CNIV 2015

Calificările universitare și piaţa muncii - Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS)


BUCUREŞTI, 14 IANUARIE 2015, CNIV România
Conf. dr. Marin Vlada, Universitatea din Bucureşti

Sunt pregătite universitățile din România să răspundă atât cerințelor europene, cât și celor mondiale, pentru a oferi programe de studiu universitare în era digitală - 'Just Google It' Age? Se știe că există o importantă experiență în domeniul IT, al Informaticii și al utilizării TIC în sistemul de educație, însă ministerul de resort, cadrele didactice, studenții și elevii, specialiștii în știintele educației și în strategii educaționale, au viziunea și determinarea să se adapteze acestor provocări? Și în spațiul American, și în cel European, deja au apărut preocupări importante și susținute în acest sens. De exemplu, în luna martie 2015, se va desfășura 21st Century Academic Forum at Harvard, Boston, USA, cu tema Teaching, Learning, and Research in the 'Just Google It' Age.

În România, încă din anul 2011, cu ocazia Conferinței Internaționale "The eduVision 2020 initiative will support the national eLearning project" (http://eduvision.ro/ ), ce a avut loc la Palatul Parlamentului, a reieșit nevoia de noi calificări universitare: dezvoltator de e-learning și designer instrucțional.


Registrul Naţional al Calificărilor - RNCIS

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice:
- Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC): http://www.anc.edu.ro
- Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS): http://www.anc.edu.ro/?page_id=610

Registrului Naţional al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) este o aplicaţie informatică organizată sub forma unei baze de date naţionale ce cuprinde toate calificările acordate de instituţiile de învăţământ superior din România, constituind un instrument de lucru pentru universităţi, studenţi şi partenerii sociali.

Reguli noi de acreditare a programelor universitare:
- Acreditarea unui program de studiu de către Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) este condiţionată de înscrierea şi validarea calificărilor. Introducerea unor noi calificări în RNCIS este condiţionată de existenţa a minim unei ocupaţii în Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR) destinate acelei calificări.
- Modificările şi actualizările incluse în noua metodologie răspund atât solicitărilor angajatorilor, cât şi cerinţelor europene în domeniu, dar au şi rolul de a reduce decalajul dintre competenţele absolvenţilor de învăţământ superior şi nevoile pieţei muncii.
- Elaborarea noii metodologii de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS) se fundamentează pe directivele europene în domeniu.
- Instituțiile de învățământ superior au obligația de a introduce informațiile referitoare la calificările pe care le dezvoltă prin oferta de studii în secțiunea specifică a Registrului Național al Calificărilor din Învățământul Superior, conform Metodologiei, până la data de 31 decembrie 2015. Universităţile vor trebui să demonstreze că programele de studiu vor genera competenţe şi calificări cerute de piaţa muncii.

- Metodologia de înscriere şi înregistrare a calificărilor universitare – http://www.edu.ro/index.php/pressrel/22383 , http://www.invatamant-superior.ro
- Metodologie de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară, a instituțiilor de învățământ superior de stat din România - http://edu.ro/index.php/pressrel/22392

Programe de studii (nivel - Licenta, master, doctorat): http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
- Calificari universitare (Informatica, IT), Standarde : http://www.anc.edu.ro/index.php?page=standarde

Exemplu - CALCULATOARE & IT / INFORMATICA/:
1. Administrator de retea de calculatoare
2. Consultant in informatica
3. Designer instructional
4. Dezvoltator de e-learning
5. Dezvoltator web
6. Director departament/divizie informatica 7. Inginer de sistem software
8. Manager de inovare
9. Manager de proiect 10. Programator de sistem informatic
11. Proiectant baze de date
12. Proiectant sisteme informatice
13. Specialist in domeniul proiectarii asistate de calculator.

EQF - CADRUL EUROPEAN AL CALIFICARILOR

Nivelul EQF (Cadrul European al Calificărilor) Niveluri 1-8:
1 – educatie primara (clasele 1-4)
2 – studii secundare inferioare (gimnaziu, clasele 5-8)
3 - studii secundare superioare (liceu, clasele 9-12)
4 – studii profesionale (scoli profesionale si postliceale)
5 – sudii superioare de scurta durata (licenta, univ.)
6 - sudii superioare de lunga durata (licenta, ing., arh., med.)
7 – studii superioare de master (Sc. M)
8 – studii doctorale (Dr.)

Ref.:
- http://www.anc.edu.ro/uploads/images/extras_cnc_5-8.pdf 
- http://www.unitbv.ro/Portals/28/17_Cadrul%20european%20al%20calificarilor%20%28proiect%29.pdf
- http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:RO:PDF
- Registrul National al Furnizorilor de Formare profesionala a adultilor: http://www.anc.edu.ro/index.php?page=rnffpa
-Strategia Autorității Naționale pentru Calificări - 2015 în perspectivă – 2020:
- http://www.anc.edu.ro/index.php?page=strategii
- http://www.anc.edu.ro/uploads/images/Standarde/STRATEGIA%20ANC%202015_final.pdf

TOPUL universităţilor de stat din România după numărul studenţilor (48 universităţi):

1. Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca 36.391
2. Universitatea din București 30.487
3. Universitatea „Al. I. Cuza” Iași 26.200
4. Universitatea Politehnica București 25.382
5. Academia de Studii Economice București 23.678
6. Universitatea din Craiova 20.088
7. Universitatea „Transilvania” Brașov 19.985
8. Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 16.884
9. Universitatea Tehnică Cluj-Napoca 19.687
10. Universitatea „Ovidius” Constanța 16.533
11. Universitatea din Oradea 15.788
12. Universitatea de Vest Timișoara 15.727
13. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași 14.758
14. Universitatea „Dunărea de Jos” Galați 13.102
15. Universitatea Politehnica Timișoara 12.756
16. USAMV București 11.997
17. UMF „Carol Davila” București 11.133
18. Universitatea din Pitești 10.365
19. Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava 9.334
20. UMF „Gr. T. Popa” Iași 8.935
21. Universitatea „Petrol-Gaze” Ploiești 8.027
22. Universitatea Tehnică de Construcții București 7.549
23. Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad 7.432
24. Universitatea „Valahia” Târgoviște 6.966
25. UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca 6.436
26. UMF „Victor Babeș” Timișoara 6.399
27. SNSPA București 6.266
28. USAMV Cluj-Napoca 6.043
29. USAMV a Banatului Timișoara 5.394
30. Universitatea Maritimă Constanța 5.368
31. UMF Târgu Mureș 5.103
32. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 4.860
33. USAMV „Ion Ionescu de la Brad” Iași 4.415
34. Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 4.231
35. Universitatea din Petroșani 3.987
36. Universitatea „Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu 3.904
37. UMF Craiova 3.858
38. Universitatea „Petru Maior” Târgu Mureș 3.373
39. Universitatea de Arhitectură București 3.291
40. Universitatea „Eftimie Murgu” Reșița 2.391
41. Universitatea de Arte „George Enescu” Iași 1.467
42. Universitatea de Arte din București 1.338
43. UNEFS București 1.321
44. Academia de Muzică „Gh.Dima” Cluj-Napoca 1.057
45. Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca 994
46. Universitatea Națională de Muzică București 852
47. UNATC „I.L.Caragiale” București 830
48. Universitatea de Arte Târgu Mureș 377

Total 472.739 studenţi. Programele de studii finanţate de la bugetul de stat pentru 2014: 600 - licenţă şi 200 - Master. Sursa: CNFIS, data de referinţă 1 ianuarie 2013, anul universitar 2012/2013.