CNIV 2018

Lista provizorie a informaticienilor – Mediul PREUNIVERSITAR


Termen limiă: 1 OCTOMBRIE 2021 -- ULTIMA ACTUALIZARE: 25 NOIEMBRIE 2020

NR.CRT., NUME SI PRENUME

1. Burlacu Cătălina
2. Cerchez Emanuela
3. Domșa Ovidiu
4. Milosescu Mariana
5. Popa Daniel
6. Popescu Doru Anastasiu
7. Șerban Marinel