CNIV 2017

C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"

CNIV Project intends to explore and propose innovations in education in the perspective of the Knowledge Society. Obiective: Realizarea cadrului de manifestare a iniţiativelor profesionale şi de management ale comunităţii universitare şi preuniversitare; Intensificarea colaborării între elevi, studenţi, profesori, pedagogi, psihologi şi specialişti IT în activităţile de concepere, proiectare, elaborare şi testare a aplicaţiilor de software educaţional; Promovarea şi implementarea ideilor moderne în educaţia iniţială şi în formarea continuă, promovarea spiritului de lucru/cercetare în echipă, atragerea şi includerea tinerilor în programele de cercetare şi dezvoltare; Realizarea de activităţi concrete privind colaborarea cu firmele de profil pentru o pregătire adecvată a resurselor umane pentru piaţa muncii; Promovarea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniile e-Learning, Software Educaţional şi Virtual Reality.

2017


CNIV și ICVL 2017 dedicate acad. Octav ONICESCU și acad. Gheorghe MIHOC, fondatorii școlii românești de probabilități și statistică matematică


FORMULAR DE INSCRIERE ONLINE
(Click aici) | Lista rezumatelor acceptate

Last updated: 2017-03-29: Link-1,Link-2,Link-3

NEW TECHNOLOGIES IN EDUCATION AND RESEARCH

 2010 - Towards a Learning and Knowledge Society - 2030 28 OCTOMBRIE 2017, UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI și UNIVERSITATE "Lucian Blaga" SIBIU

Phase II - Period 2010-2020: e-Skills for the 21st Century
VIRTUAL ENVIRONMENTS FOR EDUCATION AND RESEARCH
Phase III - Period 2020-2030: Intelligence Learning
KNOWLEDGE SOCIETY AND LEARNING CULTURE
  • MODELS & METHODOLOGIES (M&M): Innovative Teaching and Learning Technologies; Web-based Methods and Tools in Traditional, Online Education and Training; Collaborative Virtual Learning, E-Pedagogy; Design and Development of Online Courseware; Information and Knowledge Processing; Knowledge Representation and Ontologism; Cognitive Modelling and Intelligent systems; Algorithms and Programming for Modelling. 
  • TECHNOLOGIES & VIRTUAL LABORATORY (TECH): Innovative VR and Web-based Teaching and Learning Technologies; Advanced Distributed Learning (ADL) technologies; Web, Virtual Reality/AR and mixed technologies; Web-based Education (WBE), Web-based Training (WBT); New technologies for e-Learning, e-Training and e-Skills / e-Competences; Educational Technology, Web-Lecturing Technology; Mobile E-Learning, Communication Technology Applications; Computer Graphics and Computational Geometry. Intelligent Virtual Environments. 
  • SOFTWARE SOLUTIONS (SOFT): New software environments for education & training; Software and management for education; Virtual Reality Applications in Web-based Education; Computer Graphics, Web, VR/AR and mixed-based applications for education & training, business, medicine, industry and other sciences; Multi-agent Technology Applications in WBE and WBT; Streaming Multimedia Applications in Learning; Scientific Web-based Laboratories and Virtual Labs; Software Computing in Virtual Reality and Artificial Intelligence; Avatars and Intelligent Agents.
  • Intel® Education - Innovation in education and research (IntelEdu): Digital Curriculum, collaborative rich-media applications, student software, teacher software; Improved Learning Methods, interactive and collaborative methods to help teachers incorporate technology into their lesson plans and enable students to learn anytime, anywhere; Professional Development, readily available training to help teachers acquire the necessary ICT skills; Connectivity and Technology, group projects and improve communication among teachers, students, parents and administrators.


Volumul de lucrari CNIV (Print ISSN 1842-4708)


Proceedings of ICVL (Print ISSN 1844 - 8933)

- Cite papers from and search for "The International Conference on Virtual Learning" or AUTHOR - Proceedings Citation Index (ISI Proceedings, accessed via Web of Science).thomson_logo 

e-Skills for the 21st Century: http://ec.europa.eu

e-skills virt-bucharest
Turneul CNIV & ICVL: Viitor vs. Viziune

Shaping the vision of education: eduVision 2020 is an international conference aimed to present the newest trends in education and eLearning, best practices on using IT&C in education and a vision for the future of education.
Ref.: http://www.eduvision.ro/, http://www.agora.ro/


Locations of visitors to this page