CNIV 2016

Cuprinsul volumului de articole publicate la CNIV 2016


SECTIUNEA A

1. Discipolii acad. Grigore C. Moisil și pionieri ai informaticii românești
Marin Vlada - Universitatea din București

2. Mihai Pătrascu – cercetător de top în informatica teoretică
Ion Iancu - Universitatea din Craiova

3. Prof. dr. Nicolae Țăndareanu (1947-2013), un pionier al informaticii românești
Marin Vlada - Universitatea din București

4. Noi abordări în rezolvarea problemelor - exemple
Marin Vlada - Universitatea din București

5. Utilizarea tehnologiei în educația matematică
Silvia Făt – Universitatea din București

6. Gamification in eLearning Utilizarea gamificarii în eLearning
Zoltán Élthes - Universitatea ”Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

7. Realitate Virtuală. Modele educaționale, beneficii și întrebări deschise
Vlad Constantin - U.N.A.T.C. „I.L. Caragiale” București

8. Utilizarea dispozitivelor electronice de comunicare în evaluarea și diagnosticarea limbajului și a comunicării
Cristina Dumitru - Universitatea din Pitești

SECTIUNEA B

9. e-Carpet-School - Resurse interactive de învațare asistată de calculator pentru tehnologia covoarelor
Mirela Blaga (1), Dorin Dan (1), Mustafa Karabulut (2)
(1) Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași,
(2) Gaziantep University Turcia

10. Elaborarea, implementarea și aria de aplicare a jocurilor didactice digitale de tip “Crossword”
Burlacu Natalia - Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creanga” din Chișinău

SECTIUNEA C

11. Forme ale software-ului educațional întâlnite în procesul didactic
Ileana Petrescu – Colegiul „Spiru Haret” Ploiești
12. Teste online – Repetabilitate și standarde de calitate
Ștefan Poka (1), Adriana Petrovici (2) –
(1) Liceul Teoretic "Gheoghe Sincai" Cluj Napoca , (2) Liceul Tehnologic ”Vasile Sav" Roman

13. Aportul resurselor digitale în dinamica procesului experienţial metacognitiv al elevilor
Adriana Petrovici, Dan Zaharia - Liceul Tehnologic ”Vasile Sav" Roman

14. Experimentul Eratosthenes – un proiect internaţional eTwinning model pentru abordarea transdiciplinară şi integrarea unor noţiuni şi concepte ȋn curriculum
Iuliana Ciubuc (1), Iuliana Traşcă (2), dr. Mariana Lili Badea (3)
Elevi: Moise Alexandru Florin, Troană Adriana, Ciobanu Alexandra, Tȋrnăcop Dragoş, Dobre Iulian Andrei
(1) Colegiul Ion Kalinderu, Școala Gimnazială Sanatorială, Buşteni, PH,
(2 ) Școala Gimnazială Gh. Popescu, Mărgineni, Slobozia, OT,
(3) Colegiul Național ”Iulia Hasdeu”, Bucureşti

15. Utilizarea noilor formulare Google 2016 în educație
Lukacs Tiberiu (1), Lukacs Diana Elena (2)
(1) Școala Gimnazială Sfânta Varvara, Aninoasa
(2) Grup Școlar Constantin Brâncuși, Petrila

16. Instrumente TIC la clasă. Cât de mult(e)? Cum? De ce?
Vasilescu Irina - Școala Gimnazială nr. 195 Hamburg București

17. Rolul ambasadorilor în eTwinning
Bunea Daniela (*1), Melcu Cornelia (*2), Nicolăiță Cristina (*3)
(*) ambasador eTwinning
(1) Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr” Sibiu
(2) Școala Gimnazială Nr. 9 „Nicolae Orghidan” Brașov
(3) Școala Gimnazială ”Gheorghe Magheru” Caracal

18. Adobe Spark- o solutie pentru realizarea lectiilor virtuale
Ciobanu Lucreția Roxana, Mircioagă Nectara Elena -Liceul Tehnologic “Constantin Brâncuși”, București

19. Tutorialul video− o nouă experiență de învățare
Intuneric Ana, Chiribău-Albu Mihaela-Alina - Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău

20. Noile tehnologii folosite în cadrul orelor de istorie
Viorica Ciurea, profesor - Şcoala Gimnazială „Anton Pann” Craiova

21. Utilizarea produsului software EASY FLASH, curs opţional de informatică
Şchiopu Liliana-prof. coord. (1), Gîju Adriana-prof. coord. ( 2), Stoe Andrei-elev (1), Cojocaru Marian-elev (2)
(1) Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti” Craiova,
(2) Colegiul Naţional Militar “Tudor Vladimirescu”Craiova

22. Utilizarea VoiceThread în educaţie
Dogaru Ileana - Colegiul “Ştefan Odobleja”, Craiova

23. Testele iniţiale – o problemă rezolvată cu ajutorul testelor online
Zărnescu Mădălina - Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria” Craiova

24. CURS OPȚIONAL ”MATEMATICA ȘI GLOBUL ȘTIINȚELOR”
Taclit Daniela Nadia - Colegiul Național ”Radu Greceanu”, Slatina, Olt

25. Resurse educaţionale MUST sau întrebări tip „formulas” pe o platformă Moodle
Golumbeanu Anamaria Corina - Şcoala Gimnazială „Ion Ţuculescu” Craiova

26. Grupurile online - mediu virtual de învăţare şi colaborare în cadrul unui proiect ERASMUS+
Adriana Mariş (1), Florin Mariş (2)
(1) Colegiul Naţional „Coriolan Brediceanu” Lugoj , (2) Şcoala Gimnazială nr. 2 Lugoj

27. Educație STEM cu ajutorul tehnologiei la ciclul primar
Melcu Cornelia - Școala Gimnazială Nr. 9 „Nicolae Orghidan” Brașov

28. HSTRY for education și flipped classroom în proiectul e(Twin)-ARTmania
Gabriela Ileana Crișan, Borza Darius, Mureșan Cătălin, Măriuță Adela, Oniș Daria, Pintea David,Vențel Mihai - Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Turda

29. Prelucrări digitale în predarea elementelor de hidrografie la orele de geografie
Cercelaru Margareta - Școala Gimnazială “Nicolae Romanescu” Craiova

30. Proiectarea şi desfăşurarea sarcinilor didactice bazate pe T.I. la orele de limba și literatura română
Vînătoru Mariana - Liceul Tehnologic Transporturi Auto, Craiova

SECTIUNEA D

31.Proiecte de cercetare și învățarea inovativă a Științelor
Ana-Maria Bâldea (1), Mihaela Garabet (1,2)
(1) SIVECO România,
(2) Colegiul Național “Grigore Moisil”, București

32. Dezvoltarea competențelor în Matematică și Științe prin activități de modelare. Rezolvarea unei probleme de optică geometrică
Ioana Stan (1,2), Ștefania Marciuc (1,2), Daly Marciuc (1,2 )
(1) Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Satu Mare, (2) Centrul Județean de Excelență Satu Mare

33. K_d_VIS : ARHITECTURA la granița dintre artă și știință
Luminiţa Dominica Moise, Ruxandra Cristea - Şcoala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu”, Bucureşti

34. Utilizarea tehnologiilor multimedia pentru explorarea noilor frontiere ale cunoaşterii ştiinţifice
Dinică Maria (1), Dinescu Luminiţa( 2)
(1) Şcoala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu”, (2) Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu

SECTIUNEA E

35. Barierele manageriale ale profesorului în activitatea didactică
Irina-Isabella Savin - Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” Iaşi

36. Bariere în comunicarea didactică și soluții de îndepărtare a acestora
Mihaela Băsu - Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Iași