CNIV 2018

Metode moderne de predare-învățare - Clase virtuale cu Google Classroom


BUCUREȘTI 30 APRILIE 2018, CNIV România
Marin Vlada, Universitatea din București
From M. Vlada, https://mvlada.blogspot.ro/2018/04/clase-virtuale-cu-google-classroom.html


Clase virtuale și învățarea vizibilă
În învățământ, activitatea de predare-învățăre desfășurată de profesor pentru elevii/studenții săi, trebuie concepută, proiectată și realizată (prin urmare, gândită și îmbunătățită) astfel încât aceasta să devină instructivă, atractivă și eficientă pentru elevi/studenți, iar învățarea să se realizeze cu plăcere și cu bucuria cunoașterii. Pentru aceste obiective, permanent, în întreaga sa activitate, un profesor va avea în vedere îmbunătățirea metodele de predare, să învețe și să cunoască metodele pedagogice moderne, să se preocupe pentru utilizezarea tehnologiilor oferite de calculator în procesul de predare-învățare, să conceapă și să utilizeze metode eficiente de evaluare în educație. Pe de altă parte, elevii/studenții vor fi antrenați și preocupați în procesul învățării pentru adaptarea atitudinii lor la schimbările din formarea lor profesională și din integrarea în societate.

Potrivit profesorului John Hattie [7], învățarea vizibilă (Visible Learning) și predarea apar atunci când profesorii văd învățarea prin ochii studenților și îi ajută să devină proprii profesori. Învățarea vizibilă înseamnă un rol sporit pentru cadrele didactice, deoarece aceștia devin evaluatori ai propriei învățări. Conform cu John Hattie un glosar ce explică influențele legate de realizarea elevilor/studenților: 1. Gradul de auto-raportare al studenților; 2. Programele de tip J. Piaget; 3. Răspuns la intervenție; 4. Credibilitatea profesorului; 5. Asigurarea evaluării formative; 6. Micro-predare; 7. Discuții în clasă; 8. Intervenții complexe pentru elevii cu dificultăți de învățare; 9. Claritatea explicațiilor date de profesor; 10. Feedback.

Crearea de clase virtuale și facilitățile Google Classroom
Toate facilităţile şi serviciile oferite de Google nu pot fi accesate dacât dacă utilizatorul are creat un cont Google [5]. Un singur cont Google pentru toate serviciile Google. Prin urmare, utilizatorul ce nu are creat un cont Google, trebuie să-şi creeze cont sub Google, şi astfel beneficiază de toate serviciile Google, de exemplu: Gmail (serviciul e-mail), crearea unui Blog (Blogger), crearea unui site (Sites), aplicații pentru educație Google Apps for Education (GAFE), creare şi stocarea de documente (Docs şi Drive), crearea de formulare şi chestionere (Drive) etc.
Școala virtuală Google (Google Classroom) este esențială dacă se utilizează Google Apps for Education (GAFE), deoarece este o modalitate excelentă de a gestiona fluxul de lucru pentru studenți. Este atât de ușor să se partajeze documente Google cu clasa dvs. și, cel mai important, permite profesorilor să creeze o copie a documentului pentru fiecare student. De aici, clasa Google creează, de asemenea, dosare stocate în Google Drive, atât de profesor cât și de studenți. Funcția de anunțare este, de asemenea, foarte utilă pentru crearea de discuții online cu clasa, unde chiar cel mai tânăr student poate avea ceva de spus.
G Suite for Education permite școlilor / universităților să decidă ce servicii Google le pot utiliza studenții lor și oferă protecție suplimentară de confidențialitate și securitate, care este importantă într-un cadru școlar sau universitar. Elevii nu pot folosi clasa Google într-o școală sau universitate cu conturile lor personale [2,3].
Google Classroom: interacțiune și colaborare - Aplicația facilitează interacțiunea și colaborarea profesor – elev/student deoarece elevii/studentii pot să inițieze conversații cu profesorul și să adreseze întrebări la care pot primi răspuns în timp real, iar temele pot fi predate mai ușor de pe orice dispozitiv utilizat de către elevi (desktop, tabletă, smartphone). Google Classroom le permite elevilor/studenților inserarea de imagini la întrebări și răspunsuri multiple în formularele Google (Google Forms). Google Classroom oferă părinților posibilitatea să primească rezumate ale activității copiilor pentru a fi informați permanent cu privire la evoluția și rezultatele lor la școală [8].
Este oferit un GHID Google Classroom cu următoarele capitole [1]: Overview (About Classroom, How Classroom works, Guardians, Extending Classroom, Google for Education Help Forum); Teachers (Get started, Create and manage classes, Create and grade student work, Communicate with your students, Communicate with guardians, Troubleshooting for teachers); Students (Get started, Manage classes, Manage work, Connect with your class, Troubleshoot errors and access to Classroom).

Etapele în crearea unei clase cu Google Classroom

Etapa 1: La adresa https://classroom.google.com se accesează aplicația Google Classroom, se selectează butonul Sign in, iar apoi se face conectarea prin adresa de e-mail (cont Google) și parola [5].

Etapa 2: Se va accesa butonul + pentru Create or join a class aflat în partea de dreapta-sus, după care se vor indica: Numele clasei (Ex. Clasa a X-a) și Section (Numele disciplinei).

Etapa 3: Se va opta pentru imaginea de fundal prin Select theme sau Upload photo, se vor introduce informații generale despre clasă (About) și se pot posta resurse (Add materials). Fluxul clasei (Stream) se va afișa și gestiona în pagina principală afișată central: Teme, Anunțuri, Sarcini de lucru, Întrebări. În cazul în care se creează mai multe clase, utilizatorul le gestionează prin Meniul principal (Classroom Main Menu) aflat în partea stânga-sus (≡).

Etapa 4: Activitatea didactică se va realiza prin facilitățile oferite de Google Classroom conform următoarelor acțiuni ce vor fi urmate de postări afișate în pagina principală (STREAM): Teme, Anunțuri, Sarcini de lucru, Întrebări. Orice postare poate fi trecută în top-ul paginii principale (Move to top). UPCOMING (aspectele viitoare) sunt toate Temele, Sarcinile si Întrebările adresate membrilor clasei respective și care urmează a fi evaluate. Exemple de activități: test, teza , proiect etc.

Etapa 5: Înscrierea elevilor/studenților se poate face prin trimirerea de invitații având adresele de e-meil ale acestora sau, prin înscrierea individuală a acestora prin intermediul codului primit de la profesor.

Etapa 6: Gestiunea informațiilor și a resurselor primite de la elevi/studenți și analiza evaluării sarcinilor de lucru. Dacă se realizează marcarea tuturor elevilor/studenților sau o parte dintre ei, o copie se poate salva într-un Google Sheets. Exemplu de activitate: susținerea tezei la o disciplină. Se va crea tema "Teză sem. I". Profesorul va încarca fișierele cu teste, iar fiecare elev va descărca testul corespunzător pe calculatorul propiu, în folderul denumit cu numele și prenumele său. La terminarea timpului alocat pentru elaborarea tezei, elevii vor încărca toate fișierele create în format arhivat (arhiva va avea numele și prenumele elevului). Profesorul va face evaluarea, va trece notele și apoi, pot fi transmise prin e-mail fiecărui elev [5, 6].

Concluzii

Folosirea de aplicații oferite de o diversitate de platforme nu generează costuri suplimentare pentru școală, pentru că serviciile sunt disponibile gratuit pentru educație. Sunt avantaje multiple pentru profesori, elevi/studenți și părinți datorită utilizării la clasă a instrumentelor digitale moderne de predare și colaborare oferite de aceste platforme.
Exemple de platforme pentru activități de predare-învățare [9,10,11]:
• Platforma MOODLE – platforma CMS pentru gestiunea și managementul activităților didactice
• Platforma Google Clasroom – pentru gestiunea și managementul activităților didactice corespunzătoare unei clase
• Kahoot!, platformă gratuită de învățare bazată pe joc și tehnologie
• Scratch, limbaj de programare educațională, Resurse pentru profesorii de informatică sau de orice disciplină,
• Minecraft, Programming Language, Resurse pentru profesorii de informatică

Referințe 

1. Ghid Google, https://support.google.com/edu/classroom/#topic=6020277
2. Google for Education, https://edu.google.com/intl/ro/products/productivity-tools/classroom/ 
3. Resources for IT teams, https://edu.google.com/k-12-solutions/it-guide/?modal_active=none&story-card_activeEl=plan
4. Constanța Năstase, Platforma de eLearning Google Classroom, http://www.liceecentenare.ro/wp-content/uploads/2017/12/acesti-pasi..pdf , http://www.liceecentenare.ro/stiri/platforma-2/
5. Marin Vlada, Google Drive – crearea formularelor şi chestionarelor, http://mvlada.blogspot.ro/2014/04/google-drive-crearea-formularelor-si.html
6. Marin Vlada, Google Classroom, Statistică matematică și Informatică (cod: y9tnajl), https://classroom.google.com/u/0/c/MTIyNjYyNDU5ODFa
7. John Hattie, Visible Learning,https://visible-learning.org/john-hattie, www.visiblelearningplus.com
8. EDU APPS SRL, Soluții inovative pentru educație, https://www.eduapps.ro/
9. Marin Vlada, Scratch, limbaj de programare educațională, Resurse pentru profesorii de informatică sau de orice disciplină, http://c3.cniv.ro/?q=2018/news/scratch-limbaj-de-programare-educa%C8%9Bi...
10. Marin Vlada, Resurse pentru profesorii de informatică, http://c3.cniv.ro/?q=2018/news/minecraft-programming-language
11. Cobel Gabriela Marusia, Folosirea dispozitivelor mobile în educație, Kahoot!, platformă gratuită de învățare bazată pe joc și tehnologie , http://c3.cniv.ro/?q=2018/news/folosirea-dispozitivelor-mobile-%C3%AEn-e...