CNIV 2015

Workshop CNIV 2015, 31 octombrie TIMIȘOARA, "Istoria învățământului românesc de informatică- 60 de ani de la apariție"


BUCUREŞTI, 10 MAI 2015, CNIV România

Calculatorul - mijloc de formare a unei noi viziuni asupra educaţiei, cercetării şi inovării

CNIV și ICVL 2015 dedicate profesorilor Leon LIVOVSCHI și Octavian BÂSCĂ, pionieri ai informaticii românești

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI, ROMÂNIA - InfoUB


http://infoub.unibuc.ro | www.agora.ro

INSCRIEREA PROPUNERILOR DE LUCRARI: INSCRIERE ONLINE (Click here)- Formular de inscriere

MOTTO:

„Şcoala are ca obiective majore formarea tinerilor pentru o dezvoltare individuală, o dezvoltare ca buni cetăţeni şi o pregătire pentru găsirea locului de muncă în societate”.


Spiru Haret
(1851-1912), academician, matematician, pedagog şi ministru reformator al învăţământului românesc


Spiru-Haret-800x6001-232x300

„Aproape toate meseriile pe care cineva le va practica in viitor, de la inginerie la muzicologie, de la fizică atomică la turism, de la istorie la medicină, vor folosi calculatoarele. Calculatoarele nu merg singure, ca să meargă trebuie să aibă oameni pricepuţi să le mâie. Ca să ai oameni pricepuţi, trebuie să îi înveţi: CE?" Grigore C. Moisil, Vom vedea – Ştiinţă şi umanism, în „Contemporanul”, nr. 15 (1378), 6 aprilie 1973.

Grigore C. Moisil
(1906-1973), academician, profesor la Facultatea de Matematică din Bucureşti, Computer Pioneer Award of IEEE Computer Society (IEEE – 1996, "For the development of polyvalent logic switching circuits, the Romanian School of Computing, and support of the first Romanian computers."), părintele informaticii româneşti.

646x404

About Grigore C. Moisil: “In 1950, Moisil was the key figure in promoting computer science and cybernetics in Romanian academic, university, and high school circles. This was at a time when Romania was heavily influenced by Soviet political dominance. At that time, the official Philosophical Dictionary, translated from Russian and published in 1953, still described cybernetics as a "reactionary bourgeois science directed against working class." Despite this, he used his scientific authority to personally encourage Romanian scientists to build the first computers that appeared in 1957 and 1961
Ref.: http://www.computer.org/portal/web/awards/moisil
Sursa imagine: Ilustratie de Vali Ivan (www.adevarul.ro, 2 august 2014)

Acad. Prof. Grigore C. Moisil a prevăzut viitorul computerelor în societate şi de aceea, în februarie 1962, a înfiinţat Centrul de Calcul al Universităţii din Bucureşti (CCUB), primul cu acest profil din ţară. Obiectivele acestuia erau: stimularea cercetării în domeniul calculatoarelor, pregătirea profesorilor şi cercetătorilor pentru utilizarea calculatorului, colaborarea specialiştilor din toate domeniile de activitate pentru dezvoltarea, implementarea şi utilizarea metodelor de calcul oferite de calculator, intensificarea colaborării internaţionale pentru introducerea calculatorului în ştiinţă, tehnică, economie, etc.


Argumentele si inițiativele demersului științific și educațional

"Calculatoarele sunt incredibil de rapide, precise şi neinteligente. Fiinţele umane sunt incredibil de lente, inexacte şi inteligente. Împreună, puterea lor depăşeşte orice imaginabilă limită."
Albert Einstein

"De fapt, ceea ce aş dori să văd este mii de savanţi-informaticieni lăsaţi liberi să facă ce vor ei. Asta e ceea ce într-adevăr contribuie la progresul domeniului."
Donald Knuth

Pentru tinerii de astazi-si pentru celalalte generatii, CNIV Romania a lansat initiativa elaborarii unor resurse care sa explice si sa sintetizeze aparitia ca stiinta a informaticii, evolutia, dezvoltarea si impactul acesteia asupra societatii omenesti. Se va accentua legatura data de triada SISTEME DE CALCUL-ALGORITMICA-PROGRAMARE, si se vor promova bunele practici in predarea si invatarea informaticii prin noi metode de predare-invatare sustinute de noile tehnologii oferite prin utilizarea calculatorului in procesul de invatamant. Cercetarea, dezvoltarea şi inovarea în domeniul Informaticii şi Tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei (Information Technologies and Comunication-ITC) au avut o evoluţie deosebită după anul 1971, când s-a inventat "bijuteria" secolului XX, microprocesorul, ca rezultat al succeselor celor trei domenii de vârf : sisteme cibernetice, circuite integrate, microprogramare.

Evenimentul va da ocazia diverşilor actori implicaţi în sistemul de învăţământ, să exprime opinii şi studii cu privire la eficienţa şi performanţa sistemului educaţional românesc, inclusiv cu privire la utilizarea manualelor digitale în procesul de educaţie.

Manualelor digitale, un pas necesar spre modernitate:
"Introducerea manualelor digitale este un pas necesar spre modernitate, o adaptare a sistemului de învăţământ la lumea tehnologiei şi la ceea ce se întâmplă în mod concret în viaţa generaţiilor actuale de copii. Practic, prin intermediul manualelor digitale, şcoala românească se apropie de elevi şi răspunde mai bine nevoilor şi aşteptărilor acestora. Cea mai mare parte a copiilor trăiesc în era digitală. Este aşadar momentul ca şi şcoala să ofere elevilor instrumente şi metode de învăţare adaptate lumii tehnologice în care ei se află deja. Acest proces de modernizare a sistemului de învăţământ va continua în anii următori. Astfel, odată cu aprobarea noilor programe şcolare pentru ciclurile primar, gimnazial şi liceal, toţi elevii din România vor putea beneficia, treptat, de manuale noi, în format digital.” Remus Pricopie, Ministrul Educaţiei Naţionale

DEFINITII

Definitia 1
"Informatica a evoluat ca o stiinta de sine statatoare, care face legatura intre Matematica si Stiinta Calculatoarelor, acoperind un spectru care pleaca de la elaborarea de teorii si modele, utilizand instrumente matematice, pana la implementarea de solutii computationale performante si sigure." Informatica Universitaria, www.informatica-universitaria.ro/

Definitia 2
Informatica a devenit o ştiinţă deoarece utilizeaza metode, tehnici şi instrumente proprii pentru investigarea obiectelor şi proceselor pe care le defineşte şi cu care operează. Tezaurul ştiinţific al Informaticii este rezultatul unor simbioze de cunoştinţe şi cercetări provenite şi de la alte ştiinţe (matematică, cibernetică, microelectronică, fizică, chimie etc.) şi care prin metode şi tehnici proprii, şi utilizînd dispozitive speciale (sisteme de calcul-calculatoare) prelucrează informaţii şi cunoştinţe pe care trebuie să le interpreteze, să le transforme şi să le comunice.

Definitia Informaticii s-a schimbat si s-a completat prin evolutia si dezvoltarea teoriilor, metodelor, tehnicilor si instrumentelor tehnologice (calculatoare, dispozitive, etc.), toate acestea utilizate in diverse domenii de activitate ale omului pentru rezolvarea de probleme, odata cu cresterea eficientei si performantei in organizarea activitatilor omului.

Din aceste motive, astazi se poate afirma ca exista diferente de termeni si domenii:
Computer Science ≠ Informatics ≠ Information Technology (IT
)
(M. Vlada, Informatică aplicată. Modele de aproximare, software şi aplicaţii, Editura Universităţii din Bucureşti, PRINT, ISBN 778-606-16-0190-5, 257 pag., 2012)

Probleme actuale

Motivatia programului de master "ALGORITMI SI BIOINFORMATICA" (Context general, misiune si obiective strategice) 2008 (program de master propus primei promotii de licentiati in informatica pentru procesul Bologna).
- http://fmi.unibuc.ro/ro/pdf/2008/curs_master/informatica/1AlgoritmiBioin... (pdf)

Artificial Intelligence and Robotics
AIGettyImagesRF-1406652709604
Can Winograd Schemas Replace Turing Test for Defining Human-Level AI?, http://spectrum.ieee.org, 29 iulie 2014
"Earlier this year, a chatbot called Eugene Goostman "beat" a Turing Test for artificial intelligence as part of a contest organized by a U.K. university. Almost immediately, it became obvious that rather than proving that a piece of software had achieved human-level intelligence, all that this particular competition had shown was that a piece of software had gotten fairly adept at fooling humans into thinking that they were talking to another human, which is very different from a measure of the ability to "think." (In fact, some observers didn't think the bot was very clever at all.) Clearly, a better test is needed, and we may have one, in the form of a type of question called a Winograd schema that's easy for a human to answer, but a serious challenge for a computer". Sursa si imagine: http://spectrum.ieee.org

News: Research from MIT
More: https://newsoffice.mit.edu/

REFERINTE:
- M. Vlada, Informatică aplicată. Modele de aproximare, software şi aplicaţii, Editura Universităţii din Bucureşti, PRINT, ISBN 778-606-16-0190-5, 257 pag., 2012
- M. Vlada, Informatica la Universitatea din Bucureşti, http://mvlada.blogspot.ro/2014/04/informatica-la-universitatea-din.html
- http://c3.cniv.ro/?q=2014/info-ub
- Articolul original: www.unibuc.ro/prof/vlada_m (pdf)
- http://topub.unibuc.ro/marin-vlada-informatica-la-universitatea-din-bucu...
- Prezi, http://prezi.com/z3n2-hbjtwnh/informatica-la-universitatea-din-bucuresti...
- Alumni: Promoţia 1978 – Informatică, http://www.unibuc.ro ,
http://www.unibuc.ro/n/cultura/alumni/Alumni_Promotia_1978_-_Informatica...

Alte surse: 2.08.2014, Grigore Moisil, profesorul care, pe lângă matematică, era pasionat şi de matematică -
http://adevarul.ro

LISTA LUCRĂRILOR ACCEPTATE- INSCRIERE ONLINE

Nr. crt.

Nume, Funcţia, Instituţia/ Afiliaţia

Titlul lucrării, Scurtă descriere
1. Vlada Marin, Conf. dr.,
Universitatea din Bucuresti,
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: Dan D. Farcaș – de la calculatorul MECIPT-1 (Timișoara) la gândirea pluralistă

Abstract: Articolul descrie unele aspecte privind evoluţia şi dezvoltarea învațământului de Informatică legate de Timișoara: MECIPT ("Mașina Electronică de Calcul a Institutului Politehnic din Timișoara") construit în anul 1961, fiind al doilea din țară după calculatorul electronic CIFA-1 de la IFA (Institutul de Fizică Atomică)-Măgurele, construit în anul 1957 sub îndrumarea lui Victor Toma; Dan Farcaș a fost, cronologic, primul matematician din colectiv. Una din preocupările sale din acea perioadă, de început, a fost legată de modelarea matematică a rețelelor neuronale, domeniu în care a obținut rezultate frumoase, primele în acest domeniu din țara noastră iar, ulterior, a publicat o carte cu acest subiect la Editura Științifică și Enciclopedică. Recent, in anul 2014 a publicat cartea "Gandirea pluralistă", editura TIPARG - Pitești, ISBN 978-973-735-783-0 in care autorul deduce ca "Mintea umană este, de fapt, o "societate" de agenți, între care există relații de competiție, cooperare și conducere ierarhică. Sinergia multitudinii și diversității componentelor dă naștere unui metaagent și, implicit, fenomenelor voluntare (imprevizibile în eveniment și repartiție) între care intuiția, creația și decizia responsabilă, adică liberul arbitru. Grație gândirii pluraliste care le cuprinde, omul este superior altor ființe vii, ca și calculatoarelor, chiar dacă acestea lucrează cu mii de miliarde de operatii pe secundă. Creativitatea, în schimb, este o activitate voluntară".
Ref.: http://www.c3.cniv.ro/?q=2014/farcas
2. Ion Văduva, prof. univ. dr.
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Matematică şi Informatică
vaduva[at]fmi.unibuc.ro
Title of paper: Centrul de Calcul al Universităţii din Bucureşti. Un reper marcant în istoria informaticii din România

Abstract: Inca din prima jumatate a decadei anilor 1950, Acad. Prof. Grigore C. Moisil, ca un adevarat vizionar, a prevazut viitorul computerelor in societate. In acest sens, el a subliniat importanta logicii matematicii si a teoriei mecanismelor automate in constructia calculatoarelor. In 1959, inspirat de Congresul international al matematicienilor romani de la Bucuresti (din 1956), Acad Grigore Moisil, profesor de algebra la Facultatea de matematica si fizica din Bucuresati, a înfiinţat pentru prima dată în ţara specializarea "Maşini de calcul" în aceasta facultate. Alaturi de Universitatea din Bucuresti, activitate de pionierat în informatica, au desfasurat în anii '60 si alte foruri academice sau de cercetare din Romania precum Institutul de Calcul din Cluj, Institutele politehnice din Timisoara si Bucuresti, Institutul de Fizica Atomica din Magurele si mai tarziu, Academia de Studii economice (ASE) si Institutul Central de Informatica (ICI).
Ref.: http://www.c3.cniv.ro/?q=2014/vaduva-ccub
3. Solomon Marcus, acad. prof. univ. dr.
Academia Romana,
solomarcus[at]gmail.com
Title of paper: Amintiri despre fondatorul informaticii romanesti, Gr. C. Moisil

Abstract: ...
4. Vlada Marin, Conf. dr.,
Universitatea din Bucuresti,
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: Pionieri ai informaticii românești: Leon Livovschi și Octavian Bâscă de la Universitatea din București

Abstract: Leon Lovovschi (1921-2012) și Octavian C. Bâscă (1947-2003) au fost profesori de informatică la actuala Facultate de Matematică și Informatică din cadrul Universității din București. Aceștia au fost dintre cei mai îndragiți profesori de informatică de la Facultatea de Matematică, și de aceea merită recunoștința și admirația pentru întreaga lor activitate, și pentru eforturile lor deosebite în a contribui la dezvoltarea unui domeniu nou ca informatica, și de a forma multe de generații de informaticieni. Apariția calculatorului și a teoriilor ce au contribuit la inventarea, conceperea și construirea calculatorului modern, nu se poate compara cu o altă invenție din istoria umanității. În perioada 1945-1970, pe plan mondial, a fost momentul potrivit când dezvoltarea științelor și a tehnicii a făcut posibilă atât apariția echipamentelor și a dispozitivelor electronice (apariția microelectronicii, a dispozitive de memorare și de prelucrare, etc.) – componenta hardware (inginerie, IT), cât și inventarea și apariția limbajelor de programare, a sistemelor de operare – componenta software (algoritmi, calculabilitate, reprezentarea și prelucrarea datelor, etc.).
Ref.: http://topub.unibuc.ro/ | http://www.c3.cniv.ro/?q=2015/leon | http://www.c3.cniv.ro/?q=2015/obasca
5. Vlada Marin (1), Conf. dr.,
Iorgulescu Afrodita (2), Prof. dr.,
(1) Universitatea din Bucuresti,
(2) ASE Bucuresti
vlada[at]fmi.unibuc.ro
afrodita.iorgulescu[at]ase.ro
Section: A
Title of paper: Prof. dr. Constantin P. Popovici, unul dintre promotorii informaticii românești

Abstract: Prof. dr. Constantin P. Popovicia a fost un colaborator al acad. Grigore C. Moisil (1906-1973) - considerat părintele informaticii românești, ce are contribuții importante în apariția informaticii românești, prin pregătirea diverșilor specialiști în utilizarea calculatorului american IBM 360/30 cu care se dotase Facultatea de Matematică-Mecanică, și apoi prin formarea multor generații de informaticieni la Facultatea de Matematică a Universității din București.
Ref.: http://mvlada.blogspot.ro , http://infoub.unibuc.ro
6. Adascăliței Adrian, Conf. dr.,
Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iasi,
aadascal[at]ee.tuiasi.ro
Section: A
Title of paper: Învățământul românesc de informatică de la Iași

Abstract: ...