CNIV 2018

PROGRAM CNIV 2018


READ MORE
PROGRAM CNIV 2018, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Locul de desfăşurare:
UNIVERSITATEA ”1 Decembrie 1918” DIN ALBA IULIA, FACULTATEA DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI, DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI Corp C, Amf. “A9” (Parter), STR. UNIRII, NR. 15-17

VINERI - 26 Octombrie 2018
14.00 - 14.30 Primirea participanţilor (Parter)
14.30 - 15.45 Deschiderea Conferințelor CNIV și ICVL, Amf. "A9" (Parter)
16.00 - 18.00 PLEN: Sesiunea specială CNIV "Instrumente digitale pentru profesori și elevi în învățare și formare"
18.30 – 20.30 COCKTAIL și program de socializare

SÂMBĂTĂ - 27 Octombrie 2018, Amf. "A9" (Parter)
09.00 - 11.30 PLEN: sect. C + sect. A
11.30 -12.00 şi 15:30 – 16:00 Pauză - Coffee Break + Foto de grup
12.00 - 17.00 PLEN: Sesiune de lucrări - sect. C + sect. A + B + sect. D + E

CNIV & ICVL 2019 se vor organiza la Colegiul Național „M. Eminescu” din Satu Mare