CNIV 2018

Lista provizorie a cărților românești de informatică din perioada 1955-2000


ULTIMA ACTUALIZARE: 11 IULIE 2018

ANUL, AUTORI-TITLUL-EDITURA_ANUL


1957 Moisil Grigore, Scheme cu comandă directă cu contacte și reale, Ed. Academiei, 1957
1959 Moisil Grigore, Teoria algebrică a mecanismelor automate, Editura Tehnică, 1959
1960 Moisil Grigore, Funcționarea în mai mulți timpi a schemelor cu relee ideale, Ed. Academiei, 1960
1961 Vaida Dragos, Utilizari ale calculatoarelor electronice de la I.F.A., Bucuresti, Ed. Acad. Romane, 1961
1961 Moisil Grigore, Circuite cu tranzistori, vol. I, Editura Academiei, 1961
1962 Moisil Grigore, Circuite cu tranzistori, vol. II, Editura Academiei, 1962
1963 Rudeanu Sergiu, Axiomelor laticelor si ale algenrelor booleene, Ed. Academiei, 1963
1963 Marcus Solomon, Lingvistica matematica. Modele matematice in lingvistica, Ed.Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1963
1963 Moisil Grigore, Teoria algebrică a mecanismelor automate (traducere in rusa) , 1963
1963 Livovschi Leon, Automate finite cu elemente logice pneumatice sau hidraulice, Ed. Academiei, 1963
1964 Marcus Solomon, Gramatici si automate finite, Ed Academiei, Bucuresti, 1964
1964 Moisil Grigore, Teoria algebrică a mecanismelor automate (traducere in ceha) , Algebraicka teorie automatu, Praha, Natiladatelstvi ceskosloveskis Akademie Ved, 1964
1964 Damsker D., Principii si mijloace noi de automatizare a actionarilor electrice, Ed. Academeiei, 1964
1964 Marinescu N., Barbu Eneea, Teoria circuitelor de comutatie, ed. II, Ed. Did. si ped., 1964
1965 Moisil Grigore, Teoria algebrica a schemelor cu contacte si relee, Ed. Tehnică, 1965
1965 Moisil Grigore, Funcționarea reală a schemelor cu contacte și relee, vol. I, Ed. Academiei, 1965
1966 Marcus Solomon, E. Nicolau, S. Stati, Introducere în lingvistică matematică, Ed. Științifică, 1966
1967 Vaida Dragos, Programarea calculatoarelor electronice, Ed. Academiei, 1967
1967 Moisil Grigore, Theorie structurelle des automates finis, Ed. Gauthier-Villard, Paris, 1967
1968 Racoveanu N., Calculatoare electronice si programare, Didactica si Pedagogica, 1968
1968 Vaida Dragos, Elemente de informatica aplicată, Bucuresti, Ed. Did. și Ped., 1968
1968 Livovschi Leon, Circuite cu cantacte de relee, Ed. Academiei, 1968
1968 Marcus Solomon, Boboc, Al., Enescu Gh., Popa C., Stati S., Limbaj, logica, filozofie, Ed.Stiintifica, Bucuresti, 1968
1968 COSTICĂ CAZACU, Calculatoare Universale şi Teoria programării, Editura Științifică și Enciclopedică, 1968
1969 Moisil Grigore, The algebraic theory of switching circuits, Pergamon Press, Oxford, New York, 1969
1970 Negoiță Constantin Virgil, Sisteme de înmagazinare și regăsire a informațiilor, Editura Academiei , 1970
1970 Văduva I., Analiza dispersională, Ed.Tehnică, București, 1970
1971 Vaida Dragoș, Algoritmi de compilare, București, Ed. Did. și Ped., 1971
1971 Nicolau Edmond, Omul Informațional, Ed. Junimea, Iași, 1971
1971 Petre DIMO, Programarea în FORTRAN, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1971
1971 COSTICĂ CAZACU, Calculatoare cu program si teoria programarii, Editura Științifică și Enciclopedică, 1971
1971 Stelian Niculescu, Noțiuni de informatică, Manual pentru școli profesionale, școli de maiștri, licee industriale, Editura Didactică și Pedagogică, 1971 (primul manual de informatică destinat învățământului preuniversitar).
1972 Niculescu Stelian, Noțiuni de informatică. Manual pentru școli profesionale, licee industriale, școli de maiștri (primul manual de informatică pentru preuniversitar), Ed. Didactică și Pedagogică, 1972
1972 Tomescu Ioan, Introducere in Combinatorica, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1972
1972 Margareta DRĂGHICI, Inițiere în COBOL, Editura Tehnică, București, 1972
1972 Stelian Niculescu, Inițiere în FORTRAN, Editura Tehnică, 1972.
1973 Georgescu H. , Programarea în limbajul PL/1. În memoria prof. Gr. C. Moisil, Ed. Academiei, 1973
1973 Niculescu Stelian, Trandafir Ileana , Programarea la calculatoare electronica. Manual pentru licee de specialitate anii III și IV, Ed.Didactică și Pedagogică, 1973
1973 Popa Marin, Organizarea producției - COBOL, Ed. Universității, 1973
1973 Căzănescu Virgil, M.Becheanu, C.Nastasescu și S.Rudeanu), Logica matematică și teoria mulțimilor, Editura Didactică și Pedagogică, 1973
1973 Văduva I., N. Popoviciu, Introducere programarea automată cu aplicații la cercetarea științifica, Ed. Did. Ped., București, 1973
1973 Văduva I., C. Dinescu, B. Savulescu, Metode matematice de organizarea și conducerea producției, (Partea I), Ed. Did. și Ped., București, 1973
1973 Moldovan Grigore, Scheme logice și programe FORTRAN, Universitatea din Cluj-Napoca, 1973
1973 Ștefan MUSTĂȚEA, Ioan ODĂGESCU - programarea calculatoarelor electronice, FORTRAN IV, culegere de probleme rezolvate și propuse, Editura ASE, București, 1973
1974 Knuth D. E., Tratat de programarea calculatoarelor. Algoritmi fundamentali, Ed. Tehnică, 1973
1974 Popoviciu N., Constantina Ioan, Victorina Panaite, P. Radovici, St. Ștefanescu, Culegere de exerciții de programare în FORTRAN, Ed. Did. și Ped., București, 1974
1974 Căzănescu Virgil, Curs de bazele informaticii (3 fascicole), Tipografia Universității București, 1974
1974 Văduva I., C. Dinescu, B. Savulescu, Metode matematice de organizarea și conducerea producției, (Partea II), Ed. Did. și Ped., București, 1974
1974 Stelian NICULESCU, Programarea calculatoarelor – COBOL, manual pentru Liceele economice, anii II și IV, Editura Didactică și Pedagogică,, București, 1974
1974 M. HANGANUT, I. DANCEA, O. NEGRU,Programe FORTRAN în automatică, Editura Tehnică, București 1974
1974 Al. TEODORESCU, I. CATONA, C. POPESCU, Sistemul Felix C-256. Limbajul ASSIRIS, Editura Tehnică, București, 1974
1974 M. HĂNGĂNUȚ, I. DANCEA, O. NEGRU, Programe FORTRAN comentate în automatică, Editura Tehnică, Bucureşti, 1974
1974 Stelian Niculescu, Ileana Trandafir, Programarea la calculatoare electronice – COBOL, Manual pentru Licee economice, Editura Didactică și Pedagogică,1974.
1975 Georgescu Horia, Basca Octavian, Programe in limbajul Fortran, Ed. Albatros, 1975
1975 Căzănescu Virgil, Curs de bazele informaticii: Limbaje raționale și automate, Tipografia Universității București, 1975
1975 Creangă I., D. Simovici, Teworia codurilor, Ed,. Didactică și pedagogică, 1975
1975 Horia GEORGESCU, Octavian BÂSCĂ,Programe în limbajul FORTRAN, Editura Albatros, București, 1975
1975 Gabriel DIACONESCU, Ion LUNGU, Limbajul de programare ASSEMBLER, Editura ASE, București, 1975
1975 T. ILIN, A. SOCENEANȚU, G. GAVRILESCU, Limbaje de asamblare pentru calculatoarele electronice numerice : Asamblare, Editura Facla, Timișoara, 1975
1975 Stelian Niculescu, Noțiuni de prelucrare automata a datelor, Editura Didactică și Pedagogică, 1975.
1976 Vaida Dragoș, Limbaje formale și tehnici de compilare, Centrul de Multip. Univ. Buc. , 1976
1976 Văduva Ion et al., Exerciții și probleme de programarea calculatoarelor, Tipografia Universității din București, 1976
1976 Bătătorescu Anton, Graph Theory, Mathematical Programming and Optimization – Cursul Postuniversitar UNESCO "Informatica si matematici aplicate pentru cercetare", Centrul de Calcul al Universității din București, 1976
1976 Căzănescu Virgil, Curs de bazele informaticii: Partea I, Tipografia Universității București, 1976
1976 Văduva I., Modele de simulare (cu Appendix RAVAGE), Centrul Mult. Univ., București, 1976
1976 Marcus Solomon, Gr. C. Moisil, Opera matematică, vol. I, Editura Academiei, București, 1976
1976 Moldovan Grigore, Scheme logice și programe FORTRAN, Ed. Didactică și pedagogică, 1976
1976 Vasile PETEANU, Sabin GORON, Geza VENCZEL, Ioan MOLDOVAN, Culegere de probleme de programare în limbajul COBOL, Editura DACIA, 1976
1976 Emil MUNTEAN, Viorel COSTEA, Mircu MITROV, Programarea în limbaje de asamblare ASSIRIS, Editura Tehnică, București, 1976
1976 Donald E.KNUTH, Tratat de programarea calculatoarelor: algoritmi fundamentali, vol.1, Editura Tehnică, Bucureşti, 1976
1976 Donald E.KNUTH, Tratat de programarea calculatoarelor, Sortare și căutare vol 2, Editura Tehnică, Bucureşti, 1976
1976 V. PESCARU, I. CATONA, D. DUȚĂ, Cr. POPESCU, I. SATRAN, Fișiere, baze și bănci de date, Editura Tehnică, Bucureşti, 1976
1976 D. W. DAVIES, D. L. BARBER, Rețele de interconectarea calculatoarelor, Editura Tehnică, Bucureşti, 1976
1977 Văduva Ion, Modele de simulare cu calculatorul, Ed. Tehnică, 1977
1977 Atanasiu A., Probleme de limbaje formale și tehnici de compilare, Tipografia Universității București, 1977
1977 Rudeanu S., Curs de bazele informaticii. Logica Matematică, Fascicula I-a. Elemente de algebră universală, Tipografia Univ. București, 1977
1977 Rudeanu S., Curs de bazele informaticii. Logica Matematică. Fascicula a II-a. Elemente de algebră universală Tipografia Univ. București, 1977
1977 Georgesu H., Preoteasa P., Curs de bazele informaticii, introducere in sistemul de operare SIRIS (ed. II), Catedra de informatica și analiză aplicată, Tipografia UB, 1977
1977 Atanasiu A., Limbaje formale și tehnici de compilare – Culegere de problem de seminar. Ed. Univ. București, 1977
1977 Valer ROSCA, Constantin APOSTOL, Ion IVAN, Ion Gh. ROȘCA, Limbaje de programare. Limbajul de programare ASSIRIS, Lito ASE, București, 1977
1977 Valer ROSCA, Constantin APOSTOL, Ion IVAN, Ion Gh. ROȘCA, Memorator pentru limbajul de programare ASSIRIS, Lito ASE, București, 1977
1977 Sever GROZE, Gheorhe COMAN, Bazele informaticii, Editura Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 1977
1977 Dan DOBRESCU, Florentina IOANIȚESCU, Limbaje de programare pentru calculatoare de proces, Editura Albatros, București, 1977
1977 Stelian Niculescu, Ioana Moisil, Mihai Radu, Dumitrescu, Limbaje de programare, Editura Didactică și Pedagogică, Manual pentru licee industriale anul II, școli postliceale, 1977.
1977 N. Nediță, Stelian Niculescu, C. Zidaroiu, Tematici aplicate în tehnica de calcul, Editura Didactică și Pedagogică, Manual pentru Licee de informatică, clasa a XI-a, 1977.
1977 N. Nediță, Stelian Niculescu, C. Zidaroiu, Tematici aplicate în tehnica de calcul, Editura Didactică și Pedagogică, Manual pentru Licee de informatică, clasa a XII-a, 1977.
1978 Cazacu C., Jucan T., Programarea în limbajul Fortran. Calculatorul Felix C-256, Ed. Junimea, 1978
1978 Popa Marin, Limbajul COBOL și aplicatii, Ed. Universității, 1978
1978 Atanasiu A., Limbaje formale si tehnici de compilare, Caiet de laborator, Tipografia Universitatii Bucuresti, vol. I, 1978
1978 Văduva I., Tehnici de analiza și proiectarea sistemelor informatice. Tabele de decizie, Centrul Mult. Univ., București, 1978
1978 C. Cazacu, T. Jucan, Programarea în limbajul FORTRAN calculatorul FELIX C 256, Editura Junimea, Iași, 1978
1978 Mihai JITARU, Alexandru TEODORESCU - Limbaje de programare, ASSIRIS, manual pentru licee de matematică și fizică, clasa a XII-a, Editura didactică și pedagogică, București, 1978
1978 Stelian Niculescu, Mihai Radu Dumitrescu, Algoritmi și metode de reprezentare, Editura Didactică și Pedagogică, Manual clasa a-IX-a, 1978.
1978 M. Jitaru, St. Niculescu, C. Macarie, Indrumator de limbaje de programare (16 Limbade de programare), Editura Tehnică, 1978.
1979 Atanasiu A., Limbaje formale și tehnici de compilare, Caiet de laborator, Tipografia Universității București, vol. II, 1979
1979 Văduva I., T.Bălănescu, H.Georgescu, S. Gavrila, M. Gheorghe, L. Sofonea, Concepte moderne de programare in limbajul PASCAL, Ed. 1 si 2, Centrul Mult. Univ., București, 1979
1979 Ilie VĂDUVA, Gheorghe POPA, Vasile FLORESCU, Programarea calculatoarelor electronice în limbajul COBOL, prin metoda instruirii programate, Editura ASE, București, 1979
1979 Leon LIVOVSCHI, Bazele informaticii, Editura Albatros, București, 1979
1979 Mircea MALIȚA, Mihai DRĂGĂNESCU (coordonaqtori), Viitorul electronicii și informaticii, Editura Academiei RSR, București, 1979
1979 Stelian NICULESCU, FORTRAN, inițiere în programare structurată, Editura Tehnică, București, 1979
1979 Stelian Niculescu, Algoritmi, Editura Tehnică, 1979.
1979 Stelian Niculescu, FORTRAN – Inițiere în programarea structurată, Editura Tehnică, 1979.
1980 Adam M., Nistor I., Socrate - sistem de gestiunea bazelor de date, Tipografia Universității din București, 1980
1980 Tomescu Ioan, Leu A., Matematica aplicată în tehnica de calcul, Ed. didactică și pedagogică, București, 1980
1980 Căzănescu Virgil, Curs de scheme de programe: Latici continue, Tipografia Universittiți București, 1980
1980 Atanasiu A., Limbaje formale și tehnici de compilare, Caiet de laborator, Tipografia Universității București, vol. III, 1980
1980 Marcus Solomon, Gr. C. Moisil, Opera matematică, vol.II, Editura Academiei, București, 1980
1980 Vaida D., A. Atanasiu, Limbaje formale și tehnici de compilare, Caiet de lucrari practice. Ed. Univ. Bucuresti, vol 1 1978, vol 2: 1979, vol. 3,1980
1980 Valer ROȘCA, Constantin APOSTOL, Ion IVAN, Ion Gh. ROȘCA, Limbaje de programare, Limbajul FORTRAN și FORTRAN conversațional, LITO ASE, București, 1980
1981 Niculescu Stelian, Algoritmi. Limbaj pentru descrierea algoritmilor, Ed. Tehnică, 1981
1981 Popescu Elena-Liliana, Ferent G., Exerciții de programare în limbajul FORTRAN IV, Tipografia Universității din București, 1981
1981 Căzănescu Virgil, Curs de scheme de programe: Ecuații recursive cu domenii, Tipografia Universității București, 1981
1981 Căzănescu Virgil, Curs de bazele informaticii: Introducere în logica matematică, Tipografia Universității București, 1981
1981 Văduva I., Sisteme informatice, Centrul de mult. Univ. Buc., 1981
1981 Ilie VĂDUVA, , Mihai JITARU, Vasile FLOESCU, Conceperea şi realizarea programelor COBOL, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981
1982 Livovsch L., Popovici C., Georgescu H., Țăndăreanu N., Bazele informaticii, Ed. Did. si Ped. 1982
1982 Vaida Dragoș, Limbaje formale și tehnici de compilare. Aplicații ale algebrelor multisortate în informatică, Centrul de multipl. Univ. Buc., 1982
1982 Văduva I., M. Lovin, M. Bogdan, D. Panaite, Limbajul SIMUB, manual de referință, Centrul de mult. Univ., București, 1982
1982 Rudeanu S., Curs de bazele informaticii. Latici si algebre booleene. Tipografia Univ. București, 1982
1982 Orman G, :Limbaje formale, Editura Tehnică, 1982
1982 Dan FARCAȘ, Ilie VĂDUVA, Vasile FLORESCU, Autoinstruire în programare: date, algoritmi, depanare, cartele de comandă, limbajul COBOL, programe complexe, Editura Tehnică, 1982
1982 Stelian Niculescu, Dan Petre Golesteanu, Macroprocesoare și Limbaje extensibile, Editura Științifică și Enciclopedică, 1982.
1983 Văduva Ion, Gheorghe Petrescu, Ileana Popescu, Ștefan Ștefănescu, Vasile Stoica, Culegere de probleme și exerciții de simulare. Tipografia Universității din București, 1983
1983 Căzănescu Virgil, Introducere în teoria limbajelor formale, Editura Academiei, 1983
1983 Căzănescu Virgil, Curs de bazele informaticii: Volumul I, Tipografia Universității București, 1983
1983 Căzănescu Virgil, Curs de bazele informaticii: Volumul II, Tipografia Universității București, 1983
1983 Atanasiu A., Sisteme informatice pentru unități economice, Tipografia Universității București, 1983
1983 Văduva I., I. Odăgescu, M. Stoica, Simularea proceselor economice, Ed. Tehnică, București, 1983
1983 Vaduva I., l. Popescu, Șt. Ștefănescu, Gh. Petrescu, V. Stoica, Exerciții și probleme de simulare, Centrul Mult. Univ., București, 1983
1983 Atanasiu A., Sisteme informatice pentru unități economice, Ed. Univ. București, 1983
1983 Donald E.KNUTH, Tratat de programare a calculatoarelor: algoritmi seminumerici, numere aleatoare, vol. 3, Editura Tehnică, Bucureşti, 1983
1984 Vaida Dragoș, Mateescu Alexandru, Limbaje formale și tehnici de compilare - Capitole speciale de limbaje formale, Univ. Buc. 1984
1984 Căzănescu Virgil, C. Calude, Bazele informaticii: Lecții de logică matematică, Tipografia Universității București, 1984
1984 Văduva I., M.Popa, Culegere de exercitii de sisteme informatice, Centrul Mult.Univ., București, 1984
1984 Marcus Solomon, Gândirea algoritmică, EdituraTehnică, București, 1982
1984 Calude Cristian, Virgil Căzănescu, Bazele Informaticii. Lecții de logica matematică, Ed. Univ. București,1984
1984 Ivan Ion, Arhire Romulus, Informatică Economică: Evaluarea performantei programelor COBOL, lito ASE, București, 1984
1984 Teodor VUSCAN, Sanda CHERATA, Smaranda DERVESTEANU, Andrei ENYEDI, Ioan VESA si Lidia MOLDOVAN, FORTRAN - 77, Manual de programare, ITC Cluj-Napoca, 1984
1985 Drăgănescu M., Petrescu A., Ștefan Gh., Calculatoare electronice din generația a V-a, Ed. Academiei, 1985
1985 Drăgănescu Mihai, Baltac V., Viitorul industriei de programare, Ed. Academiei, 1985
1985 INFO-Iați 1985, Lucrările celui de-al V-lea colocviu de Informatică, 18-19 oct. 1985 (2 vol), Univ. Al.I.Cuza Iați, ITCI – Filiala Iați, 1985
1985 Albu M., D. Enăchescu, Procese nestaționare de redistribuire a energiei în crusta terestră (cu aplicații in FORTRAN), Ed. Tehnică, București, 1985
1985 Moldovan Grigore, Bazele informaticii II, Universitatea din Cluj-Napoca, 1985
1985 Ioan ODĂGESCU, Gheorghe SABĂU, Limbajul COBOL fără profesor, Editura Tehnică, Bucuresti, 1985
1985 Liviu DUMITRAȘCU, Înățând Cobol ... conversând cu calculatorul, vol. 1 și 2, Editura Tehnică, București, 1985
1985 Dan ȘERBĂNAȚI, Valentin CRISTEA, Claudiu POPESCU, Limbajul MACRO-11, Îndrumar de laborator, Editura UPB, București, 1985
1986 Vaduva I., E. Perjeriu, Indrumar pentru lucrări de laborator la cursul de BAZELE INFORMATICII, anul I, Centrul Mult. Univ., București, 1986
1986 Macarie C., Buznea G., Gaspar R., Programarea în limbajui FORTRAN 77, Instututul pentru Tehnică de Calcul, București, 1986
1986 Lucrările primului colocviu național de Limbaje, Logică, Lingvistică matematică, Brasov 5-7 iunie 1986. Univ. Brșsov, Proceesing, 1986
1986 Moldovan Grigore, Minicalculatorul CORAL și sistemul de operare MIX, Universitatea din Cluj-Napoca, 1986
1986 Teodor VUSCAN, Sanda CHERATA, Smaranda DERVESTEANU, Andrei ENYEDI, Ioan VESA si Lidia MOLDOVAN, FORTRAN - 77, Manual de operare, ITC Cluj-Napoca, 1986
1986 Emil MUNTEAN, Ioan MIHUȚ, Adrian IVANOV, Iniţiere în limbajul ADA, Editura Tehnică, București, 1986
1987 Marinescu Gheorghe, Rizzoli I., Ștefan C., Popescu Ileana, Probleme de analiză numerică rezolvate cu calculatorul, Editura Academiei, București, 1987
1987 Popescu Ileana, State Luminița, Metode probabiliste în inteligența artificială, Tip. Univ. București, 1987
1987 Atanasiu A., Bazele informaticii pentru anul II, Tipografia Universității București, 1987
1987 INFO-Iași 1987. Lucrările celui de-al VI-lea colocviu de Informatică, 9-10 oct. 1987 Univ. Al.I.Cuza Iași, ITCI – Filiala Iași, 1987
1987 Lucrările sesiunii știintifice a Centrului de calcul a Univ. București, 20-21 februarie 1987, Ed. Univ. București, 1987
1987 Calude Cristian, Teoria algoritmilor.,Ed. Univ. București, 1987
1987 Moldovan Grigore, MATH-I, Biblioteca de programe științifice pentru calculatoarele personale românești, Universitatea din Cluj-Napoca, 1987
1987 Farcaș Dan, Automate aleatoare cu utilități, Ed. Științifică și Enciclopedică, 1987
1987 Ștefan MUSTĂȚEA, Dan SOMNEA, Mircea PĂTRULESCU, Sistemul dBASE II, prezentare, utilizare, studiu de caz, partea a I-a și partea a II-a, Studii și Cercetări de Calcul Economic și Cibernetică Economică, vol. 22, n2. 2 și nr, 3, 1987.
1988 Vlada Marin, Posea Adrian, Grafica automata in limbajul FORTRAN 77 si aplicatii, Ed. Universității București, ediția I, 1988
1988 Al doilea colocviu national de Limbaje, Logică, Lingvistică matematică, Brașov 2-3 iunie 1988. Univ. Brașov, Proceesing, 1988
1989 Vaida Dragoș, Mateescu Alexandru, Structuri matematice discrete. Aplicații, Editura Academiei, 1989
1989 INFO-Iași 1989. Lucrările celui de-al VII-lea colocviu de Informatică, 19-21 oct. 1989 Univ. Al. I. Cuza Iași, ITCI – Filiala Iași, 1989
1989 Albu M., A.Guran, L.Albu, C.Rădulescu, D.Enăchescu, M.Palcu, Cărbunii în actualitate și în perspectivă (cu aplicatii in FORTRAN),  Ed. Tehnică, București, 1989
1989 Gheorghe SABAU, Alexandru SOTIR (coordonatori), PRACTICA BAZELOR DE DATE. Totul despre ... SOCRATE și SOCRATE -MINI pe Felix C, CORAL si Independent, Vol. 1, Editura Tehnică, 1989
1989 Gheorghe SABAU, Alexandru SOTIR (coordonatori) PRACTICA BAZELOR DE DATE.Totul despre ... SOCRATE si SOCRATE -MINI pe Felix C, CORAL si Independent, Vol. 2, Editura Tehnică, 1989
1989 Octavian DOGARU, Bazele informaticii : Limbaje formale, Editura Universității, Timișoara, 1989
1990 Atanasiu A., Al. Mateescu: Probleme de limbaje formale, Tipografia Universității Bucuresti, 1990
1990 Atanasiu A., Al. Mateescu: Limbaje formale, Culegere de problem, Ed. Univ. București, 1990
1990 Vlada M., Posea A., Grafica automată în limbajul Fortran 77 și aplicații, Ed. Universității București, 1990
1990 Gheorghe DODESCU, Constantin APOSTOL, Florin PILAT, Ion Gh ROȘCA, Limbajul MACRO-11, tehnici de realizare a programelor, Editura ASE, București, 1990
1990 Constantin POPOVICI, Horia GEORGESCU, Luminița STATE, Bazele informaticii, Editura Universității, București, 1990
1990 Lascu RÂCU, Bazele informaticii : Curs] pentru uzul studenţilor, Editura universității Craiova, Craiova, 1990
1991 Vlada Marin, Posea Adrian, Nistor Ion, Constantinescu Calin, Grafica pe minicalculatoare și microcalculatoare compatibile IBM – PC. Aplicații in limbajele PASCAL și C, Editura UB, 1991
1991 Bica Florin, Bazele programarii pe Personal Computer, Ed. Universității din Craioava, 1991
1991 Bătătorescu Anton, Crăciunaș S., Ioan C., Introducere în utilizarea sistemului de operare DOS-PC, Editura Universității din București, 1991
1991 Rudeanu S., Popovici C .P., Georgescu H.., Curs de bazele informaticii. Vol. II , Tipografia Univ. București, 1991
1991 Căprariu V., Sistemul de operare DOS. Comenzi, Ed. Microinformatică, Cluj-Napoca, 1991
1991 Adrian DAVIDOVICIU (coordonator), Mix şi Macro, vol 1 și 2, Editura Tehnică, Bucureşti, 1991
1991 Adrian DAVIDOVICIU (coordonator), MIX şi MACRO : Tehnici de programare în limbajul MACRO, Vol. 3, Editura Tehnică, București, 1991
1992 Cristea Valentin, Kalisz Eugenia, Athanasiu Irina, Turbo Pascal 6.0, Ed. TEORA, 1992
1992 Vlada Marin, Posea Adrian, Nistor Ion, Constantinescu Calin, Grafica pe calculator în limbajele Pascal și C - Implementare. Aplicații, vol. I, II, Ed. Tehnică, 1992
1992 Cristea Valentin, Giumale Cristian, Panoiu Alexandru, Limbajul C standard, Ed. TEORA, 1992
1992 Albeanu Grigore, Limbajul de programare Pascal, Tipografia Universității din București, 1992
1992 Niculescu Florentina, Albeanu Grigore, Domocos V., Programarea calculatoarelor. Probleme rezolvate în limbajul Pascal, Ed. Tempus, 1992
1992 Văduva I., T. Bălănescu, H. Georgescu, Ș. Gavrila, M. Gheorghe, L. Sofonea , Pascal și Turbo Pascal, Vol 1, Limbajul Pascal, Concepte fundamentale, Ed. Tehnică,1992
1992 Văduva I., T. Bălănescu, H. Georgescu, Ș. Gavrila, M.Gheorghe, L. Sofonea, Pascal și Turbo Pascal, Vol 2, Limbajul Turbo Pascal, Ed.Tehnică, 1992
1992 Marcus Solomon, Gr. C. Moisil, Opera matematica, vol.III, Editura Academiei, București, 1992
1992 Cristea V., Kalisz E., Athanasiu I., Pănoiu Al., Turbo Pascal 6.0, Ed. Teora, 1992
1992 Patriciu V., Sisteme de operare pentru minicalculatoare și microcalculatoare, Ed. Militară, 1992
1992 Popa C., Oprea E., Utilizarea calculatoarelor personale. Sistemul de operare MS-DOS 5.0, Ed. ECCE, 1992
1992 Lungu I. şi col. - Baze de date relaţionale. Utilizare a limbajului SQL PLUS, Editura ALL, Bucureşti, 1992
1992 Hristea Florentina, Sistemul de programe Norton Commander, Editura Tehnică, 1992
1992 Ion Ivan, Romică Adam, Structuri de date și Programe Pascal, București, 1992
1992 Ion Ivan, Romică Adam, Culegere de probleme. Structuri de date, București, 1992
1992 Ion Smeueanu, Ion Ivan, Programarea în limbajul C, Culegere de probleme, Editua ALFAR, Rm. Vâlcea, 1992
1992 Ioan JURCĂ, Programarea orientată pe obiecte în limbajul C++, Editura Eurobit, Timișoara, 1992
1992 Valeriu IORGA, Programare in TURBO Pascal, Culegere de probleme, capitolele 1-5,E ditura IVT-TOTAL-SERV, București, 1992
1992 Ion IVAN, Romică ADAM, Structuri de date și Programe Pascal, București, 1992
1992 Dan SOMNEA, Teodor VLĂDUȚ, Programarea ăn ASSEMBLER, Editura Tehnică, 1992
1992 Gheorghe SOFRONIE, Traian SURCEL, Constantin APOSTOL, Bazele informaticii, Editura ASE, București, 1992
1992 Mihau VOICULESCU, Adrian PANĂ, Ion NEGESCU, Bazele informaticii, Editura ASE, București, 1992
1993 Atanasiu A., C.Calude (eds.), SALODAYS in Theoretical Computer Science, Ed. Hyperion XXI Press, 1993
1993 Atanasiu A., Cum se scrie un algoritm? Simplu, Ed.Agni, 1993
1993 Apostol C., Ghilic-Micu B., Roșca I., Roșca V., Introducere în programare. Teorie și practica Pascal, Ed. Viața Românească, 1993
1993 Marinescu D., Trandafirescu M., Manualul cumparatorului, utilizatorului și programatorului de PC, Ed. Teora, 1993
1993 Moldoveanu Fl., Hera G., Programarea aplicatiilor Windows, Ed. Teora,1993
1993 Orbu R., Sisteme de operare in retea, NETWARE, Ed. Tehnică, 1993
1993 Rancea D., Limbajul Turbo Pascal, vol. I,II, Ed. Libris, Cluj-Napoca, 1993
1993 Spircu T., Introducere in informatică, Ed. Teora, 1993
1993 Turtelea D., Totul despre Windows 3.1, Ed. Tehnică, 1993
1993 Roşca I., Davidescu N., Macovei E. - Proiectarea sistemelor informatice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1993
1993 Laurenţiu PĂDEANU, Programarea orientată pe obiecte în limbajul C++ : Suport de curs, Editura Eurobit, Timișoara, 1993
1993 C. APOSTOL, Ion Gh. ROȘCA, B. GHILIC-MICU, I. LUNGU, Tr. SURCEL, V. ROȘCA, M. VELICANU, T. VLĂDUȚ, Tehnica programarii in COBOL pentru calculatoarele IBM-PC, Editura ALL, 1993
1993 Gheorghe CÂMPIAN, Professional COBOL, Editura Regent, Baia Mare, 1993
1993 Ion LUNGU, Nely MUSAT, Mihaela MANOLE, Manole VELICANU, Ion TEODOR, Attila BARTA, Sistemul FOX PRO prezentare și aplicații, Editura ALL, București, 1993
1993 Ilie TAMAȘ, Pavel NĂSTASE, Ion NEGESCU, Bazele informaticii, curs pentru uzul studenţilor, Editura ASE, București, 1993
1994 Tomescu Ioan, Introducere în Informatică, Ed. Didactica și pedagogica, București, 1994
1994 Atanasiu A., Automate și translatori, Tipografia Universității București, 1994
1994 Albeanu Grigore, Programarea în Pascal și Turbo Pascal. Probleme rezolvate, Ed. Tehnică, 1994
1994 Hristea Fl., Enăchescu D., Balint R., The Norton World: Norton Commander v.4.0, Norton Utilities v.7.0 , Ed. Tehnică, 1994
1994 Boian Fl. M. Sisteme de operare interactive, Ed. Libris, Cluj-Napoca, 1994
1994 Kent P., Internet, Ed. Teora, 1994
1994 Munteanu M., Joldos M., MS-DOS. Comenzi, Metode, Exemple, Ed. Promedia, Cluj-Napoca, 1994
1994 Frenţiu M., Pârvu B., Elaborarea programelor. Editura Promedia, 1994
1994 Ion Gh. Roşca (coordonator), C. Apostol, B. Ghilic-Micu, V. Roşca, Prelucrarea fişierelor în PASCAL, Editura Tehnică, Bucureşti, 1994
1994 Victor-Valeriu PATRICIU, Criptografia şi securitatea reţelelor de calculatoare cu aplicaţii în C şi PASCAL, Editura Tehnică, București, 1994
1995 Atanasiu A., Probleme date la concursuri de informatică în 1994, Ed.Petrion 1995
1995 Microsoft, Windows 95. Pas cu pas, Editura Teora, 1995
1995 Pătruț B., Grafica în OOP … și nu numai .., Ed. ADIAS, 1995
1995 Zoltan D. K., Turbo Vision. Programarea orientata pe obiecte în Turbo Pascal, Ed. Promedia Plus, Cluj-Napoca, 1995
1995 Jalobeanu Mihai-Stanislav, Internet, Informare și Instruire. Pași în Lumea Comunicațiilor, Ed. ProMedia Cluj, 1995
1995 Sorin T., Tehnici de programare, Editura Teora, Bucureşti, 1995
1995 Ion Smeueanu, Ion Ivan, Marian Dârdală, Limbajul C++ prin exemple, Editura CISON, București, 1995
1995 Marin Nicolae, Stelian Niculescu, Programare în mod text – Turbo – C, Editura Tehnică, 1995.
1996 Popescu Ileana, Baze de date relaționale, Editura Universității din București, 1996
1996 Georgescu Horia, Programare concurenta. Teorie și aplicatii, Ed. Tehnică, 1996
1996 Atanasiu A., R. Pintea: Probleme de informatică si programe Pascal, Ed. Petrion, 1996
1996 Albeanu Grigore, Sisteme de operare, Ed. Petrion, 1996
1996 Moldovan Grigore, Limbaje formale și teoria automatelor. Culegere de probleme, Universitatea din Cluj-Napoca, 1996
1996 Moldovan Grigore, Descrierea algoritmilor. Teorie și aplicații, Universitatea din Cluj-Napoca, 1996
1996 Popescu I., Baze de date relaționale, Ed. Universității București, 1996
1996 Jalobeanu Mihai-Stanislav, Acces în Internet. Poșta electronică și Transferul de fișiere, Ed. Promedia-Plus (Seria PC Software), 1996
1996 Albescu F., Sisteme expert în contabilitatea financiară, Editura Sofitech, Bucureşti, 1998
1996 Editura Grookin D., MS-DOS pentru toţi, Editura Teora, Bucureşti, 1996
1996 Liviu Negrescu, Limbajele C si C++ pentru începători : vol. 2 : Limbajul C++, Editura Albastră, Cluj-Napoca, 1996
1996 Ion Gh. Roşca (coordonator), C. Apostol, B. Ghilic-Micu, V. Roşca, Introducere în programare. Teorie şi practică Pascal, Casa de Editură şi Presă Viaţa Românească, Bucureşti, 1996
1997 Tomescu Ioan, Data Structures, Bucharest University Press, Bucharest, 1997
1997 Atanasiu A., Bazele matematica în scrierea compilatoarelor, Colecția Gaudeamus, Ed.Olimp, 1997
1997 Văduva I., Gh. Barbu, M. Boloșteanu, Bazele Informaticii, Ed. Tehnică, București, 1997
1997 Rudeanu S., Lecții de calculul predicatelor și calculul propozițiilor,Tipografia Ed. Univ. București, 1997
1997 Roșca I., Ecuații cu derivate parţ̦iale, Editura Universității din București, 1997
1997 Văduva I., Barbu Gh., Bazele Informaticii, Editura Tehnică, 1997
1997 Rus Vasile, Fondarea informaticii clujene, Ed. Albastră, Cluj-Napoca, 1997
1997 Davidescu N. şi col., Produse program generalizabile în domeniul financiar contabil. Aplicaţii în informatica de gestiune, Editura Didactică şi Pedagogică, 1997
1997 Valentin Cristea, Irina Athanasiu, Eugenia Kalisz, Valeriu Ioga. Tehnici de programare, Editura TEORA, București, 1997
1997 Dorin IRIMESCU, Cristian MORĂRESCU, Programmieren mit C und C++, Editura Printech, București, 1997
1997 Sabin GORON, dan RACOVIȚAN, Cornelia PAVLIC, Programare şi exemple în limbajul Turbo Pascal, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 1997
1997 Octavian BÂSCĂ, Baze de date, Editua ALL, București, 1997
1997 Gheorghe MUSCĂ, Programare în limbaj de asamblare, Editura Teora, București, 1997
1997 Ion LUNGU, Mioara UDRICĂ, Marius MAREȘ, Bazele informaticii, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 1997
1997 Stelian Niculescu, Sorin Eftene, Programarea calculatoarelor, Editura Didactică și Pedagogică, Manual pentru Licee de informatică, clasa a X-a, 1997.
1998 Niculescu Stelian, Eftene Sorin , Programarea calculatoarelor. Manual pentru clasa a X-a, Didactica si Pedagogica, 1998
1998 Atanasiu A., Introducere în lingvistica computationala, Tipografia Universitatii Bucuresti, 1998
1998 Guy H. D., Word 7 sub Windows 95, Ed. Teora, 1998
1998 Microsoft, Excel 97, Pas cu pas, Ed. Teora, 1998
1998 Microsoft, Totul despre Windows NT. Server 40., Editura Teora, 1998
1998 Microsoft, Windows 98, Editura Teora, 1998
1998 Pătruț B., Internet pentru începatori, Editura Teora, 1998
1998 Somnea D., Inițiere in JavaScript si tehnologii Netscape, Ed. Tehnică, 1998
1998 Davies W., Barber A., Teleinformatica. Reţele de calculatoare şi protocoalele lor, Editura Tehnică, 1983
1998 Jomsa K., Cape K., Programarea aplicaţiilor Internet, Editura ALL, Bucureşti, 1998
1998 Năstase P., Năstase F. - Internet World Wide Web JavaScript-HTML-Java, Editura Economică, Bucureşti, 1998
1998 Patriciu V. şi col. - Securitatea informatică în UNIX şi Internet, Editura Tehnică, 1998
1998 Zaharie D., Năstase P. şi col. Sisteme Expert Editura S.C. Ştiinţă si Tehnică S.A., Bucureşti, 1998
1998 Ion Smeueanu, Ion Ivan, Marian Dârdală,Structuri de date și obiecte în C++, Editura CISON, București, 1998
1998 Sorin Tudor, Bazele programarii în C++, Editura L&S, București, 1998
1998 Ion Smeureanu, Marian DÂRDALĂ, Ion Ivan, Structuri și obiecte in C++ : note de curs și teste grilă, , Editura CISON, București, 1998
1998 Pavel NĂSTASE, Floarea NĂSTASE, INTERNET World Wide Web JavaScript - HTML - Java, Ed. Economică, 1998
1998 Ion Gh. Roşca (coordonator), C. Apostol, B. Ghilic-Micu, V. Roşca , Programare sistematică în Pascal, Editura Didactică şi Pedagogică, 1998
1998 Sabin GORON, Turbo Pascal : Teorie, exemple, Editura Risoprint, Cluj-Napoca , 1998
1998 Vasile LUNGU, Gheorghe PETRESCU, Zoe RACOVIȚĂ, Programare în limbaj de asamblare : Îndrumar de laborator; Probleme, Editura UPB, București, 1998
1999 Vlada Marin, Informatică - Sisteme de calcul, Sisteme de operare, Medii de rezolvare, Mediul Internet, Editura Ars Docendi, 1999
1999 Roșca I., Analiză numerică, Editura Universităţ̦ii din București, 1999
1999 Moldovan Grigore, Limbaje formale și tehnici de compilare, Universitatea din Cluj-Napoca, 1999
1999 Courter G., Marquis A., Inițiere în Microsoft Office 2000, Ed. ALL, 1999
1999 Taylor D., Crearea paginilor WEB cu HTML 4, Editura TEORA, 1999
1999 Goron S., Proiectarea orientată a produselor program, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 1999
1999 Ion Gh. Roşca, C. Apostol, B. Ghilic-Micu, V. Roşca, M. Stoica, Ghid de operare Turbo-Pascal, Editura ASE, Bucureşti, 1999
1999 Andrew Tanenbaum, Organizarea structurată a calculatoarelor, Editura Agora, 1999
1999 Stelian Niculescu,Rodica Pintea, Tehnologia informației, Editura Didactica și Pedagogică, Manual pentru clasa IX-a, 1999.
1999 Stelian Niculescu, Emanuela Cerchez, Dana Lica, Marinel Șerban, Dorin Manz, Doru Popescu Anastasiu, Anca Voicu și Emil Onea, Bacalaureat și atestat, Editura L&S, 1999.
1999 Stelian Niculescu, Lucian Butnaru, Vasile Butnaru, Informatică, Manual clasa a IX-a, Editura Didactică și Pedagogică, 1999.
2000 Hristea Florentina, Introducere în procesarea limbajului natural cu aplicații în Prolog. Editura Universității din București, 2000
2000 Stelian Niculescu, Vasile Butnaru, Marius Vlad, Manual clasa a X-a, Editura TEORA, 2000.