CNIV 2015

Evenimente și proiecte educaționale inspirate/adiacente de proiectul CNIV „Noi Tehnologii în Educație și Cercetare”


BUCHAREST, 10 Mai 2015, CNIV ROMANIA
Dr. Marin Vlada, University of Bucharest

Update: http://infoub.unibuc.ro

CALCULATORUL ȘI PRODUSELE SOFTWARE - modalităţi şi instrumente de formare a unei noi viziuni asupra educaţiei, cercetării şi inovării

MOTTO:Aproape toate meseriile pe care cineva le va practica în viitor, de la inginerie la muzicologie, de la fizică atomică la turism, de la istorie la medicină, vor folosi calculatoarele. Calculatoarele nu merg singure, ca să meargă trebuie să aibă oameni pricepuţi să le mâie. Ca să ai oameni pricepuţi, trebuie să îi înveţi: CE?
Grigore C. Moisil, 1973: Vom vedea – Ştiinţă şi umanism, în „Contemporanul”, nr. 15 (1378), 6 aprilie 1973.

"Școala cea mai bună este aceea în care înveți, înainte de toate, CUM să înveți!" Nicolae Iorga.


Calculatorul şi noile tehnologii (echipamente, tehnologii şi produse software) oferă modalităţi şi instrumente de formare a unei noi viziuni asupra educaţiei, cercetării şi inovării. Proiectul CNIV de la Universitatea din Bucureşti-învăţământ virtual, şi-a demonstrat modalităţile de inovare în educaţie şi cercetare. Acest lucru s-a validat în contextul implicării şi colaborării dintre mediul universitar, mediul preuniversitar şi mediul IT.

Proiectul educațional și de cercetare de la Universitatea din București, fondat în anul 2003 ca urmare a provocărilor, de la începutul anilor 2000, privind tehnologiilor societăţii informaţionale (IT&C ), și-a propus următoarele obiective strategice:
 • Obiectiv general - Implementarea tehnologiilor societăţii informaţionale (IST / FP6 / FP7 / Horizon 2020) la nivelul exigenţelor Uniunii Europene
 • Obiective Specifice - Elaborarea de cercetări, proiecte şi aplicaţii în domeniile de E-Learning, Software şi Management Educaţional (Modele si metodologii, Tehnologii, Solutii software)

S-au definit următoarele etape de realizare (ETAPA I, ETAPA II și ETAPA III):
- Phase I - Period 2000-2010: Research, Education and Training - Virtual Learning, Virtual Reality
- Phase II - Period 2010-2020: e-Skills for the 21st Century | Virtual Environments for Education and Training
- Phase III - Period 2020-2030: Intelligence Learning | Knowledge Society and Learning Culture

Turneul CNIV & ICVL: Viitor vs. Viziune

CNIV & ICVL: Proiecte educaționale și de cercetare de la Universitatea din București sprijină programelor europene Horizon 2020 și Digital Europe Agenda

Cele două evenimente ştiinţifice se desfăşoară în condiţii de respectare a exigenţelor academice interne şi internaţionale.

Proiectele educaționale și de cercetare de la Universitatea din București sunt două manifestări ştiinţifice cu tradiţie în domeniile e-Learning şi Software educaţional și care sprijină programelor europene Horizon 2020 și Digital Europe Agenda. Organizate până în anul 2006 la Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii din Bucureşti, iar apoi în parteneriat cu universități de prestigiu din România – Constanţa (2007,2008), Iaşi (2009), Târgu-Mureş (2010), Cluj-Napoca (2011), Brașov (2012), București (2013, 2014) şi Timișoara (2015), se desfăşoară cu finanțare parțială de la MECS – ANCSI Activitatea de cercetare (Turneul Conferinţelor: http://www.cniv.ro/Images/traseu-CNIV-ICVL.JPG ). Succesul acestor manifestări ştiinţifice constă în faptul că se doreşte şi o colaborare între mediul universitar, mediul pieței de muncă şi mediul preuniversitar pentru a sprijini dezvoltarea învăţământului din România.

Cele două evenimente se adresează autorilor de produse e-Learning şi Software Educaţional, specialiştilor, profesorilor, cercetătorilor, studenţilor şi elevilor cu preocupări în domeniul tehnologiilor educaţionale susţinute de modele, metodologii şi soluţii software. Se are în vedere implementarea tehnologiilor societăţii informaţionale (IST/FP7, Digital Agenda 2020) la nivelul exigenţelor Uniunii Europene. Se urmăreşte promovarea şi implementarea ideilor moderne în educaţia iniţială şi în formarea continuă, promovarea spiritului de lucru/cercetare în echipă, atragerea şi includerea tinerilor în programele de cercetare şi dezvoltare, promovarea şi implementarea tehnologiilor de tip IT&C în educaţie şi în formarea continuă.

1. Anul 2003 - CNIV: Conferința Națională de Învățământ Virtual, Universitatea din București

Web : http://www.c3.cniv.ro

Conferința CNIV "Noi tehnologii în educație și cercetare" este organizată anual (octombrie) de Universitatea din București, în conjuncție cu ICVL, în parteneriat cu cele mai prestigioase universități din România, și cuprinde cinci secţiuni::
volum CNIV-2008

 • A - Metodologii, Tehnologii Virtual Learning şi Virtual Reality - implementare şi aplicaţii (Cercetare, dezvoltare)
 • B - Software Educaţional în învăţământul universitar (Proiecte şi aplicaţii)
 • C - Software Educaţional în învăţământul preuniversitar (Proiecte şi aplicaţii)
 • D - "Intel® Education" - Inovare în educaţie şi cercetare (Proiecte şi aplicaţii)
 • E - Training si Management Educational (Strategii, Obiective, Calitate)
 • Evenimente asociate - Concursul "Software Educaţional" (criterii de evaluare) - Lucrări, proiecte, programe, produse software; Expoziția "Software Educaţional" - Produse software, tehnică de calcul și echipamente multimedia.

Proiectele CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul economic. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte promovează implementarea ideilor moderne în educaţia iniţială şi în formarea continuă, încurajează şi promovează lucrul la proiecte, activităţile colaborative, metodele şi experimentele ştiinţifice, gândirea creativă şi intuiţia, argumentaţia şi demonstraţia.

2. Anul 2005 - eLSE: The International Scientific Conference "eLearning and Software for Education", Universitatea Națională de Apărare "Carol I"

Web : http://www.elseconference.eu

Conferința eLSE "eLearning and Software for Education" este organizata anual (aprilie) de Asociația "Romanian Advanced Distributed Learning" și Universitatea Națională de Apărare "Carol I":
eLSE2014

 • Scopul conferinței este de a stimula și a permite mediului academic, de cercetare și companiilor, să utilizeze potențialul "technology enhanced learning environments", prin asigurarea unui forum pentru schimbul de idei, rezultate ale cercetării, studii de caz și realizări tehnice.
 • Panels - Innovative learning: technology-enhanced approaches and strategies; Technological innovations in e-learning; Management, quality assurance and assessment of e-learning systems; Best Practices supporting education and training; Ubiquitous & Immersive learning; Games based learning; Cultural dimensions of e-learning.
 • Workshops - Semantic and Collaborative Technologies for the Web; Innovative language learning; E-training for Sport Professionals; eLearning and Software for Education in Textiles; Open Educational Resources (OER) and Massive Open Online Courses (MOOC).

The eLSE conference aims to promote original articles of basic research outcomes, experimental development, case studies and best practices, critical analysis and discussions, statistics, assessments and forecasts on Technology Enhanced Learning.

3. Anul 2006 - ICVL: The International Conference on Virtual Learning, Universitatea din București

Web: http://c3.icvl.eu/

Conferința ICVL "2010 - Towards a Learning and Knowledge Society - 2030" este organizată anual (octombrie) de Universitatea din București în parteneriat cu cele mai prestigioase universități din România și are secțiunile: icvl-2014-22

 • MODELS & METHODOLOGIES (M&M): Innovative Teaching and Learning Technologies, Web-based Methods and Tools in Traditional, Online Education and Training, Collaborative E-Learning, E-Pedagogy, Design and Development of Online Courseware);
 • TECHNOLOGIES (TECH): Innovative Web-based Teaching and Learning Technologies, Advanced Distributed Learning (ADL) technologies Web, Virtual Reality/AR and mixed technologies, Web-based Education (WBE), Web-based Training (WBT);
 • SOFTWARE SOLUTIONS (SOFT): New software environments for education & training, Software and management for Education, Virtual Reality Applications in Web-based Education;
 • "Intel® Education" - Innovation in education and research (IntelEdu): Digital Curriculum, collaborative rich-media applications, student software, teacher software, Improved Learning Methods, interactive and collaborative methods to help teachers incorporate technology into their lesson plans and enable students to learn anytime, anywhere

Proceedings of ICVL (Print ISSN 1844 - 8933) - Cite papers in Conference Proceedings Citation Index (ISI Proceedings, accessed via Web of Science)

International Conference on Virtual Learning contribuie la dezvoltarea teoriei și practicii în domeniile Virtual Learning si Virtual Reality. Conferința acceptă lucrări academice originale, articole de actualitate si studii de caz care contribuie la dezvoltarea domeniilor de cercetate. Participare: cercetători, profesori, formatori, practicieni, angajatori, reprezentanți din sectorul privat și industria IT.

4. Anul 2007 - Smart Kids: Simpozionul Internaţional "Educaţia şi noile tehnologii IT în Euroregiune", ISJ Timișoara

Web: http://www.smart-kids.ro

Evenimentul este organizat anual (decembrie) de ISJ Timișoara la Colegiul Naţional "C.D. Loga" Timişoara și cuprinde următorul Program şi activităţi:

 • Sesiunea de comunicări ştiinţifice - tema "Educaţia şi noile tehnologii IT în Euroregiune"
 • Prezentarea de lucrări ştiinţifice - secțiunea A "Produse software, programe, proiecte
 • Prezentarea de lucrări ştiinţifice - secțiunea B "Metodologii, Strategii, Management educațional"
 • Prezentarea de expoziții - echipamente și produse IT, cărți de specialitate
 • Concurs de software educaţionale pentru elevii claselor I-XII pe table interactive (teme: e-ştiinţă, e-chimie, societate@2.0 – Impactul tehnologiei moderne asupra societății, etc.). Secțiuni: primar, gimnaziu, liceu 9-10, liceu 11-12

5. Anul 2009 - Proiectul european POSDRU "Profesorul creator", MEC

Web: http://www.profesorulcreator.ro/

Obiectivul general al proiectului (perioada 2009-2012) este elaborarea şi implementarea unui program de formare continuă pentru cadrele didactice din învăţămîntul preuniversitar:

profesorulcreator.siveco

 • formarea abilităţilor de utilizare a diverselor materiale educaţionale digitale, platforme e-Learning, aplicații de software educaţional
 • instruirea a 1.500 de profesori din învăţământul preuniversitar din toată ţara în vederea dezvoltării competenţelor privind realizarea propriilor aplicaţii de software educaţional şi îmbunătăţirea capacităţii de a utiliza metode interactive de predare-învăţare
 • Concursul Naţional de Proiecte „Cel mai bun creator de software educaţional”, competiție între echipe din diverse regiuni și unități din întreaga țară.

6. Anul 2010 - Proiectul european POSDRU "Multi Touch", MEC

Web: http://transdisciplinar.pmu.ro/resurse

Proiectul „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii” (perioada 2010-2012) de formare continuă pentru cadrele didactice din învăţămîntul preuniversitar, un proiect unic în România care utilizează tehnologie revoluţionară şi învăţarea în context transdisciplinar:
transdisciplinar.pmu

 • demersuri de proiectare și dezvoltare a lecțiilor transdisciplinare derulate în cadrul procesului de implementare a curriculum-lui transdisciplinar „Învățarea pentru societatea cunoașterii”
 • flexibilizarea curriculumului, formarea cadrelor didactice și a managerilor școlari pentru gestiunea și aplicarea unui nou curriculum, „descentralizarea curriculară și adaptarea curriculumului la nevoile specifice dezvoltării personale, la cerințele pieței forței de muncă și ale fiecărei comunități
 • o nouă disciplină opţională pentru liceenii din România: „Învăţare în societatea cunoaşterii” (curriculum la decizia școlii pentru clasa a XI-a, aprobata de MEC)
 • Concursul naţional de proiecte didactice inter şi/sau transdisicplinare “Învăţare pentru societatea cunoaşterii”, competiție între echipe din cele 8 regiuni.

7. Anul 2010 - MoodleMoot România, Moodle România

Web: https://www.moodle.ro , https://www.moodle.ro/preparandia/

MoodleMoot România reprezintă întâlnirea utilizatorilor platformei de e-Learning Moodle și se adresează mediului preuniversitar, mediului universitar și instituțiilor publice (Teme: e-Learning, e-Pedagogy, e-Training, e-Skills; Moodle în învăţământul preuniversitar - proiecte şi exemple; Moodle în învăţământul universitar - proiecte şi exemple; Moodle instrument de training).
icon

 • MoodleMoot România este un eveniment anual având ca principal obiectiv schimbul de experințe între utilizatorii platformei de e-learning Moodle. Rețeaua EDU MOODLE se consideră un exemplu de bună practică a noilor tehnologii în educația inițială și cea continuă
 • Ateliere și Cursuri Moodle - dezvoltator de e-learning pe platforma Moodle; Expozțtie. Învățarea în societatea cunoașterii devine continuă atât pentru cel care predă, cât și pentru cel care asimilează informația. Prin acest eveniment se dorește promovarea tehnologiile societăţii informaționale, proiectele de cercetare, utilizarea soluțiilor de e-Learning și management educaţional modern.
 • Cursuri pentru profesori privind utilizarea Moodle, WIRIS, Geogebra. Conferințele Web EDU - întâlniri virtuale între elevii unor școli din orașe diferite. Articole și experiențe didactice și pedagogice publicate în revista Preparandia.

8. Anul 2011 - Edu Vision, Agora Media

Web: https://www.eduvision.ro

Conferinţa eduVision reprezintă o platformă importantă de dezbatere a exemplelor de bună practică, a tendinţelor, inovaţiilor şi noutăţilor din domeniul eLearning-ului. Aprecierea unanimă a participanţilor a fost că evenimentul este extrem de necesar şi util, aducând în discuţie teme de mare impact pentru dezvoltarea viitoare a învăţământului şi privind rolul soluţiilor informatice în educaţie.

eduVision-logo-300x126

 • Tehnologiile de e-Learning capătă o amploare tot mai mare în întreaga lume iar necesitatea, eficienţa şi beneficiile noilor metode de învăţare sunt confirmate de specialiştii în educaţie.
 • Sunt încurajate parteneriatele regionale, naţionale şi internaţionale pentru demararea unor proiecte concrete destinate creşterii performanţelor educaţiei prin valorificarea potenţialului oferit de IT&C. Sunt invitaţi să participe la Iniţiativă toţi actorii publici, privaţi şi neguvernamentali cu activitate relevantă în domeniul integrării IT&C în educaţia şcolară

9. Anul 2013 - Conceperea și elaborarea manualelor digitale, MEC, CNIV România, Organizații educaționale

Web: http://c3.cniv.ro/?q=2013/digital , http://c3.cniv.ro/?q=2014/digi2014 , https://www.manuale.edu.ro/ , http://www.manualedigitaleart.ro/

Conceptul manualului digital este rezultatul preocupărilor permanente ale diverşilor actori din procesul educaţional în vederea utilizării instrumentelor TIC în educaţie, după anul 2000, când prin cercetări şi activităţi de pionierat s-au realizat colaborări între profesori, specialişti în ştiinţele educaţiei şi specialişti IT de la diverse companii IT, pentru promovarea şi dezvoltarea noilor tehnologii în educaţie: e-Learning, Software educaţional, Virtual Reality şi Augmented Reality.

 • Elaborarea unui manual digital este posibilă prin contribuţia unor psihopedagogi, specialişti în proiectarea învăţării, programatori, graficieni, designeri şi profesori de mare valoare din învăţământul românesc.
 • Pentru a implementa aceste noi modalităţi de abordare a unui parcurs de învăţare, cadrele didactice trebuie: să aibă o pregătire superioară în domeniul de cunoaştere; să aibă experienţă privind instruirea asistată de calculator şi instrumentele TIC pentru educaţie; să cunoască şi să poată implementa metodele şi modalităţile oferite de pedagogia modernă în contextul utilizării noilor tehnologii IT
 • Manualul digital atinge un nivel superior al procesului de predare-învăţare-evaluare folosind instrumente TIC atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice.

10. Anul 2013 - Concursul "Didactica Nova", Universitatea din București, CNIV România

Web: http://www.unibuc.ro/d-nova/ , http://c3.cniv.ro/?q=2014/digi2014

Cadrele didactice au responsabilitatea “să-și îmbunătăţească activitatea didactică, având mereu în vedere evaluarea rezultatelor învăţării, autonomia studentului, capacitatea lui de gândire critică, de rezolvare a problemelor, de lucru în echipă, de integrare într-o organizaţie după absolvire.” (Art. 40. Carta Universitară UB).
21-framework

 • Actualizarea programelor analitice și a cursurilor universitare în scopul îmbunătățirii metodelor și procesului de predare-învățare. Conceperea, proiectarea, elaborarea și promovarea resurselor universitare digitale.
 • Metode didactice și pedagogice adecvate generației de tineri implementate în acțiuni și demersuri educaționale pentru ca studenţii să fie participanţi activi la propriul lor proces de învăţare, pentru ca tehnologia să fie un mediator al unei educaţii de calitate
 • Sunt necesare acțiuni și demersuri educaționale pentru ca STUDENŢII să fie participanţi activi la propriul lor proces de învăţare, pentru ca TEHNOLOGIA să fie un mediator al unei educaţii de calitate, iar CALCULATORUL să fie un mijloc de formare a unei noi viziuni asupra educaţiei, cercetării şi inovării.

11. Anul 2014 - Calificările universitare: dezvoltator e-Learning și designer instrucțional / instructional designer, MEN, CNIV România, Organizații educaționale

Web: http://c3.cniv.ro/?q=2015/rncis , http://www.rncis.ro , http://c3.cniv.ro/?q=2014/digi2014

Sunt pregătite universitățile din România să răspundă atât cerințelor europene, cât și celor mondiale, pentru a oferi programe de studiu universitare în era digitală - 'Just Google It' Age?

 • Se știe că există o importantă experiență în domeniul IT, al Informaticii și al utilizării TIC în sistemul de educație, însă ministerul de resort, cadrele didactice, studenții și elevii, specialiștii în știintele educației și în strategii educaționale, au viziunea și determinarea să se adapteze acestor provocări?
 • Acreditarea unui program de studiu de către Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) este condiţionată de înscrierea şi validarea calificărilor. Introducerea unor noi calificări în RNCIS este condiţionată de existenţa a minim unei ocupaţii în Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR) destinate acelei calificări
 • CALCULATOARE & IT / INFORMATICA: 1. Administrator de retea de calculatoare 2. Consultant in informatică 3. Designer instructional 4. Dezvoltator de e-learning 5. Dezvoltator web 6. Director departament/divizie informatică 7. Inginer de sistem software 8. Manager de inovare 9. Manager de proiect 10. Programator de sistem informatic 11. Proiectant baze de date 12. Proiectant sisteme informatice 13. Specialist in domeniul proiectării asistate de calculator.

12. Anul 2015 - “Moodle in Educație”, ISJ Neamț, Liceul Tehnologic “Vasile Sav” Roman

Web: https://vasilesav.moodle.ro/mod/page/view.php?id=591

Conferința Națională “Moodle în Educație” (Didactică cu programe software educaţionale, blended-learning și Moodle) este organizată de Liceul Tehnologic “Vasile Sav”, Casa Corpului Didactic Nemț și Inspectoratul Școlar Județean Neamț, având ca obiectiv principal promovarea exemplelor de bună practică didactică în utilizarea tehnologiilor de e-learning şi software educaţionale în şcolile afiliate Reţelei EDU MOODLE România.
moodle

 • Conferinţa se adresează cadrelor didactice din toate ciclurile învăţământului preuniversitar, avănd ca invitați de onoare cadre didactice universitate cu preocupări în domeniu recunoscute la nivel național și internațional
 • Dezvoltarea TIC oferă educaţiei instrumente didactice moderne compatibile cu aşteptările actualelor generaţii –tineri ”digital native”, și care încurajează învăţarea activă, solicită creativitatea, comunicarea şi schimbul de idei, autonomie în stabilirea programului de învăţare şi participare colaborativă în procesul de predare-învăţare
 • Extinderea experimentării şi utilizarea acestor instrumente TIC în numeroase şcoli şi licee din România este benefică şi salutară pentru educaţia românească, în schimb e necesară organizarea de evenimente și acțiuni pentru cunoaşterea și utilizarea acestor instrumente.

Rezultate și concluzii

Proiectul CNIV de la Universitatea din Bucureşti-învăţământ virtual şi-a demonstrat modalităţile de inovare în educaţie şi cercetare - http://topub.unibuc.ro

Calculatorul şi noile tehnologii (echipamente şi produse software) oferă modalităţi şi instrumente de formare a unei noi viziuni asupra educaţiei, cercetării şi inovării. Proiectul CNIV de la Universitatea din Bucureşti-învăţământ virtual şi-a demonstrat modalităţile de inovare în educaţie şi cercetare. Acest lucru s-a validat în contextul implicării şi colaborării dintre mediul universitar, mediul preuniversitar şi mediul IT.

Astăzi, în anul 2015 se poate conchide că termenul de „învăţământ virtual” nu reprezintă înlocuirea învăţământului tradiţional cu forme şi modalităţi de eliminare a rolului profesorului din procesul didactic, ci din contră trebuie să reprezinte forme şi modalităţi moderne pentru a atinge un nivel superior al procesului de predare-învăţare-evaluare prin instrumente TIC.


Studiul "Rolul echipamentelor electronice în procesul educaţional" realizat de Epson: 3-8 iunie 2015

Sursa: Jurnalul - http://jurnalul.ro

Mentalitatea profesorilor dăunează grav învăţământului. În câte şcoli din România sunt utilizate echipamentele electronice ?
CONCLUZII:

 • aproximativ 40% dintre şcolile din mediul urban din România nu folosesc echipamente electronice în procesul de predare la clasă; profesorii din România ezită să utilizeze echipamente electronice în procesul educaţional
 • aproximativ 90% dintre părinţi consideră că utilizarea unor astfel de dispozitive la orele de curs este necesară
 • tipul echipamentelor electronice folosite în procesul educaţional - calculator tip desktop (în 72,59%), videoproiector (69,38%), imprimanta (51,98%), sisteme audio (39,13%), laptop (37,62%)
 • tipuri de echipamente electronice la care sunt expuşi copiii în cadrul familiei - televizor (87,19%), tableta (71,53%), calculator tip desktop (70,94%), laptop (69,75%), imprimanta (52,19%), sisteme audio (46,26%), DVD-player (38,55%), videoproiector (5,46%)Despre utilizarea corectă a expresiei „Software educațional”

Răspândirea și utilizarea pe scară largă a calculatorului (computer system) și a noilor tehnologii în sistemul educațional, a determinat și folosirea în Limba română a diverselor noțiuni și concepte prin cuvinte importate direct din Limba engleză.

Recomandare privind utilizarea expresiei "Software educațional": de mai mulți ani, mai ales în sistemul preuniversitar, se utilizează - pentru simplificare sau prescurtare, expresia "SOFTURI EDUCAȚIONALE" în loc de "SOFTWARE EDUCAȚIONAL".

Atragem atenția celor care utilizează astfel expresia, inclusiv factorilor de decizie din ministerul de profil – Direcţia Generală Învăţământ, Inspectorate școlare județene, CCD, Unități școlare, că este nevoie de o campanie în acest sens, în vederea utilizării corecte a expesiei invocate, deși aceasta a fost preluată în dicționarele online: INCORECT: Soft educațional și Softuri educaționale, CORECT: Software educațional.

Argument: Utilizarea cuvântului "Mouse" se face corect - http://dexonline.ro/definitie/mouse, în schimb expresia „Soft educațional” este incorect utilizată - http://dexonline.ro/definitie/soft.

Definiţie. „Software Educaţional reprezintă orice produs software în orice format (exe sau nu) ce poate fi utilizat pe orice calculator şi care reprezintă un subiect, o temă, un experiment. o lecţie, un curs, etc., fiind o alternativă sau unica soluţie faţă de metodele educaţionale tradiţionale (tabla, creta, etc.)”, definiție dată în anul 2003 la ediția I a CNIV (Conferința Natională de Învățământ Virtual), Universitatea din București, Facultatea de Matematică și Informatică: http://www.unibuc.ro/prof/vlada_m/Software_Educational.php.

Elevii și studenții, profesorii și chiar unii specialiști, utilizează incorect expresia invocată. Astfel, se utilizează incorect atât în vorbirea curentă, dar mai ales în articole, cărți și manuale, la conferințe și la simpozioane, etc.

De exemplu, prin căutare cu motorul Google a expresiei „SOFT EDUCAȚIONAL”, a rezultat că această expresie se află pe următoarele site-uri: librarie.carturesti.ro, www.elearning.ro, www.varox.ro, www.didactic.ro, softeducational.net, www.intuitext.ro, www.e-scoala.ro, www.soft4kids.ro, www.pro-edu.ro, www.bestkids.ro, www.softedu.eu, forum.portal.edu.ro, www.mateinfo.ro, www.teb.ro, www.elefant.ro, www.1educat.ro, www.librarie.net, www.evomag.ro, iteach.ro, www.snac.ro, etc.


RECOMANDARE PRIVIND UTILIZAREA ADECVATĂ A UNOR EXPRESII

De mai mulți ani, mai ales în sistemul preuniversitar, se utilizează -pentru simplificare sau prescurtare, expresia "SOFTURI EDUCAȚIONALE" în loc de "SOFTWARE EDUCAȚIONAL".

Atragem atenția celor care utilizează astfel expresia, inclusiv factorilor de decizie din ministerul de profil, că este nevoie de o campanie în acest sens, în vederea utilizării corecte a expesiei invocate, deși aceasta a fost preluată în dicționarele online.

INCORECT: Softuri educaționale --> CORECT: Software educațional

ARGUMENT: Utilizarea cuvântului "MOUSE" se face corect - http://dexonline.ro/definitie/mouse

Ref.
- http://dexonline.ro/definitie/soft
"soft adj. (americanism) Ușor ◊ „Dintr-o altă categorie porno, cea «soft» (adică mai cu perdea) face parte și sexy cabaret.” R.l. 1 X 93 p. 2 (cf. fr. soft)"