CNIV 2016

Lucrările finale acceptate - Accepted Full Papers


Deviza CNIV - C3VIP: "Consecventa-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"

"Cea mai bună modalitate de a prezice viitorul este să îl creezi tu însuţi." Peter Drucker
"Educaţia şi Învăţarea înseamnă spectacol. Asocierea educaţiei cu ideea de spectacol are în vedere şi bucuria care trebuie să le însoţească pe amândouă" acad. prof. Solomon Marcus
"Imagination is everything. Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand." A. Einstein


Obiectiv CNIV: Intensificarea colaborării între elevi, studenţi, profesori, pedagogi, psihologi şi specialişti IT în activităţile de concepere, proiectare, elaborare şi testare a aplicaţiilor de software educaţional

Arhiva Liste inscrieri: Backup, 1.Lista 2003 | 2.Lista 2004 | 3.Lista 2005 | 4.Lista 2006 | 5.Lista 2007 | 6.Lista 2008 | 7.Lista 2009 | 8.Lista 2010 | 9.Lista 2011 | 10.Lista 2012 | 11.Lista 2013 | 12.Lista 2014 | 13.Lista 2015 | 14.Lista 2016

Arhiva Autori lucrari: Backup, 1.Aut 2003 | 2.Aut 2004 | 3.Lista 2005 | 4.Aut. 2006 | 5.Aut. 2007 | 6.Aut. 2008 | 7.Aut. 2009 | 8.Aut. 2010 | 9.Aut. 2011 | 10.Aut. 2012 | 11.Aut. 2013 | 12.Aut. 2014 | 13.Aut. 2015 | 14.Aut. 2016

Arhiva Evaluatori CNIV: Backup, 1.Eval 2004 | 2.Eval 2005 | 3.Eval 2006 | 4.Eval 2007 | 5.Eval 2008 | 6.Eval 2009 | 7.Eval 2010 | 8.Eval 2011 | 9.Eval 2012 | 10.Eval 2013 | 11.Eval 2014 | 12.Eval 2015 | 13.Eval 2016

Lucrări acceptate spre publicare în volumul CNIV (ISSN 1842-4708)


Volumul CNIV 2016

LUCRARI ACCEPTATE SPRE PUBLICARE: Volumul CNIV 2016 (Total= 36 lucrări, din 83 propuneri) - Lucrări acceptate spre publicare în volumul CNIV (ISSN 1842-4708) | Secţiuni:

Sect. A - 1, 2, 3, 4, 20, 30, 33, 40

Sect. B - 11, 32

Sect. C - 6, 7, 8, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 41

Sect. D - 10, 18, 34, 42

Sect. E - 14, 25


Volumul CNIV 2015

Volumul CNIV 2015 (Total= 50 lucrări, din 89 propuneri) - Lucrări acceptate spre publicare în volumul CNIV (ISSN 1842-4708) | Secţiuni:

Sect. A (Cercetare, dezvoltare) - Metodologii, Tehnologii Virtual Learning şi Virtual Reality - implementare şi aplicaţii
- 0, 0a, 1, 4, 5, 7, 35, 38, 40, 42
B (Proiecte şi aplicaţii) - Software Educaţional în învăţământul universitar
- 3, 17, 18, 21, 22, 50
Sect. C (Proiecte şi aplicaţii) - Software Educaţional în învăţământul preuniversitar
- 6, 8, 9, 10, 19, 20, 26, 27, 32, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
Sect. D (Proiecte şi aplicaţii) - "Intel® Education" - Inovare în educaţie şi cercetare
- 2, 11, 12, 25, 31, 36
Sect. E (Strategii, Obiective, Calitate) - Training si Management Educational
- 13, 14, 15, 16, 20, 24, 29, 30, 33


Volumul CNIV 2014

Volumul CNIV 2014 (Total= 52 lucrări, din 91 propuneri) - Lucrări acceptate spre publicare în volumul CNIV (ISSN 1842-4708) | Secţiuni:

Sect. A (Cercetare, dezvoltare) - Metodologii, Tehnologii Virtual Learning şi Virtual Reality - implementare şi aplicaţii
- 3, 4, 5, 24, 31, 36, 45, 49
B (Proiecte şi aplicaţii) - Software Educaţional în învăţământul universitar
- 6, 18, 42, 56, 57
Sect. C (Proiecte şi aplicaţii) - Software Educaţional în învăţământul preuniversitar
- 7, 9, 10, 12, 13, 14, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 50, 53, 54, 60
Sect. D (Proiecte şi aplicaţii) - "Intel® Education" - Inovare în educaţie şi cercetare
- 17, 40, 46, 51, 52, 58, 59
Sect. E (Strategii, Obiective, Calitate) - Training si Management Educational
- 48, 19, 20, 21, 47, 55, 61


Volumul CNIV 2013

Volumul CNIV 2013 (Total= 57 lucrări, din 101 propuneri) - Lucrări acceptate spre publicare în volumul CNIV (ISSN 1842-4708) | Secţiuni:

Sect. A - 3a, 17, 30, 31, 36, 41, 43, 46, 48, 49, 50, 52

Sect. B - 1, 3, 3b, 32

Sect. C - 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 44, 47, 51, 54, 55, 58

Sect. D - 0, 2, 9, 15, 35, 53, 59, 62

Sect. E - 21, 22, 42, 45, 57, 60, 61


Volumul CNIV 2012

Volumul CNIV 2012 (TOTAL= 46 lucrări, din 81 propuneri) - Lucrări acceptate spre publicare în volumul CNIV (ISSN 1842-4708) | Secţiuni:

Sect. A - 00, 01, 02, 03, 04, 25, 39, 43, 45

Sect. B - 05, 06, 07, 16, 34, 44

Sect. C - 10, 13, 14, 15, 18, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 41

Sect. D - 09, 21, 29, 46, 47, 48

Sect. E - 08, 11, 12, 17, 40, 42, 49 


Procesul de Evaluare a lucrarilor propuse spre publicare

PERIOADA: 1-10 octombrie (proces de evaluare lucrari finale)

  • Analiza lucrarilor primite se va face in perioada 1-10 oct. | Primirea unui mesaj e-mail negativ in aceasta perioada, inseamna Respingerea lucrarii, altfel implicit se considera lucrarea ACCEPTATA
  • O lucrarea respinsa nu va fi publicata in Volumul CNIV, in schimb aceasta va fi programata sa fie prezentata in sesiunile de lucru CNIV, dar va pierde calitatea de candidat la CONCURSUL "Software Educational"

Arhiva (CNIV 2010)


Despre proiectele educaţionale CNIV şi ICVL: http://c3.cniv.ro, http://c3.icvl.eu

C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"
C3VIP: "Consistency-Competence-Clarity-Vision-Innovation-Performance"

Proiectele CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte încurajează şi promovează
• lucrul la proiecte,
• activităţile colaborative,
• metodele şi experimentele ştiinţifice,
• gândirea creativă şi intuiţia,
• argumentaţia şi demonstraţia.