CNIV 2018

Lista provizorie a informaticienilor – Mediul IT


Termen limiă: 1 OCTOMBRIE 2021 -- ULTIMA ACTUALIZARE: 25 NOIEMBRIE 2020

NR.CRT., NUME SI PRENUME

1. Baltac Vasile
2. Budișteanu Alexandru Ionuț
3. Herman Cosmin
4. Ilia Florin
5. Jugureanu Radu
6. Maier Romulus
7. Morcov Ștefan
8. Țepelea Vlad-Florian