CNIV 2017

Lista rezumatelor acceptate - Accepted Abstract List


Last updated: 2017-10-01  | Deadline: 1 oct.-forma finală a lucrării (.doc)

Deviza CNIV - C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"

"Cea mai bună modalitate de a prezice viitorul este să îl creezi tu însuţi." Peter Drucker
"Educaţia şi Învăţarea înseamnă spectacol. Asocierea educaţiei cu ideea de spectacol are în vedere şi bucuria care trebuie să le însoţească pe amândouă" acad. prof. Solomon Marcus
"Imagination is everything. Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand." A. Einstein

"Arta supremă a profesorului este de a trezi bucuria exprimării creatoare şi bucuria cunoaşterii. Principalele surse ale tuturor realizărilor tehnologice: curiozitatea divină şi pornirea ludică a cercetătorului care improvizează şi meditează, precum şi imaginaţia creatoare a inventatorului." A. Einstein


Obiectiv CNIV: Intensificarea colaborării între elevi, studenţi, profesori, pedagogi, psihologi şi specialişti IT în activităţile de concepere, proiectare, elaborare şi testare a aplicaţiilor de software educaţional

Arhiva Liste inscrieri: Backup, 1.Lista 2003 | 2.Lista 2004 | 3.Lista 2005 | 4.Lista 2006 | 5.Lista 2007 | 6.Lista 2008 | 7.Lista 2009 | 8.Lista 2010 | 9.Lista 2011 | 10.Lista 2012 | 11.Lista 2013 | 12.Lista 2014 | 13.Lista 2015 | 14.Lista 2016

Arhiva Autori lucrari: Backup, 1.Aut 2003 | 2.Aut 2004 | 3.Lista 2005 | 4.Aut. 2006 | 5.Aut. 2007 | 6.Aut. 2008 | 7.Aut. 2009 | 8.Aut. 2010 | 9.Aut. 2011 | 10.Aut. 2012 | 11.Aut. 2013 | 12.Aut. 2014 | 13.Aut. 2015 | 14.Aut. 2016

Arhiva Evaluatori CNIV: Backup, 1.Eval 2004 | 2.Eval 2005 | 3.Eval 2006 | 4.Eval 2007 | 5.Eval 2008 | 6.Eval 2009 | 7.Eval 2010 | 8.Eval 2011 | 9.Eval 2012 | 10.Eval 2013 | 11.Eval 2014 | 12.Eval 2015 | 13.Eval 2016


NU EXISTĂ TAXĂ DE PARTICIPARE


Programele şi aplicaţiile descrise în lucrare NU trebuie să fie trimise; acestea sunt proprietăţi intelectuale ale autorului/autorilor; în cadrul sesiunilor de lucru CNIV acestea pot fi utilizate prin demonstraţii în timpul prezentării lucrării (sau prin intermediul unei prezentări Power Point)

MCI-Conceput in Romania


Forma finală a lucrării trebuie elaborată şi trimisă până la 1 octombrie
CONCEPEREA, ELABORAREA SI REDACTAREA LUCRARILOR STIINTIFICE
(Ghid)

OBSERVAȚIE: Autorii sunt rugați să trimită articolele după ce acestea au fost verificate antiplagiat!


INSCRIERE ONLINE
(Click here)- Formular de inscriere online a rezumatului lucrarii


INFORMATII PENTRU AUTORII CNIV

01-07 OCTOMBRIE proces de evaluare - Analiza lucrărilor primite se va face în perioada 01-07 oct.: Primirea de către autori a unui mesaj e-mail negativ în această perioadă, înseamnă RESPINGEREA lucrării, altfel implicit se consideră lucrarea ACCEPTATĂ | Lista lucrărilor înscrise încă nu este definitivă | LINK | O lucrarea respinsă NU va fi publicată în Volumul CNIV, în schimb aceasta va fi programată să fie prezentată în sesiunile de lucru CNIV, dar va pierde calitatea de candidat la CONCURSUL "Software Educaţional"

Diplome pentru autori - Lucrarile acceptate spre publicare in Volumul CNIV confera autorilor dreptul de a beneficia de Diploma pentru autori CNIV si implicit sa aiba calitatea de Evaluator CNIV asupra lucrarilor CNIV (exceptie propria lucrare)

OBSERVATIA 1. DIPLOME: eliberarea diplomei se va face doar pentru persoanele care vor trimite pana la 10 OCTOMBRIE 2017 un mesaj-DECLARATIE la adresa CNIV[at]FMI.UNIBUC.RO
OBSERVATIA 2. Mesaj-DECLARATIE:"Subsemnatul ......... , AUTOR/EVALUATOR CNIV, declar ca voi participa la CNIV / trimite evaluarea lucrarilor CNIV in perioada 01-10 Noiembrie"


ANIVERSARE 15 ani de CNIV - Sesiune specială la CNIV 2017: “Învătarea pe bază de proiect - experiențe comune profesori-elevi din proiectele eTwinning”

http://infoub.unibuc.ro | CAZARE: Posibilități de cazare la Sibiu pentru grupurile de elevi și profesori - http://c3.cniv.ro

TERMEN LIMITA INREGISTRARE: 10 OCTOMBRIE 2017 (Mesaj - DECLARATIE la adresa cniv[at]fmi.unibuc.ro)

Nr. crt.

Nume, Functia, Institutia/ Afiliatia

Sectiunea, Titlul lucrarii, Scurta descriere
1. Grigore Albeanu (1), Prof. dr.
Marin Vlada (2), Conf. dr.,
Radu Jugureanu (3), Prof.
(1) preşedinte, MEN: Comisia Naţională de Specialitate – Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC)
(2) Universitatea din Bucuresti,
(3) SIVECO Romania,
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: Noi paradigme pentru TIC și STEM (Science, Technology, Engineering şi Mathematics) în învățământul românesc

Abstract: Evoluția societății actuale a impus introducerea în mediul preuniversitar a Informaticii şi a Tehnologiei Informației şi Comunicațiilor (TIC) începând cu K2 (5/6 ani). Lucrarea analizează programa de Informatică şi TIC, pentru clasele V-VIII, prin comparație cu cadrul curricular Computer Science Teachers Association (CSTA) K12-CSF (ACM - The Association for Computing Machinery).
2. Vlada Marin, Conf. dr.,
Universitatea din Bucuresti,
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: Acad. Gheorghe Mihoc (1906-1981) - matematician, fondator de școală românescă

Abstract: Articolul descrie contribuțiile importante ale Acad. Gheorghe Mihoc la dezvoltarea școlii matematice din România. Acad. Gheorghe Mihoc este considerat întemeietorul şcolii româneşti de probabilităţi şi statistică matematică, împreună cu acad. Octav Onicescu, mentorul său, înființând prima catedră de probabilități din România și una dintre primele din lume. Profesorul Gh. Mihoc a intrat în istoria matematicii prin contribuțiile sale remarcabile în domeniul teoriei probabilităților și statisticii matematice. Este autor a peste 180 de lucrări și studii. În anul 1964, datorită eforturile profesorului Gheorghe Mihoc, a fost înființat Centrul de Statistică Matematică (CSM), având ca nucleu secția de probabilități a Institului de Matematică al Academiei Române. Din anul 1997 Centrul poartă numele fondatorului său, iar mai târziu, în anul 2001, acesta s-a unit cu Institutul de Matematică Aplicată "Caius Iacob", devenind Institutul de Statistică Matematică și Matematică Aplicată "Gheorghe Mihoc-Caius Iacob" al Academiei Române.

Ref.: Mihoc, Gheorghe, Teza de doctorat- 1934, 2016, https://www.scribd.com/doc/308190895/Gheorghe-Mihoc-Teza-de-doctorat-1934

3. Vlada Marin, Conf. dr.,
Universitatea din Bucuresti,
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: Matematica aplicată în studiul fenomenelor. Mișcarea corpurilor în 2D /3D

Abstract: În studiul fenomenelor, diversitatea din lumea reală necesită utilizarea mai multor sisteme de coordonate, cu facilităti de conversie între ele. Articolul descrie: Modelarea vitezei și a accelerației-conceptul de derivată a unei funcții; Modelul 3D (spațiul tridimensional R3, reperul OXYZ în spațiu); Traiectoria și mișcarea corpurilor (mobil/punct material);Modelul 2D (spațiul bidimensional R2, reperul OXY în plan); Mișcarea pe o traiectorie curbilinie oarecare; Modelul mișcării uniform variate.
4. Vlada Marin, Conf. dr.,
Universitatea din Bucuresti,
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: Concepte moderne și aplicații în Statistica matematică. Cercetare, eșantioane și colectarea datelor

Abstract: Articolul descrie următoarele aspecte: Cercetare, eșantioane și colectarea datelor; Etapele unei cercetări statistice; Proiectarea unui eșantion; Gruparea statistică în intervale/clase; Analiza datelor pe intervale/clase; Repartiția datelor; Reprezentarea pe clase – Histograme.
5. Melcu Cornelia (1), Prof.,
Bunea Daniela (2), Prof.,
Nicolăiţă Cristina (3), Prof.,
ambasadori eTwinning&Scientix,
(1) Şcoala Gimnazială Nr. 9 „Nicolae Orghidan” Braşov,
(2) Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu,
(3) Şcoala Gimnazială „Gheorghe Magheru” Caracal - Olt
crist_nycol[at]yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Scientix & STEM Alliance, oportunități pentru cadrele didactice

Abstract: Lucrarea îşi propune să prezinte cele două programe europene educaționale conexe, Scientix și STEM Alliance, atât din perspectiva unor profesori de științe din ciclurile primar și gimnazial, cât și a unui profesor umanist care predă la ciclurile gimnazial și liceal, pasionat de știință. Scientix http://www.scientix.eu/home este comunitatea profesorilor de științe din Europa, iar STEM Alliance http://www.stemalliance.eu/home este puntea de legătură între companii din industrie și școli, cu scopul declarat de a face meseriile din domeniul STEM mai atractive pentru elevi. Ambele programe, prin resursele puse la dispoziție profesorilor, prin cursuri, webinarii, publicații, competiții și ateliere de dezvoltare profesională, contribuie la creșterea calității actului educațional și la schimbul de cunoștințe și bune practici din domeniul disciplinelor științifice.
6. Melcu Cornelia, Prof.,
ambasador eTwinning&Scientix,
Şcoala Gimnazială Nr. 9 „Nicolae Orghidan” Braşov,
corneliamelcu[at]yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Elemente de științe spațiale și astronomie la clasele primare

Abstract: Predarea disciplinelor STEM (ȘTIM, în limba română, adică științe, tehnologii, inginerie și matematică) reprezintă o provocare, dar și o oportunitate în școala de astăzi. Utilizarea resurselor moderne de învățare, abordarea bazată pe proiecte și pe metode de investigare, învățarea integrată conduc elevii spre formarea competențelor necesare în viitor. Universul și cerul au reprezentat mereu un subiect interesant și motivant pentru copiii de orice vârstă, prin urmare reprezintă o temă care poate fi valorificată cu succes la orice ciclu de învățământ, inclusiv la ciclul primar. Lucrarea își propune să prezinte câteva activități de învățare, metode și resurse care au fost utilizate în cadrul proiectului eTwinning OPEN THE GATES TO THE UNIVERSE, proiect premiat la nivel național și European. http://gatestotheuniverse.blogspot.ro/ ; https://twinspace.etwinning.net/12520/home
7. Botgros Didina, Prof.,
Şcoala Gimnazială „Sf.Varvara” Aninoasa,
d.botgros[at]yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Proiectul interdisciplinar "Universul"

Abstract: Proiectul „Universul” este un proiect interdisciplinar care cuprinde activități variate, atractive și interactive.
Proiectul a fost elaborat cu resurse puse la dispoziție de portalul http://www.opendiscoveryspace.eu/ și aplicația Worldwidetelescope de la Microsoft. Utilizarea noilor tehnologii sporește motivația și interesul elevilor pentru cunoaștere, cercetare, investigare și colaborare.
Aplicația creată: https://prezi.com/jbez4mnl7g-p/universul se poate folosi ca schemă a lecției și reunește resursele care se pot utiliza pe parcursul lecției, cu accent pe noțiunile teoretice esențiale.
Proiectul a fost înscris în competiţia Digitaliada şi s-a clasat pe Locul II.
8. Rațiu Diana Linda, Prof.,
Şcoala Gimnazială „Virgil Iovănaș” Șofronea
dianalr18[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: eTwinning în școala noastră

Abstract: Lucrarea prezintă proiectele eTwinning la care școala noastră a participat atât în calitate de partener, cât și în calitate de coordonator de proiect. Cele două proiecte inițiate de noi au avut ca tematică protejarea mediului înconjurător. Prin aceste proiecte am dorit să conştientizăm care sunt problemele grave cu care se confruntă toate statele lumii vis-a-vis de creșterea gradului de poluare, să promovăm schimbul de experientă între diferite școli din Europa.
9. Manolache Viorica Georgeta, Prof.,
Școala Gimnazială Nr.1, Râmnicu Sărat, Buzău
christian2000m[at]yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Proiectul interdisciplinar, modalitate alternativă de predare-învățare-evaluare, Aplicația „Călătorie în Țara lui Moș Timp”

Abstract: Timpul este una dintre mărimile cele mai abstracte pe care le învaţă elevii în clasele I-IV. Predarea-învăţarea mărimii timp şi a unităţilor de măsură se face în strânsă legătură cu activităţile, fenomenele şi evenimentele periodice cunoscute de elevi.
Cum înțeleg școlarii timpul? La vârsta de 7-8 ani, copiii sunt încă pe cale de a învăța să spună corect ora, majoritatea întâmpinând încă dificultăți în aceasta privință. La aceasta vârstă, copiii își dau seama că percepția timpului este relativă: timpul poate părea că se scurge mai ușor atunci când realizează o activitate plăcută, decât atunci când trebuie să aștepte ceva sau să realizeze o activitate neplăcută.
Cercetările arată că abia după vârsta de 10 ani, copiii înțeleg cu adevărat ideea că, pentru a putea fi măsurat, timpul este împărțit în unități care sunt apoi numărate. În aceasta perioadă se dezvoltă capacitatea de înțelegere corectă a relațiilor de simultaneitate și succesiune. De asemenea, se dezvoltă capacitatea de a anticipa. Astfel, copilul trece de la a percepe timpul ca pe un „prezent continuu”, bazat pe aici și acum, la o înțelegere completă a celor trei dimensiuni ale timpului: prezent, trecut și viitor. La școală duratele sunt precise – ora de curs durează în general 50 de minute, în timp ce pauza durează 10 minute. Astfel, copiii vor reuși să își concentreze atenția un timp mai îndelungat, să își antreneze capacitatea de a fi atenți și să își organizeze timpul. Vor începe lucrările de control sau participările la concursuri, unde vor fi supuși presiunii timpului.La începerea școlii este posibil să întâmpine probleme în gestionarea timpului. Obișnuința îi poate determina pe copii să aleagă să se joace după ce vin de la școală și să amâne realizarea temelor. Va fi prima dată când copilul este nevoit să se gândească la timp ca la o resursă limitată: de cât timp dispune pentru teme, de cât timp pentru joacă?
Toate acestea ne duc la concluzia că abordarea interdisciplinară a temei timpului este absolut necesară pentru buna integrare a copilului în programul școlar.
10. Élthes Zoltán, Conf. dr.,
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Mapoca
eltheszoltan[at]yahoo.com
Section: A, EXPOZITIE
Title of paper: Aplicaţii de realitate augmentată

Abstract: Realitate augmentată sau realitate virtuală îmbunătăţită (Augmented Reality, AR) este o ramură nouă a informaticii, cea mai nouă şi sofisticată direcţie software abordată în zilele noastre, cu un impact decisiv asupra utilizatorului final.
Acest articol se va referi la aplicaţii ale realităţii augmentate. Realitatea augmentată reprezintă o tehnologie digitală care construiește straturi artificiale de informație sub formă de imagini. Este o lume artificială, generat de mediul calculatoarelor, în care utilizatorul se transpune în evenimentele din spaţiul virtual. Cu ajutorul ei lumea fizică poate fi extinsă în timp real cu elemnte virtuale generate de calculator, creînd iluzia că aceste elemente virtuale (care pot fi modele 3D, video sau animaţii) devin parte a lumii reale.
11. Vasilescu Irina, Prof., Ambasador Scientix,
Școala Gimnazială nr. 195, București
ivasil63[at]yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Proiecte interdisciplinare din domeniul STEM accesibile pe portalul Scientix

Abstract: Proiectul European Scientix promovează și sprijină colaborarea la nivel european în rândul cadrelor didactice STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică), cercetătorilor în educație, factorilor de decizie politică și al altor profesioniști STEM. Una dintre acțiunile prin care Scientix vine în sprijinul cadrelor didactice este construirea un portal on-line (www.scientix.eu) , care să colecteze și să prezinte proiectele europene de învățământ STEM și rezultatele acestora.
Secţiunea de proiecte a portalului prezintă proiecte educaţionale europene de ştiinţă, matematică şi tehnologie care sunt finanţate fie de către Comisia Europeană, sau de către alte entităţi publice. Se poate efectua o căutare avansată după subiect, grupul ţintă, data începerii proiectului sau ţările participante. Toate informaţiile legate de proiect sunt disponibile în opt limbi: engleză, franceză, germană, italiană, poloneză, română, olandeză şi spaniolă. Resursele dezvoltate de fiecare proiect pot fi accesate sau traduse la cerere.
Articolul prezintă o serie de proiecte interdisciplinare din domeniul STEM ce pot fi accesate prin intermediul portalului Scientix, precum și beneficiile pe care acestea le oferă cadrelor didactice.
12. Savin Irina Isabella, Prof. dr. ing.,
Colegiul Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu” Iași
savinisabella[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Eficienţa strategiilor de evaluare pentru stimularea elevilor în dezvoltarea competențelor

Abstract: Aplicarea în activitatea didactică a metodelor de evaluare - tradiționale, îmbinate cu cele complementare, va conduce la creșterea eficienței activităţii de receptare a instruirii teoretice. Implicit, acestea vor conduce la stimularea interesului pentru dezvoltarea competențelor specifice secolului XXI – lingvistice, digitale, ecologice, tehnico-profesionale, dezvoltare personală - schimbându-le elevilor conduita de învăţare şi sistemul de valori şi atitudini pozitive, precum și noua viziune asupra viitorului.
13. Tudose Roxana, Elev,
Savin Irina Isabella, Prof. dr. ing.,
Colegiul Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu” Iași
savinisabella[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: A fi fotograf – artă și știință

Abstract: A fi fotograf, pe lângă talent și viziune, înseamnă stăpânirea mai multor noțiuni, abilități, competențe. O fotografie trebuie să atragă privirile, acest lucru realizându-se din punct de vedere estetic, coloristic, prelucrare, model, mesaj. Toate acestea se pot realiza doar dacă exista abilități de comunicare, digitale, de lucru în echipă, adaptare, aceste calitati fiind rezultatul unei învățări eficiente, continue etc.
14. Burlacu Natalia (1), Conf. univ. dr.,
Irimiciuc Silviu Dan (2), Student,
(1) Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea Științe ale Educației și Informatică, catedra Informatică și Matematică, Rep. Moldova
(2) Universitatea Danubius din Galați, Facultatea De Drept, Romania
NatBurlacu[at]hotmail.com
Section: A
Title of paper: Produsele software de detectare a plagiatului: analiză din perspectiva principiilor interdisciplinaritatii

Abstract: Autorii prezentului articol scot în evidență și analizează unele aspecte utilitare, dar pe alocuri și controversate, ale produselor software de detectare a plagiatului puse în aplicare în instituțiile sistemului universitar din diverse țări ale lumii din perspectiva principiilor interdisciplinaritatii.
15. Badea Mariana Lili, Prof. coord.,
Dobre Iulian Andrei, Elev,
Tîrnăcop Dragoș Iuliu, Elev,
Colegiul Național "Iulia Hasdeu” Bucuresti
mariana_lili2000[at]yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: SETERRA – Geografia Virtuală

Abstract: Învățarea geografiei este diferită în comparație cu învățarea matematicii sau a celorlalte materii, care se bazează mai mult pe logică, cum ar fi chimia și fizica. La geografie, memoria vizuală ajută foarte mult, în acest scop folosindu-se hărți și alte materiale didactice. Odată cu trecerea timpului s-au creat diverse tehnologii pentru învățarea acestei materii. Aplicatia SETERRA este unul dintre produsele software în materie de geografie, care pot fi utilizate de către elevi și profesori în scop didactic. Acest soft, care este prezentat sub forma unui joc online, se bazează în principiu pe memoria vizuală. Pe cât de simplu ar părea, pe atât de util este. Există atât varianta în limba română, cât și în multe alte limbi cum ar fi engleza, franceza, etc. Acest soft online poate ajuta și elevii din clasele de bilingv care studiază geografia mai multor țări, cum ar fi geografia Marii Britanii din clasele de bilingv engleză. Ei bine, Seterra este foarte complex, incluzând toate continentele și locații de pe acestea, unele locații care nu se studiază nici măcar în școli sau în facultățile de geografie. Seterra poate fi folosit pentru învățarea, consolidarea și aplicarea cunoștințelor acumulate.
16. Rădescu Radu, Conf. univ. dr,
Universitatea Politehnica din Bucureşti, Departamentul Electronică Aplicată şi Ingineria Informaţiei
radu.radescu[at]upb.ro
Section: B
Title of paper: Proiectarea unei aplicaţii e-learning de studiu al maşinii microprogramate Tanenbaum Mic-1


Abstract:
Unul dintre cele mai originale aspecte ale microarhitecturii Mic-1, dezvoltate de Andrew Tanenbaum, este felul în care, prin structura şi funcţionarea acesteia, se realizează conceptual joncţiunea dintre dimensiunea practică (studiul arhitecturii microprogramate) şi cea didactică (modul de învăţare al acestui concert printr-un studiu de caz). Tanenbaum a reuşit nu numai să dezvolte arhitectura de procesor microprogramat Mic-1, ci şi să o implementeze cu succes ca instrument de studiu şi de învăţare (predare). Această lucrare îşi propune să implementeze, folosind limbajul de programare C#, un simulator didactic virtual al maşinii microprogramate Tanenbaum de tip Mic-1 şi să îi sublinieze importanţa didactică. Simulatorul este deja folosit în cadrul lucrărilor practice de la laboratorul de Arhitectura Sistemelor de Calcul, disciplină din cadrul programelor de studiu Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei (CTI) şi Electronică Aplicată (ELA) de la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei (ETTI) din Universitatea Politehnica Bucureşti (UPB), cu scopul de a familiariza studenţii cu acest tip de microarhitectură. Simulatorul proiectat şi dezvoltat are o structură comprehensivă şi intuitivă, cu o interfaţă de utilizator uşor de folosit, menită să facă procesul de studiu cât mai uşor şi simplu, dar, în acelaşi timp, să stimuleze dorinţa de învăţare a studenţilor, printr-o unealtă e-learning atractivă şi interactivă.
17. Rădescu Radu, Conf. univ. dr,
Universitatea Politehnica din Bucureşti, Departamentul Electronică Aplicată şi Ingineria Informaţiei
radu.radescu[at]upb.ro
Section: B
Title of paper:
Extinderea opţiunilor şi facilităţilor oferite de platforma de învăţământ online Easy-Learning

Abstract:
Importanţa unor sisteme de învăţământ la distanţă a crescut foarte mult în ultimii ani, ajungând să fie folosite de tot mai mulţi utilizatori, atât pentru a se specializa într-un anumit domeniu, cât şi pentru a acumula cunoştinţe din domenii de larg interes. Platforma Easy-Learning, dezvoltată ca un proiect de cercetare e-learning în cadrul Departamentului de Electronică Aplicată şi Ingineria Informaţiei (EAII) din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti (UPB), a suferit numeroase modificări de-a lungul anilor, pornind de la un proiect simplu şi devenind pe parcurs un sistem complex de învăţământ virtual, util atât studenţilor, cât şi profesorilor. În stadiul său actual de evoluţie (versiunea 2.0), platforma a atins un grad de maturizare ridicat, cu ajutorul uneltelor IT utilizate, care simplifică numeroase sarcini repetitive, oferă posibilitatea generării automate a entităţilor implicate şi integrează eficient setul de tehnologii actuale folosite. Tehnologiile folosite de platforma de învăţământ online Easy-Learning sunt: Apache (pentru serverul web), PHP (pentru crearea paginilor web dinamice), MySQL (pentru gestionarea bazei de date), HTML5 (pentru structurarea şi prezentarea conţinutului web), framework-ul Symfony (pentru dezvoltarea software rapidă prin automatizarea şabloanelor folosite pentru un anumit scop şi pentru structurarea mai eficientă a codului aplicaţiilor), MVC (pentru modelarea arhitecturală a aspectului vizual al aplicaţiei şi pentru modificarea simplificată a nivelurilor arhitecturale şi a regulilor de business aferente acesteia). În ceea mai recentă versiune a platformei, opţiunile şi facilităţile oferite au fost mult extinse şi diversificate.

18. BAZARCIUC MIHAELA-GABRIELA, Prof.,
Scoala Gimnziala Nr. 95 Bucuresti
mihaela_bazarciuc[at]yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Booktrailere pentru promovare a lecturii în era digitală

Abstract: Politicile europene de cooperare subliniază importanța alfabetizării în secolul al-XXI-lea, precum și nevoia de responsabilizare și cooperare a statelor membre. Proiectul Booktrailers și Videostorytelling: Cum să predăm si să învățăm prețuirea lecturii? este o inițiativă a unor școli din 6 țări care și-au propus îmbunătățirea competențelor de bază și a competențelor transversale de învățare la elevi, utilizând instrumente și metode inovatoare. Noile generații de cititori sunt fascinate de gadgeturile digitale, care fac parte din existenţa cotidiană a omului contemporan. Inclusiv, sau mai ales, micii exploratori ai Internetului – copiii – sunt atrași de universurile virtuale, dimensiunile paralele și lumile multidimensionale pe care le propune era digitală. Existența digitalizată este o condiție a omului actual şi se vorbește chiar de o nouă configurare a universul mental şi existenţial. Activitățile de realizare a booktrailer-elor și a video storytelling-urilor în care sunt implicați copiii din acest proiect încearcă să retrezească interesul copiilor pentru lectură chiar dacă aceasta se realizează din ce în ce mai mult pe ecrane: pe tabletă, laptop ori e‑book. Activitățile proiectului pun accent pe interacțiunea dintre limbaj vizual, text și tehnicile multimedia, dezvoltă creativitatea, comunicarea și lucrul în echipă. Învățarea prin acțiune și abordarea interdisciplinară oferă posibilitatea valorificării potențialului fiecărui copil.
19. CIURTIN CRISTINA, Prof. coord.,
BOBAR-CIURTIN LEINES, Elev,
Școala Gimnazială "Avram Iancu" Turda
anaelicris[at]yahoo.ro
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Proiectul eTwinning AVAP - modalitate de formare a competențelor plastice ale elevilor

Abstract: Proiectul AVAP, un proiect de colaborare europeană eTwinning, a constituit ocazia de a aborda domeniul artistico-plastic într-un mod inedit. Toate activitățile desfășurate au purtat amprenta TIC: de la instrumentele oferite de spațiul proiectului, Twinspace, până la rețele de socializare, email, servicii Google sau Yahoo. În cadrul acestui articol, doresc să arăt cum participarea la acest tip de proiect, ne-a schimbat viziunea asupra învăţământului românesc tradiţional, atât mie şi colegilor mei dascăli pe de o parte, cât şi elevilor noştri. Participarea elevilor la proiectul AVAP, implementat iîn anul şcolar 2016-2017, le- a oferit acestora un alt tip de educaţie, diferit de cel tradiţional, contribuind la îmbunătăţirea actului educaţional şi oferind o modalitate eficientă de abordare a educaţiei secolului în care trăim.

Termeni cheie: eTwinning, educație plastică, învățământ primar

20. GÎLĂ CRISTINA-IULIA, Prof. coord.,
ANDRONACHE CRISTIAN, Elev,
Colegiul Național Pedagogic "Constantin Brătescu" Constanța
gila_cristina2000[at]yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Aspecte privind invățarea Istoriei prin intermediul proiectelor educaționale colaborative

Abstract: "Historia magistrae vitae est" afirma celebrul orator și filosof antic Marcus Tullius Cicero. Aceste cuvinte ne sugerează că studiul trecutului reprezintă un model de inspirație în viitor. Pornind de la aceste cuvinte considerăm că nu putem construi viitorul fără trecut.Rolul profesorului în secolul XXI este acela de a motiva elevul să învețe, antrenându-l în discuții și proiecte constructive. Lecția tradițională a fost înlocuită de lecții interactive, în care se utilizează noile tehnologii.
Proiectul European Immigration a fost realizat în anul școlar 2015-2016 de elevi din ciclul liceal din trei țări europene și a fost integrat în curriculum-ul școlar la clasa a XIa, pe platforma eTwinning. Proiectul a fost dezvoltat în colaborare de către elevi, permițând elevilor să călătorească virtual și să stabilească punți de legătură între discipline, să deschidă noi frontiere. Produsul final al proiectului a fost revista on-line, premiată la nivel național în cadrul concursului național Made for Europe. Lucrarea își propune să promoveze diferite activități de învățare și resurse din cadrul proiectului.
21. MATEI DAN, Prof.,
Scoala Gimnaziala Pui, Hunedoara
matei_dan_uvt[at]yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Proiectul "Evolution of the Universe"

Abstract: In the project "Evolution of the Universe" the group of 10 students from Scoala Gimnaziala Pui organized for seven weeks to 25 classes of students, special workshops. The purpose of these workshops was to stimulate young people's creativity, to familiarize students with astronomy concepts and to inform students about the development of astronomical phenomena. The Experiments answers to the students' decreased interests for science, offering an additional out-of-school learning opportunity in more informal settings. It is a cluster of Science exhibits installed permanently all meant for play while learning of science. It is in fact a Science Centre with an innovative concept of teaching Science in an informal way.
The basic concept of the House of Experiments is enhancing the tendency of the children to play more than to read. Various hands-on interactive exhibits manage to create explorative contexts in which it is possible to have a personal experience of the phenomena and to explore situations, asking questions. In fact the principle is “learning by doing” but in a funny way also.
Topics.
1. Verification Predictions;
2. Planetarium from the cereal box;
3. Collision of a meteorite with the Earth's natural satellite - Moon;
4. Simulating conditions on the Moon and Earth;
5. Conquest of cosmic space and its implications;
6. How do chemical links work?;
7. Visit to Mars using the World Wide Telescope;
8. PowerPoint presentations - Space missions - Planck and Rosetta!;
9. SF reading - preparations for Astronomy Day;
10. Black Holes!;
11. Earth-Moon-Sun system:Phases and eclipses;
12. Sun-Earth-Moon system, with a special focus on distances;
13. Measuring the Sun's diameter;
14. Simulation of the Sun Eclipse;
15. Simulation of the Moon's Eclipse;
16. Manufacture of radio waves;
17. The universe in a balloon! The Hubble Law;
18. Doppler effect!
22. Mircioagă Nectara Elena (1), Dr. ing. Prof.,
Badea Mariana Lili (2), Dr. Prof.,
(1)Liceul Tehnologic "Constantin Brancusi"
(2)Colegiul Naționa "Iulia Hașdeu" Bucuresti
nectara[at]gmail.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Edu Artic-suport pentru profesori

Abstract: Lucrarea iși propune să prezinte proiectul Edu Artic desfășurat anul trecut în liceele și școlile din țară. Au participat profesori de chimie, tehnologii, geografie și fizică, fiind o oportunitate în școala de astăzi. Utilizarea resurselor moderne de învățare, bazate pe metode de investigare, învățarea on line, dezvoltă la elevii competențe necesare secolului 21. Lucrarea își propune să prezinte activități de învățare, metode și resurse care au fost utilizate în cadrul proiectului, precum și o analiză comparativă a modului cum au primit elevii acest tip de învățare.
23. Băsu Mihaela, Dr. ing. Prof.,
Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Iași
bsmihaela[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Managementul comportamentului școlar

Abstract: Managementul comportametului şcolar a constituit obiectul multor dezbateri psihopedagogice. Acest subiect revine în actualitate deoarece şcoala se confruntă astăzi cu probleme din ce în ce mai dificile privind comportamentul elevilor. Educaţia tradiţionalistă bazată pe autoritarism şi verbalism poate duce la greşeli, căci nimeni nu poate trăi experienţa pentru noi. Articolul îşi propune să ofere o serie de sugestii prin care profesorul poate gestiona mai eficient „problemele” clasei, deoarece, printr-un management al comportamentului, profesorul poate preveni / evita dezvoltarea unor situaţii conflictuale în clasă, promovând climatul adecvat studiului.
24. Chirimbu Sebastian Cristian Marian, Conf. dr.,
Universitatea Spiru Haret Bucuresti
sebastian_chirimbu[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Conceptul de calitate în evoluția sistemului de învățământ superior

Abstract: Education has a fundamental role in the evolution of humanity, and the nowadays reality demonstrates that the role of university has become more complex with the passage of time and the advancement of knowledge. At the same time, the current context leads us to the idea that it takes a dynamic education system which should be centered on authentic values, a system of education that would be able to meet the requirements of the current society, namely, a system of quality education.
The economic and social development of a nation is dependent on the human and intellectual capital, and education is the one which establishes their level and quality. In other words, when we speak of development must take into account the level of the two components. For this reason, any investment in education means investing in development.
The level of development of a society can be discussed not only in terms of economic indicators and quality of life, but also in educational term sand they are usually strictly connected. If we take into account the inter-relationships among them, will find that education is fundamental to the other two indicators. Thus, without education, a society cannot achieve a good economic situation or to a higher quality of life.
25. Chirimbu Sebastian Cristian Marian (1), Conf. dr.,
Stanica Nicoleta (2), Prof. drd.,
Barbu-Chirimbu Mihaela Adina (1), Lect. dr.,
(1) Universitatea Spiru Haret Bucuresti
(2) Inspectoratul Scolar Ilfov
sebastian_chirimbu[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Strategii de abordare a textelor literare în școala primară

Abstract: The way literary texts and reading are approached in school remains a challenge and it goes without saying that the role of the teacher is crucial in finding solutions, more or less innovative, in order to make students discover that by reading, the world becomes more beautiful. A first step consists in motivating students to read through modern active methods meant to transform the students, from uninvolved readers, not interested at all into naïve, curious readers, that are about to understand the magic of reading. To stimulate creative deep reading, with regard to students, may be to capitalize on their individual skills and profile of each student, from the perspective of multiple inteligences. Literary or non-literary texts can be approached in an interdisciplinary way and students learn to search through the text, to question, to ponder, to integrate and to re-evaluate the ideas and feelings expressed in the text. Reading, as a life skill, remains an explicit purpose of learning, of utmost importance for knowledge and for the personal development of the student, not only a means for practicing vocabulary and grammar. Strategies to approach texts are extremely varied and can be adapted according to age and interests of the student.
26. Chirimbu Sebastian Cristian Marian (1), Conf. dr.,
Goran Laura (2), Prof. dr.,
Barbu-Chirimbu Mihaela Adina (1), Lect. dr.,
(1) Universitatea Spiru Haret Bucuresti
(2) Inspectoratul Scolar Ilfov
sebastian_chirimbu[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Studenți cu nevoi speciale: metode de integrare și predare

Abstract: The integration of children with special educational needs (SEN) in the community becomes one of the most pressing psycho-pedagogical issues, always being the object of research of specialists in different branches of science.
The educational policy and practice in many countries of the world, at present, are oriented towards the integration of children with special educational needs (SEN) in educational and living environments as close as possible to the ordinary, normal ones of a community.
Numerous investigations in different countries have been successful in carrying out practical actions of continuous development of integrated education and optimization of special education. Therefore, one of the most important aspects of the current education is the necessity to adapt to the needs of the children, were they children with SEN or simply simply children with a slower rhythm of learning.
The inclusive school as a method of adaptation is a school which focuses on the inclusion of those children or even groups that have previously been marginalized and on the involvement in the learning process of the parents, caregivers and specialized counselors. Teaching under the rule of diversity is teaching for every individual. Taking into account the interests of each student, their experiences and goals, we make in fact, an important step towards the education of students and their integration in society after graduation. Moreover, we can say that the differences between individuals are more pronounced than those between the groups. From this point of view, perhaps one of the biggest challenges which we must cope with as teachers is adapting the teaching style to match the needs of each student.
27. Mihalca Patrik, Elev,
Cozma Georgeta, Prof. dr.,
Cherecheș Nicoleta, Prof.,
Echipa Multitouchcnme - Colegiul Național "Mihai Eminescu" Satu Mare
cozmageorgeta20[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Visul zborului - Istoria aviației române

Abstract: Proiectul "Visul zborului - Istoria aviației române" este o pagină Web, cu valoare de resursă educațională, care poate să susțină procesul de e-Learning, metodă de predare interactivă modernă, specifică Erei Informației și a Cunoașterii. Pentru accentuarea aspectului educațional am realizat o conexiune la platforma Wand.education,, ultimul produs SIVECO România în materie de resursă educațională si am ilustrat modul în care se pot transfera informatiile de pe pagină în scenariul unei lectii interactive. De asemenea, am creat un Puzzle, joc educațional care dezvoltă variate abilități și se bazează pe inteligențele multiple. Este contribuția personală în proiectul transdisciplinar, Omul de la Pamant la Cer, dezvoltat de Echipa Multitouchcnme și a obținut Premiul III la Concursul national Istorie și societate în dimensiune virtuală, 2017 și Diploma de Onoare 2 la competiția International Luma StarT Award, 2017, din Finlanda.
28. Szollosi Thomas, Student,
David Gabor, Student,
Cozma Georgeta, Prof. dr.,
Pop Ioan, Prof.,
Atelier Transdisciplinar, Centrul Județean de Excelență, Satu Mare
cozmageorgeta20[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Rechargeable Future

Abstract: Proiectul "Rechargeable Future" se înscrie în categoria Nature and environment. Omul este o parte esențială a naturii, în care toate elementele trăiesc în armonie atâta timp cât nu există niciun factor negativ care ar putea distruge echilibrul natural. Cea mai gravă problemă cu care omenirea se confruntă astăzi este poluarea, cauzată de folosirea excesivă a resurselor naturale. Proiectul nostru propune un concept de mașină electrică ce isi reincarca bateriile folosind toate sursele naturale de energie. Designul mașinii este realizat în programul Adobe Photoshop Cs6. Proiectul a obținut Medalia de Argint la concursul INFOMATRIX 2017, secțiunea Computer Art.
29. Nemeș Alice, Student,
Cozma Georgeta, Prof. dr.,
Echipa Multitouchcnme, Colegiul Național "Mihai Eminescu" și Atelier Transdisciplinar Centrul Județean de Eexcelență, Satu Mare
cozmageorgeta20[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: FLIE – Învață să zbori!

Abstract: Proiectul "FLIE – Învață să zbori!" este un joc 3D în browser care dezvoltă tema zborului, cercetată în cadrul activităților Echipei Multitouchcnme și dezvoltată la Centrul Județean de Excelență, Satu Mare, în cadrul Atelierului Transdisciplinar. Jocul răspunde orizontului de așteptare al elevilor pasionați de zbor, dar, în egală măsură, susține dezvoltarea personală, odată ce aceștia înțeleg metafora zborului lăuntric. Implicit, este o temă prin excelență pliată pe metodologia Transdisciplinarității.
30. Bura Flaviu, Student,
Șandor Nicoleta, Prof.,
Cozma Georgeta, Prof. dr.,
Echipa Multitouchcnme- Colegiul Național "Mihai Eminescu" Satu Mare
cozmageorgeta20[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Test Your Memory

Abstract: Proiectul Test Your Memory este un joc interactiv, dezvoltat în cadrul activităților Echipei Multitouchcne, având ca scop, pe de o parte, exersarea memoriei și, pe de alta, testarea cunoștințelor de cultură generală. Jocul are valențe educaționale, putând fi aplicat în special la clasele primare sau de gimnaziu.
31. Mircioaga Nectara Elena, dr. ing. Prof.,
Scoala Gimnaziala "Pia Bratianu"
nectara[at]gmail.com
Section: D
Title of paper: Lecții interactive bazate pe investigație și interdisciplinaritate

Abstract: Lucrarea descrie rezultatele unui proiect realizat in cadrul "Saptamina STEM" prin "European School Net". Elevii au fost provocati sa citeasca si sa studieze 2 carti: "Martianul" si "Eu robotul" (una din cartile selectate de "European school net"). Ne-am imaginat cum ar fi sa traim pe Marte, si astfel, in paginile carti am descoperit ca avem nevoie de cunostiinte de biologie, matematica, fizica, chimie, programare, comunicare etc.Rezultatul reprezinta lecțiile interactive ce au fost create prin investigare și interdisciplinaritate. În același timp, prin ac este activitati s-a stimulat și interesul elevilor pentru lectură.
32. Melcu Cornelia, Prof.,
Şcoala Gimnazială Nr. 9 „Nicolae Orghidan” Braşov,
crist_nycol[at]yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: OPEN THE GATES TO THE UNIVERSE

Abstract: Predarea disciplinelor STEM (ȘTIM, în limba română, adică științe, tehnologii, inginerie și matematică) reprezintă o provocare, dar și o oportunitate în școala de astăzi. Utilizarea resurselor moderne de învățare, abordarea bazată pe proiecte și pe metode de investigare, învățarea integrată conduc elevii spre formarea competențelor necesare în viitor. Universul și cerul au reprezentat mereu un subiect interesant și motivant pentru copiii de orice vârstă, prin urmare reprezintă o temă care poate fi valorificată cu succes la orice ciclu de învățământ, inclusiv la ciclul primar. Lucrarea își propune să prezinte câteva activități de învățare, metode și resurse care au fost utilizate în cadrul proiectului eTwinning OPEN THE GATES TO THE UNIVERSE, proiect premiat la nivel național și European: Premiul European Anual eTwinning „Marie Curie” pentru științe 2017, Premiul Național eTwinning 2016 pentru învățământ primar și a fost prezentat ca exemplu de bune practici în cadrul sesiunilor de formare ESERO și Space Awareness organizate în România, ca și la Atelierul ESA și Space Awareness de la Leiden, Olanda, 2016 și Conferința Internațională EGU, Viena, 2017.

http://gatestotheuniverse.blogspot.ro/ ; https://twinspace.etwinning.net/12520/home

33. Lefter Adriana Silvica, Prof.,
Şcoala Gimnazială „Elena Doamna” Tecuci, jud. Galati
lefteradriana[at]yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Misterele lumii antice descoperite prin proiecte eTwinning

Abstract: Completarea cunoștințelor de cultura generala, învățarea pe baza de proiect și metodele de investigare, învățarea integrată conduc elevii spre formarea acelor competente necesare integrării în societatea viitoare. Descoperirea lumii antice a fost o tema de mare interes pentru elevii clasei a IV- a, o tema care i-a motivat și implicat activ în toate activitățile. Lucrarea își propune să prezinte principalele activități din proiectul "eTwinning Misteries of Ancient Egypt", abordarea integrata, abordarea CLIL, cât și impactul și rezultate obținute.

https://live.etwinning.net/projects/project/138288

34. Costinescu Daniela (1), Prof.,
Marin Radu Ionuţ Andrei (1), Elev,
Ciubuc Iuliana (2,4), Prof.,
Moise Alexandru Florin (2), Elev,
Oprea Carmen Iolanda (3), Prof.,
(1) Colegiul Naţional Militar”Dimitrie Cantemir”, Breaza
(2) Colegiul „Ion Kalinderu”, Buşteni
(3) Colegiul Naţional „Jean Monnet”, Ploieşti,
(4) Şcoala Gimnazială Sanatorială, Buşteni
dana.costinescu[at]gmail.com
raducu7ani[at]yahoo.com
iulialuci[at]gmail.com
florin_alex68[at]yahoo.com
carmeniolanda[at]yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Matematică dinamică folosind software-ul GeoGebra şi strategia Flipped Classroom în proiecte eTwinning

Abstract: Lucrul într-un grup reprezintă o competenţă pentru viaţă şi o parte importantă a unui mediu de învăţare bazat pe proiecte colaborative eTwinning. Elevii lucrează în grupuri de cooperare pentru activităţi de brainstorming, discută, oferă feedback, îndeplinesc sarcini sau folosesc în comun resurse. Această provocare poate fi abordată în mai multe feluri. Oferindu-le elevilor posibilitatea de a realiza sarcini specifice, personalizate, în cadrul grupului şi prin includerea evaluărilor din partea colegilor sau a unor liste personale de verificare, elevii devin responsabili pentru munca lor şi contribuţia proprie adusă la activitatea şi rezultatele grupului. Învăţarea bazată pe proiecte reprezintă una dintre abordările procesului de instruire deosebit de atractivă, creativă şi interactivă.[1] Proiectele eTwinning cu posibilitatea de integrare în curriculum sunt deosebit de inovative, creative şi trec accentul activităţilor din clasă de la profesor la elev, dându-le elevilor posibilitatea să înveţe în ritmul propriu, să reia ceea ce nu au înţeles ori de câte ori este necesar, până când vor ajunge pe deplin la înțelegerea lor. Lucrarea se concentrează pe utilizarea practică a metodologiei promovate de strategia Flipped Classroom, în simbioză cu oportunitățile platformei eTwinning și cu beneficiile formative ale software-ului GeoGebra.
Pe măsură ce profesorii şi elevii lucrează împreună la proiecte şi integrează tehnologiile, rolurile lor se modifică. Relaţiile atât lanivelul sălii de clasă, cât şi în afara acesteia se extind şi se dezvoltă odată cu activităţile proiectului.
35. Andron Daniela Roxana, Conf. dr.,
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
daniela.andron[at]ulbsibiu.ro
Section: B
Title of paper: Identificarea necesităților de instruire pentru predarea disciplinei IAC în cadrul modulului de pregătire psihopedagogică

Abstract: Prezența disciplinei IAC (Instruirea Asistata de Calculator) în pachetul disciplinelor de pregătire psiho-pedagogică fundamentală stabilit prin ordin al Ministrului ca modalitate de certificare a competenței pentru cariera didactică este firească și necesară în condițiile evoluției tehnologice care ar trebui să aducă beneficiile dezvoltării tehnologice în activitatea desfășurată la toate nivelele instrucției școlare. Dacă necesitatea și beneficiile disciplinei IAC sunt evidente, o posibilă disfuncționalitate ar putea fi generată de lipsa unei abordări unitare a conținuturilor și competențelor urmărite în predarea disciplinei, așa cum au concluzionat reprezentanți ai instituțiilor de învățământ universitar la simpozionul din luna septembrie 2017, dedicat oportunităților de valorificare a parteneriatelor virtuale între profesori europeni prin utilizarea platformei eTwinning. Prezenta lucrare prezintă necesități de instruire identificate în activitatea de predare a disciplinei IAC în activitatea de formare inițială a profesorilor derulată la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic al Universității Lucian Blaga din Sibiu.
36. Gazdac Vasilica, Prof.,
Scoala Gimnaziala “Tiberiu Morariu" Salva, Bistrita-Nasaud (“Şcoală europeană”, 2013)
val01aug[at]yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Codurile QR in context educational european

Abstract: Proiectul este un parteneriat eTwinning care are scopul de a forma copiilor din ciclul preșcolar și primar inferior: noţiuni de cetăţenie şi istorie europeană, competențe de limba engleză, competențe digitale prin prisma crizei migranţilor/refugiaţilor şi terorismului internaţional. Activitățile vor avea rolul de a evidentia în cadrul procesului instructiv-educativ, problema reala a societății europene, cea a integrării acestor grupuri defavorizate, marginalizate provenite din zone de război prin găsirea de soluții rapide si eficiente, adaptarea conținuturilor educaționale, evitarea marginalizării acestora, implicarea activă a comunității locale si prin dezvoltarea de materiale didactice auxiliare, jocuri didactice, calendare, filme didactice, teatru si alte formă de artă, suporturi interdisciplinare şi lecţii interactive.
Coordonatorul proiectului este Şcoala I.C. 4 C.D. Bregante-S.M.Volta,Monopoli din Italia, iar celelalte şcoli partenere implicate în cadrul proiectului sunt: Fundacion diocesana san Marciano Jose Colegia diocesano Santa Cruz, Guadalajara-Spania;1stPrimary School of Efkarpia,Thessaloniki din Grecia; Scoala Gimnaziala Tiberiu Morariu Salva, Bistrit-Nasaud, Romania.
Competenţele digitale ale copiilor au fost dezvoltate prin activitatea “ Monumente europene, colecţie de coduri QR” prin care s-au selectat din fiecare ţară parteneră zece monumente istorice, culturale, naturale faimoase şi au fost ascunse informaţii despre acestea sub coduri QR, iar elevii celălalte şcoli partenere au căutat aceste informaţii prin descifrarea acestor coduri cu ajutorul unor aplicaţii digitale. Activitatea a fost foarte incitantă şi plăcută pentru elevi si profesori, iar codurile se gasesc la adresa:

https://twinspace.etwinning.net/26443/pages/page/230628

37. Tudor Ana (1), Prof.,
Jugar Gabriela Mirela (2), Prof.,
(1)Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Mioveni, Argeș,
(2)Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu, jud. Sibiu
tudor_ana59[at]yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Un deceniu de utilizare a platformei eTwinning

Abstract: După un deceniu de navigare pe minunata platformă eTwinning, comunicând în limba engleză, colaborând cu nenumărați parteneri europeni, demarând împreună proiecte de succes şi schimbând informaţii ce ne-au îmbunătățit cariera didactică, am reușit să simțim pe deplin apartenența la o palpitantă comunitate educaţională, existentă pe bătrânul continent. Proiectul eTwinning cu titlul ”Ecological Literacy” și acronimul ELIT inițiat de Liceul Teoretic „Constantin Noica” din Sibiu, școală coordonatoare a proiectului omonim Erasmus+ 2016-2018, a debutat cu partenerii acestuia din Turcia, Cipru, Lituania, Portugalia și Croația și a continuat cu o școală parteneră din Polonia (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr2 im. Kazimierza Malczewskiego, Strzelce Opolskie), cu o altă unitate educațională din România, Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Mioveni, județul Argeș și Inspectoratul Județean Sibiu, reprezentat de inspectorul pentru învățământul primar. Rezultatele acestui proiect vor avea un caracter multidisciplinar și transdisciplinar, vor fi integrate în programa școlară și vor conține imagini, descrieri ale activităților desfăşurate la evenimentele locale și naționale la care școlile implicate vor lua parte, promovând programul eTwinning.
38. Făt Silvia, Conf. univ. dr.,
Pânișoară Georgeta, Conf. univ. dr.,
Sandu Cristina , Lect. univ. dr.,
Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației
silvia.fat[at]fpse.unibuc.ro
georgeta.panisoara[at]gmail.com
chrystina29[at]yahoo.com
Section: A
Title of paper: Resurse digitale inovative în terapia logopedică

Abstract: Articolul de față prezintă modalitățile recente de integrare a ICT în terapia logopedică. Tehnologia devine un suport semnificativ, nu doar prin instrumentele utile oferite, ci și prin conținutul educațional aplicat dezvoltării limbajului. Specialiștii au inclus în activitățile lor, internetul, aplicațiile și programele de e-learning, în cadrul unor platforme digitale, a terapiei on-line sau al aplicațiilor mobile pe telefoanele celor mai diverși utilizatori. Articolul exemplifică astfel de resurse, devenite extrem de populare în ultimii cinci ani. Progresul tehnologic are practic un potențial inepuizabil, prin prezentarea de soluții profesionale în rezolvarea tulburărilor de limbaj. Și în România există instrumente din ce în ce mai eficiente, cu posibilități ample de educare a limbajului. Dezvoltarea acestora se dovedește a fi un exercițiu creativ, al unor echipe multi-, interdisciplinare, ce pot îmbina armonios expertiza tehnică cu știința și practica logopedică.
39. Mărcuț Ioana Gabriela, Lect. univ. dr.,
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
igmarcut[at]yahoo.com
Section: A
Title of paper: Proiectul WebQuest, o activitate practică de succes in cadrul instruirii asistate de calculator (IAC)

Abstract: În cadrul instruirii asistate de calculator (IAC), proiectul WebQuest este o sarcină didactică cu multiple valențe formative pentru studenți. Pentru a realiza un astfel de proiect sunt necesare atât cunoștințe din domeniul psihopedagogic și de didactica disciplinei, cât și de identificare și utilizare a resurselor de pe Internet. Proiectul WebQuest este un exemplu de integrare efectivă a calculatorului în activitatea la clasă, la toate nivelurile de studiu. Prin acest proiect, elevii vor avea de îndeplinit o sarcină didactică pentru care sursele de informare sunt în majoritate on-line. Lucrarea prezintă modul de realizare a proiectelor WebQuest, structura acestora, valențele lor formative și modul de integrare în tematica cursului de instruire asistată de calculator. Considerăm că utilizarea acestor proiecte implică în mod activ studenții în formarea lor ca viitoare cadre didactice care vor utiliza noile tehnologii în activitatea la clasă.
40. Crișan Iulia Teodora, Elevă
Crișan Gabriela Ileana , Prof.
Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Turda
crisangabriela[at]gmail.com
Section: C
Title of paper: Proiectul eTwinning ARTmania - competențe digitale la elevii de vârstă școlară mică: crearea de expoziții virtuale 3D, instrumentul Artsteps

Abstract: TIC nu are statutul de disciplină obligatorie în planul-cadru pentru învățământul primar, din motive strict de finanțare a școlilor românești (o inițiativă valoroasă, ulterior abandonată, fiind introducerea disciplinei ”TIC-Jocul cu calculatorul” la clasa pregătitoare, în 2012, odată cu începerea reformei în învățământul primar). Cadrele didactice din România, participante în proiecte de colaborare internațională eTwinning, utilizează împreună cu elevii tehnologia la toate disciplinele școlare, în scopul realizării unui învățământ performant, aliniat la standardele societății europene. Unul dintre proiectele eTwinning care valorifică deprinderile, abilitățile digitale ale elevilor de vârstă școlară mică este ARTmania. Scopul principal al demersurilor educative a fost formarea competențelor artistico-plastice ale elevilor de vârstă școlară mică. Au fost realizate lucrări care respectă particularitățile stilurilor artistice: impresionism, cubism, expresionism abstract. Fotografiile acestora au fost expuse în galerii virtuale 3D, cu ajutorul instrumentului Artsteps.

Termeni-cheie: Învățământ primar, Educație plastică, eTwinning, TIC

41. Cîrcu Nadia, Prof.
Frenți Mariana, Prof.
Colegiul Național „Calistrat Hogas” Piatra-Neamț
rushhour_2009[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Platforma educațională și biblioteca SELFY

Abstract: Platforma SELFY este flexibilă şi multifuncţională, uşor de gestionat de toti elevii, indiferent de specializare, contribuind la dezvoltarea abilităţilor TIC a elevilor prin crearea unui mediu virtual educaţional, adaptat nevoilor grupului țintă al proiectului. De asemenea, informatiile postate putand fi urmarite de toti elevii din toata lumea.
• Are ca scop scop îmbunătăţirea calităţii şi consolidarea dimensiunii europene în educaţie, promovarea multiculturalismului, încurajarea învăţării limbilor străine şi a cooperării transnaţionale între şcoli, promovarea conştiinţei interculturale şi a inovaţiei în ceea ce priveşte tehnicile informaţionale, formarea şi dezvoltarea unui spirit de respect faţă de valorile europene prin încurajarea toleranţei şi a dialogului intercultural. Principiul de bază este constructivismul social, ceea ce presupune incurajarea învăţarii prin colaborare, bazată pe proiecte şi sarcini individuale şi de grup, dand sansa tuturor elevilor, chiar a celor cu probleme speciale sa studieze informatiile, la scoala sau acasa si sa obtina rezultate performante.
• Platforma prezintă metode practice de realizare a educației științifice STEM și care să fie valabile în toate sistemele de învățământ din școlile partenere.
Platforma SELFY beneficiază de o serie de funcţionalităţi menite să vină în ajutorul profesorilor dar şi al elevilor în procesul de predare/învăţare. Tehnologiile utilizate, designul precum şi interactivitatea fac din ea o platformă absolut necesară în viitorul sistem educaţional, în care Internetul joacă un rol foarte important.
42. Iordache Cornelia Magdalena, Prof.
Școala Gimnazială Gagești, com. Bolotești, jud. Vrancea
iordachemagda75[at]yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Jocul "Lumea poveștilor"

Abstract: Lucrarea descrie un joc în care preșcolarii au ocazia să intre în lumea a trei povești. Aici, ei vor recunoaște personajele principale, personajele negative, acțiuni și imagini etc.
43. Motoc Maricela, Prof.
Gradinita Nr. 1 Gagești, com. Bolotești, jud. Vrancea
maricelamotoc[at]yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Jocul interactiv "Lumea animalelor"

Abstract: Software educațional "Lumea animalelor" este un joc interactiv ce poate fi folosit la grupa mare, in cadrul activitatilor de matematica. Prin acest joc, îmbinând utilul cu plăcutul, într-un mod atractiv pentru preșcolari, sunt verificate cunoștintele de adunare și scadere. Lucrarea descrie utilizarea acestei resurse la activitățile preșcolarilor.
44. Gîț Mihaela, Prof.
Liceul Teoretic „Jean Monnet” București
mihagit[at]yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Învățarea matematicii în cadrul proiectelor eTwinning

Abstract: Din dorința de a face din matematică un obiect de studiu mai apropiat și plăcut elevilor, din necesitatea de a le dezvolta competențele profesionale, încercăm prin demersurile noastre pedagogice să ne perfectionam, atât prin metodele de predare/învățare, cât și prin instrumentele folosite la clasă. Învățarea matematicii prin utlizarea tehnologiilor informaționale a devenit, de câțiva ani, o preocupare permanentă a cadrelor didactice. Abordarea învățării prin proiecte, în special într-un context internațional, îi motivează în plus pe elevi, le dezvoltă atât competențele științifice, lingvistice, cât și cele de comunicare. Tocmai de aceea, realizarea unui proiect e-Twinning reprezintă o modalitate modernă, atractivă și eficientă de predare/învățare a matematicii atât în gimnaziu, cât și în liceu. În această lucrare ne-am propus să prezintam două exemple semnificative în acest sens. Dorim sa evidentiem următoarele aspecte: caracterul creativ –colaborativ al proiectelor eTwinning, modalități de integrare a activităților în curriculum și folosirea instrumentelor web.2.0 în realizarea sarcinilor de lucru.

PROIECTE:
1. "Geometry in the Universe of Elementary Shapes & Solids" (GUESS), European Quality Label 2016 - https://twinspace.etwinning.net/15252
2. "Geometry & Origami" - a primit Premiul I, la categoria "Matematică și Științe", în cadrul Premiilor Naționale eTwinning 2016 - https://twinspace.etwinning.net/15080

45. Cindea Nicoleta, Prof.
Colegiul Tehnic "Constantin Brâncuși" Petrila
yff2006[at]gmail.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Importanța proiectelor STEM pentru incluziunea educațională

Abstract: Lucrarea descrie un raport al modului cum profesori si elevi au fost implicati in proiecte internationale: Web Beauties of Education; Everyday Life. Pentru eceste proiecte s-a obtinut nivelul de national calitate. In aceste proiecte s-a prezentat modul in care elevii au fost atrasi de metodele propuse in proiectelele eTwinning: CANSAT, ASTRO PI, ERASTONE, EDU ARCTIC. Din discutiile avute cu partnerii straini au invatat sa foloseasca limbaje de programare moderne pentru a putea face activitati si prezentari mai atractive. S-au obtinut rezultate: calificare la faza nationala cu proiectul CANSAT; doua faze ale competiei Edu Arctic; schimb de idei cu un Liceu din Danemarca, partner in cadrul eTwinning. De asemenea, elevii au participat la concursuri de robotica, ceea ce a facut ca anul acesta sa creasca numarul de elevi doritori sa participe la astfel de activitati.
46. Balmuș Nicolae (1), Conf. univ. dr.
Andronic Ion(2), Conf. univ. dr.
(1) Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău
(2) Centrul Tehnologii Informaționale în Educație ”ProIntelect” Chișinău,
Rep. Moldova
n_balmus[at]mail.md
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Manualul digital interactiv de fizică clasa XI-versiune implementată în mediul de programare Delphi

Abstract: În prezent, manualele digitale interactive se implementează cu succes în multe țări, inclusiv România. In Franța editura Hachette Education realizează deja manuale digitale de generația a doua (manuel numérique 2.0). Una din condițiile care se respectă strict în procesul de realizare a manualelor digitale este corespunderea lor fidelă cu un manual tipărit. Pentru respectarea acestei condiții am selectat în calitate de fundal unul din manualele de fizică clasa XI varianta pdf pe care l-am descărca la adresa https://www.manuale.edu.ro/. Manualul digital interactiv pe care îl prezentăm în acest articol conține, în variantă virtuală tot setul de experimente obligatorii stipulate în programa școlară ediția 2006. Suplimentar, sunt incluse lucrări virtuale de laborator, secvențe video ale unor experimente și fenomene reale, generatoare de subiecte clonate pentru evaluări și autoevaluări etc.
48. Rotaru Violeta, Specialist Marketing
Quartz Matrix S.R.L. Iași
violeta.rotaru[at]quartzmatrix.ro
Section: A, EXPOZITIE
Title of paper: ProLang – Laborator digital pentru limbi străine

Abstract: Laboratorul ProLang reprezintă o soluție modernă pentru creșterea calității și eficienței procesului de învățare. Scopul dezvoltării acestui laborator digital este de a crește gradul de implicare și participare al elevilor în exerciții de învățare a limbilor străine și de a oferi posibilitatea de a exersa vorbirea într-un grad mai ridicat decât într-o clasă tradițională. ProLang este dezvoltat pentru a asigura infrastructura audio necesară predării moderne a limbilor străine.

Ref.: www.quartzmatrix.ro

49. Radu Luminița, Prof.
Stanescu Justinian Lucian, Elev
Colegiul "Spiru Haret" Ploiești
zluradu[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Tehnologii Cloud Computing aplicate pentru învățământul virtual

Abstract: Lucrarea conține principii de baza legate de e-learning si implementarea cloud computing, modalitati de lucru in cloud, aplicatii. Sistemele moderne de invatare virtuala (elearning) presupun o modalitate mult mai usoara atat din punct de vedere al realizarii infrastructurii necesare (statii de lucru, servere, aplicatii, site-uri), cat si d.p.d.v. al modalitatii de invatare oferind accesul la o cantitate mult mai mare de informatii intr-un timp scurt. Aplicatiile de tip elearning, stocate in cloud ofera posibilitatea predarii de catre profesor , atat prin prezenta fizica prin intermediul lectiilor video, cat si prin invatare prin exemple aplicate (simulari). Cateva exemple: www.3schools.com, www.coursera.org etc.
50. Pasăre Denisa Bianca, Prof.
Liceul Teoretic "Henri Coanda" Craiova
denisa_pasare[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Influența Small Screen asupra minții copiilor

Abstract: The TV can have, undoubtedly, educational values. It only depends on the followed programmes!
Children don’t always know to make choices and here comes the role of parents and teachers.The simple prohibition of watching television broadcasts solves nothing.On the contrary. The child must explain why it is not allowed to watch a certain movie or a certain issue, and to be proposed justifiably another program.
The experts say that a child should spend watching TV less than an hour. Thus other ocular diseases may occur, headache, fatigue, nervousness and obesity.
All these must be explained to the little child that he does not perceive "the denial of access to TV" as a punishment.The TV is not, by definition, a source of evil. On the contrary. It is a mean of information and entertainment. It depends only on us whether it remains a friend or it turns into an enemy.
What is to be done? Answer: if we take care that the real and everyday life to be interesting, beautiful and joyful children will tend to sit too much on TV or computer.
51. Opriș Simona, Prof.
Liceul Teoretic "Șt. O. Iosif" Rupea, Brașov
opris_sim23[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Tehnologii didactice moderne - rolul calculatorului în realizarea competențelor cheie ale învățământului preuniversitar românesc

Abstract: Progresul tehnologic din ultimele decenii, "invazia internetului" și nu în ultimul rând tehnologiile interactive, au determinat specialiştii din întreaga lume să caute competenţele de care are nevoie orice tânăr pentru a se integra cu succes în viața socială, într-o „economie bazată pe cunoaştere care să asigure dezvoltarea economică, slujbe mai bune și o mai mare coeziune socială”(Consiliul European de la Lisabona, 2000)
Consiliul European de la Lisabona din anul 2000 a recunoscut educaţia, instruirea și încadrarea într-un loc de muncă, ca parte integrantă a politicilor economice şi sociale necesare transformării economiei Europei într-o dinamică economie bazată pe cunoaştere. Astfel, s-a elaborat un Cadru European care definește „noile competenţe de bază”. Acest cadru se referă la Tehnologia Informaţiei și Comunicaţiilor, la cultura tehnologică, limbi străine, antreprenoriat şi abilităţi sociale. Lucrarea descrie rolul calculatorului în realizarea competențelor cheie ale învățământului preuniversitar din România
52. Oprea Sergiu , Elev
Gaboș Martin Nicolas, Elev
Opriș Simona, Prof.
Liceul Teoretic "Șt. O. Iosif" Rupea, Brașov
sergiw09[at]yahoo.com
ngabosmartin[at]yahoo.com
opris_sim23[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Impactul utilizării calculatorului asupra originalității și creativității

Abstract: Folosind cunoștințele dobândite la orele de TIC și informatică, precum și informațiile oferite de Internet, se pot crea propriile aplicații computerizate. Considerăm calculatorul principalul mijloc de informare și inspirație cu ajutorul căruia, în timp, după o acumulare suficientă de cunoștințe, putem să aplicăm, să inovăm și să creăm. Lucrarea descrie serviciul Internet Archive Wayback Machine, un serviciu de arhivare a paginilor de internet, și utilizarea acestui serviciu în elaborarea de resurse educaționale.
53. Voineag Anca Mihaela, Prof., Insp. Sc.
Suciu Nicolae, Prof., Insp. Sc.
Inspectoratul Școlar Județena Sibiu
anca_nastase63[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: Învățare prin experiențe reale

Abstract: Educaţia pentru conservarea biodiversivității în contextul dezvoltării durabile necesită dezvoltarea de competenţe, care nu sunt posibile fără experienţa directă a copilului/elevului legată de diverse specii şi habitatul lor natural. Proiectul Comenius centralizat "ELENA – Învățare prin descoperire experimentală și educație pentru conștientizarea protecției naturii" nr. 539561-LLP-1-2013-1-DE-COMENIUS-CMP are ca scop dezvoltarea la elevi a capacității de investigare științifică și formarea unor atitudini în vederea conservării şi utilizării durabile a biodiversităţii, ca parte a protecţiei naturii.

Cuvinte cheie: învățare, biodiversivitate, educaţia de tip experimental, dezvoltare durabilă, expertiză

54. Ciurea Viorica, Prof.
Şcoala Gimnazialîă "Anton Pann" Craiova, Dolj
viorica_ciurea1[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Integrarea instrumentelor TIC într-o lecţie / activitate despre Holocaust

Abstract: Lucrarea urmăreşte să evidenţieze rolul tehnologiilor moderne în proiectarea şi desfăşurarea activităţilor de predare - învăţare - evaluare în cadrul unei lecţii sau activităţi axate pe cunoaşterea Holocaustului, unul din evenimentele nefaste care s-a petrecut în secolul XX şi a zdruncinat din temelii umanitatea. În contextul informatizării, profesorul are la îndemână multiple resurse didactice virtuale, mijloace formative electronice care devin eficiente în cunoaşterea unor aspecte istorice fără însă să renunţe la demersurile tradiționale, care includ etape distincte ce pornesc de la proiectare, desfășurare şi se încheie cu obţinerea unui feed-back pozitiv.
55. Petrovici Adriana (1), Prof.
Buhai Ilenuţa (1), Prof.
Poka Ştefan (2), Prof.
(1) Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman
(2) Liceul Teoretic „Gheorghe Şincai” Cluj-Napoca
adri_petrovici[at]yahoo.com
Section: D, EXPOZITIE
Title of paper: Resurse digitale utile evaluării şi autoevaluării online, testul şi sarcina de lucru individual cu GeoGebra, Wiris şi Moodle

Abstract: Impactul pozitiv asupra rezultatelor învățării nu poate fi contestat, dacă în completarea activității colaborative din sala de clasă, elevul are la dispoziție pentru activitatea individuală, un pachet de resurse educaționale digitale personalizate. Pedagogia şi didactica modernă au apărut şi s-au dezvoltat tocmai din necesitatea de a îmbina învăţarea clasică cu învăţarea online şi de a valorifica în beneficiul progresului şcolar avantajele e-learning-lui: flexibilitatea alegerii momentului optim pentru învăţare, facilitarea înţelegerii - prin diversificarea surselor care pot fi consultate, atractivitatea prezentării concise a informaţiilor şi structurarea calitativă conţinuturilor ştiinţifice - prin oportunitatea adaptării acestora la caracteristicile dominante ale colectivelor de elevi.
Dezvoltarea accelerată a aplicaţiilor şi platformelor digitale face ca pedagogia modernă să câştige aprecierea a tot mai multe cadre didactice. Încet, dar sigur, creşte procentul de educatori care utilizează instrumentele pedagogiei moderne în procesul didactic. Creşterea este generată de realitatea faptului că noile TIC oferă instrumente din ce în ce mai performante care eficientizează munca profesorului de elaborare a resurselor digitale, permit îmbogăţirea cu conţinuturi interactive personalizate şi implicit fac posibil de transmis empatia relaţiei elev-profesor, trăită în sala de clasă.
Lucrarea prezintă ca noutate, elaborarea cu ajutorul software-lor GeoGebra şi Wiris a itemilor pentru teste online şi a sarcinilor de lucru individual în mediu virtual pe platforma educaţională - Reţeau EDU România. Oportunitatea informatică oferită profesorului de a insera variabile în momentul elaborării, personalizează itemii din test, respectiv tema / sarcina de lucru individual la fiecare nouă accesare, ceea ce, asigură elevilor contextul optim pentru repetabilitate şi evident, facilitează consolidarea conţinuturilor învăţate, autoevaluarea gradului de înţelegere, însuşire şi dobândirea abilităţilor de aplicare practică.
56. Bercovici Crina, Prof.
Clop Liana, Prof.
Bercovici Manuel, Prof.
Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș” Beiuș
beius.crina[at]gmail.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Proiectul eTwinning „Let's discover our European Math World!”

Abstract: Proiectul eTwinning „Let's discover our European Math World!” a antrenat elevii cu vârste între 14-17 ani din 19 țări. Proiectul este interdisciplinar pornind de la matematică (noțiuni de algebră, numărare, geometrie întâlnite în mediul înconjurător), folosind cunoștințele de limba engleză și apelând la deprinderi și competențe de utilizare TIC. La nivelul școlii am format o echipă formată din profesori de matematică, limba engleză, fizică și informatică.
Proiectul a avut ca obiective: 1) Stabilirea unei legături între matematică și patrimoniul național al țărilor participante; 2) Descoperirea unor locuri interesante din țări europene; 3) Îmbunătățirea abilităților/ cunoștințelor elevilor în matematică și limba engleză; 4) Utilizarea TIC pentru crearea de documente și pentru comunicarea / cooperarea dintre elevi.
Proiectul a presupus participarea la excursii pentru a descoperi unele locuri culturale ale patrimoniului local/național, paralel cu organizarea unor ateliere/activități matematice în care elevii au studiat și au creat probleme. Din întrebările propuse de echipe a fost creat un test internațional de matematică. Au avut loc și câteva activități la alegere.
57. Μelniciuc Maria, Prof.
Mardari Dayana, Elev
Colegiul Tehnic "Lațcu Vodă" Siret
melniciuc_maria[at]yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Photo Storytelling around Europe, un proiect eTwinning de succes

Abstract: Lucrarea prezintă proiectul eTwinning «Photo storytelling around Europe» la care au participat elevii Colegiului Tehnic Lațcu Vodă Siret în anul școlar 2016-2017. Scopul proiectului a fost creșterea interesului elevilor în explorarea unor noi modalități de învățare și de dezvoltare a creativității. Proiectul a integrat mai multe discipline cum ar fi limba și literatură, tehnologia informației și a comunicațiilor, artă și limba engleză și a încercat să încurajeze hobby-uri elevilor care nu constituie de obicei studiu al unor discipline școlare, cum ar fi fotografia.
Produsul final al proiectului a fost un e-book conținând toate povestirile scrise și ilustrate de echipele internaționale create în acest scop. Fiecare echipă a ales să lucreze la o povestire de un anumit gen (thriller, romance, crime, fantasy, SF etc.) pe care apoi au ilustrat-o folosind fotografii proprii.
Lucrarea prezintă și impresii ale elevilor participanți care au avut bucuria să colaboreze cu elevi din alte țări, să aprecieze ideile altora și să își vadă munca apreciată, proiectul câștigând până în prezent 4 certificate naționale de calitate European Quality Label și de asemenea, urmând să beneficieze de vouchere în urma inițiativei Move2Learn, Learn2Move.

Ref.: https://twinspace.etwinning.net/20473/home

58. Ciubuc Iuliana, Prof.
Colegiul "Ion Kalinderu", Școala Gimnazială Sanatorială, Bușteni
iulialuc[at]gmail.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Activități multidisciplinare și transdisciplinare prin proiecte eTwinning

Abstract: Platforma eTwinning și proiectele CNIV & ICVL reprezintă o oportunitate generoasă pentru abordarea multidisciplinară și transdisciplinară privind temele inovative si colaborative abordate în proiecte. Elevii noștri din învățământul special, dar provenind din învățământul de masă, au prilejul să se afirme, să facă progrese pe toate planurile, participând la aceste proiecte. Rezulatele pe care le obțin îi stimulează și îi determină să-și învingă handicapul.

POSTER realizat cu aplicatia PIKTOCHAT -infographic: https://create.piktochart.com/infographic/saved/14460076#

59. Dumitras Cristina-Amalia, Dr. Prof.
Colegiul Tehnic "Lațcu Vodă" Siret
hutanu_amalia[at]yahoo.com
Section: D, EXPOZITIE
Title of paper: Calcule și reprezentări cu ajutorul programului HyperChem

Abstract: Cercetarea efectelor unor medicamente sau a unor substanțe potențial toxice este foarte importantă și de actualitate. Se realizează numeroase experimente practice pentru explicarea acțiunii biologice asupra organismelor vii, a diferiților compuși dar, uneori este necesar și de studiu. Astfel, pentru a explica structurile moleculare ale unor compuşi cu acţiune biologică, de exemplu acetatul de prednisonă și unii aspartați, precum şi o serie de proprietăţi specifice ale acestora, se poate apela la modelele moleculare, realizate prin aplicarea unui software specializat, HyperChem 8.0.10. Optimizarea geometriei moleculei s-a realizat utilizând algoritmul Polak-Ribiere drept criteriu de convergenţă, ce permite rearanjarea geometriei spaţiale şi calculul energiilor, rezultând o structură moleculară corespunzătoare energiei minime a moleculei. Utilizând acest software se determină o serie de parametri fizici ai moleculelor compuşilor studiaţi cu ajutorul aplicaţiei QSAR (Quantitative Structure-Activity Relationship) din cadrul aceleiaşi metode de simulare corespunzătoare. Datele obținute permit o înțelegere mai bună a unor aspecte privind structura compușilor și mai ales a asocierilor moleculare formate.

Ref.: http://www.hyper.com/

60. Dogaru Ileana, Prof.
Colegiul “Ştefan Odobleja” Craiova
ileana.dogaru[at]gmail.com
Section: D
Title of paper: Utilizarea pachetului software MULTISIM pentru măsurări electrice în curent continuu

Abstract: Pachetul software MULTISIM este un mediu de dezvoltare software complet, ce oferă o bază de date cu componente electronice, un mediu pentru realizarea schemelor electronice, un simulator SPICE pentru circuite digitale şi analogice, un mediu pentru realizarea şi simularea VHDL şi Verilog HDL, sinteza FPGA/CPLD, capabiliţăţi de RF şi posibilitatea de post procesare şi transfer a schemelor electrice în PCB (Printed Circuit Board). Aceste elemente sunt integrate într-o interfaţă grafică ce oferă multe facilități de utilizare.

Ref.: https://www.multisim.com/

61. Petrescu Ileana, Prof.
Colegiul „Spiru Haret” Ploieşti
ilene_info[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Software educaţional versus mijloace didactice tradiționale

Abstract: În ultimii ani, prezenţa calculatoarelor şi a aplicaţiilor software din ce în ce mai complexe şi evoluate, a schimbat sistemul de învăţământ din România. În prezent se pune accent pe utilizarea, pe cât posibil, la clasă a software-ului educaţional, creat pentru a sprijini, şi nu a înlătura, procesul de predare – învăţare clasic, tradiţional. Conţinuturile informaţionale devin mult mai captivante pentru elevi atunci când sunt prezentate interactiv, înglobând variate tehnologii multimedia. Ref.: Anghel T., Instrumente şi resurse web pentru profesori, Editura ALL, 2009.


INSCRIERE ONLINE
(Click here)- Formular de inscriere online a rezumatului lucrarii

Despre proiectele educaţionale CNIV şi ICVL: http://c3.cniv.ro, http://c3.icvl.eu

C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"
C3VIP: "Consistency-Competence-Clarity-Vision-Innovation-Performance"

Proiectele CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte încurajează şi promovează
• lucrul la proiecte,
• activităţile colaborative,
• metodele şi experimentele ştiinţifice,
• gândirea creativă şi intuiţia,
• argumentaţia şi demonstraţia.