CNIV 2018

MITI 2018 - Republica Moldova


MITI 2018 - International Conference on Mathematics, Informatics and Information Technologies: www.miti2018.usarb.md

În perioada 19-21 Aprilie 2018, la Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți – Republica Moldova, se va desfășura Conferința internațională MITI 2018, în parteneriat cu Societatea de Matematică din Republica Moldova, Institutul de Matematică şi Informatică din Chișinău, Universitatea de Stat din Tiraspol - Chișinău.

Organizarea conferinței este dedicată omului de știință Valentin Belousov, profesor, șef al Departamentului de Matematică, cercetător la Institutul de Matematică al Academiei de Științe din Republica Moldova.

Conferința va constitui o bună oportunitate de a promova noi realizări în domeniul matematicii, informaticii, tehnologiilor informaționale și didactice. Obiectivul principal este de a oferi un cadru pentru întâlniri și de participare la discuții atât cu cercetători recunoscuți internaționali, cât și cu de tineri din Republica Moldova și din alte țări, realizarea unei comunicări constructive, formarea de noi idei și stabilirea de noi parteneriate și acorduri.
Încurajăm cu tărie tinerii specialiști și cercetătorii să participe cu rapoarte științifice, deoarece conferința va reprezenta o bună ocazie de a-și împărtăși ideile, care sunt relevante pentru întreaga societate științifică.

Președintele Conferinței este Prof. dr. Valeriu CABAC-Republica Moldova, iar în Comitetul Științific al Conferinței, din România fac parte: Prof. dr. Mirela ȘTEFĂNESCU-Constanța, Prof. dr. Adrian ADĂSCĂLIŢEI-Iași, Conf. dr. Lenuţa ALBOAIE-Iași, Conf. dr. Florin FORTIŞ-Timișoara, Conf. dr. Adrian IFTENE-Iași, Conf. dr. Costică MOROȘANU-Iași, Dr. Cezar JOIȚA-București.

După Conferință, Comitetul Științific va selecta cele mai bune lucrări care urmează să fie publicate în revistele BASM (indexată Scopus) și CSJM (ISI Journal).
Se vor acorda următoarele Premii (criterii luate în considerare: noutatea, originalitatea, importanța muncii, calitatea lucrării): 1. Premii pentru cea mai bună lucrare; 2. Premiul pentru cea mai bună lucrare a unui tânăr cercetător; 3. Premiul pentru cea mai bună prezentare orală.