CNIV 2018

Lista rezumatelor acceptate - Accepted Abstract List


Last updated: 2018-10-04  | Deadline: 1 oct.-forma finală a lucrării (.doc)

Deviza CNIV - C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"

"Cea mai bună modalitate de a prezice viitorul este să îl creezi tu însuţi." Peter Drucker
"Educaţia şi Învăţarea înseamnă spectacol. Asocierea educaţiei cu ideea de spectacol are în vedere şi bucuria care trebuie să le însoţească pe amândouă" acad. prof. Solomon Marcus
"Imagination is everything. Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand." A. Einstein


"Arta supremă a profesorului este de a trezi bucuria exprimării creatoare şi bucuria cunoaşterii. Principalele surse ale tuturor realizărilor tehnologice: curiozitatea divină şi pornirea ludică a cercetătorului care improvizează şi meditează, precum şi imaginaţia creatoare a inventatorului." A. Einstein


Obiectiv CNIV: Intensificarea colaborării între elevi, studenţi, profesori, pedagogi, psihologi şi specialişti IT în activităţile de concepere, proiectare, elaborare şi testare a aplicaţiilor de software educaţional

Arhiva Liste inscrieri: Backup, 1.Lista 2003 | 2.Lista 2004 | 3.Lista 2005 | 4.Lista 2006 | 5.Lista 2007 | 6.Lista 2008 | 7.Lista 2009 | 8.Lista 2010 | 9.Lista 2011 | 10.Lista 2012 | 11.Lista 2013 | 12.Lista 2014 | 13.Lista 2015 | 14.Lista 2016 | 15.Lista 2017 | 16.Lista 2018

Arhiva Autori lucrari: Backup, 1.Aut 2003 | 2.Aut 2004 | 3.Lista 2005 | 4.Aut. 2006 | 5.Aut. 2007 | 6.Aut. 2008 | 7.Aut. 2009 | 8.Aut. 2010 | 9.Aut. 2011 | 10.Aut. 2012 | 11.Aut. 2013 | 12.Aut. 2014 | 13.Aut. 2015 | 14.Aut. 2016 | 15.Aut. 2017 | 16.Aut. 2018

Arhiva Evaluatori CNIV: Backup, 1.Eval 2004 | 2.Eval 2005 | 3.Eval 2006 | 4.Eval 2007 | 5.Eval 2008 | 6.Eval 2009 | 7.Eval 2010 | 8.Eval 2011 | 9.Eval 2012 | 10.Eval 2013 | 11.Eval 2014 | 12.Eval 2015 | 13.Eval 2016 | 14.Eval 2017 | 15.Eval 2018


NU EXISTĂ TAXĂ DE PARTICIPARE


Programele şi aplicaţiile descrise în lucrare NU trebuie să fie trimise; acestea sunt proprietăţi intelectuale ale autorului/autorilor; în cadrul sesiunilor de lucru CNIV acestea pot fi utilizate prin demonstraţii în timpul prezentării lucrării (sau prin intermediul unei prezentări Power Point)

MCI-Conceput in Romania


Forma finală a lucrării trebuie elaborată şi trimisă până la 1 octombrie
CONCEPEREA, ELABORAREA SI REDACTAREA LUCRARILOR STIINTIFICE
(Ghid)

OBSERVAȚIE: Autorii sunt rugați să trimită articolele după ce acestea au fost verificate antiplagiat!


INSCRIERE ONLINE
(Click here)- Formular de inscriere online a rezumatului lucrarii


INFORMATII PENTRU AUTORII CNIV

01-07 OCTOMBRIE proces de evaluare - Analiza lucrărilor primite se va face în perioada 01-07 oct.: Primirea de către autori a unui mesaj e-mail negativ în această perioadă, înseamnă RESPINGEREA lucrării, altfel implicit se consideră lucrarea ACCEPTATĂ | Lista lucrărilor înscrise încă nu este definitivă | LINK | O lucrarea respinsă NU va fi publicată în Volumul CNIV, în schimb aceasta va fi programată să fie prezentată în sesiunile de lucru CNIV, dar va pierde calitatea de candidat la CONCURSUL "Software Educaţional"

Diplome pentru autori - Lucrarile acceptate spre publicare in Volumul CNIV confera autorilor dreptul de a beneficia de Diploma pentru autori CNIV si implicit sa aiba calitatea de Evaluator CNIV asupra lucrarilor CNIV (exceptie propria lucrare)

OBSERVATIA 1. DIPLOME: eliberarea diplomei se va face doar pentru persoanele care vor trimite pana la 10 OCTOMBRIE 2018 un mesaj-DECLARATIE la adresa CNIV[at]FMI.UNIBUC.RO
OBSERVATIA 2. Mesaj-DECLARATIE:"Subsemnatul ......... , AUTOR/EVALUATOR CNIV, declar ca voi participa la CNIV / trimite evaluarea lucrarilor CNIV in perioada 01-10 Noiembrie"


ANIVERSAREA CENTENARULUI MARII UNIRI 1918 - Sesiune specială la CNIV: “Instrumente digitale pentru profesori și elevi în învățare și formare”


TERMEN LIMITA INREGISTRARE: 10 OCTOMBRIE 2018 (Mesaj - DECLARATIE la adresa cniv[at]fmi.unibuc.ro)

Nr. crt.

Nume, Functia, Institutia/ Afiliatia

Sectiunea, Titlul lucrarii, Scurta descriere
0. Adrian Adăscăliței (1), Prof. dr.,
Constantin Cucoș (2), Prof. dr.,
Marin Vlada (3), Conf. dr.,
(1) Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” Iași
(2) Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași,
(3)Universitatea din București,
adrian.adascalitei[at]gmail.com
cucos[at]uaic.ro
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: Abordări ePedagogice și Metodologii de învățare combinată utilizate în Predarea Disciplinelor Științifice

Abstract: learning” și analizeazăabordările e-pedagogice care utilizează TIC (Tehnologiile Informatice și de Comunicații) în domeniul programelor de educație în domeniileștiințifice, matematice, tehnice și tehnologice care pot fi recunoscute și acreditate în Uniunea Europeanăcât și la nivel internațional. Sunt analizate publicații recente ale ASEE (Societatea Americană pentru Educație în Inginerie), IEEE (Institutul de ingineri electricieni și electroniști), SEFI (Societatea Europeană pentru Educație Inginerească) și IGIP (Societatea Internațională pentru Pedagogie Inginerească). Lucrarea reflectă, de asemenea, experiența Universității Tehnice „Gh. Asachi“ din Iasi, Universității ”Al. I. Cuza” din Iași și al Universității din București în pregătirea personalului didactic (cu sprijinul Moodle Romania).
1. Jugureanu Radu, Prof. eContent Manager
Stan Magda, Profesor
Daniela Mironov Bănuță,
Gornea Bogdan, Software Developer
SIVECO Romania
radu.jugureanu[at]siveco.ro
Section: A, EXPOZITIE
Title of paper: Enciclopedia digitală “România 1918. Oameni, momente și imagini” dedicată Centenarului Marii Uniri de la 1918

Abstract: În premieră: Primul proiect al Fundației SIVECO, în parteneriat cu instituții prestigioase de cultură și personalități ale societății românești. Enciclopedia este oferită românilor de pretutindeni, ca un memento al celui mai important proiect național: întregirea neamului.

Acest produs software este un dar pentru toti romanii. Enciclopedia este adaptată oricărui tip de echipament și poate fi vizualizată pe PC, laptop, tabletă sau smartphone si se poate accesa pe AppStore, GooglePlay, WindowsStore si online.
CUPRINS:
I. Contextul istoric (Marele Război, Războiul în cifre și imagini);
II. România sub arme (De la neutralitate la beligeranță, De la vlădică la opincă: oameni și fapte, Marii eroi, Copiii eroi)
III. Frontul de acasă (Familia,Viața cotidiană).

Enciclopedia digitală este dedicată miilor de românce și de români care s-au sacrificat pentru ca România să fie cea întreagă de astăzi, lucrare epică, construită prin voluntariat și generozitate, ce va fi oferită gratuit școlii românești. Este cadoul nostru pentru România. Vă propunem să fiți contemporani cu acele modele reale, autentice, care prin generozitate, toleranță, sacrificiu și simplitate ne-au oferit nouă, astăzi o Românie frumoasă. Și să stați în fața lor învățându-le povestea. Oamenii despre care veți afla în această Enciclopedie nu apar în manuale, dar sunt mult mai prețioși prin caracterul lor decât mulți dintre cei ce au notorietate.

Project Coordinator: Prof. Radu Jugureanu; Instructional Designer and Author: Prof. Magda Stan; Digital Creation, Coordinator: Bogdan Gornea

Ref.: http://romania1918.eu/index.html
M. Vlada, Un dar pentru romania by Siveco, http://mvlada.blogspot.com/2017/
M. Vlada, România 1918, proiect educațional al Fundației Siveco, http://mvlada.blogspot.com/2018/04/romania-1918-proiect-educational-al.html
The World Summit Awards (WSA) 2016: SIVECO Romania represented our country with the application of "Kazakhstan, the land of the great steppe" and won the big prize in the category Culture & Tourism, https://www.worldsummitawards.org/winner

2. Denis Chiurtu, Consultant în Educație,
Microsoft România,
a-denich[at]microsoft.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Digitalizarea procesului educațional – Microsoft Teams și Minecraft Education: "învață să programezi jucându-te"

Abstract: Demonstrație practică: Digitalizarea procesului educațional – Microsoft Teams și Minecraft Education Edition

Ref.:
Informatica365, un program de training în tehnologia informației pentru profesorii și elevii din România. http://www.informatica365.ro/

3. Romaniuc Liliana, Prof. dr.,
Asociația Română de Literație (ARL),
Section: C
Title of paper: Modelele de excelenţă şi eficienţă didactică - exemple de bună practică

Abstract: ...

Ref.: Asociația Română de Literație (ARL) - http://c3.cniv.ro/?q=2018/arl

4. Vlada Marin, Conf. dr.,
Universitatea din Bucuresti,
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: Clase virtuale cu Google Classroom - Metode moderne de predare-învățare

Abstract: În învățământ, activitatea de predare-învățăre desfășurată de profesor pentru elevii/studenții săi, trebuie concepută, proiectată și realizată (prin urmare, gândită și îmbunătățită) astfel încât aceasta să devină instructivă, atractivă și eficientă pentru elevi/studenți, iar învățarea să se realizeze cu plăcere și cu bucuria cunoașterii. Pentru aceste obiective, permanent, în întreaga sa activitate, un profesor va avea în vedere îmbunătățirea metodele de predare, să învețe și să cunoască metodele pedagogice moderne, să se preocupe pentru utilizezarea tehnologiilor oferite de calculator în procesul de predare-învățare, să conceapă și să utilizeze metode eficiente de evaluare în educație. Pe de altă parte, elevii/studenții vor fi antrenați și preocupați în procesul învățării pentru adaptarea atitudinii lor la schimbările din formarea lor profesională și din integrarea în societate.

Ref.: http://c3.cniv.ro/?q=2018/classroom

5. Vlada Marin, Conf. dr.,
Albeanu Grigore, Prof. dr.,
Adăscăliței Adrian, Prof. dr.,
Jugureanu Radu, Prof. eContent Manager
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: Proiectul național ROINFO dedicat Centenarului Marii Uniri: "Realizări românești în domeniul Informaticii"

Abstract: Editarea volumului "Informaticieni de prestigiu din România", partea I - Computing Classification System (CCS 2012, https://dl.acm.org/ccs/ccs_flat.cfm) și Lista de persoane din domeniul informaticii, partea II - realizări românești în domeniul informaticii și domeniile asociate lor (CV-uri ale unor persoane din mediul universitar, mediul IT, mediul preuniversitar). Termen finalizare: octombrie 2019.
• Complexitatea aplicaţiilor de utilizare a calculatorului în diverse domenii de activitate (inclusiv în educatie), a determinat perfecţionarea atât a sistemelor de operare şi limbajelor de programare, cât şi a tehnologiilor şi platformelor. Au fost concepute şi elaborate noi sisteme de operare, noi limbaje de programare, noi tehnologii.
• Dacă în anii ’70 inventarea şi utilizarea microprocesorului au însemnat o revoluţie în domeniul arhitecturii calculatoarelor, în anii ’90 a fost o adevărată revoluţie atât în domeniul reţelelor de calculatoare, cât şi în domeniile limbajelor de programare (Java şi JavaScript) şi sistemelor de operare (Linux, Windows). Astfel, au apărut tehnologiile Web. Trebuie menţionate dezvoltarea şi evoluţia limbajului C++, care în anii ’80 a implementat şi dezvoltat modelul orientat spre obiecte (modelul programării obiectuale are rădăcini în limbajele SmallTalk, Lisp etc.) şi programarea orientată spre obiecte (OOP-Object Oriented Programming).

Ref.: http://c3.cniv.ro/?q=2018/ro-info

6. Niculescu Stelian, Prof. univ. dr.,
stelnic[at]yahoo.com
Section: A
Title of paper: Unde, când și cum l-am cunoscut pe profesorul Gr. C. Moisil

Abstract: Începutul activităților la Centyrul de Calcul al Universității din București (CCUB) este ilustrat de un citat al Profesorului Grigore C. Moisil, fondatorul informaticii românești:
Steian Niculescu, unul dintre primii studenți ai Secției Mașini de calcul, la absolvire a fost unul dintre primii patru cercetători matematicieni ai Centrului de calcul al Universității Bucuresti. Sunt zece ani de atunci; îmi aduc aminte de munca dusă în odăitele din Str. Negustori 9. Trebuia să descoperim o meserie nouă, să aflăm ce înseamnă “a programa la calculator”. Știam că vom avea un calculator; la IFA, calculatorul CIFA 3, care se construia pentru Centrul nostru de calcul și Maria Roceric (căsătorită Lovin), inginer, asista la construcție pentru a ști să-l întrețină și să-l repare. Matematicienii Centrului trebuia să raspundă la intrebarea: Ce trebuie să facă un matematician la un Centru de calcul ? Centrul de calcul a cautat, înca din 1963, să învețe pe alții Știinta calculatoarelor. Stelian Niculescu a predat numeroase cursuri din domenii ale Științei calculatoarelor, ultimul fiind cel pe care, în primăvera și vara 1972 l-a predat la ICI, unde s-a transferat în 1970 (anul înființării ICI) … E bine că Stelian Niculescu și-a strâns într-un volum lecțiile sale despre FORTRAN: sunt lecții lung gândite, în care e vizibil faptul că autorul are o bogată experiență de muncă la calculator.“ (extras din prefața la cartea Stelian Niculescu, “Ïnițiere în FORTRAN”, Editura Tehnică, 1972).

Ref.: http://c3.cniv.ro/?q=2018/stelian

7. Radu Cătălin, Dr.,
Universitatea Națională de Apărare "Carol I"
karadu[at]gmail.com
Section: A
Title of paper: Identitate și dezvoltarea conținutului digital

Abstract: Articolul examinează modul în care creatorii de continut digital pot face alegeri în cunoștință de cauză, cu privire la curriculum și la abordările pedagogice, în cursurile lor, pe baza teoriilor și principiilor istorice. Abordările abordate respectă unele tradiții istorice, dar, în același timp, oferă o perspectiva privind modul in care vor dezvolta continutul digital si ofera argumentari la solutiile oferite prin analogie cu modelele de cercetare și curriculum din diferite țări.
8. Ristea Lidia, Prof., ambasador Go -Lab,
Liceul Tehnologic "Teodor Diamant", Boldești-Scăeni, Prahova
lidiaristea2004[at]yahoo.com
Section: C, EXPOZIȚIE
Title of paper: Spații virtuale de învățare cu platforma Go-Lab

Abstract: Platforma Go-Lab oferă laboratoare virtuale, laboratoare la distanţă şi seturi de date din experimente de laborator, pentru diverse discipline, utilizate pe scară largă în educaţie. De asemenea, permite accesul la surse de informare, cunoaștere mai extinsă și mai variată, promovează munca independentă, inventivitatea şi creativitatea elevilor, iar aplicațiile și laboratoarele postate pe platformă, se pot integra în activitățile de predare, învățare și evaluare. Pentru că Go-Lab include o paletă foarte largă de aplicaţii şi servicii care folosesc Web-ul, fiind o platformă unitară, organizată pe comunicare, este foarte important ca elevii să le cunoască, să le utilizeze și să le integreze în diverse planuri de lecții.
Integrarea platformelor online în lecţii, pot conduce la realizarea unor produse utilizabile facând conexiune cu alte discipline. Există posibilitatea de a grupa activităţile de colaborare, învăţare în mediul online, ceea ce constituie un instrument puternic pentru implementarea metodologiilor moderne de învăţare, concentrându-se pe individul instruit. Folosind laboratoarele virtuale, elevii dobândesc un instrument cu care să experimenteze, fără limitări de spațiu sau de timp și, care sunt disponibile pe tot parcursul anului. De deasemena, pot dobândi abilități digitale mai bune, prin utilizarea mediilor virtuale ce pot fi considerate abilități pentru învățarea pe tot parcursul vieții și orientate către domeniul S.T.E.M.
9. Cobel Gabriela Marusia, Prof.,
Școala Gimnazială Nr.7, Borșa, Jud. Maramureș
cobel.gabriela[at]gmail.com
Section: A, EXPOZIȚIE
Title of paper: Folosirea dispozitivelor mobile în educație: Kahoot!, platformă gratuită de învățare bazată pe joc și tehnologie

Abstract: Kahoot! este un instrument informatic creat pe o platformă gratuită de învățare bazată pe joc și tehnologie educațională. Lansată în august 2013 în Norvegia, în prezent platforma Kahoot! este folosită de peste 50 miloane de oameni din 180 de țări. Aceasta platformă a fost proiectată pentru a fi accesibilă la clasă și în alte medii de învățământ din întreaga lume.
Aplicațiile / Jocurile de învățare Kahoot! pot fi create de oricine (professor sau elev/student), pe orice subiect al unei discipline de studiu, și pentru elevi de toate vârstele. A câștigat rapid popularitate datorită faptului că se poate accesa folosind orice dispozitiv, calculator sau laptop, tabletă, telefon mobil, care dispune de un browser Web. De asemenea, se adresează tuturor profesorilor si elevilor/studenților, cu menținea că platforma Kahoot! poate fi utilizată la clasă, pentru orice disciplină de studiu.
Kahoot! a fost dezvoltat de Johan Brand, Jamie Brooker și Morten Versvik (ulterior, s-a alăturat și Åsmund Furuseth), ca un proiect comun între compania Mobitroll și Universitatea Norvegiană de Tehnologie și Știință. CEO-ul companiei este Erik Harrell. Începând cu anul 2017, Kahoot a obținut fonduri de 26,5 milioane USD de la companiile Northzone, Creandum și Microsoft Ventures, precum și investitori privați din Norvegia.

Ref.: http://c3.cniv.ro/?q=2018/news/folosirea-dispozitivelor-mobile-%C3%AEn-e...

10. Rotaru Angela, Prof. inv. primar,
Școala Gimnazială ”Iordache Cantacuzino” Pașcani
angrot2006[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Educația STEM în învățământul primar

Abstract: Articolul propune abordarea integrată a conținuturilor pentru ca elevii , începând chiar din primii ani de studiu, să intre în lumea STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), în limba română ȘTEM (științe, tehnologii, inginerie și matematică). Chiar dacă părerile despre acest gen de abordare sunt împărțite, din experiența la clasă consider că este o educație care place elevilor, dar care presupune o regândire a tehnicilor și metodelor de lucru ale practicienilor. Educația STEM devine un punct cheie în pregătirea tinerelor generații pentru viitor. Cum se poate face acest lucru? În primul rând, promovarea și utilizarea unor metode de predare bazate pe explorare, investigare și anchetă, pentru a implica elevii (ex. https://www.edutopia.org/article/inquiry-and-research-process ). Apoi, prezentarea și promovarea de modele de cariere în domeniu, în așa fel încât elevii să regăsească un exemplu demn de urmat ( Iată linkul către pagina proiectului european SPACE AWARENESS, pagină dedicată carierelor: http://www.spaceawareness.org/ro/careers/ ).
Participarea elevilor la activitățile Laboratorul de Ştiinţă Bayer, un proiect de anvergură naţională, cu sprijnul partenerilor din mediul academic, a demonstrat că știinţa trebuie să fie distractivă şi accesibilă tuturor copiilor.
11. Melcu Cornelia, Prof. inv. primar,
Școala Gimnazială Nr. 9 „Nicolae Orghidan” Brașov
corneliamelcu[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Integrarea activităților STEAM în ciclul primar

Abstract: A fi profesor în secolul XXI este, cu siguranță o provocare. Vechi metode și procedee, utilizate ani de-a rândul, par a nu mai fi eficeinte, iar profesorii, indiferent de nivelul la care predau, sunt nevoiți să caute mereu altele, pentru a-și motiva discipolii. Conceptul STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics în limba engleză, ȘTIM – științe, tehnologie, inginerie și matematică, în limba română) este, cu siguranță, din ce în ce mai actual și răspunde nevoilor actuale de formare a tinerei generații: o abordare integrată a disciplinelor, cu accent pe viața reală și aplicații practice. Viitorul va pune, însă, un accent mai mare pe gândirea creativă. Transformând STEM în STEAM prin adăugarea unui A de la arte, putem contribui la metamorfozarea sălilor de clasă într-un mediu de învățare creativ.

Lucrarea își propune să prezinte câteva modalități practice de integrare a activităților STEAM la clasele primare.

12. Élthes Zoltán, Conf. univ. dr.,
Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca
eltheszoltan[at]yahoo.com
Section: A, EXPOZITIE
Title of paper: Utilizarea dronelor teleghidate în educaţie

Abstract: În ultimii ani, avioanele fără pilot, numite şi drone, s-au dezvoltat continuu, ajungând să nu fie utilizate doar exclusiv în scopuri militare, ci şi în viaţa de zi cu zi. Bazele de date oferite de ele sunt gestionate în diverse domenii ale ştiinţei. Asistăm şi în mediul educaţional la crearea de noi oportunităţi şi competenţe privind utilizarea profesională a dronelor. Aceste noi competenţe se referă în mod particular la folosirea de soluţii IT avansate şi integrate în operarea dronelor, la procesarea pe teren a datelor înregistrate de o dronă, prin aplicații specifice.
În aceast articol prezentăm utilizarea dronelor în cadrul diferitelor discipline aferente tuturor formelor de studii universitare: BSc, MSc și PhD.
13. Burlacu Natalia (1), Conf. univ. dr.,
Irimiciuc Silviu Dan (2), Student,
Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău,
(1) Facultatea Științe ale Educației și Informatică, Catedra Informatică și Matematică
(2) Facultatea Formare Continuă
NatBurlacu[at]hotmail.com
Section: A
Title of paper: Validarea conceptului STE(A)M din perspectiva teoriei modelelor ecosistemice de învățare

Abstract: There are authors talk about the STEAM concept, for a deep understanding of which it is necessary to capitalize on theories, ideas, and learning models that have demonstrated their viability over time in the present article.
The authors consider important this valorization for transposition of the objectives achievable through STEAM into the educational practice.
14. Dîntu Sergiu, Conf. univ. dr.,
Șuletea Angela, Lrctor univ.,
Mihailov Ludmila, Lector univ.,
Universitatea Tehnică a Moldovei
shuleteaangela[at]gmail.com
Section: B
Title of paper: Aspecte privind studierea Geometriei Descriptive în epoca digitală

Abstract: Se examinează modul de combinare a obiectului Geometrie Descriptivă cu studierea softului SolidWorks. Se propune suplimentarea materialului teoretic referitor la definirea și reprezentarea elementelor de bază a geometriei descriptive (drepte, linii curbe, plane, suprafețe) cu crearea și vizualizarea lor în spațiul tridimensional. În acest context se propune optimizarea programului didactic la Geometrie Descriptivă prin aprofundarea studiului liniilor și suprafețelor curbe și reducerea studiului unor metode și algoritmi specifici Geometriei Descriptive tradiționale.
15. Dîntu Sergiu, Conf. univ. dr.,
Șuletea Angela, Lector univ.,
Mihailov Ludmila, Lector univ.,
Universitatea Tehnică a Moldovei
shuleteaangela[at]gmail.com
Section: B
Title of paper: Utilizarea produselor software grafice în predarea desenului tehnic

Abstract: Se propune conceptul de îmbinare a studiului desenului tehnic cu utilizarea softurilor grafice. Programul prevede studierea atât a metodelor de construcții geometrice manuale, cât și a celor computerizate, evitând divizarea cursului în module. Sarcinile individuale la desenul tehnic sunt elaborate astfel încât pentru soluționarea lor să fie utilizate instrumente avansate AutoCAD (parametrizarea , blocuri dinamice, tabele interactive, etc.) și SolidWorks.
16. Gîlă Cristina-Iulia, Prof.,
Colegiul Național Pedagogic Constantin Brătescu Constanta
gila_cristina2000[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Aspecte teoretice și practice privind integrarea povestilor colaborative digitale la disciplinele umaniste

Abstract: Într- o lume aflată în permanentă schimbare, în condițiile în care Uniunea Europeană consideră că educația și cultura sunt cheia viitorului, iar noile tehnologii au un rol esențial în formarea tinerilor, se impune cu prioritate adaptarea școlii la societatea cunoașterii. Poveștile colaborative digitale descriu un proces prin care oamenii puțin experimentați în a scrie compuneri dobândesc abilități necesare pentru a relata o poveste personală ca un film de două minute care utilizează imagini statice. Joe Lampert, in 2013, directorul Center for Digital Story Telling, SUA spunea "Povestirea digitală a evoluat pentru a deveni o mișcare internațională a oamenilor angajați profund care lucrează cu poveste în aproape toate domeniile aspirației umane". Un exemplu de integrare a poveștilor digitale în cadrul orelor este oferit de proiectul eTwinning European castles- step back into History.
Proiectul a implicat elevi de clasa a VI a din România, care împreună cu partenerii din Grecia, Italia, România, Ungaria au redacteze povești colaborative pe tema castele medievale, relaționând povestea cu experiențe proprii. Au căutat să continue povestea începută de colegii lor din alte țări, au folosit metafore și întâmplări din viața reală. S-a creat o cultură a povestirii, iar creația a devenit o formă atractivă de învățare a Istoriei.
Platformele educaționale gratuite (Storybird, Plotagon,MyStorybook, Storyjumper) permit cu ajutorul galeriei de imagini existente crearea de povești colaborative, dezvoltând imaginația și vocabularul copiilor și oferind posibilitatea publicării lor.
REFERINTE.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=TLZDQVa_1bc
https://storybird.com/books/mystery-in-the-castle-2/?token=u593vqaz9r
https://storybird.com/books/the-dark-castle-1-3/
17. Vlad Camelia Cristina, Prof. inv. primar,
Școala Gimnazială Bazna, jud. Sibiu
cami7712[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: În favoarea sau contra utilizării computerului în evaluare?

Abstract: În lucrarea propusă analizăm subiectul în baza câtorva aspecte. Argumentele pro se prezintă astfel: Evaluarea cu ajutorul sistemelor informatice încurajează formarea competențelor digitale, acestea fiind unele dintre cele opt competențe-cheie ale secolului XXI. În era Internetului, evaluarea digitală e ultima tendință în materie. Este susținută de un mare număr de cadre didactice, îndeosebi în țările foarte dezvoltate. Instrumentele moderne de verificare „ademenesc” elevii în spațiul virtual, locul unde se simt cel mai bine. Astfel, testarea ia forma unui joc cu mijloace multimedia.
Argumentele contra se prezintă așa: În cazul unei disfuncționalități tehnice/tehnologice a mijloacelor informatice, sistemul înregistrează erori ce pot afecta substanțial evaluarea. Disfuncționalitatea fie deteriorează aplicația de prelucrare a rezultatelor elevilor, fie determină pierderea datelor. Nu toate unitățile școlare au conexiune la Internet și nici aparatură performantă care să faciliteze derularea procesului evaluativ prin utilizarea instrumentelor software. Acest fapt poate lărgi prăpastia dintre școlile cu dare de mână și cele fără materiale din sfera noilor tehnologii informaționale și comunicaționale. În final, vedem în ce măsură optăm pentru soluțiile oferite de învățământul virtual.
18. Șușu Mariana, Prof.
Școala Gimnazială nr. 118 „V. Alesandri’ București
mariana.susu[at]gmail.com
Section: C
Title of paper: Utilizarea ecuației dreptei în studiul și analiza unor date statistice

Abstract: Articolul descrie un studiu și analiza unor date statistice privind indicele de masă corporală (IMC) al unor persoane de diverse vârste. Indicele de masă corporală este definit ca raportul dintre masa corporală (M), exprimată în kilograme, și pătratul înălțimii (H), exprimată în metri. Se definesc nivele de risc pentru a indica o stare funcție de valoarea IMC. Se va folosi programul Excel pentru determinarea acestor nivele. De asemenea, pentru a delimitarea nivelor de stare, în vederea determinării dreptelor corespunzătoare acestor nivele, se folosesc (Xmin, Ymin) și (Xmax,Ymax) pentru fiecare dreaptă, și astfel cunoscănd panta, se poate determina ecuația fiecărei drepte date prin 2 puncte.Pentru reprezentarea grafică se folosesc programul Excel și programul oferit de http://www.mathe-fa.de .
19. Ema Cerchez, Prof.
Marinel Șerban, Prof.
Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași
emanuela.cerchez[at]gmail.com
marinel.serban[at]gmail.com
Section: C
Title of paper: Olimpiadele românești de informatică – 40 de ani de experiență

Abstract: Articolul descrie un studiu și o prezentare generală a olimpiadelor de informatică din România. Comparând începutul și starea actuală a olimpiadelor am putea avea o percepție reală a schimbărilor care au avut loc în acest domeniu în cei 40 de ani de olimpiade. Informatica a fost prezentă în învățământul preuniversitar românesc începând din 1971, când au fost înființate 5 licee de informatică, câte unul în Brașov, București, Cluj, Iași și Timișoara. Un alt liceu de informatică a fost înființat ulterior la Petroșani. Denumirea oficială a fost „Liceu pentru prelucrarea automată a datelor”. Până în 1989, doar aceste șase școli au oferit în învățământul preuniversitar din România educație în informatică.
După anul 1989, numărul liceelor de informatică şi al școlilor în care existau clase de informatică a crescut rapid, deoarece elevii și părinții au devenit din ce în ce mai interesați de această disciplină.
De-a lungul timpului, au apărut frecvent schimbări, atât în domeniul educației informatice, cât și în sistemul educațional. Fiecare ministru al învățământului a încercat să facă o transformare majoră în sistemul educațional, la diferite niveluri.

Marinel Șerban - http://ler.is.edu.ro/~marinel

20. Cosmin Herman, Project Manager
SC eLearning & Software SRL, Arad
contact[at]reteauaedu.ro
cosmin.hermanăatîelearningsoftware.ro
Section: D, EXPOZITIE
Title of paper: Portalul educațional RețeauaEDU.ro, https://reteauaedu.ro

Abstract: Articolul descrie activitățile, facilitățile, evenimentele și rezultatele prin intermediul utilizării portalului https://reteauaedu.ro gestionat de eLearning & Software SRL (Arad, București, Constanța). rețeauaEDU.ro este una dintre comunitățile care sprijină învățământul preuniversitar din România și Republica Moldova, acest lucru este făcut prin tehnologii standardizate și actuale, eLearning. Instiuțiile afiliate rețeauaEDU.ro sunt grădiniție, școli, licee și CCD-uri sau alte organizații care lucrează în sectorul de formare. Obiectivul nostru este să susținem învățământul clasic prin instrumente de conectare și colaborare online, vrem să ajutăm elevii și profesoorii să aibă cea mai plăcută și eficientă experiență de eLearning. Indiferent de rolul pe care îl aveți: elev, profesor, părinte sau reprezentat al unei instituții de învățământ, în reteauaEDU.ro veți avea parte de o adevărată experiență digitală.
Rețeaua este susținută de nevoia de extindere a orelor de la școală pentru a păstra contactul permanent cu resursele și activitățile educaționale.
Educația este un proces continuu, nu se oprește când elevii părăsesc curtea școlii.
Rețeaua este o comunitate de formare și învățare, prin instituțiile de învățământ atrase în rețea am creat o comunitate școlară extinsă. Împreună putem învăța, putem face schimb de experiențe și bune practici, putem crește împreună și putem promova un învățământ online de calitate în România și Republica Moldova.
Cele două zone: Portalul și Platforma școliilor, fac parte integrantă din reteauaEDU.
În portal sunt incluse o serie de forumuri și de instrumente de relaționare pentru a facilita comunicarea și colaborarea în comunitatea rețeleiEDU. În platformele personalizate ale diferitelor școli și instituții de învățământ pot fi incluse numeroase instrumente de comunicare și învățare colaborativă pentru a crea o comunitate de învățare. Entitățile și participanții (elevi, profesori, părinți și vizitatatori) formează noduri de comunicare, puncte de legătură, receptori și emițători de semnale, de informație, de cunoștințe și experiențe personale și de grup, cu toții formăm noduri, subrețele, grupuri și uite așa toți suntem rețeaua.

RețeauaEDU.ro - https://reteauaedu.ro

21. Costinescu Daniela (1), Prof. matematică
Iuliana Ciubuc (2), Prof. fizică, Ambasador Global Math Project
Carmen Iolanda Oprea (3), Prof. inv. primar
Daniela Oprea (1), Prof. matematică
Marin Radu Ionuţ Andrei (1), Elev cls a XI-a
Moise Alexandru Florin (2), Elev cls a XI-a
Pană Lorena Elena (1), Elev plutonier major cls a XII-a
Oaidă Raluca Ioana (1), Elev sergent major cls a XII-a
(1) Colegiul Naţional Militar ”Dimitrie Cantemir”, Breaza, jud. PH , dana_costinescu[at]gmail.com , raducu7ani[at]yahoo.com, danaflorioprea[at]yahoo.com, panalorena26[at]yahoo.com , raluca.oaida[at]yahoo.com
(2) Colegiul „Ion Kalinderu”, Şcoala Gimnazială Sanatorială, Buşteni, jud. PH iulialuci[at]gmail.com, florin_alex68[at]yahoo.com
(3) Colegiul Naţional „Jean Monnet”, Ploieşti, PH
carmeniolanda[at]yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Inventia care a invins distanta-Evolutia telefoniei in ultimul secol

Abstract: Lucrarea prezintă istoricul telefoniei mobile în ultima sută de ani şi utilitatea telefoanelor inteligente ca instrumente digitale în procesul modern de învăţământ în toate etapele de predare-învăţare-evaluare.
Elevii din ziua de astăzi sunt dependenţi de tehnologie. Din acest motiv, ei nu se pot despărţi de telefoane sau tablete nici măcar în timpul orelor de curs.
Întrucât telefonia mobilă s-a dezvoltat în ultima sută de ani şi a pornit de la necesitatea comunicării între state aflate în conflict armat ( SUA şi Marea Britanie, 1815), considerăm că putem dedica lucrarea Centenarului Marii Uniri pentru care mulţi români şi-au dat viaţa.
Aplicaţiile telefonului mobil, care includ atât partea de exerciţii, cât şi cea de corectură, sunt poate cele mai utile pentru exersarea operaţiunilor matematice la orice nivel de dificultate şi orice nivel de învăţământ. Utilizatorii , în special elevii, au la dispoziţie o serie de instrumente prin care pot rezolva exerciţii şi pot identifica atât greşelile, cât şi metodele corecte de rezolvare, ceea ce asigură un nivel autodidact ridicat.
Pledăm pentru folosirea telefoanelor inteligente în sprijinul cadrelor didactice şi elevilor pentru învăţare şi formare , utilizând instrumentele digitale.
Printre cele mai utile aplicaţii destinate celor care doresc să înveţe se numară câteva, care ne promit să învăţăm instant matematica, fizica ,chimia ,biologia, geografia, astronomia, etc.

"De elev nu te apropii interzicând telefonul şi obligându-l să memoreze abstract" Conf. univ. dr. Marin Vlada, https://www.cugetliber.ro/

22. Patrik Mihalca, Elev
Szauftman Karina, Elev
Georgeta Cozma, Prof.
Mariana Brumboiu, Prof.
Claudia Pop, Prof.
Liviu Rotaru, Prof.
Marian Stan, Ing.
Echipa Multitouchcnme,
Colegiul Național "Mihai Eminescu" Satu Mare
cozmageorgeta20[at]yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Robotul WARCTIC

Abstract: Peste 19.000 de specii de plante și peste 5.000 de specii de animale de pe Glob sunt pe cale de dispariție. Pe lângă metodele directe de investigare (capturarea unui exemplar pentru cercetarea parametrilor și apoi eliberarea acestora), a metodelor indirecte ( urmele lăsate), observații video / audio / telemetrice (radiolocația) , evoluția tehno-științei permite noi metode de colectare a informațiilor.
Demersul nostru pornește de la întrebările: Cum putem cerceta și monitoriza animalele din Arctica, mai ales speciile pe cale de extincție? Cum putem număra populația animalelor din această zonă, fiind în scădere și chiar imposibil să oprim exctincția unor rase?
Soluția pe care o propunem este un robot, pe care îl numim WARCTIC, o intelgență artificială cognitivă, care va colecta date concrete din teritoriu pentru experții din stațiile polare de cercetare și explorare.
23. Patrik Mihalca, Elev
Szauftman Karina, Elev
Laura Chantal Dulău, Elev
Silvia Manoliu, Elev
Raul Handrău, Elev
Georgeta Cozma, Prof.
Liviu Rotaru, Prof.
Claudia Pop, Prof.
Marian Stan, Ing.
Echipa Multitouchcnme,
Colegiul Național "Mihai Eminescu" Satu Mare
cozmageorgeta20[at]yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: FAI – Friendly Artificial Intelligence

Abstract: Natura este cel mai bun model pe care îl avem pentru un mod de viață durabil și regenerativ. Biomimicria oferă o cale către soluțiile de care avem nevoie pentru a realiza acest lucru. În acest sens, Steve Jobs spunea: ,,Cred că cele mai mari inovații ale secolului 21 vor fi la intersecția dintre biologie și tehnologie. O nouă eră începe.”
Întrebarea de cercetare pe care am construit demersal nostru este: Cum poate omenirea să colaboreze cu Inteligențele Artificiale, pentru a atinge un scop comun, pentru a susține strategii de dezvoltare durabilă, în scopul protejării Pământului și biodiversității, de salvare a planetei vii, GAIA?
Cercetarea noastră abordează dezvoltarea de Inteligențe Artificiale care să permită colaborarea om-mașină, să crească capacitățile autonome și să regândească modul în care proiectăm și interacționăm cu lumea fizică. Combinând design-ul inspirat de natură cu forța tehnologiei, propunem un Design conceptual, care susține explorarea robotică minim invazivă, prin misiunile alocate. FAI este acronimul pentru FRIENDLY ARTIFICIAL INTELLIGENCE, roboți și drone autonome, mobile, cu o configurație modulară, care pot să fie folosite în scopul salvării unor specii pe cale de dispariție sau să amplifice cunoașterea și expertiza oamenilor în diverse domenii ale cunoașterii și vieții. În plus față de misiunile generale, dronele și roboții vor avea misiuni personalizate.
24. Simina Bârle , Elev
Antonio Morar, Elev
Alex Christian Sabău, Elev
Ariana Pop, Elev
Georgeta Cozma, Prof.
Nicoleta Cherecheș, Prof.
Nicoleta Șandor, Prof.
Atelier Transdisciplinar, Centrul Județean de Excelență Satu Mare
cozmageorgeta20[at]yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Rehuman Design

Abstract: Acum 70.000 de mii de ani, Homo sapiens era încă un animal neînsemnat care locuia în Africa. În următoarele milenii s-a transformat în stăpânul întregii planete și în teroarea ecosistemului. Astăzi este pe punctul de a deveni Homo Deus, gata să dobândească nu doar tinerețea veșnică, ci și capacitățile divine de a crea și de a distruge.
Trei revoluții importante au modelat cursul istoriei: Revoluția Cognitivă, Agricolă și, în urmă cu doar 500 de ani, Revoluția Științifică. Trăim în Era Cunoașterii și a Complexității, perioadă în care asocierea Omului cu Inteligențele Artificiale nu mai este domeniul literaturii SF, ci o realitate de care trebuie să ținem cont.
În proiectul nostru ne-am propus să ilustrăm modul în care, prin intermediul ingineriei genetice, a nanotehnologiei sau a medicinii regenerative, Omul visează să obțină nemurirea, Saltul de la Homo Sapiens la Cyborg este deja un fapt împlinit, prin prelungirea abilităților și competențelor noastre cu ajutorul tehnologiei. Momentul în care părinții își vor ”programa” copiii este și el foarte aproape, așa cum arată cercetările efectuate în laboratoarele statelor puternice. Homo Deus este pe cale să-ți dezvăluie atotputernicia, depășind stadiul de ,,trestie plângătoare”, cum o numea Pascal. Progresul Inteligențelor Artificiale și a biotehnologiei va transforma cu siguranță lumea.
25. Antoniu Gavriș, Elev
Alexandru Indricuț, Elev
Mihai Olariu, Elev
Șerban Stoica, Elev
Georgeta Cozma, Prof.
Gigelia Silaghi, Prof.
Bogdan Ceteraș, Actor
Atelier Transdisciplinar, Centrul Județean de Excelență Satu Mare
cozmageorgeta20[at]yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Love Upon Us

Abstract: Synopsis:
O tânără retrăiește amintirea momentelor de agresiune emoțională din copilărie și mai ales din adolescență, care au marcat-o puternic, devenind tot mai interiorizată, motiv pentru care nu are curajul să se deschidă afectiv. Unul dintre martori, observatorul exterior al tinerei, nutrește sentimente autentice față de ea reușind, în cele din urmă, să îi câștige încrederea și să se apropie emoțional, reînvățănd-o să își valorizeze ființa.
Love Upon Us nu este un film despre victime, ci despre puterea din noi de a ne implica, de a exersa alteritatea, de a ne oglindi în Celălalt, conștient și asumat. Înțelegând că suntem programați pentru conexiune. Bullying-ul începe acasă și se continuă în școală, acolo unde noi, adolescenții, supraviețuim 6-7 ore pe zi, într-un mediu și alături de colegi care nu îți pun confortul emoțional pe primul loc. Am încercat să răspundem la întrebarea: este vindecarea posibilă pentru cei care au suferit de agresare emoțională sau forme diferite de traume încă din copilărie?
26. Gîț Mihaela, Prof.
Mara Sofia Stan, Elevă
Mara Sandra Matei, Elevă
Liceul Teoretic "Jean Monnet" București
mihagit[at]yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Proiectul eTwinning „Math, art and real life with GeoGebra”

Abstract: Această lucrare s-a născut din dorința de a prezenta modalități de învățare a matematicii prin artă și în același timp de a partaja exemple de bune practici ale programului GeoGebra în orele de matematică. Colecția de materiale (probleme create, fișe de lucru, animații, jocuri, etc.) realizată în cadrul proiectului eTwinning "Math, art and real life with GeoGebra" este disponibilă în spațiul eTwinning al proiectului https://twinspace.etwinning.net/45383/pages/page/265380 și pe platforma GeoGebra: https://www.geogebra.org/u/mathartreallife
27. Balmuș Nicolae, Conf. univ. dr.
Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău,
Rep. Moldova
nicolae.balmus[at]gmail.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: MDI 2.0 - software pentru elaborarea manualelor digitale interactive de generația a 2-a

Abstract: În lucrare este descris un software de concepție proprie cu ajutorul căruia utilizatorul poate crea manuale digitale interactive (MDI) cu conținut personalizat. Materia primă pentru MDI este varianta pdf a manualului tipări în baza căruia se generează fundalul. MDI 2.0 permite includerea resurselor digitale de diverse tipuri: audio, video, imagini, documente (doc, pdf, ppt), teste de concepție proprie și realizate cu diverse softuri specializate HotPotatoes, Testmoz, etc. Resursele MDI sunt de două tipuri – statice în paginile și dinamice pe câmpurile manualului. Utilizatorul cu drept de administrator (profesorul) poate modifica ambele tipuri de resurse. Elevul are dreptul să modifice doar resursele dinamice.
28. Balmuș Nicolae (1), Conf. univ. dr.
Andronic Ion (2), Conf. univ. dr.
(1) Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău,
(2) Centrul Tehnologii Informaționale în Educație ”ProIntelect” Chișinău,
Rep. Moldova
nicolae.balmus[at]gmail.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Activități interactive pentru manualul digital de fizică clasa a VI-a

Abstract: În lucrare sunt descrise experimente și lucrări virtuale de laborator realizate în conformitate cu conținuturile manualelor de fizică clasa a VI-a, ediția 2018: simularea măsurătorilor cu ajutorul șublerului și micrometrului; simularea procesului de cântărire a corpurilor cu ajutorul balanței; măsurarea directă și indirectă a ariei și volumului; prelucrarea datelor experimentale; construirea graficilor etc.
29. Ghergu Cezar, Prof. fizica
Biteș Mariana, Prof. limba română
Liceul Teoretic "Neagoe Basarab", Oltenita
czghergu[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Predarea-invatarea prin TIC

Abstract: Lucrarea încearcă o prezentare a principalelor activități pe care le propunem pentru dezvoltarea Proiectului de mobilitate școlară „Erasmus+”, “Teaching and learning through ICT”, inițiat la nivelul liceului nostru. Utilizarea în predare-învățare a Tehnologiei Informației și Comunicării ar duce la o creștere a designului și a nivelului de înțelegere a lecției. Aceasta ar contribui într-o mai mare măsură și la o participare cu placere a elevilor la cursuri. Internetul fiind utilizat mai intens în sala de clasă și în afara ei, ar duce într-o mai mare măsură la dezvoltarea celor opt competențe cheie europene, precum și a unor competențe interdisciplinare prin dezvoltarea metodelor alternative de predare și evaluare. Utilizand eLearning-ul și lucrul pe unele platforme sociale, contribuie în opinia noastră la o mai bună colaborare între școala, elevi și familie. Sunt descrise și aspecte legate de dezvoltarea unor modele de lucrări după participarea la mobilitate și de integrare a lor în lecții, beneficii care pot fi oferite ca modele și altor școli din localitate la cererea acestora.
30. Bernicu Gabriela, Prof.
Colegiul Național Economic “Andrei Bârseanu” Brașov
gabrielamk[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Rolul platformelor în educație

Abstract: Noua generație se identifică cu era digitală, pe care o utilizează multe ore. Elevii noștri se adaptează rapid la noile tehnologii ale informației, utilizează și scriu pe bloguri, creează site-uri pe platforme deja existente sau utilizând html. Ajută TIC la maximizarea rezultatelor în educație sau nu? Se pare că da, iar profesorii ar putea profita de dotările din școli și dinamiza procesul educațional.
31. Olaru Lorena Elena, Prof., ambasador Scientix
Şcoala Gimnazială “Ioan Vlăduţiu” Luduş, judeţ Mureş
lorenaolaru[at]gmail.com
Section: C
Title of paper: Proiecte europene care promovează învăţarea ştiinţelor prin investigaţie - Go-Lab/Next-Lab

Abstract: Învăţământul modern este axat pe capacităţi şi competenţe.Acum se impune mai mult ca niciodată utilizarea strategiilor educaţionale centrate pe elev. Suntem la o răscruce de drum şi cadrele didactice trebuie să conducă schimbarea. Una din strategiile care sprijină acest demers este învăţarea prin investigaţie. Această lucrare prezintă principalele avantaje ale utilizării la clasă a strategiei de învăţare prin investigaţie şi resursele de pe platforma proiectului Go-Lab/Next-Lab, care pot facilita eforturile cadrelor didactice de implementare a acestei strategii
32. Nadia Cîrcu, Prof.
Colegiul Național Calistrat Hogaș Piatra-Neamț
ushhour_2009[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Realitatea virtuală în educație: modul în care VR poate fi benefic pentru clasă

Abstract: Modul în care ne învățăm copiii în școli trece printr-o revoluție digitală. Ce este nou, totuși, sunt instrumentele pe care le au în prezent profesorii și cât de ușor poate fi implementarea creării VR ca parte a curriculumului de clasă, în moduri care susțin materialele de studiu care sunt predate.
Printre numeroasele avantaje aduse de VR, aspectul care, în general, este primul în discutarea noii tehnologii este imersiunea făcută prin introducerea unui spațiu virtual 360 ° și tridimensional. Acest aspect imersiv oferă o percepție diferită asupra conținutului vizualizat, ceea ce permite noi posibilități în educație.
Școlile de astăzi par a fi din ce în ce mai preocupate de a face studenții lor "pregătiți pentru viitor". Prin aducerea mediei revoluționare a VR la sala de clasă și lăsând copiii să experimenteze cu ea, ei îi ajută să-i pregătească pentru lumea digitală în care vor crește și mai târziu începe o carieră.
VR are, de asemenea, potențialul de a stimula entuziasmul în cadrul clasei și de a spori angajamentul elevilor. Mai mulți profesori au raportat că au fost impresionați de impactul asupra motivației elevilor și, în unele cazuri, chiar și asupra noii lor perspective asupra materiei de învățare.
Utilizarea instrumentelor 3D de creare permite să mergem mai departe decât pur și simplu consumând VR, permițând studenților să devină creatori ai propriului conținut virtual. Noul mediu reprezintă, astfel, o completare a metodelor tradiționale de predare, care îmbogățește elevii într-o lume în care pot crea, consuma și se conecteze la curriculum la un nivel complet nou.
33. Nadia Cîrcu (1), Prof.
Mariana Frenți (2), Prof.
(1) Colegiul Național Calistrat Hogaș Piatra-Neamț
(2) Colegiul Național Petru Rareș Piatra-Neamț
ushhour_2009[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: BIOPLASTICUL - Viitorul în producția de ambalaje pentru industria alimentară?

Abstract: Proiectul nostru dorește să ofere elevilor și cadrelor didactice din comunitatea noastră o altă dimensiune a educației pentru protejarea mediului motivându-i în găsirea de soluții pentru a crea înlocuitori la produsele din plastic și a experimenta bioplasticul, acum, când poluarea cu plastic riscă să genereze „o contaminare aproape permanentă~ a mediului natural. Este imposibil să renunțăm la produsele din plastic, pentru că prezintă destule avantaje și ne fac viața mai ușoară. Însă putem face toți câte ceva pentru a afecta cât mai puțin mediul și, implicit, viața noastră și a generațiilor următoare. Să susținem inițiativele pozitive ale elevilor în crearea de produse din bioplastic încă din școală și să îi însoțim în călătoria lor național și internațional.
Prezentăm rețete, produse, metode interactive de promovare a bioplasticului în educație, exercitii CLIL.
34. Botgros Didina, Prof. inv. primar
Școala Gimnazială Sf. Varvara Aninoasa
d.botgros[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Utilizarea resurselor Web 2.0. în proiecte intersdisciplinare la clasele primare

Abstract: Integrarea noilor tehnologii în instruire determină schimbarea metodelor şi tehnicilor de lucru la clasă. Folosirea Internetului, a resurselor on-line, a bibliotecilor virtuale, a comunicării on-line, are implicaţii pe care societatea în care trăim le solicită: stimulează şi dezvoltă potenţialul cognitiv multiplu al elevilor, dezvoltă abilităţile necesare în secolul XXI, contribuie la dezvoltarea abilităţilor de gândire de nivel superior, orientează procesul de instruire către interesele elevilor (predare centrată pe elev). Metoda proiectului poate, mai mult ca oricare dintre metodele de predare activ-participative, să ofere un cadru generos pentru formarea diferenţiată a elevului. Proiectele interdisciplinare contribuie la realizarea obiectivelor Uniunii Europene de îmbunătățire a competențele digitale; unele dintre ele sunt proiecte care se desfăşoară online, prin urmare, utilizarea calculatorului este absolut necesară. Tehnologiile informaţiei şi comunicării oferă o varietate de instrumente care pot deschide noi posibilităţi în sălile de clasă și în proiectele online. Lucrarea prezintă exemple de bună practică de utilizare a resurselor Web 2.0 în proiecte interdisciplinare realizate cu elevii claselor I-IV.
35. Costăchescu Mărioara, Prof.
Nacu Ionuț Nicolaie, Prof.
Liceul cu program sportiv Roman, jud. Neamț
costachescum[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Spiru Haret - din istoria educației românești

Abstract: Deschizător de "DRUMURI"a fost și SPIRU HARET, un OM, care s-a gândit mai întâi la "binele poporului român" și la "viitorul lui" și apoi la propria lui viață și carieră. Ar fi putut să aibă o carieră strălucită, dar a ales binele celor din jur ca fiind prioritatea lui numarul 1. Puțini oameni de știință au părăsit, tărâmul cercetării, pentru a intra în politică și nu oricum, ci cu gândul să facă ceva care să rămână și după EL. A avut și șansa, datorată caracterului și diplomației sale, să fie și ministru și a luptat pe toate căile legale ca, ce și-a propus să ducă la îndeplinire, oricâte piedici s-au ivit în cale. NIMENI de o sută de ani încoace, nu a mai dat respectul cuvenit dascălilor-educatorilor "puiului de om". "Trăieşti cu adevărat, când nu trăieşti numai pentru tine” cuvinte, care se potrivesc foarte bine și lui SPIRU HARET, care a fost deschizător de drumuri şi a făcut numeroase sacrificii pentru a-şi dedica cel mai mult din timpul lui, unor reforme. Aceste reforme s-au realizat să facă mult bine pentru generațiile tinere, și în prezent și în viitor. Dacă am lua aminte de la SPIRU HARET, am fi dârzi, consecvenți, pentru a obține ceea ce este corect pentru dascăli și elevi, dacă nu ne-am teme de obstacole și am fi mai uniți, indiferent de vremea de afară, alta ar fi viața școlii, în anul 2018 și în anii care vor urma.
36. Octavian-Marius Preda, Project Manager
Mihaela Garabet, PhD Teacher, Expert in Education & Training
Dorothea Caraman, Project Manager
SIVECO Romania
mihaela.garabet[at]gmail.com
Section: A
Title of paper: COMPASS ECOKT – Open Knowledge Technologies - proiect pilot

Abstract: COMPASS este o platformă gratuită și interactivă de învățare, cofinanțată de Comisia Europeană, care vizează să ajute tinerii europeni să-și evalueze și să-și dezvolte competențele digitale în conformitate cu actuala digitalizare a economiei. Proiect pilot de doi ani, Compass este o platformă unică Pan Europeană pentru dezvoltarea competențelor digitale, având un conținut de învățare bazat pe probleme practice, dezvoltat din Cadrul European DigComp. Compass a fost conceptualizat ca un instrument pentru a reduce decalajul dintre cerințele angajatorilor și abilitățile digitale insuficiente ale tinerilor șomeri europeni, pentru a-și spori capacitatea de angajare și a le ajuta să-și dezvolte o structură clară a carierei.

Ref.: www.compassdigitalskills.eu

37. Octavian-Marius Preda, Project Manager
Mihaela Garabet, PhD Teacher, Expert in Education & Training
Dorothea Caraman, Project Manager
SIVECO Romania
mihaela.garabet[at]gmail.com
Section: A
Title of paper: Proiectul BEACONING

Abstract: BEACONING (Breaking Educational Barriers with Contextualized, Pervasive and Gameful Learning), este un proiect de cercetare și inovare finanțat prin programul european Horizon 2020. Acesta este realizat de un consorţiu format din 15 parteneri, între care și SIVECO România, coordonat de Disruptive Media Learning Lab (DMLL) din cadrul Universității Coventry (UK).
Proiectul se concentrează pe învăţarea neîntreruptă, oriunde şi oricând, prin exploatarea tehnicilor și a tehnologiilor de tip “context-aware” (sisteme care se adaptează la contextul în care sunt utilizate) și de tip “gamification” (transpunerea unui context obișnuit de învățare într-o situație asemănătoare unui joc), care fac parte din abordarea învățării bazate pe probleme (Problem-Based Learning).
BEACONING reprezintă o bază de referinţă în domeniul tehnologiilor educaționale multiple, prin dezvoltarea și implementarea unei platforme educaționale care îmbină spațiul fizic cu cel virtual. Aceasta oferă oportunități pentru noua eră digitală, punând laolaltă cunoștințele dobândite prin mijloace formale, non-formale și informale şi dezvoltând abilitățile cursanților, cu și fără dizabilități.
38. Ilie Laura, elevă
Savin Irina Isabella, Prof., dr. ing.
Colegiul Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu” Iași
savinisabella[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Imaginația - resursă nelimitată pentru tineri

Abstract: Imaginația este procesul psihic cognitiv de elaborare a unor imagini și idei noi, prin combinarea imaginilor și ideilor fixate anterior în memorie.
Elaborarea imaginilor și ideilor noi se realizează cu ajutorul operațiilor de analiză și sinteză. Prin analiză imaginile, ideile, cunoștințele de care dispunem sunt descompuse, iar prin sinteză sunt reorganizate în alte structuri.
39. Savin Irina Isabella, Prof., dr. ing.
Colegiul Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu” Iași
savinisabella[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Dezvoltarea creativităţii la adolescenți

Abstract: Creativitatea face posibilă crearea de produse reale sau pur mintale, constituind un progres în planul social.
Componenta principală a creativităţii o constituie imaginaţia, dar creaţia de valoare reală mai presupune şi o motivaţie, dorinţa de a realiza ceva nou, ceva deosebit. Şi cum noutatea nu se obţine cu uşurinţă, o altă componentă este voinţa, perseverenţa în a face numeroase încercări şi verificări.
Rolul şcolii la formarea comportamentului creator este foarte important, deoarece rămâne principalul instrument pe care societatea îl foloseşte pentru cultivarea creativităţii la membrii ei tineri, de vârstă şcolară.
40. Savin Irina Isabella, Prof., dr. ing.
Colegiul Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu” Iași
savinisabella[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Personalitatea managerială a profesorului

Abstract: O latură foarte importantă a profesorului manager este reprezentată de către personalitatea managerială a acestuia. Aceasta influențează atât modalitatea în care profesorul se dezvoltă, cât şi relaţia pe care o are cu grupul ţintă – elevii şi cu cei care ar trebui să-i susţină activitatea – colegii. Toate aceste elemente se interpun creând un cadru necesar determinării unor repere specifice funcţiilor şi rolului de profesor.
41. Băsu Mihaela, Prof., dr.
Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri” Iași
bsmihaela[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Managementul creativității elevilor

Abstract: Deşi pare paradoxal, creativitatea este educabilă. Dacă până la sfârșitul secolului al XX-lea creaţia era socotită un privilegiu dobândit ereditar de o minoritate, în prezent educaţia dezvoltă un spaţiu şi un timp pedagogic deschis creativităţii în plan individual, colectiv şi social, cu scopul dezvoltării competențelor pe tot parcursul vieții. Creativitatea face posibilă crearea de produse reale sau pur mintale, constituind un progres în planul social. Toate progresele ştiinţei, tehnicii şi artei sunt rezultate ale spiritelor creatoare. Din acest punct de vedere, investiția în creativitatea generațiilor următoare este definitorie pentru progresul omenirii.
42. Zamfir Doina Mihaela, Prof.,
Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu” București
mdzamfir[at]gmail.com
Section: C
Title of paper: Proiectul „Structuri de date”, un software educațional

Abstract: Proiectul „Structuri de date” reprezintă un software educaţional realizat în Dreamweaver şi Flash, cu o interfaţă accesibilă, prietenoasă. El a fosr creat pentru a fi utilizat în vederea predării structurilor de date, dar poate fi utilizat şi ca punct de plecare în studierea algoritmilor avansaţi, care prelucrează structurile de date. Parcurgerea materialului se face pas cu pas, iar verificarea noţiunilor dobândite este finalizată prin teste grilă de evaluare. Acest software educaţional a fost realizat, în primul rând în sprijinul elevilor, dar poate fi utilizat cu succes şi de profesori, fiind conceput într-o manieră accesibilă. Abordarea interactivă şi modernă a noţiunilor referitoare la structurile de date le face atrăgătoare şi interesante pentru elevi.
Acest utilitar didactic îşi propune familiarizarea elevilor cu structurile de date şi modul de alocare a acestora. El poate fi folosit la clasa a XI-a în cadrul unităţilor de învăţare „Tablouri bidimensionale“, „Structuri de date neomogene”, „Liste”, la acest din urmă capitol studiindu-se stiva şi coada şi operaţii specifice acestora. Datorită conţinutului ştiinţific bogat, care depăşeşte programa şcolară, acest soft poate fi utilizat cu succes în cadrul unui cerc de informatică, sau poate constitui punctul de plecare în elaborarea unei programe pentru un CDS.
Lucrarea este structurată în trei secţiuni principale: structuri de date, aplicaţii, evaluare. Meniurile care fac legătura cu celelalte pagini se derulează din pagina Home.
43. Liviu-Constantin Olaru (1), Prof.,
Cleopatra Olaru (2), Prof.,
(1) Colegiul Național „Petru Rareș” din Piatra Neamț
(2) Colegiul Național „Gheorghe Asachi”din Piatra Neamț
liviu.constantin.olaru[at]gmail.com
cleopatra.olaru[at]gmail.com
Section: C
Title of paper: Generarea documentelor administrative complexe cu ajutorul opțiunilor avansate din aplicațiile pachetului Microsoft Office

Abstract: În articolul de față ne propunem să prezentăm, pas cu pas, modalitatea prin care putem utiliza opțiunea „Îmbinare corespondență” din aplicația Word pentru a îmbina grupuri de înregistrări în același document. Sursa de date folosită pentru îmbinarea de corespondență descrisă în această lucrare a fost generată cu ajutorul unei baze de date Acces. În cadrul acestei surse de date am grupat înregistrările folosind comenzi SQL conform criteriului/scopului de obținere a fiecărei copii din documentul de îmbinare generat. Pentru fiecare grup de înregistrări a fost generată astfel câte o copie a șablonului inițial în care au fost injectate informații extrase din toate înregistrările aceluiași grup. În aplicația Word am utilizat comenzi SQL suplimentare integrate împreună cu liniile de program scrise în șablonul de îmbinare cu scopul de a genera documentele dorite. Conținutul întregului articol vine să prezinte un studiu de caz care corespunde unei situații reale apărute în urma unei nevoi concrete din școlile noastre: am fost solicitați să identificăm o soluție pentru generarea automată a deciziile de constituire a comisiilor care funcționează la nivelul școlii, acestea fiind formate din mai mulți profesori, elevi, reprezentanți ai părinților sau ai autorităților locale.
44. Radu Rădescu, Prof. dr. ing.,
Universitatea Politehnica din București
rradescu[at]gmail.com
Section: B

Title of paper: Îmbunătățirea performanțelor operative oferite de platforma Easy-Learning prin introducerea sistemului de cache Varnish

Abstract: Platforma de învățământ online Easy-Learning, dezvoltată ca proiect e-learning în cadrul Departamentului de Electronică Aplicată şi Ingineria Informaţiei (EAII) din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (ETTI) a Universităţii Politehnica din Bucureşti (UPB), a fost supusă la numeroase modificări, extinderi și perfecționări de-a lungul anilor, pornind de la un sistem simplu de învățare asistată şi devenind pe parcurs o platformă complexă de învăţământ virtual, utilă atât studenţilor, cât şi profesorilor. În cea mai recentă versiune a sa, opţiunile şi facilităţile oferite de Easy-Learning au fost completate și diversificate, iar tehnologiile folosite la dezvoltatea arhitecturii care constituie scheletul platformei au fost mult îmbunătățite. Una dintre acestea se referă la introducerea unui nou sistem de caching, bazat pe Varnish, care accelerează procesele din pagini dinamice, cu conținut bogat și trafic intens de date.

45. Radu Rădescu, Prof. dr. ing.,
Universitatea Politehnica din București
rradescu[at]gmail.com
Section: B

Title of paper: Introducerea sistemului avansat de căutare Apache Solr în platforma de învățământ online Easy-Learning

Abstract: Platforma de învățământ online Easy-Learning, dezvoltată ca proiect e-learning în cadrul Departamentului de Electronică Aplicată şi Ingineria Informaţiei (EAII) din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (ETTI) a Universităţii Politehnica din Bucureşti (UPB), a fost supusă la numeroase modificări, extinderi și perfecționări de-a lungul anilor, pornind de la un sistem simplu de învățare asistată şi devenind pe parcurs o platformă complexă de învăţământ virtual, utilă atât studenţilor, cât şi profesorilor. În cea mai recentă versiune a sa, opţiunile şi facilităţile oferite de Easy-Learning au fost completate și diversificate, iar tehnologiile folosite la dezvoltatea arhitecturii care constituie scheletul platformei au fost mult îmbunătățite. Una dintre acestea se referă la introducerea unui nou sistem de căutare avansată, bazat pe Apache Solr, care oferă numeroase avantaje: capabilități foarte puternice de identificare a potrivirilor, ușurință în configurare, flexibilitate, adaptare a bazei de date pentru creșterea performanțelor, caracter web-responsive al interfeței grafice, optimizare pentru aplicații cu volum ridicat de trafic, indexare aproape în timp real, sistem integrat de geolocație, configurare pentru orice limbă de pe glob, sistem securizat de autentificare și autorizare pe roluri, integrare a sugestiilor de căutare și de completare automată, precum și sistem de verificare a căutărilor prin întocmirea de rapoarte dinamice.

46. Ruxandra Ioana Băsu, Elevă,
Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri” Iași
ruxandra_ioana_basu[at]yahoo.com
Section: E

Title of paper: Dezvoltarea stilului de viaţă sănătos prin activităţi curriculare şi extracurriculare

Abstract: De-a lungul vieţii sunt nenumărate ocazii de a învăţa să trăieşti sănătos, dar cel mai bine şi mai firesc este ca educaţia pentru un stil de viaţă sănătos trebuie să înceapă în familie şi să continuie în şcoală. Prinşi în multele preocupări zilnice, uităm uneori că viaţa noastră are calitatea pe care chiar noi o decidem prin cele mai simple alegeri pe care le facem. Modul în care percepem principiile unei vieţi sănătoase şi alegerile pe care le facem zi de zi, are un impact semnificativ asupra stării de bine a fiecăruia dintre noi.

47. Opriș Simona , Prof.,
Schnaider Cristian, Elev,
Cârnu Ferencz, Elev,
Liceul „Șt. O. Iosif” Rupea, jud. Brașov
opris_sim23[at]yahoo.com
Section: D

Title of paper: Rolul disciplinei opționale ”Grafică și multimedia” în dezvoltarea originalității și creativității digitale

Abstract: O disciplina opţională are rolul de a provoca şcoala, profesorii şi elevii pentru a ieşi din inerţie şi pentru a deveni o organizaţie în mişcare. Pornind de la acest rol am creat un opțional care permite elevilor să prelucreze, să manipuleze informația, iar în final să creeze propriile aplicații. Generația actuală de elevi prezintă un interes deosebit legat de grafica pe calculator și multimedia, iar prin proiectele realizate la această disciplină își pot demonstra originalitatea și creativitatea digitală.

48. Ileana Petrescu , Prof.,
Colegiul „Spiru Haret” Ploieşti
ilene_info[at]yahoo.com
Section: D

Title of paper: Experiențe Google. Aplicații Android

Abstract: În ultimii ani, evoluția dispozitivelor mobile și a software-ului dedicat acestora, a condus la ”explozia” aplicațiilor destinate dispozitivelor mobile, cu aplicabilitate în toate domeniile: economic, social, educațional, medicină ș.a.Google, pune la dispoziția utilizatorilor de dispozitive mobile, platforma Android, platformă open-source, care s-a dezvoltat și îmbunătățit continuu pe parcursul anilor. Printre caracteristicile platformei se pot enumera: bara de notificări culisantă, bara de căutare Google, widget-uri, acces Gmail, Google Play, tastatură on-screen, multi-touch ș.a. Aplicațiile Android reprezintă o provocare pentru mediul educațional, atât pentru profesori cât și pentru elevi. În articolul ”Experiențe Google. Aplicații Android” sunt prezentate aplicații destinate dispozitivelor mobile, aplicații dezvoltate în Android Studio, destinate elevilor claselor a XI-a sau a XII-a, specializarea matematică informatică.

49. Adriana Petrovici (1), Prof.,
Stefan Poka (2), Prof.,
(1) Liceul Tehnologic „VASILE SAV”, Roman
(2) Liceul Teoretic „GHEORGHE SINCAI”, Cluj-Napoca
adri_petrovici[at]yahoo.com
stefan.poka[at]moodle.ro
Section: D

Title of paper: Resurse digitale ‐ teste de evaluare online cu WIRIS, GeoGebra şi Moodle

Abstract: Lucrarea oferă o succesiune sintetică de informaţii edificatoare şi exprimente din practica didactică, despre cum utilizarea în simbioză a platformelor Wiris şi GeoGebra integrate în Moodle rezolvă (cu mult peste așteptările noastre!) probleme solicitate de necesitatea optimizării procesului de predare-învăţare-evaluare a Matematicii (a disciplinelor STEM în general) şi implicit a creşterii atractivităţii acestora pentru elevi.
Dominant în lucrare, accentul este pus pe potenţialul didactic al softurilor Wiris şi GeoGebra, excelente instrumente digitale, care facilitează atingerea scopurilor educaționale ale procesului de evaluare formativă şi sumativă a matematicii şi ştiintelor.
Folosind analiza rezultatelor utilizării testelor online cu itemi Wiris-Moodle, Wiris-GeoGebra-Moodle, în evaluarea elevilor, din clase de nivel primar, gimnazial şi liceeal, utilizatori ai portalului educaţional Reteua.EDU.ro, în lucrare sunt aduse argumente în sprijinul următoarelor trei idei:
- învățarea autonomă este motivată prin feedback-ul detaliat primit de elevi în timp real şi generarea contextului unei autoevaluări obiective a acumulărilor şi respectiv a carenţelor, în raport cu cunoştinţele parcurse,
- monitorizarea/evaluarea obiectivă, consecventă şi personalizată a progresului elevilor, ceea ce facilitează profesorilor un management eficient al proiectării/reproiectării şi coordonării procesului de predare ‐ învăţăre,
- oportunitatea abordării şi promovării evaluării interdisciplinare, abordare impusă cu necesitate de schimbările aduse de TIC şi acumulările din multiplele domenii ale cunoaşterii şi foarte puţin utilizată în învăţământul nostru.

50. Ana-Maria Ghioc, Prof.,
Colegiul Național “Grigore Moisil” București
anamariaghioc[at]gmail.com
Section: D

Title of paper: On Air Together! – Să învățăm la radio!

Abstract: On Air Together! este un proiect Erasmus + cu o durată de doi ani (2017-2019) care reunește școli din cinci țări europene. Elevi de liceu cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani lucrează împreună în vederea creării unei platforme radio online, care va difuza știri, reportaje și muzică de la școlile și din țările partenere. Utilizarea inovatoare a instrumentelor TIC urmărește dezvoltarea creativității elevilor, a competențelor de gândire critică, a abilităților digitale și media, a muncii în echipă și a antreprenoriatului.

51. Mircioagă Nectara Elena (1), Prof.,
Badea Mariana Lili (2), Prof.,
(1) Şcoala Gimnazială „Pia Brătianu”
(2) Colegiul Naţional „Iulia Haşdeu”
nectara[at]gmail.com
mariana_lili2000[at]yahoo.com
Section: D

Title of paper: Instruirea asistată de calculator. Necesitate sau opţiune?

Abstract: Dezvoltarea mijloacelor IT, apariţia PC şi mai apoi a laptop-urilor, urmate de tablete, chromebook, smartphone a făcut ca intruirea asistată de calculator să devină din opţiune, o necesitate. Elevii şi studenţii utilizează cu uşurinţă noile gadget-uri, iar profesorii trebuie să ţină pasul cu ei.

52. Marilena Bratu (1), Cercetator,
Loredana Tudorache (1), Cercetator,
Dorothea Caraman (2), Project Manager,
(1) Universitatea din Bucuresti
(2) SIVECO Romania
marilenabratu[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: Proiectul Newton- opinia profesorilor privind utilizarea realității augmentate și a gamificării în activitatea cu elevii cu deficiențe de vedere

Abstract: Acest articol își propune să prezinte o analiză teoretică și practică a utilizării gamificării și a realității augmentate în lucrul cu utilizatorii cu nevoi speciale (elevi cu deficiențe de vedere). Am analizat opiniile cadrelor didactice calificate în lucrul cu copiii cu nevoi educaționale speciale cu privire la beneficiile și limitele pe care abordările propuse le pot avea asupra progresului și a realizării învățării. Pentru a evidenția beneficiile și limitările abordărilor pedagogice moderne, am utilizat un chestionar cu întrebări deschise pe care l-am aplicat unui număr de 25 de cadre didactice cu vârsta cuprinsă între 26 și 65 de ani, având o experiență bogată în lucrul cu elevi cu deficiențe de vedere.
53. Pavel Maria, Conf. dr.,
Pavel Dorin, Conf. dr.,
Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău,
Rep. Moldova
pruteanupavel[at]gmail.com
Section: B
Title of paper: Tabla interactivă - mijloc eficient de implementare a metodologiei moderne în formarea competențelor de programare

Abstract: Tehnologiile moderne au pus la dispoziția societății, în general, și didacticii, în particular, un șir de instrumente hard și soft. Aplicațiile de birou, instrumentele de colaborare on-line, soluțiile Cloud, sistemele de management al învățării și cele de gestionare a conținuturilor învățării, internetul, poșta-electronică, softurile specializate - sunt instrumente digitale dintre cele mai utilizate de către cadrele didactice în procesul educațional. Pe de altă parte, pedagogia modernă recomandă un șir de metode active de predare și învățare centrate pe student așa ca: modelarea, simularea, problematizarea, algoritmizarea, colaborarea și cooperarea, învățarea prin descoperire, metoda cubului, mozaicului ș.a. Tehnologiile informaționale și comunicaționale au adus un aport considerabil în modernizarea metodelor de predare și învățare și contribuie la implementarea cu succes a acestora. Tabla interactivă completată de softul specializat (de ex. Smart Notebook) reprezintă un dispozitiv foarte popular astăzi în sala de clasă. Aceasta poate fi utilizată cu succes și la dezvoltarea competențelor de programare la studenții specializărilor informatice. Printre avantajele tablei interactive în desfășurarea metodei cubului, metodei simulării sau problematizării putem evidenția: ilustrativitatea, interactivitatea, posibilitatea salvării și înregistrării activităților, efectele de animație etc. Lucrarea aduce exemple concrete de valorificarea a avantajelor tablei interactive în cadrul cursului de programare în limbajul C.
54. Braicov Andrei, Conf. dr.,
Veverița Tatiana, Drd.,
Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău,
Rep. Moldova
abraicov[at]gmail.com
Section: B
Title of paper: Un model pedagogic de dezvoltare a competenței digitale în formarea inițială a cadrelor didactice de filologie

Abstract: Modelul propus se bazează pe abordări e-Learning și pe principiile design-ului instrucțional ASSURE [1]. El valorifică, în principal, 4 metode de învățare: investigarea/cercetarea (IBL), instruirea în bază de proiect (PrBL), instruirea în bază pe problemă (PBL) și instruirea în bază de întrebări (QBL) [2]. Cele 6 etape de proiectare a procesului educațional (Analiza studenților; Stabilirea obiectivelor; Selectarea tehnologiei, mediului și a conținuturilor; Utilizarea tehnologiei, mediilor și a resurselor; Recrutarea studenților în procesul de predare-învățare; Evaluarea și revizuirea) sunt părți consecutive ale unui proces ciclic. Modelul include o serie de resurse digitale și medii de învățare asistate de calculator favorabile dezvoltării competenței digitale la viitoarele cadre didactice de filologie.

Bibliografie
1. Michalak, Rachel. “ASSURE Model - Learning Theories ETC547 Spring 2011.” ASSURE Model - Learning Theories ETC547 Spring 2011. (https://sites.google.com/a/nau.edu/learning-theories-etc547-spring-2011/...)
2. Corlat S., Karlsson G., Braicov A., Stah D., Hellström M. Metodologia utilizării Tehnologiilor Informaţionale şi de Comunicaţie în Învăţămîntul superior. Chişinău. 2012. Tipografia Centrală. ISBN 978-9975-76-070-6, 204 p.

55. Humeniuc Ramona , Prof.,
Iuga Horia, Elev,
Cos Andreas, Elev,
Colegiul Național "Horea, Cloșca și Crișan" Alba Iulia
lichccalba[at]gmail.com
Section: D
Title of paper: Rubik Cube Robot Solver

Abstract: Robot care rezolva cubul Rubik. Această lucrare prezintă o nouă abordare a utilizării roboticii, în urma activităților bazate pe metoda IBSE (Inquiry Based Science Education) desfășurate cu elevii.
56. Ciurea Viorica , Prof.,
Școala Gimnazială ”Anton Pann”, Craiova, județul Dolj
viorica_ciurea1[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: Folosirea instrumentelor TIC într-o lecție despre Marea Unire

Abstract: Lucrarea urmăreşte evidenţierea importanței utilizării tehnologiilor moderne în demersul didactic pornind de al proiectarea şi desfăşurarea activităţilor de predare - învăţare - evaluare în cadrul unei lecţii despre Marea Unire din anul 1918, eveniment ce se circumscrie idealului național unitar românesc. Modernizarea învățământului românesc înseamnă atât centrarea pe elev prin folosirea ce metode didactice interactive, cât și utilizarea de resurse didactice virtuale și noile tehnologii, fără însă a renunța la metodele și mijloacele de învățământ tradiționale. Evaluarea elevilor cu ajutorul Aplicației Exam View reprezintă o modalitate de a testa cunoştinţele și de a măsura progresul elevilor.
57. Nicoleta Cindea, Prof.,
Colegiul Tehnic "Constantin Brancuşi" Petrila
yff2006[at]gmail.com
Section: D
Title of paper: Galaxia, centrul educational - perspectiva viitorului

Abstract: Participarea mea la workshopul de robotica de la Galaxia ESA, Redu din Belgium, m-a motivat să împărtăşesc experienţa trăită, timp de 3 zile, si colegilor din sistemul românesc. Participarea mea la diverse proiecte internaţionale din cadrul sectiunii Erasmus+, precum şi în calitatea de ambasador Scientix la Eurepan Schoolnet , mi-a persmis să vizitez astfe de centre în diverse locuri din lume. Fascinaţia experienţelor trăite mă motivează să înfiintez aceste centre şi in zona în care locuiesc.
58. Chesnoiu Floarea, Prof. inv. orescolar,
Gradinița P.N."Frații Grimm"- 2 Mai, jud. Constanta
chesnoiuflori[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: Dezvoltarea stilului de viață saănătos

Abstract: Educaţia pentru sănătate practicată în şcoli reprezintă cea mai eficientă cale de promovare a cunoştinţelor corecte privind diferite aspecte ale sănătăţii şi totodată de formare a atitudinilor şi deprinderilor indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos. În multe ţări, acest tip de educaţie fiind disciplină obligatorie în şcoli, începând din clasa întâi până într-a douăsprezecea, folosindu-se pentru fiecare ciclu de dezvoltare, programe și materiale adecvate vârstei elevilor.Copiii învaţă comportamentele sănătoase şi comportamentele de risc, nesănătoase de la membri ai familiei, prieteni, persoane semnificative din jurul lor şi din mass-media (reclame TV, articole din reviste, panouri publicitare, emisiuni radio).
Toate aspectele privitoare la sănătate prezentate în aceste rânduri precum și multitudinea determinanţilor stării de sănătate: pacea, siguranța locuinţei, relaţiile și securitatea socială, educaţia, alimentaţia, venitul, promovarea femeii, respectul pentru drepturile omului, stabilitatea ecosistemului, utilizarea adecvată a resurselor, justeţea socială și sărăcia – cea mai mare amenințare, mă conving că, în anumite limite, fiecare dintre noi își poate stabili just prioritățile vieții. „Sănătatea nu este totul”, a spus cineva, „însă, fără sănătate,totul este nimic”. Iar filozoful german Schopenhauer afirma: „Nouăzecimi din fericirea noastră se bazează pe sănătate”. Şi fiindcă toţi oamenii vor să fie fericiţi, nu ne mirăm de ce se vorbeşte atât dedes despre sănătate.
Este adevărat că, până la o anumită vârstă, sănătatea pare să fie ceva de la sine înţeles, la care majoritatea oamenilor n-au timp să se gândească, de parcă sănătatea ar fi un cont inepuizabil în bancă,de miliarde. Aşa se face că, în vâltoarea multiplelor preocupări, cei mai mulţi nici nu se gândesc că ar avea rost să facă ceva pentru sănătatea moştenită fără vreun efort special, de la părinţi, şi pe care speră s-o transmită urmaşilor lor. Nu-şi dau seama cât de mult putem face în favoarea sau în defavoarea sănătăţii şi nici nu se gândesc la consecinţele care, mai devreme sau mai târziu, vor apărea negreşit.
Câte tinere ştiu că prin modul lor de viaţă – alimentaţie, fumat,consumul de cafea, alcool sau droguri – determină starea de sănătatea copiilor lor, contribuind astfel, într-un mod hotărâtor, la fericireasau la nefericirea acestora pentru toată viaţa?
59. Natalia Lupaşco,
Veverița Tatiana, Drd.,
Universitatea de Stat din Tiraspol,
Republica Moldova
nlupashco[at]gmail.com
veveritat[at]gmail.com
Section: E
Title of paper: Aspecte privind utilizarea instrumentelor de administrare a sălilor de clasă dotate cu dispozitive digitale

Abstract: În şcoala modernă, conform priorităţilor Uniunii Europene, competenţele digitale şi dotarea şcolilor cu dispozitive digitale sunt primordiale. Aplicarea dispozitivelor în procesul de predare-învăţare este o provocare atât pentru profesori, cât şi pentru elevi. Profesorul trebuie să cunoască cum să administreze o sală de clasă dotată cu dispozitive digitale astfel încât să mobilizeze elevul, dar şi să aibă un rezultat maxim. Producătorii de software propun mai multe instrumente de administrare a sălilor de clasă dotate cu dispozitive digitale. Printre aceste instrumente putem menţiona: NetOp VisionPro, Net Suport School, LanSchool, etc. Aceste instrumente oferă profesorului un şir de oportunităţi: captarea atenţiei elevilor; controlarea accesului la Internet; lansarea programelor pe calculatoarele elevilor; proiectarea în timp real a ecranului calculatorului, dispozitivului utilizat sau a tablei interactive pe ecranele dispozitivelor elevilor; transferul de fişiere între profesor şi elevi; blocarea la distanţă a calculatoarelor elevilor; înregistrarea acţiunilor elevilor pe dispozitivul profesorului; evaluarea elevilor. Autorii îşi propun în acest articol să scoată în evidenţă avantajele şi dezavantajele acestor instrumente de administrare a dispozitivelor în procesul de predare-învăţare.


INSCRIERE ONLINE
(Click here)- Formular de inscriere online a rezumatului lucrarii

Despre proiectele educaţionale CNIV şi ICVL: http://c3.cniv.ro, http://c3.icvl.eu

C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"
C3VIP: "Consistency-Competence-Clarity-Vision-Innovation-Performance"

Proiectele CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte încurajează şi promovează
• lucrul la proiecte,
• activităţile colaborative,
• metodele şi experimentele ştiinţifice,
• gândirea creativă şi intuiţia,
• argumentaţia şi demonstraţia.