CNIV 2016

"Ecuații cu diferențe și scheme de calcul" de Gh. Anton și Gh. Radu


La Editura Academiei Forțelor Aeriene “Henri Coandă” din Brașov a apărut cursul “Ecuații cu diferențe și scheme de calcul” de Gheorghe Anton și Gheorghe Radu. Cartea este un tratat monografic ce abordează fundamente și aplicații din domeniul sistemelor dinamice.

Dezvoltarea teoriei ecuațiilor cu diferențe ce guvernează sistemele dinamice discrete, arată că soluțiile lor au o recurență de timp și trebuie urmărită convergența lor, stabilitatea și situațiile de bifurcație în cazul variației parametrilor. În carte sunt rezolvate diverse probleme, precum și interpretări practice pentru înțelegerea unor fenomene fizice: recunoașterea automată a vorbirii simple sau de zgomot, analiza Fourier, utilizarea transformatelor Laplace și Z.

“Teoria matematică a sistemelor dinamice, fie ele abstracte, diferențiale, continue, cu impulsuri sau discrete, din mecanică, electromagnetism, telecomunicații, biologie, chimie, marketing, evenimente socio-politice și alte domenii, aflată în plin proces de dezvoltare fundamentală și aplicativă, captează în prezent atenția unui număr din ce in ce mai mare de specialiști în domeniu.” prof. univ. dr. Mircea Lupu.

Depre autori.
Gheorghe ANTON a absolvit Facultatea de Matematică a Universității “Al. I. Cuza” din Iași (1972), după care a fost cadru didactic la Institutul Militar de Aviație “Aurel Vlaicu” din Boboc, Buzău, apoi la Academia Forțelor Aeriene “Henri Coandă” din Brașov. A predat cursuri de Analiză matematică, Matematici speciale, Algebră liniară, Geometrie analitică și descriptivă, Matematici aplicate în aeronautică A elaborat numeroase manuale și culegeri de lecții și probleme pentru elevi și studenți. A publicat articole și comunicări științifice în reviste și volume de specialitate, în țară și în străinatate.

Gheorghe RADU a absolvit Facultatea de Matematică a Universității din București (1974), specializarea Informatică (1975), obținând titlul de doctor la Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava, în domeniul “Calculatoare și tehnologia informației”. A fost angajat la Centrul Teritorial de Calcul Electronic (CTCE) din Buzău, după care a fost cadru didactic la Institutul Militar de Aviație “Aurel Vlaicu” din Boboc, Buzău, apoi la Academia Forțelor Aeriene “Henri Coandă” din Brașov. A predat cursuri de Bazele informaticii, Programarea calculatoarelor și limbaje de programe, Tehnici de programare, Sisteme de asistare a deciziei, Baze de date și informatică de gestiune, Metode numerice în algebră, Teoria și practica negocierilor. Este autor de cărți și cursuri universitare, și a publicat peste 45 de articole științifice în reviste și volume de specialitate.