CNIV 2016

Fundamente eLearning - Fundamentals | Proiecte


*** "Learning is evolution of knowledge over time." ,Roger E. Bohn, 1994
*** "Human development is accomplished by knowledge and learning." (M. Vlada, Al. Ţugui) ICVL 2006

"Școala cea mai bună este aceea în care înveți, înainte de toate, CUM să înveți!" Nicolae Iorga

eLearning, Software Educaţional: DE CE? PENTRU CINE? CUM ? CÂND ?

Provocările HORIZON 2020: "integrarea TIC în formarea profesorilor, precum şi problema competenţelor digitale reduse ale studenţilor sunt provocări soluţionabile. Crearea de oportunităţi de învăţare „autentice”, bazate pe experienţe practice, precum şi combinarea învăţământului formal cu cel nonformal vor fi mai dificil de pus în aplicare pe termen scurt. Din categoria provocărilor complexe, care sunt cel mai dificil de rezolvat, fac parte necesitatea de a îmbunătăţi predarea mecanismelor gândirii complexe, precum şi implicarea studenţilor în conceperea activităţilor de învăţare". Horizon 2020 Europe - http://ec.europa.eu/romania/

 • Horizon 2020 Europe: http://ec.europa.eu/romania/ - Horizon Report Europe: 2014 Schools edition; Trends, Technologies and Challenges for European Schools - crearea laboratoarelor virtuale şi la distanţă, precum şi dezvoltarea strategiilor care să încurajeze studenţii să îşi asume un rol activ în conceperea activităţilor lor de învăţare.
 • ”Tehnologia de tip cloud computing şi utilizarea tabletelor vor fi un lucru obişnuit în multe şcoli europene în termen de un an, iar învăţarea prin intermediul jocurilor pe calculator şi al unei combinaţii de medii fizice şi virtuale vor face parte din metodele de predare în următorii doi sau trei ani".

 • Instructional design : http://www.instructionaldesign.org/ - The process by which instruction is improved through the analysis of learning needs and systematic development of learning materials. Instructional designers often use technology and multimedia as tools to enhance instruction
 • Instructional design (also known as instructional systems design), is the analysis of learning needs and systematic develoment of instruction. Effective instructional designers are also familiar with a wide range of educational technology that can be used for delivering learning experiences. Instructional design models typically specify a method, that if followed will facilitate the transfer of knowledge, skills and attitude to the recipient or acquirer of the instruction (More: Link)

 • Laboratoare virtuale: http://escoala.edu.ro - portal destinat educaţiei preuniversitare, ce pune la dispoziţia elevilor laboratoare virtuale interactive pentru chimie, fizică şi biologie | http://scolispeciale.edu.ro - portal dedicat educaţiei speciale, ce cuprinde lecţii interactive multimedia bazate pe experimente, simulări, clipuri video şi alte resurse multimedia, adaptate elevilor cu nevoi speciale.
 • Proiecte cofinantate prin Fondul European de Dezvoltare Regionala: POSCCE - Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice - "Investeste pentru viitorul dumneavoastra" - http://www.fonduri-ue.ro/ (2007-2013)

 • Manuale digitale: 2014 premieră în România: http://manuale.edu.ro - portal destinat manualelor (print + digitale)castigatoare la licitalia organizata de MEN. Manualul digital atinge un nivel superior al procesului de predare-învăţare-evaluare folosind instrumente TIC atât pentru elevi , cât şi pentru cadrele didactice
 • Astăzi, în anul 2014 se poate conchide că termenul de “învăţământ virtual” nu reprezintă înlocuirea învăţămantului tradiţional cu forme şi modalităţi de eliminare a rolului profesorului din procesul didactic, ci din contră trebuie să reprezinte forme şi modalităţi moderne pentru a atinge un nivel superior al procesului de predare-învăţare-evaluare prin instrumente TIC.

"Conceptul manualului digital este rezultatul preocupărilor inovatoare şi permanente ale diverşilor actori din procesul educaţional în vederea utilizării instrumentelor TIC în educaţie. Acest lucru s-a întâmplat după anul 2000, când prin cercetări şi activităţi de pionierat s-au realizat colaborări între profesori, specialişti în ştiinţele educaţiei şi specialişti IT de la diverse companii IT, pentru promovarea şi dezvoltarea noilor tehnologii în educaţie: platforme e-Learning, lecţii interactive de Software educaţional, Virtual Reality şi Augmented Reality. Proiectul CNIV de la Universitatea din Bucureşti şi-a adus un aport important în acest demers, fiind un cadru de manifestare a iniţiativelor, a acţiunilor, a cercetărilor, a proiectelor şi a aplicaţiilor prin promovarea noilor tehnologii în educaţie şi cercetare." Conf. univ. dr. Marin Vlada, fondator şi coordonator CNIV, ICVL


M. Vlada

Proiectul Inspiring Science Education ofera acces la resurse digitale si oportunitati de invatare. Resurse folosite în procesul de învățare a disciplinelor științifice în 5.000 de școli din Europa - http://www.inspiring-science-education.net | www.agora.ro

European Union's ICT Policy Support Programme: ISE Project - Inspiring Science Education - logoThe new way of teaching science with eLearning - "Inspiring Science Education is all about providing the tools to make science education more challenging, more playful and above all more imaginative and inspiring for today’s students, the citizens of tomorrow’s world. Our mission in the Inspiring Science Education team is to provide digital resources and opportunities for teachers to help them make science education more attractive and relevant to students’ lives. Students will be inspired to use eTools and digital resources to learn Science, Technology, Engineering and Maths (STEMrelated subjects) in a practical, competitive and exciting way."

Ref.: http://www.inspiringscience.eu/ --> ICVL 2015 The 10th International Conference on Virtual Learning

CNIV 2014: Conceptul manualului digital este rezultatul preocupărilor permanente ale diverşilor actori din procesul educaţional în vederea utilizării instrumentelor TIC în educaţie, după anul 2000, când prin cercetări şi activităţi de pionierat s-au realizat colaborări între profesori, specialişti în ştiinţele educaţiei şi specialişti IT de la diverse companii IT, pentru promovarea şi dezvoltarea noilor tehnologii în educaţie: e-Learning, Software educaţional, Virtual Reality şi Augmented Reality.

Fenomenul e-Learning, Laboratoare virtuale şi Tehnologia Multi-Touch | Starea învăţământului românesc - Trebuie să ne implicăm!

Cum trebuie predate matematica şi informatica? Schimbarea trebuie să pornească din universităţi - Juraj Hromkovic | „Căutând calculatoare în celula biologică” – discurs de recepţie, acad. Gheorghe Păun | Cele 3 mari descoperiri după 200 de ani de învățământ | Portaluri şi platforme web ale facultăţilor şi universităţilor | Învăţământ virtual vs. învăţământ tradiţional | Google Drive – crearea formularelor şi chestionarelorl | Informatica la Universitatea din Bucureşti | Facultatea de Chimie-o istorie zbuciumată | Galeria Rectorilor Universităţii din Bucureşti la 150 de ani | Criza din educaţie: către o nouă lege a învăţământului | Anul şcolar 2014/2015, Manuale digitale, provocări şi căutării | Centrul de Calcul al Universităţii din Bucureşti – pionierat în Informatica din România | History of Computer Science in Romania by Prof. Ion Văduva |

CNIV 2013: eLearning, Definiţii: manuale digitale şi resurse universitare digitale | Idei inovatoare şi pionierii Internetului | Dezvoltarea tehnologiei: etape şi invenţii - un scurt istoric | 2013: 20 de ani de Internet în România | Intel®Soluţii de eLearning 1:1, Iniţiativele Companiei Intel în educaţie | Lectiile interactive AeL®

CNIV 2012: Proiectul educaţional CNIV – 10 ani de colaborare dintre mediile: universitar, preuniversitar şi IT: 10 ani de CNIV | www.topub.unibuc.ro, http://www.agora.ro/ , http://eduvision.ro/ , http://www.elearning.ro/ | SIVECO Romania sustine de peste 10 ani initiativele de cercetare, inovare si excelenta in domeniul eLearning: www.agora.ro

CNIV 2010: Fundamentals of Virtual Learning and Technological Knowledge | Europe Projects: Programe, Proiecte, Acţiuni, Realizări | Intel® Education - Evolution of Education Environments | Programul eTwinning - Parteneriate şcolare în Europa | eLearning în România: Proiecte şi programeultrabook-300164cx03rl1003-2.jpg.rendition.cq5dam.thumbnail.160.80Intel® Education Solutions: The power to transform the classroom for the 21st century

Bloom's Taxonomy and Web 2.0 tools by Samatha Penny
Web 2.0 is the read/write version of the internet; sometimes called the participatory web. We have collected a set of mostly FREE tools that students in the Learning Technologies program found useful.


Bloom's Taxonomy and Web 2.0 tools by Samatha Penny

Source: Margaret Riel, The Wikipedia of Learning Technologies from Pepperdine University, WEB 2.0: The Web You Help Create As Well As Use - https://mindmaps.wikispaces.com/Collaborative+Tools
R. Jugureanu

Update 2014: Şcoala viitorului - eLearning şi manualul digital

- "Utilizarea moderată a calculatorului în sala de clasă, ca mijloc complementar pentru învăţarea tradiţională, îi determină  pe elevi să vină cu plăcere la şcoală"

 • "Aproape orice meserie presupune folosirea calculatorului în contextul erei digitale şi a dinamicii extraordinare a tehnologie. Trebuie să ne pregătim elevii şi studenţii să lucreze în locuri de muncă ce astăzi nu există, cu tehnologii care nu au fost încă inventate, să rezolve probleme despre care nu ştim astăzi că ar fi probleme."
 • "Lecţiile interactive au calitatea de a stimula elevii să caute, să cerceteze, să descopere soluţii şi să-şi formeze propriul bagaj de cunoştinţe. Astfel, ei au posibilitatea să repete lecţiile digitale ori de câte ori este necesar pentru a înţelege un anumit subiect. În plus, conţinutul digital educaţional sprijină profesorii să transforme lecţiile într-o experienţă unică şi extrem de plăcută pentru elevii lor, reprezentând astfel un instrument eficient din perspectivă pedagogică."
 • "Manualul digital cuprinde texte şi imagini la fel ca în manualul tradiţional, însă diferenţa majoră este dată de caracterul dinamic şi imersiv al elementelor de software educaţional. Aceste elemente creează o lume nouă în care elevul pătrunde, învăţând prin joc. Manualul este astfel conceput încât să stârneascâ curiozitatea elevului, un element pe care eu îl consider foarte important în procesul de învăţare."
 • "Aţi observat că în prezent se vorbeşte numai despre metodica predării şi niciodată despre metodica învăţării? Lecţiile interactive şi manualul digital folosite la clasă încurajează trecerea de la această paradigmă a predării la paradigma învăţării centrate pe elev. Acestea ţin cont de diferenţele care există între elevi, sunt adaptate ritmului de învăţare, personalităţii şi tipului de inteligenţă specific fiecărui elev."
 • "Soluţiile eLearning pe care le-am dezvoltat în Kazahstan – şi oriunde în lume -, fie că e vorba de lecţii multimedia interactive sau de manualul digital, reprezintă instrumente didactice complementare predării la clasă. Ele nu înlocuiesc nici cartea, nici profesorul."
 • Ref.: Radu Jugureanu, 21 mai 2014, http://ittrends.ro

"Educaţia asistată de calculator este esenţială în secolul al XXI-lea. Noile tehnologii şi tendinţe ce transformă economia globală vor influenţa viitorul studenţilor de azi, atât pe plan personal, cât şi profesional."

Craig Barrett, Preşedintele companiei Intel şi Preşedintele Alianţei Globale a Naţiunilor Unite pentru Informatică şi Tehnologii Comunicaţionale şi Dezvoltare, Doctor Honoris Causa al Universităţii Politehnice Bucureşti


Intel - Craig Barrett

"Elevii sunt motivaţi mai mult, înţeleg mai uşor problemele şi sunt antrenaţi în găsirea de soluţii şi metode de rezolvare a unor soluţii noi"

Prof. univ. dr. Eugen Noveanu, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei


Eugen Noveanu

IT&C în procesul didactic- "Prezenţa calcula­torului în actul educational trebuie să aibă doar un caracter complementar. Trebuie să fie un instrument didactic ca oricare altul, dar conectat la dinamica tehnologică a vremurilor. Rolul conţinuturilor educaţionale - acele informaţii la care putem avea acces mult mai rapid prin utilizarea calculatorului şi pe care le putem transforma în cunoaştere - este însă determinant pentru domeniul cognitiv. Determinant însă doar pe o direcţie. Şi nu în mod exclusiv. Cunoaşterea este facilitată în proporţie foarte mare de către profesor care mai are în sarcină şi celălalt domeniu esenţial al unei formări armonioase: domeniul afectiv. Aşadar, recomandarea tuturor experţilor în educaţie se rezumă la caracterul complementar al utilizării IT&C în procesul didactic."

Prof. Radu Jugureanu, AeL eContent Manager, SIVECO România.


Radu Jugureanu

"Dezvoltarea sistemelor de Lecţii AeL şi a platformei de eLearning a făcut posibilă implementarea şi utilizarea de tehnologii moderne în educaţie şi cercetare. Această activitate a antrenat cercetători, specialişti din domeniul eLearning, profesori din învăţământul universitar şi preuniversitar, inspectori, consilieri, pedagogi, psihologi, elevi şi studenţi. Astfel, s-au abordat teme legate de strategii de dezvoltare şi formare, management de proiecte, lucru în echipe, metodologii de implementare, studii de caz etc."

Conf. univ. dr. Marin Vlada, Universitatea din Bucureşti, fondator şi coordonator CNIV, ICVL


M. Vlada

TIC în educaţie - "Cunoştinţele de bază în utilizarea calculatorului sunt esenţiale pentru societatea de azi. Şi totuşi, nu tehnologiile utilizate ajută la creşterea calităţii nivelului educaţional, ci metodele pedagogice moderne care reuşesc să implice elevii în crearea propriei cunoaşteri. Soluţiile de eLearning şi lecţiile interactive vin astfel să sprijine dezvoltarea unui sistem de învăţământ modern"(Chişinău 2008, Conferinţa Internaţională "Calitatea Învăţămîntului - Teoria şi practica utilizării Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie")

Florin Ilia, Vice President, SIVECO Romania


Ilia FLORIN

"Învăţământul virtual înseamnă mult mai mult decât a fi la distanţă de profesor şi de colegi prin intermediul tehnologiilor moderne de comunicaţie. Practic, înseamnă a cunoaşte prin intermediul experienţelor simulate şi îmbogăţite cu vizualizări grafice şi cu efecte speciale fizico-chimice, adică folosind noua generaţie de software educaţional. Prin învăţământ virtual poţi reconstitui trecutul şi poţi crea scenarii privind viitorul; toate acestea te fac mai puternic dacă nu uiţi să trăieşti în mod real, prezentul."

Prof. univ. dr. Grigore Albeanu, Centrul de Matematică şi Informatică, Universitatea "Spiru Haret" Bucureşti


Albeanu

"Obiectivele fundamentale ale tehnologiilor eLearning sunt: modernizarea metodelor educaţionale orientate spre student prin crearea de cunoştinţe şi difuzarea acestora cu ajutorul instrumentelor didactice moderne, creare de produse software ca modele de conţinut educaţional digital, realizarea şi utilizarea de platforme ca soluţii pentru mediul educaţional şi cercetarea ştiinţifică."

Prof. univ. dr. Ion Roceanu, Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", director Departamentul pentru Învăţămant Distribuit Avansat la Distanţă, coordonator eLSE


Roceanu

"A stăpâni tehnologia înseamnă a o utiliza în a crea, a experimenta, a descoperi şi a comunica deschis fără teama de a greşi, a simplifica complexul pentru a deveni accesibil oricăruia dintre noi! În aceasta constă puterea tehnologiilor mediilor virtuale! Acesta cred că ar trebui sa fie obiectivul principal al experienţelor virtuale umane. Să ne dea profunzime! Paradoxal, tehnologia poate ne-a ajutat să devenim mai superficiali. Avem milioane de prieteni virtuali însă prea puţini reali. Ştim să elaborăm componente software îmbinând pachete prefabricate de alţii, dar nu ştim fundamentele care au stat la baza crearii acestora din urmă. Ne ascundem în spatele avatarilor pentru a ne exprima opinii în care credem, dar de care ne este ruşine conştientizând cardinalul celor care ar putea fi de acord cu noi. Cred ca am uitat să fim creativi! Nu cumva ne este frică de eşec? Vrem să reuşim din prima incercare? Înseamnă că suntem slabi, în ciuda faptului că stăpânim tehnologia!”"

Conf. univ. dr. Dorin Mircea Popovici, Universitatea "Ovidius" Constanţa


Popovici

"Învățarea prin intermediul manualelor digitale favorizează structurile metacognitive, competențele de asociere și de integrare a cunoștințelor, pe orizontală sau verticală, intra sau interdisciplinare. Transcodarea digitală presupune operațiuni suplimentare, specializate – atât din perspectivă didactică, cât și informatică – și este asigurată de echipe de specialiști care trebuie să cuprindă, cel puțin, pedagogul, psihologul, expertul în comunicare, dezvoltatorul software și, eventual, designerul, pentru că trăim într-o lume în care formele, înfățișarea reușesc să potențeze ori să compromită conținuturile."

Prof. univ. dr. Constantin Cucoş, Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi


C. Cucos

"Tehnologiile de Instruire constituie aplicaţii sistemice şi sistematice ale strategiilor derivate din teoriile comportamentale, cognitive şi constructiviste în vederea soluţionării problemelor ce apar în procesele de instruire. Prin proiectarea şi realizarea unui proces de instruire are loc aplicarea sistematică a teoriilor şi a altor cunoştinţe sistematizate la conceperea, proiectarea şi realizare de strategii de instruire."

Conf. univ. dr. Adrian Adăscăliţei, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi


A. Adascalitei

"Curiozitatea reprezintă unul dintre motoarele fundamentale de dezvoltare a ființei umane. Dacă școala tradițională se bazează prea puțin pe impredictibil și prea mult pe ceea ce este sigur, acest lucru trebuie să se schimbe. O materie amuzantă, cu multe momente de suspans poate să crească foarte mult motivația copilului pentru a o învăța. Sistemul de învățământ trebuie să facă aceste lucruri din două perspective: adaptând manualele școlare și formând profesorii în spiritul dezvoltării curiozității la elevi."

Prof. univ. dr. Ovidiu Pânişoară, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei


Ovidiu

"Efectul benefic al implementării şi utilizării AeL este reprezentat de: o înţelegere mai bună a fenomenelor studiate prin simulări şi experimentări virtuale, o învăţare mai temeinică, secvenţe de învăţare individuală şi posibilităţi de învăţare cooperativă, stimularea multisensorială în prezentarea informaţiei, varietatea surselor de informaţii, stimularea gândirii critice şi învăţarea orientată spre un scop (obiectiv definit operaţional)"

Lect. univ. dr. Olimpius Istrate, Universitatea din Bucureşti, director TEHNE-Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie


Olimpius Istrate

Cultura şcolii: "Tehnologia pentru educaţie nu presupune doar redefinirea unor competenţe prin strategii instrucţionale aplicative şi materiale-suport. Ea apare ca un fenomen de civilizare şi presupune construcţia de noi identităţi şi comunităţi în interiorul şcolii. Vorbim despre un fenomen social ale cărei caracterstici, dimensiuni şi dinamici corespund viziunii societăţii globale. Cultura şcolii este un concept relativ nou ce reflectă sistemul de cosensuri culturale sau ansamblul integrat de valori ce aparţin cadrelor didactice, elevilor, şcolii ca entitate socială."

Lect. univ. dr. Silvia Făt, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei


S. Fat

Intel Romania Software Development Center : "Pe lângă susţinerea de programe educaţionale adaptate la tendinţele mondiale din sfera tehnologiei, dorim să oferim talentelor autohtone posibilitatea profesării la cel mai înalt nivel în industria software chiar din România, fără a fi nevoie să plece din ţară. Strategia noastră este să le oferim studenţilor cu cele mai bune rezultate şansa de a avea acces la mentorii noştri – angajaţi Intel – şi la cele mai noi informaţii din domeniu, precum şi oportunitatea să lucreze în echipă la proiecte interesante, de ultimă oră. Toate acestea vor contribui la dezvoltarea lor personală şi profesională şi, în acelaşi timp, le vor spori gradul de inovaţie şi spiritul antreprenorial, necesare pentru a fi competitivi în economia bazată pe cunoaştere."

Monica Ene-Pietroşanu, Country Manager, Intel Romania Software Development Center (IRSDC)


Monica Ene

"Tehnologia se află într-o evoluţie exponenţială. Nu este uşor să previzionăm ce ar implica utilizarea de instrumente diferite pe termen lung, care sunt formele cele mai potrivite de utilizare şi ce metrici ar fi mai bine să utilizăm. Nu există nici o îndoială, civilizaţia noastră se întemeiază pe învăţătură şi educaţie. Dar, în ceea ce priveşte influenţa instrumentelor tehnologice şi de învăţătură asupra educaţiei, profesorii şi educatorii trebuie să se adapteze noilor tendinţe. eduVision 2020 reprezintă o iniţiativă care aspiră să aducă împreună vocile cele mai autorizate, din culturi şi zone geografice diferite, cu scopul de a forma o viziune pentru învăţământul de următoarele decenii"

Romulus Maier, Managing Partner Agora Group


Romulus Maier

"Intel® Learning Series este o soluţie completă de educaţie proiectată pentru eLearning 1:1 în sălile de clasă din şcolile din întreaga lume. Alfabetizarea digitală, comunicarea, gândirea critică şi colaborarea sunt bazele pentru crearea de cunoştinţe şi punctul de plecare pentru inovatorii viitoare. Acesta este conceptul care conduce dezvoltarea Intel® Learning Series, incluzand infrastructura, hardware, software, conţinutul, trainingul şi suportul furnizate pentru a răspunde nevoilor locale. S-a dovedit ca programul Intel® Learning Series a îmbunătăţit rata de alfabetizare şi frecventa in şcoli, îmbunătăţind astfel perspectivele economice în oraşe şi în întreaga lume."

Intel® Learning Series, Soluţii de eLearning 1:1, dezvoltate pe tehnologii integrate, http://atc21s.org/


Intel eLearning

Dezvoltare Profesională: iniţiative, programe şi proiecte, în România şi Europa

***** [ Link ]


Despre proiectele educaţionale CNIV şi ICVL: http://c3.cniv.ro, http://c3.icvl.eu

C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"
C3VIP: "Consistency-Competence-Clarity-Vision-Innovation-Performance"

Proiectele CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte încurajează şi promovează
• lucrul la proiecte,
• activităţile colaborative,
• metodele şi experimentele ştiinţifice,
• gândirea creativă şi intuiţia,
• argumentaţia şi demonstraţia.