CNIV 2018

Acad. Grigore C. Moisil și acad. Mircea Malița, parteneri în “campania Moisil”Acad. Grigore C. Moisil și acad. Mircea Malița, matematicieni parteneri în “campania Moisil” de informatizare a României anilor ’60-‘70 - http://c3.cniv.ro/?q=2018/malita