CNIV 2018

Lista provizorie a cărților românești de informatică din perioada 1955-2000


Proiectul ROINFO - 2018/2022 "ISTORIA INFORMATICII ROMÂNEȘTI. APARIȚIE, DEZVOLTARE ȘI IMPACT"

http://c3.cniv.ro/?q=2018/iir

ULTIMA ACTUALIZARE: 09 Noiembrie 2020, TOTAL = 638 titluri

NR. CRT | ANUL | AUTORI-TITLUL-EDITURA-ANUL


1. 1956 L. Bal şi F. Rado, Lecţii de nomografie, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1956
2. 1957 Moisil Grigore, Scheme cu comandă directă cu contacte și reale, Ed. Academiei, 1957
3. 1957 D.V. Ionescu, Cuadraturi numerice, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1957
4. 1958 D. Maros, Teoria mecanismelor şi a maşinilor, Editura Tehnică, Bucureşti, 1958
5. 1959 Moisil Grigore, Teoria algebrică a mecanismelor automate, Editura Tehnică, 1959
6. 1960 Moisil Grigore, Funcționarea în mai mulți timpi a schemelor cu relee ideale, Ed. Academiei, 1960
7. 1961 Vaida Dragoș, Utilizări ale calculatoarelor electronice de la I.F.A., București, Ed. Acad. Române, 1961
8. 1961 Moisil Grigore, Circuite cu tranzistori, vol. I, Editura Academiei, 1961
9. 1961 B. Janko, Rezolvarea numerică a sistemelor de ecuaţii liniare, Editura Academiei RSR, Bucureşti, 1961
10. 1962 Moisil Grigore, Circuite cu tranzistori, vol. II, Editura Academiei, 1962
11. 1963 Rudeanu Sergiu, Axiomelor laticilor si ale algebrelor booleene, Ed. Academiei, 1963
12. 1963 Marcus Solomon, Lingvistica matematica. Modele matematice in lingvistica, Ed.Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1963
13. 1963 Moisil Grigore, Teoria algebrică a mecanismelor automate (traducere in rusa) , 1963
14. 1963 Livovschi Leon, Automate finite cu elemente logice pneumatice sau hidraulice, Ed. Academiei, 1963
15. 1964 Marcus Solomon, Gramatici si automate finite, Ed Academiei, Bucuresti, 1964
16. 1964 Moisil Grigore, Teoria algebrică a mecanismelor automate (traducere în cehă) , Algebraicka teorie automatu, Praha, Natiladatelstvi ceskosloveskis Akademie Ved, 1964
17. 1964 Damsker D., Principii și mijloace noi de automatizare a acționărilor electrice, Ed. Academeiei, 1964
18. 1964 Marinescu N., Barbu Eneea, Teoria circuitelor de comutatie, ed. II, Ed. Did. și ped., 1964
19. 1965 Moisil Grigore, Teoria algebrica a schemelor cu contacte și relee, Ed. Tehnică, 1965
20. 1965 Moisil Grigore, Funcționarea reală a schemelor cu contacte și relee, vol. I, Ed. Academiei, 1965
21. 1965 Dimitris N. Chorafas, Systems and Simulation, Academic Press, 1965
22. 1966 Marcus Solomon, E. Nicolau, S. Stati, Introducere în lingvistică matematică, Ed. Științifică, 1966
23. 1967 Vaida Dragos, Programarea calculatoarelor electronice, Ed. Academiei, 1967
24. 1967 Moisil Grigore, Theorie structurelle des automates finis, Ed. Gauthier-Villard, Paris, 1967
25. 1968 Racoveanu N., Calculatoare electronice si programare, Didactică și Pedagogică, 1968
26. 1968 Vaida Dragoș, Elemente de informatică aplicată, Bucuresti, Ed. Did. și Ped., 1968
27. 1968 Livovschi Leon, Circuite cu cantacte de relee, Ed. Academiei, 1968
28. 1968 Marcus Solomon, Boboc, Al., Enescu Gh., Popa C., Stati S., Limbaj, logică, filozofie, Ed. Știintifică, Bucuresti, 1968
29. 1968 Costică Cazacu, Calculatoare Universale şi Teoria programării, Editura Științifică și Enciclopedică, 1968
30. 1969 Moisil Grigore, The algebraic theory of switching circuits, Pergamon Press, Oxford, New York, 1969
31. 1969 Claude Berge, Teoria grafurilor și aplicațiile ei, Editura Tehnică, București, 1969
32. 1969 Gh. Boldur, Procese informaționale și de decizie, Editura Științifică, București, 1969
33. 1970 Negoiță Constantin Virgil, Sisteme de înmagazinare și regăsire a informațiilor, Editura Academiei , 1970
34. 1970 Văduva I., Analiza dispersională, Ed.Tehnică, București, 1970
35. 1971 Vaida Dragoș, Algoritmi de compilare, București, Ed. Did. și Ped., 1971
36. 1971 Nicolau Edmond, Omul Informațional, Ed. Junimea, Iași, 1971
37. 1971 Petre Dimo, Programarea în FORTRAN, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1971
38. 1971 Costică Cazacu, Calculatoare cu program și teoria programarii, Editura Științifică și Enciclopedică, 1971
39. 1971 Stelian Niculescu, Noțiuni de informatică, Manual pentru școli profesionale, școli de maiștri, licee industriale, Editura Didactică și Pedagogică, 1971 (primul manual de informatică destinat învățământului preuniversitar).
40. 1971 Anton Dumitriu, Logica polivalentă, Editura Enciclopedică Romană, 1971
41. 1971 N. Costake, R. Eftimie, R. Zamfirescu, A. Chirila, FORTRAN (vol 2), Editura Tehnică, București, 1971
42. 1972 Niculescu Stelian, Noțiuni de informatică. Manual pentru școli profesionale, licee industriale, școli de maiștri (primul manual de informatică pentru preuniversitar), Ed. Didactică și Pedagogică, 1972
43. 1972 Tomescu Ioan, Introducere in Combinatorica, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1972
44. 1972 Stelian Niculescu, Inițiere în FORTRAN, Editura Tehnică, 1972.
45. 1972 E. Popoviciu, Teoreme de medie din analiza matematică şi legătura lor cu teoria interpolării, Editura Dacia, Cluj, 1972
46. 1972 Margareta Draghici, Inițiere în COBOL, Editura Tehnică, București, 1972
47. 1972 W. S. Doru, D. D. McCracken, Metode numerice cu programe în FORTRAN, Editura Tehnică, București, 1972
48. 1972 Liviu Sofonea, Ariana Botea, Elemente de programare automata-FORTRAN IV, Centrul de multiplicare al Universității din București, 1972
49. 1973 Georgescu H. , Programarea în limbajul PL/1. În memoria prof. Gr. C. Moisil, Ed. Academiei, 1973
50. 1973 Niculescu Stelian, Trandafir Ileana , Programarea la calculatoare electronica. Manual pentru licee de specialitate anii III și IV, Ed.Didactică și Pedagogică, 1973
51. 1973 Popa Marin, Organizarea producției - COBOL, Ed. Universității, 1973
52. 1973 Căzănescu Virgil, M.Becheanu, C.Nastasescu și S.Rudeanu, Logica matematică și teoria mulțimilor, Editura Didactică și Pedagogică, 1973
53. 1973 Văduva I., N. Popoviciu, Introducere programarea automată cu aplicații la cercetarea științifica, Ed. Did. Ped., București, 1973
54. 1973 Văduva I., C. Dinescu, B. Savulescu, Metode matematice de organizarea și conducerea producției, (Partea I), Ed. Did. și Ped., București, 1973
55. 1973 Moldovan Grigor, Scheme logice și programe FORTRAN, Universitatea din Cluj-Napoca, 1973
56. 1973 Ștefan MUSTĂȚEA, Ioan ODĂGESCU - programarea calculatoarelor electronice, FORTRAN IV, culegere de probleme rezolvate și propuse, Editura ASE, București, 1973
57. 1973 Horia Georgescu, Programarea în limbajul PL/1, Editura Academiei RSR, București, 1973
58. 1973 Dragoș Vaida, Elemente de teoria limbajelor de programare, Centrul de multiplicare al Universității din București, 1973
59. 1973 H. Freudental, Limbajul logicii matematice, Editura Tehnică, București, 1973
60. 1973 I. Creangă, C. Reischer, D. Simovici, Introducere algebrică în informatică-Teoria automatelor, Iași, 1973
61. 1973 Tiberiu Ionescu, Grafuri-aplicații (vol 1), Editura Didactică și Pedagogică, București, 1973
62. 1973 Marin Popa, Organizarea producției-COBOL (note de curs), Centrul de multiplicare al Universității din București, 1973
63. 1973 A. Petrescu, Calculatoare, Automate și Programare, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1973
64. 1973 Rudeanu Sergiu, Elemente de teoria mulțimilor, Tipografia Universității din București, 1973
65. 1973 Arsac Jacques, Informatica, Editura Enciclopedică Română, 1973
66. 1973 Bocșa Minerva, Curs de Analiză numerică, Ediția a III-a, Tipografia Univesității din Timișoara, 1973
67. 1974 Knuth D. E., Tratat de programarea calculatoarelor. Algoritmi fundamentali, Ed. Tehnică, 1973
68. 1974 Popoviciu N., Constantina Ioan, Victorina Panaite, P. Radovici, St. Ștefanescu, Culegere de exerciții de programare în FORTRAN, Ed. Did. și Ped., București, 1974
69. 1974 Căzănescu Virgil, Curs de bazele informaticii (3 fascicole), Tipografia Universității București, 1974
70. 1974 Văduva I., C. Dinescu, B. Savulescu, Metode matematice de organizarea și conducerea producției, (Partea II), Ed. Did. și Ped., București, 1974
71. 1974 M. HANGANUT, I. DANCEA, O. NEGRU,Programe FORTRAN în automatică, Editura Tehnică, București 1974
72. 1974 Al. TEODORESCU, I. CATONA, C. POPESCU, Sistemul Felix C-256. Limbajul ASSIRIS, Editura Tehnică, București, 1974
73. 1974 M. HĂNGĂNUȚ, I. DANCEA, O. NEGRU, Programe FORTRAN comentate în automatică, Editura Tehnică, Bucureşti, 1974
74. 1974 Stelian Niculescu, Ileana Trandafir, Programarea la calculatoare electronice – COBOL, Manual pentru Licee economice, Editura Didactică și Pedagogică,1974.
75. 1974 . Valeriu Iorga, Calcul Numeric, Litografie Institutul Politehnic București, 1974
76. 1974 I. Creangă, C. Reischer, D. Simovici, Introducere algebrică în Informatică-Limbaje formale, Editura Junimea, Iași, 1974
77. 1974 N. V. Ghircoiasu, C. Miron, Grafuri de influență și aplicațiile ei în tehnică, Editura Tehnică, București, 1974
78. 1974 *** Seminarul de Teoria Sistemelor și aplicații, Oficiul de informare și documentare în știintele sociale și politice, București, mai 1974
79. 1974 Knuth D. E, Tratat de programarea calculatoarelor-Algoritmi fundamentali, Editura Tehnică, București, 1974
80. 1974 Tiberiu Ionescu, Grafuri-aplicații (vol 2), Editura Didactică și Pedagogică, București, 1974
81. 1974 Sergiu Rudeanu, Boolean Functions and Ecuations, North-Holland Publishing Company, Amsterdam, 1974
82. 1974 *** Exercitii de programarea calculatoarelor, Centrul de multiplicare al Universității din București, 1974
83. 1974 Vasile Baltag, Optimizarea sistemelor de operare ale calculatoarelor numerice, Editura Facla, Timișoara, 1974
84. 1975 Georgescu Horia, Basca Octavian, Programe in limbajul Fortran, Ed. Albatros, 1975
85. 1975 Căzănescu Virgil, Curs de bazele informaticii: Limbaje raționale și automate, Tipografia Universității București, 1975
86. 1975 Creangă I., D. Simovici, Teworia codurilor, Ed,. Didactică și pedagogică, 1975
87. 1975 Horia GEORGESCU, Octavian BÂSCĂ,Programe în limbajul FORTRAN, Editura Albatros, București, 1975
88. 1975 Gabriel DIACONESCU, Ion LUNGU, Limbajul de programare ASSEMBLER, Editura ASE, București, 1975
89. 1975 T. ILIN, A. SOCENEANȚU, G. GAVRILESCU, Limbaje de asamblare pentru calculatoarele electronice numerice : Asamblare, Editura Facla, Timișoara, 1975
90. 1975 Stelian Niculescu, Noțiuni de prelucrare automata a datelor, Editura Didactică și Pedagogică, 1975.
91. 1975 T. Popoviciu, Analiză numerică. Noţiuni introductive de calcul aproximativ, Editura Academiei RSR, 1975
92. 1975 L. Nemeti, Programarea în timp a fabricaţiei, Ed. Dacia, 1975
93. 1975 Paul Constantinescu, C-tin Virgil Negoiță, Sisteme informatice-modele ale conducerii și sistemelor conduse, Editura Tehnică, București, 1975
94. 1975 Pisau Gh, Toma C, Mihăescu I, Elaborarea și introducerea Sistemelor Informatice, Editura Tehnică, București, 1975
95. 1975 Vasile Bita, Cristian Antonescu, Mircela Iosep, Ileana Trandafir, Sisteme Informatice, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1975
96. 1975 Ioan Tomescu, Grafuri și programare liniară, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1975
97. 1975 Grigore Moisil, Lecții despre logica raționamentului nuanțat, Editura Științifică și Encicloprdică, București, 1975
98. 1975 Florica Câmpan, De la papirusul RHIND la calculatorul electronic, Editura Ion Creangă, București, 1975
99. 1975 H. Georgescu, O. Bâscă, Programe în limbajul FORTRAN, Editura Albatros, București, 1975
100. 1975 Dogaru Octavian C., FORTRAN- Teorie și practică, Tipografia Univesității din Timișoara, 1975
101. 1975 Ionică Alexandru, ASSIRIS-Culegere de probleme, Tipografia Univesității dinTimișoara, 1975
102. 1976 Vaida Dragoș, Limbaje formale și tehnici de compilare, Centrul de Multip. Univ. Buc. , 1976
103. 1976 Văduva Ion et al., Exerciții și probleme de programarea calculatoarelor, Tipografia Universității din București, 1976
104. 1976 Bătătorescu Anton, Graph Theory, Mathematical Programming and Optimization – Cursul Postuniversitar UNESCO "Informatica si matematici aplicate pentru cercetare", Centrul de Calcul al Universității din București, 1976
105. 1976 Căzănescu Virgil, Curs de bazele informaticii: Partea I, Tipografia Universității București, 1976
106. 1976 Văduva I., Modele de simulare (cu Appendix RAVAGE), Centrul Mult. Univ., București, 1976
107. 1976 Marcus Solomon, Gr. C. Moisil, Opera matematică, vol. I, Editura Academiei, București, 1976
108. 1976 Moldovan Grigor, Scheme logice și programe FORTRAN, Ed. Didactică și pedagogică, 1976
109. 1976 Vasile PETEANU, Sabin GORON, Geza VENCZEL, Ioan MOLDOVAN, Culegere de probleme de programare în limbajul COBOL, Editura DACIA, 1976
110. 1976 Emil MUNTEAN, Viorel COSTEA, Mircu MITROV, Programarea în limbaje de asamblare ASSIRIS, Editura Tehnică, București, 1976
111. 1976 Donald E.KNUTH, Tratat de programarea calculatoarelor: algoritmi fundamentali, vol.1, Editura Tehnică, Bucureşti, 1976
112. 1976 Donald E.KNUTH, Tratat de programarea calculatoarelor, Sortare și căutare vol 2, Editura Tehnică, Bucureşti, 1976
113. 1976 V. PESCARU, I. CATONA, D. DUȚĂ, Cr. POPESCU, I. SATRAN, Fișiere, baze și bănci de date, Editura Tehnică, Bucureşti, 1976
114. 1976 D. W. DAVIES, D. L. BARBER, Rețele de interconectarea calculatoarelor, Editura Tehnică, Bucureşti, 1976
115. 1976 I. Păvăloiu, Introducere în teoria aproximării soluţiilor ecuaţiilor, Ed. Dacia, 1976
116. 1976 Constantin Popovici, Leon Livovschi, Nicolae Țăndăreanu, Curs de bazele informaticii automate și limbaje formale, Tipografia Universității din București, 1976
117. 1976 Dragoș Vaida, Limbaje formale și tehnici de compilare, Tipografia Universității din București, 1976
118. 1976 Raul de Palma, Algebra binară a lui Boole și aplicațiile ei în Informatică, Editura Tehnică, București, 1976
119. 1976 Gh. Boldur-Lațescu, Gh. Ciobanu, I. Bancila, Cartea analistului de sisteme, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1976
120. 1976 E. Munteanu, V. Costea, M. Mitrov, Programarea în limbajul de asamblare ASSIRIS, Editura Tehnică, București, 1976
121. 1976 Alexandru Surdu, Elemente de logica instituțională, Editura Academiei RSR, București, 1976
122. 1976 I. Văduva, Modele de simulare (note de curs), Centrul de multiplicare al Universității din București, 1976
123. 1976 Casimir Macarie, Anastase Pitis, Limbajul de programare COBOL, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1976
124. 1976 L. Livovschi, Bazele Informaticii-Limbajul FORTRAN, Scheme logice, Tipografia Universității din București, 1976
125. 1976 Horia Georgescu, Petre Preoteasa, Curs de Bazele Informaticii-Introducere în Sistemul de Operare SIRIS, Tipografia Universității din București, 1976
126. 1976 Octavian Bâscă, Sisteme de Operare și Teleprelucrarea Datelor, Tipografia Universității din București, 1976
127. 1976 Octavian Bâscă, Marin Popa, Culegere de probleme de Structuri de date și Sisteme de Operare, Tipografia Universității din București, 1976
128. 1976 Constantin Popovici, Curs de Teoria algoritmilor, Functii recursive și Mașini Turing, Tipografia Universității din București, 1976
129. 1976 N. J. Lehmann, Methodic der Programmierung und Programmverification, Techniche Universitat Dresden, 1976
130. 1976 V. Peteanu, S. Goran, G. Venczel, I. Moldovan, Culegere de probleme de programare în limbajul COBOL, Editura Dacia, Cluj, 1976
131. 1976 Vasile Vâcaru, Sabin Valceanu, Calculatorul electronic-unealta secolului XX, Editura Ion Creangă, București, 1976
132. 1976 Donald E. Knuth, Tratat de programarea calculatoarelor-Sortare și căutare, Editura Tehnică, București, 1976
133. 1976 Popovici C. P., Livovschi L., Țăndăreanu N., Curs de bazele informaticii. Automate și limbahe formale, Tipografia Universității din București, 1976
134. 1976 Luca-Dan Șerbănați, D. Mânduțianu, R. Bercaru, ”STAGE-2”, Tipografia IPB, 1976
135. 1976 Ionică Alexandru , ASSIRIS-Culegere de probleme II, Tipografia Univesității din Timișoara, 1976
136. 1977 Văduva Ion, Modele de simulare cu calculatorul, Ed. Tehnică, 1977
137. 1977 Atanasiu A., Probleme de limbaje formale și tehnici de compilare, Tipografia Universității București, 1977
138. 1977 Rudeanu S., Curs de bazele informaticii. Logica Matematică, Fascicula I-a. Elemente de algebră universală, Tipografia Univ. București, 1977
139. 1977 Rudeanu S., Curs de bazele informaticii. Logica Matematică. Fascicula a II-a. Elemente de algebră universală Tipografia Univ. București, 1977
140. 1977 Georgesu H., Preoteasa P., Curs de bazele informaticii, introducere in sistemul de operare SIRIS (ed. II), Catedra de informatica și analiză aplicată, Tipografia UB, 1977
141. 1977 Valer ROȘCA, Constantin APOSTOL, Ion IVAN, Ion Gh. ROȘCA, Limbaje de programare. Limbajul de programare ASSIRIS, Lito ASE, București, 1977
142. 1977 Sever GROZE, Gheorhe COMAN, Bazele informaticii, Editura Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 1977
143. 1977 Dan DOBRESCU, Florentina IOANIȚESCU, Limbaje de programare pentru calculatoare de proces, Editura Albatros, București, 1977
144. 1977 Stelian Niculescu, Ioana Moisil, Mihai Radu, Dumitrescu, Limbaje de programare, Editura Didactică și Pedagogică, Manual pentru licee industriale anul II, școli postliceale, 1977
145. 1977 N. Nediță, Stelian Niculescu, C. Zidaroiu, Tematici aplicate în tehnica de calcul, Editura Didactică și Pedagogică, Manual pentru Licee de informatică, clasa a XII-a, 1977
146. 1977 C. Giumale, V. Iorga, Programare sistematică în FORTRAN, Litografie Institutul Politehnic București, 1977
147. 1977 L. Șerbănați, C. Giumale, V. Iorga, F. Moldoveanu, Programare sistematică în FORTRAN și Pascal, Editura Tehnică, 1977
148. 1977 Şt. N. Berṭi, Aritmetica intervalelor, Editura Academiei RSR, 1977
149. 1977 Silviu Guiașu Curs de Teoria Codurilor, Tipografia Universității din București, 1977
150. 1977 Bocșa Minerva, Curs de bazele informaticii, fasc. I, Programarea în ASSIRIS, Tipografia Univesității din Timișoara, 1977
151. 1978 Cazacu C., Jucan T., Programarea în limbajul Fortran. Calculatorul Felix C-256, Ed. Junimea, 1978
152. 1978 Popa Marin, Limbajul COBOL și aplicații, Ed. Universității, 1978
153. 1978 Atanasiu A., Limbaje formale si tehnici de compilare, Caiet de laborator, Tipografia Universitatii Bucuresti, vol. I, 1978
154. 1978 Văduva I., Tehnici de analiza și proiectarea sistemelor informatice. Tabele de decizie, Centrul Mult. Univ., București, 1978
155. 1978 C. Cazacu, T. Jucan, Programarea în limbajul FORTRAN calculatorul FELIX C 256, Editura Junimea, Iași, 1978
156. 1978 Mihai JITARU, Alexandru TEODORESCU - Limbaje de programare, ASSIRIS, manual pentru licee de matematică și fizică, clasa a XII-a, Editura didactică și pedagogică, București, 1978
157. 1978 Stelian Niculescu, Mihai Radu Dumitrescu, Algoritmi și metode de reprezentare, Editura Didactică și Pedagogică, Manual clasa a-IX-a, 1978.
158. 1978 M. Jitaru, St. Niculescu, C. Macarie, Indrumator de limbaje de programare (16 Limbade de programare), Editura Tehnică, 1978.
159. 1978 Ion D. Ion, C. Nita, Elemente de aritmetică cu aplicații în tehnici de calcul, Editura Tehnică, București, 1978
160. 1978 Dan Ionescu, Livia Nisipeanu, Emil Stoica, Bazele matematice pentru calculatoare numerice, Editura Tehnică, București, 1978
161. 1978 L. Livovschi, Bazele Informaticii-Elaborarea schemelor logice, Tipografia Universității din București, 1978
162. 1978 Marin Popa, Limbajul COBOL și aplicații, Editura Universității din București, 1978
163. 1978 Ioan Tomescu, Combinatorică și Teoria Grafurilor, Tipografia Universității din București, 1978
164. 1978 Grigor Moldovan, Scheme logice și programe în FORTRAN-Culegere de probleme, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1978
165. 1978 Horia Georgescu, Petre Preoteasa, Introducere în Sistemul de Operare SIRIS, Editura Albatros, București, 1978
166. 1978 Dan Ionescu, Livia Nisipeanu, Emil Stoica, Baze matematice pentru calculatoare numerice, Editura Tehnică, București, 1978
167. 1978 Țăndăreanu N., Aplicații la Cursul de Bazele informaticii, Tipografia Universității din București, 1978
168. 1978 Bocșa Minerva, Curs de bazele informaticii, fasc. II, Sistemul de gestiune a fișierelor S.G.F., Tipografia Univesității din Timișoara, 1978
169. 1978 Mărușter Ștefan, Curs de sisteme de operare și teleprelucrare, Tipografia Univesității din Timișoara, 1978
170. 1979 LLuca-Dan Șerbănați, "Teoria automatelor", Tipografia IPB, 1976, 1979
171. 1979 Luca-Dan Șerbănați, "Teoria limbajelor formale", Tipografia IPB, 1977, 1979
172. 1979 Atanasiu A., Limbaje formale și tehnici de compilare, Caiet de laborator, Tipografia Universității București, vol. II, 1979
173. 1979 Văduva I., T.Bălănescu, H.Georgescu, S. Gavrila, M. Gheorghe, L. Sofonea, Concepte moderne de programare in limbajul PASCAL, Ed. 1 si 2, Centrul Mult. Univ., București, 1979
174. 1979 Ilie VĂDUVA, Gheorghe POPA, Vasile FLORESCU, Programarea calculatoarelor electronice în limbajul COBOL, prin metoda instruirii programate, Editura ASE, București, 1979
175. 1979 Leon LIVOVSCHI, Bazele informaticii, Editura Albatros, București, 1979
176. 1979 Mircea MALIȚA, Mihai DRĂGĂNESCU (coordonaqtori), Viitorul electronicii și informaticii, Editura Academiei RSR, București, 1979
177. 1979 Stelian NICULESCU, FORTRAN, inițiere în programare structurată, Editura Tehnică, București, 1979
178. 1979 Stelian Niculescu, Algoritmi, Editura Tehnică, 1979.
179. 1979 Stelian Niculescu, FORTRAN – Inițiere în programarea structurată, Editura Tehnică, 1979.
180. 1979 Livovschi Leon, Bazele informaticii. Partea I. Limbajul FORTRAN - Sheme logice, Tip. Universitatii din București, 1979
181. 1979 L. Livovschi, Bazele Informaticii- structura și funcționarea calculatorului, Tipografia Universității din București, 1979
182. 1979 L. Livovschi, Bazele informaticii, Editura Albatros, București, 1979
183. 1979 Stelian Niculescu, FORTRAN-Inițiere în programarea structurată, Editura Tehnică, București, 1979
184. 1979 Luca-Dan Șerbănați, "Teoria limbajelor formale", Tipografia IPB, 1979
185. 1980 Adam M., Nistor I., Socrate - sistem de gestiunea bazelor de date, Tipografia Universității din București, 1980
186. 1980 Tomescu Ioan, Leu A., Matematica aplicată în tehnica de calcul, Ed. didactică și pedagogică, București, 1980
187. 1980 Căzănescu Virgil, Curs de scheme de programe: Latici continue, Tipografia Universittiți București, 1980
188. 1980 Atanasiu A., Limbaje formale și tehnici de compilare, Caiet de laborator, Tipografia Universității București, vol. III, 1980
189. 1980 Marcus Solomon, Gr. C. Moisil, Opera matematică, vol.II, Editura Academiei, București, 1980
190. 1980 Vaida D., A. Atanasiu, Limbaje formale și tehnici de compilare, Caiet de lucrari practice. Ed. Univ. Bucuresti, vol 1 1978, vol 2: 1979, vol. 3,1980
191. 1980 Valer ROȘCA, Constantin APOSTOL, Ion IVAN, Ion Gh. ROȘCA, Limbaje de programare, Limbajul FORTRAN și FORTRAN conversațional, LITO ASE, București, 1980
192. 1980 Petre Preoteasa, Luca Dan Serbanati, "Matematica aplicata in tehnica de calcul", Manual de clasa XI pentru liceele de matematica-fizica, Ed. Didactica si Pedagogica, 1980
193. 1980 Adrian Atanasiu, Limbaje formale și tehnici de compilare, Tipografia Universității din București, 1980
194. 1980 Leon Livovschi, Scheme logice, Editura Tehnică, București, 1980
195. 1980 Gh. Păun, Mecanisme generative ale proceselor economice, Editura Tehnică, București, 1980
196. 1980 I. Constantiniscu, D. Golumbovici, C. Militaru, Prelucrarea datelor experimentale cu calculatoare numerice, Editura Tehnică, București, 1980
197. 1980 Davidoviciu, A. & all, Introducere în informatica industrială, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980
198. 1980 Drăgănescu, M., A doua revoluţie industrial. Microelectronica, automatica, informatica – factori determinanţi, Ed. Tehnică, 1980
199. 1980 Davidoviciu, A. & all, Introducere în informatica industrială, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980
200. 1980 Drăgănescu, M., A doua revoluţie industrial. Microelectronica, automatica, informatica – factori determinanţi, Ed. Tehnică, 1980
201. 1980 Bocșa Minerva, Paraschiva Popovici , Pachete de programe pentru sistemul FELIX C-256, Ediția a II-a, Tipografia Univesității din Timișoara, 1980
202. 1980 Mărușter Ștefan, Elemente ale sistemului de operare SIRIS 3, Editura Facla, 1980
203. 1980 Stepan Aurel, Sisteme informatice pentru unități economice, Indrumar de laborator, Tipografia Univesității din Timișoara, 1980
204. 1981 Niculescu Stelian, Algoritmi. Limbaj pentru descrierea algoritmilor, Ed. Tehnică, 1981
205. 1981 Popescu Elena-Liliana, Ferent G., Exerciții de programare în limbajul FORTRAN IV, Tipografia Universității din București, 1981
206. 1981 Căzănescu Virgil, Curs de scheme de programe: Ecuații recursive cu domenii, Tipografia Universității București, 1981
207. 1981 Căzănescu Virgil, Curs de bazele informaticii: Introducere în logica matematică, Tipografia Universității București, 1981
208. 1981 Văduva I., Sisteme informatice, Centrul de mult. Univ. Buc., 1981
209. 1981 Ilie VĂDUVA, , Mihai JITARU, Vasile FLORESCU, Conceperea şi realizarea programelor COBOL, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981
210. 1981 Tiberiu Popescu (coord), Valentin Cristea, Petrica Dumitru, Cristian Giumale, Valeriu Iorga, Florica Moldoveanu, Luca Dan Serbanati, "Dictionar de informatica", Ed. Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1981
211. 1981 Florescu M., Nicolau Ed., Niculescu-Mizil E., Bilciu C., Istoria științelor în România. Cibernetica, Comitetul român de istria și filozifia științei, Ed. Academiei RSR, 1981
212. 1981 I. Păvăloiu, Rezolvarea ecuaţiilor prin interpolare, Ed. Dacia, 1981
213. 1981 L. Livovschi, H. Georgescu, C. Popovici, N. Țăndăreanu, Bazele Informaticii, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1981
214. 1981 Eduard Radaceanu, Limbaje de Simulare, Editura Militară, București, 1981
215. 1981 Liviu Dumitrașcu, Alexandru Ioachim, Tehnici de construire a programelor cu structuri alternative, Editura Academiei RSR, București, 1981
216. 1981 Valentin Hogea, Nicolae Pavel, Programe COBOL pentru sistemul personal, Editura Junimea, Iași, 1981
217. 1981 E. Balla, I. Balla, I. Jurca s.a, Programarea calculatoarelor-Studii și aplicatii, Editura Facla, Timișoara, 1981
218. 1981 Tomescu I., Probleme de combinatorică și teoria grafurilor, Ed. Did. și Ped., 1981
219. 1981 Luca-Dan Șerbănați, "Limbaje si compilatoare. Partea I, II, III", Tipografia IPB, 1981, 1982, 1983
220. 1981 Dogaru Octavian C. , Curs de bazele informticii – 1, Tipografia Univesității din Timișoara, 1981
221. 1981 Mărușter Ștefan, Metode numerice în rezolvarea ecuațiilor neliniare, Ed. Tehnică, București, 1981
222. 1982 Livovsch L., Popovici C., Georgescu H., Țăndăreanu N., Bazele informaticii, Ed. Did. si Ped. 1982
223. 1982 Vaida Dragoș, Limbaje formale și tehnici de compilare. Aplicații ale algebrelor multisortate în informatică, Centrul de multipl. Univ. Buc., 1982
224. 1982 Văduva I., M. Lovin, M. Bogdan, D. Panaite, Limbajul SIMUB, manual de referință, Centrul de mult. Univ., București, 1982
225. 1982 Rudeanu S., Curs de bazele informaticii. Latici si algebre booleene. Tipografia Univ. București, 1982
226. 1982 Orman G, :Limbaje formale, Editura Tehnică, 1982
227. 1982 Dan FARCAȘ, Ilie VĂDUVA, Vasile FLORESCU, Autoinstruire în programare: date, algoritmi, depanare, cartele de comandă, limbajul COBOL, programe complexe, Editura Tehnică, 1982
228. 1982 Stelian Niculescu, Dan Petre Golesteanu, Macroprocesoare și Limbaje extensibile, Editura Științifică și Enciclopedică, 1982.
229. 1982 Iosif Kaufmann, Ioan Jurca, Dorina Petriu, Vladimir Cretu, Programarea în limbajul ADA, Editura Facla, Timișoara, 1982
230. 1982 I. Văduva, V. Florescu, D. Farcaș, Gh. Popa, N. Mihavici, Autoinstruire în programare, Editura Tehnică, București, 1982
231. 1982 Sergiu Rudeanu, Curs de Bazele Informaticii-Latici și algebre Boole, Tipografia Universității din București, 1982
232. 1982 Nicolae Rădescu, Eugenia Rădescu, Probleme de Teoria Grafurilor, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1982
233. 1982 Virgil Craiu, Octavian Bâscă, Elemente de Calcul numeric și programare (ediția a 2-a), Tipografia Universității din București, 1982
234. 1982 Păunescu, F., Analiza şi concepţia sistemelor de operare, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982
235. 1982 Manolescu, G., Abordarea ierarhic structurată şi informatica, Ed. Academiei, 1982
236. 1982 Păunescu, F., Analiza şi concepţia sistemelor de operare, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982
237. 1982 Manolescu, G., Abordarea ierarhic structurată şi informatica, Ed. Academiei, 1982
238. 1982 Luca-Dan Șerbănați, "Limbaje si compilatoare. Partea I, II, III", Tipografia IPB, 1982
239. 1982 Dogaru Octavian C., Elisabeta Anghelina, Bazele informticii – 1, Exerciții și probleme, vol.1, Tipografia Univesității din Timișoara, 1982
240. 1982 Stepan Aurel, Sisteme informatice (Suport de curs), Tipografia Univesității din Timișoara, 1982
241. 1983 Văduva Ion, Gheorghe Petrescu, Ileana Popescu, Ștefan Ștefănescu, Vasile Stoica, Culegere de probleme și exerciții de simulare. Tipografia Universității din București, 1983
242. 1983 Căzănescu Virgil, Introducere în teoria limbajelor formale, Editura Academiei, 1983
243. 1983 Căzănescu Virgil, Curs de bazele informaticii: Volumul I, Tipografia Universității București, 1983
244. 1983 Căzănescu Virgil, Curs de bazele informaticii: Volumul II, Tipografia Universității București, 1983
245. 1983 Atanasiu A., Sisteme informatice pentru unități economice, Tipografia Universității București, 1983
246. 1983 Văduva I., I. Odăgescu, M. Stoica, Simularea proceselor economice, Ed. Tehnică, București, 1983
247. 1983 Vaduva I., l. Popescu, Șt. Ștefănescu, Gh. Petrescu, V. Stoica, Exerciții și probleme de simulare, Centrul Mult. Univ., București, 1983
248. 1983 Atanasiu A., Sisteme informatice pentru unități economice, Ed. Univ. București, 1983
249. 1983 Donald E.KNUTH, Tratat de programare a calculatoarelor: algoritmi seminumerici, numere aleatoare, vol. 3, Editura Tehnică, Bucureşti, 1983
250. 1983 Luca Dan Serbanati, "Catre un model al metodei de proiectare a produselor program", în C. Popa (coord.), "Logica actiunii. Studii", Pag. 57-76, Ed. Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1983
251. 1983 Popescu Ileana, Rizzoli Irina, Stefan Cristina, Probleme de analiză numerică rezolvate cu calculatorul, Tipografia Universității din București, 1983
252. 1983 Petrovici V., Golcea Fl., Programarea în limbajul C, Editura Tehnică, 1993
253. 1983 Tomescu I., Leu A., Matematica aplicată în tehnica de calcul, clasa a X-a, Ed. Did. și Ped., 1983
254. 1983 Davidoviciu, A., Magda, R., Roboţi industriali, Ed. Tehnică, 1983
255. 1983 Drăgănescu, M. (coordinator), Inteligenţa artificial şi robotica, Ed. Academiei, 1983
256. 1983 Davidoviciu, A., Magda, R., Roboţi industriali, Ed. Tehnică, 1983
257. 1983 Drăgănescu, M. (coordinator), Inteligenţa artificial şi robotica, Ed. Academiei, 1983
258. 1983 Luca-Dan Șerbănați, "Limbaje si compilatoare. Partea I, II, III", Tipografia IPB, 1983
259. 1984 Vaida Dragoș, Mateescu Alexandru, Limbaje formale și tehnici de compilare - Capitole speciale de limbaje formale, Univ. Buc. 1984
260. 1984 Căzănescu Virgil, C. Calude, Bazele informaticii: Lecții de logică matematică, Tipografia Universității București, 1984
261. 1984 Marcus Solomon, Gândirea algoritmică, EdituraTehnică, București, 1982
262. 1984 Calude Cristian, Virgil Căzănescu, Bazele Informaticii. Lecții de logica matematică, Ed. Univ. București,1984
263. 1984 Ivan Ion, Arhire Romulus, Informatică Economică: Evaluarea performantei programelor COBOL, lito ASE, București, 1984
264. 1984 Teodor VUSCAN, Sanda CHERATA, Smaranda DERVESTEANU, Andrei ENYEDI, Ioan VESA si Lidia MOLDOVAN, FORTRAN - 77, Manual de programare, ITC Cluj-Napoca, 1984
265. 1984 Luca Dan Șerbănați, Valentina Cristea, Florica Moldoveanu, Valeriu Iorga, "Programarea sistematică în limbajele Pascal și FORTRAN", Ed. Tehnică, București, 1984
266. 1984 S. Călin, I. Dumitrache, C. Nitu, F. Munteanu, V. Iorga, S.Dumitriu, Reglarea numerică a proceselor tehnologice, Editura Tehnică, 1984
267. 1984 Lupulescu Mircea, Al. Câra, Viorel Negru, Prelucrarea electronică a informațiilor financiar-contabile, Tipografia Univesității din Timișoara, 1984
268. 1984 Mărușter Ștefan, Tudor Jebelean, Lucian Luca, Viorel Negru, Sisteme de operare și teleprelucrare, Sistemul de operare SIRIS 3, Îndrumător de lucrări, Tipografia Univesității din Timișoara, 1984
269. 1985 Drăgănescu M., Petrescu A., Ștefan Gh., Calculatoare electronice din generația a V-a, Ed. Academiei, 1985
270. 1985 Drăgănescu Mihai, Baltac V., Viitorul industriei de programare, Ed. Academiei, 1985
271. 1985 INFO-Iași 1985, Lucrările celui de-al V-lea colocviu de Informatică, 18-19 oct. 1985 (2 vol), Univ. Al.I.Cuza Iași, ITCI – Filiala Iași, 1985
272. 1985 Albu M., D. Enăchescu, Procese nestaționare de redistribuire a energiei în crusta terestră (cu aplicații în FORTRAN), Ed. Tehnică, București, 1985
273. 1985 Moldovan Grigor, Bazele informaticii II, Universitatea din Cluj-Napoca, 1985
274. 1985 Ioan ODĂGESCU, Gheorghe SABĂU, Limbajul COBOL fără profesor, Editura Tehnică, Bucuresti, 1985
275. 1985 Liviu DUMITRAȘCU, Înățând Cobol ... conversând cu calculatorul, vol. 1 și 2, Editura Tehnică, București, 1985
276. 1985 Dan ȘERBĂNAȚI, Valentin CRISTEA, Claudiu POPESCU, Limbajul MACRO-11, Îndrumar de laborator, Editura UPB, București, 1985
277. 1985 Luca Dan Șerbănați, Cristian Giumale, Inteligența artificială, Ed Tehnica, București, 1985
278. 1985 Viorel Păun, Bazele programarii în limbajul C++ - Probleme alese, Editura Tehnică, București, 1985
279. 1985 L. Livovschi, H. Georgescu, Bazele Informaticii-Algoritmi, Elaborare și Complexitate, Tipografia Universității din București, 1985
280. 1985 I. Odăgescu, Gh. Sabău, Limbajul COBOL fără profesor, Editura Tehnică, București, 1985
281. 1985 A. Petrescu (coordonator) s.a, Totul despre calculatorul personal aMIC (vol 1 și vol 2), Editura Tehnică, București, 1985
282. 1985 Drăgănescu M., Petrescu A., Ștefan Gh., Calculatoare electronice din gen. a V-a, Editura Academiei RSR, 1985
283. 1985 Baltac V. și colectiv, Calculatoare electronice. Grafică interactivă și prelucrarea imaginilor, Editura Tehnică, 1985
284. 1985 Văduva Ilie, Baltac V. ș. a., , Ingineria programării, vol. I, Editura Academiei, 1985
285. 1985 Georgescu Ioan, Elemente de Inteligența artificială, Editura Tehnică, 1985
286. 1985 Văduva Ilie, Baltac V. ș. a., , Ingineria programării, vol. I, Editura Academiei, 1985
287. 1985 Luca-Dan Șerbănați, V.aleriu Cristea, C. Popescu, "MACRO 11”, Tipografia IPB, 1985
288. 1985 Munteanu A., Șerban M., Mic dicţionar de informatică englez/român-român/englez, Editura Universitatea Timişoara, 1985
289. 1985 Ionică Alexandru, Proceduri catalogate- Exemple de utilizare, Tipografia Univesității din Timișoara, 1985
290. 1986 Văduva I., E. Perjeriu, Îndrumar pentru lucrări de laborator la cursul de BAZELE INFORMATICII, anul I, Centrul Mult. Univ., București, 1986
291. 1986 Macarie C., Buznea G., Gaspar R., Programarea în limbajui FORTRAN 77, Instututul pentru Tehnică de Calcul, București, 1986
292. 1986 Lucrările primului colocviu național de Limbaje, Logică, Lingvistică matematică, Brașov 5-7 iunie 1986. Univ. Brașov, Proceesing, 1986
293. 1986 Moldovan Grigor, Minicalculatorul CORAL și sistemul de operare MIX, Universitatea din Cluj-Napoca, 1986
294. 1986 Teodor VUSCAN, Sanda CHERATA, Smaranda DERVESTEANU, Andrei ENYEDI, Ioan VESA,Lidia MOLDOVAN, FORTRAN - 77, Manual de operare, ITC Cluj-Napoca, 1986
295. 1986 Emil MUNTEAN, Ioan MIHUȚ, Adrian IVANOV, Iniţiere în limbajul ADA, Editura Tehnică, București, 1986
296. 1986 V. Craiu, R. Enache, O. Bâscă, Teste de concordanță cu programe în FORTRAN, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1986
297. 1986 Shirley M. Dowdy, Statistical Experiments using BASIC, Duxbury Press, Boston, 1986
298. 1986 *** Sanyo GW-BASIC ver. 3.0-Manuel Utilisateur, Microsoft Corporation, 1986
299. 1986 Mihai Jitaru, Utilizarea minicalculatoarelor-memento COBOL, Microinformatica, Cluj, 1986
300. 1986 Casimir Macarie, Georgeta Buznea, Rodica Gașpar, Programarea în limbajul FORTRAN 77, Microinformatica, Cluj, 1986
301. 1986 Sorin Frincu, Algoritmi-Reprezentarea lor prin scheme logice, Microinformatica, Cluj, 1986
302. 1986 Constantin Balea, Automatica, Manegement, Calculatoare (AMC vol 52), Editura Tehnică, București, 1986
303. 1986 Macarie C., Buznea G., Gaspar R., Programarea în limbajul FORTRAN 77, Tipografia ITC, 1986
304. 1986 L. Livovschi, H. Georgescu, Sinteza și analiza algoritmilor, Editura Tehnică, 1986
305. 1986 Davidoviciu A., Boldur Bărbat, Limbaje de programare pentru sisteme în timp real, Editura Tehnică, 1986
306. 1986 Davidoviciu, A. & all, Modelarea, simularea şi comanda manipulatoarelor roboţilor industriali, Ed. Tehnică, 1986
307. 1986 Davidovici A., Boldur Bărbat, Limbaje de programare pentru sisteme în timp real, Editura Tehnică, 1986
308. 1986 Bocșa Minerva, ASSIRIS, S.G.F. și implicațiile lor în FORTRAN ȘI COBOL, Ed. Facla, 1986
309. 1986 Dogaru Octavian C., Paraschiva Popovici, Bazele informticii – 1, Îndrumător de laborator, Tipografia Univesității din Timișoara, 1986
310. 1986 Luca Lucian, Interfața dintre limbajele de programare ASSIRIS- FORTRAN – COBOL, Tipografia Univesității din Timișoara, 1986
311. 1987 Marinescu Gheorghe, Rizzoli I., Ștefan C., Popescu Ileana, Probleme de analiză numerică rezolvate cu calculatorul, Editura Academiei, București, 1987
312. 1987 Popescu Ileana, State Luminița, Metode probabiliste în inteligența artificială, Tip. Univ. București, 1987
313. 1987 Atanasiu A., Bazele informaticii pentru anul II, Tipografia Universității București, 1987
314. 1987 INFO-Iași 1987. Lucrările celui de-al VI-lea colocviu de Informatică, 9-10 oct. 1987 Univ. Al.I.Cuza Iași, ITCI – Filiala Iași, 1987
315. 1987 Lucrările sesiunii știintifice a Centrului de calcul a Univ. București, 20-21 februarie 1987, Ed. Univ. București, 1987
316. 1987 Calude Cristian, Teoria algoritmilor, Ed. Univ. București, 1987
317. 1987 Moldovan Grigor, MATH-I, Biblioteca de programe științifice pentru calculatoarele personale românești, Universitatea din Cluj-Napoca, 1987
318. 1987 Farcaș Dan, Automate aleatoare cu utilități, Ed. Științifică și Enciclopedică, 1987
319. 1987 Ștefan MUSTĂȚEA, Dan SOMNEA, Mircea PĂTRULESCU, Sistemul dBASE II, prezentare, utilizare, studiu de caz, partea a I-a și partea a II-a, Studii și Cercetări de Calcul Economic și Cibernetică Economică, vol. 22, n2. 2 și nr, 3, 1987.
320. 1987 Luca Dan Șerbănați, Limbaje de programare și compilatoare, Ed. Academiei RSR, București, 1987
321. 1987 Cristian Giumale, Dan Preotescu, Luca Dan Șerbănați, Dan Tufiș, Gheorghe Tecuci, Dan Cristea, LISP, Ed. Tehnică, vol.1, 1987
322. 1987 E. Kalisz, D. Suciu, V. Iorga, Îndrumar de laborator la disciplina Programarea Calculatoarelor, Litografie Institutul Politehnic București, 1987
323. 1987 T. Petrila, C.I. Gheorghiu, Metode element finit și aplicaţii, Editura Academiei RSR, Bucureşti, 1987
324. 1987 Stelian Niculescu, Ghid pentru predarea noțiunilor de informatică în învățământul preuniversitar, Editura ICSIT-ICI, 1987
325. 1987 Octavian Bâscă, Ileana Popescu, Sisteme de Operare (vol 1), Tipografia Universității din București, 1987
326. 1987 Ion Văduva, Tehnici de realizare a Sistemelor Informatice-Note de curs, Tipografia Universității din București, 1978
327. 1987 *** Lucrarile Sesiunii Științifice a Centrului de Calcul al Universitatii din Bucuresti 20-21 februarie 1987, Tipogarfia Universității din București, 1987
328. 1987 E. Jessen, R. Valk, Rechensysteme-Grundlagen der Modelbildung, Springer-Verlag, Berlin, 1987
329. 1987 Atanasiu A., Bazele informaticii, anul II, Tipografia Universității din București, 1987
330. 1987 Dogaru Octavian C., Elemente de informatică, Tipografia Univesității din Timișoara, 1987
331. 1987 Ionică Alexandru, Bazele informaticii - Aplicații – Partea întâi - Conversația ASSIRIS –FORTRAN – COBOL, Partea a doua – Programe BASIC pentru calculatoare personale a MIC, Tipografia Univesității din Timișoara, 1987
332. 1988 Vlada Marin, Posea Adrian, Grafica automata în limbajul FORTRAN 77 și aplicații, Ed. Universității București, ediția I, 1988
333. 1988 Al doilea colocviu național de Limbaje, Logică, Lingvistică matematică, Brașov 2-3 iunie 1988. Univ. Brașov, Proceesing, 1988
334. 1988 Dan Roman, Adrian Lustig, Cristian Stanescu, Algoritmi de automatizare a proiectării, Editura Militară, 1988
335. 1988 Lucia Coculescu, Valentin Cristea, Ioan Finta, Proiectarea sistemelor teleinformatice, Editura Militară, 1988
336. 1988 Marin Popa, Ion Văduva, Culegere de probleme de Sisteme Informatice, Tipografia Universității din București, 1988
337. 1988 Gabriel V. Orman, Lucrările celui de al doilea Colocviu Național de Limbaje, Logică, Lingvistică matematică, Tipografie Brașov, 2-3 Iunie, 1988
338. 1988 Cristian Calude, Bazele Informaticii-Lecții pentru perfecționarea profesorilor de matematică, Tipografia Universității din București, 1988
339. 1988 Ioan Tomescu, Adrian Leu, Matematică aplicată în tehnica de calcul, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1988
340. 1988 Șerban Gavrilă, Editoare de texte pentru minicalculatoare și microcalculatoare, Tipografia Universității din București, 1988
341. 1988 Popovici Paraschiva, Lucian Luca , Proiectarea și utilizarea bazelor de date folosind S.G.B.D. SOCRATE – Îndrumător de lucrări, Tipografia Univesității din Timișoara, 1988
342. 1989 Vaida Dragoș, Mateescu Alexandru, Structuri matematice discrete. Aplicații, Editura Academiei, 1989
343. 1989 INFO-Iași 1989. Lucrările celui de-al VII-lea colocviu de Informatică, 19-21 oct. 1989 Univ. Al. I. Cuza Iași, ITCI – Filiala Iași, 1989
344. 1989 Albu M., A.Guran, L.Albu, C.Rădulescu, D.Enăchescu, M.Palcu, Cărbunii în actualitate și în perspectivă (aplicații în FORTRAN), Ed. Tehnică, București, 1989
345. 1989 Gheorghe Sabău, Alexandru SOTIR (coord.), PRACTICA BAZELOR DE DATE. Totul despre ... SOCRATE și SOCRATE -MINI pe Felix C, CORAL și Independent, Vol. 1, Editura Tehnică, 1989
346. 1989 Gheorghe Sabău, Alexandru SOTIR (coord.) PRACTICA BAZELOR DE DATE.Totul despre ... SOCRATE și SOCRATE -MINI pe Felix C, CORAL și Independent, Vol. 2, Editura Tehnică, 1989
347. 1989 Octavian DOGARU, Bazele informaticii : Limbaje formale, Editura Universității, Timișoara, 1989
348. 1989 Valeriu Iorga, I. Fătu, Programare în Pascal, Litografie Institutul Politehnic București, 1989
349. 1989 Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks (secund edition), Prentice Hall Inc, 1989
350. 1989 Octavian Bâscă, Ileana Popescu, Sisteme de programe pentru minicalculatoare (sisteme de operare- vol 2), Tipografia Universității din București, 1989
351. 1989 M. Patrubany, Totul despre microprocesorul Z80, Editura Tehnică, București, 1989
352. 1989 M. Stoica, M. Andreica, L. Sandulescu, Introducere în modelarea procedurală, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1989
353. 1989 Silviu Crăciunaș, Introducere în utilizarea minicalculatoarelor, Tipografia Universității din București, 1989
354. 1989 *** Info-Iași '89, Lucrările celui de al VII-lea Colocviu de Informatică 19-21 Octombrie, Centrul de multiplicare al Universității Al. I. Cuza, Iași, 1989
355. 1989 Adran Vlad, Programe de instruire-BASIC, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1989
356. 1989 Ion Diamandi, Partenerul meu de joc CALCULATORUL-Ghid pentru utilizarea microcalculatoarelor, Intreprinderea Poligrafică ARTA GRAFICĂ, București, 1989
357. 1989 Roland Konstanty, PARADOX-Eine Praxiorientierte Einfuhrung, Markt&Technik Verlag AG, 1989
358. 1989 Mihnea Georgeta, Tucsnak Zenaida, Programe și Aplicații, Tipografia Universității din București, 1989
359. 1989 State Luminița, Elemente de logică matematică și demonstrarea automată a teoremelor, Tipografia UB, 1989
360. 1989 Șerban M., Mânz D., Simulescu A., Singer H., Sandor O., Ilcău Gh., Mărgineanțu D., Instruire asistată de calculator, Culegere de lecţii, ICSITTCI, Bucureşti, 1989
361. 1990 Atanasiu A., Al. Mateescu, Probleme de limbaje formale, Tipografia Universității Bucuresti, 1990
362. 1990 Vlada M., Posea A., Grafica automată în limbajul Fortran 77 și aplicații, Ed. Universității București, 1990
363. 1990 Gheorghe DODESCU, Constantin APOSTOL, Florin PILAT, Ion Gh ROȘCA, Limbajul MACRO-11, tehnici de realizare a programelor, Editura ASE, București, 1990
364. 1990 Constantin POPOVICI, Horia GEORGESCU, Luminița STATE, Bazele informaticii, Editura Universității, București, 1990
365. 1990 Lascu RÂCU, Bazele informaticii : Curs] pentru uzul studenţilor, Editura universității Craiova, Craiova, 1990
366. 1990 Ricardo F. Garzia, Mario R. Garzia, Network modeling, Simulation and Analysis, Marcel Dekker, Inc- New York and Basel, 1990
367. 1990 Andra Sandru, Prezentarea Sistemului de Operare MS-DOS, Editura Cristian, București, 1990
368. 1990 Vlad Caproiu, Marius Chiorean, Andrei Enyedi, Marius Muntean, Ce este și ce vă oferă calculatorul IBM PC, Microinformatica, Cluj, 1990
369. 1990 Atanasiu A., Mateescu Al., Limbaje formale. Culegere de probleme, Editura Universității din București, 1990
370. 1990 Ionescu Texe Clara, Zpako Ioan, Structuri arborescente și aplicațiile lor, Editura Tehnică, 1990
371. 1990 Luca Lucian, Ioan Despi , Sisteme de programe petru microcalculatoare- Sistemul de operare CP/M - Îndrumător de lucrări, Tipografia Univesității din Timișoara, 1990
372. 1990 Dogaru Octavian C. , Programarea în limbajul PASCAL, Tipografia Univesității din Timișoara, 1990
373. 1991 Vlada Marin, Posea Adrian, Nistor Ion, Constantinescu Calin, Grafica pe minicalculatoare și microcalculatoare compatibile IBM – PC. Aplicații în limbajele PASCAL și C, Editura UB, 1991
374. 1991 Bica Florin, Bazele programării pe Personal Computer, Ed. Universității din Craiova, 1991
375. 1991 Bătătorescu Anton, Crăciunaș S., Ioan C., Introducere în utilizarea sistemului de operare DOS-PC, Editura Universității din București, 1991
376. 1991 Rudeanu S., Popovici C .P., Georgescu H.., Curs de bazele informaticii. Vol. II , Tipografia Univ. din București, 1991
377. 1991 Căprariu V., Sistemul de operare DOS. Comenzi, Ed. Microinformatică, Cluj-Napoca, 1991
378. 1991 Adrian DAVIDOVICIU (coordonator), Mix şi Macro, vol 1 și 2, Editura Tehnică, Bucureşti, 1991
379. 1991 Adrian DAVIDOVICIU (coordonator), MIX şi MACRO : Tehnici de programare în limbajul MACRO, Vol. 3, Editura Tehnică, București, 1991
380. 1991 E. Kalisz, V. Iorga, Recueil de probleme de programmation, Litografie Institutul Politehnic București, 1991
381. 1991 Ion Diamandi, Gheorghe Vass, LOGO- o nouă metodă de a învăța cu ajutorul calculatorului, Editura Pacific, 1991
382. 1991 Ion Diamandi, Ion Odagescu, Din spectacolul Informaticii-Calculatorul personal, Editura Militară, București, 1991
383. 1991 C. Popovici, S. Rudeanu, H. Georgescu, Bazele Informaticii (vol 2), Tipografia Universității din București, 1991
384. 1991 Liviu Dumitrașcu, Traian Sperlea, Cristian Marinoiu, dBASE II, III, III+, IV, Editura Tehnică, București 1991
385. 1991 *** Comenzi și Funcții FoxBase+, Imprimeria Ardealul, Cluj, 1991
386. 1991 *** Ghid de inițiere NOVELL-NETWARE, Imprimeria Ardealul, Cluj, 1991
387. 1991 Ion Diamandi, Jocuri pe calculator-Labirint, Editura GETIC, București, 1991
388. 1991 Marius Chiorean, Memento dBASE III Plus, Editura Roumain Software Comp, Cluj, 1991
389. 1991 Silviu Crăciunaș, Maria Crăciunaș, Constantina Ioan, Anton Bătătorescu, Introducere în utilizarea sistemului de operare DOS-PC, Tipografia Universității din București, 1991
390. 1991 A. Gh. Kusmirenko, G. V. Lebedev, R. A. Svoreni, Bazele informaticii și ale tehnicii computaționale, Editura Lumina, Chișinău, 1991
391. 1991 Octavian Bâscă, Ciprian Neacșu, Indrumător pantru limbajele C și Turbo C, Tipografia Universității din București, 1991
392. 1991 Marius Chiorean, Rada Malai, Comenzi și Funcții FOXBASE+, Microinformatica SRL, Cluj, 1991
393. 1991 Dollinger R., Calculatoare personale. De la hardware la software, Editura NIS Electronics Cluj, 1991
394. 1991 Hockney R. W., Jesshop C. R., Calculatoare personale, Arhitectura, programare, algoritmi, Editura TEORA, 1991
395. 1991 Șerban M., Mânz D., Simulescu A., Corici C., Limbajul PASCAL, manual pentru clasa a X-a, Editura Libris, 1991
396. 1992 Cristea Valentin, Kalisz Eugenia, Athanasiu Irina, Turbo Pascal 6.0, Ed. TEORA, 1992
397. 1992 Vlada Marin, Posea Adrian, Nistor Ion, Constantinescu Calin, Grafica pe calculator în limbajele Pascal și C - Implementare. Aplicații, vol. I, II, Ed. Tehnică, 1992
398. 1992 Cristea Valentin, Giumale Cristian, Panoiu Alexandru, Limbajul C standard, Ed. TEORA, 1992
399. 1992 Albeanu Grigore, Limbajul de programare Pascal, Tipografia Universității din București, 1992
400. 1992 Niculescu Florentina, Albeanu Grigore, Domocos V., Programarea calculatoarelor. Probleme rezolvate în limbajul Pascal, Ed. Tempus, 1992
401. 1992 Văduva I., T. Bălănescu, H. Georgescu, Ș. Gavrila, M. Gheorghe, L. Sofonea , Pascal și Turbo Pascal, Vol 1, Limbajul Pascal, Concepte fundamentale, Ed. Tehnică,1992
402. 1992 Văduva I., T. Bălănescu, H. Georgescu, Ș. Gavrila, M.Gheorghe, L. Sofonea, Pascal și Turbo Pascal, Vol 2, Limbajul Turbo Pascal, Ed.Tehnică, 1992
403. 1992 Marcus Solomon, Gr. C. Moisil, Opera matematică, vol.III, Editura Academiei, București, 1992
404. 1992 Cristea V., Kalisz E., Athanasiu I., Pănoiu Al., Turbo Pascal 6.0, Ed. Teora, 1992
405. 1992 Patriciu V., Sisteme de operare pentru minicalculatoare și microcalculatoare, Ed. Militară, 1992
406. 1992 Popa C., Oprea E., Utilizarea calculatoarelor personale. Sistemul de operare MS-DOS 5.0, Ed. ECCE, 1992
407. 1992 Lungu I. şi col. - Baze de date relaţionale. Utilizare a limbajului SQL PLUS, Editura ALL, Bucureşti, 1992
408. 1992 Hristea Florentina, Sistemul de programe Norton Commander, Editura Tehnică, 1992
409. 1992 Ion Ivan, Romică Adam, Structuri de date și Programe Pascal, București, 1992
410. 1992 Ion Ivan, Romică Adam, Culegere de probleme. Structuri de date, București, 1992
411. 1992 Ion Smeueanu, Ion Ivan, Programarea în limbajul C, Culegere de probleme, Editua ALFAR, Rm. Vâlcea, 1992
412. 1992 Ioan JURCĂ, Programarea orientată pe obiecte în limbajul C++, Editura Eurobit, Timișoara, 1992
413. 1992 Valeriu IORGA, Programare in TURBO Pascal, Culegere de probleme, capitolele 1-5,E ditura IVT-TOTAL-SERV, București, 1992
414. 1992 Ion IVAN, Romică ADAM, Structuri de date și Programe Pascal, București, 1992
415. 1992 Dan SOMNEA, Teodor VLĂDUȚ, Programarea ăn ASSEMBLER, Editura Tehnică, 1992
416. 1992 Gheorghe SOFRONIE, Traian SURCEL, Constantin APOSTOL, Bazele informaticii, Editura ASE, București, 1992
417. 1992 Mihau VOICULESCU, Adrian PANĂ, Ion NEGESCU, Bazele informaticii, Editura ASE, București, 1992
418. 1992 Valeriu Iorga Programare în Turbo Pascal. Culegere de probleme I-V, Editura IVT Total Serv, 1992
419. 1992 Ignat iosif, Emil Muntean, Pusztai Kalman, UNIX. Gestiunea fisierelor, Editura Microinformatica, 1992
420. 1992 Valentin Cristea, Eugenia Kalisz, Irina Athanasiu, Alexandru Panoiu, Turbo Pascal 6.0 , Editura Teora, 1992
421. 1992 Titus Beu, Analiză numerică în Turbo Pascal, Editura Microinformatica, Cluj, 1992
422. 1992 Per Kragh Andersen, Ornulf Borgan, Richard D. Gill, Niels Keiding, Statistical Models based on Counting Processes, Springer-Verlag, New York, 1992
423. 1992 Cornel Popa, Eugen Oprea, Utilizarea calculatoarelor personale-Sistemul de operare MS-DOS 5.0, Editura ECCE, București, 1992
424. 1992 *** Ghid de utilizare dBASE III Plus, Imprimeria ARDEALUL, Cluj, 1992
425. 1992 Emil Muntean, dBASE IV-Ghid de utilizare, Microinformatica SRL, Cluj, 1992
426. 1992 Vasile Petrovici, PARADOX-Ghid de utilizare și nu doar atât ..., Editura Tehnică, București, 1992
427. 1992 Liviu Negrescu, Inițiere în mediul de dezvoltare integrat Turbo C, Editura Libris, Cluj, 1992
428. 1992 Mircea-Mihail Popovici, BASIC pentru calculatoarele ZX, SPECTRUM, HC, TIM-S, COBRA, CIP JET-Instrucțiuni, Exerciții, Probleme, Editura APH, București, 1992
429. 1992 Ryurick Marius Hristev, Introducere în PROLOG-un limbaj al inteligenței artificiale, Editura APH, București, 1992
430. 1992 Liviu Negrescu, Limbajul Turbo C, Imprimeria Ardealul, Cluj, 1992
431. 1992 Davodovici A. ș.a., Sistemul de operare MIX și programarea în limbajul MACRO, Editura Tehnică, 1992
432. 1992 Petrovici V., PARADOX - Ghid de utilizare, Editura Tehnică, 1992
433. 1992 Samoilă Gh., Calculatorul PC 386, Editura Tehnică, 1992
434. 1992 Zaharia C., Zaharia M., Să învățăm să programăm, Editura Tehnică, 1992
435. 1992 Luca-Dan Șerbănați, ”Integrating Tools for Software Development”, Yourdon Press Computing Series, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N. J., 1992
436. 1992 Stan I., Șerban M., Singer H., Sandor O., Programare structurată în BASIC - culegere de probleme, Editura Libris, 1992
437. 1993 Atanasiu A., C.Calude (eds.), SALODAYS in Theoretical Computer Science, Ed. Hyperion XXI Press, 1993
438. 1993 Atanasiu A., Cum se scrie un algoritm? Simplu, Ed.Agni, 1993
439. 1993 Apostol C., Ghilic-Micu B., Roșca I., Roșca V., Introducere în programare. Teorie și practica Pascal, Ed. Viața Românească, 1993
440. 1993 Marinescu D., Trandafirescu M., Manualul cumparatorului, utilizatorului și programatorului de PC, Ed. Teora, 1993
441. 1993 Moldoveanu Fl., Hera G., Programarea aplicatiilor Windows, Ed. Teora,1993
442. 1993 Orbu R., Sisteme de operare in retea, NETWARE, Ed. Tehnică, 1993
443. 1993 Rancea D., Limbajul Turbo Pascal, vol. I,II, Ed. Libris, Cluj-Napoca, 1993
444. 1993 Spircu T., Introducere in informatică, Ed. Teora, 1993
445. 1993 Turtelea D., Totul despre Windows 3.1, Ed. Tehnică, 1993
446. 1993 Roşca I., Davidescu N., Macovei E. ,Proiectarea sistemelor informatice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1993
447. 1993 Laurenţiu PĂDEANU, Programarea orientată pe obiecte în limbajul C++ . Suport de curs, Editura Eurobit, Timișoara, 1993
448. 1993 C. APOSTOL, Ion Gh. ROȘCA, B. GHILIC-MICU, I. LUNGU, Tr. SURCEL, V. ROȘCA, M. VELICANU, T. VLĂDUȚ, Tehnica programarii in COBOL pentru calculatoarele IBM-PC, Editura ALL, 1993
449. 1993 Gheorghe CÂMPIAN, Professional COBOL, Editura Regent, Baia Mare, 1993
450. 1993 Ion LUNGU, Nely MUSAT, Mihaela MANOLE, Manole VELICANU, Ion TEODOR, Attila BARTA, Sistemul FOX PRO prezentare și aplicații, Editura ALL, București, 1993
451. 1993 Ilie TAMAȘ, Pavel NĂSTASE, Ion NEGESCU, Bazele informaticii, curs pentru uzul studenţilor, Editura ASE, București, 1993
452. 1993 Ioan Odagescu, Programarea avansată a calculatoarelor personale, Editura Militară, 1993
453. 1993 Alexandru Panoiu, MS-DOS 5.0, Editura Teora, București, 1993
454. 1993 V. Ionescu, St. Mustatea s.a, Limbaje algoritmice de programare-Limbajul Cobol, Tipografia ASE, București, 1993
455. 1993 Ionescu Emil (coordonator) s.a, else Software, Editura SITECH SRL, Craiova, 1993
456. 1993 Tiberiu Spircu, Introducere în Informatică, Editura Teora, București, 1993
457. 1993 Burdescu D. D., Strucuri de date, vol. I-II, Editura MIRTON Timișoara, 1993
458. 1993 Somnea D., Turturea D., Inițiere în C++. Programare orientată pe obiecte, Editura Tehnică, 1993
459. 1993 Păunescu Fl., Goleșteanu D. P., Prelucrarea distribuită a datelor. Principii, arhitecturi, algoritmi, Editura Tehnică, 1993
460. 1993 Somnea D., Teodor Vlăduț, Programarea în ASSEMBLER, Editura Tehnică, 1993
461. 1993 Petrovici V., Golcea Fl., Programarea în limbajul C, Editura Tehnică, 1993
462. 1993 Orbu Răzvan, Sisteme de operare în rețea Novel Netware, Editura Tehnică, 1993
463. 1993 Turturea Doru, Totul despre Windows 3.1, Editura Tehnică, 1993
464. 1993 Caceu Marius, Ghid de utilizare MS-DOS, Editura Tehnică, 1993
465. 1993 Zaharia Marian, Management. Teorie și aplicații în C++, Editura Tehnică, 1993
466. 1993 Vasiu Lucian, Ghid de utilizare dBASE 1.4 și 1.5, Editura Tehnică, 1993
467. 1993 Zaharie Dorin, Năstase Pavel, Sisteme expert de gestiune, Editura ROMCART, 1993
468. 1993 Benchimol Guy, Levine Pierre, Sisteme expert în întreprinderi, Editura Tehnică, 1993
469. 1993 Păunescu, F., Goleşteanu, D., Sisteme de prelucrare distribuită şi aplicaţiile lor, Ed. Tehnică, 1993
470. 1993 Păunescu, F., Goleşteanu, D., Sisteme de prelucrare distribuită şi aplicaţiile lor, Ed. Tehnică, 1993
471. 1993 Șerban M., Inițiere în QBASIC, manual pentru clasa a IX-a, Editura Eurobit, 1993
472. 1994 Tomescu Ioan, Introducere în Informatică, Ed. Didactica și pedagogica, București, 1994
473. 1994 Atanasiu A., Automate și translatori, Tipografia Universității București, 1994
474. 1994 Albeanu Grigore, Programarea în Pascal și Turbo Pascal. Probleme rezolvate, Ed. Tehnică, 1994
475. 1994 Hristea Fl., Enăchescu D., Balint R., The Norton World: Norton Commander v.4.0, Norton Utilities v.7.0 , Ed. Tehnică, 1994
476. 1994 Boian Fl. M. Sisteme de operare interactive, Ed. Libris, Cluj-Napoca, 1994
477. 1994 Kent P., Internet, Ed. Teora, 1994
478. 1994 Munteanu M., Joldos M., MS-DOS. Comenzi, Metode, Exemple, Ed. Promedia, Cluj-Napoca, 1994
479. 1994 Frenţiu M., Pârvu B., Elaborarea programelor. Editura Promedia, 1994
480. 1994 Ion Gh. Roşca (coordonator), C. Apostol, B. Ghilic-Micu, V. Roşca, Prelucrarea fişierelor în PASCAL, Editura Tehnică, Bucureşti, 1994
481. 1994 Victor-Valeriu PATRICIU, Criptografia şi securitatea reţelelor de calculatoare cu aplicaţii în C şi PASCAL, Editura Tehnică, București, 1994
482. 1994 Ioan Odăgescu, Cristina Copos, Daniel Luca, Metode și tehnici de programare, Editura Intact, 1994
483. 1994 Rodica Mihalca, Adina Tataru, Realizarea produselor program. metode și tehnici de analiza și proiectare structurată, Editura Scripta, 1994
484. 1994 Lucian Vasiu, FOX PRO 2.5, Editura Tehnică, București, 1994
485. 1994 D. D. Burdescu, M. Mocanu, C. Bădică, V. Tabus, M. Brezovan, SOFTWARE, Editura SITECH, Craiova, 1994
486. 1994 Richard E. Crandall, Projects in Scientific Computation, Springer-Verlag, New York, Inc, 1994
487. 1994 Nicolae Țăndăreanu, Introducere în programarea logică-Limbajul PROLOG, Editura Intarf, Craiova, 1994
488. 1994 Kent Peter, Internet în lecții de 10 minute, Editura TEORA, 1994
489. 1994 Petcu Dana, Calcul paralel, Editura de Vest, 1994
490. 1994 Boian Fl. M., Sisteme de operare interactive, Edituta LIBRIS, 1994
491. 1994 Toderean Gavril, Coșteiu Mircea, Giurgiu Mircea, Rețele neuronale, Editura Microelectronica, Cluj-Napoca, 1994
492. 1994 Petcu Dana , Calcul paralel, Editura de Vest, 1994
493. 1994 Ionică Alexandru, Victoria Iordan, Limbajul Algoritmic, Editura Mirton, 1994
494. 1995 Atanasiu A., Probleme date la concursuri de informatică în 1994, Ed.Petrion 1995
495. 1995 Microsoft, Windows 95. Pas cu pas, Editura Teora, 1995
496. 1995 Pătruț B., Grafica în OOP … și nu numai .., Ed. ADIAS, 1995
497. 1995 Zoltan D. K., Turbo Vision. Programarea orientata pe obiecte în Turbo Pascal, Ed. Promedia Plus, Cluj-Napoca, 1995
498. 1995 Jalobeanu Mihai-Stanislav, Internet, Informare și Instruire. Pași în Lumea Comunicațiilor, Ed. ProMedia Cluj, 1995
499. 1995 Sorin T., Tehnici de programare, Editura Teora, Bucureşti, 1995
500. 1995 Ion Smeureanu, Ion Ivan, Marian Dârdală, Limbajul C++ prin exemple, Editura CISON, București, 1995
501. 1995 Marin Nicolae, Stelian Niculescu, Programare în mod text – Turbo – C, Editura Tehnică, 1995.
502. 1995 Gh. Marian, C. Mușatescu, V. Iorga, Algoritmi, structuri de date și obiecte în Turbo Pascal, Editura Secolul XXI Craiova, 1995
503. 1995 Gheorghe Păun, Artificial Life-Gramatical Models, Black Sea University Press, București, 1995
504. 1995 Grace Todino, John Strang, Jerry Peek, Invatarea Sistemului de Operare UNIX, Remsym Data SRL, 1995
505. 1995 Omezena Zaruca, K0rlatozott Garancia, Sinirh Garanti, Introducing Microsoft Windows 95, Microsoft Corporation, 1995
506. 1995 Ion Smeureanu, Ioan Odăgescu, Daniel Luca, Marian Dârdală, Felix Furtună, Grafică interactivă pe calculatoare personale, Editura Militară, București, 1995
507. 1995 Gavril Toderean, Mircea Costeiu, Mircea Giurgiu, Rețele neuronale artificiale, Imprimeria Ardealul, Cluj, 1995
508. 1995 Mateescu George Daniei, Analiza numerică, Editura Universității din București, 1995
509. 1995 Dogaru Octavian C., Dana Petcu, Gheorghe Petrov, TURBO PASCAL- Exerciții și probleme, Editura de Vest, 1995
510. 1995 Popovici Paraschiva , Metodica predării informaticii- Sortarea tablourilor, Editura Univesității de Vest din Timișoara, 1995
511. 1995 Stepan Aurel, Gheorghe Petrov, Victoria Iordan, Fundamentele proiectării și realizării sistemelor informatice, Ed. Mirton, 1995
512. 1996 Popescu Ileana, Baze de date relaționale, Editura Universității din București, 1996
513. 1996 Georgescu Horia, Programare concurenta. Teorie și aplicații, Ed. Tehnică, 1996
514. 1996 Atanasiu A., R. Pintea: Probleme de informatică și programe Pascal, Ed. Petrion, 1996
515. 1996 Albeanu Grigore, Sisteme de operare, Ed. Petrion, 1996
516. 1996 Moldovan Grigor, Limbaje formale și teoria automatelor. Culegere de probleme, Universitatea din Cluj-Napoca, 1996
517. 1996 Moldovan Grigore, Descrierea algoritmilor. Teorie și aplicații, Universitatea din Cluj-Napoca, 1996
518. 1996 Popescu I., Baze de date relaționale, Ed. Universității București, 1996
519. 1996 Jalobeanu Mihai-Stanislav, Acces în Internet. Poșta electronică și Transferul de fișiere, Ed. Promedia-Plus (Seria PC Software), 1996
520. 1996 Albescu F., Sisteme expert în contabilitatea financiară, Editura Sofitech, Bucureşti, 1998
521. 1996 Editura Grookin D., MS-DOS pentru toţi, Editura Teora, Bucureşti, 1996
522. 1996 Liviu Negrescu, Limbajele C si C++ pentru începători : vol. 2 : Limbajul C++, Editura Albastră, Cluj-Napoca, 1996
523. 1996 Ion Gh. Roşca (coordonator), C. Apostol, B. Ghilic-Micu, V. Roşca, Introducere în programare. Teorie şi practică Pascal, Casa de Editură şi Presă Viaţa Românească, Bucureşti, 1996
524. 1996 Popovici M. Dorin, Popovici Ioan Mircea, Tănase Iustin, Tehnologia orientată pe obiecte. Aplicații, Editura TEORA, 1996
525. 1996 Valeriu Iorga, B. Jora, C. Nicolescu, I. Lopătan, I. Fătu, Programare numerică, Editura Teora, 1996
526. 1996 Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks (3rd edition), Prentice Hall Inc, 1996
527. 1996 Larry Peterson, Bruce Davie, Computer Networks- A Systems Approach, Morgan Kaufmann Publisher, 1996
528. 1996 Ronald J. Norman, Object-oriented Systems Analysis and Design, Prentice-Hall Inc, SUA, 1996
529. 1996 Per Brinch Hansen, The Search for Simplicity-Essays in Parallel Programming, IEEE Computer Society Press, 1996
530. 1996 Edward A. Bender, Mathematical methods in Artificial Inteligence, IEEE Computer Society Press, 1996
531. 1996 Gheorghe Tecuci, Dan Tufiș s.a, Introducere în INTERNET-note de curs, Editura Tehnică, București, 1996
532. 1996 Daniel Ichbiah, Susan Knepper, O istorie a firmei Microsoft, Editura Teora, București, 1996
533. 1996 Jason Manger, Netscape Navigator, Editura Teora, București, 1996
534. 1996 Mihai Anton Cerghizan, EXCEL 7.0 pentru Windows 95, Editura Tehnică, București, 1996
535. 1996 Popescu Ileana, Baze de date relaționale, Editura Universității din București, 1996
536. 1996 Atanasiu A., Pintea A., Culegere de probleme de Pascal, Editura PETRION, 1996
537. 1996 Tudor Sorin, Algoritmi și limbaje de programare, Editura L&S Infomat, 1996
538. 1996 Cerchez E., Maxim I., Arbori, Editura Țara fagilor, 1996
539. 1997 Tomescu Ioan, Data Structures, Bucharest University Press, Bucharest, 1997
540. 1997 Atanasiu A., Bazele matematica în scrierea compilatoarelor, Colecția Gaudeamus, Ed.Olimp, 1997
541. 1997 Văduva I., Gh. Barbu, M. Boloșteanu, Bazele Informaticii, Ed. Tehnică, București, 1997
542. 1997 Rudeanu S., Lecții de calculul predicatelor și calculul propozițiilor,Tipografia Ed. Univ. București, 1997
543. 1997 Roșca I., Ecuații cu derivate parţ̦iale, Editura Universității din București, 1997
544. 1997 Văduva I., Barbu Gh., Bazele Informaticii, Editura Tehnică, 1997
545. 1997 Rus Vasile, Fondarea informaticii clujene, Ed. Albastră, Cluj-Napoca, 1997
546. 1997 Davidescu N. şi col., Produse program generalizabile în domeniul financiar contabil. Aplicaţii în informatica de gestiune, Editura Didactică şi Pedagogică, 1997
547. 1997 Valentin Cristea, Irina Athanasiu, Eugenia Kalisz, Valeriu Ioga. Tehnici de programare, Editura TEORA, București, 1997
548. 1997 Dorin IRIMESCU, Cristian MORĂRESCU, Programmieren mit C und C++, Editura Printech, București, 1997
549. 1997 Sabin GORON, Dan RACOVIȚAN, Cornelia PAVLIC, Programare şi exemple în limbajul Turbo Pascal, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 1997
550. 1997 Octavian BÂSCĂ, Baze de date, Editua ALL, București, 1997
551. 1997 Gheorghe MUSCĂ, Programare în limbaj de asamblare, Editura Teora, București, 1997
552. 1997 Ion LUNGU, Mioara UDRICĂ, Marius MAREȘ, Bazele informaticii, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 1997
553. 1997 Stelian Niculescu, Sorin Eftene, Programarea calculatoarelor, Editura Didactică și Pedagogică, Manual pentru Licee de informatică, clasa a X-a, 1997.
554. 1997 Valeriu Iorga, Eugenia Kalisz, Cristian Țăpuș, Concursuri de Programare. Probleme și soluții, Editura Teora, 1997
555. 1997 Augustin Purnus, Nicolae Ene, PROJECT 4.0 in managementul proiectelor cu aplicații, Editura Tehnică, București, 1997
556. 1997 Mickey Williams, Bazele Visual C++4, Editura Teora, București, 1997
557. 1997 Martin L. Rinehart, Sa invatam C++ pas cu pas, Editura Tehnică, București, 1997
558. 1997 Phillip A. Laplante, Real-Time Systems Design and Analysis-an Engineer's Handbook (secund edition), IEEE Inc., 1997
559. 1997 L. Ivaner, Lexiconul Hackerilor, Editura Promedia Plus, Cluj, 1997
560. 1997 Mark Chan, Steven Griffith, Anton Iasi, JAVA-1001 secrete pentru programatori, Editura Teora, București, 1997
561. 1997 David Geary, Grafic JAVA-mastering the AWT, Sun Micrisystems press, SUA, 1997
562. 1997 John Rodley, Writing JAVA applets, Coriolis Group Inc, SUA, 1997
563. 1997 Cay Horstmann, Gary Cornell, Core JAVA-Fundamentals (vol 1), Sun Microsystems Press Inc., SUA, 1997
564. 1997 Ian Graham, HTML Sourcebook(3rd edition), John Willey&Sons Inc, New York, 1997
565. 1997 Stephen Wynkoop, Using Microsoft SQL Server 6.5(secund edition), Que Corporation, SUA, 1997
566. 1997 Gabriela Dumencu, Anca Uriciuc, Iulian Luca, Valeriu Lupu, FOX DOS WORD-Culegere de probleme rezolvate, Fundația Fortuna, Suceava, 1997
567. 1997 Schildt Herbert, C++ manual complet, Editura TEORA, 1997
568. 1997 Tudor Sorin, Bazele programării în C++, Editura L&S Infomat, 1997
569. 1997 Ratyus M., Șerban M., Bazele informaticii (Windows 3.1 şi Word 6.0), manual pentru clasa a XI-a, Editura Petrion, 1997
570. 1997 Șerban M., QBASIC, manual pentru gimnaziu, Editura Petrion, 1997
571. 1997 Cerchez E., Ivașc C., Bazele informaticii. Caiet de laborator, Editura Petrion, 1997
572. 1997 Dogaru Octavian C., Florin Fortiș, Petru Pau, Horia Popa, MathCAD, Ed. Mirton, 1997
573. 1998 Niculescu Stelian, Eftene Sorin , Programarea calculatoarelor. Manual pentru clasa a X-a, Didactica si Pedagogica, 1998
574. 1998 Atanasiu A., Introducere în lingvistica computațională, Tipografia Universității București, 1998
575. 1998 Guy H. D., Word 7 sub Windows 95, Ed. Teora, 1998
576. 1998 Microsoft, Excel 97, Pas cu pas, Ed. Teora, 1998
577. 1998 Microsoft, Totul despre Windows NT. Server 40., Editura Teora, 1998
578. 1998 Microsoft, Windows 98, Editura Teora, 1998
579. 1998 Pătruț B., Internet pentru începători, Editura Teora, 1998
580. 1998 Somnea D., Inițiere în JavaScript și tehnologii Netscape, Ed. Tehnică, 1998
581. 1998 Davies W., Barber A., Teleinformatica. Reţele de calculatoare şi protocoalele lor, Editura Tehnică, 1983
582. 1998 Jomsa K., Cape K., Programarea aplicaţiilor Internet, Editura ALL, Bucureşti, 1998
583. 1998 Năstase P., Năstase F. - Internet World Wide Web JavaScript-HTML-Java, Editura Economică, Bucureşti, 1998
584. 1998 Patriciu V. şi col. - Securitatea informatică în UNIX şi Internet, Editura Tehnică, 1998
585. 1998 Zaharie D., Năstase P. şi col. Sisteme Expert Editura S.C. Ştiinţă si Tehnică S.A., Bucureşti, 1998
586. 1998 Ion Smeueanu, Ion Ivan, Marian Dârdală,Structuri de date și obiecte în C++, Editura CISON, București, 1998
587. 1998 Sorin Tudor, Bazele programarii în C++, Editura L&S, București, 1998
588. 1998 Ion Smeureanu, Marian DÂRDALĂ, Ion Ivan, Structuri și obiecte in C++ , Note de curs și teste grilă, , Editura CISON, București, 1998
589. 1998 Pavel NĂSTASE, Floarea NĂSTASE, INTERNET World Wide Web JavaScript - HTML - Java, Ed. Economică, 1998
590. 1998 Ion Gh. Roşca (coordonator), C. Apostol, B. Ghilic-Micu, V. Roşca , Programare sistematică în Pascal, Editura Didactică şi Pedagogică, 1998
591. 1998 Sabin GORON, Turbo Pascal : Teorie, exemple, Editura Risoprint, Cluj-Napoca , 1998
592. 1998 Vasile LUNGU, Gheorghe PETRESCU, Zoe RACOVIȚĂ, Programare în limbaj de asamblare. Îndrumar de laborator; Probleme, Editura UPB, București, 1998
593. 1998 V. Cristea, I.Athanasiu, E.Kalisz, V. Iorga, Tehnici de Programare, Editura Teora, 1998
594. 1998 Tempus S. , Restructurarea perfecționarii profesorilor de informatică-1997/1998, Computer Libris Agora, Cluj, 1998
595. 1998 Silviu Petrescu (traducător), Securitatea în INTERNET, Editura Teora, București, 1998
596. 1998 John Shapley Gray, Interproces Communications in UNIX (secund edition), Prentice Hall PTR, 1998.
597. 1998 Cerchez E., Șerban M., Sisteme de calcul, Editura PETRION, 1998
598. 1998 Pătruț B., Algoritmi și limbaje de programnare, Editura TEORA, 1998
599. 1998 Dogaru Octavian C. și alții, INFORMATICĂ pentru definitivare și grad, Editura de Vest, 1998
600. 1998 Iordan Victoria, Gheorghe Petov, Administrare și utilizare de rețele locale de calculatoare prin exemple, Ed. Mirton, 1998
601. 1998 Dogaru Octavian C. , GW-Basic, Editura de Vest, 1998
602. 1998 Șops Dănuț, Ramona Vasilescu, Practica programării bazelor de date din limbaje de nivel înalt, Ed. Eubeea, 1998
603. 1999 Vlada Marin, Informatică - Sisteme de calcul, Sisteme de operare, Medii de rezolvare, Mediul Internet, Editura Ars Docendi, 1999
604. 1999 Roșca I., Analiză numerică, Editura Universităţ̦ii din București, 1999
605. 1999 Moldovan Grigor, Limbaje formale și tehnici de compilare, Universitatea din Cluj-Napoca, 1999
606. 1999 Courter G., Marquis A., Inițiere în Microsoft Office 2000, Ed. ALL, 1999
607. 1999 Taylor D., Crearea paginilor WEB cu HTML 4, Editura TEORA, 1999
608. 1999 Goron S., Proiectarea orientată a produselor program, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 1999
609. 1999 Ion Gh. Roşca, C. Apostol, B. Ghilic-Micu, V. Roşca, M. Stoica, Ghid de operare Turbo-Pascal, Editura ASE, Bucureşti, 1999
610. 1999 Andrew Tanenbaum, Organizarea structurată a calculatoarelor, Editura Agora, 1999
611. 1999 Stelian Niculescu, Rodica Pintea, Tehnologia informației, Editura Didactica și Pedagogică, Manual pentru clasa IX-a, 1999.
612. 1999 Stelian Niculescu, Emanuela Cerchez, Dana Lica, Marinel Șerban, Dorin Manz, Doru Popescu Anastasiu, Anca Voicu și Emil Onea, Bacalaureat și atestat, Editura L&S, 1999
613. 1999 Stelian Niculescu, Lucian Butnaru, Vasile Butnaru, Informatică, Manual clasa a IX-a, Editura Didactică și Pedagogică, 1999
614. 1999 Gabriel si Mihai Dima, FOXPRO 2.6 sub Windows, Editura Teora, 1999
615. 1999 Bogdan Pătruț, Aplicații în C și C++, Editura Teora, București, 1999
616. 1999 Kevin Marlove, Utilizare ACCESS 97, Editura Teora, București, 1999
617. 1999 Dorin Zaharie, Pavel Nastase, Felecia Albescu s.a, Sisteme expert- Teorie și Aplicații, Editura Dual Tech, București, 1999
618. 1999 Tudor S., Cerchez E., Șerban M., Informatică. Varianta C++, manual pentru clasa a IX-a, Editura L&S Infomat, 1999
619. 1999 Lica D., Onea E., Informatică, Editura L&S Infomat, 1999
620. 1999 Niculescu St., Cerchez E., Șerban M., Lica D., Onea E., Maraz D., Popescu D., Voicu A., Bacalaureat și atestat la Informatică, Editura L&S Infomat, 1999
621. 1999 Pintea R., Oprescu D., Grigoriu D., Bălănescu C., Teste de sinteză în programare, Editura L&S Infomat, 1999
622. 1999 Rancea D. ș.a., Informatică, Editura Computer Libris, Agora, 1999
623. 1999 Cerchez E., Șerban M., Tehnologia informaţiei, manual pentru clasa a IX-a, Editura L&S Infomat, 1999
624. 1999 Pintea R., Oprescu D., Grigoriu D., Bălănescu C., Voicu A., Cerchez E., Șerban M., Teste de sinteză în programare. Bacalaureat la informatică, Editura L&S Infomat, 1999
625. 1999 Petcu Dana, Lucian Cucu, Grafică pe calculator, Editura Univesității de Vest din Timișoara, 1999
626. 2000 Hristea Florentina, Introducere în procesarea limbajului natural cu aplicații în Prolog. Editura Universității din București, 2000
627. 2000 Stelian Niculescu, Vasile Butnaru, Marius Vlad, Manual clasa a X-a, Editura TEORA, 2000
628. 2000 Dana Lica, Emil Onea, Informatică-manual pentru clasa a X-a, Editura proGnosis, 2000
629. 2000 Ovidiu Aurelian Blajina, Bazele programării în limbajul C++, Editura Printech, București, 2000
630. 2000 Bogdan Matu, Dan Crisu, INTERNET & WORLD WIDE WEB, Editura Tehnică, București, 2000
631. 2000 Mariana Popa, Word, Access în 5 lecții, Editura Fundației România de mâine, București, 2000
632. 2000 Bogdan Ionescu (coordonator) s.a, Instrumente informatice pentru birotică: Word, Power Point, Outlook, Front Page, Editura Dual Tech, București, 2000
633. 2000 Tudor Sorin, Informatică. Tehnici de programare. Varianta C++, Editura L&S Infomat, 2000
634. 2000 Tudor Sorin, Informatică. Tehnici de programare. Varianta Pascal, Editura L&S Infomat, 2000
635. 2000 Cerchez E., Șerban M., Informatica, varianta Pascal, manual pentru clasa a X-a, Editura Polirom, 2000
636. 2000 Tudor S., Cerchez E., Șerban M., Informatica, varianta Pascal, manual pentru clasa a IX-a, Editura L&S Infomat, 2000
637. 2000 Cerchez E., Internet. Manual opțional pentru liceu, Editura Polirom, 2000
638. 2000 Despi Ioan, Gheorghe Petrov, Robert Reisz, Aurel Stepan, Teoria generală a bazelor de date, Editura Mirton, 2000