CNIV 2017

Resurse şi Proiecte. Documentaţii şi Rapoarte


NEW TECHNOLOGIES IN EDUCATION AND RESEARCH

"Learning is evolution of knowledge over time."
Roger E. BohnPromovarea tehnologiilor moderne în educaţie şi cercetare

"Cea mai bună modalitate de a prezice viitorul este să îl creezi tu însuţi" Peter Drucker

Calculatorul: mijloc de formare a unei noi viziuni asupra educaţiei, cercetării şi inovării
TEHNOLOGIA: mediator al unei Educaţii de calitate
ELEVII ŞI STUDENŢII: participanţi activi la propriul proces de învăţare
A R G U M E N T E | P R O I E C T E | A C Ţ I U N I (Detalii CNIV 2010))


"Learning is evolution of knowledge over time."
Roger E. Bohn
, 1994
"All what is correct thinking is either mathematics or feasible to be transposed in a mathematical model."
Grigore C. Moisil
(1906-1973)- Computer Pioneer Award of IEEE (1996)
"Educaţia şi Învăţarea înseamnă spectacol. Asocierea educaţiei cu ideea de spectacol are în vedere şi bucuria care trebuie să le însoţească pe amândouă" acad. prof. Solomon Marcus

"Human development is accomplished by knowledge and learning." (M. Vlada, A. Tugui) ICVL 2006

Fundamentals of Virtual Learning and Technological Knowledge

Educational Technology That Talks - http://www.edtechtalk.com

WEBA Education Network- http://webaconnect.ning.com/

Kaleidoscope - the European research network shaping the scientific evolution of technology enhanced learning - www.noe-kaleidoscope.org/pub/

The Best Virtual Reality Information on Internet - http://vresources.org/

Career Opportunities in Academe/Research: University500 - http://www.university500.com

Ad Astra - An Online Project for the Romanian Scientific Community - http://www.ad-astra.ro

e-Skills for the 21st Century, European e-Skills-Enterprise and Industry:

http://www.p21.org/

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ | http://ec.europa.eu/growth/industry/policy/digital-transformation_en

DETALII (CNIV 2010)


CNIV şi ICVL: Evenimentele ştiinţifice puternice creează şi promovează valori

CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul economic. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte promovează implementarea ideilor moderne în educaţia iniţială şi în formarea continuă, încurajează şi promovează lucrul la proiecte, activităţile colaborative, metodele şi experimentele ştiinţifice, gândirea creativă şi intuiţia, argumentaţia şi demonstraţia.