CNIV 2016

110 ani de la nașterea acad. Grigore C. Moisil, întemeietorul Informaticii din România - Restituiri


BUCHAREST,25 Ianuarie 2016,CNIV ROMANIA
Dr. Marin Vlada, University of Bucharest


Update: http://infoub.unibuc.ro | http://www.agora.ro

Astăzi, Gr. C. Moisil este cunoscut prin activitatea sa științifică transdisciplinară, contribuțiile sale la fondarea și dezvoltarea unor școli pentru dezvoltarea științelor, promovarea teoriilor și metodelor matematice în rezolvarea problemelor pentru societate, și mai ales promovarea apariției unei noi științe - Informatica, prin utilizarea calculatorului în multe domenii ale științei, tehnicii și societății, încurajarea elevilor, studenților și tinerilor cercetători pentru a milita și a înțelege că „matematica face parte integrantă din cultură, iar valorile umaniste sunt indispensabile oricărui om”.

În imaginea alăturată se află Gr. C. Moisil în fața pupitrului calculatorului electronic IBM 360/30 de gen. a III-a cu care a fost dotat Centrul de Calcul al Universității din București (CCUB), anul 1968.

Grigore C. Moisil, 1996 Computer Pioneer Award

"For the development of polyvalent logic switching circuits, the Romanian School of Computing, and support of the first Romanian computers."

Grigore C. Moisil pioneered the application of mathematical logic to computer science. In the 1950s, Moisil developed a new structural theory of finite automata and proposed what he called "The trivalent Lukasziewiczian algebras applied to the logic of switching circuits," an important contribution to the development of computer science in those early years.

Ref.: http://www.computer.org/portal/web/awards/moisil 

Grigore C. Moisil - Savant de renume mondial, academician, matematician şi profesor la Facultatea de Matematică, Universitatea din Bucureşti, deschizător de drumuri cu contribuţii inovatoare în matematică, informatică, automatică şi cibernetică. După anul 1950, Grigore C. Moisil (1906-1973) a fost figura cheie în promovarea informaticii și ciberneticii în mediul academic românesc, universităţi și școli. Acest lucru era în perioada în care România a fost puternic influențată politic de poziția sovietică dominantă. La acea vreme, Micul dicţionar filosofic tradus din limba rusă și publicat în anul 1953, oficial, descria Cibernetica drept ca o "știință burgheză reacționară îndreptată împotriva clasei muncitoare". În ciuda acestui fapt, profesorul Grigore C. Moisil a folosit autoritatea sa științifică şi a încurajat personal oamenii de știință români pentru a construi primele calculatoare care au apărut în anii 1957-1961. Deosebit de valoroase sunt contribuţiile aduse de Grigore C. Moisil în domeniul teoriei algebrice a mecanismelor automate. A elaborat metode noi de analiză şi sinteză a automatelor finite, precum şi o teorie structurală a acestora. A introdus algebre numite de el lukasiewicziene trivalente şi polivalente şi le-a întrebuinţat în logică şi în studiul circuitelor de comutaţie.

Necrologul din Gazeta Matematică nr. 7/1973

În necrologul apărut în Gazeta Matematică nr. 7/1973 sub semnăturile acad. Gheorghe Mihoc și prof. Constantin Ottescu se arată”Dispariția unui om lovește o familie sau un grup de prieteni. Dispariția unui om de știință marcant lovește în știința care se face într-o țară. Dispariția profesorului Grigore C. Moisil afectează însă direct cultura românească a epocii noastre. Pentru că Gr. C. Moisil nu a fost numai un ilustru matematician, un remarcabil om de cultură și un mare profesor, ci și un militant de seamă pentru răspândirea științei”.
Îmi amintesc și acum acest text din GM despre dispariția lui Moisil, deoarece îi citeam tabletele ce apăreau săptămânal în „Contemporanul”. Acesta se găsește mai jos (capturi din GM ediția electronică 1985-2005).„Învățământul informaticii în Facultatea de Matematică” Raport Gr. C. Moisil, 27.01. 1973

Reproducere după Viorica Moisil, A fost odată... Grigore Moisil, Bucureşti, Ed. Curtea Veche, 2002.

Articol postum „Meserii” publicat în Gazeta Matematică seria A nr. 5/1974, dedicat memoriei lui Gr. C. Moisil

Unele meserii sunt la modă. În tinerețea mea era cea de inginer. Azi e cea de cercetător științific. Unele discipline științifice sunt la modă. În tinerețea mea era fizica atomică; azi matematica. Un om are dreptul să se mândrească fie fiindcă are meseria cea mai poetică, fie că o are pe cea mai la modă. Un om nu are dreptul să disprețuiască meseria altuia. Și ca s-o poată respecta trebuie să o cunoască. E o meserie din care toți copii nu cunosc decât aspectele ei neplăcute, aceasta e meseria de profesor. E o meserie despre care nu se știu decât unele aspecte plăcute: e cea de cercetător științific”. Gr. C. Moisil, „Meserii” articol postum, Gazeta Matematica, seria A nr. 5/1974, pag. 163-164.Discurs nerostit la primirea în Academie a lui Gr. C. Moisil (acad. Alexandru Myller), 1948

Discursul a fost pregătit de acad. Alexandru Myller, dar nu a mai fost rostit, deoarece în anul 1948 a avut loc reforma învățământului, și astfel protocolul de primire în Academie a fost schimbat. Textul a fost publicat în Gazeta Matematică seria A nr. 5/1974, dedicat memoriei lui Gr. C. Moisil.
Gazeta Matematică seria A nr. 5/1974, Număr dedicat memoriei profesorului Gr. C. Moisil

Pentru apariția acestui număr o contribuție a avut și Viorica Moisil, soția lui Gr. C. Moisil. Autorii articolelor sunt următorii: Gr. Bănescu, D. Radu, Al., Myller, Z. Băicoianu, V. Boicescu, C. Borș, C. Calude, M. Coroi-Nedelcu, C. P. Popovici, I., Grigore, Al. Hollinger, M. Malița, L. Mețianu, E. Nicolau, Gh. Pic, I. Sculy, A. Stroe, Al. Ștefan, L. Vaina, I. Vasilescu.

70 de ani de la nașterea lui Gr. C. Moisil de Constantin P. Popovici, Gazeta Matematică nr. 2/1976

"Gr. C. Moisil a fost șef al școlii matematice de Teoria algebrică a mecanismelor automate, inițiator al introducerii Informaticii ca disciplină de învățământ universitar și al dotării Centrelor de calcul cu calculatoare moderne deschizător de orizonturi noi de cercetare în logică matematică, lingvistică matematica, mecanică, teoria algebrică a mecanismelor automate, științe umaniste, cercetări de mare finețe și îndrumător al tinerelor talente." Constantin P. Popovici, 1976.

Gr. C. Moisil de acad. Nicolae Teodorescu, Gazeta Matematică nr. 6/1980

"Academicianul Grigore C. Moisil reusește să rămâna într-o actualitate de vedetă chiar și pentru cei care nu l-au cunoscut. Cu trecerea timpului personalitatea sa puternică, afirmată adesea prin intervenții vijelioase, aducătoare de reușite neașteptate, temute de cei care i se opuneau, devine din ce în ce mai admirată ca un simbol al luptătorului neobosit, care nu încetează lupta decât învingător. Și Grigore C. Moisil a fost într-adevăr un vajnic luptător pentru promovarea noului și a oamenilor noi în matematica românească." Nicolae Teodorescu, 1980.Matematică-Tehnică-Cunoaștere de prof. dr. ing. Edmond Nicolau, Gazeta Matematică Seria A, nr. 4/1974

"Ceea ce aduce nou profesorul Moisil în cercetările sale asupra aplicării logice la schemele cu contacte și relee, era, fără nici o îndoială, o viziune matematică și filosofică amplă, rod al unei îndelungate meditări la problematica logicilor polivalente, ca și a unor capitole noi ale algebrei. Tocmai aceasta a permis ca atunci când în anul 1949 veni în contact cu primele lucrări din acest domeniu extrem de nou, să înțeleagă dintr-o dată importanța pe care o prezintă acest capitol nou al științei, atât pentru matematicieni, cât și pentru ingineri. ... Cred că se cuvine să amintim din nou cuvintele sale: Tehnicianul azi întrebuințează matematica zilnic ... Edificiul matematicilor aplicate moderne trebuie să-l construim; și despre el trebuie să filosofăm." Edmond Nicolau, 1974
Conferințele CNIV si ICVL 2006 dedicate Centenarului nașterii lui Gr. C. Moisil

"The informatics/computer science re-establishes not only the unity between the pure and the applied mathematical sciences, the concrete technique and the concrete mathematics, but also that between the natural sciences, the human being and the society. It restores the concepts of the abstract and the formal and makes peace between arts and science not only in the scientist' conscience, but in their philosophy as well." Grigore C. Moisil

Ref.: http://www.icvl.eu/2006/grcmoisil , http://www.cniv.ro/2006/grcmoisil

Observație: poza color a lui Grigore C. Moisil a apărut pentru prima dată, prin amabilitatea doamnei prof. Afrodita Iorgulescu și a soției lui Moisil, Viorica Moisil (1913-2010), în anul 2006, pe site-ul www.cniv.ro, cu ocazia centenarului Gr. C. Moisil.


2014 - The Opening Event of Grigore Moisil Institute for Computer Science and Applications

Programul iniţiativă ieşean-bucureştean de înfiinţare a unui institut care să poarte numele marelui matematician Grigore C. Moisil - “The Opening Event of Grigore Moisil Institute for Computer Science and Applications” (Ref.: http://www.uaic.ro).

Prof. dr. Sorin Istrate, Brown University - International Director, "Grigore Moisil Institute for Computer Science and Applications" University "Al. I. Cuza" Iasi, Romania

Prof. dr. Solomon Marcus, Emeritus, University of Bucahrest, co-Director

Prof. Henri Luchian, University "Al. I. Cuza" Iasi, co-Director

Cu acea ocazie a avut loc ceremonia de acordare a titlului de Doctor Honoris Cauza a Universității "Al. I. Cuza" din Iași, prof. dr. John Conway, John von Neumann, Emeritus, Princeton University.

Ref.: http://jurnalul.ro