CNIV 2017

Call for Papers | Apel la contribuţii


Tehnologii moderne în educaţie şi cercetare

Deviza CNIV - C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"

Phase II - Period 2010-2020: e-Skills for the 21st Century
VIRTUAL ENVIRONMENTS FOR EDUCATION AND RESEARCH
Phase III - Period 2020-2030: Intelligence Learning
KNOWLEDGE SOCIETY AND LEARNING CULTURE

"Cea mai bună modalitate de a prezice viitorul este să îl creezi tu însuţi." Peter Drucker
"Educaţia şi Învăţarea înseamnă spectacol. Asocierea educaţiei cu ideea de spectacol are în vedere şi bucuria care trebuie să le însoţească pe amândouă" acad. prof. Solomon Marcus
"Imagination is everything. Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand."
A. Einstein

Calculatorul: mijloc de formare a unei noi viziuni asupra educaţiei, cercetării şi inovării
TEHNOLOGIA: mediator al unei Educaţii de calitate
ELEVII ŞI STUDENŢII: participanţi activi la propriul proces de învăţare
A R G U M E N T E | P R O I E C T E | A C Ţ I U N I (CNIV 2010)

INSCRIERE ONLINE
(Click here)- Formular de inscriere online a rezumatului lucrarii

Aria tematică

 • Modele şi Metodologii (e-Learning, e-Pedagogy, e-Training, e-Skills);
 • Tehnologii (ADL, WBE, WBT, VR);
 • Soluţii software (CG, Web, AI) 

- Concursul "Software Educaţional" - Lucrari, proiecte, programe, produse software

- Expozitia "Software Educaţional" - Produse software, tehnica de calcul si echipamente multimedia

Sesiuni de lucru

 • A: Virtual Learning şi Virtual Reality - cercetare şi dezvoltare
 • B: Software Educaţional în învăţământul universitar - proiecte şi aplicaţii
 • C: Software Educaţional în învăţământul preuniversitar - proiecte şi aplicaţii
 • D: "Intel® Education" - eLearning Environments for 21st Century - proiecte şi aplicaţii
 • E: Training şi Management Educaţional - strategii, obiective, calitate

SECŢIUNILE CNIV

Concursul "Software Educaţional" (criterii de evaluare) - Lucrari, proiecte, programe, produse software

Expozitia "Software Educaţional" - Produse software, tehnica de calcul si echipamente multimedia

A (Cercetare, dezvoltare) - Metodologii, Tehnologii Virtual Learning şi Virtual Reality - implementare şi aplicaţii

B (Proiecte şi aplicaţii) - Software Educaţional în învăţământul universitar

C (Proiecte şi aplicaţii) - Software Educaţional în învăţământul preuniversitar

D (Proiecte şi aplicaţii) - "Intel® Education" - Inovare în educaţie şi cercetare (propusă de Compania Intel)

E (Strategii, Obiective, Calitate) - Training si Management Educational

Aria tematică şi subiecte | Thematic Areas and Major Topics

 • MODELS & METHODOLOGIES:
  • Innovative Teaching and Learning Technologies
  • Web-based Methods and Tools in Traditional, Online Education and Training
  • Collaborative E-Learning, E-Pedagogy,
  • Design and Development of Online Courseware
  • Information and Knowledge Processing
  • Knowledge Representation and Ontologism
  • Cognitive Modelling and Intelligent systems
  • Algorithms and Programming for Modelling
 • TECHNOLOGIES:
  • Innovative Web-based Teaching and Learning Technologies
  • Advanced Distributed Learning (ADL) technologies
  • Web, Virtual Reality/AR and mixed technologies
  • Web-based Education (WBE), Web-based Training (WBT)
  • New technologies for e-Learning, e-Training and e-Skills
  • Educational Technology, Web-Lecturing Technology
  • Mobile E-Learning, Communication Technology Applications
  • Computer Graphics and Computational Geometry
  • Intelligent Virtual Environment
 • SOFTWARE SOLUTIONS:
  • New software environments for education & training
  • Software and management for education
  • Virtual Reality Applications in Web-based Education
  • Computer Graphics, Web, VR/AR and mixed-based applications for education & training, business, medicine, industry and other sciences
  • Multi-agent Technology Applications in WBE and WBT
  • Streaming Multimedia Applications in Learning
  • Scientific Web-based Laboratories and Virtual Labs
  • Software Computing in Virtual Reality and Artificial Intelligence
  • Avatars and Intelligent Agents
 • "Intel® Education" - Learning, Technology, Science [ Link | www.intel.com/education] (CNIV 2010):
  • Digital Curriculum, collaborative rich-media applications, student software, teacher software
  • Improved Learning Methods, interactive and collaborative methods to help teachers incorporate technology into their lesson plans and enable students to learn anytime, anywhere
  • Professional Development, readily available training to help teachers acquire the necessary ICT skills
  • Connectivity and Technology, group projects and improve communication among teachers, students, parents and administrators


Elaborarea si Tehnoredactarea Lucrarilor


CONCEPEREA, ELABORAREA SI REDACTAREA LUCRARILOR STIINTIFICE

(Instructiuni si Recomandari)

 • LUCRARILE CONCEPUTE SI TEHNOREDACTATE (a se consulta Ghid tehnoredactare lucrare) conform standardelor CNIV (a se vedea arhiva CNIV) vor fi acceptate si publicate in Volumul CNIV si pe CD numai daca respecta criteriile corespunzatoare unei lucrari academice: cercetare / studiu / analiza / produs software ce abordeaza un subiect sau o tema si care reprezinta o investigare originala / comparativa sau o implementare a unor metode/tehnici in vederea obtinerii unor rezultate sau a unor concluzii.
 • Lucrarile ştiintifice trimise la CNIV nu trebuie să fi fost publicate într-o publicaţie ISBN sau ISSN
 • Programele şi aplicaţiile descrise în lucrare NU trebuie să fie trimise; acestea sunt proprietăţi intelectuale ale autorului; în cadrul sesiunilor de lucru CNIV acestea pot fi utilizate prin demonstraţii în timpul prezentării lucrării (sau prin intermediul unei prezentari Power Point)
 • In cazul acceptarii lucrarilor, autorii sunt raspunzatori daca lucrarea a mai fost publicata intr-o publicatie ISBN sau ISSN
 • In cazul lucrarilor cu autori elevi este obligatoriu ca acestea sa aiba indrumator un cadru didactic din mediul preuniversitar sau universitar.
 • Editarea lucrarilor pentru Volumul CNIV se va face in Lb. Romana, eventual LB. Engleza
 • Prezentarea lucrarilor pe sectiuni se va face in Lb. Romana (format Power Point, WEB, eventual Word/ PDF)
 • NU EXISTĂ taxă de participare
 • Se va publica Lista participanţilor fără lucrare (aceştia vor avea calitatea de EVALUATORI CNIV) ce îşi vor exprima dorinţa prin E-Mail la adresa cniv[at]fmi.unibuc.ro şi care să cuprindă informaţiile: Nume şi prenume, Funcţia, Instituţia.

Propuneri de Teme / Lucrări în Plen

Orice participant este invitat sa faca propuneri de TEME si/sau LUCRARI ce vor fi prezentate in plen in Sesiunea de deschidere CNIV; Comitetul de organizare si Comitetul Stiintific isi rezerva dreptul de alegere. Propuneri la adresa E-Mail cniv[at]fmi.unibuc.ro sau vlada[at]fmi.unibuc.ro.


CNIV şi ICVL: Evenimentele ştiinţifice puternice creează şi promovează valori

CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul economic. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte promovează implementarea ideilor moderne în educaţia iniţială şi în formarea continuă, încurajează şi promovează lucrul la proiecte, activităţile colaborative, metodele şi experimentele ştiinţifice, gândirea creativă şi intuiţia, argumentaţia şi demonstraţia.