CNIV 2018

Integrarea tehnologiei în procesul educațional


Procesul de predare-învățare cu suport oferit de Google Classroom și Kahoot.
Integrarea tehnologiei în procesul de predare-învățare – interviu cu lect. univ. dr. Christian Năsulea - http://www.unibuc.rochristian-nasulea