CNIV 2015

Lista rezumatelor acceptate - Accepted Abstract List


Last updated: 2015-10-19 | Deadline: 1 oct.-forma finala a lucrarii (.doc)

Deviza CNIV - C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"

"Cea mai bună modalitate de a prezice viitorul este să îl creezi tu însuţi." Peter Drucker
"Educaţia şi Învăţarea înseamnă spectacol. Asocierea educaţiei cu ideea de spectacol are în vedere şi bucuria care trebuie să le însoţească pe amândouă" acad. prof. Solomon Marcus
"Imagination is everything. Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand." A. Einstein

"Arta supremă a profesorului este de a trezi bucuria exprimării creatoare şi bucuria cunoaşterii. Principalele surse ale tuturor realizărilor tehnologice: curiozitatea divină şi pornirea ludică a cercetătorului care improvizează şi meditează, precum şi imaginaţia creatoare a inventatorului." A. Einstein


Obiectiv CNIV: Intensificarea colaborării între elevi, studenţi, profesori, pedagogi, psihologi şi specialişti IT în activităţile de concepere, proiectare, elaborare şi testare a aplicaţiilor de software educaţional

Arhiva Liste inscrieri: Backup, 1.Lista 2003 | 2.Lista 2004 | 3.Lista 2005 | 4.Lista 2006 | 5.Lista 2007 | 6.Lista 2008 | 7.Lista 2009 | 8.Lista 2010 | 9.Lista 2011 | 10.Lista 2012 | 11.Lista 2013 | 12.Lista 2014

Arhiva Autori lucrari: Backup, 1.Aut 2003 | 2.Aut 2004 | 3.Lista 2005 | 4.Aut. 2006 | 5.Aut. 2007 | 6.Aut. 2008 | 7.Aut. 2009 | 8.Aut. 2010 | 9.Aut. 2011 | 10.Aut. 2012 | 11.Aut. 2013 | 12.Aut. 2014

Arhiva Evaluatori CNIV: Backup, 1.Eval 2004 | 2.Eval 2005 | 3.Eval 2006 | 4.Eval 2007 | 5.Eval 2008 | 6.Eval 2009 | 7.Eval 2010 | 8.Eval 2011 | 9.Eval 2012 | 10.Eval 2013 | 11.Eval 2014


NU EXISTĂ TAXĂ DE PARTICIPARE


Programele şi aplicaţiile descrise în lucrare NU trebuie să fie trimise; acestea sunt proprietăţi intelectuale ale autorului/autorilor; în cadrul sesiunilor de lucru CNIV acestea pot fi utilizate prin demonstraţii în timpul prezentării lucrării (sau prin intermediul unei prezentări Power Point)


Forma finală a lucrării trebuie elaborată şi trimisă până la 1 octombrie
CONCEPEREA, ELABORAREA SI REDACTAREA LUCRARILOR STIINTIFICE
(Ghid)


INSCRIERE ONLINE
(Click here)- Formular de inscriere online a rezumatului lucrarii


INFORMATII PENTRU AUTORII CNIV

01-07 OCTOMBRIE proces de evaluare - Analiza lucrărilor primite se va face în perioada 01-07 oct.: Primirea de către autori a unui mesaj e-mail negativ în această perioadă, înseamnă RESPINGEREA lucrării, altfel implicit se consideră lucrarea ACCEPTATĂ | Lista lucrărilor înscrise încă nu este definitivă | LINK | O lucrarea respinsă NU va fi publicată în Volumul CNIV, în schimb aceasta va fi programată să fie prezentată în sesiunile de lucru CNIV, dar va pierde calitatea de candidat la CONCURSUL "Software Educaţional"

Diplome pentru autori - Lucrarile acceptate spre publicare in Volumul CNIV confera autorilor dreptul de a beneficia de Diploma pentru autori CNIV si implicit sa aiba calitatea de Evaluator CNIV asupra lucrarilor CNIV (exceptie propria lucrare)

OBSERVATIA 1. DIPLOME: eliberarea diplomei se va face doar pentru persoanele care vor trimite pana la 10 OCTOMBRIE 2015 un mesaj-DECLARATIE la adresa CNIV[at]FMI.UNIBUC.RO
OBSERVATIA 2. Mesaj-DECLARATIE:"Subsemnatul ......... , AUTOR/EVALUATOR CNIV, declar ca voi participa la CNIV / trimite evaluarea lucrarilor CNIV in perioada 01-10 Noiembrie"TERMEN LIMITA INREGISTRARE: 10 OCTOMBRIE 2015 (Mesaj - DECLARATIE la adresa cniv[at]fmi.unibuc.ro)

Nr. crt.

Nume, Functia, Institutia/ Afiliatia

Sectiunea, Titlul lucrarii, Scurta descriere
0. Popovici Dorin-Mircea, Prof. dr.,
Laboratorul de Cercetare în Realitate Virtuală și Augmentată,
Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea "Ovidius” din Constanța
dmpopovici[at]univ-ovidius.ro
Section: A
Title of paper: Asupra mecanismelor de corelare a programelor de studii cu nevoile pieței muncii și ale societății bazate pe cunoaștere

Abstract: Prezenta contribuție prezintă provocările cu care se confruntă individul la încheierea studiilor universitare și propune câteva soluții de adaptare a programelor de studii, in specializarea matematică și informatică, la nevoile pieței muncii, și, implicit, de facilitare a transformării absolventului în persoană activă în cadrul societății bazate pe cunoaștere.
Ref.: http://mate-info.univ-ovidius.ro
0a. Huțanu Raluca Alexandra (1), studentă,
Ionaș Amena (1), studentă,
Șerban Alexandru (1), student,
Stoica-Marcu Floris (1), student,
Popovici Matei-Ioan(2), elev,
Mitran Andrei (1), student,
(1) Laboratorul de Cercetare în Realitate Virtuală și Augmentată,
Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea "Ovidius” din Constanța
(2) Colegiul Național "Mircea cel Bătrân", Constanța
ralucalexandra[at]gmail.com
amenna.ionas[at]gmail.com
matei_popovici[at]hotmail.com
Section: A
Title of paper: creatiVE – Școala de vară de medii virtuale. Atelier de creație, dezvoltare personală și profesională

Abstract: Prezenta contribuție prezintă provocările cu care se confruntă autorii s-au confruntat și realizările obținute cu ocazia participării acestora la școala de vară de medii virtuale – creatiVE, mai întâi ca și cursanți și apoi ca și organizatori. Sunt aduse în discuție aspecte legate, atât de plasarea evenimentului în raport cu curricula universitară actuală, cât și de dezvoltarea personală și profesională a participanților, organizatori sau cursanți. “Până nu încerci să faci ceva mai mult decât lucrurile la care te pricepi deja, nu vei evolua.” – Ronald E. Osborn. Acest citat caracterizează perfect experiența unei școli de vară, creatiVE. Ea solicită fiecărui participant, independent de implicare și rol în desfășurarea evenimentului, organizator sau cursant, dezvoltarea abilităților de interacțiune, comunicare și colaborare, într-un proces continuu de autodepășire în cadrul unei echipe.
Ref.: CERVA, Laboratorul de Cercetare în Realitate Virtuală și Augmentată - http://creative.cerva.ro
1. Garabet Mihaela (1), Prof. dr.,
Bâldea Ana Maria (2), Manager de proiect,
Radu Jugureanu (2), Prof., eContent Department Manager
(1) Colegiul Național "Grigore Moisil", Bucureşti
(2) SIVECO Romania
mihaela.garabet[at]gmail.com
ana.baldea[at]siveco.ro
radu.jugureanu[at]siveco.ro
Section: A
Title of paper: Implicarea școlilor în proiectul european Inspiring Science Education (ISE)

Abstract: Proiectul european Inspiring Science Education (ISE) oferă acces la resurse digitale și oportunități de învățare. Profesorii au șansa să își îndrume și să inspire elevii să realizeze propriile descoperiri științifice, să observe și să înțeleagă modul în care se manifestă fenomenele naturale și științifice, să aibă acces la instrumente interactive de ultimă generație chiar din sala de clasă. Proiectul sprijină crearea unui sistem care îi va ajuta pe profesori să elaboreze și să furnizeze scenarii educaționale, utilizând o gama variată de resurse și instrumente e-Learning existente (laboratoare virtuale și Augmented Reality), inclusiv folosind dispozitive și tehnologii moderne.
Ref.: http://www.inspiringscience.eu
2. Garabet Mihaela, Prof. dr.,
Neacşu Ion, Prof. ing.,
Colegiul Național "Grigore Moisil", Bucureşti
mihaela.garabet[at]gmail.com
Section: D
Title of paper: Experimentul științific "Eratosthenes" , o activitate atractivă și relevantă pentru elevi

Abstract: Experimentul științific "Eratosthenes" este o activitate atractivă și eficientă în cadrul proiectelor europene Inspiring Science Education (ISE) și Open Discovery Space (ODS), ca suport oferit de Seventh Framework Programme (FP7), la care și România participă de la demarare, din anul 2012.
Ref.: http://eratosthenes.ea.gr/en/content/experiment
3. Vlada Marin, Conf. dr.,
Universitatea din Bucuresti,
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: B
Title of paper: Dan D. Farcaș – de la calculatorul MECIPT-1 (Timișoara) la gândirea pluralistă

Abstract: Articolul descrie unele aspecte privind evoluţia şi dezvoltarea învațământului de Informatică legate de Timișoara: MECIPT ("Mașina Electronică de Calcul a Institutului Politehnic din Timișoara") construit în anul 1961, fiind al doilea din țară după calculatorul electronic CIFA-1 de la IFA (Institutul de Fizică Atomică)-Măgurele, construit în anul 1957 sub îndrumarea lui Victor Toma; Dan Farcaș a fost, cronologic, primul matematician din colectiv. Una din preocupările sale din acea perioadă, de început, a fost legată de modelarea matematică a rețelelor neuronale, domeniu în care a obținut rezultate frumoase, primele în acest domeniu din țara noastră iar, ulterior, a publicat o carte cu acest subiect la Editura Științifică și Enciclopedică. Recent, in anul 2014 a publicat cartea "Gandirea pluralistă", editura TIPARG - Pitești, ISBN 978-973-735-783-0 in care autorul deduce ca "Mintea umană este, de fapt, o "societate" de agenți, între care există relații de competiție, cooperare și conducere ierarhică. Sinergia multitudinii și diversității componentelor dă naștere unui metaagent și, implicit, fenomenelor voluntare (imprevizibile în eveniment și repartiție) între care intuiția, creația și decizia responsabilă, adică liberul arbitru. Grație gândirii pluraliste care le cuprinde, omul este superior altor ființe vii, ca și calculatoarelor, chiar dacă acestea lucrează cu mii de miliarde de operatii pe secundă. Creativitatea, în schimb, este o activitate voluntară".
Ref.: http://www.c3.cniv.ro/?q=2014/farcas
4. Vlada Marin, Conf. dr.,
Universitatea din Bucuresti,
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: Pionieri ai informaticii românești: Leon Livovschi și Octavian Bâscă de la Universitatea din București

Abstract: Leon Lovovschi (1921-2012) și Octavian C. Bâscă (1947-2003) au fost profesori de informatică la actuala Facultate de Matematică și Informatică din cadrul Universității din București. Aceștia au fost dintre cei mai îndragiți profesori de informatică de la Facultatea de Matematică, și de aceea merită recunoștința și admirația pentru întreaga lor activitate, și pentru eforturile lor deosebite în a contribui la dezvoltarea unui domeniu nou ca informatica, și de a forma multe de generații de informaticieni. Apariția calculatorului și a teoriilor ce au contribuit la inventarea, conceperea și construirea calculatorului modern, nu se poate compara cu o altă invenție din istoria umanității. În perioada 1945-1970, pe plan mondial, a fost momentul potrivit când dezvoltarea științelor și a tehnicii a făcut posibilă atât apariția echipamentelor și a dispozitivelor electronice (apariția microelectronicii, a dispozitive de memorare și de prelucrare, etc.) – componenta hardware (inginerie, IT), cât și inventarea și apariția limbajelor de programare, a sistemelor de operare – componenta software (algoritmi, calculabilitate, reprezentarea și prelucrarea datelor, etc.).
Ref.: http://topub.unibuc.ro/ | http://www.c3.cniv.ro/?q=2015/leon | http://www.c3.cniv.ro/?q=2015/obasca
5. Vlada Marin (1), Conf. dr.,
Iorgulescu Afrodita (2), Prof. dr.,
(1) Universitatea din Bucuresti,
(2) ASE Bucuresti
vlada[at]fmi.unibuc.ro
afrodita.iorgulescu[at]ase.ro
Section: A
Title of paper: Prof. dr. Constantin P. Popovici, unul dintre promotorii informaticii românești

Abstract: Prof. dr. Constantin P. Popovicia a fost un colaborator al acad. Grigore C. Moisil (1906-1973) - considerat părintele informaticii românești, ce are contribuții importante în apariția informaticii românești, prin pregătirea diverșilor specialiști în utilizarea calculatorului american IBM 360/30 cu care se dotase Facultatea de Matematică-Mecanică, și apoi prin formarea multor generații de informaticieni la Facultatea de Matematică a Universității din București.
Ref.: http://mvlada.blogspot.ro , http://infoub.unibuc.ro
6. Vlada Marin (1), Conf. dr.,
Adascăliței Adrian (2), Conf. dr.,
(1) Universitatea din Bucuresti,
(2) Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iasi,
vlada[at]fmi.unibuc.ro
aadascal[at]ee.tuiasi.ro
Section: C
Title of paper: Noi metode de învățare - Metoda învățării pe bază de proiect: Experimentul științific "Eratosthenes"

Abstract: Schimbarea mentalităților în procesul de educație se poate realiza prin noi demersuri la nivelul procesului didactic și prin noi abordări științifice ce pot fi relevante pentru elevi și studenti. Ideea lui Eratosthenes pentru măsurarea circumferinței pământului poate să reprezinte inspirație pentru profesorii de matematică în a schimba modul de predare-învățare a matematicii, dintr-o disciplină abstactă și greoaie, într-o disciplină utilă și atractivă ce merită şi trebuie să fie studiată cu un interes din ce in ce mai crescut, prin activități practice, rezolvări și demonstrații și care să utilizeze metoda învățării pe bază de proiect, instrumente e-learning, produse ITC. Realizarea experimentului științific "Eratosthenes" va demonstra că pentru rezolvarea problemelor apărute în cerințele activităților din proiect, este nevoie de cunoștințe nu numai de matematică, ci și cunoștinte de geografie, astronomie, de utilizare a instrumentelor software de tip e-learning, etc. Prin urmare, aceste activități sunt o provocare atât pentru elevi, cât și pentru profesori, deoarece necesită concepte, cunoștințe și înțelegeri transdisciplinare, așa cum se întâmplă în viața obișnuită, unde rezolvarea problemelor complexe necesită o pregătire transdisciplinară și nu una limitată și îngustă..
7. Vasilescu Irina, prof.
Scoala Gimnaziala nr. 195 Hamburg, Bucuresti
ivasil63[at]yahoo.com
Section: A
Title of paper: Matematica si inteligentele multiple

Abstract: Matematica nu este un subiect popular. Elevii tind să-l antipatizeze, mai ales atunci când nu reușesc să obțină rezultatele academice dorite, iar aceasta poate provoca anxietate și chiar fobie. Dificultățile pe care le întâlnesc sunt nu numai datorită cunoașterii insuficiente a elementelor de matematică, dar și a (in)capacităţii de a transfera cunoștințe, în scopul de a face față cu succes situațiilor noi. Există rate ridicate de eșec școlar, mai ales în ultimii doi ani la nivel secundar. Pentru a depăși aceste fenomene, este necesar ca profesorii să descopere noi activități și proceduri de predare, care trebuie să fie stimulative, provocatoare, informale, încurajând participarea în rândul elevilor. Articolul îşi propine sa sublinieze modul în care teoria inteligenţelor multiple, descrisă de psihologul cognitiv Howard Gardner în cartea sa bine-cunoscută "Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences", poate ajuta profesorii de matematica în acest sens.
8. Crișan Gabriela Ileana, prof.
Borza Darius, elev
Mureșan Cătălin, elev
Școala Gimnazială Avram Iancu Turda,
crisangabriela[at]gmail.com
Section: C, Expozitie
Title of paper: Linux MultiMedia Studio (LMMS) în proiectul e(Twin)-live SOUNDmania

Abstract: Proiectul e(Twin)-live SOUNDmania, realizat în acest an pe platforma eTwinning, a pornit de la ideea dezvoltării la elevii de vârstă școlară mică a competențelor artistice și antreprenoriale. Conceput într-o manieră integrată, SOUNDmania a tratat teme din sfera istoriei muzicii, artelor vizuale, comunicării în limba română, dar și în limba engleză. Ca produs final a fost realizat un CD audio cu melodii tradiționale, dar și originale interpretate de cei șase parteneri din România, Turcia și Polonia. Linux MultiMedia Studio (LMMS) a fost aplicația software utilizată pentru înregistrarea, editarea și producerea de fișiere audio. Exemple privind modul de lucru cu LMMS sunt oferite la adresele: https://youtu.be/MZpvT4rkWDw și https://youtu.be/tA6Ll8ujCCk
9. Melcu Cornelia, prof.
Vasilescu Irina, prof.
Școala Gimnazială Nr. 9 "Nicolae Orghidan" Brașov,
Scoala Gimnaziala nr. 195 Hamburg, Bucuresti
corneliamelcu[at]yahoo.com
ivasil63[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Oportunități pentru educația STEM în Europa- proiectul Scientix

Abstract: Lucrarea își propune să readucă în atenția publicului interesat proiectul Scientixn - proiect finanțat de Programul -cadru 7 al Uniunii Europene, program dedicat cercetării și dezvoltării. Scientix promovează și susține colaborarea între profesorii, cercetătorii din domeniul educației, factorii de decizie și alte categorii de profesioniști din sfera educației STEM (științe, tehnologie, inginerie și matematică). Deoarece educația STEM este una din prioritățile Comisiei Europene, se dorește o trecere în revistă a principaleleor resurse, oportunități, avantaje și oportunități pe care le oferă proiectul și portalul Scientix (http://www.scientix.eu), pentru creșterea interesului și motivației tinerei generații pentru studiul disciplinelor implicate.

Scientix (Ro) - Universitatea din București – Punctul Național de Contact pentru România: http://www.unibuc.ro/scientix/index.php

"Scientix - este o iniţiativă a Comisiei Europene, derulată prin reţeaua ministerelor pentru Educaţie din Europa, European Schoolnet, în domeniul educaţiei pentru ştiinţe. Iniţiativa urmăreşte să promoveze metodele de predare inovatoare şi participative şi să stimuleze interesul elevilor faţă de studiul domeniilor STEM (ştiinţă, tehnologie, inginerie şi matematică) şi profesiile aferente".
10. Pavel Mihaela, prof.
Nedelcu Stefania- Smaranda, elev
Şcoala Gimnazială "Angela Gheorghiu" Adjud
mihaela_pavel1971[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: „In the land of… STEM”, colaborare prin intermediul aplicaţiei Padlet

Abstract: Proiectul a fost iniţiat pornind de la ideea de dezvoltare a competenţelor STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Pentru pătrunderea pe piaţa locurilor de muncă a absolventilor e absolut necesar să avem în prim planul demersurilor didactice cele 8 competenţe cheie, printre care se află şi „aptitudini şi competenţe ştiinţifice şi tehnologice”. Pe lângă argumentare şi susţinere a unui fapt ştiinţific, s-a insistat pe cooperarea dintre elevi prin intermediul instrumentelor Web 2.0. Aplicatia Padlet e un instrument colaborativ utilizat de copii pentru a comunica, a schimba păreri, a susţine convingeri căpătate în urma studiului. Un exemplu privitor la folosirea acestui instrument se găseşte accesând adresa: http://twinspace.etwinning.net/5357/pages/page/20781.
11. Ciubuc Iuliana, prof.
Colegiul "Ion Kalinderu", Şcoala Sanatorială, Busteni,
iulialuci[at]gmail.com
Section: D, EXPOZITIE
Title of paper: Implicarea internationala a elevilor in studii si cercetari stiintifice prin intermediul proiectelor eTwinning

Abstract: De cativa ani, am experimentat , cat de interesati sunt elevii si cadrele didactice, din diferite tari, sa se implice in activitati de cercetare a unor fenomene din natura(factori de mediu, fenomene fizice, astronomice, biologice, etc.). Am ajuns la concluzia ca tuturor le-am starnit curiozitatea si astfel s-au implicat foarte mult. As dori sa impartasesc si altor colegi experienta aceasta, cadrelor didactice de orice specialitate ce pot forma colective interdisciplinare, realizand proiecte valoroase si inedite.
12. Ursu Cornelia, prof. inv. prescolar
Gradinita "Cuvioasa Parascheva" Iasi
cornellya47[at]yahoo.com
Section: D, EXPOZITIE
Title of paper: Implicarea copiilor prescolari in proiecte internationale eTwinning

Abstract: Elevii prescolari sunt dornici sa fie implicati in proiecte internationale, indiferent de tema care li se propune. Ei sunt gata sa rezolve, la nivelul lor de dezvoltare si cunoastere, orice activitate, inclusiv studii simple de investigare a mediului, studii stiintifice, artistice, etc, facand schimb de experienta cu elevi de varste diferite din tara si din intreaga lume.
13. Ghergu Cezar (1), prof.
Ghergu Laurențiu (2), masterand
Roșu Mihai (2), student.
(1) Liceul Teoretic "Neagoe Basarab", Oltenița
(2) Universitatea Politehnică București
czghergu[at]yahoo.fr
Section: E
Title of paper: O formă de management pentru învățământul la distanță

Abstract: Învățământul la distanță presupune că elevul și profesorul nu se mai găsesc față în față, însă comunicarea bidirecțională trebuie să existe, programele intercative sunt controlate de computer. În lucrare se încearcă prezentarea aspectelor generale ale managementului utilizat pentru învățământul la distanță, cât și unle aspecte pe care le considerăm necesare dezvoltării unor aplicații legate de managementul învățământului la distanță. Ca modele organizaționale amintim: instituțiile de tip uni-mod, instituțiile de tip dual mod și consorțiile ca grupuri de instituții autonome de diferite profiluri. Lucrarea mai descrie probleme speciale pe care le ridică, managementul învățământului la distanță și unele implicații financiare. Un rol important îl poate avea flexibilitatea programului prin folosirea unei multiple game de mijloace pentru comunicare. Sunt utilizate standarde pentru cadrul organizatoric, privind studenții și pesonalul didactic, privind conținuturile procesului de învățământ, privind baza materială și activitățile financiare etc.
14. Savin Irina Isabella, prof. dr.
Colegiul Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu” Iași
savinisabella[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Rolul facilitatorului în procesul instructiv - educativ

Abstract: Cercetătorii în domeniul științelor educației au introdus un nou concept asociat profesiei de dascăl, acela de profesor facilitator. Care sunt competențele de care trebuie să dispună și ce roluri își asumă profesorii care doresc să îmbrățișeze principiile facilitării profesionale? În descrierea profilului profesional generic al facilitatorului, trebuie plecat de la faptul că acesta este în primul rând un formator competent. Facilitarea înseamnă formare, dar nu numai formarea grupurilor asistate, ci și autoformarea facilitatorului. Chiar dacă facilitatorul este o persoană neutră, procesul de facilitare îl va modela în același ritm cu ritmul facilitării. A fi profesor facilitator constituie o provocare, facilitarea fiind o muncă provocatoare care determină o serie de emoții, implică anumite valori și modalități aparte de a trata oamenii.
15. Apetrei Andreea, eleva
Savin Irina Isabella, prof. dr.
Colegiul Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu” Iași
savinisabella[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Transdisciplinaritatea – provocare pentru elevi și profesori

Abstract: Abordarea transdisciplinară a unei teme reprezintă măiestria dascălilor de a evidenția competențele elevilor obținute în cadrul unor discipline, si care la prima vedere par să nu aibă nimic comun și totuși există posibilitatea acestei manifestări. De exemplu sr pot combina cunostinte de: limba și literatura română, Tehnologia informației și comunicării și Discipline tehnice. Utilizarea mijloacelor IT de către elevi și profesori pentru realizarea activităților a avut succesul scontat, fiind o noutate la nivelul unității școlare.
16. Pasare Denisa, Profesor
Liceul Teoretic “Henri Coanda” Brașov
denisa_pasare[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: The international spread of english

Abstract: A language having such a wide geographical spread cannot be expected to be “the same” in places tens of thousands of kilometers apart. In other words, we cannot imagine that people in Sydney, Calcutta, Vancouver, Toronto, Los Angeles, Johannesburg, Glasgow, York, Manchester, London or Victoria speak the same ”kind” of English. Differences between the varieties of English pertain, naturally, not only to the vocabulary or grammar, but, essentially, to pronunciation as well. They are never that important, however, to justify the identification of a different “language” and those speaking about an “American” language, for example, are doing it either out of ignorance, or of “patriotism”, or because of commercial interests (more people would be interested in being taught “American” than “English”, for instance). If variation in the case of individual languages is a natural and common phenomenon, institutionally and administratively it can hardly be accepted.If this is easier to achieve at the level of the written language, difficulties are much greater in the case of the spoken language.
17. Rădescu Radu, Conf. dr.
Ureche Mihai, Masterand
Departamentul de Electronică Aplicată şi Ingineria informaţiei, Universitatea Politehnica Bucureşti
rradescu[at]gmail.com
Section: B
Title of paper: Noul modul de gestionare a alocării automate a temelor la alegere în platforma de învăţământ on-line Easy-Learning

Abstract: Platforma de învăţământ electronic Easy-Learning asigură un cadru de lucru pentru orice tip de activitate de învăţare la distanţă, on-line sau off-line, fiind utilă profesorilor şi studenţilor la orice nivel de pregătire şi formare profesională. Anterior, alocările temelor opţionale se făcea manual, printr-o procedură bazată pe mesaje prin email şi gestionate manual de profesor. Repartizarea temelor era dificilă datorită multitudinii de email-uri primite de la studenţi şi a faptului că situaţia nu se afişa dinamic. Noul modul automatizează procesul de selecţie şi alocare a temelor.
Pentru o mai bună organizare, temele sunt introduse în grupuri, definite de profesori pentru fiecare disciplină. Detaliile unui grup de teme sunt: ID – identificator unic al grupului de teme; Denumirea grupului de teme; Data-limită a înscrierilor; Starea grupului (activ/inactiv); Formaţiile de studiu corespunzătoare grupului de teme; Acţiuni: detalii, teme din grup, editare, ştergere.
Detaliile pentru adăugarea unui teme noi sunt: ID – identificator unic al temei; Denumirea temei; Tipul temei (individual/echipe); Numărul studenţilor din echipă; Acţiuni: detalii, studenţi înscrişi, editare, ştergere. Pentru înscrierea unui student la o temă se verifică mai întâi disponibilitatea temei, după care se alocă studentului. O temă devine indisponibilă celorlalţi studenţi în două cazuri: imediat după alocare (individual); când număr studenţilor înscrişi devine egal cu numărul specificat la creare (echipe).
Actualmente platforma a atins un grad ridicat de maturizare cu ajutorul framework-ului Symfony şi a celorlalte tehnologii folosite, care simplifică sarcinile repetitive şi oferă posibilitatea generării automate a entităţilor.
18. Rădescu Radu, Conf. dr.
Ureche Mihai, Masterand
Departamentul de Electronică Aplicată şi Ingineria informaţiei, Universitatea Politehnica Bucureşti
rradescu[at]gmail.com
Section: B
Title of paper: Noul modul de gestionare a alocării automate a temelor de finalizare a studiilor în platforma de învăţământ on-line Easy-Learning

Abstract: Aplicaţia Easy-Learning rulează pe un server web (local sau la distanţă) şi a fost creată utilizând pagini web dinamice, cu ajutorul framework-ului Symfony bazat pe latura obiect-orientată a limbajului de programare web PHP. Printre altele, platforma foloseşte sistemul MariaDB la gestiunea bazei de date pentru stocarea şi extragerea informaţiilor. Principalul motiv în alegerea mediului de dezvoltare este dat de cerinţele minimale necesare rulării aplicaţiei (execuţie pe server). Iniţial, repartizarea temelor de finalizarea a studiilor (licenţă sau disertaţie) era dificilă datorită multitudinii solicitărilor diverse primite de profesorii-coordonatori de la studenţi sau masteranzi şi a faptului că situaţia nu se afişa dinamic. Noul modul automatizează procesul alocării optime a temelor de finalizare a studiilor. Introducerea temelor de finalizare o fac profesorii-coordonatori. Detaliile sunt următoarele: ID – identificator unic al temei; Denumirea temei; Tipul temei (licenţă/disertaţie); Coordonator; Ani de studiu; Serii; Acţiuni: detalii, studenţi înscrişi, editare, ştergere.
Pentru ca procesul de alocare a unei temei să fie complet trebuie ca tema să fie asignată unic unui student. Profesorul dispune şi de posibilitatea adăugării manuale a unui student, acesta fiind redirecţionat către un formular de unde este nevoie să selecteze studentul pe care acesta doreşte să îl adauge.
Platforma Easy-Learning a suferit numeroase modificări pe parcursul anilor, pornind de la un proiect simplu, care a devenit complex şi eficient, satisfăcând necesităţile unei clase virtuale.
19. Burlacu Natalia, Lect. superior Drd.
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Chișinău, Republica Moldova
NatBurlacu[at]hotmail.com
Section: C
Title of paper: Optimizarea procesului didactic folosind software educaționale de concepție proprie

Abstract: Autorul propune comunității științifice interesate descrierea unor produse program educaționale, de concepție proprie, elaborate și implementate prin prisma optimizării procesului de predare-învățare-evaluare-autoevaluare în învățământul preuniversitar.
20. Dogaru Ileana, Profesor
Colegiul "Stefan Odobleja" Craiova
ileana.dogaru[at]gmail.com
Section: C
Title of paper: Evaluarea asistată de calculator cu aplicația Wondershare Quiz-Creator

Abstract: Wondershare Quiz-Creator este o aplicație care permite creare cu ușurință a chestionarelor interactive bazate pe Flash pentru instruirea și evaluarea asistată de calculator. Aplicația permite moduri ușoare și eficiente pentru evaluarea cunoștințelor și obținerea unor opinii valoroase. Aplicația permite ușor publicarea chestionarelor flash rezultate pe web pentru a fi accesate online de oriunde iar rezultatele testelor pot fi trimise automat prin e-mail la evaluator pentru centralizarea rezultatelor. Astfel persoanele evaluate nu trebuie neapărat să fie într-un anumit loc pentru a putea efectua testul.
21. Aileni Raluca Maria, Drd
Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
raluca.maria.aileni[at]gmail.com
Section: B
Title of paper: Platforma Web pentru analiza materialelor cu proprietati electroconductive

Abstract: Lucrarea prezinta o aplicatie software de tip web destinata colectarii datelor despre materialele textile electroconductive obtinute in cadrul laboratoare de specialitate. Aplicatia contine o interfata web prin intermediul careia utilizatorii (studenti, profesori si cercetatori) pot obtine informatii sau pot introduce date noi. Lucrarea este utila in procesul de invatare si cercetare deoarece ofera informatii structurate.
22. Aileni Raluca Maria, Drd
Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
raluca.maria.aileni[at]gmail.com
Section: B
Title of paper: Software VirtuaLab - incursiune virtuala in laboratoate

Abstract: Lucrarea prezinta incursiunea intr-un laborator de cercetare folosind realitatea virtuala. Aplicatia VirtuaLab ofera utilizatorilor informatii despre aparatura de laborator (prezentare statica si dinamica), formulele de calcul utilizate pentru diverse tipuri de analize si standardele folosite. Aplicatia contine un set de teste online pentru verificarea cunostiintelor. Aceasta aplicatie este utila studentilor pentru fixarea cunostiintelor dobandite in cadrul cursurilor de specialitate si familiarizarea cu aparatura si instrumentele existente intr-un laborator pentru testarea proprietatilor conductive in cazul materialelor textile plane.
23. Basu Mihaela, Dr. ing.
Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Iasi
bsmihaela[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Dezvoltarea competenţelor informatice, tehnologice și ecologice a elevilor în context european

Abstract: Într-o lume aflată în continuă schimbare, toți elevii europeni ar trebui să dispună de cunoștințele, aptitudinile și atitudinile necesare pentru a înțelege și a aborda dificultățile și aspectele complexe ale vieții moderne, luând în considerare, în același timp, implicațiile de mediu, sociale, culturale și economice, precum și pentru a-și asuma responsabilitățile globale. Alături de competențele tehnologice și informatice, competenţele verzi, constituie o noutate la nivel naţional. Ele sunt menite să asigure o creştere economică sustenabilă, printr-o acţiune raţională asupra mediului fiind, la nivelul curriculum-ului, la fel de importante ca şi competenţele TIC. De altfel, competiţia globală, dezvoltarea demografică şi schimbările tehnologice au determinat creşterea cererii pentru calificări de nivel mediu şi superior şi promovarea triunghiului cunoaşterii: educaţie – cercetare – inovare.
24. Élthes Zoltán, Conf. Dr.
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
eltheszoltan[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Utilizarea instrumentelor e-learning mobile

Abstract: Experienţa ne arată că în cadrul învăţământului virtual acele proiecte sunt viabile care utilizează tehnologiile cu cea mai largă accesibilitate. În ultimii ani, instrumentele mobile sunt uşor de utilizat datorită dimensiunii lor rezonabile, pot fi accesate de oriunde şi oricând, oferă o rezoluţie suficient de mare pentru o imagine bună, dispun de un procesor puternic, de memorie impresionantă. Utilizarea comodă a lor este asistată şi de pachete software moderne, care pot uşura procesul instructiv-educativ. Penetraţia tabletelor şi a telefoanelor inteligente este ridicată, acestea fiind în topul opţiunilor de cumpărare. În acest studiu studiem utilizarea instrumentelor mobile în mediul învăţământului universitar, dar ele pot fi folosite practic în orice formă de educaţie. Pot fi instrumente deosebit de utile şi în cadrul educaţiei pe tot parcursul vieţii (life long learning), pentru persoanele cu dizabilităţi, pentru cei în vârstă. Datorită limitării de spaţiu, în această lucrare nu mă voi ocupa cu elaborarea strategiei mobile learning la nivel instituţional, cu implementarea ei, cu aspectele metodologice ale tehnologiei mobile în învăţare.
25. Moise Luminita Dominica, Prof.
Cristea Ruxandra, Prof.
Școala Superioară Comercială "Nicolae Kretzulescu", București
dominic_moise[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: La confluența granițelor. Arta și știința în armonia cunoașterii

Abstract: Abordările clasice ale problemelor din ştiinţă şi artă se fac deseori separat, dar secolul XXI aduce o viziune integralistă pe care noi dorim să o descoperim împreună cu elevii în cadrul activitaților desfășurate. Știința face pași uriași în înțelegerea fenomenelor lumii și modelarea lor, în inovație și inventică, pe de altă parte arta ca răspuns la tumultul sufletesc al omului contemporan ține pasul acestor achiziții în cunoaștere iar alteori chiar le anticipează. Ne dorim astfel realizarea unui scop principal și anume dezvoltarea competenţele cheie pentru a-i pregăti pe tineri pentru viaţa de adult şi pentru a consolida bazele învăţării permanente. Sub aceasta emblemă s-au desfasurat activități la nivelul școlii dar și la nivel internațional precum proiectele etwinning "SIERPINSKI Carpet Project", "Pi fait le tour du monde", "Math PowerLessons", și proiectul ERASMUS PLUS "O lume a armoniei: Artă și Știință”.
26. Kiraly Alexandru (1,2), Elev
Georgeta Cozma (2), Prof. drd. coord. echipa Multitouchcnme
Şandor Nicoleta (2), Prof.
(1) Atelier Transdisciplinar şi Grupa de Informatică a Centrului Judeţean de Excelenţă, Satu Mare
(2) Colegiul National "Mihai Eminescu", Sau Mare
alexucu[at]gmail.com
multitouchcnme[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: SmartShare

Abstract: Lucrarea prezintă o versiune a aplicaţiei SmartShare, adresată dispozitivelor cu sistemul de operare Android şi tuturor computerelor, realizată de Alex Kiraly, membru al Echipei Mulitouchcnme. Aplicaţia oferă posibilitatea transferului de date între un dispozitiv Android şi orice computer cu viteze performante şi calitate superioară.
27. Georgeta Cozma, Prof. drd. coord. echipa Multitouchcnme
Kiraly Alexandru , Elev
Colegiul National "Mihai Eminescu", Sau Mare
multitouchcnme[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: MOISE vs BLOOD

Abstract: Lucrarea descrie un proiect transdisciplinar, prin care elevii au fost puşi în situaţia de a proiecta în moduri inedite viitorul, de a prefigura evoluţia tehnologiei, impactul pe care l-ar putea avea aceasta asupra societăţii.
28. Georgeta Cozma, Prof. drd. coord. echipa Multitouchcnme
Echipa Multitouchcnme: Atelier Transdisciplinar , Elevi clasa VI-a - clasa a XII-a
Colegiul National "Mihai Eminescu", Sau Mare
multitouchcnme[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: BLOGUL LITERAR vs CAIETUL DE LECTURĂ

Abstract: Lucrarea descrie un proiect inter / transdisciplinar, ilustrând modul în care elevul secolului 21, utilizând intrumentele TIC, îşi concepe un spaţiu sincretic de lectură, transformând clasicul caiet de lecturi într-un blog literar.
29. Georgeta Cozma, Prof. drd. coord. echipa Multitouchcnme
Colegiul National "Mihai Eminescu", Sau Mare
multitouchcnme[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: "SEMINŢE PENTRU VIITOR" - TRANSDISCIPLINARITATEA EXPERIMENTALĂ

Abstract: Pornind de la conceptul promovat de prof.dr. Florin Munteanu de la Centrul pentru Studii Complexe, lucrarea se doreşte o pledoarie pentru metodologia transdisciplinarităţii experimentale, ca temă pentru o reformă reală şi autentică în sistemul de învăţămînt românesc, conform standardelor secolului 21.
30. Balanescu Ramona-Cristina, Lector univ. dr.
Universitatea Politehnica Bucuresti
prc73ro[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Selfie adolescentin pe fundal muzical

Abstract: Filogeneza şi ontogeneza confirmă însemnătatea muzicii pentru viaţa omului. Se apreciază că aceasta îl însoţeşte pe om în întreaga sa existenţă, începând de la naştere şi până la moarte. Fiecare vârstă are muzica ei. Conform psihologiei vârstelor, este bine cunoscut faptul că adolescenţa şi postadolescenţa încheie primul ciclu al dezvoltării umane. Dintre acestea două, perioada adolescenţei a suscitat mereu interesul cercetătorilor, fiind atent investigată. Datorită schimbărilor radicale de ordin fizic şi psihic, care au loc în această etapă, unii autori au catalogat adolescenţa drept a doua naştere a individului (J.J. Rousseau), iar alţii, pentru caracterul tumultuos al schimbărilor au numit-o „vârsta furtunii şi stresului” (Stanley Hall), a „vivacităţii afective” (M. Debesse. Graţie interesului acordat acestei etape, s-a dezvoltat chiar un domeniu distinct, cel al psihologiei adolescenţei, luînd naştere o disciplină studiată de către viitorii profesori, la nivelul masteral, în România, numită Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor. Literatura de specialitate din acest domeniu, în plan mondial şi în psihologia românească nominalizează autori precum: Stanley Hall (1904), Maurice Debesse (1936), Jean Piaget (1955), E Erikson (1962), R. M. Lerner şi D. F. Hultsch(1983), Vander Zanden (1993), Helen L. Bee (1986), Ursula Şchiopu (1982), Elena Bonchis (2004), Anca Munteanu (2004), Tinca Creţu (2001), etc.
Prezentul articol nu va insista asupra reperelor teoretice referitoare la perioada adolescenţei, şi detaliate în literatura de specialitate, ci încearcă o radiografiere a sufletului adolescentin, cu ajutorul muzicii, pe baza analizei lucrărilor studenţilor masteranzi din anul I, de la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, realizate pentru disciplina Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor.
31. Matraguna Mhihai, Elev
Grigorescu Mihaela, Elev
Iordaiche Cristina, Prof.
Roșu Ovidiu, Prof.
Liceul Teoretic "Grigore Moisil" Timișoara
cristina_iordaiche[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: My School’s Page

Abstract: My School’s Page este un produs soft destinat administrării eficiente a activităților destinate elevilor și profesorilor dintr-o instituție de învățământ. Aplicația poate fi utilizat de către elevi, profesori, părinți și administratorii școlii. Elevilor le este permisă: vizualizarea paginile personale ale colegilor și profesorilor, folosirea calendarului destinat programării evenimentelor din școală și a activităților extrașcolare, trimitera printr-un formular de up-load a unor lucrări ce pot fi ulterior coorectate de oprofesori. Forumul destinat elevilor și profesorilor este un alt instrument de comunicare rapidă între utilizatori. Cadrele didactice pot posta anunțuri de interes pentru o anumită clasă de elevi sau un anumit grup de profesori și au la dispoziție un catalog virtual. În momentul trecerii unei note sau absențe, elevii vor fi anunțați printr-o notificare pe contul lor personal cât și printr-un E-mail, iar părinții printr-un SMS.
32. Nicolaița Cristina, Prof.
Școala Gimnazială "Gh. Magheru" Caracal
crist_nycol[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Predarea științelor cu ajutorul unor resurse digitale inovative - Proiectul UE Inspiring Science Education

Abstract: Proiectul Inspiring Science Education își propune să promoveze științele şi să transforme educația din domeniul științific într-o activitate atractivă și relevantă pentru elevi, prin facilitarea accesului la instrumente interactive de ultimă generație și la resurse digitale, chiar în sala de clasă. Astfel, profesorii capătă un rol central în educație și stimuleză elevii în procesul de învățare prin observare și descoperire și îi determină să înțeleagă modul în care se manifestă fenomenele naturale și științifice din materii precum Științe, Tehnologie, Inginerie și Matematică într-un mod practic, rapid și atractiv. Juriul competiției europene Learning with Light, organizate în cadrul proiectului Inspiring Science Education, a acordat recunoașteri speciale proiectelor inovative. Una dintre aceste recunoașteri speciale (Highly Commended Certificate) a ajuns în România, fiind atribuită unei aplicații inovative, “Surse de lumină. Propagarea rectilinie a luminii”, care este prezentată în lucrare.
Ref.:
http://www.inspiring-science-education.net/showcases/cristina-nicolaita
http://portal.opendiscoveryspace.eu/activity/surse-de-lumina-propagarea-...
33. Nicolin Cătălina, Prof.
RMEPFA Bucuresti
catalinanikolin[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: A training teachers course by flipped model

Abstract: The emergence of new devices in education, has created new paradigms for teaching, learning and training. Even if the Flipped Classroom is not used in Romania, is the time to make a change in the training structures and models, and promote an innovative frame for training using Flipped Classroom model.
34. Botnariuc Petre (1), Cercetator
Istrate Olimpius (2), Lector dr.
Găbureanu Simona (3), Lector dr.
(1) Institutul de Științe ale Educației
(2) Universitatea București
(3) Universitatea Politehnica București
bpetre[at]ise.ro
Section: C
Title of paper: Grupurile Google - instrument de susținerea a comunităților de învățare ale profesorilor din România

Abstract: Articolul se bazează pe rezultatele unei evaluări de program realizată în 2015 de o echipă de cercetători. Evaluarea a vizat programul de formare Google pentru educație care și-a propus dezvoltarea la profesori a abilităților de utilizare în activitatea proprie a diferitelor aplicații Google (Gmail, Calendar, Drive, sheets, forms, sites, Google+). În lucrare vom explora preferințele cursanților și dificultățile întâmpinate în aplicarea instrumentelor Google în procesul de managementul resurselor și al învățării, cu accent pe modul în care grupurile google sunt utilizate ca instrument de comunicare și colaborare în comunitățile profesionale ale cadrelor didactice din 13 judete (Argeș, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, București, Constanța, Dâmbovița, Giurgiu, Hunedoara, Mehedinți, Mureș, Timiș). S-a utilizat o metodologie mixtă de analiză cu prelucrare cantitativă și calitativă a datelor existente (colectate prin chestionar aplicat cursanților la programul de formare și analiza de conținut asupra spațiilor de discuții online) din perspectiva eficacității programului de formare și a constituirii unei comunități de învățare a profesorilor si se oferă o serie de sugestii pentru ameliorarea urmatoarelor sesiuni de formare.
35. Silvia Fat, Lector univ. dr.
Universitatea București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației
silvia.fat[at]fpse.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: Utilizarea tehnologiei în evaluarea educațională

Abstract: Articolul prezintă câteva modalități de utilizare a tehnologiei în evaluarea educațională, cu accent pe măsurarea și aprecierea rezultatelor școlare ale elevilor. Practica evaluativă internațională este ilustrativă pentru diversele inovații tehnico-pedagogice aplicate în actul evaluativ: testele adaptative, testele standardizate, portofoliul electronic, catalogul electronic. Există și exemple pozitive redate de experiența românească, pentru care există actualmente inițiative la nivelul formării continue a profesorilor. Lucrarea prezintă în mod echitabil avantajele și dezavantajele acestor tehnici și instrumente, întrucât ele se află într-un raport de complemetaritate cu cele convenționale.
36. Fazecaș Barbara Maria, Elev
Borșa Rareș Mario, Elev
Nicoară Karina Renata, Elev
Solschi Viorel, Profesor
Marciuc Daly, Profesor
Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Satu Mare
daly.marciuc[at]gmail.com
Section: D
Title of paper: Integrarea activităților de modelare pe calculator în activitatea didactică – oportunitate și beneficii

Abstract: Determinarea modalităților cele mai adecvate de înnoire a curriculumului școlar, de corelare a acestuia cu cerințele societății actuale constituie una dintre prioritățile cercetărilor în aria educațională. O oportunitate puțin exploatată, care poate aduce beneficii importante în formarea competențelor elevilor în domeniul Științelor, Matematicii și Tehnologiilor, este dată de existența diferitelor aplicații software, disponibile gratuit, care permit crearea de modele și simulări pe calculator, chiar de către elevi. În această lucrare este descris un proiect de Științe, realizat de elevi ai Colegiului Național ”Mihai Eminescu” din Satu Mare, membri ai grupei de studiu interdisciplinar, în cadrul Centrului Județean de Excelență Satu Mare. Proiectul se referă la construcția modelului matematic, a modelului pe calculator și a modelului fizic al unui fenomen spectaculos: unda pendulelor. Pentru construcția simulărilor pe calculator au fost folosite două aplicații software, dar și două metode diferite: softul matematic GeoGebra, pentru modelare analitică și limbajul de programare VPython, pentru modelare numerică. Proiectul nostru reprezintă o ilustrare a conceptului de curriculum integrat, realizarea sa implicând nu doar aplicarea principiilor mecanicii newtoniene, construcția ecuațiilor matematice corespunzătoare și rezolvarea acestora, dar și implementarea pe calculator a rezultatelor deduse. Integrarea în lecții a activităților de construcție a modelelor pe calculator favorizează formarea unor capacități cognitive de ordin superior ale elevilor, contribuind la aprofundarea cunoștințelor științifice și tehnologice și la familiarizarea elevilor cu instrumentele și metodele activității de cercetare științifică.
37. Nicolăiță Carmen, Prof. inv. primar
Colegiul Național "Ioniță Asan" Caracal
carmen_nycol[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Promovarea unei comunicări interculturale eficiente în spațiul virtual eTwinning- Tweaster

Abstract: Lucrarea prezintă proiectul eTwinning Tweaster, un proiect de scurtă durată care și-a propus sărbătorirea Paștelui împreună cu partenerii europeni, folosind imagini, prezentări, filmări, toate postate în twinspace și pe forumurile dedicate. Scopul principal al proiectului pentru profesori a fost de a încuraja etwinneri noi sau mai puțin experimentați să participe la un proiect etwinning. Pentru elevii noștri am gândit un schimb cultural și dezvoltarea abilităților de comunicare, lucru în echipă, artistice, ICT și media.
38. Berejanschi Anastasia, Drd.
S.P.1 Mun. Chisinau, Republica Moldova
augustinab[at]rambler.ru
Section: A
Title of paper: Reformele în domeniul învăţământului profesional tehnic din R. Moldova - provocări, oportunităţi şi perspective

Abstract: Recentele documente şi politici ce prevăd dezvoltarea educaţiei în R.Moldova, intenționează să implementeze mai multe reforme în domeniul învățământului profesional tehnic. Pe acest segment fiecare profesor are oportunitatea de a participa în mod direct la elaborarea curriculum-ului pe module/discipline şi pe domenii de formare profesională, astfel încît să permită elevilor să dobândească competenţele şi valorile necesare pentru a reuşi în societatea bazată pe cunoaştere şi pe piaţa muncii. Pentru racordarea sistemului educaţional la cerinţele pieţei forţei de muncă în scopul sporirii productivităţii, beneficiarilor direcţi ai învăţămîntului vocaţional/tehnic le sunt necesare numeroase cunoştinţe generale şi deprinderi matematice, care-i ajută să facă faţă unor situaţii reale,să studieze anumite fenomene observate sau întâlnite pe parcursul vieţii. Această educaţie trebuie să fie rezultatul unui demers didactic activ şi atractiv, documentat şi integrat în multiplele discipline şcolare. Necesitatea dezvoltării culturii matematice şi a formării unei gândiri logice pentru fiecare elev impune îmbinarea celor mai bune practici tradiţionale cu cele moderne, interactive, folosirea noilor tehnologii pentru învăţare, utilizarea unor resurse didactice moderne, variate, corelate cu obiectivele, conţinuturile, interesele şi capacităţile psiho-motorii ale elevilor. Cu toate progresele înregistrate în domeniul metodicii predării matematicii şi ştiinţelor, încă se constată dificultăţi în predarea acestora în şcolile profesionale, în învăţarea unor concepte ştiinţifice de bază, în înţelegerea ideilor şi relaţionarea cunoştinţelor din diferite domenii. În scopul de a elimina neajunsurile şi de a minimiza dificultăţile cu care se confruntă, deopotrivă elevul şi profesorul, în procesul de predare–învăţare–evaluare a ştiinţelor în şcoala profesională, vin cu bune practici de îmbunătăţire, de perfecţionare şi totodată de înnoire a activităţii la clasă, pentru a găsi soluţii optime şi metode eficiente de a forma la elevi competenţe necesare pentru studiu şi viaţă.
39. Bologa Bogdan Marius, Elev
Husein Flavius, Elev
Peteu Natasa, Prof. dr.
Serban Gina Elena, Prof.
Liceul Teoretic "Nicolae Balcescu", Medgidia
natasapeteu[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Fizica pe înțelesul tuturor

Abstract: Utilizarea tehnologiei informatice este una dintre cerintele scolii moderne si o cale de a motiva elevii sa invete. Lucrarea relanseaza interesul elevilor pentru studiul fizicii cu ajutorul unor experimente practice bazate pe utilizarea unui software educational ce poate fi aplicat in procesul de predare/invatare al lectiilor de fizica. Proiectul dezvolta competente, in special cele digitale, si contine numeroase activitati de invatare in domeniul fizicii. Structura site-ului cuprinde: o introducere generala cu privire la obiectivele si competentele de invatare; itemii fiecarui capitol care prezinta notiuni teoretice ale lectiilor de fizica, cat si demonstratiile practice care deriva din studierea acestor lectii; La finalul fiecarui item, utilizatorul are posibilitatea sa aleaga cu ajutorul butoanelor oferite diferitele experimente fizice, derivate din notiunile teoretice. Se ofera chestionare de autoevaluare pentru fiecare item care pot folosite de profesor pentru a face evaluarea la finalul fiecarei lectii; De asemenea, exista o rubrica "stiati ca" pentru informare si pentru a face legatura interdisciplinara intre fizica si viata reala. Site-ul trateaza capitolul de acustica, mecanica si optica, cat si subdomeniile acestora. Pagina web este conceputa in asa fel incat pot fi adaugate noi notiuni teoretice si practice din toate domeniile fizicii. Acest proiect este alcatuit pe baza programelor: Kompozer, Notepad++, VideoPad, Windows Movie Maker.
40. Bîrlea Svetlana, Conf. dr.
Todos Irina, Conf. dr.
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Republica Moldova
onutazvetlana[at]gmail.com
Section: A
Title of paper: Evaluarea percepțiilor și expectativelor participanților în cadrul procesului de predare - învățare e-learning

Abstract: Lucrarea prezintă elementele definitorii privind importanța învățământului e-learning în procesul de predare-învățare în instituțiile de învățământ superior. Învăţământul superior, ca formă de educaţie şi instruire, are drept scop pregătirea studenţilor la un nivel adecvat cerinţelor pieţei interne şi externe a forţei de muncă. Astfel, autorii și-au propus să realizeze un studiu de caz vizavi de percepțiile și așteptările participanților, pe de o parte cadrele didactice și pe de altă parte studenți, în cadrul învățământului e-learning. Studiul de caz a fost realizat în cadrul Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, Republica Moldova.
41. Yuzgulen Behiye-Begum,, Elev
Roşu Alin, Elev
Iordaiche Cristina, Prof.
Roşu Ovdiu, Prof.
Liceul Teoretic "Grigore Moisil" Timișoara
cristina_iordaiche[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: PLUMB - lecţie interdisciplinară

Abstract: Lucrarea prezinta un Software educational interdisciplinar. Sunt realizate lectii de Limba si litaratura română, Chimie, Istorie, Muzică şi Arhitectură, toate având acelaşi elemenet comun, şi anume elementul chimic cu numărul 82 în tabelul periodic al elementelor, sursă inedită de inspiraţie pentru universul Bacovian.
42. Petrescu Ileana, Prof.
Colegiul "Spiru Haret" Ploieşti
ilene_info[at]yahoo.com
Section: A
Title of paper: Premisele apariţiei software-ului educaţional în sistemul de învăţământ

Abstract: Una dintre problemele cu care se confruntă educaţia românească în prezent, este modalitatea de a realiza un proces de interacţiune eficient între cadrele didactice şi elevi. În acest articol este prezentată evoluţia rapidă a tehnologiilor de informare şi comunicare, evoluţie ce a schimbat mediul educaţional, în prezent punându-se problema utilizării cât mai eficiente a mijloacelor moderne, prin care informaţia să fie cât mai atractivă, interesantă, provocatoare pentru elevi. Societatea modernă actuală este puternic influenţată de evoluţia tehnologiilor moderne de informare şi comunicare, acestea fiind prezente în orice domeniu şi în orice tip de activitate. Evoluţia echipamentelor hardware şi a produselor software, precum şi accesul facil la aceste noi tehnologii de informare şi comunicare, au condus la informatizarea, la digitizarea surselor de cunoaştere. În prezent se vorbeşte despre societatea informaţională, aceasta fiind o transpunere a societăţii reale în lumea virtuală. Evoluţia noilor tehnologii de informare şi comunicare a condus la dezvoltarea aplicaţiilor software, înglobate în procesul de predare-învăţare. Sistemul de învăţământ trebuie să se adapteze noilor cerinţe ale societăţii prin reorganizarea conţinuturilor, metodelor, structurilor. Utilizarea tehnologiilor moderne de informare şi comunicare precum şi a software-ului educaţional la clasă, are impact puternic în demersul didactic.
43. Petrescu Ileana, Prof.
Colegiul "Spiru Haret" Ploieşti
ilene_info[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Influențele software-ului educațional în învăţământ

Abstract: Datorită evoluției software-ului educațional și a utilizării acestuia ca mijloc modern de educație, învățământul românesc a înregistrat schimbări pozitive majore. În acest articol sunt detaliate urmatoarele aspecte: evoluția software-ului educațional în învăţământ, apariția unor noi forme de instruire datorate inserării și a utilizării software-ului educațional și a noilor tehnologii de informare și comunicare în procesul didactic. Este prezentată o analiză comparativă între utilizarea software-ului educațional în procesul didactic și a mijloacelor tradiționale, analiză prin care sunt evidențiate acele aspecte ale software-ului educațional care conduc la optimizarea procesului didactic de predare-învățare. Finalul articolului este dedicat concluziilor referitoare la schimbările în educația românească, schimbări provocate și de utilizarea software-ului educațional ca mijloc modern de educație.
44. Opriș Simona, Prof.
Liceul "Șt. O. Iosif" Rupea
opris_sim23[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Lecții virtuale de mecanica. Pompe

Abstract: Aplicația este o pagină web, care prin animațiile și filmele didactice expuse încearcă să familiarizeze elevii cu domeniul hidraulicii. Evaluarea se face pe baza unui test realizat pe calculator.
45. Oprea Sergiu, Elev
Opriș Simona, Prof.
Liceul "Șt. O. Iosif" Rupea
sergiw09[at]yahoo.com
opris_sim23[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Lectii virtuale. Determinarea abaterilor de forma si pozitie cu ajutorul comparatorului

Abstract: Aplicația descrie modul de determinare a abaterilor de forma si pozitie din mecanica. Sunt utilizate animatii si filme didactice.
46. Petrescu Ileana, Prof.
Colegiul "Spiru Haret" Ploieşti
ilene_info[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Metode și procedee active utilizate în procesul didactic prin prisma software-ului educațional

Abstract: Metodele pe care trebuie să le utilizăm în procesul didactic trebuie să fie active, să activizeze procesul de predare-învățare. În acest mod elevii invata si lucrează eficient unii cu alții, își dezvoltă abilităţi de colaborare și ajutor reciproc. În acest articol este prezentat un fragment din procesul de predare-învățare care cuprinde, ca și metode de predare, metoda mozaicului combinată cu metoda cubului precum și software educațional ca mijloc didactic modern.
47. Petrescu Ileana, Prof.
Colegiul "Spiru Haret" Ploieşti
ilene_info[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Software educațional. Test demo realizat în limbajul de programare Java

Abstract: Articolul prezintă modul de realizare a unei aplicații practice, din categoria software educațional de tip test de autoevaluare (quizz), în limbajul de programare Java. În elaborarea aplicației a fost utilizat mediul de programare JBuilder 5 Professional, testul fiind realizat sub forma unui applet.
48. Preda Clementina, Prof.
Onuțu Mihaela, Prof.
Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" Ploieşti
preda_clementina[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Instrumente software utilizate pentru realizarea materialelor didactice specifice domeniului tehnic

Abstract: În ultimul timp s-a observat, deşi dureros este incontestabil, interesul scăzut pentru studiu al elevilor din învăţământul tehnic şi profesional. Astăzi, profesorul are obligaţia nu numai de a transmite din cunoştinţele sale elevilor ci, înainte de aceasta, de a le stârni curiozitatea, de a-i motiva, de a le capta atenţia. Prin „Societatea cunoaşterii” se are in vedere accesul elevului la informaţiile din toate domeniile. Profesorii au o dublă datorie: de a îndruma elevul în găsirea informaţiilor necesare şi de a fi mereu la curent cu noile tehnologii apărute, de a se perfecţiona în realizarea unor lecţii care să fie în pas cu noile mijloace media accesate de tineri. Elevii trebuie încurajați să comunice, să își exprime liber, fără teamă, gândurile, ideile, sentimentele, să lucreze în echipă, să se bucure de nou, să participe cu interes și plăcere. Atât în cadrul orei de curs, cât și în restul activităților extracurriculare, profesorul urmărește să formeze și să dezvolte toate competențele de specialitate dar și competențe cheie, chiar dacă acestea aparțin altor materii, deoarece nu se poate face o delimitare clară a acestora, în sensul că în practică acestea se întrepătrund. Actul didactic conține trei componente ce se află într-o permanentă interdependență: predarea-învățarea-evaluarea. În fiecare etapa, cadrul didactic poate găsi căi de accesibilizare: strategii, metode, mijloace de învățământ noi, activizante, care să încurajeze comunicarea, lucrul în echipă, creativitatea, inovarea, căi pe care le are în vedere încă din faza de proiectare a actului didactic. Vorbim de un cadru didactic deschis la nou, care se informează și oferă informații, care se perfecționează și cere elevilor săi progres susținându-i și încurajându-i, care este prietenos dar și autoritar, care respectă și impune respect, care știe să colaboreze și să coopereze atât cu colegii cât și cu elevii, un cadru didactic care se implică, se adaptează, inovează.
Prin urmare, lectiile adresate elevilor sa fie lecţii interactive de predare – învăţare – evaluare cu caracter dinamic, plăcute, stimulatoare şi sa antreneze întregul colectiv al clasei. Prezentarea conţinuturilor prin inserarea în cadrul acestor lecţii a imaginilor animate, simulărilor, experimentelor, link-urilor către diverse pagini web de specialitate, constituie o provocare, stârnind mereu curiozitatea elevilor. Pregătirea unor astfel de lecţii presupune foarte multă muncă din partea profesorului, incomparabilă cu predarea prin metode tradiţionale, dar ţinând cont de rezultatul final. Adaptând metodele specifice instruirii asistate de calculator (pe care să le utilizăm alături de metodele clasice) pentru a facilita studiul disciplinelor tehnice obținem o accesibilizare eficientă a curriculumului școlar și oferim elevilor o altă perspectivă asupra propriei formări ajutându-i la dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi.
49. Ciobanu Lucretia Roxana, Prof.
Mircioaga Nectara Elena, Ing. dr.
Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuşi" Bucureşti
nectara[at]gmail.com
Section: C
Title of paper: Utilizarea tabletelor si a jocurilor pentru a trezi interesul elevilor pentru știință

Abstract: Odată cu evoluția tehnicii, în ultima vreme folosirea tabletelor în școli în cadrul procesului instructiv-educativ a devenit dintr-un moft, o necesitate. Elevii au acces la tablete sau smartphon-uri dotate cu sistem Windows sau Android. Din fericire, și tehnica s-a updatet destul de repede la nevoile profesorilor. Au apărut, mai întâi software educaționale, apoi jocuri educaționale, și în ultima vreme, clase virtuale. Tabletele cu interfața simpla, cu portabilitate, viteza, accesibilitate și varietate de aplicații au început să fie utilizate în școlile din întreaga Europă. Un număr tot mai mare de cadre didactice utilizează tablete. În primul rând utilizarea tabletelor în clasă presupune dezvoltarea unui mediu creativ - sala de clasă - în care este dezvoltată exprimarea creativă a elevilor și a cadrelor didactice. O abordare creativă la conținut este organizată într-un mod care să faciliteze conexiuni, sa implice găsirea de noi modalități de îndeplinire a sarcinilor familiare. Practicile de predare creative sunt eficiente și inovatoare în realizarea unui rezultat dorit, atat in dobândirea de abilități, cunoștințe sau înțelegere, cat si pentru implicarea eleviilor in propriul lor demers de învățare si evaluare.
50. Braicov Andrei (1), Conf. univ. dr..
Velicova Tatiana (2), Lector univ. dr.
(1) Universitatea de Stat din Tiraspol,
(2) Universitatea de Stat din Comrat,
Republica Moldova
abraicov[at]gmail.com
velicovatania[at]gmail.com
Section: B
Title of paper: Aspecte metodologice de implementare a metodei proiectelor utilizând mediul Scratch

Abstract: În articol se face o analiză a mediului de dezvoltare Scratch. Sunt determinate şi descrise caracteristicile sale de bază, care permit utilizarea acestui mediu drept instrument de învăţare a conceptului de Programare orientată pe obiecte (OOP) prin metoda proiectelor. Sunt identificate tipurile de proiecte realizabile în Scratch. Se aduc argumente de eficienţă a metodei proiectelor în învăţarea programării. Se propune organizarea activităţilor de proiect Scratch în etape cu sugestii metodologice pentru fiecare din ele.
51. Borlovan Angela, prof. inv. prescolar
Gradinita Nr.33. Timisoara
borlovan_angela[at]yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Preșcolarii și tehnologiile TIC. Poster, secțiunea Expoziție

Abstract: Chiar dacă preșcolarii nu știu prea bine a citi, aceștia învață foarte repede să utilizeze calculatorul, să înțeleagă algoritmii sau procedurile de utilizare a TIC, să navigheze ușor pe Internet, să acceseze link-urile ce conțin informații despre pasiunile lor, să realizeze creații artistice folosind diverse programe, etc. De mici, copiii trebuie îndrumați în așa fel încât, Internetul să dezvolte interesul acestora pentru cunoaștere, informare, descoperire de lucruri și cunoștințe utile lor, și nu numai pentru jocuri ce îi izolează de colegi. Este mult mai ușor și mai bine să-i învățăm cum și cand să utilizeze calculatorul și instrumentele informatice, decăt să-i pedepsim sau să le arătam autoritatea în timpul orelor de clasă. Este mul mai benefic pentru ei dacă vor primi îndrumări pentru a-și descoperi singuri pasiuni, plăceri, etc. Vom prezenta prin imagini modul în care preșcolarii lucrează pe calculator și pe tabletă in diverse activități interactive și inteligente.


INSCRIERE ONLINE
(Click here)- Formular de inscriere online a rezumatului lucrarii

Despre proiectele educaţionale CNIV şi ICVL: http://c3.cniv.ro, http://c3.icvl.eu

C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"
C3VIP: "Consistency-Competence-Clarity-Vision-Innovation-Performance"

Proiectele CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte încurajează şi promovează
• lucrul la proiecte,
• activităţile colaborative,
• metodele şi experimentele ştiinţifice,
• gândirea creativă şi intuiţia,
• argumentaţia şi demonstraţia.