CNIV 2017

15 Noiembrie 2017traseu-CNIV-ICVL2017new

ACORDAREA PREMIILOR CNIV 2017

Premiul de creativitate "Editura Niculescu" - câte un pachet cu 9 cărți: 3 premii

Premiul de popularitate "Editura Niculescu" - câte un pachet cu 9 cărți: 3 premii

PREMII DE EXCELENŢĂ CNIV 2017: 3 premii

http://www.c3.cniv.ro/?q=2017/premii-2017