CNIV 2015

Alegerea Rectorului Universității din București – Mircea Dumitru vs Nicoleta Ionac


BUCHAREST, DECEMBER 04, 2015, CNIV ROMANIA

Update: http://mvlada.blogspot.ro/2015/12/democratia-se-invata-premiera-la.html

Update: Andreea Petruț, Universitatea din București, față în față cu democrația. Totuşi, nimic despre studenţi"


Știm cu toții următoarele?
Democrația se învață atât la nivel individual, cât și la nivelul unei comunități. Învățarea se obține printr-un proces îndelungat prin care în realitate se realizează principiile implementării democrației și prin care membrii comunității obțin acel comportament specific democrației. Pentru membrii comunităţii, acestea devin practici, ca urmare a comportamentului cetăţenilor şi al autorităţilor publice. Doar prin procesul învățării se realizează eliminarea obiceiurilor și mentalităților vechi, contrare principiilor democratice. Democratia înseamnă înainte de toate dezbateri, la nivel local sau la nivel național, apoi selectarea unor soluții pentru rezolvarea problemelor dezbătute, după care urmează prin vot alegerea soluției optime.

Miercuri, 9 decembrie 2015, la Universitatea din București, va avea loc alegerea Rectorului pentru mandatul 2016-2019. Alegerea va avea loc "prin vot universal, direct, secret şi egal" de către toate cadrele didactice şi cercetătorii angajaţi pe perioadă nedeterminată, studenţii membri ai Senatului universitar şi ai Consiliilor facultăţilor.

În luna iunie 2015, Senatul Universităţii din București a validat rezultatele Referendumului universitar pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului. Comunitatea academică a Universităţii din București a optat ca Rectorul instituţiei să fie ales „pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret şi egal”.

Pentru funcția de Rector și-au depus candidaturile următorii: Prof. Univ. Dr. Mircea Dumitru, Facultatea de Filosofie-actualul Rector și Prof. Univ. Dr. Nicoleta Ionac, Facultatea de Geografie.

“Măsuri și acțiuni: Formarea cadrelor didactice pentru predarea cu ajutorul echipamentelor achiziționate în sălile de curs (computer, videoproiector) și a mijloacelor IT. Formarea și cercetarea în domeniile noile tehnologii ale informării și comunicării, în mod special pentru rețele, baze de date, e-economy, e-learning. Continuarea orientării ferme către promovarea unui învățământ centrat pe student/studentă. Organizarea unor dezbateri în fiecare facultate, pentru a se discuta conceptele legate de acest tip de predare-învățare. Responsabilizarea studenților pentru calitatea procesului didactic. Asumarea explicită a obiectivului de a se trece la ore de tip interactiv, în care studenții să nu primească doar expuneri ale unor conținuturi teoretice, ci și să rezolve probleme, să argumenteze poziții, să explice fenomene.” Prof. Univ. Dr. MIRCEA DUMITRU, Proiect de Management pentru funcția de Rector 2016-2019.

“Schimbare a ariei și structurii procesului învățământului superior: Dezvoltarea și extinderea utilizării tehnologiilor informaționale și comunicaționale în activitățile de predare-învățare, prin creșterea importanței și ponderii sistemului e-learning și MOOCs (Massive Open Online Courses) în strategiile și politicile de dezvoltare instituțională. Dezvoltarea și modernizarea, predominant cu ajutorul tehnologiilor digitale, a bibliotecilor și centrelor de învățare (tip peer-learning) pentru studenți și beneficiari ai programelor de formare și dezvoltare profesională continuă, precum și a laboratoarelor IT și de cercetare științifică ale universității. Adapterea și dezvoltarea unor structuri și infrastructuri instituționale specializate pentru activități didactice specifice, de tip e-learning, blended-learning sau green-initiatives.” Prof. Univ. Dr. NICOLETA IONAC, Proiect de Management pentru funcția de Rector 2016-2019.

Democrația se învață! Premieră la Universitatea din București

Motto: Gândirea este evoluția învățării peste timp.

Deși nu era prevăzută în Metodologia de alegeri 2015 aprobată de Senat, la insistențele unui candidat la funcția de rector pentru mandatul 2016-2019, înaintea turului II s-a luat decizia organizării unei dezbateri între cei doi candidați.

A fost înregistrată video și postată pe site-ul universității dezbaterea între candidații la funcția de Rector mandatul 2016-2019, din 14 decembrie 2015.
Dezbaterea a avut loc în Aula Magna de la Facultatea de Drept unde au participat aproximativ 200 de persoane. Candidații pentru funcția de Rector, prof. univ. dr. Mircea Dumitru și prof. univ. dr. Nicoleta Ionac și-au prezentat proiectele de management și au răspuns la întrebări conform unor reguli stabilite anterior. Întrebările au fost trase la sorți din trei urne unde inițial participanții la dezbatere și-au introdus întrebările în urne.


 

A doua zi a fost postată înregistrarea video a dezbaterii între candidații pentru funcția de Rector. Comunitatea academică a Universității din București își va alege rectorul participând la turul II de alegeri din ziua de 16 decembrie 2015. Menționăm că Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS) a desemnat observatori la desfașurarea celor două tururi ale alegerilor pentru funcția de Rector: Prof. dr. Alexandru Șonea, Prof. dr. Victor Iliescu, Prof. dr. Călin Ion.


https://youtu.be/7WsJTDym95oDeși este o premieră la Universitatea din București, în anul 2012 s-a realizat prima dezbatere între candidaţii la funcţia de Rector al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca ce a avut loc miercuri, 8 februarie 2012, la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării: https://www.youtube.com/watch?v=OUIvr5zKVBo.

Am fost prezent în sală la această dezbatere (l-am rugat pe fiul meu George Vlada să caute o soluție pentru a captura imagini și chiar secvențe din înregistrarea live de la ora 18,00. Trebuie să-i mulțumesc pentru că a găsit programul Sagit). Cu ajutorul fiului meu am postat 52 de minute din dezbatere pe Youtube (nu aveam certitudinea că înregistrarea video a dezbaterii va fi postată pe site-ul universității). Erau 3 urne în care participanții au introdus întrebări. Din cele 4 întrebări pe care le-am introdus în cele 3 urne, au fost extrase două.
1. La nivelul facultăților NU există un cadru de organizare a unor DEZBATERI ANUALE pentru identificarea unor soluții privind îmbunătățirea, atât a activităților didactice, cât și a activităților de cercetare. Sunteți de acord cu instituirea unor astfel de dezbateri anuale în cadrul unor adunări generale ale cadrelor didactice?

La acestă întrebare a răspuns prof. Nicoleta Ionac.
2. Ce măsuri și acțiuni ar trebui întreprinse la nivelul facultăților și universității pentru îmbunătățirea activităților didactice și de cercetare ca urmare a INIȚIATIVELOR cadrelor didactice și studenților?

La acestă întrebare au răspuns ambii candidați.

Următoarele întrebări pe care le-am introdus în urne nu au fost extrase.
3. Ce măsuri și acțiuni ar trebui întreprinse atât la nivelul facultăților, cât și la nivelul universității, pentru a crește ÎNCREDEREA cadrelor didactice și studenților în persoanele care au funcții de conducere?
4. Conform Cartei Universității din București aprobată în anul 20111, la art. 8 lit. l), toate facultățile trebuie să aibă Regulament de organizare și funcționare. Multe facultăți NU au elaborat un astfel de regulament. Ce măsuri și acțiuni trebuie luate pentru ca toate facultățile universității să aibă acest regulament?

Detalii: http://infoub.unibuc.ro/index.php/stiri/alegeri-2015 | YouTube | HotNews.