CNIV 2017

Apariție editorială: “Fiabilitatea și calitatea produselor IT”, 2017 de Prof. univ. dr. Ion Văduva


Cartea conține prelegerile ținute studenților de la specializarea Informatică a Facultății de Matematică și Informatică, Universitatea din București.
Notele de curs sunt orientate pe modelarea proceselor de realizare / testare / evaluare a produselor IT, în particular a produselor software. În mod special, se are în vedere evaluarea performanțelor în exploatare a produselor software, adică fiabilitatea, disponibilitatea și mentenabilitatea acestora.

Lucrarea a fost publicată la editura MATRIX ROM, fiind o ediție revăzută și extinsă a lucrării "Fiabilitatea programelor", Editura Universității din București, 2002. Conținutul cărții este structurat în următoarele capitole (206 pag.):

  • Capitolul 1 descrie noțiuni generale ale teorie stochastice privind fiabilitatea sistemelor (procese Markov, procese de naștere și deces, procese Poisson).
  • Capitolul 2 tratează modele markoviene pentru fiabilitatea sistemelor software (modelul Jelinski-Moranda, modelul Shick-Wolverton, modelul Shantikumar).
  • Capitolul 3 descrie modele ale fiabilității programelor bazate pe procese Poisson neomogene (PPNO) (modelul Goel-Okumoto, modelul Shagel, modelul logaritmic Poisson, modelul PPNO bazat pe ecuații diferențiale).
  • Capitolul 4 prezintă modele de optimizare a fiabilității, a costurilor și a activităților de realizare sau achiziționare a produselor software, precum și modele euristice în domeniul dezvoltorilor de software.
  • Capitolul 5 descrie parametri sau caracteristici de fiabilitate prin statistica de tip Bayesiană (versiuni ale modelului Jelinski-Moranda, ale modelului Littlewood-Veral).
  • Capitolul 6 tratează cateva modele statistice cu aplicații în biologie (modele de tip “captură-recaptură”), în analiza produselor software (matrice de complexitate), în activitatea de management a unei companii de software.
  • Capitolul 7 descrie noțiuni generale privind controlul statistic de recepție a loturilor de produse și materiale, în particular a produselor IT și software.
  • Capitolul 8 prezintă proprietăți ale repartițiilor de probabilitate cu rata căderilor monotonă.
  • Capitolul 9 descrie modele de teoria reînoirii echpamentelor sau componentelor unui sistem (reînoirea la cădere, reînoirea după vărstă, reînoirea la reparare, înlocuirea la depreciere) utilizând transformata Laplace.

De asemenea, cartea conține o Bibliografie bogată din literatura de specialitate. Lucrarea este destinată studenților de la matematică și informatică, inginerie, economie etc., cadrelor didactice, specialiștilor și cercetătorilor.