CNIV 2016

Organizare şi Locaţie - Organizers and LocationA XIV-A CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT VIRTUAL - CNIV 2016
Noi tehnologii în educație și cercetare, Web site: http://c3.cniv.ro

29 OCTOMBRIE 2016, Universitatea din Craiova, Departamentul de Informatică

Phase II - Period 2010-2020: e-Skills for the 21st Century
VIRTUAL ENVIRONMENTS FOR EDUCATION AND RESEARCH
TEMA:Tehnologii educaţionale, Software şi management educaţional

LOC DE DESFĂŞURARE: Universitatea din Craiova, Departamentul de Informatică, http://inf.ucv.ro/

Organizare: Manifestarea ştiinţifică este finanţată de ANCSI-MECS (Activitatea de Cercetare), şi este organizată de Universitatea din Bucureşti în colaborare cu:

  • Universitatea din Craiova, Departamentul de Informatică
  • SIVECO România SA

Univesitatea din Bucuresti

Proiectele CNIV (www.cniv.ro) şi ICVL (www.icvl.eu) se desfăşoară cu sprijinul conducerii Universităţii din Bucureşti (Link),

Prof. Dr. Mircea DUMITRU, RECTOR - Universitatea din Bucureşti

şi cu finanţare partială prin ANCSI-MECS (Activitatea de Cercetare)

INSTITUŢII ORGANIZATOARE

Universitatea din Bucureşti, Universitatea din Craiova - Departamentul de Informatică, Siveco România

PREŞEDINTE AL CONFERINŢEI

Conf. Dr. Marin VLADA, Universitatea din Bucureşti, membru fondator-iniţiator


Dr. Marin Vlada, Professor of Computer Science, University of Bucharest, Research Center for Computer Science (Romania), European INTUITION Consortium member ( The Network of Excellence in Europe
) | http://www.ad-astra.ro/marinvlada


CNIV şi ICVL: Evenimentele ştiinţifice puternice creează şi promovează valori

CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul economic. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte promovează implementarea ideilor moderne în educaţia iniţială şi în formarea continuă, încurajează şi promovează lucrul la proiecte, activităţile colaborative, metodele şi experimentele ştiinţifice, gândirea creativă şi intuiţia, argumentaţia şi demonstraţia.