL "Software Educaţional"

Diplome pentru autori - Lucrarile acceptate spre publicare in Volumul CNIV confera autorilor dreptul de a beneficia de Diploma pentru autori CNIV si implicit sa aiba calitatea de Evaluator CNIV asupra lucrarilor CNIV (exceptie propria lucrare)

OBSERVATIA 1. DIPLOME: eliberarea diplomei se va face doar pentru persoanele care vor trimite pana la 15 OCTOMBRIE 2014 un mesaj-DECLARATIE la adresa CNIV[at]FMI.UNIBUC.RO
OBSERVATIA 2. Mesaj-DECLARATIE:"Subsemnatul ......... , AUTOR CNIV, declar ca voi participa la CNIV / trimite evaluarea lucrarilor CNIV, eventual deleg pe Dl/Dna ......... pentru a-mi ridica diploma"TERMEN LIMITA INREGISTRARE: 15 OCTOMBRIE 2014 (Mesaj - DECLARATIE la adresa cniv[at]fmi.unibuc.ro)

IN CONSTRUCTION ...

Nr. crt.

Nume, Functia, Institutia/ Afiliatia

Sectiunea, Titlul lucrarii, Scurta descriere
1. Vlada Marin (1), Conf. dr.,
Cucoș Constantin (2), Prof. dr.,
Adăscăliţei Adrian (3), Conf. dr.,
Rusu Ioan (3),
Nica Ionuţ (3),
(1) Universitatea din Bucureşti,
(2) Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”  din Iași,
(3) Universitatea Tehnica “Gh. Asachi” Iasi,
vlada[at]fmi.unibuc.ro
cucos[at]uaic.ro
adrian.adascalitei[at]yahoo.com
Section: B
Title of paper: Utilizarea Mediilor Virtuale de Instruire în Universităţi

Abstract: Lucrarea are ca obiectiv utilizarea unui mediu virtual de instruire pentru conceperea, administrarea şi distribuirea în reţeaua web a cursurilor interactive inginereşti, mediu care exploatează tehnologia informatică şi de comunicaţii (TIC).Proiectul Tempus (www.crunt.utm.md ) pentru "Înființarea unei rețele tematice inter-universitare de e-learning în domeniul științelor aplicate și economie din Republica Moldova", la Chișinău include următoarele universităţi: Universitatea Tehnică a Moldovei; Universitatea De Stat "Alecu Russo" din Bălți; Universitatea de Stat din Moldova; Universitatea de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițeanu"; Academia de Studii Economice a Moldovei; Universitatea Comercial-Cooperatistă; Universitatea de Stat din Cahul "Bogdan Petriceicu Hașdeu"; Universitatea Agrară de Stat; Universitatea de Stat din Comrat.
2. Adrian Cioroianu, Business Development Manager
Intel Corporation Romania
adrian.cioroianu[at]intel.com
Section: A, EXPOZITIE
Title of paper: Intel – next steps in education

Abstract: Se prezintă aspecte privind tehnologiile si initiativele Intel în educație. Noi credem că elevii au nevoie şi trebuie ajutaţi să dobândească abilităţile necesare pentru a deveni următoarea generaţie de inovatori. În viitor acest lucru se va materializa într-o forţă de muncă înzestrată cu toate abilităţile de care au nevoie, pentru a concura într-o nouă eră a tehnologiei şi o societate bazată pe cunoaştere.
[Intel® Learning Series - Educaţie pentru secolul 21]
3. Văduva Ion, Prof. univ. dr.
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Matematică şi Informatică
vaduva[at]fmi.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: Centrul de Calcul al Universităţii din Bucureşti. Un reper marcant în istoria informaticii din România

Abstract: Inca din prima jumatate a decadei anilor 1950, Acad. Prof. Grigore C. Moisil, ca un adevarat vizionar, a prevazut viitorul computerelor in societate. In acest sens, el a subliniat importanta logicii matematicii si a teoriei mecanismelor automate in constructia calculatoarelor. In 1959, inspirat de Congresul international al matematicienilor romani de la Bucuresti (din 1956), Acad Grigore Moisil, profesor de algebra la Facultatea de matematica si fizica din Bucuresati, a înfiinţat pentru prima dată în ţara specializarea "Maşini de calcul" în aceasta facultate. Alaturi de Universitatea din Bucuresti, activitate de pionierat în informatica, au desfasurat în anii '60 si alte foruri academice sau de cercetare din Romania precum Institutul de Calcul din Cluj, Institutele politehnice din Timisoara si Bucuresti, Institutul de Fizica Atomica din Magurele si mai tarziu, Academia de Studii economice (ASE) si Institutul Central de Informatica (ICI).
4. Vlada Marin, Conf. dr.,
Universitatea din Bucuresti,
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: Informatica la Universitatea din Bucureşti

Abstract: Articolul descrie apariţia, evoluţia şi dezvoltarea învațământului de Informatică la Facultatea de Matematică şi Informatică (FMI) a Universităţii din Bucureşti. Informatica face parte din categoria științelor exacte alături de Matematică, Fizică și Chimie. Științele și teoriile au o evoluție și o dezvoltare, dar și o dinamică a conceptelor și termenilor ce se pot modifica. Omul este rezultatul propriilor eforturi pentru cunoaştere și învăţare şi al influenţelor societății (fenomene, procese, decizii, etc) asupra sa. Destinul oamenilor, dar și destinul instituțiilor (structuri de organizare a activităților dintr-o societate omenească) sunt influențate și dirijate de o multitudine de factori, evenimente și momente rezultate ale unor procese, fenomene (controlate sau nu de oameni), decizii deliberate la nivel, individual, colectiv, regional sau mondial.
Ref.: http://topub.unibuc.ro/marin-vlada-informatica-la-universitatea-din-bucu...
5. Vlada Marin, Conf. dr.,
Universitatea din Bucuresti,
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: B
Title of paper: Manualele digitale, o premieră în România – despre confuzii si clarificari

Abstract: Articolul descrie aspecte, studii, inițiative și acțiuni prin care calculatorul şi noile tehnologii (echipamente şi produse software) oferă modalităţi şi instrumente de formare a unei noi viziuni asupra educaţiei, cercetării şi inovării. Conceptul manualului digital este rezultatul preocupărilor inovatoare şi permanente ale diverşilor actori din procesul educaţional în vederea utilizării instrumentelor TIC în educaţie. Acest lucru s-a întâmplat după anul 2000, când prin cercetări şi activităţi de pionierat s-au realizat colaborări între profesori, specialişti în ştiinţele educaţiei şi specialişti IT de la diverse companii IT, pentru promovarea şi dezvoltarea noilor tehnologii în educaţie: platforme e-Learning, lecţii interactive de Software educaţional, Virtual Reality şi Augmented Reality. Proiectul CNIV de la Universitatea din Bucureşti şi-a adus un aport important în acest demers, fiind un cadru de manifestare a iniţiativelor, a acţiunilor, a cercetărilor, a proiectelor şi a aplicaţiilor prin promovarea noilor tehnologii în educaţie şi cercetare.
[ Ref.: http://c3.cniv.ro/?q=2014/digi2014 , http://c3.cniv.ro/index.php?q=2013/digital ]
6. Vlada Marin, Conf. dr.
Universitatea din Bucuresti,
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: B
Title of paper: Impactul si rolul site-urilor proprii ale universitatilor si facultatilor in viata comunitatii academice

Abstract: Provocarile tehnologiei Web 2.0 determina o raspundere importanta a comunitatii academice dintr-o universitate/facultate  de a se adapta acestora prin perfectionarea profesionala continua si prin cunoasterea si aplicarea TIC (Tehnologia Informatiei si Comunicatii) in educatie si cercetare. O platforma CMS (Content Management System) oferita pe un site al unei universitati/facultati este un sistem corespunzator tehnologiei Web.2.0 ce are servicii in scopul proiectarii, conceperii, elaborarii si editarii de continut (pagini/documente web) destinate activitatilor didactice, de cercetare, etc. in procesul educational general la nivel academic; se are in vedere cresterea vizibilitatii cadrelor didactice si cercetatorilor. Scopul urmarit prin utilizarea platformei CMS este acela de a oferi profesorilor si cercetatorilor posibilitatea sa-si perfectioneze atat metodele de predare-invatare, cat si comunicarea cu studentii si cu mediul academic inter si international (pagini RO si pagini EN); se are in vederea cresterea audientei interne si externe, inclusiv pentru publicul larg si mass-media. Intregul continut dezvoltat sub platforma CMS va fi rezultatul comun al tuturor eforturilor depuse de toti utilizatorii (profesori si cercetatori, reprezentanti ai facultatilor si departamentelor, personal desemnat de conducere) si de aceea succesul va depinde de raspunderea intregii comunitati academice a unei universitati/facultati; se are in vedere cresterea competitivitatii.
[Ref.: http://www.unibuc.ro/prof/vlada_m/plat-ub/ ]
7. Melcu Cornelia, profesor, ambasador eTwinning
Şcoala Gimnazială Nr. 9 "Nicolae Orghidan” Braşov,
corneliamelcu[at]yahoo.com
Section: C, Expozitie
Title of paper: O călătorie virtuală cu ajutorul instrumentelor Web "Twinbus Travel Agency/TTA"

Abstract: Utilizarea tehnologiei este, fără îndoială, una din cerințele școlii postmoderne și o cale de a motiva elevii pentru învățare. Începând cu primii ani de școlarizare, calculatorul și noile tehnologii pot fi utilizate cu succes, în lecții și în desfășurarea proiectelor educaționale. Proiectul eTwinning ”Twinbus Travel Agency/TTA” este un exemplu de introducere a activităților TIC în clasele primare. Elevii călătoresc virtual prin Europa, promovează locurile de proveniență jucând rolul unor agenți de turism,lucrează în echipă, colaborează, cooperează, comunică, dovedesc gândire critică și logico-matematică.
[ Ref.: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p85980/welcome
http://twinbustravelagency.blogspot.ro/
8. Popescu Mihaela-Corina, profesor
Colegiul National "Tudor Arghezi", Tg.Carbunesti, Gorj
pop_corina_mihaela[at]yahoo.com 
Section: C, Expozitie
Title of paper: Exemplificarea animata a unor algoritmi - Metode de programare

Abstract: Scopul acestei lucrări este de a strănge laolaltă şi totodată de a exemplifica, algoritmii studiaţi de-a lungul liceului, de către elevii claselor de matematică-informatică, intensiv informatică. Algoritmii exemplificaţi, sunt grupaţi după metoda de programare pe care o aplică în rezolvarea lor, şi nu după lecţia în cadrul căreia au fost studiaţi. Astfel, lucrarea reprezinta o sinteză, având ca obiectiv principal, formarea unei priviri de ansamblu asupra metodelor de programare studiate. O altă caracteristică importantă a lucrării, este aceea că, fiecare algoritm prezentat este animat în PowerPoint, fiind astfel subliniaţi paşii algoritmilor, folosind efecte de animaţie de intrare sau de ieşire. Acest lucru facilitează întelegerea de către elevi a algoritmilor cu un grad ridicat de dificultate. Şi nu în ultimul rănd, este de apreciat faptul că, lucrarea prezintă în mod exclusiv, proiecte realizate de către elevi, putând astfel aprecia prin ochii elevilor, dificultatea dar şi frumuseţea algoritmilor.
9. Vasilecu Irina, profesor
Scoala Gimnaziala "Hamburg", Bucuresti
ivasil63[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Scientix- Comunitatea didactică pentru dezvoltarea educaţiei ştiinţifice în Europa

Abstract: Lucrarea prezintă portalul Scientix - www.scientix.eu, care promovează colaborarea la nivel european a profesorilor ce predau matematică şi discipline ştiinţifice, evidenţiind oportunităţile oferite acestora de acest proiect. Scientix oferă acces la materiale, rezultate de cercetare şi documente de politici educaţionale europene, proiecte educaţionale în domeniul matematicii şi ştiinţelor finanţate de Uniunea Europeană şi de către diverse iniţiative naţionale. Platforma facilitează diseminarea regulată şi schimbul de ştiri, know-how şi bune practici în educaţia ştiinţifică din Uniunea Europeană. Informaţiile şi serviciile furnizate cuprind mai multe dimensiuni ale educaţiei în domeniul ştiinţelor şi vizează o varietate largă de actori implicaţi în educaţia pentru ştiinţă. De exemplu, pentru cadrele didactice, Scientix a colectat materiale didactice de la sute de proiecte europene, pe care le face disponibile la cerere în toate limbile vorbite în Europa. Scientix este operat de European Schoolnet (www.europeanschoolnet.org) în numele Comisiei Europene. European Schoolnet (EUN) este un factor cheie la nivelul UE în domeniul educaţiei, reprezentând o reţea din 31 de ministere ale educaţiei din statele membre ale UE şi dinafara acesteia. EUN oferă portaluri şi instrumente online pentru predare, învăţare şi colaborare şi are ca obiectiv a aduce o schimbare în şcoală prin intermediul utilizării noilor tehnologii. Scientix este tot timpul în căutarea de noi iniţiative educaţionale care să se alăture comunităţii pentru a demonstra noi idei şi bune practici pentru educaţia ştiinţifică din Europa.
10. Vasilescu Irina, profesor
Scoala Gimnaziala "Hamburg", Bucuresti
ivasil63[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Alternative inovatoare in studiul matematicii- invatarea matematicii cu ajutorul teoriei inteligentelor multiple

Abstract: Lucrarea prezintă un proiect european, care îşi doreşte să readucă plăcerea de a învăţa la orele de matematică pentru toţi elevii, indiferent de notele din catalog. “Alternative inovatoare în studiul matematicii” este un proiect Comenius–eTwinning cu conţinut matematic derulat de elevi şi profesori din şapte şcoli din ţări diferite ale Europei. El are ca scop creşterea motivaţiei elevilor pentru studiul matematicii şi adaptarea metodelor de predare la diferite tipuri de inteligenţă, spiritul de echipă, autocunoaşterea şi respectul pentru colegi, indiferent de stilul lor de învăţare.
11. Balan Georgiana, profesor
Colegiul Tehnic "Toma N. Socolescu" Ploiesti
allapryl_me[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Învățământul virtual și nevoia de formare continuă a educatorului secolului al XXI-lea

Abstract: Construirea unui nou mediu educaţional presupune modelarea unui nou tip de personalitate umană în acord cu cerinţele societăţii secolului al XXI-lea, inclusiv prin modele noi ale comunicării ce vizează tehnologiile moderne,în contextul unei noi alfabetizări, ”cea computaţională, care nu este liniară,astfel încât omul acestui mileniu…să fie un om liber,posesor al unei culturi tehnologice şi în egală măsură al unei conştiinţe tehnologice”(M. Marinescu). „Computer assisted learning” (învăţarea asistată de calculator) şi „seturile multimedia” au devenit o sintagmă ce reflectă noua realitate educaţională, însă ce trebuie integrate într-o strategie de instruire, de educaţie şi autoeducaţie complexă. Deşi tehnologia media, pentru care în educaţie se utilizează termenul de NTIC (Noile tehnologii de informare şi comunicare) sunt privite cu oarecare rezervă de catre specialiştii pedagogi, din cauza tendinţei de a utiliza exagerat şi pur formal suporturile curriculare. Din ce în ce mai mulţi educatori, inclusiv est-europeni, încep să recunoască beneficiile integrării calculatorului si ale produselor multimedia în practica şcolară - http://virtualeclassproject.webs.com/ .
12. Crişan Gabriela Ileana, profesor
Şcoala Gimnazială "Avram Iancu" Turda
crisangabriela[at]gmail.com
Section: C, Expozitie
Title of paper: The Old Tree Stories şi dezvoltarea competenţelor la clasa pregătitoare. Instrumentul Meograph

Abstract: Proiectul eTwinning, iniţiat în toamna anului trecut, are ca scop principal dezvoltarea competenţelor de comunicare la clasa pregătitoare. Pe lângă exersarea deprinderilor de a povesti după imagini, la prima vedere, s-a introdus treptat tehnologia în cadrul activităţilor proiectului, mai întâi prin realizarea de fotografii şi înregistrări video, apoi prin încărcarea şi prelucrarea acestora cu ajutorul instrumentelor Web. Meograph este unul dintre aceste instrumente care sprijină predarea-învăţarea intregrată.
- http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=33947481 .
13. Constantin Liliana Violeta, profesor dr.
Liceul Tehnologic "Dimitrie Gusti" Bucuresti
liliana2009constantin[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: O nouă modalitate de studiu pentru optica geometrică

Abstract: Problema calităţii educaţiei, a scăderii interesului elevilor pentru studiul ştiinţelor şi a timpului alocat de aceştia procesului de învăţare este pe agenda politică a multor ţări europene. În România eforturile depuse de toţi cei implicaţi în educarea tinerilor este uriaş deoarece au nevoie de îmbunătăţiri atât curricula, formarea profesorilor cât şi metodele utilizate. În acest context, am încercat să găsesc cele mai bune soluţii care să îi determine pe elevi să acumuleze şi să-şi dezvolte temeinic cunoştinţele teoretice şi abilităţile practice într-un timp cât mai scurt şi într-o manieră agreabilă, să participe activ la activităţile şcolare, să devină creativi şi responsabili. Astfel, „Optica geometrică” care cuprinde: principiile opticii geometrice, studiul reflexiei şi refracţiei luminii, studiul oglinzilor, studiul lentilelor subţiri şi studiul prismei optice este prezentată elevilor într-o pagină de internet. Sunt sintetizate şi grupate: noţiuni teoretice, experimente, hărţi conceptuale, rebusuri, prezentări power point, teste. Elevii pot învăţa conform stilurilor personale de învăţare: vizual, auditiv sau practic. Materialele didactice inserate îi incită şi îi provoacă pe elevii cu nivel de pregătire inferior să atingă măcar standardele minime necesare în studiul fizicii iar pe cei de nivel mediu şi de nivel superior să cerceteze mai mult şi să evolueze. Lucrarea prezintă atât pagina de internet creată, celelalte materiale didactice inserate cât şi modul cum pot fi utilizate la clasă în scopul creşterii rezultatelor şcolare ale elevilor. Prin realizarea unor astfel de demersuri consider că învăţământul românesc se poate ridica la standarde europene.
14. Ivan Gabriela, profesor, ambasador Glogster
Liceul Teoretic "George Moroianu" Sacele, Brasov
ivangabriela2003[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Glogster Edu - un nou instrument de invatare pentru elevi si profesori

Abstract: Lucrarea prezintă platforma on-line Glogster Edu ce se adresează elevilor şi profesorilor din toată lumea ca un instrument modern şi accesibil de învăţare-evaluare. Scopul utilizării platformei este în principal creşterea motivaţiei elevilor pentru învăţare. Produsul finit al lucrului pe platformă este glog-ul. Acesta reprezintă o interfată pe care se pot mixa texte, imagini, materiale audio si / sau video, elemente grafice, date şi informatii, în fapt, o hartie digitala pe care se poate lucra, căuta şi “aranja” orice fel de conţinut pentru orice disciplină de studiu. În cadrul platformei, Glogpedia oferă conţinut digital pentru profesori, fiind o bibliotecă cu o multitudine de resurse educationale. Acestea pot constitui un punct de plecare sau o sursă de inspiraţie pentru crearea de noi glog-uri, proiecte, portofolii, prezentări.

http://edu.glogster.com/
http://ionica.edu.glogster.com/ioana-ivancv/

15. Nicolin Catalina, profesor
Slow Food, Macedonia
catalinanikolin[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Limba latina, TIC si planeta Marte

Abstract: Limba Latina este baza istoriei limbii romane, infratita cu dacica. In acelasi timp constituie dovada fratiei dintre limbile romanice. Se studiaza in clasa a 8-a cand examenele nationale si restul isi pun amprenta asupra interesului de studiu al elevilor. Ideea mea a fost sa atrag elevii spre imbogatirea universului cultural pentru o invatare activa de-a lungul vietii. Prin intermediul metodei Eeb quest, folosind lucrul pe echipe, colaborarea, proiectul si portofoliul, si desigur, calculatorul, anexele, programele pachetului MS Office si Internetul consider ca am fixat interdisciplinar niste informatii utile. Justificarea proiectului Anul acesta s-au implinit 10 ani de la sosirea pe Marte a primelor rovere de explorare Spirit si Opportunity. Cu aceasta ocazie demersul de studiu despre Marte, se inscrie in lungul drum al imbogatirii cunostintelor elevilor pentru a fi adaptati secolului XXI. Demersul propus, de asimilare a notiunilor despre Spatiu, Astronomi, planeta Marte, inaintea altor stiinte, ii vor ajuta pe elevi sa inteleaga mai multe aspecte ale mediului ce ii inconjoara si in acelasi timp ii va ajuta sa asimileze mai usor anumite notiuni. In acelasi timp se pot detecta diferitele aptitudini si inclinatii pentru anumite stiinte, pentru cercetare, constructie sau pentru diferite meserii conexe explorarilor spatiale. Este absolut esentiala formarea profesorilor in predarea cu ajutorul Metodei Clasa Inversata. aplicata pe curricula aditionala despre Stiintele Spatiului Incadrarea elevilor cu nevoi speciale in ritmul clasei si facilitarea asimilarii de cunostinte si a participarii la activitatile de grup prin folosirea de harti conceptuale si materiale video si sonore precum si pictograme.
Rezultate: www.issuu.com/catalinafranceza .
16. Moise Luminiţa Dominica, profesor
Şcoala Superioară Comercială “Nicolae Kretzulescu”, Bucureşti
dominic_moise[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: MARTA, o abordare interdisciplinară în spaţiul etwinning: arta anamorfă

Abstract: Proiectul MARTA -Maths in Art through Anamorphosis, a evidenţiat câteva legături între matematică şi artă, a răspuns la probleme legate de percepţia vizuală şi a permis o altă înţelegere a fenomenului artistic contemporan marcat de evoluţiile din ştiinţă. Într-o colaborare internaţională pe portalul etwinning între elevi din România, Italia şi Grecia, proiectul MARTA a condus la o altă explorare a spaţiului real dar şi a spatiului artistic, a evidenţiat încă o dată că evoluţiile din artă şi ştiinţă sunt conectate. Arta şi matematica se întrepătrund în formele anamorfe abordate cu metode tradiţionale dar, mai ales folosind programe de calculator. Programul Geogebra, de exemplu, a permis crearea imaginilor pentru reprezentări anamorfe. Indiferent de metoda abordată, proiectul a creat o punte între artă şi matematică, văzută prin ochii artistului dar şi ai omului de ştiinţă.
17. Dinică Maria (1), profesor
Dinescu Luminiţa (2), profesor
Moise Luminiţa Dominica (1), profesor
(1) Şcoala Superioară Comercială “Nicolae Kretzulescu”, Bucureşti
(2) Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”, București
mariadinica[at]gmail.com
dominic_moise[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: Utilizarea aplicaţiei Prezi pentru învăţarea eficientă a ştiinţelor exacte prin metoda mozaicului

Abstract: Procesul învăţării poate fi eficientizat prin transformarea celui care este învăţat în cel care îi învaţă pe alţii. O metodă eficace de învăţare a ştiinţelor exacte este metoda mozaicului. Această metodă are dublă funcţionalitate: distribuirea sarcinilor de învăţare în vederea accesibilizării conţinutului de studiat şi a responsabilizării elevilor în procesul instruirii şi formarea de experţi pe segmente ale acestui conţinut. Prin colaborare grupul de elevi îşi însuşeşte temeinic întreg conţinutul. Aplicaţia Prezi oferă o facilitate atractivă de colaborare care permite elevilor să îşi configureze traseul optim de învăţare în concordanţă cu interesele şi posibilităţile proprii și să realizeze conexiuni interdisciplinare.
18. Burlacu Natalia, lector superior, drd.
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Chișinău, Rep. Moldova
NatBurlacu[at]hotmail.com
Section: B
Title of paper: Formarea și dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice cu sprijinul profesorului de informatică

Abstract: There is presents the results of research relating to identifying the initial condition, training and development of teachers' e-skills through support of computer science's teacher under pre-university education in this paper.
19. Savin Irina Isabella, prof., dr. ing.
Colegiul Tehnic ”Ioan C. Stefanescu” Iasi
savinisabella[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Lectia transdisciplinara si diversitatea competentelor abordate in cadrul ei

Abstract: Detinerea de competente digitale atat de catre cadrele didactice, cat si de catre elevi devine obligatoriu in conditiile actuale. Proiectarea didactica a orei nu se poate face decat cu o planificare digitala de catre cadrele didactice, iar elevii pot derula activitatile, doar daca au informatiile in format electronic, fiind mai usor de utilizat la ora. Lectia transdiciplinara presupune o ”reunire” de competente de comunicare, digitale si de specialitate si pentru realizarea ei este necesara ”arta didactica”.
20. Apetrei Andreea, eleva
Lupu Georgiana, eleva
Savin Irina Isabella, prof., dr. ing.
Voinea Dolores Liana, prof., dr. ing.
Colegiul Tehnic ”Ioan C. Stefanescu” Iasi
savinisabella[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Utilizarea competentelor elevilor in activitatile extracurriculare

Abstract: Reusita unei activitati extracurriculare presupune si implicarea elevilor, care le va pune in valoare competentele de comunicare, digitale, artistice, creativitatea, imaginatia, etc. Totodata se dezvolta lucrul in echipa si colaborarea intre elevi-elevi, elevi-profesori, scoala-alte persoane implicate. Competentele digitale ale elevilor vor iesi in evidenta atat in organizarea si desfasurarea activitatii, cat si la evaluarea ei, prin postari pe pagina de Facebook a scolii a fotografiilor si inregistrarilor video, a comentariilor privind calitatea activitatii, etc.
21. Mircioagă Nectara-Elena (1), profesor
Badea Mariana-Lili (2), profesor dr.
Ciobanu Lucretia Roxana (1), profesor
(1) Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși”
(2) Colegiul Național ”Iulia Hașdeu”
nectara[at]gmail.com
Section: E
Title of paper: Folosirea Google Apps in procesul de predare-învățare

Abstract: Motto: "Natura ne aseamană. Educația ne deosebește”-Confucius
În această lucrare se explică modalitatea de utilizare în procesul de predare-învățare a instrumentele TIC prin folosirea Google Apps ceea ce îl implică și stimulează pe elev urmărindu-se dezvoltarea gândirii, stimularea creativităţii, dezvoltarea interesului prin formarea lui ca participant activ la ore.
22. Ghergu Cezar (1), profesor
Ghergu Laurentiu (2), student
Rosu Mihai (2), student master
(1) Liceul Teoretic "Neagoe Basarab", Oltenita
(2) Universitatea Politehnica Bucuresti
czghergu[at]yahoo.fr
Section: C
Title of paper: Un model de predare-învățare a opționalelor de astronomie și astrofizică prin e-Learning

Abstract: Lucrarea și propune descrierea unor metode pentru predare, învățare, evaluare, utilizate în opționalele centrate pe competențe, având la bază o experimentare pe o perioadă de un an în cadrul optionalului "De la pamânt la stele". Opționalul are caracter formativ prin exersarea capacitaților de sinteză a unor materiale, de prelucrare a unor traduceri necesare efectuării temelor propuse. Sunt exersate deprinderi de utilizare a TIC prin redactarea de materiale, de formare a calculului matematic folosit în rezolvarea de probleme și a analizei de date extrase din Internet, deprinderi de prezentări artistice a lucrărilor efectuate etc. Sunt utilizate softuri existente în literatura de specialitate, pentru simularea fenomenelor astronomice și astrofizice, filme etc. Elevii primesc diferite instrucțiuni pentru colaborarea prin Internet, cu colegii grupei de lucru în vederea atingerea nivelului de pregătire propus.
23. Cotoranu Steluţa Florina, profesor
Liceul de Artă "Carmen Sylva" Ploieşti
cotoranu_florina[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Adaptarea programelor de informatică la elevii de liceu cu profil artistic

Abstract: Se prezintă aspectele privind modalităţile de adaptare a programelor de informatică la elevii de liceu cu profil artistic, astfel încât aceştia să fie atraşi de studiul disciplinei Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC). Nu întotdeauna conţinutul programei şcolare este pe placul elevilor, însă profesorul trebuie să găsească soluţii pentru realizarea unor lecţii atractive şi eficiente. Alegerea strategiilor didactice şi a tehnicilor de lucru trebuie făcută în aşa fel încât să stimuleze creativitatea şi imaginaţia elevilor, să ţină cont de preferinţele acestora cu privire la modul de desfăşurare a orelor, să fie folosite într-o măsură mai mare metodele de învăţare activ-participative şi colaborative. Prezentarea atractivă a lecţiilor şi alegerea responsabilă a metodelor didactice, utilizarea sistemelor expert de predare-învăţare bazate pe tehnologii WIKI şi a sistemelor expert de evaluare online, au un impact pozitiv asupra elevilor, ceea ce îi va ajuta să asimileze mai uşor noile informaţii. Profesorul trebuie să ştie în ce direcţie să-şi concentreze atenţia pentu a pune la dispoziţia elevilor alternative viabile. Alegerea inspirată a activităţilor de învăţare la clasă, în funcţie de specializarea elevilor, poate constitui o şansă pentru o carieră de succes a viitorilor absolvenţi de liceu cu profil artistic.
24. Manasia Loredana, doctorand
Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Stiințele Educației
loredanamanasia[at]yahoo.com
Section: A
Title of paper: Repere de relevanță și impact al comunităților virtuale de învățare în dezvoltarea competenței metacognitive

Abstract: Această lucrare își propune să prezinte experiența unei comunități virtuale de învățare, ai cărei rezidenți sunt elevi din învățământul secundar superior, beneficiari ai unui program de antrenament metacognitiv. Subiecții participanți la program au fost selectați în mod aleatoriu dintr-un eșantion de elevi cu competențe metacognitive de nivel elementar și mediu. Profilul psihografic al subiecților indică scoruri scăzute ale satisfacției în învățare și prevalența unor repertorii emoționale negative, asociate experiențelor de învățare. Strategia de formare și dezvoltare a comunității de învățare a inclus tehnici și metode de instruire colaborativă, bazate pe instrumente de stimulare metacognitivă. Efectele participării la programul de antrenament sunt analizate cantitativ (în termeni de mărime a efectului) și calitativ. Datele narative au susținut identificarea unei fenomenologii a conduitelor metacognitive, a căror evoluție în timp a fost evaluată în cadrul unei cercetări de tip corelațional, cu design de tipul pre-test/post-test, cu un singur grup experimental. În baza rezultatelor cercetării sunt discutate implicațiile pentru practica pedagogică și sunt formulate direcții pentru cercetări viitoare.
25. Cortel Sven, student
Ratiu Kinga, elev
Cozma Georgeta, profesor drd.
Colegiul National "Mihai Eminescu" Satu Mare
cozmageorgeta20[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: The Solar Mission

Abstract: Lucrarea prezentată va ilustra o aplicație în format multi–touch, cu deschidere în paradigma transdisciplinară. Aplicația este în curs de dezvoltare, permițând adiționarea de noi elemente, în funcție de scopul lecțiilor propuse.
26. Kiraly Alexandru, elev
Cozma Georgeta, profesor drd.
Colegiul National "Mihai Eminescu" Satu Mare
cozmageorgeta20[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Aplicatii multi-touch

Abstract: Lucrarea este un studiu de caz referitor la dezvoltarea personală a elevilor prin implicarea acestora în activități creative: realizarea de jocuri educative în format electronic / multi-touch. Vom ilustra pledoaria noastră prin două jocuri: Radu‘s plane și Puzzle multi-touch, create de un membru al Echipei Multitouchcnme.
27. Popa Andra , eleva
Sălăgeanu Maya Phau, eleva
Zimbru Larisa, eleva
Cozma Georgeta, profesor drd.
Colegiul National "Mihai Eminescu" Satu Mare
cozmageorgeta20[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: The Faceboock class – Faceboock trough student’s eyes

Abstract: Lucrarea își propune să ilustreze faptul că platforma "Faceboock" nu este doar o rețea de socializare, poate să constituie, implicit, un spațiu pentru dezvoltarea abilităților și competențelor, o clasă informală, în care profesorul și elevul secolului 21, folosind instrumentele tehnologiei moderne, își construiesc cunoașterea prin autocunoaștere. Vom susține studiul de caz prin două pagini tematice, ilustrând activități ale Echipei Multitouchcnme: "Ceainăria cu povești" și "New Generation".
28. Alice Nemes, Enghis Arina, Julia Pandi, Chisluca Miruna, Mada Felix, Mihalache Raul, Danciu Claudiu, Handrau Codin, Buzgau Horatiu, elevi
Cozma Georgeta, profesor drd.
Colegiul National "Mihai Eminescu" Satu Mare
cozmageorgeta20[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Thinck transform survive

Abstract: Lucrarea propusă descrie o experiență de învățare transdisciplinară a Echipei Multitouchcnme, finalizată prin realizarea unui film, care se dorește o pledoarie pentru transdisciplinaritate asociată Studiului Complexitatii. In era informatiei, acestea ar putea constitui solutii pentru iesirera din Matrix. Proiectul a participat la Concursul național transdisciplinar "Hai în viitor", obținând Premiul special pentru creativitate.
29. Nică Adriana (1), prof. inv. primar
Homeghi Laura (2), profesor
(1) Şcoala Gimnaziala Nr.5, Brasov
(2) Colegiul Naţional Unirea, Braşov
adrnica[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: TIC – Programă şcolară personalizată pentru clasa a III-a

Abstract: Lucrarea cuprinde programă TIC personalizată pentru un colectiv de elevi din clasa a treia, care a urmat un astfel de opţional, trei ani consecutiv. Creată pe dezvoltarea de competenţe, în special cele digitale, conţine activităţi de învăţare corelate cu teme din toate ariile curriculare. Această programă a fost parcursă în întregime de elevi în anul şcolar 2013-2014, iar rezultatele obţinute au dovedit optimizarea stilului de învăţare, conducând spre performanţă. Pentru elevi, calculatorul a devenit instrumentul principal de lucru în activitatea şcolară.
30. Cristina Nicolăiţă, prof. ambasador eTwinning
Şcoala Gimnazială "Gheorghe Magheru" Caracal
crist_nycol[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Proiectele etwinning şi instrumentele Web 2.0

Abstract: Proiectele eTwinning se desfăşoară online, pe portalul dedicat, folosind instrumentele din spaţiul virtual twinspace. Majoritatea proiectelor folosesc şi o varietate de instrumente web 2.0 colaborative şi creative, care permit elevilor nu numai să interacţioneze în derularea proiectului, dar şi să-şi manifeste imaginaţia şi creativitatea. Aceste instrumente sunt mijloace moderne de a motiva şi implica elevii in procesul propriei lor educaţii, oferind premisele dezvoltării competenţelor secolului al XXI-lea la elevii noştri. Lucrarea este o colecţie de instrumente experimentate în cele 30 de proiecte desfăşurate pe parcursul a 5 ani de activitate, un glosar având ca şi criterii de selecţie accesibilitatea, uşurinţa în utilizare, siguranţa, colaborarea şi posibilitatea de diseminare a rezultatelor. Fiecare instrument prezentat este însoţit de un exemplu de utilizare in proiectele eTwinning.
31. Frunzeanu Mirela, Doctorand
Școala Doctorală Științele Educației, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București
mirelafrunzeanu[at]yahoo.com
Section: A
Title of paper: Avantajele utilizării Tehnologiei Informației și Comunicării în școala primară

Abstract: Elevii de astăzi se confruntă cu provocarea de a învăţa într-o lume dinamică, în care cunoaşterea se îmbogățește continuu, iar ,,competențele secolului XXI” devin obligatorii. Școala românească se confruntă cu o nouă abordare a educației, care pune elevul în centru, îl încurajează să fie informat, să comunice cu ceilalți, să cerceteze lumea înconjurătoare, să pună întrebări și să reflecteze asupra răspunsurilor, să fie deschis către noi perspective, pentru ca în final să îl ajute să devină un cetățean responsabil, principial și echilibrat, cu respect față de valorile universale diverse. Elevii sunt încurajați să gândească critic, să se implice activ și creativ în procesul de învățare, să aibă o atitudine pozitivă față de cunoaștere, să-și exprime punctul de vedere, să aibă o înțelegere și o deschidere față de nevoile celorlalți, să reflecteze asupra acțiunilor și responsabilităților proprii. În ultimii ani, în școlile primare din România s-au făcut pași înainte în ceea ce privește utilizarea calculatorului în procesul de predare-învățare-evaluare din școala primară. Profesorii și-au schimbat modalitatea tradițională de predare, iar elevii felul tradițional de a învăța. Și unii, și ceilalți au descoperit avantajele noilor tehnologii ale informației și comunicării. Scopul acestei lucrări este de a evidenția avantajele utilizării acestora la nivelul învățământului primar. Pe de o parte, elevii pot utiliza tehnologia ca pe un instrument sau ca pe un suport de comunicare cu profesorii sau cu colegii, dar și ca pe o modalitate de a ieși din rolul pasiv de receptori ai informației transmise de profesori și de manuale și de a intra într-un rol activ, de construire a propriei cunoașteri. Pe de altă parte, profesorii pot deveni facilitatori ai generării și obținerii de informație de către elevi, sprijinindu-i și încurajându-i să-și dezvolte competențe neapărat necesare în lumea modernă în care trăiesc.
32. Dinu Serenella Liliana, profesor
Colegiul Economic Buzău
serenelladinu@[at]yahoo.com
Section: A
Title of paper: Fizica în context inter și transdisciplinar

Abstract: Consider că această temă – Inter şi Transdisciplinaritatea, este un subiect deosebit de interesant atât din punct de vedere teoretic, cât şi din punct de vedere practic pentru că se referă la modul modern de abordare a unei lecţii didactice în procesul de învăţământ. Lucrarea îşi propune să ilustreze modul în care, în context inter şi transdisciplinar, calculatorul poate deveni un instrument pentru cadrele didactice care doresc să-şi găsească în el un prieten alături de care misterele elevilor se vor transforma în cunoştinţe. Obiectivele acestei lucrări sunt acelea de a demonstra o noua manieră de predare/ învăţare a fizicii, o manieră interdisciplinară – modelarea pe calculator, prelucrarea datelor experimentale, prezentarea cunoştinţelor, cât şi o manieră transdisciplinară, în care sunt coroborate cunoştinţe de fizică, biologie, chimie, geografie, utilizarea calculatorului, gimnastica minţii, activităţile practice de laborator, observarea fenomenelor în natură cu emoţiile trăite în timpul acestor activităţi.
33. Dinu Serenella Liliana, profesor
Colegiul Economic Buzău
serenelladinu@[at]yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Poster- Lumina si viata

Abstract: Posterul va contine imagini privind fenomenele luminoase in natura si rolul luminii pentru lumea vie. Posterul este dedicat anului 2015, Anul International al luminii.
34. Cosma Patricia-Nicoleta, Pelle Răzvan-Petru, Orjan Mihnea-Tudor, Toma Andrei-Ioan, Tudor Adrian, elevi
Bercovici Crina-Aurelia, profesor, ambasador eTwinning
Bercovici Manuel-Iosub, profesor
Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș” Beiuș, Bihor
beius.crina[at]gmail.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Informatica, matematica și proiectele eTwinning, liant între real și virtual

Abstract: Proiectul eTwinning „Healty lifestyle and Maths” este produsul final al opționalului „Matematică fără frontiere. Proiecte internaționale.” Proiectul este interdisciplinar, el apelând și îmbinând noțiuni de: matematică (interpretarea rezultatelor, noțiunile de grafice de funcții, elemente de statistică, elemente de geometrie), biologie (studiu despre alimentație sănătoasă, chestionare, interviu), istorie - geografie (excursii, drumeții), educație-fizică (activitățile sportive), limbi străine (comunicarea cu partenerii și o parte din bibliografie), informatică și aplicații TIC. La proiect au contribuit toți cei 21 elevi din clasa a XI-a, profil matematică-informatică. Elevii și profesorii lor au devenit ambasadorii României, cooperând cu colegii lor din Letonia la un proiect ce promovează lucrul în echipă, gândirea creativă și intuiția prin activități sportive, interviuri, interpretarea unor chestionare, documentare. Activitățile din proiect au beneficiat de oportunitățile oferite de cunoașterea informaticii și ale aplicațiilor ei.
[Ref. http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102231 ]
35. Briscan Dragoș-Paul, Perț Cătălin-Andrei, Tau Andreea-Diana, Martin Paula, elevi
Bercovici Crina-Aurelia, profesor, ambasador eTwinning
Szatmari Edit, profesor
Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș” Beiuș, Bihor
beius.crina[at]gmail.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Contribuția proiectelor eTwinning în dezvoltarea competențelor specifice la orele de matematică, informatică și opționale tematice

Abstract: Proiectul „Mathematics and the recipe that reunites our family M&R_UF” a antrenat elevi, cu vârste cuprinse între 11-14 ani, din România, Polonia și Republica Moldova. Ideea proiectului a pornit de la faptul că 2014 a fost declarat Anul European pentru Reconcilierea Vieții Profesionale cu Viața de Familie. Prin acest proiect școala în alianță cu familiile elevilor i-a încurajat să-și însușească noțiuni de matematică, a promovat bucătăria tradițională, studiul limbilor străine, armonia și respectul în viața de zi cu zi, aplicațiile tehnologiei și comunicațiilor. O parte din activități au cerut elevilor să propună probleme de matematică din viața de zi cu zi, să participe la concursul având tematica proiectului. În proiect elevii au avut ocazia să se documenteze, să creeze, să prezinte, să decidă, să argumenteze, să gândească, să rezolve, să coopereze, să pună în practică și să recunoască noțiunile de matematică învățate la școală.În proiect au fost folosite multe aplicații și instrumente TIC pentru cooperare, comunicare și diseminare. Proiectul este promovat și prin tipărirea unei cărți, distribuită tuturor partenerilor.
[Ref. http://new-twinspace.etwinning.net/web/p98029 ]
36. Berejanschi Anastasia, profesor
Şcoala Profesională 1, Chişinău, Republica Moldova
augustinab[at]rambler.ru
Section: A
Title of paper: Interdisciplinaritatea. Aplicaţii ale matematicii în învaţămîntul profesional

Abstract: În articolul propus voi comunica despre preocupările mele de actul didactic, de nevoile cognitive ale elevilor, dar şi cele emoţionale şi sociale. În articol voi exemplifica activităţile, realizate împreună cu discipolii mei, ce au făcut ca drumul, destul de dificil, pe care îl au de parcurs elevii pentru aprofundarea noţiunilor matematice să fie mai uşor, mai eficient, despre organizarea conţinuturilor învăţării astfel, încît să ofere o imagine unitară asupra fenomenelor şi proceselor studiate în cadrul diferitelor discipline de învatamînt atît general, cît şi profesional, organizare ce facilitează contextualizarea şi aplicarea cunostinţelor în diferite situaţii de viaţă. Doresc să relatez despre aplicarea strategii didactice eficace şi atractive în raport cu scopul şi conţinuturile propuse, depre asigurarea calităţii procesului educaţional la disciplinele de studiu în contextul implementării curriculumului modernizat centrat pe formarea de competenţe la obiectul matematica/ fizica, a organizării logice şi a evoluţiei acesteia, a legăturii cu alte discipline şi cu lumea reală. În articol redau şi dificultăţile pe care le întîmpin la alpicarea interdisciplinarităţii: lipsa unor programe speciale, a materialelor didactice, lipsa culturii generale temeinice la elevi ş.a.
37. Vâju George, profesor
Colegiul Tehnic Grigore Moisil, Bistrita
vaju.george[at]gmail.com
Section: C
Title of paper: Predarea fizicii la nivel preuniversitar prin mijloace moderne

Abstract: În cadrul acestei lucrări se prezintă activitatea autorului la clasa, la ora de fizica prin folosirea mijloacelor eLearning. Pe parcursul anului şcolar 2013-2014 ora de fizică s-a desfăşurat într-un cabinet echipat cu calculatoare şi cu acces la internet. Acest fapt a făcut posibil ca activitatea de predare-evaluare sa se desfăşoare prin intermediul calculatorului. În lucrare se prezintă cum au fost utilizate diferite resurse şi softuri dedicate pentru activitatea de instruire.
38. Botgros Didina (1), prof. inv. primar
Gavrilescu Claudia Mirabela (2), prof. inv. primar
(1) Şcoala Gimnazială "Sf.Varvara" Aninoasa
(2) Şcoala Gimnazială "Romul Ladea" Oraviţa
d.botgros[at]yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Skype la clasă - proiect "Arc peste Carpaţi"

Abstract: Integrarea tehnologiilor informatice şi comunicaţionale (TIC), în procesul de predare-învăţare-evaluare, a devenit în ultimele două decenii o prioritate a politicilor educaţionale pe toate meridianele lumii întrucât se deschid noi orizonturi pentru practica educaţiei: facilitarea proceselor de prezentare a informaţiei, de procesare a acesteia de către elev, de construire a cunoaşterii. La clasa pregătitoare abordarea integrată, specific interdisciplinară, este centrată pe lumea reală, pe aspectele relevante ale vieţii cotidiene, prezentate aşa cum afectează şi influenţează ele viaţa noastră. Ea presupune centrarea pe activităţi integrate de tipul proiectelor; relaţionările între fapte, concepte, procese din domenii diferite; corelarea rezultatelor învăţării cu situaţiile din viaţa cotidiană; folosirea resurselor digitale atât pentru comunicare şi colaborare cât şi pentru realizarea diferitelor produse. Proiectul “ARC peste CARPAŢI” înscris în competiţia SKYPE la CLASĂ pe portalul pil –network este un proiect colaborativ între două clase pregătitoare din şcoli diferite: Şcoala Gimnazială “Sf.Varvara” Aninoasa şi Şcoala Gimnazială “Romul Ladea” Oraviţa şi are ca obiectiv general dezvoltarea competenţelor secolului XXI.Proiectul pune accent pe interacţiune colectivă şi colaborare, pe comunicare online în grup folosind resursele puse la dispoziţie de Microsoft – îndeosebi aplicaţia Skype. Proiectul derivă din nevoia de cunoaştere şi intercunoaştere, din necesitatea ca elevii noştri să facă schimburi de păreri online pe diverse teme, să exerseze abilităţi de comunicare utilizând facilităţile noilor tehnologii. Elevii au fost captivaţi de comunicarea pe skype, iar materialele prezentate şi jocurile le-au stârnit curiozitatea pentru a afla şi mai multe lucruri noi despre temele date. Comunicarea virtuală între elevi a condus spre o competiţie constructivă, fiind o motivaţie emoţională de a fi mai buni, de a şti mai multe.
39. Iofciu Florentina, profesor dr.
Scoala Gimnaziala "Hamburg" Bucuresti
florentina.iofciu[at]gmail.com
Section: C
Title of paper: Formarea competențelor cheie cu ajutorul proiectelor eTwinning

Abstract: Lucrarea prezintă rezultate obținute în cadrul proiectului eTwinning SOFT (Space Academy for Teenagers) derulat în parteneriat cu Colegiul Alonso Madrigal din Avilla, Spania. Abordările interdisciplinare în studiul științelor naturii alături de utilizarea instrumentelor web 2.0 duc la creșterea intersului elevilor pentru studiul științlor naturii, la creșterea motivației pentru alegerea unei profesii din domeniul științific și implicit la depășirea prejudecăților privind faptul că "știința nu este pentru fete". Pe parcursul derulării acestui proiect am avut în vedere formarea competențelor cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții.
40. Iofciu Florentina, profesor dr.
Scoala Gimnaziala "Hamburg" Bucuresti
florentina.iofciu[at]gmail.com
Section: D
Title of paper: Instrumente TIC pentru abordarea constructivistă a științelor naturii într-o manieră inovatoare

Abstract: Strategiile constructiviste de predare-învățare-evaluare a științelor naturii apar din ce în ce mai mult în atenția furnizorilor de cursuri de formare pentru profesorii din învățământul primar și din gimnaziu.În contextul noilor transformări ale societății informaționale se impune o schimbare de paradigmă în utilizarea noilor tehnolgii în educație alături de instrumente TIC ce pot fi integrate în activitățile colaborative pe parcursul derulării activităților experimentale din cadrul orelor de știintele naturii. Lucrarea prezintă un set de astfel de instrumente disponibile online precum și modalități concrete de integrare a lor în activitatea la clasă.
41. Samiee Marina, profesor
Zegheanu Livia-Gabriela, profesor
Olcott Nicoleta, profesor
Colegiul Tehnic "Matei Basarab" Caracal
tecunicoletanew[at]gmail.com
Section: C
Title of paper: YESdigital – VET EDU VIDEO un nou concept de predare/învățare pentru Învățământul Profesional și Tehnic European

Abstract: Proiectul European ”Yourvid YESdigital” a oferit profesorilor și elevilor din România, Spania, Italia, Grecia și Turcia o alternativă inovativă de predare/învățare care integrează utilizarea: Clipurilor Video, Rețelelor de Socializare și a conținuturilor de învățare online e-Learning, într-o abordare didactică axată pe Învățarea Bazată pe Probleme (PBL-Problem Based Learning) ce vizează utilizarea responsabilă a resurselor și a energiei la locul de muncă. Această lucrare prezintă o descriere succintă a modului în care instrumentele menționate sprijină elevii în formarea competențelor digitale și profesionale funcționale, a competențelor de rezolvare de probleme, a competențelor de colaborare și a competențelor verzi în contexte profesionale reale. Totodată, lucrarea oferă, profesorilor interesați, recomandări de utilizare a produselor finale ale proiectului – e-Ghidul PBL4VET și cursul online ”YESdigital”.
Yourvid YESdigital : http://www.youyesdigital.eu/
42. Făt Silvia (1), lector univ. dr.
Duțu Cristina (2), profesor
(1) Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației
(2) Duțu Cristina - Școala Gimnazială 146 I.Gh. Duca,
silvia.fat[at]g.unibuc.ro
Section: B
Title of paper: Influențe ale noilor tehnologii asupra construcției identitare în profesia didactică. Cercetări ilustrative

Abstract: Articolul de față prezintă rezultate ale mai multor cercetări și studii evaluative dedicate formării profesionale, corelate cu problematica construcției identitare în cariera didactică. Vom vedea cum fiecare configuraţie identitară este un rezultat al spaţiului social şi al microspaţiilor ce structurează cunoașterea și cultura profesională a cadrelor didactice. Studii recente atestă faptul că formarea/dezvoltarea profesională bazată pe o structură multiplă deschide oportunități reale de construcție a cunoașterii profesionale, ca segment identitar major. Articolul face o și o succintă analiză a curiculumului pedagogic de formare furnizat prin programe alternative ce implică instruirea de tip blended learning și utilizarea de resurse digitale. Cercetările invocate ilustrează aspecte legate de difuzarea cunoașterii profesionale, construirea unei „culturi comune” a profesiei didactice și facilitarea traiectoriilor individuale prin socializarea secundară.
43. Lukacs Tiberiu (1), profesor
Lukacs Diana Elena (2), profesor
(1) Școala Gimnazială Sfânta Varvara Aninoasa
(2) Colegiul Tehnic Constantin Brâncuși Petrila
cassiopealt[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Utilizarea dispozitivului kinect in cadrul orelor de matematica

Abstract: Avand in vedere ca este in slujba noastra a dascalilor sa atragem elevii sa se implice activ din punct de vedere intelectual, in cadrul orelor de matematica, trebuie sa gasim metode care sa utilizeze instrumente pe care le utilizeaza cu placere. Lucrarea prezinta modul de utilizare a dispozitivului kinect in cadrul orelor de matematica precum si unele aplicatii create de autori pentru a fi utilizate cu ajutorul dispozitivului kinect.Avand in vedere ca este in slujba noastra a dascalilor sa atragem elevii sa se implice activ din punct de vedere intelectual, in cadrul orelor de matematica, trebuie sa gasim metode care sa utilizeze instrumente pe care le utilizeaza cu placere. Lucrarea prezinta modul de utilizare a dispozitivului kinect in cadrul orelor de matematica precum si unele aplicatii create de autori pentru a fi utilizate cu ajutorul dispozitivului kinect.
44.  
ARHIP ODETTE (1), PhD Professor
ARHIP CRISTIAN (2), PhD Assistant
(1) Ecological University Bucharest,
(2) "Gr. T. Popa" University of Medicine and Pharmacy, Iasi
Romania
arodette[at]live.com
Section: A
Title of paper: Glotodrama - metareferencial aspects

Abstract: Teachers’, researchers’ and individuals’ pedagogical experience has highlighted the difficulties and pendencies in teaching a foreign language in our time. The efforts are greater and more problems appear especially in the first stage of learning. New, interactive and efficient methods must be created in order to increase amenity, attention, communicative performance, bringing up social connections, relations and empathy. Glottodrama is one of these new methods. It was created in Italy within a European project. It has spread in many European countries and beyond. Taking into account the student’s status in front of society, this method is based on drama or theatrical scenery. The primary inspiration appeared observing the status of the students as “characters” because they have to invest with new linguistic parts and different normative social models. Because of emotion, tension and embarrassment, those who learn a foreign language tend to play a part or to act in the respective foreign language. Glotto-drama offers a more natural way to express, real living linguistic contexts and the acquisition of the foreign language becomes a pleasant, useful and more authentic access to another linguistic and emotional Self. This method is also used in Romania and especially in one of the most important cultural and educational cities, Iasi, at EuroEd Foundation, "Gr. T. Popa" University of Medicine and Pharmacy and “George Enescu” University of Arts.
["Gr. T. Popa" University of Medicine and Pharmacy: http://www.umfiasi.ro/Pages/Default.aspx ]
45.  
FRUNZEANU MIRELA, PhD Candidate
University of Bucharest, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Doctoral School of Educational Sciences, Romania
mirelafrunzeanu[at]yahoo.com
Section: A
Title of paper: ICT and the pedagogical changes in the school system

Abstract: During the transition from an industrial society to a digital society, more importance is given to forms of findings, analysis and communication of information depending on media forms. In today’s digital society ICT competencies are among the most required competences in the labor market. On the other hand it is clear that ICT is not an acquired skill in itself, but it helps and is influenced by collaborative skills, communication skills, and problem solving.Changes in society often bring about pedagogical changes in the school system. Given this view it is important that the ICT subject is developed as a cross curricular subject that permeates all curriculum subjects. During this study the focus will be on how important the implementation of ICT is to enhance and improve learning outcomes and teaching methods. Teachers are the first actors to change teaching forms and methodologies depending on social demands. But students as well change the learning methods because they have more choices to information and even more opportunities to learn from each other or with each other.
46.  
ȘTEFĂNESCU CORNELIA, PhD Lecturer
ROŞU STOICAN OANA, PhD Lecturer
University of Bucharest, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Romania
cornelia.stefanescu[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: Online communication - instrumental factor that influences the educational climate of the school

Abstract: The concern for school climate and learning environment characterize the educational community for more than a century, various authors attempting to define the concept in terms like: psychosocial relationships in school, type of authority, the degree of motivation and mobilization of human resources, conditions of satisfaction or dissatisfaction, the degree of cohesion in the school community. The school organization climate is established by the interaction of several categories of factors, some of which emerge through their impact more obvious: structural factors, instrumental, socio-affective and motivational factors. Instrumental factors provide the necessary material and resources to achieve the objectives of the school. These factors include intra and inter-organizational communication methods. Inside school, information and communication technology (ICT) provides new forms of cooperation and communication. Electronic communication among members of a school organization represents an exchange of information through an IT network conducted directly and interactively.
[Faculty of Psychology and Educational Sciences, Bucharest: http://fpse.unibuc.ro/en/ ]
47.  
TOMOAICA EMILIA, PhD Candidate
University of Bucharest, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Romania
emilia.tomoaica[at]gmail.com
Section: E
Title of paper: Caracteristicile de personalitate definitorii pentru profesorul eficient și rolul acestora în formarea elevului de ieri, adultul de astăzi

Abstract: Rezultatele obținute de elevi în ultimii 4 ani la evaluările naționale, precum și la testările PISA, creșterea abandonului școlar, a analfabetismului funcțional, violențele care se întâmplă în școli, ne conduc către întrebări legitime: încotro se îndreaptă educația românească? Și în consecință, societatea românească? Cum putem produce schimbarea? Care este schimbarea care să ne ajute copiii să devină adulții echilibrați, căutători de soluții, capabili de a face față schimbărilor permanente ale lumii moderne, care să se ghideze după valori reale, corecte, umane în adevăratul sens al cuvântului?Răspunsul este simplu: cadrul didactic. Ne-am propus în prezenta lucrare să definim profesorul eficient pornind de la o cercetare realizată în rândul elevilor de ieri, adulții de azi. Încercăm să construim modelul unui profesor eficient, care a influențat elevii ți ulterior vieții școlare, în viața lor de adult.

CONCLUZII:
Ca urmare a rezultatelor cercetării noastre, putem trage următoarele concluzii: elevilor le plac profesorii care sunt bine pregătiți, cunosc disciplina pe care o predau, care comunică bine, deschiși, apropiați de elevii lor, glumeți, calmi, blânzi, dar fermi, corecți, cu personalitate puternică, pentru că acestea sunt trăsăturile care au rămas în memoria de lungă durată ale foștilor elevi. Ne propunem să aprofundăm cercetarea privind caracteristicile definitorii ale personalității profesorului eficient printr-o etapă ulterioară în care să abordăm adulții de astăzi, olimpicii de ieri.
[Faculty of Psychology and Educational Sciences, Bucharest: http://fpse.unibuc.ro/en/ ]

48.  
DUȚĂ NICOLETA, lector univ. dr.
Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației
nicoleta.duta[at]g.unibuc.ro
Section: E
Title of paper: Importanța noilor tehnologii în dezvoltarea competențelor de comunicare la studenți. Repere teoretice și practice

Abstract: În ultimele decenii noile tehnologii au produs schimbări majore în toate domeniile de activitate ale societății, inclusiv în procesul educațional. Implementarea noilor tehnologii în sistemele educaţionale pe plan european conduce la schimbarea rolului cadrelor didactice şi studenţilor în procesul de predare-învăţare-evaluare. Articolul prezintă importanța noilor tehnologii în dezvoltarea competențelor de comunicare la studenți cu accent pe câteva repere teoretice și practice care implică TIC nu doar ca disciplină de studiu, ci şi ca instrument ce influenţează întregul proces didactic. În final, evidenţiem necesitatea elaborării unui plan de formare pentru îmbunătăţirea competenţelor de comunicare ale studenţilor, astfel încât aceștia să devină conştienţi de impactul tehnologiei digitale asupra modului lor de a învăţa, de a crea, de a gândi şi de a se exprima în relația cu cadrele didactice.
[Faculty of Psychology and Educational Sciences, Bucharest: http://fpse.unibuc.ro/en/ ]
49.  
RĂDESCU RADU, conf. univ. dr.
ISMAIL BIRKAN ISMAI , student
Universitatea Politehnica Bucureşti
rradescu[at]gmail.com
Section: A
Title of paper: Metodologia de concepere şi realizare a unei aplicaţii web dinamice pentru un sistem de gestiune arheologică

Abstract: Lucrarea prezintă metodologia de creare a unei aplicaţii web dinamice pentru un sistem de gestiune arheologică. Caracterul dinamic al aplicaţiei constă în folosirea unor tehnologii noi de încărcare parţială a paginii web, elemente de căutare cu afişare a rezultatelor în timp real, liste populate cu elemente existente în baza de date în momentul interogării şi alte elemente asemănătoare .Scopul acestei aplicaţii web este acela de a permite vizualizarea într-un mod complex a obiectivelor existente în baza de date de gestiune a unui sit arheologic, ataşată acesteia. Aplicaţia are ca obiectiv introducerea, modificarea sau ştergerea aceste obiective, prin intermediul unor pagini accesibile doar unei categorii restrânse de utilizatori (gestionare de către un administrator), simplificând astfel procesul de contorizare şi introducere a datelor specifice, prin procesul de informatizare. Finalizarea acestui proiect a implicat parcurgerea tuturor etapelor care ţin de dezvoltarea unui produs software adecvat, începând cu planificarea sa, până în procesul de folosire, întreţinere şi creare a documentaţiei adecvate. Parcurgerea acestui drum a semnificat acumularea de noi cunoştinţe teoretice, tehnologice şi de dezvoltare. Ca experienţă de lucru în echipă s-a dovedit a fi de un real folos în procesele de planificare şi analiză a problemelor, coordonare, comunicare în grup, partajare a resurselor şi timpului.
50.  
PETROVICI ADRIANA, profesor
BUHAI ILENUŢA, profesor
Liceul Tehnologic "V. SAV" Roman
adri_petrovici[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Flipped learning - proprietăţile funcţiilor derivabile cu GeoGebra şi Wiris pe platforma Moodle

Abstract: Lucrarea prezintă conceptul Flipped Learning şi rezultatele debutului experimentării strategiei Flipped Classroom în procesul colaborativ, pentru învăţarea şi utilizarea practică a proprietăţilor funcţiilor derivabile, dintre un grup de profesori din liceul nostru şi elevii lor. Lucrarea sintetizează oportunităţile platformei MOODLE şi benefiiciile formative ale softului GeoGebra completate de cele ale plugin-ului Wiris Quizzes, în crearea conținutului de învățare on-demand, una dintre provocările strategiei Flipped Classroom. Ȋn ultima parte a lucrării sunt prezentate avantajele aduse motivării elevilor, stimulării interesului pentru studiu şi eficientizării rezutatelor învăţării, de această nouă strategie, prin elaborarea propriului scenariu didactic de instruire matematică în mediu e-learning, personalizat şi îmbogăţit cu resurse WEB în funcţie de caracteristicele şi nevoile colectivului de elevi cu care se colaborează.
51.  
RADU CLAUDIA, profesor
Scoala Gimnaziala "Gheorghe Lazar", Zalau
radutedi[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: O nouă provocare – „Empowering Youth Through Media”

Abstract: Media are o mare influență asupra tineretul nostru și este important să se dezvolte un comportament selectiv cu privire la informațiile oferite de către aceasta. Lucrarea prezintă experiența dobândită după realizarea activităților din primul an al proiectului de parteneriat bilateral Comenius „Empowering Youth Through Media”. Elevii de la Şcoala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” din Zalău și cei de la Osnovna škola Belica din Croația au posibilitatea să descopere avantaje și dezavantaje referitoare la publicitate, despre securitate, confidențialitate pe Internet sau despre violența în mass-media.
52.  
MARCIUC DALY, profesor drd.
Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Satu Mare
daly.marciuc[at]gmail.com
Section: D
Title of paper: Integrarea utilizării instrumentelor IT în activități de învățare centrate pe modelare

Abstract: Una dintre componentele esențiale ale educației tinerilor secolului 21 constă în formarea competențelor de bază în Științe, Matematică și Tehnologii. Mai mult, necesarul ridicat, la nivel mondial, de forță de muncă înalt calificată în domeniile STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) implică atragerea tinerilor dotați spre alegerea unei cariere în aceste domenii. Cum activitatea de modelare este una dintre componentele fundamentale în cercetarea științifică, este firesc ca activitățile de acest gen de să fie incluse și în curriculum-ul școlar. Eficiența învățării prin modelare derivă din abordarea interdisciplinară intrinsecă. Elevii realizează conexiuni între cunoștințele de Fizică, Matematică, Informatică și pot crea modele ale unor fenomene fizice, lucrând în echipe, învățând să-și pună întrebări, să găsească răspunsuri, să coopereze și să descopere soluții. Complexitatea activităților propuse necesită o abordare metodică riguroasă. Beneficiile nu se restrâng la dezvoltarea competențelor științifice, matematice și tehnologice ale elevilor, fiind urmărită și formarea unor competențe sociale: capacitatea de a comunica eficient și de a lucra în echipă, pentru îndeplinirea unei sarcini comune.
53.  
LAZĂR FLORENTINA, elev
GHEORGHE DANIELA ANDREEA, elev
PETEU NATAŞA, profesor
ŢANU CARMEN-FELLA, profesor
Teoretic “Nicolae Bălcescu” Medgidia
natasapeteu[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Relativitatea luminii

Abstract: Lucrarea reprezintă un soft educaţional cu aplicaţii la clasele a IX-a, a XI-a şi a XII-a, lecţii de Fizică – la capitolul despre Relativitate, Istorie - la capitolul Revoluţia ştiinţifică şi tehnologică, la Geografie – în capitolul Universul şi Sistemul Solar. Lucrarea este structurată în 8 părţi ce prezintă diferite abordări ale teoriei relativităţii de la Galileo Galilei până în epoca contemporană. Proiectul a fost realizat cu programele Microsoft Word, Movie Maker,VideoPad şi Edius. Vă invităm noi, umilii observatori ai lumii şi ai Universului, să vă alăturaţi nouă, într-o călătorie din trecut până în viitor!
54.  
DOGARU ILEANA, profesor
Colegiul "Stefan Odobleja" Craiova
ileana.dogaru[at]gmail.com
Section: C
Title of paper: Folosirea instrumentelor de colaborare on–line pentru optimizarea activităţilor didactice

Abstract: Necesitatea unei colaborări eficiente în realizarea unor proiecte ştiinţifice şi educative de către persoane diferite, din locuri diferite, şi diverse domenii de activitate, sau a cooperarii interpersonale, ţinând cont de posibilităţile tot mai mari de utilizare a sistemelor de calcul pentru comunicaţie şi stocarea de cunoştinţe, a condus la apariţia unor noi modalităţi de elaborare a proiectelor comune şi de rezolvare a sarcinilor prin asistarea cooperării de către calculator- webinarii, conferinţe virtuale.
55.  
TOMOAICA EMILIA, Doctorand
Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației
emilia.tomoaica[at]gmail.com
Section: E
Title of paper: Caracteristici definitorii ale profilului cadrului didactic din România

Abstract: Lucrarea își propune să a stabilească în ce măsură profilul profesional și uman al cadrelor didactice din România se suprapune pe profilul profesorului eficient rezultat în urma unei cercetări calitative desfășurate în rândul elevilor de ieri, adulții de astăzi. A rezultat un tablou a ceea ce trebuie dezvoltat și format la cadrele didactice actuale pentru a le ajuta să devină acei dascăli care educă elevii astăzi pentru a deveni adulții de mâine echilibrați, realizați social, profesional, personal, familial.
56.  
ARHIP ODETTE (1), prof. univ. dr
ARHIP CRISTIAN (2), asist. univ. dr
(1) Universitatea Ecologică Bucureşti
(2) Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi
arodette[at]live.com
cristianarhip[at]hotmail.com
Section: A
Title of paper: Metareferential Aspects of Didactic Communication

Abstract: Glottodrama is a research-program for the didactic dimension of teaching foreign languages through linguistic and theatrical methods. This project encompasses interdisciplinary characteristics, being an example of applying Lifelong Learning Program in Romanian institutions. Being coordinated by the Linguistic Research Laboratory of Culturiana Publishing Company, the method experiments didactic strategies involving both language and drama-teacher. It covers diverse social and cultural contexts. The students learn the foreign language through acting diverse parts from theatrical texts. Their performances are recorded. Watching the didactic materials, they improve their verbal and non-verbal communication. Many aspects of disciplines analyzing non-verbal communication are implied allowing to the students to perceive different civilizations. The paper deals with the meta-referential aspects involving a movement from a communicative level to a superior one at which the referents become self-reflexively signs or meta-signs. The human capacity to watch, see, act and, verbally and mentally, interpret itself is defining for human being. Meta-reference may be read in two opposite ways: a hyperbole of creative teaching-methods and a staging of real life.
57.  
OPREA MARIN, profesor doctorand
MIRON CRISTINA, lect. univ. dr
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Fizica
opreamarin2007[at]yahoo.com
Section: A
Title of paper: Experimente de Fizică folosind LabVIEW SignalExpress

Abstract: Lucrarea de față abordează o problematică de mare actualitate – posibilitatea de a relansa interesul elevilor pentru studiul Fizicii cu ajutorul unor experimente practice de laborator, bazate pe utilizarea unei plăci de achiziție (NIDAQ6008) și a unui software specializat de prelucrare a semnalelor, LabVIEW SignalExpress. Prin intermediul acestuia, elevii pot achiziționa și analiza semnale, pot genera rapoarte interactive și pot înțelege mai bine conceptele științifice studiate. În acest studiu vom prezenta modul în care LabVIEW SignalExpress poate fi folosit pentru a determina mărimi fizice mecanice (accelerația și viteza unui mobil) folosind fenomenul de inducție electromagnetică, comportarea unui fotorezistor în condițiide iluminare variabilă, încărcarea și descărcarea unui condensator etc. Astfel, oferim argumente pentru integrarea lui ca resursă didactică complexă și atractivă în orele moderne de Fizică.
58.  
MOISE LUMINITA DOMINICA, profesor
CRISTEA RUXANDRA, profesor
Commercial High School "Nicolae Kretzulescu", Bucharest
dominic_moise[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: „COMPENDIUM” of MATHEMATICS

Abstract: During the period February 2011-October 2013 was carried out the project "Development of Teaching and teaching support staff skills leading the school system - COMPENDIUM", POSDRU/87/1.3/S/63650 identification number, our high school being one of the partners. In this project were developed and provided two accredited training programs for trainers, teachers and teachers with leading positions, monitoring and control, training programs based on e-education system that helped in the training of staff. Were developed, also, learning materials and demonstration activities. This paper shows some examples of mathematics innovative learning activities.
59.  
BLANARU MIHAELA ROSITA, profesor doctorand
National College "Mihai Viteazul" Sfantu Gheorghe, Jud.Covasna,
mrbblanaru[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: THE CORE PHYSICS' TRENDS 2014

Abstract: The web-based education satisfies Modern Curriculum, Modern Methods. The complex chapter “The Elementary particles’’ can’t have a real support in the classroom and so it can be enhanced with the support of the mean of achieving E-Learning, with a Virtual Learning Platform like “International Masterclasses - Hands on Particle Physics”. This site offers the latest news and data; teachers can collect teaching and learning materials to use for planning, problem solving activities, homework and essays; is attractive for pupils and could help a better understanding of the content than using oral explanations. The paper proposes a general educational model for didactical activities, an original approach to the complex theme “The Elementary particles’’ with the aid of the “International Masterclasses - Hands on Particle Physics” on the Major Modern Physics’ Trends , the Modern Methods and the Specific Requirements in Physics. This proposal it’s according with National Curriculum and can be used, directly, in the classroom. In this paper I presents a research on what kind of E-Learning teachers can use, in which properly moment of the lesson and how they plan to integrate it. The research highlights the importance of the use of E-Learning in education.
60.  
ROSIORU MADALIN-TEODOR (1), profesor dr.
ROSIORU MIRELA-GEORGETA (2), profesor
(1) Scoala Gimnaziala nr. 18 "Jean Bart" Constanta,
(2) Scoala Gimnaziala nr, 29 "Mihai Viteazul" Constanta
madalinrosioru[at]gmail.com
Section: C
Title of paper: Studiu de caz: O campanie de imagine pe site-ului şcolii şi rezultatele ei

Abstract: Părinţii absolvenţilor de ciclu primar se confruntă în mod curent cu următoarea dilemă: să-şi lase copii în aceeaşi şcoală gimnazială sau să-i transfere la un colegiu sau liceu cu clase de gimnaziu? Acestea din urmă conferă un anumit prestigiu, ca în cazul colegiilor naţionale, pot permite anumite specializări dorite de părinţi, cum ar fi informatica sau limbile străine în regim intensiv sau bilingv, dar mai ales continuarea studiilor în timpul dimineţii, ca la ciclul primar, ceea ce afectează mai puţin programul familiei. Pe de altă parte, şcoala gimnazială, aflată de regulă în apropierea domiciliului, oferă avantajul continuării studiilor într-un mediu cunoscut, printre foştii colegi, la standarde de calitate sensibil egale celor oferite de colegiile sau liceele cu clase de gimnaziu. În "lupta" pentru efectivele de elevi dintre şcolile gimnaziale şi colegiile sau liceele cu clase de gimnaziu, crearea de imagine joacă un rol hotărâtor în alegerea de către părinţi a tipului de unitate şcolară în care copiii lor vor urma clasele V-VIII: în acest context, site-ul şcolii se dovedeşte un instrument de comunicare de primă importanţă, rezultatele campaniei de imagine derulate în decursul anului şcolar 2013-2014 în beneficiul Şcolii Gimnaziale nr. 29 "Mihai Viteazul" Constanţa fiind concludente şi conturând deja trendul ascendent scontat.
61.  
BĂSU MIHAELA, profesor dr.
Liceul Teoretic Vasile Alecsandri Iași,
bsmihaela[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Învățarea centrată pe competențe

Abstract: Competența presupune obținerea unui grad de integrare între capacități și obiective sociale de care are nevoie un individ. Învățarea centrată pe competențe este o cerință de bază a învățământului modern.Un curriculum centrat pe competen’e, valori şi atitudini poate răspunde mai bine cerinţelor actuale ale vieţii sociale şi profesionale, ale pieţei muncii, centrând demersul didactic pe achiziţiile concrete ale elevului. Din perspectiva predării, profesorul devine organizator al unor experienţe de învăţare relevante pentru elevi şi poate spori această relevanță prin utilizarea unui larg evantai de instrumente şi resurse didactice: problematizarea, lucrul pe proiecte, negocierea; toate acestea devenind puncte de reper ale predării. Învăţarea devine un proces clar orientat spre motivaţia pentru acţiune; competențele angajează achiziţiile anterioare ale elevului, iar posibilitatea concretă de a face anumite lucruri ca urmare a formării competenței crețte motivaţia pentru învăţare.


INSCRIERE ONLINE
(Click here)- Formular de inscriere online a rezumatului lucrarii

Despre proiectele educaţionale CNIV şi ICVL: http://c3.cniv.ro, http://c3.icvl.eu

C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"
C3VIP: "Consistency-Competence-Clarity-Vision-Innovation-Performance"

Proiectele CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte încurajează şi promovează
• lucrul la proiecte,
• activităţile colaborative,
• metodele şi experimentele ştiinţifice,
• gândirea creativă şi intuiţia,
• argumentaţia şi demonstraţia.